Sunteți pe pagina 1din 3

Rezolvare tema Consultanta fiscala acordata contribuabililor

Experti contabili
Padureanu I Georgeta Rose-Marie
Anul I, Semenstrul I

Problema 2. Se consideră următoarele date:


- capitalul social al unei întreprinderi este de 250.000 lei, iar mărimea
rezervelor legale existente 10.000 lei;
- pe parcursul exerciţiului financiar N s-au înregistrat venituri totale de
1.100.000 lei, din care venituri neimpozabile 20.000 lei, iar cheltuielile totale
(altele decât cele cu impozitul pe profit) sunt în sumă de 800.000 lei, din care
cheltuieli nedeductibile fiscal 30.000 lei.
Se cere: a) mărimea rezervelor legale care se constituie pentru anul N;
b) calculul rezultatului impozabil, impozitului pe profit şi a
rezultatului net în situaţia constituirii numai rezervelor legale
determinate la punctul precedent.

Rezolvare:
a) Marimea rezervelor
Capital social = 250.000 lei , limita reserve 20% din capital = 50.000 lei
Rezerve legale existente = 10.000 lei
Profit contabil inainte de impozitare = Venituri totale – Cheltuieli totale =
1.100.000 lei – 800.000 lei = 300.000 lei
Rezerva de repartizat in anul N = 300.000 lei *5% = 15.000 lei
b) Calcul rezultat impozabil
Rezultat impozabil = Venituri totale – Cheltuieli totale – Venituri
neimpozabile+ Cheltuieli nedeductibile – Rezerva legala = 1.100.000 lei -
800.000 lei – 20.000 lei + 30.000 lei – 15.000 lei = 295.000 lei
Calcul impozit pe profit
Impozit pe profit = Rezultat impozabil * 16% = 295.000 lei * 16% = 47.200
lei
Rezulatatul net contabil = Venituri totale – Cheltuieli totale – Impozit profit =
252.800 lei.

Problema 4. O entitate dispune de următoarele informaţii pe parcursul unui


exerciţiu financiar:
- venituri totale 350.000 lei, din care venituri neimpozabile 15.000 lei;
- cheltuieli totale 230.000 lei (altele decât cele cu impozitul pe profit), din care
cheltuieli de protocol 20.000 lei.
Se cere determinarea rezultatului net.

Rezolvare:
Deductibilitate cheltuieli protocol = Venituri totale – Cheltuieli totale + Cheltueili de
protocol = 350.000 lei – 230.000 lei + 20.000 lei = 140.000 lei *2% = 2.800 lei
Cheltuieli de protocol nedeductibile = 20.000 lei – 2.800 lei = 17.200 lei
Determinare impozit pe profit = Venituri totale – Cheltuieli totale – Venituri
neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile = 350.000 lei – 230.000 lei – 15.000 lei +
17.200 lei = 122.200 lei * 16% = 19.552 lei
Rezulatat net = Venituri totale – Cheltuieli totale – Impozit pe profit = 350.000 lei –
230.000 lei – 19.552 lei = 100.448 lei

Problema 6. Un angajat al unei entităţi obţine într-o lună următoarele venituri:


1 - venituri salariale 850 lei;
2 - ajutor de înmormântare 1.270 lei, ca urmare a justificării cu documente.
3 - 150 lei reprezentând cadou cu ocazia Paştelui.
Salariatul nu are nici o persoană în întreţinere. Să se

stabilească salariul net.

Rezolvare:
Referitor la ajutorul de inmormantare , neavand date despre fondul de salarii al
societatii, presupunem ca se incadreaza in procentul de 2% si este deductibil si
neimpozabil.
Cadoul cu ocazia Pastelui in suma de 150 de lei, se incadreaza in limitele legale ca
si desuctibilitate si sunt neimpozabile.
Calcul salarii net:
- Contributie sanatate 5,5 % = 47 lei
- Contributie somaj 0,5% = 4 lei

- Contributie asigurari sociale 10,5% = 89 lei

- Baza impozitate = 850 – 47 – 4 – 89 – 250 ( deducere personala ) = 460 lei

- Impozit salarii = 460 lei * 16% = 74 lei

- Salariul net = 850 – 47 – 4 – 89 -74 = 636 lei

Problema 13. Un angajat al unei entităţi obţine într-o lună


următoarele venituri salariale în sumă de 970 lei şi are în
întreţinere soţia care deţine cu titlu de proprietate teren agricol în
zonă de şes cu o suprafaţă de 11.000 mp. Să se stabilească
salariul net.
Rezolvare:
Intrucat sotia detine in proprietate un teren agricol la ses in suparafata mai mare de
10.000 mp, respective 11.000 mp, angajtul nu poate beneficia de deducere
suplimentara pentru aceasta.
Calcul salarii net:
- Contributie sanatate 5,5 % = 53 lei
- Contributie somaj 0,5% = 5 lei

- Contributie asigurari sociale 10,5% = 102 lei

- Baza impozitate = 970 – 53 – 5 – 102 – 250 ( deducere personala ) = 560 lei

- Impozit salarii = 560 lei * 16% = 90 lei

- Salariul net = 970 – 53 – 5 – 102 -90 = 720 lei

Problema 15. O persoană fizică deţine în proprietate o casă


dobândită în anul 2006, preţul de achiziţie fiind de 500.000 lei.
Casa este vândută în anul 2007 pentru un preţ de vânzare de
750.000 lei. Să se calculeze impozitul ce trebuie plătit de către
persoana fizică şi care este destinaţia acestuia?
Rezolvare:
Se aplica cotele de impozitare valabile pentru vanzarea proprietatii intr-o perioada
mai mica de 3 ani de la dobandire.
Calcul impozit:
- 3% pentru 200.000 lei = 6.000 lei
- 2% pt dif ( 750.000 lei – 200.000 lei ), 550.000 lei * 2% = 11.000 lei
- Total impozit = 17.000 lei.