Sunteți pe pagina 1din 9

SIMULAREA UNEI METODE DE MĂSURĂ A INDUCTANȚEI L A UNEI BOBINE ȘI

A CAPACITĂȚII C A UNUI CONDENSATOR

SCOPUL acestei lucrări de laborator este acela de a simula o metodă de măsură a inductanței
L a unei bobine și a capacității C a unui condensator. Pentru a efectua aceste măsurători se realizează
practic circuitele din FIG. 1A (pentru măsurarea inductanței L a unei bobine) și FIG. 2B (pentru
măsurarea capacității C a unui condensator).

L1
1 2
0V 0A 0V
6.366mH
2
0A
V2
1Vac R1
0Vdc 1k
1
0A

0V

FIG. 1 A

C1
1 2
0V 0V
10nF
2
0A
V1
1Vac R1
0Vdc 1k
1
0A

0V

FIG. 2 A
METODĂ DE MĂSURĂ A INDUCTANȚEI L A UNEI BOBINE

Pentru circuitul din FIG. 1A, cu ajutorul unui voltmetru de curent alternativ sau a unui
osciloscop se măsoară tensiunile la bornele bobinei L1, de inductanță L necunoscută, și la bornele
rezistorului R1, de valoare cunoscută prin măsurarea rezistenței acestuia cu un ohm-metru de current
continuu. Sursa de alimentate cu energie electrică a circuitului este generatorul de semnal sinusoidal
V1 care are posibilitatea de regla amplitudinea tensiunii de ieșire și frecvența acesteia.

Aceste tensiuni se notează: VL amplitudinea tensiunii pe bobină și VR amplitudinea tensiunii


pe resistor.

In calculele ce urmează, inductanța necunoscută a bobinei L1 va fi notată cu LX.

Amplitudinea tensiunii la bornele bobinei L1 de inductanță necunosctă LX, conform legii lui
Ohm, este:

𝑉 =𝑋 ∙ 𝐼 (1)

unde: 𝑋 = 𝜔 ∙ 𝐿 este reactanța bobinei și 𝐼 este curentul prin circuitul serie, care este și
curentul prin bobină și prin resistor și 𝜔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓, 𝑓 fiind frecvența de lucru a circuitului și care este
reglată de la generator.

Nu avem la dispoziție un ampermetru pentru a măsura amplitudinea 𝐼 curentului prin circuit.

Pentru a detemina curentul prin circuit utilizam tensiunea VR la bornele rezistorului. Conform legii lui
Ohm, această tensiune are expresia:

𝑉 = 𝑅 ∙ 𝐼 (2)

Din relația (2), rezultă:

𝐼= (3)

Valoarea rezistorului R fiind cunoscută printr-o măsurătoare anterioară, efectuată cu un ohm-metru


de current continuu, se observă că, de fapt, rezistorul R este folosit ca un traductor de current. Aceasta
este o metodă clasică de măsurare a curentului prin măsurarea tensiunii la bornele unui resistor de
rezistență electrică cunoscută.

Din relațiile (1) și (3), se obține:

𝑉 =𝜔∙𝐿 ∙ (4)

Din ultima relație se poate obține valoarea inductanței LX:

𝐿 = ∙ = ∙ ∙
∙ (5)

Măsurătoarea experimentală se realizează astfel: se menține constantă amplitudinea


tensiunii sinusoidale furnizată de generatorul de semnal și VL și VR se determină la trei valori diferite
ale frecvenței semnalului sinusoidal furnizat de generatorul de semnal V1. Frecvențele la care se fac
măsurătorile se determină prin reglarea frecvenței generatorului de semnal sinusoidal până se obțin
următoarele situații:
 𝑉 =2∙𝑉
 𝑉 =𝑉
 𝑉 = ∙𝑉

și se notează valorile de frecvență la care s-au situațiile menționate mai sus.

SIMULAREA METODEI DE MĂSURĂ A INDUCTANȚEI L A UNEI BOBINE decurge după cum


urmează:

1. Se consideră exemplul de circuit din FIG.1A


2. Se calculează constanta de timp 𝜏 = și frecvența de frângere 𝑓 = ∙ ∙
= ∙ ∙
3. Profilul de simulare
 AC SWEEP
 𝐹 = ∙𝑓 ,𝐹 = 3 ∙ 𝑓 , Points/Decade =100
 Logarithmic/Decade
4. Se simulează acest circuit
5. Se reprezintă pe același grafic
 variația cu frecvența a tensiunii la bornele bobinei V(L1:1)-V(L1:2) și
 variația cu frecvența a tensiunii la bornele rezistorului V(R1:2)-V(R1:1)
6. Din graficele rezultate din simulare se determină valorile de frecvență la care apar situațiile
descrise anterior. Citirile de pe grafice se fac prin selectarea semnului aflat înaintea denumirii
curbei reprezentate. Pentru a marca pe grafic informațiile necesare se activează Toggle
Cursor/Cursor point, iar marcarea efectivă se realizează cu Mark Label.
7. Parcurgerea etapelor 1.-5. reprezintă simularea experimentului, iar etapa 6. reprezintă citirea
rezultatelor experimentale
8. Din prelucrarea rezultatelor experimentale, trebuie să se obțină pentru inductanța L a bobinei
valoarea indicată în exemplul de circuit.

SIMULAREA MĂSURĂRII INDUCTANȚEI L A UNEI BOBINE AVÂND L=6,3660 [mH]


(EXEMPLU)
GRUPA NUME
LCALCULAT [mH]
f [kHz] R [kΩ] VL [mV] VR [mV]
Cu rel. (5)
1 12.54 1.00 448.35 893.85 L1= 6.3661
2 24.97 1.00 706.00 706.30 L2= 6.3711
3 48.90 1.00 891.00 455.00 L3= 6.3735
Lmed=
𝐿 +𝐿 +𝐿
𝐿 = 6.3702525
3 [mH]

Valorile pentru f [kHz], VL [mV], VR [mV] au fost citite din graficele din FIG. 1B.

9. Eroarea metodei este 𝜀 = ∙ 100%. Cu valorile numerice obținute eroarea


experimentală este
6,3660 − 6,3702
𝜀= ∙ 100% = 0,066%
6,3660
Se observă că eroarea metodei este foarte bună.

L1
1 2
0V 0A 0V
6.366mH
2
0A
V2
1Vac R1
0Vdc 1k
1
0A

0V

FIG. 1 A

FIG. 1 B
FIG. 1 EXEMPLU DE MĂSURARE A INDUCTANȚEI L A UNEI BOBINE
A. CIRCUIT DE MĂSURĂ, B. SIMULAREA CIRCUITULUI DE MĂSURĂ
STUDENȚII VOR APLICA METODA DESCRISĂ PE URMĂTORUL CIRCUIT
1. Metoda descrisă se va aplica pentru un circuit de simulare format din

L1=0,1 [mH] și R1=0,1 [kΩ]

L1
1 2
0V 0A 0V
0.1mH
2

0A
V1 R1
1Vac
100
0Vdc
1
0A

0V

2. Se realizează etapele 2.-7. așa cum au fost descrise la SIMULAREA METODEI DE MĂSURĂ A
INDUCTANȚEI L A UNEI BOBINE
3. Prelucrarea rezultatelor experimentale și determinarea erorii experimentale (etapele 8. și 9.)

SIMULAREA MĂSURĂRII INDUCTANȚEI L A UNEI BOBINE AVÂND L=0,1 [mH]


GRUPA NUME
LCALCULAT [mH]
f [kHz] R [kΩ] VL [mV] VR [mV]
Cu rel. (5)
1 0,1 L1=
2 0,1 L2=
3 0,1 L3=
Lmed=
𝐿 +𝐿 +𝐿
𝐿 =
3 [mH]
𝐿 −𝐿
𝜀= ∙ 100%
𝐿 ε=

ε=------------------------------------------------------------------*100% %

Ca rezultat Lmed trebuie să fie foarte apropiat ca valoare de L1 și eroarea experimentală cel
mult 1%.
METODĂ DE MĂSURĂ A CAPACITĂȚII C A UNUI CONDENSATOR

Pentru circuitul din FIG. 1A, cu ajutorul unui voltmetru de curent alternativ sau a unui
osciloscop se măsoară tensiunile la bornele condensatorului C1, de capacitate C necunoscută, și la
bornele rezistorului R1, de valoare cunoscută prin măsurarea rezistenței acestuia cu un ohm-metru de
current continuu. Sursa de alimentate cu energie electrică a circuitului este generatorul de semnal
sinusoidal V1 care are posibilitatea de regla amplitudinea tensiunii de ieșire și frecvența acesteia.

Aceste tensiuni se notează: VC amplitudinea tensiunii pe condensator și VR amplitudinea


tensiunii pe resistor.

In calculele ce urmează, capacitatea necunoscută a condensatorului C va fi notată cu CX.

Amplitudinea tensiunii la bornele condensatorului C1 de inductanță necunosctă CX, conform


legii lui Ohm, este:

𝑉 =𝑋 ∙ 𝐼 (1)

unde: 𝑋 = ∙
este reactanța condensatorului și 𝐼 este curentul prin circuitul serie, care
este și curentul prin condensator și prin resistor și 𝜔 = 2 ∙ 𝜋 ∙ 𝑓, 𝑓 fiind frecvența de lucru a circuitului
și care este reglată de la generator.

Nu avem la dispoziție un ampermetru pentru a măsura amplitudinea 𝐼 curentului prin circuit.

Pentru a detemina curentul prin circuit utilizam tensiunea VR la bornele rezistorului. Conform legii lui
Ohm, această tensiune are expresia:

𝑉 = 𝑅 ∙ 𝐼 (2)

Din relația (2), rezultă:

𝐼= (3)

Valoarea rezistorului R fiind cunoscută printr-o măsurătoare anterioară, efectuată cu un ohm-metru


de current continuu, se observă că, de fapt, rezistorul R este folosit ca un traductor de current. Aceasta
este o metodă clasică de măsurare a curentului prin măsurarea tensiunii la bornele unui resistor de
rezistență electrică cunoscută.

Din relațiile (1) și (3), se obține:

𝑉 = ∙𝑐
∙ (4)

Din ultima relație se poate obține valoarea inductanței LX:

𝑐 = ∙
∙ = ∙ ∙ ∙
∙ (5)

Măsurătoarea experimentală se realizează astfel: se menține constantă amplitudinea


tensiunii sinusoidale furnizată de generatorul de semnal și VC și VR se determină la trei valori diferite
ale frecvenței semnalului sinusoidal furnizat de generatorul de semnal V1. Frecvențele la care se fac
măsurătorile se determină prin reglarea frecvenței generatorului de semnal sinusoidal până se obțin
următoarele situații:

 𝑉 =2∙𝑉
 𝑉 =𝑉
 𝑉 = ∙𝑉

și se notează valorile de frecvență la care s-au situațiile menționate mai sus.

SIMULAREA METODEI DE MĂSURĂ A CAPACITĂȚII C A UNUI CONDENSATOR decurge după


cum urmează:

1. Se consideră exemplul de circuit din FIG.2A


2. Se calculează constanta de timp 𝜏 = ∙
și frecvența de frângere 𝑓 = ∙ ∙
= ∙ ∙ ∙
3. Profilul de simulare
 AC SWEEP
 𝐹 = ∙𝑓 ,𝐹 = 3 ∙ 𝑓 , Points/Decade =100
 Logarithmic/Decade
4. Se simulează acest circuit
5. Se reprezintă pe același grafic
 variația cu frecvența a tensiunii la bornele bobinei V(C1:1)-V(C1:2) și
 variația cu frecvența a tensiunii la bornele rezistorului V(R1:2)-V(R1:1)
6. Din graficele rezultate din simulare se determină valorile de frecvență la care apar situațiile
descrise anterior. Citirile de pe grafice se fac prin selectarea semnului aflat înaintea denumirii
curbei reprezentate. Pentru a marca pe grafic informațiile necesare se activează Toggle
Cursor/Cursor point, iar marcarea efectivă se realizează cu Mark Label.
7. Parcurgerea etapelor 1.-5. reprezintă simularea experimentului, iar etapa 6. reprezintă citirea
rezultatelor experimentale
8. Din prelucrarea rezultatelor experimentale, trebuie să se obțină pentru capacitatea C a
condensatorului valoarea indicată în exemplul de circuit.

SIMULAREA MĂSURĂRII CAPACITĂȚII C A UNEI CONDENSATOR AVÂND C=10 [nF]


(EXEMPLU)
GRUPA NUME
CCALCULAT [nF]
f [kHz] R [kΩ] VC [mV] VR [mV]
Cu rel. (5)
1 7.8700 1.0000 896.3670 443.2740 C1= 10,0007
2 15.8280 1.0000 709.4230 709.4230 C2= 10,0553
3 31.5190 1.0000 450.7430 892.6520 C3= 10,0000
Cmed=
𝐶 +𝐶 +𝐶
𝐶 = 10,018677
3 [nF]

Valorile pentru f [kHz], VC [mV], VR [mV] au fost citite din graficele din FIG. 2B.
9. Eroarea metodei este 𝜀 = ∙ 100%. Cu valorile numerice obținute eroarea
experimentală este
10,0000 − 10,018677
𝜀= ∙ 100% = 0,18677%
10,0000
Se observă că eroarea metodei este foarte bună.

C1
1 2
0V 0V
10nF
2
0A
V1
1Vac R1
0Vdc 1k
1
0A

0V

FIG. 2 A

FIG. 2 B

FIG. 2 MĂSURAREA CAPACITĂȚII C A UNUI CONDENSATOR


A. CIRCUIT DE MĂSURĂ, B. SIMULAREA CIRCUITULUI DE MĂSURĂ
STUDENȚII VOR APLICA METODA DESCRISĂ PE URMĂTORUL CIRCUIT
1. Metoda descrisă se va aplica pentru un circuit de simulare format din

C1=27 [nF] și R1=1,8 [kΩ]

C1
1 2
0V 0V
27nF
2
0A
V1
1Vac R1
0Vdc 1.8k
1
0A

0V

2. Se realizează etapele 2.-7. așa cum au fost descrise la SIMULAREA METODEI DE MĂSURĂ A
INDUCTANȚEI L A UNEI BOBINE
3. Prelucrarea rezultatelor experimentale și determinarea erorii experimentale (etapele 8. și 9.)

SIMULAREA MĂSURĂRII CAPACITĂȚII C A UNEI CONDENSATOR AVÂND C=27 [nF]


GRUPA NUME
CCACCUCAT [nF]
f [kHz] R [kΩ] VC [mV] VR [mV]
Cu rel. (5)
1 1,8 C1=
2 1,8 C2=
3 1,8 C3=
Cmed=
𝐶1 + 𝐶2 + 𝐶3
𝐶𝑚𝑒𝑑 =
3 [nF]
𝐶 −𝐶
𝜀= ∙ 100%
𝐶 ε=

ε=------------------------------------------------------------------*100% %

Ca rezultat Cmed trebuie să fie foarte apropiat ca valoare de C1 și eroarea experimentală cel
mult 1%.

S-ar putea să vă placă și