Sunteți pe pagina 1din 4

S.C VECTOR OLGMAR S.

R L
Fisa postului
Dr.Tr.-Severin Gh.Sincai nr.58
COR 132234
CUI: RO 42925622
ROONRC: J25/374/17.08.2020

DENUMIREA POSTULUI:
SEF
TURA

Locatia:
Magazin Profi nr, 2342, localitatea VINJU MARE, adresa str. REPUBLICII, nr. 82, judet/sector
MEHEDINTI

Titularul postului:
ZAHARIA COSMINA

I. MISIUNEA POSTULUI:
Seful de tura are misiunea de a asigura sprijin profesional sefului de magazin,avand aeeleasi obiective de realizat (organizarea si conducerea activitatilor dintr-un
magazin,astfel incat sa se asigure indeplinirea indicatorilor de performantaal acestuia)
II. CERINTELE POSTULUI (Job's specifications/requirements)
2.1 Studii(Education) :
Minim studii medii finalizate ‘

2.2 Experienta (Experience)


Minim 3 luni experienta in retail

2.3 Cunostinte profesionale (Professional/technical skills) :


Cunostiinte de operare pe casa de marcat fiscala.
Cunostiinte bune de folosire a programelor MS Office (Excel, Word, etc.)

2.4 Calitati personale(Personal abilities) :


Onestitate
• Spirit de echipa
• Spirit comercial

2.5. Cerinte specifice postului(job’s specific requirements) :


• Cunostinte foarte bune de operare pe casele de marcat fiscale;
• Abilitati de a lucra cu valori (bani, tichete, etc.) gestionare corecta a va1ori1or(preluarea incasarilor de la casiere,
inregistrarea in documentele firmei, depunerea valorilor la banca sau trimiterea lor in siguranta la sediul societatii)
• Capacitatea de a lucra cu proceduri, de a intelege st implementa procedurile societatii;
• Capacitatea de a comunica eficient pe verticala si orizontala in cadrul structurii organizatorice a societatii, dar si cu
clientii din magazin;
• Disponibilitatea la program de lucru prelungit;
Disponibilitatea la deplasari in interes de
serviciu.

III. LIMITE DE COMPETENTA (LIMITS OF COMPETENCE)


• Actioneaza in limita prevederilor procedurilor si Regulamentului Intern, fara a depasi competentele dispuse prin aceste
prevederi;
• Pentru orice situatie neprevazuta in aceste documente, se va consulta cu casierul sef si va lua o decizie in conformitate cu
aprobarile primite de la acesta;
• Are competente doar in legatura cu magazinul in care isi desfasoara activitatea, nu poate reprezenta alte magazine sau
S.C. Vector Olgmar S.R.L. decat in conditiile in care este imputernicit special in acest sens.

IV. INTEGRAREA IN STRUCTURA ORGANIZATORICA (ORGANIZATIONAL STRUCTURE) ' '*


• Postul imediat superior: Casier sef, sef de raion
• Postul imediat inferior: Nu este cazul

Este lnlocuit de: casierul sef sau sef raion fresh


Inlocuieste pe: suplineste orice post din magazin, la solicitarea sefilor ierarhici superiori ori de cate ori este nevoi
V. CRITERII DE EVALUARE A PERFORMANTEI (EVALUATION CRITERIA)
• Realizarea indicatorilor economici bugetati (cifra de afaceri, pierderi cunoscute si
necunoscute) ; Aspectul comercial al magazinului (curatenie, plin la raft, mercantizare,
planograme, etc.) ; Acuratetea operatiunilor efectuate la casa de marcat
• Respectarea procedurilor, normelor interne si indeplinirea sarcinilor de serviciu;
• Orientare catre
client;
Integritate;
• Spirit de echipa.

VI. SARCINI SI RESPONSABILITATI (DUTIES AND RESPONSIBILITIES)


1. Sarcini
a) Preia in gestiune, prin numarare, banii marunti, la intrarea in tura de lucru pe casa de marcat si asigura securitatea acestora
in timpul programului de lucru; ,
b) Saluta clientii pe care ii serveste, in momentul prezentei acestora la casa de marcat:
c) Realizeaza procesul de scanare a tuturor produselor din cosul clientului st incasarea corecta a valorii bonului de casa;
d) Verifica, in timpul procesului de scanare, corectitudinea codurilor st cantitatilor introduse in special la produsele cu
greutate variabila. Se asigura ca eticheta de pret corespunde cu continutul si greutatea aproximativa a pungii clientului;
e) Inmaneaza fiecarui client bonul de casa si restul corect:
f) Se asigura inainte de intrarea in tura de necesarul de consumabile la casa de marcat: role de casa, role POS, stampila, pungi
" unica folosinta (pentru situatii de urgenta) ;
g) Supravegheaza randul de asteptare la casa si solicita deschiderea unei not case atunci cand este cazul:
h) Reactioneaza prompt la semnalul so nor pentru deschiderea casei de marcat;
i) Cunoaste toate promotiile care se desfasoara in magazin st informeaza clientii cu privire la produse si caracteristicile for;
j) Raspunde de buna gestionare a standului cu tigari de la casa pe care lucreaza(aprovizionarea standului,
deschiderea/ inchiderea standului, verificarea stocului la intrarea st iesirea din tura) ;
k) La sfarsitul turei, preda casierului sef, pe baza de monetar si semnatura, toate valorile incasate pe casa de marcat, plus
fondul de sertar primit la intrarea in tura:
1) Aplica permanent toate procedurile specifice (solicitare/ oferire card client, ofera/ anuleaza galbenuti, etc...) ;
m) Atunci cand nu opereaza pe casa de marcat, va prelua sarcini st atributii de lucrator comercial, lucrand la mercantizarea
sau curatenia magazinului:
n) Participa la buna desfasurarea a inventarelor planificate in magazin, atunci cand este solicitat (inclusiv partiale si de
verificare, ex.: tigari) ;
o) La plecarea de la casa de marcat inchide trecerea pentru clienti, aranjeaza in magazin produsele lasate de clienti si
anunta seful direct in vederea alocarii unor alte sarcini;
p) Ajuta la implementarea si respectarea tuturor procedurilor de 1ucru\in magazin (principiul FIFO, verificare
termene valabilitate, lucrul cu caietele de termene, implementare/ respectare planograme, etc.).
q) Stampileaza tichetele de masa in momentul incasarii;
r) Indeplineste sarcinile incredintate de catre superiorii ierarhici

2. Responsabilitati
2.1. In raport cu alte persoane:
a) Apara interesele magazinului in fata organelor de control sau a reprezentantilor furnizorilor;
b) Asigura o relatie profesionista, cu toti clientii magazinului;
c) Colaboreaza cat mai deschis cu ceilalti angajati ai societatii, fara insa a-si depasi atributiile sau a angaja
sarcini suplimentare, fara acordul casierului sef;
d) Se asigura ca nu sunt divulgate informatii confidentiale din magazinul in care isi desfasoara activitatea, catre terte
persoane (prevederi contractuale, preturi de achizitie, cifre de afaceri, viitoare promotii, etc.).

2.2. In raport cu aparatura si echipamentele utilizate:


a) Are responsabilitatea de a utiliza aparatura si echipamentele numai dupa ce a fost instruit in acest sens;
b) Va utiliza toate echipamentele numai in conformitate cu modul de lucru corect, conform , instructiunilor de utilizare
evitand suprasolicitarea sau defectarea acestora;
c) Asigura integritatea aparaturii si echipamentelor din dotare impotriva sustragerii sau deteriorarii acestora;
d) Se asigura ca orice defectiune este raportata in ccl mai scurt timp catre departamentele abilitate (tehnic, IT,
etc.) informand casierul sef de orice problema constatata.

2.3 In raport cu produsele muncii:


a) Isi asuma raspunderea fata de rezultatele muncii sale (diferentele de sertar, lipsa tigari din stand, neefectuarea rotatiei de
termen, etc...) ;
b) Are responsabilitatea corectitudinii datelor raportate si a rezultatelor inventarelor realizate personal;

2.4 In raport cu securitatea muncii:


Fiecare angajat in postul de casier trebuie sa isi desfasoare activitatea, in conformitate cu pregatirea si instruirea sa, precum
si cu instructiunile primite din partea angajatorului, astfel incat sa nu expuna la pericol de accidentare sau imbolnavire profesionala atat
propria persoana, cat si alte persoane care pot fi afectate de ac unile sau omisiunile sale ln timpul procesului de munca.

Titularul postului are, in scopul realizarii obiectivelor mai sus prevazute urmatoarele obligatii:
a) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de transport si alte mijloace de
productie ;
b) sa utilizeze corect echipamentul individual de protectie acordat si, dupa utilizare, sa il inapoieze sau sa il puna la locul °'"
destinat pentru pastrare;
c) sa nu prficedeze la scoaterea din functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea arbitrara a dispozitivelor
de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor, instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste
dispozitive;
d) sa comunice imediat angajatorului si/sau angajatilor desemnati orice situatie de munca despre care au motive
intemeiate sa o considere un pericol pentru securitatea si sanatatea angajatilor, precum si orice deficienta a sistemelor de
protectie;
e) sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca si/sau angajatorului accidentele suferite de propria persoana;
9 sa coopereze cu angajatorul si/sau cu angajatii desemnati, atñt timp cat este necesar, pentru a face posibila
realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si
securitatii lucratorilor;
g) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu angajatii desemnati, pentru a permite angajatorului sa
se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt sigure si fara riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
h) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei diri domeniul securitatii st sanatatii in munca si masurile de aplicare
a
acestora; i) sa dea relatiile solicitate de catre inspectorii de munca st inspectorii sanitari.
j) Se asigura ca va respecta termenele de efectuare a controalelor meditate periodice obligatorii;

2.5 Privind precizia st punctualitatea:


a) Se asigura ca toate datele raportate sunt corecte si conforrne cu realitatea;
b) Se asigura ca activitatile incadrate in anumite termene bine stabilite, se desfasoara in respectivele termene, fara depasiri
nejustificate ;
c) Va respecta prezenta la lucru, conform orarului intocmit de catre seful de magazin.

2.6 Privind relatiile cu altii / comunicarea


a) Este deschis comunicarii si ofera raspunsuri prompte solicitarilor venite de la superiori sau de la ceilalti colegi din
societate;
b) Colaboreaza cu angajatii firmei de paza din magazin si verifica respectarea procedurilor de catre acestia;
c) Informeaza in permanenta superiorii ierarhici despre toate evenimentele ce pot afecta buna desfasurare a activitatii in
magazin sau imaginea societatii;
d) Asigura accesul oricarui client la Registrul de Sugestii si Reclamatii.

Angajator, Angajat,
Reprezentant Nume si Prenume

S-ar putea să vă placă și