Sunteți pe pagina 1din 17

“URBASOL” Proiect Nucleu „Studiu privind nivelul de poluare a solurilor urbane in principalele orase din Romania”

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU ECOLOGIE

INDUSTRIALA – ECOIND BUCURESTI

“STUDIU PRIVIND NIVELUL DE POLUARE A


SOLURILOR URBANE DIN PRINCIPALELE ORASE DIN
ROMANIA” acronim „URBASOL”

- august 2016 -

INCD-ECOIND, 2016 1
“URBASOL” Proiect Nucleu „Studiu privind nivelul de poluare a solurilor urbane in principalele orase din Romania”

INCD-ECOIND, 2016 2
“URBASOL” Proiect Nucleu „Studiu privind nivelul de poluare a solurilor urbane in principalele orase din Romania”

INCD-ECOIND, 2016 3
“URBASOL” Proiect Nucleu „Studiu privind nivelul de poluare a solurilor urbane in principalele orase din Romania”

CAPITOLUL I
INTRODUCERE

Proiectul din cadrul Programului Nucleu ECO-MEDIND cu titlul „Studiu privind nivelul de
poluare a solurilor in principalele orase din Romania” si acronimul URBASOL are ca
obiectiv general evidentierea nivelul de poluare actual al solurilor din diferite zone
urbane din Romania (principalele mari orase din Romania: Iasi, Timisoara, Cluj Napoca,
Constanta, Craiova, Galati, Brasov, Ploiesti si Oradea) si caracterizarea prin cercetari
minutioase a invelisului de sol in areale extinse.
Modalitatile de cercetare propuse in cadrul Proiectului URBASOL sunt:
- documentarea cercetarilor privind calitatea solurilor in arealele ce vor fi investigate,
completate ulterior cu cercetari de teren (observatii directe si prelevari de probe de sol) si
analize fizico-chimice realizate in laboratoarele INCD ECOIND;
- observatiile directe efectuate in teren vizeaza colectarea de informatii geomorfologice
(formatiunile de microrelief intalnite), informatii referitoare la modul de utilizare al terenului,
cele legate de elementele de infrastructura majore ce pot afecta invelisul de sol, precum si
alte informatii relevante legate de natura si intensitatea impactului antropic. De asemenea, se
vor identifica zone de depozitare necontrolata a deseurilor, precum si orice alte informatii
considerate relevante pentru evaluarea poluarii solurilor.

INCD-ECOIND, 2016 4
“URBASOL” Proiect Nucleu „Studiu privind nivelul de poluare a solurilor urbane in principalele orase din Romania”

CAPITOLUL II

DESCRIEREA INVESTIGATIILOR REALIZATE

Studiile recente referitoare la problematica poluarii din mediul urban pun in evidenta faptul ca,
poluarea solurilor si a apelor subterane prezinta o importanta majora, deoarece este in
legatura directa cu sanatatea publica. Datorita cresterii densitatii populatiei in mediul urban
se resimte influenta activitatilor antropice asupra calitatii solurilor (atat activitati socio-
economice, cat mai ales industriale). Se constata ca solurile urbane difera foarte mult de cele
naturale, respectiv de cele ce nu se regasesc sub influenta factorilor antropici din marile
orase. Solurile urbane acumuleaza diferite tipuri de poluanti proveniti din surse punctiforme
de poluare si/sau din surse fixe. Orasele din Romania au cunoscut la randul lor ample
prefaceri in ultimele decenii, fie ca vorbim de reabilitarea infrastructurii existente sau
construirea de infrastructura noua, fie de conversia unor zone industriale in zone comerciale
sau de locuit, fie constructia de noi zone rezidentiale etc.
Pentru atingerea obiectivelor proiectului s-a propus desfasurarea urmatoarelor activitati:
- analiza situatiei existente referitoare la natura si pericolul indus de poluarea solului in
mediul urban prin documentare in teren;
- prelevare de probe de sol din mediul urban (orasul Timisoara) si analiza probelor de
sol in laboratoarele INCD ECOIND Bucuresti;
- evaluarea si interpretarea rezultatelor obtinute prin raportare la valorile de referinta
stabilite pentru solurile de folosinta sensibila, respectiv Ordinul 756/1997 pentru aprobarea
Reglementării privind evaluarea poluarii mediului cu modificarile si completarile ulterioare.
Evidentierea nivelului de poluare actual al solurilor din orasul Timisoara s-a realizat
in luna mai 2016 prin investigatii de teren in cadrul campului experimental stabilit in etapa
anterioara de executie a proiectului (cercetare documentara).
Au fost prelevate in total 29 probe de sol de la suprafata invelisului edafic (0-10cm) si au fost
analizati in laborator pentru fiecare proba de sol 11 indicatori de calitate. Metodele de
incercare utilizate sunt metode standardizate, prezentate in tabelul nr.1. Echipamentele
analitice utilizate in laborator sunt dintre cele mai moderne (Spectrometru de masa cu plasma
cuplata inductiv -ICP-MS, Spectrometru de absorbtie atomica cu flacara si cu cuptor de grafit

INCD-ECOIND, 2016 5
“URBASOL” Proiect Nucleu „Studiu privind nivelul de poluare a solurilor urbane in principalele orase din Romania”

-AAS – GFAA etc.), iar pentru prelevarea probelor de sol s-a utilizat o foreza pedologica
produsa de firma de profil Eijkelkamp (Olanda).
Tabel nr.1 – Indicatorii de calitate sol si metodele de incercare aplicate
Nr.
Indicator de calitate Metoda de incercare
crt.
1 pH ISO 10390-2005
2 Subst uscata SR ISO 11465-1998
3 SR ISO 14235:2000
Humus
STAS 7184/21:1982
4 Azot Kjeldahl SR ISO 11261-00
5 Sulfati SR ISO 11048-99
6 STAS 7184/7:1987
Cloruri
SR ISO 9297:2001
7 Fier SR EN ISO 17294:2005
8 Cupru SR EN ISO 17294:2005
9 Pb SR EN ISO 17294:2005
10 Zn SR EN ISO 17294:2005
11 Crom total SR EN ISO 17294:2005

Localizarea precisa a punctelor de prelevare s-a realizat prin intermediul GPS (producator
Garmin, model GPSMap 60Csx), descrierea zonelor de prelevare probe sol este prezentata
in tabelul nr.2, iar distributia punctelor de prelevare este evidentiata pe harta punctuale
intocmita, prezentata in fig. 1.
Tabel nr. 2 - Localizarea si descrierea punctelor de prelevare in municipiul Timisoara
COD
PROBA SOL COORDONATE GPS (WGS84) DESCRIEREA ZONEI DE PRELEVARE
TM 001 45° 44.873'N; 21° 14.084'E Zona Parcului Studentesc proba 1
TM 002 45° 44.870'N; 21° 14.162'E Zona Parcului Studentesc proba 2
TM 003 45° 44.256'N; 21° 14.651'E Zona siuata in proximitatea spitalului judetean
TM 004 45° 44.256'N; 21° 14.704'E Zona situata in proximitatea magazinului Billa
TM 005 45° 44.149'N; 21° 15.181'E Zona parc padurice Rebreanu
TM 006 45° 43.438'N; 21° 17.183'E Perdea de padure de aprox 8 Ha
TM 007 45° 43.783'N; 21° 16.184'E Zona industriala Optica Timisoara
TM 008 45° 44.428'N; 21° 15.887'E Zona industriala Azur Timisoara
TM 009 45° 44.452'N; 21° 15.941'E Zona industriala, proximitate depozit produse petroliere
TM 010 45° 44.915'N; 21° 15.973'E Zona cartier Kuncz, str. Zefirului, zona degradata prin
prezenta unor deponii pe sol
TM 011 45° 44.963'N; 21° 15.802'E Zona cartier Kuncz, str. Campului, zona degradata prin
prezenta unor deponii pe sol
TM 012 45° 44.957'N; 21° 15.795'E Zona cartier Kuncz, str. Campului, zona inierbata

INCD-ECOIND, 2016 6
“URBASOL” Proiect Nucleu „Studiu privind nivelul de poluare a solurilor urbane in principalele orase din Romania”

Tabel nr. 2 – continuare


TM 013 45° 45.413'N; 21° 15.826'E Zona uzina veche Aquatim
TM 014 45° 46.629'N; 21° 16.056'E Zona situata in proximitatea muzeului Satului Banatean si
fabrica Continental
TM 015 45° 46.792'N; 21° 15.978'E Zona gradinii zoologice din Timisoara
TM 016 45° 46.666'N; 21° 14.512'E Teren situat pe str. Ion Ionescu de la Brad, suprafata de
aprox. 6 ha
TM 017 45° 46.487'N; 21° 13.934'E Zona Calea Lipovei, colt cu Aleea Amicitiei, o suprafat de
teren de aprox. 3 ha
TM 018 45° 47.247'N; 21° 11.871'E zona aviatiei utiliare din Timisoara (Aviasan), suprafata de
aprox. 12 ha
TM 019 45° 47.052'N; 21° 12.056'E Zona forestiera, Perdea de protectie Calea Torontalului,
suprafta de aprox. 30 ha
TM 020 45° 43.085'N; 21° 12.114'E Zona situata in proximitatea CF, str. Ceferistilor, Gara
Timisoara Sud, suprafata de aprox. 0,5 ha
TM 021 45° 43.476'N; 21° 12.153'E Teren situat pe Calea Sagului 169-175, cu o suprafata
apreciata la apox. 0,8 ha.
TM 022 45° 43.122'N; 21° 11.042'E Teren inerbat situat pe str. Ovidiu Cotrus, „centura
Freidorf”, suprafata estimata la aprox. 5 ha
TM 023 45° 43.089'N; 21° 8.921'E Zona abator SMITHFIELD PROD SRL Timisoara, situat pe
str. Polona
TM 024 45° 43.278'N; 21° 9.649'E Teren situat in proximitatea Fabricii de zahar, suprafata
estimata este de 5 ha
TM 025 45° 43.650'N; 21° 10.859'E Parcul Petofi situat la intersectia str. Nicolae Andrescu cu
str. Ardealului
TM 026 45° 45.132'N; 21° 15.074'E Teren situat pe str. Stefan cel Mare, in zona fabricii de bere,
suprafata estimata la aprox. 0,3 ha.
TM 027 45° 45.166'N; 21° 13.905'E Zona Centrala Parc Bratianu proba 1
TM 028 45° 45.160'N; 21° 13.838'E Zona Centrala Parc Bratianu proba 2
TM 029 45° 45.247'N; 21° 13.777'E Zona Parc central

INCD-ECOIND, 2016 7
“URBASOL” Proiect Nucleu „Studiu privind nivelul de poluare a solurilor urbane in principalele orase din Romania”

Municipiul TIMISOARA

Fig.1 - Harta punctuala a distributiei punctelor de prelevare probe sol in


municipiul Timisoara (prelucrare date GPS utilizand aplicatia Google Earth)

Rezultatele analitice obtinute in urma caracterizarii in laboratoarele INCD ECOIND a probelor


de sol prelevate din orasul Timisoara sunt prezentate in tabelul nr.3.

INCD-ECOIND, 2016 8
“URBASOL” Proiect Nucleu „Studiu privind nivelul de poluare a solurilor urbane in principalele orase din Romania”

Tabel nr. 3 - Rezultatele analitice obtinute pentru probele sol prelevate din orasul Timisoara

Nr Indicator de
crt calitate/ U.M. TM 001 TM 002 TM 003 TM 004 TM 005 TM 006 TM 007 TM 008 TM 009 TM 010 TM 011
1 pH / unit. pH 7,0 7,1 7,7 7,6 7,7 7,4 7,0 7,5 7,0 7,2 7,2
2 Subst uscata / % 90,52 87,22 92,39 94,40 92,35 85,98 94,54 88,26 94,19 96,18 90,86
3 Humus / % s.u. 0,50 0,49 0,87 0,21 0,36 0,28 0,91 0,88 0,50 1,59 0,52
4 Azot Kjeldahl / % 0,143 0,201 0,124 0,121 0,131 0,177 0,223 0,215 0,137 0,154 0,163
s.u.
5 Sulfati / mg/kg 147,20 152,12 164,42 122,27 91,73 99,89 156,69 125,52 145,67 71,99 97,95
s.u.
6 Cloruri / mg/kg 183,95 37,44 81,64 79,15 73,03 37,15 150,20 60,33 94,22 121,8 42,97
s.u.
7 Pb/ mg/kg s.u. 31,37 23,85 37,97 30,08 33,80 34,07 31,90 36,89 51,16 69,10 123,91
8 Crom total/ mg/kg 31,88 34,05 27,41 39,06 36,63 31,39 33,42 35,99 29,17 31,52
19,06
s.u.
9 Cupru / mg/kg s.u. 20,2 24,10 17,7 17,4 20,00 27,40 21,30 29,8 19,3 45,4 55,0
10 Zn / mg/kg s.u. 59,9 64,3 58,40 45,7 94,60 65,6 85,30 97,30 125,5 170,0 187,20
11 Fier / mg/kg s.u. 18976 12160 18822 14912 21847 22821 18678 18654 20827 19667 15377

INCD-ECOIND, 2016 9
“URBASOL” Proiect Nucleu „Studiu privind nivelul de poluare a solurilor urbane in principalele orase din Romania”

Tabel nr. 3 – continuare

Nr Indicator de
crt calitate/ U.M. TM 012 TM 013 TM 014 TM 015 TM 016 TM 017 TM 018 TM 019 TM 020 TM 021 TM 022
1 pH / unit. pH 7,5 7,3 7,3 7,2 7,2 7,8 7,7 7,8 7,6 7,6 7,8
2 Subst uscata / % 93,22 93,52 87,09 87,91 86,89 92,47 87,34 86,37 92,38 94,81 95,57
3 Humus / % s.u. 0,45 1,22 0,94 1,46 1,10 0,49 0,88 0,11 1,46 0,50 0,90
4 Azot Kjeldahl / % 0,149 0,170 0,278 0,198 0,228 0,166 0,185 0,321 0,196 0,188 0,197
s.u.
5 Sulfati / mg/kg s.u. 145,09 132,42 165,82 63,19 168,12 222,50 152,87 258,78 175,47 261,05 118,85
6 Cloruri / mg/kg s.u. 167,60 37,95 187,50 56,54 122,56 76,78 73,16 49,32 46,11 48,67 52,0
7 Pb/ mg/kg s.u. 40,99 1660,58 38,96 20,71 39,18 41,17 28,27 66,25 93,56 47,26 28,35
Crom total/ mg/kg 33,11 26,44 19,23 30,89 28,85 22,11 26,35 29,73 35,42 29,73
8 34,87
s.u.
9 Cupru / mg/kg s.u. 31,6 37,7 27,5 20,2 25,90 29,0 16,10 39,90 50,30 29,3 20,0
10 Zn / mg/kg s.u. 110,0 305,3 73,5 45,8 84,60 87,30 50,1 197,60 233,6 102,4 102,0
11 Fier / mg/kg s.u. 19006 19314 17449 13731 18483 17411 14572 14071 17675 20893 18473

INCD-ECOIND, 2016 10
“URBASOL” Proiect Nucleu „Studiu privind nivelul de poluare a solurilor urbane in principalele orase din Romania”

Tabel nr.3 – continuare

Nr Indicator de
crt calitate/ U.M. TM 023 TM 024 TM 025 TM 026 TM 027 TM 028 TM 029
1 pH / unit. pH 7,7 7,6 7,7 7,8 7,6 7,6 7,7
2 Subst uscata / % 90,59 93,13 93,17 91,37 83,20 80,11 88,85
3 Humus / % s.u. 0,37 0,47 0,92 0,66 0,93 1,27 0,27
4 Azot Kjeldahl / % 0,208 0,192 0,218 0,209 0,216 0,214 0,156
s.u.
5 Sulfati / mg/kg 212,62 234,59 214,07 308,50 217,19 225,70 298,08
s.u.
6 Cloruri / mg/kg 47,02 121,98 53,34 42,73 64,0 53,17 39,95
s.u.
7 Pb/ mg/kg s.u. 52,86 34,91 20,87 52,42 33,04 42,05 46,15
Crom total/ mg/kg 28,10 17,52 26,71 14,07 23,71 25,34
8 35,56
s.u.
9 Cupru / mg/kg s.u. 34,20 17,10 11,90 29,30 17,10 26,3 29,6
10 Zn / mg/kg s.u. 90,20 67,40 53,60 109,7 64,2 78,2 79,6
11 Fier / mg/kg s.u. 16514 21462 13233 15999 16032 16920 18169

INCD-ECOIND, 2016 11
“URBASOL” Proiect Nucleu „Studiu privind nivelul de poluare a solurilor urbane in principalele orase din Romania”

Analiza si interpretarea rezultatelor

Metale grele
In figura 2 sunt prezentate grafic variatiile valorilor indicatorului de calitate „Zinc” determinate
in probele de sol aferente orasului Timisoara.

700
Zn mg/kg s.u. VN PA PI
600

500

400

300

200

100

0
TM 001
TM 002
TM 003
TM 004
TM 005
TM 006
TM 007
TM 008
TM 009
TM 010
TM 011
TM 012
TM 013
TM 014
TM 015
TM 016
TM 017
TM 018
TM 019
TM 020
TM 021
TM 022
TM 023
TM 024
TM 025
TM 026
TM 027
TM 028
TM 029
Fig.2 - Graficul valorilor indicatorului de calitate „Zinc” pentru probele de sol
recoltate din orasul Timisoara

Din analiza valorilor obtinute pentru acest indicator de calitate se poate observa ca se
depaseste numai intr-un singur caz pragul de alerta pentru folosinta sensibila, la o proba de
sol ce provine din proximitatea Uzinei veche de apa Aquatim, o zona unde s-a identificat faptul
ca solul este amestecat cu un material de umplutura.

INCD-ECOIND, 2016 12
“URBASOL” Proiect Nucleu „Studiu privind nivelul de poluare a solurilor urbane in principalele orase din Romania”

In figura 3 sunt prezentate grafic variatiile valorilor indicatorului de calitate „Cupru”


determinate in probele de sol aferente orasului Timisoara.

250 Cu mg/kg s.u. VN PA PI

200

150

100

50

0
TM 001
TM 002
TM 003
TM 004
TM 005
TM 006
TM 007
TM 008
TM 009
TM 010
TM 011
TM 012
TM 013
TM 014
TM 015
TM 016
TM 017
TM 018
TM 019
TM 020
TM 021
TM 022
TM 023
TM 024
TM 025
TM 026
TM 027
TM 028
TM 029
Fig.3 - Graficul valorilor indicatorului de calitate „Cupru” pentru probele de sol
recoltate din orasul Timisoara

In orasul Timisoara valorile acestui indicator de calitate sunt mici, se depasesc valorile
normale, dar in nici o situatie nu s-a depasit valoare pragului de alerta, respectiv 100 mg/kg
s.u.
In figura 4 sunt prezentate grafic variatiile valorilor indicatorului de calitate „Crom total”
determinate in probele de sol aferente orasului Timisoara.

INCD-ECOIND, 2016 13
“URBASOL” Proiect Nucleu „Studiu privind nivelul de poluare a solurilor urbane in principalele orase din Romania”

350 Crom total mg/kg s.u. VN PA PI

300

250

200

150

100

50

0
TM 001
TM 002
TM 003
TM 004
TM 005
TM 006
TM 007
TM 008
TM 009
TM 010
TM 011
TM 012
TM 013
TM 014
TM 015
TM 016
TM 017
TM 018
TM 019
TM 020
TM 021
TM 022
TM 023
TM 024
TM 025
TM 026
TM 027
TM 028
TM 029
Fig.4 - Graficul valorilor indicatorului de calitate „Crom total” pentru probele de sol
recoltate din orasul TIMISOARA

Analiza valorilor indicatorului de calitate „Cr total” releva ca valorile se mentin in jurul
valorilor normale, cu mici depasiri a valorii de 30 mg/kg s.u.

In figura 5 sunt prezentate grafic variatiile valorilor indicatorului de calitate „Pb” determinate
in probele de sol din orasul Timisoara.

INCD-ECOIND, 2016 14
“URBASOL” Proiect Nucleu „Studiu privind nivelul de poluare a solurilor urbane in principalele orase din Romania”

1800
1600
1400
1200
Pb mg/kg s.u. VN PA PI
1000
800
600
400
200
0
TM 001
TM 002
TM 003
TM 004
TM 005
TM 006
TM 007
TM 008
TM 009
TM 010
TM 011
TM 012
TM 013
TM 014
TM 015
TM 016
TM 017
TM 018
TM 019
TM 020
TM 021
TM 022
TM 023
TM 024
TM 025
TM 026
TM 027
TM 028
TM 029
Fig.5 - Graficul valorilor indicatorului de calitate „Plumb” pentru probele de sol
recoltate din orasul TIMISOARA

Analiza rezultatelor obtinute pentru indicatorul de calitate „Plumb” releva cateva situatii
exceptionale:
- la proba de sol situata in vecinatatea uzinei vechi Aquatim zona cu un
material de umplutura;
- zona Kunz unde au fost semnalate depuneri necontrolate de deseuri pe sol,
zona fiind identificata ca o zona intravilana degradata.
In privinta celorlati indicatori de calitate analizati putem evidentia un regim al pH-ului in
domeniul neutru - slab alcalin si valorile reduse ale continutului de materie organica (humus
intre 0,11÷1,59%), o caracteristica specifica solurilor urbane puternic antropizate.
Mai mult, pentru o selectie de probe de sol a fost determinat suplimentar indicatorul de
calitate Total Hidrocarburi Petroliere, pentru care s-a aplicat metoda de incercare acreditata
RENAR PIS-08 Ed5, R0.

INCD-ECOIND, 2016 15
“URBASOL” Proiect Nucleu „Studiu privind nivelul de poluare a solurilor urbane in principalele orase din Romania”

Rezultatele sunt prezentate in tabelul nr. 4

Proba / indicator de TM TM TM TM TM
calitate 009 010 011 012 013
Total Hidrocarburi Petroliere,
mg/kg s.u. 95 88 92 55 64

Se constata ca valorile acestui indicator de calitate se situeaza in limitele valorilor normale,


fara depasirea valorii prag de 100 mg/kg s.u. (Ord. 756/1997)

INCD-ECOIND, 2016 16
“URBASOL” Proiect Nucleu „Studiu privind nivelul de poluare a solurilor urbane in principalele orase din Romania”

CAPITOLUL III
P
proba

CONCLUZII

In ansamblu se pot evidentia o serie de concluzii privind starea de poluare actuala a solurilor
din orasul Timisoara:
- solurile din orasul Timisoara prezinta caracteristicile specifice solurilor urbane
antropizate in perioade indelungate de timp marcate de un regim al pH-ului in
domeniul neutru - slab alcalin si valorile reduse ale continutului de materie
organica (humus intre 0,11÷1,59%);
- specificul economic diversificat, cu o distributie geografica relativ dispersata a
activitatilor industriale in oras, manifestarea surselor de poluare potentiale in
limitele industriale nu au indus solului schimbari calitative notabile;
- zonele poluate au fost identificate s-au manifestat local si izolat, limitate doar la
zona degradata situata in cartierul Kunz, unde au fost depozitate necontrolat
deseuri si zona din proximitatea uzinei vechi de apa Aquatim unde solul natural
este amestecat cu un material de umplutura a carui provenienta nu este
cunoscuta.
Pentru viitor se recomanda mentinerea si chiar largirea campului experimental constituit din
locatiile celor 29 puncte de prelevare probe sol, usor si precis identificabile prin coordonatele
geografice GPS, pentru a se monitoriza si stabili in timp evolutia calitatii solurilor urbane in
zona orasului Timisoara.
Recomandam monitorizarea calitatii solului in orasul Timisoara cu o frecventa semestriala.

INCD-ECOIND, 2016 17

S-ar putea să vă placă și