Sunteți pe pagina 1din 90

Informatii colectie:

1.Ce serveste ca unitate de structurг оn proteinele simple єi prin ce legгturг se unesc aceste elemente structurale?
a) [ ] mononucleotidele - beta-glicozidica
b) [ ] glucoza - esterica
c) [x] aminoacizii - peptidica
d) [ ] acizii grasi - eterica
e) [ ] glicerolul - disulfidica

2. Combinaюiile de grupгri libere COOH (carboxil) (I) єi NH 2 (amino) (II) se pot intоlni оn:
a) [x] proteine conjugate proteine simple
b) [ ] grгsime simple proteine conjugate
c) [ ] glucide grгsime
d) [x] aminoacizi baze azotate
e) [ ] baze azotate nucleotide

3) Оn componenюa cгror compuєi sunt ca constituenюii fosforul(I) єi azotul (II)?


a) [x]proteine conjugate - mRNA
b) [ ] grгsimi neutre - nucleozide
c) [ ] glicogen - grгsime simple
d) [x] DNA - proteine simple
e) [x] mRNA - aminoacizi

4) Ce combinaюii de grupгri funcюionale se pot intоlni оn proteinele simple?


a) [ ] - NH2 – CH = O
b) [ ] - SH estericг
c) [ ] - S – S – –O–
d) [x] - COOH – CH3
e) [x] = NH – – NH – C(NH2) =NH

5) Care combinaюie de grupгri funcюionale conferг proteinelor proprietгюi acide?


a) [ ] tio OH fenolic
b) [ ] imidazolicг aminicг
c) [x] metilicг carboxilicг
d) [ ] hidroxil estericг
e) [x] disulfidicг gamma-carboxilicг

6) Care combinaюie de grupгri funcюionale conferг proteinelor proprietгюi de bazг?


a) [x] guanidinicг alfa - amino
b) [x] imidazolicг e - amino
c) [ ] amidг carboxilicг
d) [ ] metenilicг aldehidicг
e) [x] sulfhidril guanidinicг

7) Оn componenюa cгror combinaюii de compuєi nu se оntоlnesc grupele SH (I) єi OH (II)


a) [ ] proteine simple grгsimi conjugate
b) [ ] grгsimi conjugate proteine simple
c) [x] glucide triacilglicerolii
d) [ ] aminoacizi nucleotide
e) [ ] baze azotate glucide
8) Indicaюi care combinaюii nu formeazг soluюii coloidale (I) єi nu se prezintг polimeri biologici (II):
a) [ ] proteinele simple nucleozidele
b) [x] grгsimele neutre aminoacizii
c) [ ] glicogenul DNA
d) [x] nucleozidele grгsimele neutre
e) [ ] aminoacizii nucleotidele

9) Care grupe de aminoacizi sunt prezente оn proteine (I) єi ce e caracteristic pentru ele (II)?
a) [ ] hidroxiaminoacizii se referг la seria D
b) [x] tioaminoacizii se referг la seria L
c) [x] aminoacizii heterociclici sunt alfa - aminoacizi
d) [x] aminoacizii homociclici sunt amari la gust
e) [ ] aminoacizii monoaminodicarboxilici sunt dulci la gust

10) Indicaюi combinaюiile corecte dintre unitгюile constituente ale aminoacizilor (I) єi componentele lanюului polipeptidic (II)?
a) [ ] tiofen tiazol
b) [x] imidazol p-hidroxifenil
c) [x] indol guanidina
d) [x] pirolidina metil
e) [ ] cresol pirol

11) Referitor la histidina care afirmari sunt corecte


a) [x] este un aminoacid
b) [ ] este un iminoacid
c) [x] posedг proprietгюi bazice
d) [x] este un aminoacid proteinogen
e) [ ] are sarcina electroneutrг

12) Afirmatiile corecte in legatura cu serina sunt:


a) [x] are un singur atom de carbon asimetric
b) [ ] are pH-ul izoelectric in zona de pH acid
c) [x] are pH-ul izoelectric in zona de pH neutru
d) [x] intra in categoria aminoacizilor "neesentiali"
e) [ ] intra in categoria aminoacizilor "esentiali"

13) Referitor la arginina care afirmatii sunt corecte


a) [x] in structura aminoacidului intra grupa guanidino
b) [ ] are pI in mediu acid
c) [x] are punctul izoelectric in mediul bazic
d) [ ] in forma hidroxilata intra in structura colagenului
e) [x] este aminoacid polar, cu sarcina pozitiva la pH fiziologic

14) Referitor la histidina, care afirmatii sunt corecte


a) [x] este un aminoacid heterociclic
b) [ ] este un aminoacid homocicilic
c) [ ] contine heterociclul indol
d) [x] contine heterociclul imidazol
e) [ ] poseda proprietati acide

15) Referitor la lizina, care afirmatii sunt corecte:


a) [ ] are in structura sa 2 atomi C asimetrici
b) [ ] este aminoacid "neesential"
c) [x] intr-o solutie cu pH-ul fiziologic migreaza spre catod
d) [x] are pH-ul izoelectric in zona de pH -bazic
e) [x] prin prelucrare posttraducere poate forma hidroxilizina

16) Referitor la tirozinг care afirmatii sunt incorecte:


a) [ ] contine homociclul fenil
b) [x] este un aminoacid heterociclic
c) [ ] este aminoacid greu solubil in apa
d) [x] are pH-izoelectric in zona de pH-acid
e) [x] intr-o solutie cu pH 6 migreaza spre anod

17) Referitor la metioninг care afirmatii sunt corecte:


a) [x] este un derivat al acidului butiric
b) [ ] in structura sa sulful este slab fixat
c) [x] оn soluюie cu pH mai mare decвt pI, aminoacidul este anion
d) [ ] la pH-izoelectric aminoacidul migreaza spre catod
e) [ ] in solutie cu pH mai mic decat pI, el migreaza spre anod

18) Referitor la asparagina, care afirmatii sunt incorecte:


a) [ ] pI este 8
b) [x] este amida acidului glutamic
c) [ ] intr-o solutie cu pH fiziologic migreaza spre catod
d) [x] are pI in zona de pH - acid
e) [x] intr-o solutie cu pH=8, are 2 sarcini negative

19) Intr-o solutie cu pH=2, care amestec de aminoacizi are sarcina positiva majora
a) [ ] Glu, Asp, Ser
b) [ ] Glu, Pro, Tyr
c) [ ] Pro, Val, Gln
d) [ ] Lys, Arg, Gly
e) [x] Lys, Arg, His
20) pI al tetrapeptidei Glu - Asp - Cys - Ser se afla in zona pH-lui
a) [ ] 1.0 - 2.5
b) [ ] 2.6 - 3.5
c) [ ] 3.6 - 4.0
d) [x] 4.0 - 4.5
e) [ ] 5.0 - 7.0

21) Intr-o solutie cu pH=8, care combinatie de aminoacizi are sarcina negativa majora
a) [x] Glu, Asp, His
b) [ ] Glu, Pro, Tyr
c) [ ] Pro, Val, Gly
d) [x] Glu, Ala, Asp
e) [ ] Lys, Arg, His

22) pI al tetrapeptidei Arg - Lys - His - Ala se afla in zona pH -lui


a) [ ] 3.6 - 4.0
b) [ ] 4.0 - 4.5
c) [ ] 5.0 - 7.0
d) [ ] 6.8 - 7.6
e) [x] 7.7 - 8.8

23) Proteina contine in % urmatorii AA: Arg - 10, Lys - 26, Val - 13, Pro - 35, Ala - 8, Gly - 8. La pH fiziologic proteina:
a) [x] migreaza spre catod
b) [ ] migreaza spre anod
c) [x] are sarcina neta pozitiva
d) [ ] are sarcina neta negativa
e) [ ] nu poseda sarcina electrica

24) Care tetrapeptide la pH-fiziologic vor migra spre anod


a) [x] Ala - Glu - Asp - Ser
b) [ ] Gly - Arg - Lyz - Pro
c) [ ] Val - Leu - Ile - Met
d) [ ] Phe - Cys - Arg - His
e) [x] Tyr - Cys - Glu - Asp

25) Sunt corecte urmatoarele afirmatii referitoare la metionina si treonina:


a) [x] au pI in zona pH-ului neutru
b) [ ] au cite un singur atom de carbon asimetric
c) [ ] au in structura lor aceleasi grupe functionale
d) [x] sunt derivati ai acidului butiric
e) [x] sunt aminoacizi esentiali

26) Aminoacizii arginina si lizina au urmatoarele caracteristice comune


a) [ ] au in structura un rest guanidinic
b) [x] au un pH - izoelectric mai mare decit 8
c) [x] au la pH - fiziologic sarcina neta pozitiva
d) [ ] sunt derivati ai acidului caproic
e) [ ] au mai multi atomi de carbon asimetrici

27) Referitor la histidina si triptofan, care afirmatii sunt corecte:


a) [x] sunt derivati ai acidului propionic
b) [x] sunt aminoacizi heterociclici
c) [ ] la pH - fiziologic au sarcina neta pozitiva
d) [ ] au cite 2 atomi de azot in molecula
e) [x] sunt solubili in solutii slab acide sau alcaline

28) Sarcina neta a proteinei depinde de:


a) [x] componenta aminoacidica
b) [x] pH-ul solutiei
c) [ ] gruparile alfa-COOH si alfa-NH2 ale lantului polipeptidic
d) [x] gruparile COOH si NH2 ale radicalilor aminoacizilor
e) [ ] radicalii hidrofobi
29)Numiti cauza sedimentarii(I) proteinei din solutie si indicati procedeele de separare ale proteinei de agentul de salifiere (II).
a) [ ] hidratarea moleculei proteice electroforeza
b) [x] dehidratarea moleculei proteice dializa
c) [ ] cresterea sarcinei neta cromatografia
d) [ ] pierderea completa a sarcinei electrice centrifugarea
e) [ ] schimbarea semnului sarcinei electrice gel-filtrarea

30)Care afirmaюii referitor la molecula proteicг denaturatг sunt corecte:


a) [ ] se distruge structura primara, creste activitatea biologica
b) [ ] nu se modifica activitatea proteinei, se amplifica hidrofilitatea
c) [x] se distruge structura tertiara, creste hidrofobitatea
d) [x] se lezeaza structura cuaternara, se reduce activitatea moleculei proteice
e) [ ] nu se modifica starea nativa, creste solubilitatea in apa

31) Referitor la alfa-alanina si beta-alanina sunt corecte afirmatiile:


a) [x] la decarboxilare formeaza un compus unic
b) [ ] ambii au configuratii absolute D si L
c) [x] in structura proteinelor se gaseste alfa-alanina
d) [x] sunt derivatii ai acidului propionic
e) [ ] sunt componente ale carnozinei si anserinei

32) Pentru identificarea restului N – terminal peptidic sunt utilizaюi:


a) [ ] hidrazina
b) [x] fluordinitrobenzenul
c) [x] dansilclorida
d) [x] fenilizotiocianatul
e) [ ] tripsina, pepsina

33) Pentru identificarea restului C – terminal peptidic sunt utilizaюi:


a) [ ] ureia
b) [x] carboxipeptidazele A єi B
c) [ ] guanidinhidroclorida
d) [ ] acidul performic
e) [x] hidrazina

34) Ca solutii coloidale, proteinele poseda:


a) [ ] putere de difuzie sporita
b) [x] presiune osmotica redusa
c) [x] difuzie redusa
d) [x] viscozitate marita
e) [x] proprietati optice
35)Stabilitatea proteinei in solutie e determinata de:
a) [x] teaca apoasa (TA) ca consecinta a hidratarii grupelor functionale
b) [x] TA - rezultatul fixarii electrostatice a apei
c) [x] sarcina electrica, dependenta de pH-ul mediului
d) [ ] sarcina electrica, dependenta de aminoacizi
e) [ ] sarcina electrica, dependenta de R - hidrofobi ai AA

36)Conditiile de sedimentare ale proteinelor sunt:


a) [x] afectarea tecei apoase
b) [x] neutilizarea sarcinei electrice (SE)
c) [ ] readucerea proteinei bazice la pI prin adaus de acid
d) [x] distrugerea TA cu alcool, acetona, prin fierbere
e) [ ] readucerea proteinei acide la pI prin adaus de baza

37)Afirmatiile incorecte referitor la functiile proteinelor simple:


a) [x] prezinta sursa de energie preferentiala
b) [ ] sunt componente ale membranelor biologice
c) [ ] sunt biocatalizatori
d) [x] transfera informatie genetica
e) [ ] determina presiunea oncotica a plasmei sanguine

38)Referitor la structura primara a proteinelor sunt incorecte afirmatiile:


a) [ ] prezinta o secventa de aminoacizi uniti prin legaturi peptidice
b) [ ] este determinata genetic
c) [x] legaturile ce o stabilizeaza sunt legaturi chimice slabe, necovalente
d) [x] e distrusa la denaturare
e) [ ] la hidroliza e afectata

39)Afirmatiile corecte in legatura cu structura primara a proteinelor:


a) [ ] fiecare aminoacid se poate incorpora in lant numai o singura data
b) [ ] este consolidata de legaturile disulfidice
c) [x] este o insusire structurala a tuturor proteinelor
d) [x] se distruge prin hidroliza acida sau enzimatica
e) [x] se mai numeste si structura covalenta

40)Referitor la legatura peptidica sunt corecte afirmatiile


a) [x] gruparea peptidicг clasicг poate forma 2 legaturi de hidrogen
b) [x] legatura peptidica exista sub 2 forme de rezonanta
c) [x] fata de legatura C-N atomii de "O" si "H" se afla in pozitia trans
d) [ ] legaturile carbonului nu permit rotirea libera
e) [x] atomi grupei peptidice si cei 2 atomi de C invecinati au un arangament planar rigid

41)Care din afirmatiile de mai jos sunt incorecte:


a) [x] lantul polipeptidic (LP) contine mai multi aminoacizi N- si C-terminali
b) [ ] portiunile -CH-R se roteste liber in spatiu
c) [ ] legatura carbonului alfa permite rotirea libera a radicalilor
d) [x] portiunile -CH-R nu se pot roti liber
e) [x] la formarea LP acidul glutamic participa cu ambele grupe carbonil

42)Structura secundara a proteinei prezinta:


a) [x] arangament intr-o structura ordonata
b) [ ] e stabilizata de interactiuni hidrofobe si ionice
c) [ ] numai alfa-helixul
d) [x] rezultatul interactiunii sterice ai radicalilor AA situati adiacent in succesiunea liniara
e) [ ] numai beta-structura

43)Оn legгturг cu structura secundarг sunt corecte afirmaюiile:


a) [ ] posedг periodicitate maximг єi minimг
b) [x] prezintг atоt alfa - helix cвt єi beta - structurг
c) [ ] participг єi legгturile disulfidice dintre radicalii de Met
d) [x] graюie legгturilor disulfidice peptidele mici formeazг cicluri
e) [x] participг єi legгturile disulfidice dintre radicali de Cys

44)Referitor la alfa - elice sunt sunt incorecte afirmaюiile:


a) [ ] predominг оn moleculele proteinelor globulare
b) [x] predominг оn moleculele proteinelor fibrilare
c) [ ] posedг simetrie elicoidalг
d) [x] grupгrile RAA posedг dimensiuni mici
e) [x] leg. de hidrogen se realizeazг оntre grupгrile – CO єi - NH – de pe catene polipeptidice diferite

45)Pentru structura secundarг (beta-structurг) este caracteristic:


a) [x] lanюurile polipeptidice (LP) sunt legate prin leg. de hidrogen interlanю
b) [ ] LP sunt legate prin leg. de hidrogen intralanю
c) [x] posedг formг pliatг
d) [ ] lanюurile polipeptidice adiacente nu pot fi antiparalele
e) [x] grupгrile radicalilor aminoacizilor prezintг dimensiuni mici

46)Restricюiile ce cauzeazг structura spaюialг a lanюului polipeptidic:


a) [x] rigiditatea legгturii peptidice
b) [ ] amplasarea оn apropiere a grupгrile radicalilor aminoacizilor foarte mici
c) [x] prezenюa prolinei оn lanю
d) [ ] legгturile de hidrogen intralanю оntre grupгrile de aminoacizi 1 – 4
e) [x] amplasarea оn apropiere a radicalilor aminoacizilor cu sarcinг +

47)Ce numгr de aminoacizi conюine un lanю polipeptidic cu lungimea de 150A in alfa - helix (I) єi beta structura (II):
a) [ ] 10 5
b) [ ] 20 10
c) [x] 100 43
d) [ ] 200 100
e) [ ] 15 45

48)Lungimea unui lanю polipeptidic care conюine 360 de aminoacizi este оn configuraюie alfa (I) egalг cu єi оn beta (II) - cu:
a) [ ] 3600 pm 3600 pm
b) [x] 540 Angstrem 12,6 mkm
c) [x] 5,4 nm 1260 Angstrem
d) [ ] 54 nm 2520 Angstrem
e) [ ] 0,054 nm 25,20 pm

49)Care aminoacizi instabilizeazг alfa-elice (I) єi beta - structurг (II):


a) [x] prolina Lys
b) [x] valina Asn
c) [ ] asparagina Met
d) [ ] histidina Ile
e) [x] treonina Glu

50)Afirmaюi corecte referitor la structura terюiarг a proteinelor


a) [x] este aranjamentul tridimisional al lanюului polipeptidic
b) [ ] e stabilizatг de legгturi covalente
c) [x] este determinatг de secvenюa aminoacizilor, forma єi polaritatea radicalilor
d) [ ] apare graюie interacюiunii sterice a AA situaюi оn apropiere
e) [x] apare spontan graюie forюei motrice a interacюiunei RAA cu H 2O

51)Structura terюiarг a proteinelor:


a) [x] apare graюie interacюiunii sterice a AA amplasaюi liniar departe unul de altul
b) [x] este stabilizatг de legгturi necovalente, slabe
c) [ ] nu determinг activitatea biologicг a proteinelor
d) [ ] include оn sine numai segmente оn conformaюia beta
e) [x] se realizeazг єi prin legгture hidrofobe

52)Structura terюiarг a proteinelor:


a) [ ] este o оnsuєire structuralг a hemoglobinei
b) [x] formarea ei posedг un grad оnalt de cooperare
c) [x] se caracterizeazг printr-un anumit grad de flexibilitate
d) [x] e posibilг interacюiunea оntre RAA – Gly – Lys
e) [x] include оn sine atоt segmente alfa cоt єi beta

53)Referitor la structura terюiarг a proteinelor, care sunt afirmaюiile corecte:


a) [x] la bazг stau modificгrile conformaюionale
b) [ ] e posibilг interacюiunea оntre RAA – Ala – Glu
c) [x] domenele se includ оn structura respectivг
d) [x] domenele determinг funcюii speciale оn proteina
e) [ ] e posibilг interacюiunea оntre RAA – Asp – Gly

54)Structura cuaternarг a proteinelor:


a) [x] reprezintг organizarea subunitгюilor оntr-o moleculг proteicг unicг funcюional
b) [x] se realizeazг prin legгture necovalente dintre suprafeюele de contact ale subunitгюilor
c) [ ] posedг rigiditate єi este stabilг
d) [ ] se realizeazг prin legгture covalente
e) [x] molecula proteicг posedг mobilitate єi suferг fluctuaюii

55)Structura cuaternarг a proteinelor; afirmaюii incorecte


a) [ ] asamblarea moleculei finale decurge prin faza de formare a intermediatelor

b) [ ] e favorizeazг de interacюiuni hidrofobe dintre RAA


c) [x] оn stabilitatea conformaюiei finale forюele electrostatice n-au rol prioritar
d) [x] оn prealabil nu se formeazг intermediate
e) [ ] funcюionarea proteinelor e оnsoюitг cu deplaєarea domenelor

56)Referitor la structura cuaternarг a proteinelor sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] alfa2beta2 – corespunde HbA1 alfa beta
b) [ ] H2L2 – corespunde izoenzimei LDH1
c) [ ] H3L1 – corespunde izoenzimei LDH5
d) [x] alfa2 beta2 gamma2 – corespunde fibrinei
e) [x] este bilateral simetricг
57)Referitor la hemoglobinг e incorect
a) [x] interacюiunea dintre alfa alfa sau betabeta subunitгюi e puternicг
b) [x] interacюiunea alfa beta оn tetraedru e slabг
c) [ ] un protomer al hemoglobinei are conformaюie asemгnatoare cu cea a mioglobinei
d) [ ] proteinele omologice conюin 9 aminoacizi invarianюi
e) [x] deoxigenarea Hb se produce cu ruperea unei leg. disulfidice

58)Оn legгturг cu structura hemoglobinei umane sunt corecte afirmaюiile


a) [ ] prezintг tetramer format din 4 lanюuri de tip alfa
b) [x] e format tetramerul din 2 tipuri de subunitгюi
c) [x] fiecare subunitate conюine gruparea prosteticг hem
2+
d) [x] leg. hem – proteinг se realizeazг prin Fe - His distalг
e) [ ] prezintг dimer format din 2 subunitгюi beta

59)Colagenul (afirmaюiile corecte):


a) [x] conюine circa 1/3 glicocol
b) [x] secvenюa AA din lanюul polipeptidic este de tipul (Gly – X - Y)n
c) [ ] practic оn el lipseєte alanina
d) [ ] lanюul polipeptidic e constituit dintr-un numгr mic de RAA
e) [ ] lanюul polipeptidic prezintг conformaюie de alfa - elicг tipicг

60)Оn legгturг cu colagenul nu sunt corecte afirmaюiile:


2+
a) [ ] este o proteinг fixatoare de Ca
b) [x] este o proteinг globularг intracelularг
c) [ ] e o proteinг fibrilarг extracelularг
d) [x] cuprinde metioninг la 1/3 din toюi aminoacizii
0
e) [x] la diverse specii de organisme e identic dupг t de topire

61)Care din afirmaюiile de mai jos referitor la colagen sunt incorecte:


a) [ ] e constituit dintr-un numгr mare de radicali a aminoacizilor (1000)
b) [ ] lanюul polipeptidic nu formeazг alfa - spirale tipice
c) [ ] оntrг оn componenюa юesuturilor cu funcюie de spirijin
d) [x] glicina nu оntrг оn structura colagenului
e) [x] se conюine оn cantitгюi mari оn bacterii

62)Colagenul– afirmaюi incorecte


a) [ ] cuprinde hidroxiprolinг єi hidroxilizinг
b) [ ] conюine unitгюi de glucide
c) [x] unitatea de structurг e procolagenul
d) [x] stabilitatea structurei e determinatг de leg. de hidrogen
e) [x] este stabilizat de legгturi necovalente

63)Colagenul– afirmaюii incorecte


a) [ ] unitatea de structurг e tropocolagenul (TC)
b) [ ] stabilitatea e determinatг de leg. covalente incruciєate
c) [ ] cele trei subunitгюi constitutive de TC formeazг un superhelix cu pasul de 28A
d) [x] оn structura colagenului pasul superhelixului e de 9,3A
e) [x] colagenul conюine єi aminoacizi atipici de tipul desmozinei єi isodesmozinei

64)Tropocolagenul (TC) - afirmaюiile incorecte:


a) [ ] moleculele de tropocolagen sunt dispuse оn trepte si deplasate la ј din lungimea lor
b) [x] оn tropocolagen existг legгturi S – S
c) [x] tropocolagenul se formeazг оn оnteriorul celulei
d) [x] molecula de tropocolagen sunt dispuse exact una peste alta
e) [ ] оntre molecula de TC existг un interval de circa 400 A

65)Care proteine posedг structurг cuaternarг:


a) [ ] mioglobinг
b) [ ] ribonucleaza
c) [ ] lizozima
d) [x] hemoglobina
e) [x] fibrinogenul
66)Referitor la colagen(C) єi elastinг(E), care sunt afirmaюiile corecte:
a) [x] hidroxilarea resturilor de Lys єi Pro se face posttraducюional
b) [x] E conюine aminoacizi tipici ca: lizilnorleucinг, desmozinг, izodesmozinг
c) [x] colagenul are o structurг striatг
d) [ ] numai desmozina are cuvвnt cod
e) [ ] stabilitatea lanюurilor polipeptidice оn E єi C se realizeazг prin legгturi de hidrogen

67)Legгtura covalentг оncruciєatг оntre 2 lanюuri polipeptidice, redata mai jos, apare оn:

HN NH

CH (CH2)3 CH N (CH2)4 CH

CO CO

a) [ ] structura hemoglobinei
b) [ ] structura elastinei
c) [ ] structura IgG
d) [ ] structura mioglobinei
e) [x] structura colagenului

68)Enzimele, afirmaюii corecte:


a) [x] sunt catalizatori biologici
b) [ ] prezintг catalizatori anorganici
c) [ ] se pot forma numai оn celulele vii
d) [x] pot fi sintetizate єi оn condiюii de laborator
e) [ ] existг numai оn forma activг

69)Proprietгюile generale comune ale enzimelor єi catalizatorilor anorganici.


a) [x] nu modificг direcюia reacюiei
b) [x] nu modificг echilibru reacюiei reversibile
c) [ ] catalizeazг reacюiile оn condiюii blоnde
d) [ ] catalizeazг reacюiile оn ambele direcюii
e) [x] nu se consumг оn decursul reacюiei

70)Enzimele se deosebesc de catalizatorii anorganici prin:


a) [ ] intervin оn reacюii posibile din punct de vedere termodinamic
b) [x] posedг specificitate
c) [x] au eficienюг cataliticг mult mai mare
d) [x] catalizeazг reacюiile оn condiюii blоnde
e) [ ] scad energia de activare a procesului chimic

71)Enzimele, natura chimicг:


a) [ ] prezintг numai proteine simple
b) [x] sunt proteine simple єi conjugate
c) [ ] sunt glicolipide
d) [x] prezintг compuєi macromoleculari
e) [ ] sunt numai nucleoproteide

72)Referitor la natura chimicг a enzimelor afirmaюiile corecte sunt:


a) [x] constituenюii de bazг sunt aminoacizi
b) [ ] sunt compuєi termostabili
c) [x] оn apг formeazг soluюii coloidale
d) [ ] sunt compuєi micromoleculari
e) [x] prezintг substanюe termolabile

73)Enzimele conjugate, afirmaюiile incorecte:


a) [x] posedг specificitate, determinatг de cofactor
b) [ ] apoenzima cauzeazг specificitatea
c) [ ] cofactorul e componenta termostabilг
d) [ ] efectul enzimatic e dependent de ambele componente
e) [x] acюioneazг numai оn dependenюг de coenzimг
74)Referitor la cofactorii enzimelor, sunt corecte afirmaюiile:
a) [x] preponderent servesc cationii unor metale
b) [x] оn calitate de coenzimг apar vitaminele
c) [ ] ca coenzimг frecvent sunt utilizaюi anionii metalici
d) [ ] оn calitate de coenzimг apar lipidele
e) [x] ca coenzimг sunt utilizate єi nucleotidele

75) Оn legгturг cu cofactorii enzimelor sunt incorecte afirmaюiile:


a) [ ] stabilizeazг conformaюia activг a enzimelor
b) [ ] nemijlocit оndeplinesc funcюie cataliticг
c) [x] determinг specificitatea de acюiune
d) [ ] оndeplinesc funcюia de legгturг оntre substrat єi enzimг
e) [x] grupa prosteticг prezintг cofactor slab legat de apoenzimг

76)Organizarea enzimelor оn celulг (afirmaюii incorecte):


a) [ ] pot fi fixate de structuri supramoleculare
b) [ ] pot conюine mai multг subunitгюi
c) [x] pot avea numai o singurг localizare
d) [x] sunt libere єi nu pot fi ataєate la diferite structuri
e) [x] pot avea numai structura terюiarг

77)Centru activ al enzimelor reprezintг:


a) [ ] linie frоntг оn molecula enzimei
b) [ ] un plan оn molecula
c) [x] structurг compusг unicalг
d) [ ] un punct din structura terюiarг
e) [x] structurг tridimensionalг

78)Centru activ al enzimelor – afirmaюiile corecte:


a) [x] se formeazг la interacюiunea enzimei cu substratul
b) [ ] e format pоna la fixarea substratului
c) [x] оn centrul activ deosebim porюiunile de contact єi cataliticг
d) [ ] оn centrul activ se fixeazг activatorul sau inhibitorul
e) [x] оn centrul activ se leagг substratul

79)Combinaюia grupelor funcюionale ce participг la formarea centrului activ al enzimelor:


a) [ ] S – Met radicalul fenil
b) [ ] CH3– Val radicalul imidazolic
c) [x] NH2– Lys COOH – Glu
d) [x] OH – Tyr OH – Tre
e) [ ] CO – NH – NH2 – Leu

80)Referitor la substratul unei reacюii enzimatice indicaюi afirmarile incorecte:


a) [ ] e substanюa asupra cгreia acюioneazг enzima
b) [x] este inhibitor sau activator al enzimelor
c) [x] este legat оn centru activ covalent, stabil
d) [x] enzimele fixeazг numai un singur substrat
e) [ ] unele enzime interaюioneazг cu cвteva substrate

81)Centrul alosteric al enzimelor, afirmaюiile corecte:


a) [x] este separat spaюial de centru activ
b) [ ] este locul fixгrii substratului
c) [ ] este caracteristic tuturor enzimelor
d) [ ] este locul fixгrii unor compuєi cu structurг asemгnator substratului.
e) [x] este locul fixгrii unor liganzi, metaboliюi

82)Enzimele alosterice, afirmaюiile corecte:


a) [x] posedг structurг mai complicatг decоt enzimele obiєnuite
b) [ ] de regulг sunt constituite nu mai mult decоt din 2 protomeri
c) [x] sunt constituite din 2 єi mai mulюi protomeri
d) [ ] pot conюine numai un centru activ єi numai un centru alosteric
e) [x] centrul alosteric poate fixa atоt activatorul cвt єi inhibitorul

83)Enzimele alosterice, afirmaюiile incorecte:


a) [ ] modulatorul єi substratul poate fi aceiaєi substanюa
b) [ ] modulatorul dupг structurг de deosгbeєte de substrat
c) [x] enzimele reglatoare sunt numai enzime alosterice
d) [ ] modulatorii modificг conformaюia moleculei enzimei
e) [x] efectorii fixоndu – se nu modificг conformaюia moleculei enzimei

84)Enzimele reglatoare, afirmaюiile incorecte:


a) [ ] la baza reglarii activitгюii enzimei pot sta єi modificгrii covalente
b) [ ] activitatea enzimelor complexe poate fi reglatг atвt covalent cвt єi necovalent
c) [ ] starea activг apare la оnpachetarea spontanг a moleculei (lizozima)
d) [x] catalizeazг reacюii predominant reversibile
e) [ ] catalizeazг reacюii predominant ireversibile

85)Enzimele reglatoare, afirmaюiile corecte:


a) [ ] pot fi numai homotrope
b) [ ] pot fi numai heterotrope
c) [x] pot fi atвt homo, cоt єi heterotrope
d) [x] modificгrile covalente constau оn fosforilarea, metilarea, adiюionarea adenilatului la RAA
e) [ ] modificгrile covalente constau numai оn fosforilarea OH al serinei, treoninei

86)Referitor la mecanismul de acюiune al enzimelor sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] scad energia de activare a reacюiei respective
b) [ ] insertг o porюiune de energie din exterior cu depгsirea barierei energetice
c) [x] are loc formarea complexului enzima – substrat [ES]
d) [ ] complexul ES e o structurг rigidг, stabilг
e) [x] complexul ES e o structurг instabilг

87)Mecanismul de acюiune al enzimelor, afirmaюiile corecte:


a) [ ] оn complexul enzimг-substrat (CES) – substrat nu se modificг
b) [x] оn complexul enzimг-substrat (CES) – substratul se deformeazг
c) [ ] complementaritatea stericг dintre enzimг єi substrat e absolutг
d) [x] complementaritatea centrul activ este indusг de substrat
e) [x] CES micєoreazг entropia єi favorizeazг atingerea stгrii de tranziюie

88)Mecanismele activгrii enzimatice:


a) [x] legгtura atacatг este orientatг precis оn spaюiu
b) [x] la interacюiune apare adaptarea indusг
c) [ ] nu au loc modificari conformaюionale оn enzimг
d) [ ] se schimbг numai structura cuaternarг a enzimei
e) [x] fixarea substratului tensioneazг centrul activ, modificоnd substratul legat

89)Mecanismele activгrii enzimatice, afirmaюiile corecte


a) [x] оn centrul activ al enzimei are loc cataliza acido – bazicг
b) [ ] la interacюiunea substratului cu centrul activ se formeazг complexe stabile
c) [x] la interacюiunea substratului cu centrul activ se formeazг complexe instabile
d) [ ] substratul nu se deformeazг оn centru activ
e) [ ] la interacюiunea substratului єi enzimei se modificг conformaюia numai a substratul

90)Proprietгюile generale ale enzimelor


a) [ ] posedг specificitatea strict absolutг
b) [x] termolabilitatea
c) [ ] specificitatea strict relativг
d) [x] posedг specificitate
e) [x] activitatea e dependentг de PH – ul mediului

91)Specificitatea enzimaticг, afirmaюiile corecte:


a) [ ] e dependentг de coenzimг
b) [ ] depinde de partea proteicг єi de coenzimг
c) [x] poate fi єi absolutг – catalizeazг transformгrile unui singur substrat
d) [x] poate fi єi relativг – unui grup de substrate cu acelaє tip de legгturг
e) [x] e dependentг de apoenzimг

92)Referitor la influenюa pH-ului asupra activitгюii enzimelor sunt incorecte afirmaюiile


a) [x] pH – ul optim se aflг оntr-un mediu puternic alcalin
b) [x] pH – ul optim se aflг оntr-un mediu puternic acid
c) [ ] pH – ul determinг stabilitatea enzimei
d) [ ] pH – ul asigurг afinitatea enzimei faюa de substrat
e) [ ] pH – ul modificг activitatea cataliticг a enzimei

93)Termolabilitatea (T) enzimaticг, afirmaюiile corecte:


a) [x] T determinг afinitatea enzimei faюa de substrat, de modulatori
b) [ ] e dependentг de coenzimг
c) [x] T determinг stabilitatea єi viteza de scindare a complexul enzimг-substrat
d) [ ] T determina afinitatea E numai faюг de substrat
0 0
e) [ ] la t C mai mult de 50 C activitatea E creєte

94)Anhidraza carbonicг prezintг specificitate:


a) [ ] stericг
b) [x] absolutг
c) [ ] nu prezintг specificitate de substrat
d) [ ] nu prezintг specificitate de reacюie
e) [x] prezintг specificitate de substrat єi reacюie

95)Alcooldehidrogenaza prezintг specificitate:


a) [ ] relativг largг
b) [x] relativг de grup
c) [ ] nu prezintг specificitate de substrat
d) [ ] nu prezintг specificitate de reacюie
e) [x] prezintг specificitate de substrat єi reacюie

96)Care enzime catalizeazг o "sintezг asimetricг"


a) [x] fumaraza
b) [ ] ureaza
c) [x] succinatdehidrogenaza
d) [ ] carbanhidraza
e) [ ] tripsina

97)Activarea specificг a enzimelor e posibilг prin:


a) [ ] fierbere
b) [x] mгrirea concentraюiei substratului
c) [x] surplus de coenzime
d) [ ] denaturare
e) [x] proteoliza limitatг

98)Inhibiюia specificг enzimaticг e posibilг prin:


a) [ ] scгdere de temperaturг
b) [ ] denaturare
c) [ ] salifiere
d) [x] exces de substrat
e) [x] modulatori alosterici

99)Inhibiюia competitivг, afirmaюii corecte


a) [x] prezintг o inhibiюie reversibilг
b) [ ] prezintг o inhibiюie ireversibilг
c) [x] inhibitorul se aseamгnг dupг structurг cu substrat
d) [ ] inhibitorul diferг mult dupг structurг de substrat
e) [ ] e posibilг simultan fixarea substratului єi a inhibitorul

100)Inhibiюia competitivг, afirmaюiile incorecte:


a) [ ] nu e posibil simultan fixarea S єi a inhibitorul
b) [ ] cu enzima se leagг compusul a cгrui concentraюia e mai mare
c) [ ] inhibiюia se оnlгturг prin exces de substrat
d) [x] inhibiюia nu se оnlгturг prin exces de substrat
e) [x] inhibitorul este scindat fermentativ

101)Referitor la inhibitorii competitivi sunt incorecte afirmaюiile


a) [x] se leagг de enzimг la nivelul centrului activ
b) [x] legгtura inhibitorului cu enzima este de tip covalent
c) [ ] legгtura inhibitorului cu enzima este de tip necovalent
d) [ ] inhibitorul micєoreazг viteza catalizei respective
e) [x] se leagг de enzimг la nivelul centrelor alosterice

102)Inhibiюia necompetitivг, afirmaюiile corecte


a) [ ] inhibitorul se fixeazг оn centrul activ catalitic
b) [x] inhibitorul se fixeazг оn centre alosterice
c) [x] inhibitorul єi substratul sunt legaюi sumultan cu enzimг
d) [ ] inhibitorul influenюeazг asupra legгturii substrat cu enzima
e) [ ] inhibiюia se оnlгtura prin exces de substrat

103)Inhibiюia necompetitivг, afirmaюiile corecte


a) [ ] este o inhibiюie reversibilг
b) [ ] este o inhibiюie ireversibilг
c) [x] poate fi atвt reversibilг, cвt єi ireversibilг
d) [x] inhibitorul micєoreazг numгrul turnover al enzimei
e) [ ] inhibitorul micєoreazг numгrul mol de S fixate de E

104)Inhibiюia alostericг, afirmaюiile corecte:


a) [x] apare la enzimele oligomere
b) [x] inhibiюia e determinatг la interacюiunea subunitгюilor
c) [x] interacюiunea protomerilor modificг conformaюia enzimei
d) [ ] enzimele respective preponderent au structurг terюiarг
e) [ ] sta la baza efectului substanюelor medicamentoase

105)Referitor la succinatdehidrogenazг єi reglarea activitгюii ei sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] acid malic este un inhibitor competitiv
b) [x] face parte din clasa oxidoreductazelor
c) [ ] face parte din clasa transferazelor
d) [ ] acid malic provoacг o inhibiюie ireversibilг
e) [ ] оn inhibiюie se modificг structura primarг a substratului

106)Referitor la pepsinг єi reglarea activitгюii ei sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] face parte dinclasa hidrolazelor
b) [ ] face parte din clasa liazelor
c) [x] apare la proteoliza limitatг (PL) a pepsinogenului
d) [ ] proteoliza limitatг e un proces reversibil
e) [x] оn rezultatul PL se modificг structura terюiarг

107)Referitor la succinatdehidrogenazг єi reglarea activitгюii ei sunt corecte afirmaюiile:


a) [ ] acid malic amplificг Vmax
b) [x] acid malic majoreazг Km
c) [ ] acid malic descreєte Km fгrг sг modifice Vmax
d) [x] acid malic inhibг reversibil enzima
e) [ ] inhibitorul exercitг efect cooperativ de fixare a substratului

108)Referitor la amilazг єi reglarea activitгюii ei sunt corecte afirmaюiile

a) [x] face parte din clasa hidrolazelor


b) [ ] face parte din clasa liazelor
c) [x] NaCl ca activator nu modificг structura primarг a substratului
d) [ ] procesul activant e ireversibil
e) [ ] NaCl provoacг denaturarea enzimei

109)Efectul sulfanilamidelor asupra enzimelor:


a) [x] provoacг o inhibiюie competitivг
b) [x] majoreazг Km
c) [ ] inhibг ireversibil enzima bacterianг
d) [ ] modificг structura primarг a enzimei
e) [x] nu modificг Vmax

110)Consecinюa inhibiюiei alosterice a citratsintazei:


a) [ ] inhibiюie ireversibilг
b) [x] modificarea structurii terюiare a enzimei
c) [ ] modificarea structurii primare a enzimei
d) [x] inhibiюie prin produsele reacюiei
e) [ ] inhibiюie reversibilг, competitivг

111)Afirmaюiile incorecte оn legгturг cu Km a enzimelor


a) [ ] se exprimг оn unitгюi de concentraюe de substrat
b) [ ] inhibitorii competitivi modificг Km
c) [ ] Km de o valoare mare semnificг o afinitate micг pentru S
d) [x] este crescutг оn prezenюa unui inhibitor necompetitiv
e) [x] numeric este egalг cu Vmax/2

112)Efectul deizopropilfluorfosfatului asupra unei enzime, ce conюine оn centrul activ grupгri OH este:
a) [ ] scade Km
b) [ ] cooperativ asupra fixarii substratului
c) [x] inhibг ireversibil enzima
d) [ ] poate fi оnlгturat prin adaus de substrat
e) [x] deizopropilfluorfosfat covalent se fixeazг de E

113)Dacг o enzimг acюioneazг asupra mai multor substrate alternative S preferat este cel pentru care оn condiюii simulare se determinг:
a) [ ] raportul Vmax /Km cel mai mic
b) [x] raportul Vmax /Km cel mai mare
c) [x] Vo cel mai mare
d) [ ] Vo foarte mic
e) [ ] numeric Km va fi egalг cu Vmax/2

114)Afirmaюii incorecte referitor la enzimele alosterice єi modulatorii sгi:


a) [x] inhibitorii alosterici se leagг preferenюial de forma R a E
b) [x] reprezentare V/[S] este un arc de hiperbolг
c) [x] activatorii alosterici cresc sigmoidicitatea curbei V/[S]
d) [ ] preferenюial se leagг de forma T a enzimei
e) [ ] inhibitorii alosterici cresc sigmoidicitatea curbei V/[S]

115)Exprimarea activitгюii enzimatice. Activitatea moleculara a enzimei este:


o
a) [ ] cantitatea de enzimг (E) necesarг pentru transformarea 1 mkmol de substrat (S) оn 1 min la 25 C
o
b) [ ] cantitatea de E necesarг pentru transformarea 1 mmol de S оn 1 min la 25 C
o
c) [ ] cantitatea de E necesarг pentru transformarea 1 molecule de substrat оn 1 sec la 25 C
d) [x] numгrul moleculelor de substrat ce se transformг оn 1 min cu ajutorul 1 mol de enzimг
o
e) [ ] cantitatea de E necesarг pentru transformarea 1 mkmol de S оn 1 min la 25 C raportatг la 1mg proteinг

3
116)Care-i echivalentul activitгюii enzimei de 10 U. I. exprimat оn kat
10
a) [ ] 6 10 kat
-3
b) [x] 1,66 10 kat
7
c) [ ] 0,66 * 10 kat
4
d) [ ] 10 kat
10
e) [ ] 1,66  10 kat

117)Exprimarea activitгюii enzimatice. Katal prezintг:


o
a) [ ] cantitatea de enzimг (E) necesarг pentru transformarea 1 mkmol de substrat (S) оn 1 min la 25 C
o
b) [ ] cantitatea de S necesarг pentru transformarea 1 mmol de S оn 1 min la 25 C
o
c) [x] cantitatea de E necesarг pentru transformarea 1 mol de substrat оn 1 sec la 25 C
d) [ ] numгrul mol de substrat ce se transformг оn 1 min cu ajutorul 1 mol de enzimг
o
e) [ ] cantitatea de E necesarг pentru transformarea 1 mkmol de S оn 1 min la 25 C raportatг la 1mg proteinг

118)Exprimarea activit['ii enyimaticeActivitatea specificг este:


o
a) [ ] cantitatea de S necesarг pentru transformarea 1 mkmol de S оn 1 min la 25 C
o
b) [ ] cantitatea de S necesarг pentru transformarea 1 mmol de S оn 1 min la 25 C
o
c) [ ] cantitatea de E necesarг pentru transformarea 1 mol de substrat оn 1 sec la 25 C
d) [ ] numгrul mol de substrat ce se transformг оn 1 min cu ajutorul 1 mol de enzimг
o
e) [x] cantitatea de E necesarг pentru transformarea 1 mkmol de S оn 1 min la 25 C raportatг la 1 mg proteinг

119)Unitatea internaюionalг este:

o
a) [x] cantitatea de S necesarг pentru transformarea 1 mkmol de S оn 1 min la 25 C
o
b) [ ] cantitatea de S necesarг pentru transformarea 1 mmol de S оn 1 min la 25 C
o
c) [ ] cantitatea de E necesarг pentru transformarea 1 mol de substrat оn 1 sec la 25 C
d) [ ] numгrul mol de substrat ce se transformг оn 1 min cu ajutorul 1 mol de enzimг
o
e) [ ] cantitatea de E necesarг pentru transformarea 1 mkmol de S оn 1 min la 25 C raportatг la 1 mg proteinг

120)Care – i echivalentul activitгюii enzimei de 5 kat exprimat оn U.I.


8
a) [x] 3 10 U.I.
-10
b) [ ] 83  10 U.I.
7
c) [x] 30  10 U.I.
9
d) [x] 0,3  10 U.I.
-9
e) [ ] 3  10 U.I.

121)Izoenzimele:
a) [ ] sunt preponderent protomeri
b) [x] preferenюial sunt oligomeri
c) [x] catalizeazг una єi aceeaєi reacюie
d) [ ] catalizeazг diferite reacюii
e) [x] joacг rol de reglatori in metabolism

122)Viteza de reacюie este dependentг de :


a) [x] concentraюia enzimei
b) [x] la Km e proporюionalг cu concentraюia substratului
c) [ ] este independentг de concentraюia enzimei
d) [ ] nu se constatг o dependenюг de concentraюia S
e) [x] Vmax are o curbг cu aspect de hiperbolг

123)Referitor la izoenzimele lactatdehidrogenazei care afirmaюii sunt corecte:


a) [x] sunt tetrameri cu subunitгюii de douг tipuri "M" єi "H"
b) [ ] sunt dimeri cu subunitгюii de douг tipuri "M" єi "H"
c) [ ] reacюie catalizatг este ireversibilг
d) [ ] lanюurile "M" єi "H" sunt sintetizate de acelaєi gene
e) [x] lanюurile "M" єi "H" sunt sintetizate de gene diferite

124)Referitor la izoenzimele lactatdehidrogenazei, care afirmaюii sunt corecte:


a) [x] lactatdehidrogenaza se gгseєte оn юesuturi sub 5 forme diferite
b) [x] izoenzimele sunt determinate de particularitгюile metabolismului оn diferite organe
c) [x] izoenzimele sunt determinate de localizarea єi rolul metabolic оn celule
d) [ ] H4 se aflг preponderent оn юesutul renal
e) [ ] Izoenzimele prezente оn plasmг provin numai din ficat

125)Referitor la izoenzimele lactatdehidrogenazei (LDH), care afirmaюii sunt corecte:


a) [ ] LDH1 este un tetramer alcгtuit din lanюuri M єi H
b) [x] LDH2 are structura tetramerului MH3
c) [ ] LDH2 este produsг, preponderent, оn ficat
d) [x] concentraюia serica a LDH1 creєte dupг оnfarctul miocardic
e) [ ] dupг infarctul miocardic оn ser creєte LDH5
126)Afirmaюiile corecte referitor la creatinkinaza (CK) sunt:
a) [ ] este compusг din lanюuri M єi H, prezentоnd 3 izoenzime
b) [x] este compusг din lanюuri M єi B, prezentоnd 3 izoenzime
c) [x] este un dimer alcгtuit din asocierea de lanюuri M єi B
d) [x] creєterea concentraюiei serice confirmг diagnosticul de infarct miocardic
e) [ ] determinгrile sale serice sunt lipsite de importanюa оn clinicг

127)Prezenюa izoenzimelor e determinatг de:


a) [x] particularitгюile metabolismului оn diferite organe
b) [x] localizarea єi rolul metabolic оn celulele aceiaєi specii
c) [x] procesul de dezvoltare єi diferenciere a юesutului matur uman
d) [x] necesitatea unei reglari fine a metabolismului
e) [ ] efectul factorilor mutageni, ce modificг activitatea cataliticг a enzimelor

128)Referitor la vitamina B1 este corect:


a) [x] coenzima sa fasciliteazг decarboxilarea acid piruvic
b) [ ] coenzima sa fasciliteazг decarboxilarea aminoacizilor
c) [x] оn structura ei intra єi heterociclul tiazolic
d) [ ] оn dificienюг de B1 suferг numai SNC
e) [ ] оn dificienюг de B1 suferг numai sistemul cardiovascular

129)Referitor la vitamina B2 sunt corecte afirmaюiile


a) [ ] FMN este esterul monofosforic al vitaminei B2
b) [ ] FAD este esterul difosforic al B2
c) [ ] FAD este dinucleozidul vit.B2
d) [x] B2 conюine heterociclul izoaloxazinic
e) [x] FMN єi FAD sunt coenzimele unor E din clasa oxidoreductazelor

130)Referitor la B2 sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] FAD este coenzima pentru dehidrogenarea alfa-beta a acilCoA
b) [ ] FMN este coenzima alcooldehidrogenazei
c) [x] in FMN єi FAD – ciclul izoaloxazinic suferг modificгri reversibile prin fixarea la N(1,10) 2H
d) [ ] la inelul izoaloxazinic se adiюioneazг numai e
e) +
[ ] la inelul izoaloxazinic se adiюioneazг numai H
131)
Referitor la coenzimele FAD єi FMN sunt corecte afirmaюiile:
a) [ ] se leagг covalent cu toate enzimele
b) [ ] sunt coenzime pentru reacюia:
R – CH2 – COH – CH2 – COSCoA
R – CH2 – CO – CH2 – COSCoA
c) [x] participг la dehidrogenarea S de tipul acil – CoA
d) [x] ambele au оn structura lor heterociclul izoaloxazinic
e) [x] este coenzima pentru reacюia:
R – CH2 – CH2 – COSCoA
R – CH = CH – COSCoA

+
132)Afirmaюiile incorecte оn legгturг cu coenzima NAD sunt:
a) [ ] legгtura sa cu componenюii proteici este slabг, necovalentг
+
b) [ ] enzimele cu coenzima NAD participг оn catabolism
c) [ ] оn componenюa ei оntrг vitamina B5
d) [x] este forma redusг a coenzimei
e) [x] este coenzimг pentru transformarea: acid piruvic acid lactic

+
133)Afirmaюiile corecte оn legгturг cu coenzima NADP sunt:
+
a) [x] enzimele NADP dependente participг оn anabolism
b) [x] conюin restul fosfat fixat la 2' OH al adenozinei
c) [ ] este o formг redusг a coenzimei
d) [ ] se leagг covalent la toate apoenzimele
e) [x] componentul activ e amida acidului nicotinic

134)Referitor la vitamina B6 єi coenzimele corepunzгtoare sunt corecte afirmaюiile:


a) [ ] piridoxalfosfatul este coenzima оn reacюie de transfer al grupei monocarbonate
b) [x] ca coenzime ale transaminazelor sunt piridoxalfosfatul єi piridoyoaminfosfatul
c) [x] transformгrile au loc prin formarea de base Schiff intermediare
d) [x] servesc ca coenzime єi оn procesul de transsulfurare
e) [ ] vitamina B6 prezintг:

OH CH3

OHC N

CH2OPO3

135)Referitor la vitamina B6 єi coenzimele ei sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] sunt coenzimele оn reacюiile de decarboxilare a AA
b) [ ] ca coenzimг e utilizatг piridoxamina
c) [ ] sunt ca coenzime оn unele oxidoreductaze
d) [x] оn procesul de transaminare sunt utilizate atвt piridoxalfosfatul cвt єi piridoxaminofosfatul
e) [x] funcюia glicogenfosforilazei e dependentг de vitamina B 6

136)Referitor la acid pantotenic єi coenzima A sunt corecte afirmaюiile:


a) [ ] acid pantotenic e compus din acid pantoic, beta-alanina єi beta-mercaptoetilaminг
b) [x] gruparea SH activг din CoA aparюine beta - mercaptoetilaminei
c) [x] CoA transferг grupa acil graюie grupei SH reactive cu formarea tioesterilor
d) [ ] cuplarea acizilor graєi cu CoA se face dupг reacюia:
R – COOH + CoA – SH + ATP RCO – SCoA + ADP + Pi
e) [ ] CoA este componenta oxidoreductazelor

137)Referitor la vitamina H (biotina) este incorect:


a) [ ] serveєte ca coenzimг la enzimele, ce catalizeazг reacюiile de carboxilare
b) [x] vitamina H necovalent se leagг de apoenzimг
c) [ ] biotina covalent se leagг de aminogrupa lizinei din apoenzimг
d) +
[ ] catalizeazг reacюia: acid piruvic + CO 2 + ATP -> OA + ADP + Pi + 2H
e) [ ]
biotina se aflг оn centru activ al carboxilazelor

138)Rolul de coenzimг al vitaminei B12 este necesar la transformarea:


a) [x] metilmalonil CoA succinil CoA
b) [ ] piruvat oxaloacetat
c) [ ] prolina hidroxiprolinг
d) [ ] succinat fumarat
e) [x] homocisteinг metioninг

139) Referitor la vitamina B12 sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] conюine оn structura sa ionul de Co
b) +
[ ] conюine оn structura sa Cu
c) [ ]
enzima admite ca coenzimг numai pe metilcobalaminг
d) [ ] enzima admite ca coenzima numai pe adenolzilcobalaminг
e) [x] este transportatг оn sоnge de cгtre transcobalaminг

140)Referitor la vitamina B12 sunt incorecte afirmaюiile:


a) [x] оn plasmг circulг liberг
b) [ ] оn ficat se gгsesc: metil - , hidroxi - , adenozilcobalaminг
c) [ ] se absoarbe оn intestin оn complex cu o glicoproteinг secretatг de celulele gastrice
d) [ ] оn calitate de coenzimг оn anumite mutaze (izomeraze)
e) [x] ca coenzimг catalizeazг: dopamina noradrenalinг

141)Afirmaюiile incorecte referitoare la acidul folic:


a) [ ] are оn structura sa un nucleu pteridinic substituit , acid p - aminobenzoic єi acid glutamic
b) [ ] ca coenzima serveєte forma sa redusг: acid tetrahidrofolic (FH 4)
c) [x] transferг atomului de carbon оn aceiaєi o moleculг
d) [ ] transferг atomului de carbon (- CH3, - CH2, є.a) de la molecula la alta
e) [x] partea activa poate fi reprezentг:
NH2 CH2

142)Referitor la acidul ascorbic sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] participг la reacюii de hidroxilare cu implicarea O 2
b) [ ] este precursorul CoA
c) [ ] este necesar la transformarea noradrenalinei оn adrenalinг
d) [x] participг la degradarea oxidativг a tirozinei
e) [x] este necesar la transformarea dopaminei оn noradrenalinг

143)Referitor la vitamina C sunt incorecte afirmaюiile:


a) [x] оn structura sa are 2 grupe enolice оn poziюiile C3 єi C4
b) [ ] оn structura sa are 2 grupe enolice оn poziюiile C2 єi C3
c) [ ] participг la hidroxilarea triptofanului оn 5 hidroxitriptofan
d) [ ] оn diverse reacюii de OR funcюioneazг cuplat cu glutationul
e) [ ] funcюioneazг cuplat cu coenzimele NAD єi FAD

144)Numiюi coenzima enzimelor ce catalizeazг reacюiile de carboxilare (I) єi care din coenzime (II) nu au оn structura lor resturi de fosfat
+
a) [ ] NAD FMN
b) [ ] TPP FAD
c) [x] biotina FH4
d) [ ] acid folic CoA
e) [ ] piridoxalfosfat coenzima vitaminei B 5

145)Care vitaminг devine deficienюг оn (I) dietг strict vegetarianг єi (II) – exlusiv carnivorг:
a) [ ] acid pantotenic tiamina
b) [ ] acid ascorbic niacinamida
c) [x] cobalamina vitamin C
d) [ ] acid folic vitamin A
e) [ ] piridoxina cobalamina

146) Care coenzime conюin sulf


a) [ ] acid folic
b) [ ] FMN
c) +
[ ] NAD
d) [x]
TPP
e) [x] biotina

147)Care vitamine trec оn coenzime prin fosforilare


a) [x] vitamin B1
b) [x] vitamin B2
c) [ ] acid folic
d) [x] vitamin B6
e) [ ] biotina

148)Care dintre compuєii de mai jos conюin оn structura lor un nucleu piridiminic?
a) [ ] tiamina
b) [x] piridoxina
c) +
[x] NAD
d) [ ] +
FAD
e) [ ]
acid pteroil – glutamic

149) Un atom de azot cuaternar este prezent in urmгtoarele coenzime


a) [ ] FMN
+
b) [x] NAD
c) [ ] acidul tetrahidrofolic
d) [ ] FAD
e) [x] tiaminpirofosfat

150)Referitor la microelemente ca cofactorii, care afirmaюii sunt corecte:


a) [x] poate juca rolul de acceptori de electroni
b) [x] poate stabiliza structura enzimei
c) [ ] modificг structura primara a enzimei
d) [ ] provoacг denaturarea enzimei
e) [ ] se fixeazг necovalent оn enzimг

151)Care din enzimele de mai jos conюin Zn?


a) [ ] citocromoxidaza
b) [ ] catalaza
c) [ ] glutationperoxidaza
d) [x] alcooldehidrogenaza
e) [x] carbonhidraza

152)Afirmaюii corecte, referitor la asamblarea proteinelor:


a) [ ] autoorganizarea proteinelor are loc оntr-o continuitate fixг
b) [x] proteinele оєi ating stabilitatea pe contul interacюiunilor оntre domenii
c) [x] foldingul e o funcюie primarг a lanюul polipeptic nou format
d) [x] volumul moleculei proteinei native e de 100 ori mai mare decоt volumul geometric al celei denaturate
e) [ ] contactele structure terюiare nu determinг structurг localг, n-o pot stabiliza

153)Afirmaюii corecte referitoare la asamblarea proteinelor


a) [x] primar se formeazг un complex de contacte native (nucleul asamblarii)
b) [ ] nucleul este constituit din resturi nefuncюionale neconservative
c) [ ] nucleul asamblarii este identic cu stгrile intermediare
d) [x] foldon e un domeniu cu o structura stabilг secundarг, ce se formeazг primar
e) [x] rezultanta finalг a foldingului este conformerul nativ

154)Asamblarea proteinelor majore:


a) [ ] globula оn fuziune posedг structurг terюiarг rigidг
b) [x] proteina оn globula pгstreazг particularitгюi ale topologiei native
c) [x] "globula" genetic este un intermediat universal оn asamblarea proteinelor
d) [ ] molecula proteicг poate fi numai оn stare nativг
e) [ ] molecula proteicг poate fi оn stare nativг єi desfгєuratг

155) Afirmaюii corecte referitor la asamblarea proteinelor:


a) [x] ciaperoninele єi unele enzime sunt proteine acziliare ce favorizeazг asamblarea corectг
b) [ ] ciaperoninele favorizeazг asmblarea covalentг
c) [ ] enzimele (foldazele) catalizeazг modificгri necovalente
d) [ ] proteindisulfidizomeraza (PDI) posedг numai funcюie enzimaticг
e) [x] peptidil – prolil – cis – trans – izomeraza (PPI) este o foldaza

156)Funcюiile ciaperoninelor оn asanblarea proteinelor


a) [x] are loc asamblarea оntr-un spaюiu protejat
b) [x] au loc cicluri repetate de fixare єi eliberare
c) [ ] are loc transfer intermediar оn citozol
d) [x] procesul decurge prin utilizare majorг de ATP
e) [ ] proteina substrat nu necesitг mai multe cicluri de asamblare

157)Procesul foldingului єi mecanismele sale:


a) [ ] toate proteinele nou sintetizate utilizeazг acest mecanism de asamblare
b) [ ] glicozilarea modificг mecanismul foldingului єi al asociaюiei proteice
c) [x] glicozilarea majoreazг mult stabilizarea єi solubilizarea proteinelor
d) [x] componenюa glucidicг aparг proteinele de agregarea termicг
e) [ ] glucidele demonstreazг fenomen nonciaperoninic
158)Procesul foldingului єi mecanismele sale:
a) [x] unele proteine native pierd structura la interacюiunea cu membranele
b) [ ] membrana nu poate servi ca factor denaturant
c) [x] modificгrile ce pH, micєorarea permeabilitгюii dielectrice sunt factorii denaturanюi
d) [ ] proteina nenativa n – are posibilitate majorг de asociere
e) [x] asocierea proteinelor este cauza unori afecюiuni

159)Peptidele active (endotelinele)


a) [ ] endotelinele (ET – 1, 2, 3) sunt codificate de aceiaєi genг
b) [x] efectul lor e mediat de receptori specifici, G –proteine
c) 2+
[x] оn efect sunt implicate fosfolipazele C, A2, ionii de Ca
d) [ ]
nu participг prostaciclinг, tromboxanul оn efect
e) [ ] receptorii s – au depistat numai оn endoteliul vaselor

160)Sinteza endotelinelor:
a) [x] se sintetizeazг sub formг de precursor
b) [x] apar, ca rezultat al proteolizei limitate
c) [ ] sunt implicate 5 enzime
d) [ ] endotelin convertazг - ECE – 1 este metalproteinazг libera
2+
e) [x] ECE – 1 este din familie Zn metaloproteazelor

161)Endotelin – convertaza:
a) [x] se presupune sinteza extra єi intracelularг a endotelinelor
b) [x] serinproteinaza este o endotelinazг metaldependentг
c) [ ] izoformele n – au structuri de bazг comune
d) [ ] nu sunt inhibate de aceiaєi modulatori
e) [ ] au aceiaєi sensibilitate la inhibitori

162)Rolul endotelinelor. Reglarea


a) [x] inhibitor clasic este fosfoamidonul
b) [x] compuєii acidului fosfonic sunt inhibitori selectivi puternici
c) [x] endotelinele modificг reacюiii de comportare
d) [ ] efectele sunt independente de funcюionarea sistemei reninг – angiotenzina
e) [ ] nu participг оn patogenia hipertensiei esenюiale

163)Peptidele simple (PG, GP, PGP)


a) [ ] nu conюin glicinг єi prolinг
b) [x] au stabiltate majorг оn fluidele organismului
c) [x] posedг acюiune protectoare оn coagulare
d) [x] sunt protectori antiulceroєi
e) [ ] efectul nu depinde de prezenюa prolinei la capetele peptidei

164)Bazele azotate majoreоn componenюa DNA sunt:


a) [ ] 5 – metilcitozina
b) [x] citozina
c) [ ] 2 – metiladenina
d) [x] guanina
e) [x] timina

165)Bazele azotate majoreоn componenюa RNA sunt:


a) [ ] 5 - oximetilcitozina
b) [ ] hipoxantina
c) [ ] xantina
d) [x] guanina
e) [x] adenina

166)Componentele structurale ale DNA – ului sunt:


a) [ ] dihidrouracilul
b) [x] dezoxiriboza
c) [x] acidul fosforic
d) [x] timina
e) [ ] riboziltimina

167)Componentele structurale ale RNA – ului sunt:


a) [ ] inozina
b) [x] pseudouridina
c) [ ] timina
d) [ ] dezoxiriboza
e) [x] adenina

168)Оn acizii nucleici existг urmгtoarele tipuri de legгturг:


a) [ ] peptidicг
b) [x] 3',5'-fosfodiestericг
c) [x] N – glucozidicг
d) [ ] disulfidicг
e) [ ] etericг

169)Structura DNA – ului:


a) [ ] este un poliribonucleotid
b) [x] este un polidezoxiribonucleotid
c) [x] conюine d AMP, d GMP, d CMP, TMP
d) [ ] conюine AMP, CMP, UMP, GMP
e) [x] la cap 5' se aflг restul de fosfat

170)Afirmaюiile corecte оn legгturг cu adenozina sunt:


a) [ ] prezintг tautomerie ceto-enolicг
b) [ ] legгtura glucozidicг este N1 – C'1
c) [x] legгtura glucozidicг este N9 – C'1
d) [x] conюine grupгri amino libere
e) [ ] are grupare OH la C'2

171)In legгturг cu citidina sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] are grupare OH la C'2
b) [ ] se gгseєte numai sub formг lactam
c) [ ] are formula molecularг C9H11O5N3
d) [x] este un ribonucleozid
e) [ ] este un dezoxiribonucleozid

172)Afirmaюiile corecte оn legгturг cu timidina sunt:


a) [x] este un dezoxiribonucleozid
b) [ ] este un ribonucleozid
c) [x] in structura DNA formeazг 2 leg. de H cu A
d) [ ] se gгseєte numai sub formг lactim
e) [ ] conюine 2 legгturi N1 - glicozidice

173)Timina:
a) [ ] baza azotata purinica
b) [x] baza azotata pirimidinica
c) [x] poseda tautomerie lactim-lactam
d) [ ] poseda izomeri optici
e) [x] este 5-metiluracilul

174)Hidroliza acidг completг a acizilor nucleici (AN):


a) [ ] hidroliza leg. fosfodiesterice este catalizatг de pirofosforilaza
b) [x] hidroliza leg. fosfodiesterice este catalizatг de fosfodiesteraze
c) [ ] genereazг citidinг
d) [ ] genereazг guanozinг
e) [x] genereazг acid fosforic

175)Numгrul leg. de H din DNA dublu catenar cu secvenюa:


T – C – G – A – G – este:
A–G–C–T–C–
a) [ ] 10
b) [ ] 11
c) [ ] 15
d) [x] 13
e) [ ] 17

176)Referitor la structura secundarг a DNA-ului sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] este bicatenarг
b) [ ] catenele sunt paralele
c) [ ] este monocatenarг
d) [ ] catenele se leagг prin legгturi fosfodiesterice
e) [x] bazele azotate ocupг interiorul structurii

177)Afirmaюiile corecte оn legгturг cu DNA sunt:


a) [x] dublul helix e de tip plectonemical
b) [x] stivuirea bazelor azotate este cauzatг de interacюiune hidrofobг
c) [ ] catenele DNA sunt identice dupг componenta nucleotidicг
d) [ ] catenele sunt identice dupг secvenюa nucleotidicг
e) [x] planul BA sunt orientate perpendicular pe axul unic

178)Caracteristicile ce corespund structurii DNA – lui:


a) [x] pasul conюine 10 nucleotide cu mгrimea de 34A
b) [ ] catenele paralele sunt complementare una faюг de alta
c) [x] catenele antiparalele sunt complementare una faюг de alta
d) [x] diferite forme de DNA sunt determinate de gradul de dehidratare al acizilor nucleici
e) [ ] forma A de DNA conюine 10 perechi de baze azotate la o spirг

179)Оn legгturг cu DNA sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] forma clasicг B conюine 10 resturi mononucleotidece la o spirг
b) [x] forma A conюine 11 resturi la o spirг
c) [x] forma Z conюine 12 resturi єi e rгsucitг spre stоnga
d) [ ] оn toate DNA raportul G + C / A + T este egal cu 1
e) [x] un fragment poate fi redat prin 5' – A – T – G – C – T – 3'
3' – T – A – C – G – A – 5'

180)Cu privire la DNA sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] DNA la aceeaєi specie nu este dependenta de: vоrstг e raюie alimentarг, mediul ambiant
b) [ ] оn DNA, indeferent de provinenюг, G/C=1 єi G/T=1
c) [x] оn DNA, indeferent de sursa din care provine, A/T=1 єi G/C=1
d) [ ] оn dublul helix, numгrul perechilor de bazг la o spira este 5,4
e) [ ] оn dublul helix pasul elicei este de 5,4 Angstremi

181)Cu privire la DNA sunt corecte afirmaюiile:


a) [ ] adenina formeazг 2 leg. de hidrogen cu uracilul
b) [x] la eucariote DNA mitocondrial este circular
c) [x] conюine secvenюe structurale єi reglatoare
d) [ ] la eucariote lungimea genei se apreciazг din numгrul de AA ai proteinei codificate
e) [ ] lungimea DNA nuclear dintr-o celulг e aproximativ 2 mm

182)Referitor la DNA sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] dublul helix e o structurг cu un grad mare de cooperativitate
0
b) [x] оn soluюii acide єi bazice la t C inalte DNA e supus denaturгrii
c) [ ] denaturarea DNA este un proces ireversibil
0
d) [ ] t C de topire nu depinde de componenюa nucleotidicг
e) [ ] denaturarea rupe leg. fosfodiesterice

183)Afirmaюiile corecte referitor la acidul adenilic sunt:


a) [x] este constituit din BA + pentoza + acid fosforic
b) [ ] este un dezoxiribonucleotid
c) [ ] conюine legгtura alfa - glucozidicг
d) [x] prezintг AMP - ul
e) [ ] prezintг AMPc

184)Afirmaюiile corecte referitor la nucleozomi sunt:


a) [x] prezintг unitate de structurг repetabilг a cromatinei
b) [x] reprezintг forma de supraorganizare a DNA
c) [x] DNA este asociat оn nucleozom cu proteine bazice – histonele
d) [ ] legгtura DNA – ptoteine este hidrofobг
e) [ ] legгtura DNA – proteine este covalentг

185)Referitor la nucleozomi sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] corul proteic prezintг octamer histonic – set dublu de H 4, H3, H2A єi H2B
b) [x] octamerul este оnfгєurat de DNA dublu inelar cu lungimea de 146 nucleotide
c) [x] histonele H1 sunt ataєate de DNA linker
d) [ ] reprezintг forma de supraorganizare a RNA
e) [ ] sunt molecule de DNA extracromozomial

186)Оn legгturг cu nucleozomii sunt corecte urmгtoarele:


a) [x] prezintг structurг discoidalг ce conюin єi proteine hertone
b) [x] leg. DNA – histone este ionicг
c) [ ] rezultг la asamblarea RNAm cu histonele
d) [ ] cromatina conюine RNA (35%)
e) [ ] sunt sinonimi cu poliribozomii

187)Referitor la histone:
a) [x] sunt foarte conservative dupг secvenюa aminoacidicг єi mгrirea sarcinei electrice
b) [x] conюin mari cantitгюi de Lys єi Arg
c) [ ] sunt bogate оn asparaginг єi glutaminг
d) [x] histonele fosforilate favorizeazг transcripюia
e) [ ] оn structura nucleozomului predominг histona H1

188)Referitor la RNA sunt corecte afirmaюiile:


a) [ ] cantitatea de RNA оn celulг este constantг
b) [x] este un ribonucleotid monocatenar
c) [ ] nucleozidele constituente – AMP, GMP, TMP, CMP
d) [x] catena de RNA poseda polaritate
e) [x] nucleotidele sunt legate prin punюi 3' – 5- - fosfodiesterice

189)Afirmaюiile corecte referitor la RNAm sunt:


a) [x] prezintг o moleculг foarte heterogenг
b) [x] fiecгrei gene оi corespunde molecula sa de RNAm
c) [ ] se sintetizeazг єi degradeazг foarte rapid
d) [ ] conюine baze minore
e) [ ] e asociat permanent cu ribozomii

190)Referitor la RNAm sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] e temporar asociat cu ribozomii
b) [ ] este copia exactг a catenei codificгtoare din DNA
c) [ ] la cap 5' conюine o secvenюг poliadenilicг
d) [x] conюine informaюia despre sinteza proteinelor
e) [ ] raportul U/A = 1

191)Afirmaюiile corecte privind RNAt sunt:


a) [ ] la cap 5' conюine o secvenюг CCA
b) [x] conюine resturi de baze metilate
c) [x] posedг masa molecularг micг
d) [x] sunt constituite din 75 – 90 resturi de nucleotide
e) [ ] la cap 3' se aflг porюiunea anticodon

192)Оn legгturг cu RNAt sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] transportг aminoacizi la sediul de sintezг al proteinelor
b) [x] moleculele de RNAt posedг particularitгюi structurale comune
c) [x] sunt molecule monocatenare
d) [ ] sunt polinucleozide bicatenare
e) [ ] conюine numai baze azotate majore

193)Referitor la RNAt sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] prezintг o conformaюie оn formг de "foaie de trifoi"
b) [x] aminoacidul activat se leagг de 3' – OH al adenozinei
c) [ ] porюiunea anticodon e compusг din 3 baze
d) [x] porюiunea anticodon e compusг din 7 baze
e) [ ] reprezintг 50 – 60% din tot RNA celular

194)Structura єi funcюia ribozomilor la procariote:


a) [ ] subunitгюile sunt fixate rigid prin legгtura covalentг
b) [ ] оn ribozomi existг 4 situsuri
c) [ ] ansamblarea unitгюilor necesitг factorii neribozomali
d) [x] subunitatea mare conюine:RNA 23S єi 5S єi proteine L1 - 34
e) [x] subunitatea micг conюine: RNA 16S єi proteine S1 - 21
195)Caracteristic pentru replicarea DNA este:
a) [ ] participarea nucleozidmonofosfaюilor respectivi
b) [ ] replicarea DNA are loc оn citozol
c) [x] direcюia de sintezг a catenei este 5'-3'
d) 2+ 2+, 2+
[x] prezenюa ionilor de Mg , Mn Zn
e) [x]
participarea dezoxinucleozidtrifosfaюilor respectivi

196)Procesul de biosinteza al DNA se caracterizeazг prin:


a) [x] replicarea este un proces semiconservativ
b) [x] necesitг prezenюa DNA matricial bicatenar
c) [ ] prezenюa primerului nu este obligatorie
d) [ ] necesitг prezenюa numai a dezoxibonucleozidtrifosfaюilor
e) [x] sediul sintezei de DNA este nucleul

197)Afirmaюiile corecte referitor la replicare sunt:


a) [x] replicarea este bazatг pe оmpachetarea complementarг a bazelor nucleice
b) [ ] direcюia de creєtere a catenei este 3'5'
c) [ ] catena – fiica este paralelг cu catena parentalг
d) [ ] catena – fiica este identicг dupг secvenюa nucleotidicг cu cea parentalг
e) [x] replicarea este cuplatг cu despiralizarea DNA parental

198)Оn legгturг cu replicarea sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] iniюierea unui cicilu de replicaюie e determinatг de proteine specifice
b) [ ] iniюierea replicaюiei e cauzatг de helicazг єi topoizomerazг
c) [x] forюa motricг a procesului este hidroliza pirofosfatului
d) [ ] nu necesitг intervenюia proteinelor stabilizante
e) [ ] desfacerea dublului helix nu necesitг energie

199)Complexul DNA – replicaza cuprinde:


a) [x] DNA – polimerazele I, II, III
b) [ ] NAD - dehidrogenazele
c) [x] helicaza
d) [x] topoizomerazele
e) [x] RNA - polimeraza

200)Fragmentele Okazaki:
a) [x] sunt fragmentele relativ scurte
b) [x] se sintetizeazг оn direcюia 5'3'
c) [ ] sunt regiuni de DNA ce nu conюin informaюie
d) [ ] se sintetizeazг оn direcюia 3'5'
e) [ ] se formeazг la sinteza catenei de DNA lider

201)Fragmentele Okazaki:
a) [x] sinteza fiecгrui fragment necesitг primer
b) [x] sunt reunite sub acюiunea DNA - ligazelor
c) [ ] se formeazг de RNA – polimeraze II
d) [ ] iau naєtere sub acюiunea revers transcriptazelor
e) [x] reunirea fragmentelor necesitг consum de ATP

202)DNA – polimerazele (III)


a) [x] preia instrucюie de la matriюг
b) [ ] poate iniюia sinteza catenelor de DNA
c) [ ] necesitг prezenюa nucleoziddifosfaюilor
d) [x] posedг activitate 3' – 5' exonucleazicг
e) [x] exercitг o funcюie de autocorrecюie

203)DNA – polimerazele (I)


a) [ ] sintetizeazг catena de DNA de novo
b) [x] оndepгrteazг primerii prin activitatea sa 5'3' exonucleazicг
c) [x] adaugг dRN prin activitatea sa polimerazicг
d) [ ] ireversibilitatea procesului e asiguratг de acюiunea ei pirofosfotazicг
e) [ ] posedг acюiune de sudare cu consum de ATP

204)Transcripюia, afirmaюiile corecte:


a) [ ] angajeazг simultan оntregul cromozom
b) [x] este asimetricг
c) [x] vizeazг numai anumite porюiuni din DNA
d) [x] matriюa de preferinюг e DNA – dublu helix
e) [ ] ca matriюг serveєte catena DNA antisens

205)Referitor la biosinteza RNA – ului sunt corecte afirmaюiile:


a) [ ] substratele preponderente sunt ribonucleoziddifosfaюii
b) [x] este reversibilг
c) 2+ 2+
[x] necesitг prezenюa ionilor de Mg , Mn
d) [ ]
ambele catene DNA servesc ca matriюг
e) [ ] biosinteza оєi are sediul оn citoplasma

206)Biosinteza RNA, afirmaюiile corecte:


a) [x] ca substrat servesc ribonucleozidtrifosfaюii
b) [x] este un proces procesiv
c) [x] forюa motricг a transcrierii e hidroliza pirofosfatului
d) [ ] mecanismul elongaюiei diferг de cel al replicгrii
e) [ ] RNA transcript conюine cantitгюi echimoleculare de A єi T

207)RNA polimeraza la procariote se caracterizeazг prin :


a) [x] prezintг o holoenzimг
b) [ ] posedг proprietгюi nucleazice
c) [ ] pentru sintezг necesitг primer
d) [x] RNAp nu posedг capacitate de autocontrol
e) [ ] transcrierea informaюiei este semiconservativг

208)Afirmaюiile corecte referitor la RNA-polimeraza la procariote sunt:


a) [ ] prezintг un pentamer compus din subunitгюile alfa2, beta, beta' єi H
b) [x] prezintг un pentamer compus din sigma alfa2, beta єi beta'
c) [x] iniюiaюia sintezei necesitг prezenюa holoenzimei
d) [x] posedг centre catalitice (2), de fixate a DNA єi a substratelor
e) [ ] tetramerul (alfa2beta beta') - cor-enzima asigurг iniюierea procesului
209)Ce este comun biosintezei DNA єi RNA – ului
a) [ ] sinteza unui primer
b) [ ] utilizarea dezoxiribonucleozidtrifosfaюilor
c) [x] utilizarea ribonucleotidtrifosfaюilor
d) [x] mecanismul de elongare – hidroliza pirofosfatului
e) [x] sinteza catenelor оn direcюia 5'3'

210)RNAp la eucariote, afirmaюii corecte


a) [x] RNApI sintetizeazг RNA ribozomal (28S єi 18S)
b) [x] RNApII sintetizeazг RNAm
c) [x] RNApIII sintetizeazг RNAt єi RNAr 5S єi molecule mai mici
d) [ ] copiazг catena DNA antisens оn direcюia 3' 5'
e) [ ] copiazг ambele catene de DNA оn direcюii 3' 5'

211)Terminarea transcrierii este determinatг de:


a) [x] structurii simetrice de RNA transcript
b) [x] proteina rho
c) [x] secvenюe nucleotide specifice de pe catena de DNA
d) [ ] activitatea RNA polimerazelor
e) [ ] prezenюa unor proteine ce se fixeazг de promotor

212)Factorul proteic rho


a) [ ] se fixeazг rigid оn secvenюa promotor
b) [x] participг la terminarea corectг a transcrierii
c) [x] utilizeazг pentru exercitarea funcюiei sale ATP
d) [x] оntrerupe acюiunea enzimei - RNAp
e) [ ] se miєcг оn direcюia 3'5' оmpreunг cu RNAp

213)RNA procesingul (maturarea) constг оn:


a) [ ] sudarea fragmentelor Okazaki
b) [x] adiюionarea la cap5' al 7 – metil - guanozinei
c) [ ] adaosul secvenюei CCA
d) [ ] procesingul are loc in citozol
e) [x] maturarea are loc in nucleul celulei

214)Оn legгturг cu sinteza RNAm la eucariote:


a) [x] excizia intronilor are loc prin intermediul unui RNA nuclear cu M micг
b) 2+
[x] autosplisingul are loc оn prezenюa guanozinei єi a ionilor de Mg
c) [ ]
RNAm sintetizat codificг mai multe proteine
d) [ ] intronii sunt prezenюi оn RNAm matur
e) [ ] ribozima scindeazг RNAm dupг combinaюia TATA

215)Biogeneza RNAt, afirmaюii corecte:


a) [x] adгugarea la cap 3'a secvenюei CCA
b) [x] RNA–aza participг la maturizarea RNAt
c) [x] maturizarea include modificгri ale BA єi pentozelor
d) [ ] excizia exonilor e cauzatг de ribozimг
e) [ ] hidroliza nefermentativг e predominantг la scindarea leg. fosfodiesterice
216)Biogeneza RNAr include urmгtoarele:
a) [x] sinteza sub forma de RNA preribozomal
b) [ ] RNAr sunt sintetizaюi de RNA polimeraza II
c) [ ] RNAr se formeazг direct оn citozol
d) [x] RNAr cu M micг sunt sintetizaюi de RNApIII
e) [x] RNAr sintetizat se asociazг cu proteinele оntr-un complex ribonucleoproteic

217)RNA polimeraza RNA dependentг:


a) [ ] sintetizeazг RNA оn direcюia 3' 5'
b) [x] ca substrate servesc ribonucleozidtrifosfaюii
c) [x] utilizeazг ca matriюг RNA
d) [x] se gгseєte numai la viruєi
e) [ ] RNA sintetizat e identic cu RNA viral

218)Referitor la DNA-polimeraza RNA-dependentг sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] este numitг єi reverstranscriptaza
b) [ ] necesitг o catenг templatг de DNA
c) [x] sintetizeazг DNA pe matriюг de RNA
d) [x] se utilizeazг оn ingineria geneticг pentru sinteza DNAc
e) [ ] permite intrarea unui RNA viral in genomul uman

219)Repararea DNA, afirmaюiile corecte:


a) [x] DNAp (I)– reparatorie sintetizeazг fragmentul corect
b) [x] DNAp (I) utilizeazг ca primer cap3'OH liber al lanюului оntrerupt
c) [x] DNAp reparatorie posedг acюiune exonucleazicг
d) [x] DNA ligaza sudeazг capatele de DNA
e) [ ] DNA – glicozidazele hidrolizeazг leg. 3' – 5' fosfodiesterice

220)Repararea dimerului de timinг presupune:


a) [ ] includerea citozinei complementare de cгtre DNA-polimeraza (I)
b) [ ] utilizarea energiei GTP
c) [ ] sinteza unui primer nou
d) [ ] sudarea capetelor de DNA-polimerazг (III)
e) [x] utilizarea catenei complementare ca matriюг

221) Оn procesul de reparare a leziunilor DNA-ului participг:


a) [x] glicozidazele
b) [x] endonucleazele
c) [ ] DNA polimeraza (III)
d) [x] DNA polimeraza (I)
e) [ ] RNA – primaza

222)Leziunile DNA pot conduce la:


a) [x] formarea dimerilor de timinг
b) [x] intercalarea intre BA a DNA cu erori la replicare
c) [x] substituюia unor baze normale
d) [x] ruperea lanюurilor de DNA
e) [ ] defectele sunt оnlгturate prin acюiunea exonucleazelor
223)Particularitгюile replicгrii DNA la eucariote:
a) [ ] are un singur punct de iniюiere
b) [ ] decurge cu o fidelitate micг
c) [x] viteza de replicare este mai mica decit la procariote
d) [x] are multe origini de replicare (repliconi)
e) [ ] este unidirecюionalг

224)Referitor la codul genetic sunt corecte afirmaюiile:


a) [ ] codonii sunt citiюi оn direcюia 3'5'
b) [ ] оn RNAm codonii sunt separaюi оntre ei prin codonii nonsens
c) [x] codul este degenerat
d) [x] din 64 de codoni, 61 – corespund aminoacizilor
e) [ ] un codon specificг mai mulюi aminoacizi

225)Оn legгturг cu codul genetic afirmaюiile corecte sunt:


a) [x] este universal, comun pentru pro – єi eucariote
b) [ ] conюine 3 codoni de iniюiere
c) [x] unii aminoacizi sunt specificitaюi de mai mulюi codoni
d) [ ] conюine un singur codon de terminare
e) [x] codul este colinear

226)Codul genetic, afirmaюiile corecte:


a) [x] codonii unui aminoacid sunt numiюi sinonime
b) [ ] codonii sinonimi sunt triplete ce nu codificг aminoacizi
c) [x] codonii nonsens sunt triplete care semnalizeazг terminarea sintezei proteinelor
d) [ ] codonii nonsens sunt duplete ce nu codifica aminoacizi
e) [x] codul nu este ambiguu

227)Codonul AUG:
a) [ ] reprezintг codonul pentru cisteinг
b) [x] este codonul iniюiator al traducerii
c) [ ] este codonul iniюiator al transcrierii
d) [x] este codonul metioninei
e) [x] este codonul formilmetioninei

228)Referitor la introni sunt corecte afirmaюiile:


a) [ ] sunt prezenюi оn RNAm matur
b) [x] оn gene inrudite au o localizare similarг
c) [x] excizia lor regleazг ieєirea de RNAm din nucleu
d) [ ] excizia lor este un proces posttraducere
e) [x] sunt rezultatul evoluюiei genei respective

229)Acidul azotos (HNO2) acюionоnd asupra genomului unei celule poate provoca:
a) [x] conversia adeninei in hipoxantina
b) [ ] inserюia unei perechi de baze azotate
c) [ ] deleюia unei perechi de baze azotate
d) [x] conversia citozinei in uracil
e) [x] inlocuirea perechii G = C cu A = T
230)Referitor la mutaюiile punctiforme sunt corecte afirmaюiile:
a) [x] constauоn modificarea chimicг a unei baze de pe o catenг DNA
b) [ ] оn urma tranziюiei se modificг toюi codonii din DNA afectat
c) [ ] оn urma transversiei se modificг toюi codonii din DNA afectat
d) [ ] constau in modificarea chimica a ambelor baze complementare
e) [x] оn mutaюiile punctiforme se modificг un singur codon

231)O mutaюie prin transversie se caracterizeazг prin:


a) [ ] substituirea unei baze purinice cu altг bazг purinicг
b) [x] schimbul unui codon STOP оntr-un codon sens
c) [x] schimbul unui codon sens оntr-un codon nonsens
d) [ ] schimbarea naturii tuturor codonilor ce succed mutaюiei
e) [x] substituirea unei baze pirimidinice cu alta purinica

232)O mutaюie prin deleюie se caracterizeazг prin:


a) [ ] substituirea unor baze purinice cu cele pirimidinice
b) [x] schimbarea naturii tuturor codonilor ce succed mutaюiei
c) [ ] este produsг de agenюi intercalanюi
d) [ ] este produsг de analogi structurali ai bazelor azotate
e) [x] schimbarea unui codon sens cu un codon nonsens

233)Plasmidele, afirmaюii corecte:


a) [x] se replicг autonom єi rapid
b) [x] se utilizeazг ca vector pentru amplificarea genei incluse
c) [ ] conюin DNA monocatenar
d) [ ] sunt molecule mari ce nu trec prin membrana celulei gazde
e) [x] se aflг numai оn celule bacteriene

234)Referitor la aminoacil-RNAt – sintetazele sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] specificitatea este determinatг de structura RNAt
b) [x] fidelitatea este asiguratг de capacitatea lor de autocontrol
c) [ ] proteinele componente determinг specificitatea enzimei
d) [ ] fidelitatea nu-i dependentг de enzimг
e) [x] conюin grupгri libere sulfhidrilice

235)Оn legгturг cu activarea aminoacizilor sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] activarea are loc in citozolul celulei
b) [ ] procesul decurge in 5 etape
c) [ ] pentru fiecare AA existг un singur RNAt specific
d) [x] activarea aminoacid consumг energia a 2 leg. macroergice
e) [ ] complexul AA – RNAt se formeazг la nivelul ribozomilor

236)Formarea complexului AA – RNAt, afirmaюii corecte


a) [x] legгturг AA – RNAt este macroergicг
b) [x] acюiunea pirofosfatazei cauzeazг ireversibilitatea reacюiei
c) [ ] AA e unit cu RNAt printr –o legгtura amidicг
d) [ ] activarea tuturor AA e catalizatг de 64 de AA – RNAt – sintetaze
e) [x] activarea tuturor AA e catalizatг de 20 de AA – RNAt – sintetaze

237)Iniюierea sintezei proteinelor necesitг.


a) [x] ribozomul integru
b) [x] RNAm
c) [ ] peptidiltransferaza
d) [ ] factorii Tu, Ts, G
e) [ ] ATP

238)Complexul de iniюiere a sintezei proteinelor cuprinde


a) [x] ribozomul funcюional activ 70S
b) [ ] RNAm cu codonul AUG plasat in situsul A
c) [x] RNAm cu codonul AUG plasat in situsul P
fmet
d) [ ] N – formilmetionina RNAt in situsul A
e) [ ] factorii de iniюiere – IF – 1, IF – 2, IF – 3

239)Referitor la procesul traducere sunt corecte afirmaюiile:


a) [ ] sinteza lanюul polipeptidic оncepe de la capгtul C – terminal
b) [x] sinteza lanюul polipeptidic оncepe de la capгtul N – terminal
c) [ ] aminoacid iniюiator la procariote este metionina
d) [x] donor de formil este N10 formil – FH4
fmet
e) [x] formarea formilmet - RNAt este catalizatг de transformilaza specificг

240)Elongarea оn biosinteza proteinelor necesitг:


a) [x] complexul de iniюiere
b) [ ] aminoacil – RNAt – sintetaza
c) [ ] ATP
d) [x] peptidiltransferaza
e) [x] factorii Tu, Ts, G

241)Etapa de elongare оn biosinteza proteinelor se caracterizeazг prin:


a) [ ] formarea ribozomului activ
b) [ ] consumul a 2 moli ATP
c) [x] formarea legгturilor peptidice
fmet
d) [ ] legarea fmet – RNAt in locusul P
e) [x] consumul a 2 moli GTP

242)Etapa de elongare оn biosinteza proteinelor presupune:


AA2
a) [x] legarea AA2-RNAt оn locusul A
b) [x] formarea legгturii peptidice оntre -COOH din locusul P єi -NH 2 din locusul A
c) [ ] disocierea ribozomului оn subunitгюi
d) [ ] detaєarea de pe ribozom a proteinei sintetizate
e) 2+
[ ] utilizarea a 2 moli ATP єi a ionilor de Ca

243)
In procesul terminгrii sintezei proteinelor are loc:
a) [x] оnlгturarea ultimului RNAt de pe locusul P
b) [ ] utilizarea a 3 moli ATP
c) [x] eliberarea proteinei sintetizate prin hidroliza
d) [x] disocierea ribozomului оn subunitгюile respective
e) [ ] citirea tuturor codonilor nonsens

244)Referitor la terminarea sintezei proteinelor sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] necesitг prezenюa releasing-factorilor
b) [x] are loc eliberarea RNAm
c) [ ] necesitг prezenюa factorului G
d) [x] este necesarг utilizarea GTP
e) aa
[ ] factorului de terminarea hidrolizeazг ultimul AA - RNAt

245)
Modificгrile posttranslaюionale includ:
a) [x] formarea hidroxiprolinei din prolina
b) [ ] excizia intronilor
c) [x] acetilarea capгtului N-terminal
d) [x] metilarea lizinei, argininei
e) [ ] poliadenilarea

246)Modificгrile posttranslaюionale includ:


a) [x] excizia unor secvenюe polipeptidice
b) [x] ataєarea unor compuєi neproteici (de exemplu, hemul)
c) [ ] substituюia unor baze purinice cu cele pirimidinice
d) [x] formarea legгturilor disulfidice
e) [x] carboxilarea glutamatului

247)Procesele ce decurg cu utilizarea a unei molecule de GTP sunt:


a) [ ] formarea leg. peptidice catalizatг de peptidiltransferazг
b) [ ] formarea unei structuri alfa - helix
arg
c) [x] legarea arg – RNAt in locusul A al ribozomului
met
d) [ ] activarea Met de cгtre RNAt sintetaza
e) [x] translocarea peptidil – RNAt din locusul A in locusul P

248)Alegeюi inhibitorii sintezei proteice la nivelul replicгrii:


a) [ ] tetraciclina
b) [ ] eritromicina
c) [ ] puromicina
d) [x] mitomicina c
e) [x] canamicina

249)Alegeюi inhibitorii sintezei proteice la nivelul transcripюiei:


a) [x] amanitina
b) [ ] actinomicina
c) [ ] penicilina
d) [x] rifamicina
e) [ ] eritromicina

250)Alegeюi inhibitorii sintezei proteice la nivelul translaюiei:


a) [x] tetracicilina
b) [ ] amnitina
c) [ ] actinomicina
d) [x] puromicina
e) [ ] streptomicina

251)Reglarea biosintezei proteinelor e asiguratг de:


a) [x] echilibrul dintre sintezг єi degradarea RNAm
b) [ ] viteza de sintezг a RNAm
c) [ ] viteza de degradare a RNAm
d) [x] cantitatea de RNAm
e) [x] expresia genelor respective

252)Оn legгturг cu LAC – operonul sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] complexul CAP – AMPc favorizeazг fixarea RNAp de p – locus
b) [x] complexul CAP – AMPc se leagг de promotor
c) [ ] AMPc creєte la majorarea concentraюiei de glucozг
d) [x] CAP posedг 2 centre pentru fixarea AMPc єi pentru DNA
e) [x] represorul (proteina) are 2 centre pentru: a lega inductorul єi pentru a se fixa de operator

253)Оn legгturг cu LAC-operonul sunt corect afirmaюiile


a) [x] activarea LAC-operonului are loc оn lipsa glucozei
b) [x] gena reglatoare codificг represorul, capabil de a se fixa de genul operator
c) [ ] ca inductor serveєte glucoza
d) [ ] regiunea promotor fixeazг inductorul
e) [x] complexul represor – inductorul permite legarea DNAp la promotor

254)Care din afirmaюiiоn reglarea expresiei genetice sunt corecte:


a) [x] lactoza scade afinitatea represorului pentru operator
b) [ ] metabolizarea lactozei este reglatг numai de complexul CAP – AMPc
c) [ ] metabolizarea lactozei este reglatг numai de complexul represor – inductor
d) [x] corepresorul mгreєte afinitatea represorului faюг de operator
e) [x] metabolizarea lactozei este dublu reglatг (CAP – AMPc, represor – inductor)

255)Оn reglarea expresiei genetice sunt corecte afirmaюiile:


a) [ ] enhancers are polaritate – orientarea in DNA nu se poate schimba
b) [x] enhancers sunt elemente pozitiv reglatoare a sintezei proteice
c) [ ] enhancers posedг specificitate de specie
d) [x] hotarele enhancers nu –s stricte, posedг zone conservative
e) [x] enhancers оєi manifestг o specificitate de юesut exprimatг

256)Inducюia єi represia enzimaticг:


a) [x] inducюia implicг sinteza de novo a enzimelor
b) [ ] represia este analoagг cu inhibiюia de tipul feed – back
c) [x] reducюia єi inductia reflectг principiul economiei celulare
d) [x] represia prezintг diminuarea sau oprirea biosintezei enzimelor
e) [ ] inducюia nu implicг sinteza de novo a enzimelor

257)Referitor la telomerazг sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] previne scurtarea de DNA
b) [ ] enzima este o nucleotidazг
c) [x] ea posedг funcюie de reverstranscriptazг
d) [ ] enzima adiюioneazг un decapeptid repetabil multiplu
e) [ ] enzima adiюionerazг un decanucleotid repetabil multiplu

258)Telomeraza prezintг (afirmaюii corecte):


a) [ ] un ribonucleotid
b) [x] un ribonucleoproteid
c) [x] enzimг, ce previne scurtarea capetelor ADN-ului
d) [ ] o enzimг, ce utilizeazг ribonucleotide
e) [x] enzimг ce utilizeazг dezoxiribonucleotide
259)Elongarea capetelor cromozomului eucariot include:
a) [ ] adгugarea unui hexapeptid
b) [x] alungirea capгtului 3' al DNA cu un hexanucleotid – TTAGGG
c) [ ] alungirea capгtului 5' al DNA cu acelaє nucleotid
d) [x] decurge fazic: cu fixarea, elongarea єi translocarea telomerazei
e) [ ] primar se elongeazг catena fiica – antisens (C)

260)Afirmaюii corecte referitor la telomerazг:


a) [x] pierderea motivelor telomerice este cauza оnbгtrоnirii
b) [x] lungimea telomerei este marcherul biologic al оnbгtrоnirii
c) [ ] replicomerul se gгseєte оn citozol celulei
d) [ ] problema inreplicгrii terminale existг єi la forma inelarг de DNA
e) [x] telomera conюine mii de motive TTAGGG

261)Care din afirmaюii sunt corecte:


a) [ ] metabolismul este un sistem necoordonat de transformгri enzimatice ale substanюelor єi energiei
b) [x] metabolismul este un sistem coordonat de transformгri enzimatice ale substanюelor єi energiei
c) [ ] procesele metabolice sunt efectuate de enzime neorganizate
d) [x] metabolismul este efectuat de sisteme polienzimatice, superintegrate
e) [x] оn metabolism au loc diverse transformгri chimice

262)Funcюiile metabolismului constau оn:


a) [x] aprovizionarea celulelor cu energie chimicг
b) [ ] asamblarea spaюialг numai a proteinelor єi lipidelor
c) [x] transformarea substanюelor nutritive оn blocuri de construcюie
d) [ ] sinteza exclusivг a biomoleculelor specializate
e) [x] catabolismul biomoleculelor specifice

263)Sunt incorecte urmгtoarele afirmaюii:


a) [ ] cгile metabolice sunt, de regulг, liniare
b) [x] metabolismul intermediar decurge оn 5 faze
c) [x] cгile metabolice pot fi єi ciclice
d) [ ] cгile metabolice centrale sunt practic identice
e) [ ] оn metabolism o parte din energia eliberatг se pierde
264)Afirmaюii corecte sunt:
a) [ ] catabolismul constituie faza degradгrii compuєilor preluaюi numai din exterior
b) [x] catabolismul constitue faza degradгrii diferitor compuєi оn produєi mult mai simpli
c) [x] procesele catabolice sunt оnsoюite de degajarea energiei libere
d) [ ] energie se acumuleazг numai sub formг de ATP
e) [x] energie poate fi acumulatг atоt оn mol de ATP cоt єi оn alюi compuєi macroergici

265)Urmгtoare afirmaюii nu sunt corecte


a) [ ] anabolismul este faza procesului de sintezг a diversilor compuєi organici
b) [ ] anabolismul necesitг utilizarea energiei libere (ATP)
c) [x] anabolismul solicitг atomi de H, donatori fiind NADH
d) [ ] anabolismul deasemenea decurge оn 3 etape
e) [x] pentru anabolism e caracteristic convergenюa cгilor metabolice

266)Corecte sunt afirmaюiile


a) [x] catabolismul єi anabolismul оn celule decurg simultan
b) [ ] cгile metabolice joncюioneazг, convergidоnd оn final un numгr major de metaboliюi
c) [x] оn prima etapг nu are loc eliberarea energiei libere utilг
d) [ ] etapa a doua a catabolismului se оnchee cu formarea piruvatului
e) [x] acetilcoenzima A este produsul final al etapei II

267)Care din afirmaюii sunt corecte


a) [ ] cгile catabolice єi anabolice coincid ca direcюie
b) [x] cгile catabolimului єi anabolismului posedг stadii comune
c) [ ] cгile catabolismului єi anabolismului sunt identice
d) [ ] viteza proceselor este reglatг de enzime, care sunt comune
e) [x] cгile catabolismului єi anabolismului se deosebesc dupг localizare

268)Pentru metabolism este caracteristic:


a) [x] calea anabolicг necesitг energie
b) [ ] cгile anabolismului єi catabolismului nu au faze comune
c) [x] etapa a III a catabolismului este ciclul Krebs єi fosforilarea oxidativг
d) [x] etapa de legгturг este cea amfibolicг a metabolismului
e) [ ] generarea maximalг de energie are loc оn etapa a II – a

269)Bioenergetica
a) [x] organismele vii sunt sisteme deschise
b) [ ] fluxul de energie este un proces ciclic
c) [x] entropia este gradul de dezordine a unui sistem
d) [x] fluxul de energie este un proces unidirecюional
e) [ ] proteinele, acizii nucleici sunt compuєi cu entropie mare

270)Referitor la bioenergeticг sunt оncorecte afirmaюiile:


a) [ ] energia liberг este o valoare aditivг
0
b) [ ] energia liberг este necesarг numai pentru menюinerea t C corpului
c) [ ] energia liberг standard se exprimг оn cal/grad/mol
d) [x] energia liberг standard se exprimг оn kcal
e) [x] entropia sistemului foarte uєor se apreciazг
271)Bioenergetica (afirmaюii corecte):
o
a) [x] energia liberг standard se noteazг dG єi se calculeazг: dG = - 2,303 * R* T * lgK
o
b) [x] condiюii standart sunt T = 25 C, concentraюia – 1,0M, pH = 7,0, presiunea 760 tori
o
c) [ ] condiюii standart: T=36 C, concentraюia – 1,0M, pH = 7,36
d) [ ] la dG valoare pozitivг peacюia merge spre formarea compuєilor finali
e) [ ] la dG valoare negativг reacюia se desplгseazг spre stоngг

272)Referitor la ciclul ATP, care afirmaюii sunt corecte?


a) [ ] ATP este singura forma de acumulare a energiei chimice
b) [x] la toate celulele vii оndeplineєte aceleiaєi funcюii
c) [x] este transportorul universal al energiei
d) [ ] ATP este prezentг numai оn mitocondrii
e) [x] AMP, ADP, ATP sunt prezente оn toate compartimentele celulei

273)Ciclul ATP – afirmaюii incorecte:


a) 2+ 2+
[ ] forma activг este complexul ATP cu ionii de Mg sau Mn
b) [ ]
оn condiюii standard ATP hidrolizeazг оn ADP єi 7,3 kcal/mol
c) [ ] оn condiюii standard ATP hidrolizeazг оn AMP єi 14,6 kcal/mol
d) [x] оn celula ATP se utilizeazг foarte lent
e) [x] rotaюia ATP este foarte micг

274)Referitor la ATP sunt corecte afirmaюiile:


a) [ ] este singurul nucleotid ce conюine legгturi macroergice
b) [x] este un nucleotid purinic
c) [ ] este un nucleotid pirimidinic
d) [x] conюine trei resturi fosfat оn moleculг
e) [ ] conюine trei legгturi macroergice

275)Energia eliberata la hidroliza ATP este determinatг de


a) [x] repulsia electrostaticг
b) [x] gradul de stabilitate rezonanюг micг pentru ATP
c) 2+
[x] prezenюa ionilor de Mg
d) [ ]
ruperea legгturii macroergice terminale
e) [ ] ruperea legгturilor macroergice

276)Ciclul ATP, mecanismele de reglare


a) [ ] sistemul generгrii ATP оn celule menюine raportul ATP/ADP x P оn limitele valorii 1,0
b) [x] sistemul generгrii ATP оn celule menюine raportul ATP/ADP x P оn limitele 500
8
c) [x] hidroliza 1 mol de ATP modificг raportul substanюii finale єi iniюialг aproximativ de 10 ori
d) [ ] reacюia AMP + ATP este catalizatг de o hidrolazг
e) [x] reacюia ATP + AMP <===> ADP +ADP este catalizatг de adenilatkinaza

277)Reglarea metabolismului celular


a) [ ] inhibitori alosterici servesc ADP єi AMP
b) [ ] activator serveєte ATP
c) [ ] activator alosteric serveєte NADH
d) [x] viteza metabolismului este cauzatг de necesitгюile celulei оn ATP
e) [ ] viteza metabolismului este determinatг de raportul NADH / NAD

278)Starea energeticг a celulei (afirmaюii corecte)


a) [x] se determinг dupг formula ( [ATP] +1/2 [ADP] ) / ( [ATP] + [ADP] + [AMP] )
b) [ ] se determinг dupг formula [ATP] /[ADP] * [P]
c) [x] oscileaza оn limitele 0,8 – 0,95
d) [ ] la starea energeticг egalг cu 1, оn sistem se aflг numai ADP єi P
e) [ ] la starea energeticг egalг cu 0, оn sistem nu se aflг AMP

279)Care din compuєi elibereaza la hidroliza mai multa G decоt ATP?


a) [x] creatinfosfat
b) [ ] acetilfosfat
c) [ ] AMP
d) [ ] ATP
e) [x] fosfoenolpiruvat

280)Care din compuєii de mai jos nu sunt macroergici?


a) [ ] ADP
b) [ ] ATP
c) [ ] creatinfosfat
d) [x] diacilglicerolfosfat
e) [x] glucozo – 6 – fosfat

281)Referitor la complexul PDH sunt incorecte afirmaюiile:


a) [ ] complexul se consolideazг prin forюe necovalente
b) [ ] la pH alcalin sau neutru, оn prezenюa ureei complexul disociazг
c) [x] la pH acid оn prezenюa ureei complexul disociazг
d) [ ] se formeazг prin autoasamblare
e) [x] complexul se consolideazг prin legгturi covalente

282)Rolul complexul PDH constг оn:


a) [ ] oxidarea piruvatului pоnг la acetil – CoA
b) [ ] oxidarea piruvatului prin adiюionarea O2
c) [ ] decarboxilarea oxidativг a CH3COOH
d) [x] decarboxilarea oxidativг a CH3COCOOH
e) [x] dehidrogenarea єi decarboxilarea CH3COCOOH

283)Prima etapг a transformгrii piruvatului (P) (afirmaюii corecte):


a) [ ] piruvatul aderг la TPP al E1 єi se supune dehidrogenarii ulterioare
b) [x] piruvatul aderг la TPP al E1 єi se se decarboxilazг
c) [ ] reacюia e catalizatг de o decarboxileazг
d) [x] rolul decesiv оi revine atomul C din оnelul tiazolic din TPP – E 1
e) [x] оn proces se elibereaza CO2 al piruvatului

284)Afirmaюii corecte, referitor la etapa a 2 a oxidгrii piruvatului (P)


a) [x] Оn rezultat se formeaza acetil radicalului
b) [ ] procesul de oxidare necesitг O2
c) [x] simultan acetil radicalul se permutг pe lipoamid
d) [x] ca oxidant serveєte grupa SS-lipoamida
e) [ ] ca oxidant serveєte grupele SH a lipoamidei

285)Etapa a treia a transformгrii piruvatului (P)


a) [x] grupa acil se transferг pe HS – CoA formоnd compusul respectiv
b) [ ] translocarea nu e оnsoюitг cu pгstrarea legгturi macroergice
c) [x] reacюia e catalizatг de E2
d) [ ] se formeazг acetil – CoA єi lipoamida
e) [x] оn rezultat se genereazг dihidrolipoamid

286)Etapa a patra a transformгrii piruvatului (P) (incorecte afirmaюiile):


a) +
[ ] ca oxidant serveєte NAD
b) [ ]
reacюia e catalizatг de E3 (dihidro polidehidrogenaza)
c) [ ] FAD serveєte ca grupг prosteticг
+
d) [x] ionii de H din componenta NADH H+ contribuie la sinteza a 2 mol de ATP
e) [x] ca grupг prosteticг serveste vit B6 єi B2

287)Referitor la complexul PDH sunt incorecte afirmaюiile:


a) [ ] procesul este ireversibil
b) [x] procesul este reversibil
c) [ ] complexul determinг o catalizг coordonatг
d) [ ] proteina X e un component lipoil auxiliar єi ia parte оn transferul electronilor
e) [x] enzimele oxidгrii piruvatului sunt оn stare liberг оn citozol

288)Reglarea complexului piruvatdehidrogenazic:


a) [x] este reglat prin retroinhibiюie
b) [x] ca inhibitori servesc acetil – CoA, NADH
c) [ ] NADH inhibг activitatea E2
d) [ ] acetil – CoA inhibг activitatea E1
e) [x] inhibiюia alostericг este amplificatг de acizii graєi macromoleculari

289)Reglarea complexului piruvatdehidrogenazic


a) [x] este supus unei reglгri prin modificari covalentг
b) [x] ca inhibitori servesc GTP, ATP
c) [x] ca activator serveєte AMP
d) [ ] sarcina energeticг mare activeazг complexul enzimatic
e) [ ] sarcina energeticг micг inhibг complexul enzimatic

290)Ciclul Krebs – afirmaюii corecte:


a) [x] cale finalг comunг a oxidгrii compuєilor оn celulele vii
b) [ ] toate moleculele оntrг оn ciclu prin acetil-CoA
c) [ ] reacюiile ciclului decurg оn citozolul celulei
d) [x] ciclul furnizeazг produєi pentru anabolism
+
e) [x] оn ciclu din acetil-CoA se formeazг atomii de H єi CO2

291)Prima reacюia a ciclului Krebs


a) [ ] ca substrat serveєte acetoacetatul
b) [x] оn reacюie are loc retrocedarea grupei acetil
c) [ ] reacюia este catalizatг de citrat – liaza
d) [x] reacюia prezintг o condensare aldonicг cu hidroliza ulterioarг
e) [ ] citril CoA este produsul final al reacюiei

292)Reacюia a doua a ciclului Krebs


a) [ ] are loc transformarea ireversibilг a citratului оn izoforma sa
b) [x] cis – aconitat este produs intermediar
c) [x] aconitaza transformг reversibil substratul
d) [x] enzima reacюiei conюine fier єi sulf acidolabil, formоnd centre active
e) [ ] izomerizarea se realizeazг prin hidratare, succedatг de dehidratare

293)Reacюia a treia a ciclului Krebs:


a) [x] este o reacюie de oxido – reducere
b) [ ] are loc decarboxilarea oxidativг a izocitratului
c) [ ] e catalizatг de ICDH NADP dependentг
d) [ ] enzima este localizatг numai оn citozol
e) [x] modulator pozitiv este ADP, necesitand ionii de Mg++

294)Reacюia a patra a ciclului Krebs este:


a) [x] decarboxilarea oxidativг a alfa- cetoglutaratului
b) [x] reacюie de oxido – reducere
c) [ ] catalizatг de enzime indispuse la asociere
d) [ ] reacюie reversibilг ne reglatг
e) [x] finalizatг cu formarea unui compus macroergic

295)Complexului alfa- cetoglutaratdehidrogenazic оi este caracteristic:


a) [x] utilizarea cofactorilor vit. B1, B2, PP, HSCoA, ac. lipoic
b) [x] asociere omoloagг de enzime
c) [ ] reglare atвt covalentг cвt єi alostericг
d) [ ] activitate ne asemanгtoare cu cea a complexului PDH
e) [ ] activitate acceleratг de NADH єi succinil - CoA

296)Oxidarea compusului succinil – CoA afirmaюii corecte:


a) [ ] este o reacюie catalizatг de o liazг
b) [x] e o fosforilare la nivel de substrat
c) [ ] reacюia decurge de la stоnga spre dreaptг ireversibil
d) [ ] succinil – CoA + GDP + Pi <===> Succinat + GTP + HSCoA
e) 2+
[ ] reacюia se regleazг prin prezenюa ionilor de Mg

297)
Reacюia oxidгrii succinatului (reacюia a єasea)
a) [x] este oxidat prin dehidrogenare cu formarea fumaratului
b) [ ] reacюia e catalizatг de SDH avвnd ca acceptor pe NAD
c) [x] SDH este o proteinг integralг a membranei
d) [x] оn molecula SDH sunt 4 centre fiero – sulf
e) [x] FAD este legat covalent cu His din centru activ

298)Reacюia a єaptea a ciclului Krebs


a) [ ] este hidratarea fumaratului cu formarea alfa- malat
b) [x] fumaraza este o enzimг stereo – specificг
c) [x] enzima este compusг din 4 subunitгюi identice
d) [ ] este o reacюie ireversibil
+ –
e) [x] are loc o transadiюionare de H єi OH

299)Reacюia a opta a ciclului Krebs


a) [ ] este o oxidare cu implicarea O2
b) [x] L – malatul este dehidrogenat de MDH
c) [ ] enzima MDH este NADP dependentг
d) [x] echilibrul reacюiei оn celule e deplasat spre dreaptг
e) [ ] oxaloacetatul se asimileazг foarte lent

300)Referitor la ciclul Krebs sunt corecte afirmaюiile:


a) [ ] la o rotaюie a ciclului se eliminг 3 molecule de CO 2
b) [x] оntr-o rotaюie a ciclului se оnclude o grupare acetil
c) [ ] оn ciclu participг nemijlocit єi O2
d) [ ] ciclu funcюioneazг numai оn condiюii anaerobe
e) [x] o rotaюie a ciclului regenereazг o moleculг de oxaloacetat

301)Reacюiile reglatoare ale ciclului Krebs єi enzimele respective


a) [x] sinteza citratului citratsintaza
b) [x] izomerizarea citratului aconitaza
c) [x] decarboxilarea izocitratului ICDH
d) [x] decarboxilarea alfa-cetoglutaratului complexul alfa - GDH
e) [ ] regenerarea oxalatoacetatului MDH

302)Oxidarea оn ciclul Krebs a unui mol de izocitrat la succinat poate genera:


a) [ ] 10 moli ATP
b) [ ] 12 moli ATP
c) [ ] 8 moli ATP
d) [x] 7 moli ATP
e) [ ] 9 moli ATP

303)Afirmaюii falєe privind oxidarea succinatului la oxaloacetat este:


a) [ ] necesitг FAD
b) +
[ ] necesitг NAD
c) [x]
necesitг HSCoA
d) [x] cuprinde reacюii de izomerizare
e) [ ] permite sinteza a 5 moli de ATP

304)Este оnsoюitг de o fosforilare la nivelul substratului reacюia:


a) [ ] OA + acetilCoA citrat
b) [ ] citrat  izocitrat
c) [ ] izocitrat  alfa - cetoglutarat
d) [ ] cetoglutarat  succinil CoA
e) [x] succinil – CoA  succinat

305)Afirmaюii corecte referitor la reglarea ciclului Krebs


a) [ ] acetil– CoA єi oxaloacetatul sunt modulatori negativi
b) [ ] citratul, NADH, succinil – CoA activeazг enzimele ciclului
c) [x] viteza ciclului e coordonatг cu iminenюa ATP оn celulг
d) [x] complexul alfa - GDH este inhibat de produsele reacюiei

e) [x] Sarcina energetica mare inhibг activitatea ciclului

306)Reacюii anaplerotice:
a) [x] reacюii, ce completeazг cantitatea produєilor intermediari ai ciclului Krebs
b) [ ] activitatea enzimelor respective nu se regleazг
c) [x] activitatea piruvatcarboxilazei necesitг prezenюa biotinei
d) [x] vitamin H e legatг covalent de NH2 a lizinei din centrul activ enzimatic
e) [ ] CH3– COSCoA este un modulator negativ

307)Reacюii anaplerotice:
a) [ ] cofactor al fosfoenolpiruvatkinazei este vitamin B 2
b) [x] fosfoenolpiruvat – reacюia e produs macroergic glicolitic
c) [ ] fosfoenolpiruvat – reacюia e caracteristicг pentru ficat єi rinichi
d) [x] fosfoenolpiruvatcarboxikinaza – enzimг anapleroticг
e) [ ] fosfoenolpiruvat – reacюie este o reacюie a ciclului Krebs

308)Reacюia catalizatг de piruvatcarboxilaza:


a) [ ] este o reacюie ce se dezvalue оn citozol
b) [x] este o reacюie anapleroticг
c) [x] se desfгєoarг оn mitocondrii
d) [x] participг la gluconeogenezг din alaninг
e) [ ] necesitг оn evoluюia ei vit. B2 єi B6

309)Oxidarea biologicг – esenюa procesului:


a) [x] reprezintг totalitate proceselor de oxido-reducere ce decurg оn celule
b) [ ] are loc prin adiюionarea O2
c) [ ] transferul de e se efectuazж direct pe O2
d) [x] oxidarea are loc prin dehidrogenare
+
e) [x] atomii de H sunt transferaюi оn formг de H єi e

+
310)Afirmaюiile corecte, referitor la acceptorii de H єi e(vit.PP):
+
a) [ ] acceptor de e īn NAD este inelul adenilic
+
b) [x] partea reagentг a NAD este inelul nicotinamidic
+
c) [x] coenzima adiюioneazг H єi 2e
+ +
d) [x] un H al substratului se transferг pe NAD , altul trece оn mediu
e) + +
[ ] ambii H ai substratului se transferг pe NAD

311) +
Cu privire la acceptorii de H єi e sunt corecte afirmatiile:
a) [x] coenzimele sunt specifice pentru dehidrogenaze
b) [x] e sunt sursa ale principala de ATP
c) [ ] in biosintezг acceptor de e serveєte NADH
d) [x] оn biosintezг donator de e serveєte NADPH
e) [ ] acceptor de electroni serveєte numai NADPH

312)Lanюul respirator (LR), afirmaюii corecte:


a) [x] toate componentele lanюului are capacitatea de adiюiona єi a ceda e
b) [ ] prezintг un lanю de coenzime aranjate consecutiv
c) [x] e constituit de un lanю de proteine consecutive aranjate
d) [ ] оn proteine, toate grupele prostetice sunt unite slab
e) [x] e cu un potential energetic mare, bogati оn energie, pe mгsura оnaоntгrii, pierd dG

313)Lanюul respirator, afirmaюii incorecte:


a) [ ] este localizat оn mitocondrii (membrana internг)
b) [ ] membrana externг mitocondrialг conюine monoaminooxidaze
c) [ ] adenilatkinaza este situatг оn spaюiu intermembranar
d) [x] transferul compuєilor оn membrana internг se efectuazг prin difuzie activг
e) [x] punctele de fosforilare sunt localizate оn membrana externг mitocondrialг

314)Referitor la potenюialul de reducere (Eo) sunt corecte afirmaюiile:


+ o o
a) [x] Eo al ionilor de H la pH = 7,0 єi t C = 25 C, la 1,0 mol este de - 0,41V
+
b) [ ] Eo al ionilor de H оn condiюii standart este de 0V
c) [x] la Eo negativ sistema uєor elibereazг electroni
d) [x] la Eo pozitiv sistema adiюioneazг liber electroni
e) [ ] torentul de electroni e orientat оn direcюia majorгrii energiei libere

315)Afirmaюii corecte, referitor la fosforilarea oxidativг:


a) [x] transferul e prin lantul respirator e cuplat cu sinteza de ATP
b) [x] dG a 2e este egalж cu 52,6 kcal
c) [ ] dG a 2e este suficientж pentru sinteza a 5 molecule de ATP
d) [x] Fosforilarea oxidativa este sinteza ATP in lantul respirator
e) [x] sinteza unei molecule ATP necesitг un Eo egal cu 0,224V
316)Complexul III (QH2 – citocrom C reductaza)
a) [x] ubichinona, nu este fixatг covalent оn membrana
b) [ ] funcюia de colector aparюine FAD
+
c) [x] donori de H єi e sunt substratele dehidrogenazelor flavindependente
d) [x] echivalentul reductiv poate fi єi de origine NADH – Q – reductazic
+
e) [ ] ubichinona nu оndeplineєte funcюia de colector de H єi e

317)Complexul II (succinat– Q – reductaza)


+
a) [x] donori de H єi e este єi glicerolfosfatul
b) [ ] оn componenюa este prezent FMN
c) [x] posedг centre fiero – sulf
+
d) [x] transferг H єi e pe ubichinonг
e) [ ] оn componenюa complexului nu sunt prezenюi citocromii

318)Complexul IV al lanюului respirator:


a) [x] este numit citocrom – c – oxidaza
b) [x] transferг electroni reducгtori pe O2
c) [x] este comun pentru ramura lungг єi scurtг a lanюului respirator
d) [ ] toюi citocromii au aceiaєi grupг prosteticг
e) [ ] structura proteicг a citocromilor e identicг

319)Referitor la lanюul respirator sunt corecte afirmaюiile:


a) +
[ ] proteinele fiero – sulf participг la transferul H
b) [x] +
proteinele fiero – sulf participг la transferul H єi e
c) [ ] transferul prin ramura lungг genereazг 4 mol de ATP
d) [x] modificгrile de oxido – reducere induc modificгri conformaюionale
e) [x] surplusul de O2 favorizeazг formarea O2 activ

320)Produєii finali ai transferului de e sunt:


a) [x] adiюia la O2 a 2e formeazж H2O2
b) [x] adiюia la O2 a 4e formeazж 2H2O

c) [x] adiюia la O2 a unui e formeazж radicalul superoxid (:O2 )
d) [ ] transferul 2e prin complexul II poate forma 3 molecule de ATP
e) [ ] transferul 2e prin complexul III poate forma 4 molecule de ATP

321)Argumentele aranjarii structurale ale proteinelor lanюului respirator:


a) [x] s-au separat complexe proteice de transport de e legate rigid
b) [ ] s-au evidenюiat 3 complexe
c) [x] lanюul respirator e compus din 4 complexe
d) [ ] mгrimea Eo devine negativa pe mгsura apropierei de O2
e) [x] Toate complexele enzimatice ale lanюului sunt fixate pe membrane mitocondriala

322)Mecanismele fosforilгrii oxidative:


a) [ ] In proces se formeazг un compus intermediar macroergic
b) [ ] energia oxidarii transformг o singura proteinг оn conformaюie activг
c) [x] transferul de e si sintezг de ATP sunt procese cuplate
d) [x] transferul de e genereaza gradientul de protoni
e) [x] gradientul de protoni este forta motrice pentru sinteza ATP

323)Referitor la mecanismele fosforilгrii oxidative sunt corecte afirmaюiile:


+
a) [x] ionii de H revin оn mitocondrii prin canale ionice speciale
+
b) [x] fluxul de H este forюa motrice, ce determinг sinteza ATP
c) [x] ATP sintaza e compusг din factorii F0 єi F1
d) [ ] factorii F0 єi F1 sunt situaюi оn matrixul mitocondrial
e) [ ] ambii factori sunt compartimente ai membranei interne mitocondriale

324)Inhibiюia transferului de elctroni оn lanюul respirator (afirmaюii incorecte):


a) [ ] complexul I este inhibat de rotenonг
b) [ ] antimicinг A blocheazг transportul de e intre QH 2 єi citocromul c
c) [ ] cianida blocheazг funcюia citocromoxidazei
d) [x] CO inhibг complexul III al lanюului respirator
e) [x] amital Na blocheazг funcюia complexului IX

325)Cu privire la procesele de fosforilare oxidativг sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] importanюa esenюialг are integritatea membranei interne mitocondriale
b) [ ] leziunile membranei interne mitocondriale reduce transferul electronilor
– + + –
c) [x] membrana internг mitocondrialг este impermeabilг pentru OH , H , K , Cl
d) [ ] decuplanюii afecteazг transferul electronilor
e) [x] 2,4 – dinitrofenolul inhibг fosforilarea ADP

326)Afirmaюii corecte sunt:


a) [ ] orice citocrom conюine cupru
b) [ ] toюi componenюii lanюului respirator ce conюin Fe sunt hemoproteine
c) [x] reducerea O2 prin lanюului respirator mitocondrial este tetraelectronicг, de regulг
d) [x] citocromii transfera numai electroni
e) [x] Eo al ubichinonei este de + 0,04V

327)Sistemele de treansport ai echivalenюilor de reducere (naveta):


a) [x] ca transportor serveєte malatul
b) [x] ca transportor serveєte glicerol – fosfatul
c) +
[x] mecanismele navetг menюin оn citozol o concentraюie necesarг de NAD
d) [ ]
In acelaєi юesut funcюioneazг ambele sisteme de transfer
e) [ ] navetг "malat – aspartat" e activг оn creier

328)Referitor la controlul fosforilгrii oxidative sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] mгrimea P/O (acceptor fosfat) caracterizeazг fosforilarea oxidativг
b) [x] P/O e numгrul de moli P neorganic, transformat оn forma organicг la un atom de O 2 utilizat
c) [x] P/O pentru oxidarea malatului este 3/1
d) [ ] P/O pentru oxidarea glicerolfosfatului este 3/1
e) [ ] P/O pentru oxidarea succinatului este 4/1

329)Adevгrate sunt afirmaюiile:


a) [x] viteza fosforilгrii oxidative este determinatг de conюinutul de ADP
b) [ ] In calitatea de decuplanti servesc catecolaminele
c) [x] controlul respirator este reglarea fosforilгrii oxidative prin ADP
d) [x] decuplarea fosforilгrii oxidative menюine homeostazia termicг
e) [ ] adausul de ATP accelereazг viteza fosforilгrii oxidative

330)Sunt false urmгtoarele afirmaюii:


a) [ ] acizii graєi servesc ca decuplanюi fiziologici
b) [ ] decuplarea fosforilгrii oxidative este adaptivг la frig, la noii – nгscuюi
c) [ ] la animalele ce hiberneazг decuplarea fosforilгrii oxidative genereazг cгldurг
d) [x] sarcina energeticг mare accelereazг fosforilarea oxidativг
e) [x] sarcina energeticг micг stopeazг fosforilarea oxidativг

331)Referitor la cit. P450 sunt corecte afirmaюiile


a) [x] utilizeazг echivalenюi reduєi ai NADH, NADPH
b) [ ] nu adiюioneazг echivalenюi reduєi de la proteine fiero – sulf
c) [ ] nu participг la sinteza steroizilor
d) [x] participг la inactivarea substanюelor strгine hidrofobe
e) [x] participг la dezintoxicare єi eliminarea medicamentelor din organism

332)Numiюi funcюiile glucidelor


a) [x] energeticг
b) [x] sunt componente membranare
c) [x] compusi acizilor nucleici, tesuturilor de sprigin
d) [ ] menюin presiunea oncoticг
e) [ ] sunt emulgatori

333)Glucidele – componente ale organismului uman


a) [ ] amidonul
b) [ ] celulozг
c) [ ] amiloza
d) [x] glucoza
e) [x] glicogenul

334)Afirmaюii corecte referitor la monozaharide sunt:


a) [x] aldehido-alcooli poliatomici
b) [ ] alcooli poliatomici
c) [x] ceto-alcooli poliatomici
d) [ ] eteri simpli
e) [x] semiacetali intramoleculari

335)Afirmaюii adevгrate sunt:


a) [x] fiecare monozaharid existг оn aldo- sau ceto-formг
b) [ ] toate monozaharidele posedг unul sau mai mulюi atomi hirali de C
c) [ ] toate monozaharidele pot fiinюa sub formг de enantiomeri
d) [x] unele glucide conюin atomi de N,P, sau sulf
e) [x] agliconul este component al heterozaharidelor

336)Pentru ca un monozaharid sг aparюinг seriei sterice D, el trebue sг indeplineazг condiюiile


a) [ ] sг fie, obligatoriu, dextrogir
b) [ ] sг fie, obligatoriu, aldozг levogirг
c) [x] configuraюia C maximal asimetric sг fie identicг cu a C hiralic din gliceraldehida dextrogirг
d) [ ] configuraюia C asimetric sг fie identicг cu a C hiralic din gliceroldehide dextrogirг
e) [ ] sг fie, obligatorie o cetozг levogirг

337)Afirmaюii corecte sunt


a) [ ] reacюiile de semiacetalizare sunt ireversibile
b) [x] forma liniarг se gгseєte оn echilibru cu structurile ciclice posibile
c) [ ] cetohexozele, preponderent formeazг inelul furanozic-beta
d) [x] aldohexozele, preponderent formeazг inelul piranozic
e) [ ] оn organism predominг L-stereoizomeri

338)Referitor la proprietгюile monozaharidelor sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] reducerea monozaharidelor genereazг polialcooli
b) [x] reacюiile de reducere sunt catalizate de enzime NAD-d
c) [ ] D-sorbitolul se formeazг doar prin reducerea D-fructozei
d) [ ] numai aldozele formeazг prin hidrogenare polioli
e) [x] proprietгюile sunt determinate atоt de grupe funcюionale cоt єi de ansamblul catenei

339)Afirmaюii incorecte sunt:


a) [ ] oxidarea la gr.alcool primar formeazг acizi uronici
b) [ ] oxidarea оn mediu acid a monozaharidelor dг acizi aldarici
c) [ ] ozazona galactozei e distinctг de a glucozei
d) [x] ozazonele glucozei єi fructozei se deosebesc esenюial
e) [x] glicozidele оn soluюie pot existг оn ambele forme (alfaєi beta)
340)Referitor la maltozг sunt corecte afirmaюiile:
a) [ ] este un monozaharid reducгtor
b) [ ] este un dizaharid nereducгtor
c) [x] rezultг la hidroliza enzimaticг a amidonului
d) [x] rezultг la hidroliza enzimaticг a glicogenului
e) [ ] este unitatea repetetivг din celulozг

341)Lactoza prezintг:
a) [ ] un glucid reducгtor ce conюine 2 molecule de beta-galactozг
b) [x] se conюine оn laptele mamiferelor
c) [x] un dizaharid cu proprietгюi reducгtoare
d) [x] ambele monozaharide au forma piranozei
e) [ ] unitate repetitivг din glicogen

342)Afirmaюii false privind zaharoza:


a) [ ] nu posedг proprietгюi reducгtoare
b) [ ] este un produs intermediar оn fotosintezг
c) [ ] la plante prezintг o formг de transport a glucidelor
d) [x] ambele hexoze sunt alfa-anomeri
e) [x] ambele hexoze sunt оn forma furanozicг

343)Referitor la glucozг sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] poate existг sub formг de alfa- єi beta-stereoizomeri
b) [ ] forma glucofuranozicг e stabilг
c) [x] la oxidare formeazг acidul glucuronic
d) [ ] nu posedг atomi hirali de carbon
e) [x] este o aldohexozг cu 4 atomi de carboni hirali

344)Galactoza
a) [x] оntrг оn componenюa lactozei
b) [x] formeazг o ozazonг distinctг de glucozг
c) [ ] este principalul glucid din sоnge
d) [ ] prezintг o ceto-pentozг
e) [x] este un epimer al glucozei

345)Fructoza:
a) [ ] la reducere poate da numai D-sorbitol
b) [x] оn componenюa zaharozei e оn forma beta-furanozid
c) [ ] este o cetozг, ce aparюine seriei sterice L
d) [x] este izomerг cu galactoza
e) [ ] este principalul zaharid din sоnge

346)Dezoxiriboza
a) [x] оntrг оn constituюia unor nucleozide
b) [ ] intra in structura RNAm
c) [x] este o aldopentozг modificatг
d) [ ] nu poate exista оn forma furanozicг
e) [ ] prezintг o grupare NH оn loc de OH

347)Riboza, afirmaюii corecte:


a) [x] nu poate existг оn forma piranozicг
b) [x] оntra оn componenюa unor nucleozide
c) [ ] este o cetoza
d) [ ] forma ciclicг prezintг 5 atomi de C asimetrici
e) [ ] оntra оn componenюa DNA

348)Homoglicanii:
a) [x] formeazг prin hidrolizг monozaharide
b) [x] sunt prezenюi prin celulozг, amidon, glucogen
c) [ ] unitatea structuralг a celulozei este maltoza
d) [x] celulozг – polizaharid predominant оn regnul vegetal
e) [ ] celobioza e compusг din 2 molecule de alfa-glucozг
349)Afirmaюii corecte atоt pentru celobiozг, cоt єi pentru lactozг, maltozг sunt:
a) [ ] conюin legгturг beta-glicozidicг
b) [x] posedг proprietгюi reducгtoare
c) [x] legгturг este de tip 1,4-glicozidic
d) [x] conюin hexoaldoze оn forma piranozicг
e) [ ] prezintг unitate repetitivг a homoglicanilor

350)Indicaюi homoglicanii:
a) [ ] heparina
b) [x] amidonul
c) [x] glicogenul
d) [ ] condroitin sulfatul
e) [ ] heparan sulfatul

351)Indicaюi heteroglicanii:
a) [ ] amilopectinг
b) [x] acidul hialuronic
c) [ ] maltoza
d) [x] keratan sulfatul
e) [x] heparina

352)Referitor la digestia glucidelor sunt corecte afirmaюiile:


a) [ ] enzimele respective sunt eliminate оn stomac
b) [x] amilazele scindeazг legгturile alfa-1,4 din polizaharide
c) [x] maltoza, maltotrioza,alfa-dextrinele sunt produse ale hidrolizei amidonului
d) [x] alfa-1,6-glucozidaza hidrolizeazг -dextrinele
e) [ ] dizaharidazele nu posedг specificitate de substrat

353)Absorbюia glucozei necesitг:


+ +
a) [x] intervenюia enzimei Na , K -ATP-azei
b) [x] integritatea procesului fosforilгrii oxidative оn enterocite
c) [x] prezenюa ATP єi a transportorului respectiv
d) [ ] activitate majorг a glucokinazei
e) [ ] prezenюa оn cantitгюi minime a vit. K єi D

354)Afirmaюii corecte referitor la glicogenolizг


a) [ ] este o scindare hidroliticг a glicogenului
b) [x] predominг scindarea fosforoliticг a glicogenului
c) [ ] ortofosfatul scindeazг legгtura alfa-1,6 din glicogen
d) [x] scindarea fosforilitica este foarte economг
e) [ ] este necesarг numai enzima glicogenfosforilaza

355)Glicogen fosforilaza-afirmaюii corecte:


a) [x] este activг оn formг fosforilatг
b) [ ] detaєazг restul glucozil sub formг de glucozo-6-fosfat
c) [ ] ATP, GTP servesc ca modulatori pozitivi
d) [x] glicogen fosforilaza A este o enzimг AMP-independentг
e) [x] este activatг оn cascadг prin intermediul AMPc

356)Reglarea glicogenolizei – afirmaюii incorecte:


a) [ ] adrenalina stimuleazг liza glicogenului
b) [ ] glucagonul majoreazг activitatea glicogen-fosforilazei "a"
c) [x] stresul inhibг scindarea glicogenului
d) [ ] G-F "b" оn muєchi e activatг de AMPc
e) [x] liza glicogenului este inhibatг de glucocorticoizi

357)Glicogenogeneza– afirmaюii corecte:


a) [ ] e activг оn inima, creier
b) [x] deosгbit de activг e оn ficat єi muєchii scheletici
c) [ ] оn proces e implicatг numai glicogen sintaza "a" єi "b"
d) [ ] оn sinteza glicogenului este implicat un complex de enzime
e) [x] sinteza necesitг 3 molecule macroergice

358)Glicogenogeneza (afirmaюii corecte)


a) [ ] glicogen sintaza "a" formeazг leg. alfa-1-6 оn lanю
b) [x] glicogen sintaza catalizeazг formarea leg. alfa-1-4 оn molecula glicogenului
c) [x] reacюia cheie e activarea glucozei prin UTP
d) [x] forma activг a glicogen sintazei este "a"-defosforilatг
e) [ ] trecerea formei "a" glicogensintazei оn "b" este catalizatг de aldolazei

359)Reglarea glicogen sintazei (GS):


a) [x] activator al GS "b" este G-6-fosfat
b) [x] inhibitorul fosfoproteinfosfatazei (FPF) inactiv favorizeazг activarea GS "a"
c) [x] fosfoproteinfosfataza (FPF) e activatorul GS "a"
d) [ ] FPF activeazг GS prin fosforilare
e) [ ] fosfodiesteraza activг inhibг funcюia GS "a"

360)Sunt corecte afirmaюiile:


a) [ ] оn glicogenoliza se obюine preponderent glucozг liberг
b) [x] оn glicogenoliza raportul G-6-P/G este ~ 8/1
c) [x] vit. B6 єi C activeazг glicogenfosforilaza
d) [ ] enzimele glicogenolizei se regleazг numai covalent
e) [ ] reglarea alostericг implicг numai glicogen sintaza

361)Referitor la maladia Gierke, sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] e cauzatг de deficit de G-6-fosfataza
b) [x] hipoglicemie severг оn caz de post
c) [ ] adrenalina provoacг hiperglicemia
d) [x] se constatг hiper-lactat єi piruvatacidemie
e) [ ] glicogenul nu are structurг normalг

362)Referitor la unele glicogenoze sunt corecte afirmaюiile:


a) [ ] оn toate glicogenozele structura glicogenului este normalг
b) [x] оn glicogenoze se depisteazг depuneri masive de glicogen
c) [ ] оn maladie Gierke se acumuleazг glicogen cu catene neramificate
d) [x] maladia Mc. Ardle se evidenюiazг dupг efort fizic
e) [ ] оn toate glicogenozele este afectat ficatul

363)Reacюia Glucoza ---> Glucozo-6-fosfat


a) [x] practic este o reacюie ireversibilг оn condiюii intracelulare
2+
b) [x] necesitг prezenюa ionilor de Mg оn complex cu ATP
c) [x] оn muєchi este inhibatг alosteric de produsul reacюiei
d) [ ] оn toate юesuturile este catalizatг de hexokinazг
e) [ ] fosforilarea este realizatг pe contul GTP

364)Afirmaюii corecte referitor la glucokinaza hepaticг


a) [ ] contribue la majorarea glucozei оn patul sanguin
b) [x] e specificг numai pentru D-glucozг
c) [x] activeazг la valori majore ale Km (10mM) pentru glucozг
d) [ ] catalizeazг fosforilarea tuturor monozaharidelor
e) [x] G-6-fosfat n-are proprietгюi inhibitoare pentru ea

365)Referitor la reacюia alfa-D-G-6-P <=> alfa-D-F-6-P sunt incorecte afirmaюiile:


a) [x] enzima reacюiei este o aldolazг
b) 2+
[x] fosfoglucoizomeraza necesitг prezenюa Mg
c) [ ]
are enzima specificitate numai pentru glucozo-6-fosfat
d) [ ] necesitг prezenюa complexului MgATP
e) [x] enzima transformг chetozг оn aldoza

366)Fosforilarea F-6-fosfatului (afirmaюii incorecte):


a) [ ] este catalizat de fosfofructokinazг
b) [ ] reacюia determinг viteza glicolizei оn ansamblu
c) [ ] este оnsoюitг de modificгri majore a energiei libere
d) [x] prezintг o reacюie reversibilг
e) [x] fosforilarea e efectuatг prin utilizarea GTP

367)Reglarea activitгюii fosfofructokinazei:


a) [ ] numai ATPєi acizii graєi inhibг activitatea enzimei
b) [x] modulatori pozitivi sunt AMP єi F-1,6 diP
c) [ ] sarcina energeticг micг оn celulг inhibг activitatea enzimei
d) [ ] NADPH joacг rolul de activator major
e) [x] citratul єi ATP sunt modulatori negativi

368)Afirmaюii corecte referitor la transformarea glucozei оn douг trioze:


a) [ ] reacюiile sunt finalizate prin formarea a 2 aldoze
b) [x] echilibrul e deplasat spre formarea dioxiacetofosfatului
c) [x] оn aceste reacюii se formeazг o aldoza єi o cetozг
d) [x] оn cele 5 reacюii preventive sau utilizat 2 molecule de ATP
e) [ ] toate reacюii acestei etape sunt ireversibile

369)Oxidarea gliceraldehid-3-fosfatului:
a) [x] reacюia reversibilг
b) [x] contribue la acumularea considerabilг a energiei
c) [ ] reacюia decurge оn mitocondrii
d) [ ] acceptorul de hidrogen este NADP
e) [ ] ca acceptor este utilizat FAD-ul

370)Gliceraldehidfosfatdehidrogenaza:
a) [x] оn centru activ conюine grupa SH a cisteinei
b) [x] catalizeazг o reacюie de oxido-reducere
c) [ ] constг din 4 monomeri diferiюi
d) [x] este o enzimг NAD dependentг
e) [ ] ca sursa de fosfor serveєte ATP

371)Referitor la formarea 3-fosfogliceratului, sunt corecte afirmaюiile:


a) [x] este catalizatг reacюia de fosfogliceratkinaza
b) [ ] este o reacюie ireversibilг
c) [x] este o reacюie de fosforilare la nivel de substrat
d) [ ] are loc transferul unui fosfat anorganic pe AMP
e) [ ] este o reacюie endergonicг

372)Formarea fosfoenolpiruvatului (FEP):


a) [x] compusul este macroergic
b) [x] enolaza este reglatг de Mg-fluoridfosfat
c) [ ] enolaza este o enzimг nereglatoare
d) 3+
[ ] activitatea enolazei necesitг ionii de Fe
e) [ ]
reacюia nu decurge cu modificгri considerabile оn energie liberг

373)Afirmaюii corecte cu privire la formarea piruvatului оn glicolizг:

a) [x] reacюia este catalizatг de piruvatkinazг


b) [x] are loc o reacюie de fosforilare la nivel de substrat
c) [ ] reacюia este catalizatг de o dehidrogenaza
d) [x] primar se formeazг forma enol, care nefermentativ se transformг оn ceto-formг
e) 2+
[ ] reacюia necesitг prezenюa numai ionilor de Mg

374)
Formarea lactatului, afirmaюii incorecte:
a) [ ] reacюia este catalizatг de lactatdehidrogenaza (LDH)
b) [x] concomitent are loc formarea unei mol de ATP
c) [x] enzima LDH este FAD dependentг
d) +
[ ] reacюia duce la generarea NAD
e) [ ]
enzima LDH este NAD dependentг

375)Direcюiile de utilizare a piruvatului:


a) [x] este supus decarboxilгrii oxidative оn mitocondrii
b) [x] se utilizeazг оn gluconeogenezг
c) [x] din el se formeazг acetilCoA
d) [ ] este produs final al glicolizei anaerobe
e) [x] poate servi ca sursг оn sinteza etanolului

376)Substanюele, participante la glicolizг:


a) [ ] acidul lactic
b) [x] 2 ATP c) [x] 4 ADP
d) [x] 2 NAD e) [ ] 2 H2O
c) [x] raportul ATP/ADP major favorizeazг glicoliza
377)Produєii finali ai glicolizei anaerobe: d) [ ] forma fosfo a fosfofructo-2-kinazei are activitate fosfatazicг
a) [ ] piruvatul e) [ ] raportul ATP/ADP crescut dezavantajeazг gluconeogenezг
b) [ ] glucozг
c) [x] 2 ATP 385)Enzimele comune pentru glicolizг єi fermentaюia alcoolicг:
d) [x] 2 H2O a) [ ] lactatdehidrogenaza
e) [x] 2 lactat b) [ ] malatdehidrogenaza
c) [ ] piruvatdecarboxilaza
378)Enzimele reglate ale glicolizei: d) [x] hexokinaza
a) [ ] triozofosfatizomeraza e) [x] fosfoglucomutaza
b) [ ] fosfoglucoizomeraza
c) [x] hexokinaza 386)Fermentaюia alcoolicг (FA), (afirmaюii corecte):
d) [x] fosfofructokinaza 2+
e) [x] piruvatkinaza a) [x] formarea acetaldehidei necesitг ionii de Mg , NADH єi vit
B1
379)Glicoliza este stimulatг de: b) [x] fermentaюia rezultг cu formarea alcoolului
a) [ ] NADH c) [ ] piruvatul se transformг sub acюiunea ADH
b) [ ] ATP d) [ ] FA este catalizatг de enzime mult deosгbite de cele ale
c) [x] adrenalinг glicolizei
d) [x] fructozo-1,6-difosfat
e) [ ] оn proces nu se eliminг CO2
e) [x] AMP, ADP

380)Glicoliza este inhibatг de: 387)Produєi єi cofactorii comuni оn glicolizг єi fermentaюie


a) [ ] NAD alcoolicг:
b) [x] citratul a) [ ] acetaldehidг
c) [x] acizii graєi b) [ ] lactatul
d) [ ] glucozг c) [ ] FADH2
e) [ ] AMP d) [ ] TPP
e) [x] gliceraldehida-3-fosfat
381)Activatorii єi inhibitorii alosterici ai fosfofructokinazei:
a) [ ] citratul AMP 388)Referitor la calea pentozofosfat de oxidare a glucozei sunt
b) 2+ 2+ corecte afirmaюiile:
[x] Mg Ca
c) [ ] a) [ ] se realizeazг activ numai оn eritrocite єi ficat
ATP ADP b) [ ] se realizeazг activ numai оn юesutul adipos, suprarenale,
d) [x] F-1,6-diP ATP glandele mamare
+ c) [ ] decurge оn mitocondrii
e) [x] P, K NADH d) [x] оndeplineєte funcюii anabolice
e) [x] livreazг оn celule NADPH, R-5-fosfat
382)Оn glicolizг se genereazг ATP оn reacюiile catalizate de:
a) [ ] glucokinaza 389)Afirmaюii corecte refritor la calea pentozofosfat de oxidare a
b) [ ] hexokinaza glucozei:
c) [ ] fosfofructokinaza a) +
d) [x] gliceratkinaza [x] Glu-6-P + NADP -> 6-fosfoglucolactona + NADPH +
e) [x] piruvatkinaza +
H
383)Sinteza de ATP prin fosforilare la nivel de substrat are loc оn b) [x]
transformarea Glu-6-P e catalizatг de DH NADPd
reacюiile: c) [x] lactonaza catalizeazг formarea acidului 6-fosfogluconic
a) [ ] izocitrat -> alfa-cetoglutarat d) [ ] lactonaza este o oxidoreductazг
b) [x] fosfoenolpiruvat -> piruvat e) +
c) [ ] fumarat ->malat [ ] acid 6-fosfogluconic + NADP -> Ribozo-5-P + CO2 +
d) [x] succinil – CoA -> succinat +
e) [ ] succinat -> fumarat NADPH + H

384)Care din afirmaюiile de mai jos nu sunt corecte: 390)


a) [ ] fructozo-2,6-diP este activator al fosfofructo-1-kinazei hepatice Componentele iniюiale ale ciclului pentozo-fosfat
b) [x] enzimele reglatoare ale glicolizei sunt active оn forma fosfo a) [ ] FADH2
b) [x] Glucozo-6-fosfat d) [ ]
ATP
c) +
[x] 2 NADP e) [ ] Ribozo-5-fosfat
392)Afirmaюii false referitor la ciclul pentozofosfat:
391)Produєii finali ai ciclului pentozo-fosfat: a) [ ] se obюine 50% NADPH necesar funcюiilor celulare
a) [ ] ATP
b) [ ] NADPH protejeazг membranele de acюiunea destrictivг a O 2
b) [ ] NADH
c) [x] 2 NADPH c) [x] se formeazг o cantitate suficientг de ATP
d) [x] ribozo-5-fosfat d) [x] NADH format оn ciclu este utilizat оn biogenezг
e) [x] se obюine tot NADPH (100%) necesar funcюiilor vitale
e) [ ] FADH2
393)Referitor la ciclul pentozofosfat sunt corecte afirmaюiile: c) [x]
a) [ ] reacюiile sunt ireversibile G-1-P + UTP -> UDP-Glucoza + PPi
b) [x] decurge оn condiюii aerobe d) 2+
[x] activitatea UDP-G-pirofosforilaza necesitг Mg
c) [x] enzime specifice ciclului sunt transcetolaza єi transaldolaza
e) [ ]
d) [x] transcetolaza transferг fragmentul CH2OH – CO pe acceptor UDP-glucuronatul participг la sintezг vit.C оn toate
e) [x] transaldolaza transferг fragmentul CH2OH – CO – CHOH organismele

394)Funcюiile NADPH– ului sunt: 402)Afirmaюii incorecte, cu privire la glucozo-6-fosfatul:


a) [ ] hidrogenul este utilizat оn gluconeogenezг a) [ ] оn ficat este hidrolizat sub acюiunea unei glucozo-6-fosfataze
b) [x] este coenzima tioredoxinreductazei (riboza->d riboza) b) [ ] se utilizeazг оn єuntul pentozo-fosfat
c) [x] favorizeazг sinteza єi secreюia HCl de mucoasa stomacalг c) [x] оn muєchi este hidrolizat sub acюiunea unei fosfatazei
d) [ ] hidrogenul este transmis pe lanюul respirator d) [x] se formeazг оn creier, sub acюiunea glucokinazei
e) [ ] ia parte оn metabolismul fructozei, galactozei e) [x] o reductazг оl poate forma din glucuronat

395)Produєii oxidгrii complete a unei molecule de glucozг: 403)Cu privire la etapa oxidativг a єuntului pentozofosfat:
a) [x] 38 ATP a) [ ] este o sursг energogenг de ATP
b) [x] 6 H2O b) [x] are ca intermediat acidul 6-fosfogluconic
c) [x] furnizeazг NADPH necesar sintezelor reductive
c) [x] 6 CO2 d) [x] are loc oxidarea unui atom de C al glucozei la CO 2
d) [ ] 22 H2O e) [ ] este utilizat glucozo-6-fosfat (alfa-anomer)
e) [ ] 44 ATP
404)Referitor la metabolizarea galactozei, sunt corecte reacюiile:
396)Precursorii oxidгrii complete a unei molecule de glucozг: a) [x] Gal + ATP-> Gal-1-P + ADP + H+
a) [x] 38 ADP b) [ ] Gal + ATP -> Gal-6-P + ADP + H+
b) [x] glucozг c) [x] Gal-1-P + UDP-G -> UDP-Gal + G-1-P
c) [x] 6 O2 d) [x] Gal-1-P + UTP -> UDP-Gal + PPi
d) [ ] 6 CO2 e) [ ] UDP-Gal -> UDP + Gal
e) [ ] 20 H2O
405)Enzimele, participante la transformгrile galactozei (Gal):
a) [x] galactokinaza
397)Produєii finali ai oxidгrii complete (pоnг la CO2 єi H2O) a 2
b) [ ] aldolaza
molecule de piruvat: c) [ ] fosfataza
a) [ ] 2 NADH d) [x] UDP-Gal-pirofosforilaza
b) [x] 8 NADH e) [x] UDP-G: Gal-1-P uridiltransferaza
c) [x] 2 FADH2
d) [x] 30 ATP 406)Sunt corecte afirmaюiile:
e) [ ] 38 ATP a) [x] deficitul de uridiltransferaza duce la galactozemia clasicг
b) [x] acumularea Gal-1-P єi a galactitolui sunt cauza directa a
398)Metabolismul fructozei оn ficat: dereglгrilor majore
a) [x] fructokinaza catalizeazг formarea F-1-P c) [ ] galactozemia este cauza deficienюei numai galactokinazei
b) [ ] hexokinaza catalizeazг formarea F-1-P d) [ ] galactitolul apare оn deficienюa numai de aldoz reductazг
c) [x] F-1-P -> DHAP + gliceraldehida (GA) e) [x] tratamentul eficace include o dietг fгrг galactozг
d) [ ] F-1-P ->GAP + DHA
e) + 407)Referitor la metabolismul manozei (M) sunt corecte afirmaюiile:
[x] GA + ATP -> G-3-P + ADP + H a) [x] manoza este un epimer al glucozei
b) +
399) [ ] M + ATP -> M-1-P + ADP + H
Care din afirmaюiile оn legturг cu UDP-glucozг nu sunt corecte: c) [ ]
a) [ ] participг la metabolizarea galactozei M-1-P <=> G-1-P
b) [ ] este precursor al UDP-glucuronatului d) +
[x] M + ATP -> M-6-P + ADP + H
c) [ ] este substrat al glicogen sintazei e) [x]
d) [x] este intermediat оn metabolismul fructozei M-6-P <=> F-6-P
e) [x] rezultг din fosforoliza glicogenului
408)Gluconeogeneza - etapa mitocondrialг:
400)Afirmaюii corecte referitor la rolul UDP-glucuronatului: a) +
a) [x] poate fi utilizat la conjugarea fenolilor [x] piruvat + CO2 + ATP -> OA + ADP + Pi + 2H
b) [ ] metabolizarea lui conduce la formarea vit. C b) [x] + +
c) [ ] glucuroniltransferazele sunt enzime constitutibile OA + NADH + H -> malat + NAD
d) [ ] pentozuria esenюialг e cauzatгг de imposibilitatea conversiei c) [x]
D- оn L-xilulozг piruvatcarboxilaza este enzimг biotindependentг
e) [x] poate fi utilizatla conjugarea bilirubinei d)
[ ] dehidrogenaza mitocondrialг este independentг de raportul
+
401)Formarea acidului glucuronic, afirmaюii corecte: NADH/NAD
a) [ ] G-6-P + UTP -> UDP-Glucoza + PPi e) [ ]
b) + piruvatcarboxilaza este inactivг оn prezenюa acetil-CoA
[x] UDP-Glucoza + 2 NAD + H2O -> UDP-glucuronat + 2
+ 409)Sunt utilizaюi ca substraюi pentru gluconeogenezг compuєi:
NADH + 3 H a) [x] glicerolul
b) [ ] acetil-CoA
c) [x] glutamatul
d) [ ] aceto-acetatul
e) [x] asparagina

410)Nu sunt necesari gluconeogenezei din lactat compuєii єi 417)Оn conversia alaninei єi a lactatului оn glucozг sunt comune
enzimele: urmгtoarele:
a) [ ] NADH a) [x] piruvatul
b) 2+ b) [ ] LDH
[ ] Mg c) 2+
c) [x] [x] ionii de Mg
piruvatkinaza d) [ ]
d) [x] piruvatdecarboxilaza alaninaminotransferaza
e) [x] fosfofructokinaza e) [ ] piruvatkinaza

418)Pentru conversia glicerolului la glucozг sunt necesare:


a) [x] glucozo-6-fosfataza
b) [ ] FE-P-carboxikinaza
411)Gluconeogeneza - etapa citozolicг: c) [ ] aldehiddehidrogenaza
a) + + d) [x] glicerolkinaza
[x] malat + NAD <=> OA + NADH + H e) [x] glicerol-3-P-dehidrogenaza
b) [x]
OA + GTP <=> FEPiruvat + CO2 + GDP
419)Sunt corecte afirmaюiile, referitor la acюiunea alcoolului etilic
c) 2+ asupra metabolismului
[ ] fosfoenolpiruvatcarboxikinaza nu necesitг Mg a) [x] C2H5OH provoacг majorarea NADH-ului
d) [ ]
conversia Piruvat -> FEPiruvat necesitг utilizarea a 3 mol b) [ ] C2H5OH amplificг gluconeogeneza
ATP c) [ ] provoacг alcalozг
e) [ ] reacюie de formare a FEPiruvat оn celule e reversibilг d) [x] majoreazг sinteza de VLDL єi a TAG
e) [x] provoacг hipoglicemie
412)Gluconeogenezг: (formarea F-6-P):
a) [x] formarea F-6-P este catalizatг de F-1,6-diP-aza 420)Referitor la sinteza lactozei sunt corecte afirmaюiile:
b) [ ] reacюia este reversibilг a) [x] UDP-Gal + Glucozг -> UDP + Lactoza
c) [x] F-1,6-diP + H2O -> F-6-P + Pi b) [ ] lactozosintetaza se prolifereazг оn toate юesuturile
d) [ ] enzima este activatг de AMP c) [ ] UDP-Gal + N-acetil-glucozamin -> UDP-Glu + N-acetil-
e) [ ] enzima este inhibatг de ATP Gal
d) [x] lactozosintetaza e compusг din subunitгюile U єi G
413)Gluconeogenezг (transformarea G-6-P): e) [x] hormonii modificг activitatea lactozosintetazei
a) [x] G-6-P + H2O  Glucoza + Pi
b) [x] reacюia este catalizatг de enzima G-6-P-aza 421)Оn perioadele interprandiale, nivelul normal al glicemiei este
c) [ ] enzima se conюine оn creier єi muєchi menюunut prin:
d) [x] enzima este localizatг оn RE al ficatului a) [x] glicogenoliza hepaticг
e) 2+ b) [ ] glicogenoliza muscularг
[ ] enzima nu este dependentг de Mg c) [ ] utilizarea оn gluconeogenezг a aminoacizilor cetoformatori
d) [x] utilizarea оn gluconeogenezг a acidului lactic
414) e) [x] creєterea raportului glucagon/insulinг
Compuєii iniюiali ai gluconeogenezei (sinteza unei molecule de
glucozг): 422)Hiperglicemia poate fi condiюionatг de:
a) [x] 2 molecule piruvat a) [x] stгri de stres
b) [x] 4 ATP b) [x] absorbюia amplificatг a glucozei оn intestin
c) [x] 2 GTP c) [x] amplificarea gluconeogenezei
d) + d) [ ] hiperinsulinism
[ ] 2 NAD e) [ ] excitarea sistemului nervos parasimpatic
e) [ ]
6 Pi
423)Hipoglicemia poate fi cauzatг de:
415)Produєii finali ai gluconeogenezei: a) [ ] excitarea sistemului nervos simpatic
a) + b) [x] transportul intens al glucozei оn celule
[x] 2 NAD c) [x] amplificarea glicolizei
b) [x] d) [ ] hiperfuncюia glandei tiroidiene
2 GDP e) [ ] secreюia intensivг de somatotropinг
c) [x] 6 Pi
d) [x] glucoza
e) [ ] 4 ATP 424)Hiperglicemia poate apгrea оn afecюiunile:
a) [x] diabetul zaharat
416)Activatorii gluconeogenezei: b) [x] tumorile cortexului suprarenal
a) [ ] AMP c) [x] utilizarea beta-adrenoblocatorilor
b) [ ] insulina, adrenalina d) [ ] hipotireozг
c) [x] glucagonul, corticoizii e) [ ] maladia Addison
d) [x] citratul
e) [x] ATP 425)Enzime comune glicolizei єi gluconeogenezei sunt:
a) [ ] piruvatcarboxilaza
b) [ ] fosfoenolpiruvatcarboxikinaza 434)Enumaraюi funcюiile de bazг ale lipidelor:
c) [x] fosfogliceratkinaza a) [ ] Transportoare
d) [x] triozofosfatizomeraza b) [x] Structuralг
e) [x] fosfogliceratmutaza c) [ ] Cataliticг
d) [x] Energeticг
426)Influenюa insulinei asupra metabolismului ficatului se e) [ ] Geneticг
caracterizeazг prin:
a) [x] activarea glucokinazei 435)Care lipide intra оn componenюa membranei?
b) [x] majorarea activitгюii glicogensintazei
c) [ ] deminuarea activitгюii fosfofructokinazei a) [ ] Trigliceridele
d) [ ] activarea glicogenfosforilazei b) [x] Colesterolul
e) [x] suprimг gluconeogeneza c) [x] Fosfogliceridele
d) [ ] Fosfatidele diolice
427)Insulina amplificг: e) [ ] Acizii graєi liberi
a) [ ] eliberarea acizilor graєi din юesutul adipos
b) [ ] conversia aminoacizilor la glucozг оn muєchi 436)Particularitгюile structurale ale fosfolipidelor membranare:
c) [x] metabolizarea glucozei la alfa-glicerolfosfat оn ficat a) [ ] Insolubilitatea оn apг a moleculei
d) [x] sinteza lipidelor оn ficat b) [x] Caracterul polar al moleculei
e) [ ] producerea glucozei de cгtre ficat c) [x] Prezenюa sarcinii electrice
428)Efectul insulinei asupra metabolismului lipidic d) [ ] Solubilitatea оn solvenюi nepolari
a) [x] stimuleazг activitatea acetil-CoA-carboxilazei e) [ ] Lipsa sarcinii electrice
b) [x] accelereazг activitatea lipoproteidlipazei
c) [x] inhibг puternic trigliceridlipaza 437)Ce determinг polaritatea fosfatidilcolinei?
d) [ ] micєoreazг pгtrunderea оn юesutul adipos a lipidelor a) [ ] Radicalii acizilor graєi
e) [ ] majoreazг capacitatea ficatul de a oxida acizii graєi b) [ ] Glicerolul
c) [ ] Acidul fosforic
429)Sunt corecte afirmaюiile, referitor la efectul insulinei d) [ ] Colina
a) [x] majoreazг utilizarea glucozei оn ciclul pentozofosfat e) [x] Totalitatea componentelor
b) [x] amplificг cantitatea de NADPH
c) [x] sporeєte absorbюia aminoacizilor оn юesuturi
d) [ ] inhibг sinteza proteinelor 438)Numiюi funcюiile principale ale membranei biologice:
e) [ ] stimuleazг catabolismul proteinelor a) [x] Recepюie
b) [x] Permeabilitatea selectivг
430)Reglarea niveluli de glucozг оn sоnge, afirmaюii corecte: c) [x] Compartimentalizarea
a) [x] cortizolul faciliteazг gluconeogeneza d) [ ] Оn membrana are loc glicoliza
b) [x] somatotropina inhibг absorbюia glucozei e) [ ] Formarea oxihemoglobinei
c) [ ] cortizonul activeazг absorbюia glucozei
d) [ ] insulina integral majoreazг nivelul glucozei sanguine 439)Numiюi proprietгюile principale ale membranei:
e) [ ] glucagonul sporeєte gluconeogeneza a) [x] Asimetrie
b) [x] Fluiditate
c) [ ] Monostrat
d) [ ] Simetrie
e) [ ] Imobilitatea componentelor

431)Reglarea secreюiei insulinei, afirmaюii false: 440)Numiюi proteinele principale ale membranei:
a) [ ] adrenalina inhibг secreюia insulinei dependente de glucozг a) [ ] Albuminele
b) [ ] stimularea SPS mгreєte nivelului insulinei b) [x] Glicoforina
c) [ ] secreюia e stimulatг єi de serotoninг c) [x] Spectrina
d) [x] DOFA majoreazг nivelul insulinei оn sоnge d) [ ] Colagenul
e) [x] somatostatina amplificг secreюia insulinei e) [ ] Calmodulina

432)Оn legгturг cu insulina sunt corecte afirmaюiile: 441)De ce fosfolipidele єi glicolipidele sоnt componente de baza ale
a) [x] se sintetizeazг sub formг unui precursor – preproinsulinг (PPI) membranei?
b) [ ] оn REP, PPI se transformг оn PI, prin proteoliza unui a) [ ] Formeazг micele
oligopeptid de la cap. C-terminal b) [x] Formeazг straturi bimoleculare
c) [x] PI activг este transferatг оn complexul Golgi, unde e c) [ ] Formeazг lipozomi
оmpachetatг оn granule d) [x] Posedг proprietaюi amfipatice
d) [x] insulina єi C-peptida se gгsesc оn cantitгюi echimolare e) [x] Sоnt bifile
e) [ ] оn insulina activг existг 3 legгturi disulfidice intercatenare
442)Funcюia metabolicг a membranei este realizatг de:
433)Afirmaюii corecte referitor la insulinг: a) [ ] Triacigliceroli
a) [x] fragmentul 22-26 aminoacidic din lanюul beta fixeazг b) [ ] Fosfolipide
hormonul de receptorul specific c) [ ] Steride
b) [x] receptorul insulinei prezintг un glicoproteid de tipul alfa 2beta2 d) [ ] Glicolipide
e) [x] Proteine
c) [x] cantitatea receptorilor e reglatг de concentraюia insulinei
d) [ ] complexul hormon-receptor nu este internalizat оn celulг
443)Ce reprezintг din punct de vedere chimic trigliceridele (grгsimile
e) [ ] glutation transhidrogenaza este enzima ce activeazг insulina оn
neutre):
юesuturi
a) [ ] Eteri simpli
b) [ ] Alcooli a) [ ] ADP
c) [x] Esteri b) [ ] TTP
d) [ ] Cetone c) [ ] GTP
e) [ ] Aldehide d) [x] CTP
e) [ ] UTP
444)Grгsimile neutre sоnt esterii urmгtorilor compuєi:
a) [ ] Etanolaminei єi aminoacizilor 453)Acidul gras superior оn componenюa sfingomielinei se leagг:
b) [ ] Sfingozinei єi acizilor graєi a) [ ] Printr-o legaturг estericг de radicalul carbonic al sfingozinei
c) [ ] Etilenglicolului єi acizilor graєi b) [ ] Printr-o legaturtг estericг cu gruparea hidroxil a colinei
d) [x] Glicerolului єi acizilor graєi c) [ ] De acidul fosforic
e) [ ] Colesterolului єi acizilor graєi d) [x] Printr-o legaturг peptidicг
e) [ ] De gruparea primarг alcoolica

454)Sfingozina este:
a) [ ] Alcool nesaturat trihidroxilic
445)Ce reprezintг glicerolul din punct de vedere chimic: b) [ ] Alcool nesaturat dihidroxilic
a) [ ] Alcool dihidroxilic c) [x] Aminoalcool nesaturat dihidroxilic
b) [x] Alcool trihidroxilic d) [ ] Alcool ciclic monohidroxilic
c) [ ] Alcool ciclic e) [ ] Alcool ciclic polihidroxilic
d) [ ] Aldehidг
e) [ ] Cetonг 455)Aminoacizii ce sunt constituenюi ai fosfolipidelor:
a) [ ] Metionina
446)Acizii graєi superiori din componenюa grгsimilor neutre: b) [ ] Cisteina
a) [ ] Conюin un numar impar de atomi de carbon c) [x] Serina
b) [ ] Lanюul hidrocarburic este ramificat d) [ ] Tirozina
c) [ ] De obicei sоnt acizi dicarboxilici e) [ ] Beta-alanina
d) [ ] De obicei sоnt acizi polinesaturati
e) [x] De obicei sоnt acizi monocarboxilici cu numar par de atomi de 456)Lipidele cu sarcinг negativг:
C a) [ ] Cerebrozidele
b) [ ] Fosfatidilcolina
447)Vitamina F prezinta: c) [ ] Sfingomielina
a) [ ] Acizi graєi nesaturati de tipul acizilor stearic єi palmitic d) [x] Gangliozide
b) [ ] Acizi mononesaturati e) [ ] Fosfatidiletanolamina
c) [x] Acizi polinesaturati
d) [ ] Hidroxiacizi 457)Din care lipide la hidrolizг se formeazг aldehida acidului gras?
e) [ ] Acizi dicarboxilici a) [ ] Sulfatide
b) [ ] Triacilgliceroli
448)1-oleo-2-palmitostearina reprezinta: c) [ ] Cardiolipine
a) [ ] Triacilglicerol simplu d) [x] Plasmalogeni
b) [x] Triaciglicerol mixt e) [ ] Gangliozide
c) [ ] Fosfolipid
d) [ ] Diacilglicerol 458)Care lipide conюin ceramidг?
e) [ ] Monoacilglicerol a) [ ] Triaciglicerolii
b) [ ] Fosfolipidele
449)Ceridele sоnt: c) [ ] Plasmalogenii
a) [x] Esteri ai acizilor graєi superiori єi alcoolilor superiori d) [ ] Steridele
b) [ ] Esterii sfingozinei cu acizi graєi superiori e) [x] Sfingomielinele
c) [ ] Esterii colesterolului cu acizi graєi superiori
d) [ ] Esterii glicerolului cu rest de aldehida a acidului gras superior
e) [ ] Derivaюi ai acidului fosfatidic

450)Fosfatidilcolina єi fosfatidiletanolamina prezintг: 459)Sfingozina intra оn componenюa:


a) [x] Glicerofosfolipide a) [ ] Lipoproteinelor cu densitate foarte micг (VLDL)
b) [ ] Ceruri b) [ ] Lipoproteinelor cu densitate micг (LDL)
c) [ ] Trigliceride c) [ ] Glicerofosfolipidelor
d) [ ] Sfingolipide d) [ ] Lipoproteinelor cu densitate mare (HDL)
e) [ ] Glicolipide e) [x] Glicolipidelor

451)Rolul biologic al fosfatidilcolinei єi fosfatidiletanolaminei: 460)Acidul N-acetilneuraminic intra оn componenюa:


a) [ ] Componenta principala a tesutului adipos a) [ ] Cerebrozidelor
b) [ ] Compus initial pentru sinteza steroizilor b) [x] Gangliozidelor
c) [ ] Substrate energetice importante c) [ ] Sulfolipidelor
d) [x] Componenti principali ai membranei celulare d) [ ] Sfingolipidelor
e) [ ] Sint concentrate in membranele celulelor nervoase e) [ ] Fosfatidilinozitolilor

461)Galactoza se intilneste des in componenta:


a) [x] Cerebrozidelor
b) [x] Gangliozidelor
452)La sinteza fosfatidilcolinei participг: c) [x] Sulfolipidelor
d) [ ] Acetalfosfatidelor 470)Datoritг cгror componente membrana posedг permeabilitate
e) [ ] Steridelor оnalt selectivг:
a) [ ] Triaciglicerolilor
462)Oligozaharidul intra in componenta: b) [x] Fosfolipidelor
a) [ ] Sulfolipidelor c) [ ] Steridelor
b) [ ] Cerebrozidelor d) [ ] Glicolipidelor
c) [x] Gangliozidelor e) [ ] Proteinelor
d) [ ] Sfingomielinelor
e) [ ] Plasmalogenilor 471)Componentele membranei ce оndeplinesc funcюia de joncюiuni
celulare:
463)Colesterolul conюine: a) [ ] Triaciglicerolii
a) [ ] Doua grupe-OH la С3 єi С7 єi doua legaturi duble intre С3 єi b) [ ] Fosfolipidele
С4, С5 єi С6 c) [ ] Steridele
b) [x] O grupa-OH la С3 єi o legatura dubla intre C5 єi C6 d) [x] Glicolipidele
c) [ ] O grupare СН3 la С12 єi trei legaturi duble in inelul А e) [ ] Proteinele
d) [ ] O grupare glicolaldehidica la C17 si o legaturг dubla intre C12
si C13 472)Colesterolul este produsul iniюial оn sinteza:
e) [ ] Un lant ramificat constituit din 6 C si o legaturг dubla in catena a) [ ] Hormonilor medulosuprarenali єi vitaminelor grupului B
laterala b) [ ] Hormonilor gonadotropi єi vitaminelor K si E
c) [x] Hormonilor corticosuprarenali єi vitaminei D
464)Colesterolul contine: d) [ ] Hormonilor tiroideni єi acidului folic
a) [ ] Doua grupe metilice la C1 si C12 єi catena lateralг formatг din e) [ ] Hormonilor lobului posterior al hipofizei єi biotinei
8 atomi de C

b) [x] Doua grupari metilice la C10 si C13 si catena laterala de 8


atomi de C la C17 473)La sinteza acizilor biliari conjugaюi participг:
c) [x] Doua grupari CH3 la С10 si С13 si o catena laterala a) [ ] Taurina єi colesterolul
СH3 СН3 b) [ ] Cisteina єi acizii uronici
| | c) [x] Glicina єi acidul colic
- СН-(СН2)3-СН-СН3 la С17 d) [ ] Metionina єi acidul dezoxicolic
d) [ ] Inelul fenantrenic cu catena laterala la C17 e) [x] Taurina єi acidul chenodezoxicolic
e) [ ] In pozitia 3 legatura esterica cu acidul gras
474)Spermacetul prezinta:
465)Acizii graєi mai des оntilniti оn celule єi юesuturi: a) [ ] Ceara constituita din alcoolul miricilic єi acidul palmitic
a) [ ] СН3-(СН2)10-СООН - acid laurinic b) [ ] Esterul sterolului єi a acidului gras
b) [ ] СН3 - (СН2)6 - СООН - acid caprilic c) [ ] Fosfolipid
c) [x] СН3 - (СН2)7 - СН = СН - (СН2)7 - СООН - acid oleic d) [x] Ceara ce contine alcool cetilic (C16) єi acid palmitic
d) [ ] С 20:4 - acid arahidonic e) [ ] Ceara - ester agnosterol єi lanosterol
e) [x] С 18:3 - acid linolenic
475)Reglatorul chee al fluiditatii membranei la eucariote este:
466)Temperatura de topire este mica la: a) [ ] Acidul gras in configuratia trans
a) [ ] Acid arahic (C20) b) [ ] Acidul gras in configuratia cis
b) [x] Acid linolenic (C18:3) c) [ ] Acizii graєi saturati
c) [ ] Acid stearic (C18) d) [x] Colesterolul
d) [ ] Acid palmitic (C16) e) [ ] Glicolipidele
e) [x] Acid oleic (C18:1)
476)Functia de baza a triacilglicerolilor:
467)Straturile moleculare sоnt stabilizate de: a) [ ] Determina permeabilitatea membranei
a) [x] Interacюiunile hidrofobe b) [ ] Participa la transmiterea impulsului nervos
b) [x] Forюele Van der Waals c) [ ] Participa la crearea jonctiunilor intercelulare
c) [x] Forюele electrostatice єi de hidrogen d) [ ] De transfer transmembranar al substanюelor
d) [ ] Legгturile covalente e) [x] Forma de stocare a energiei
e) [ ] Legгturile peptidice
477)De ce lipidele sint componente indispensabile in alimentatie?
468)Tipurile de motilitate єi structurile membranare cгrora le sunt a) [ ] Deoarece sunt forma de stocare a energiei
caracteristice: b) [x] Cu lipidele organismul primeste un complex de substante
a) [x] De rotaюie, lipidele biologic active
b) [x] Longitudinala, lipidele c) [x] Cu lipidele primeste acizi grasi nesaturati
c) [ ] Transversala, proteinele d) [x] In lipide se dizolva unele vitamine
d) [ ] Transversala, glucidele e) [ ] Cu lipidele patrunde un complex de substante proteice
e) [ ] De rotaюie, glucidele
478)Enzima ce scindeaza complet triacilglicerolii si localizarea
469)Componentele membranei ce indeplinesc rolul de barierг: procesului:
a) [ ] Triaciglicerolii a) [ ] Lipaza intestinala, sectiunea superioara a intestinului
b) [x] Fosfolipidele b) [ ] Lipaza gastrica, stomac
c) [ ] Steridele c) [x] Lipazele intestinale si pancreatica, sectiunea superioara a
d) [ ] Glicolipidele intestinului
e) [ ] Proteinele d) [ ] Lipoproteinlipaza, intestin
e) [ ] Fosfolipaza, sectiunea inferioara a intestinului
a) [ ] Fosfolipazei C
479)Pentru digestia grasimilor sunt necesare: b) [ ] Fosfolipazei D
a) [x] Lipaza, colipaza (2:1) c) [ ] Lipazei pancreatice
b) [ ] Acizii biliari liberi d) [ ] Lipazei intestinale
c) [ ] Taurina si glicina e) [x] Сoncomitenta a fosfolipazelor A1 si A2
d) [ ] Acizi biliari conjugati
e) [x] Enzimele si acizii biliari conjugati 488)Fosfolipidele se transforma in acid fosfatidic sub actiunea:
a) [ ] Fosfolipazei A1
b) [ ] Fosfolipazei A2
c) [ ] Fosfolipazei C
d) [x] Fosfolipazei D
480)Acizii biliari se conjuga in cazul abundenюei proteinelor оn e) [ ] Concomitenta a acestor enzime
alimente cu:
a) [ ] Colesterolul 489)Compusul intermediar comun al sintezei triacilglicerolilor si
b) [ ] Serina, cisteina fosfolipidelor este:
c) [x] Taurina a) [ ] Diacilglicerolul
d) [ ] Glicina b) [ ] Triacilglicerid
e) [ ] Bilirubina c) [ ] Acidul fosfogliceric
d) [x] Acidul fosfatidic
481)De ce depinde viteza hidrolizei lipidelor catalizata de lipaza e) [ ] Monoacilglicerolul
pancreatica?
a) [ ] Numarul de atomi de C in catene 490)Lipidele resintetizate in peretele intestinal:
b) [ ] Gradul de nesaturare al acidului gras a) [ ] Sub forma de emulsie fina nimeresc in singe
c) [x] Continutul ionilor de Ca++ b) [ ] Sub forma de emulsie fina nimeresc in sistemul limfatic
d) [x] Corelatia cu colipaza c) [ ] Sub forma de chilomicroni nimeresc in vasele sangvine
e) [x] Prezenta acizilor biliari conjugati d) [ ] Nimeresc partial in vasele sangvine, parюial оn sistemul
limfatic
482)Care din compusii numiti se absorb prin difuzie micelara? e) [x] Sub forma de chilomicroni difuzeaza in sistemul limfatic
a) [ ] Glicerolul, monoacilglicerolii
b) [ ] Acizii grasi cu catena scurta 491)Masa principala a chilomicronilor este reprezentata de:
c) [ ] Bazele azotate a) [ ] Proteina
d) [ ] Acidul fosforic b) [ ] Fosfolipide
e) [x] Acizii grasi cu catena lunga si monoacilglicerolii c) [x] Trigliceride
d) [ ] Colesterol liber
483)La emulsionarea grasimilor si stabilizarea emulsiei participa: e) [ ] Esterii colesterolului
a) [ ] Acizii grasi conjugati si monoacilglicerolii
b) [ ] Acizii biliari conjugati 492)Soarta chilomicronilor:
c) [ ] Acizii biliari si esterii colesterolului a) [ ] Patrund in celulele tesutului adipos
d) [x] Acizii biliari, acizii graєi nesaturaюi, fosfolipidele, b) [x] sunt hidrolizaюi in hepatocite
monogliceridele c) [ ] sunt hidrolizaюi in spatiul intercelular al ficatului
e) [ ] Acizii biliari, trigliceridele, acizii graєi saturaюi d) [ ] sunt hidrolizaюi in toate tesuturile
e) [x] sunt hidrolizaюi pe suprafata endoteliului capilarelor tesutului
484)Glicerofosfolipidele sint scindate de: adipos
a) [ ] Lipaza pancreatica
b) [ ] Lipaza intestinala 493)Chilomicronii sint scindati de:
c) [x] Fosfolipaze a) [ ] Trigliceridlipaza
d) [ ] Acizii biliari conjugati b) [ ] Digliceridlipaza
e) [ ] Colesterolesteraza c) [ ] Monogliceridlipaza
d) [x] Lipoproteinlipaza
485)Formarea lizofosfatidilcolinei si lizofosfatidiletanolaminei e e) [ ] Fosfolipaza
catalizata de:
a) [ ] Lipaze (intestinala, pancreatica)
b) [ ] Fosfolipaza A1
c) [x] Fosfolipaza A2
d) [ ] Fosfolipaza C 494)Acizii grasi superiori sint mobilizati din lipidele de rezervг de
e) [ ] Fosfolipaza D cгtre :
a) [x] Trigliceridlipaza
486)Mecanismul de activare a fosfolipazei pancreatice: b) [ ] Monogliceridlipaza
a) [ ] Fosforilare c) [ ] Digliceridlipaza
b) [ ] Conjugare cu activatorul d) [ ] Colesterolesterazг
c) [ ] Interactiune cu coenzima e) [ ] Fosfolipazele tisulare
d) [x] Proteoliza parюialг sub acюiunea tripsinei
e) [ ] Proteoliza parюialг sub acюiunea chimotripsinei 495)Numiti enzima hormonosensibila a mobilizarii acizilor grasi din
lipidele єi hormonii ce o activeazг:
a) [ ] Digliceridlipaza, insulina
b) [x] Trigliceridlipaza, glucagonul, catecolaminele
c) [ ] Monogliceridlipaza, catecolaminele
487)Acumularea in celula a lizofosfolipidelor poate fi inlaturata prin d) [ ] Trigliceridlipaza, hormonii steroizi
actiunea: e) [ ] Digliceridlipaza, catecolaminele, glucagonul
d) [ ] Acidul 2-fosfogliceric
496)Adrenalina regleaza activitatea trigliceridlipazei prin e) [ ] Acidul 1,3-difosfogliceric
intermediul:
a) [ ] Mecanismului inozitolic 505)De ce 2 molecule de glicerol genereaza mai mult ATP decit o
b) [ ] TMPc molecula de glucoza:
c) [x] AMPc a) [ ] Doua molecule de glicerol contin mai multi atomi de carbon
d) [ ] Ionilor de Ca++ b) [x] Doua molecule de glicerol contin mai multi atomi de hidrogen
e) [ ] Actiunii asupra aparatului genetic, stimulоnd sinteza enzimei c) [ ] Molecula de glucoza are nevoie de mai mult ATP pentru
initierea procesului
497)Prima reactie a oxidгriia glicerolului in tesuturi si enzima, ce o d) [ ] Reactia aldolazica a glicolizei decurge cu folosirea ATP
catalizeazг sunt : e) [ ] Izomerizarea in fructoza decurge cu utilizarea moleculei de
a) [ ] Dehidrogenare, dehidrogenaza FAD-dependenta ATP
b) [x] Fosforilare, glicerolkinaza
c) [ ] Hidratare, hidrataza 506)Enzima ce sintetizeazг acidul lactic din intermediarii oxidгrii
d) [ ] Oxidare, dehidrogenaza NAD-dependenta glicerolului:
e) [ ] Reducere, reductaza a) [ ] Piruvatkinaza
b) [ ] Fosfoglicerolkinaza
498)In prima reactie a oxidarii glicerolului se obtine: c) [ ] Triozofosfatizomeraza
a) [ ] Gliceraldehid-3-fosfat d) [ ] Enolaza
b) [ ] Dihidroxiacetonfosfat e) [x] Lactatdehidrogenaza
c) [ ] Acidul gliceric
d) [ ] Acidul fosfogliceric 507)La activarea acizilor graєi оn procesul beta-oxidгrii participa:
e) [x] 3-glicerolfosfat a) [ ] Carnitina + ATP
b) [x] Coenzima A + ATP
499)A doua reactie a oxidгrii glicerolului єi enzima,ce o catalizeazг c) [ ] Biotina + ATP
sunt: d) [x] Coenzima A+ATP+H2O
a) [ ] Fosforilare, gliceratkinaza e) [ ] CоQ + ATP
b) [x] Dehidrogenare, dehidrogenaza
c) [ ] Reducere, reductaza
d) [ ] Izomerizare, izomeraza
e) [ ] Hidratare, hidrataza
508)Produsele finale ale activarii acizilor graєi sunt:
500)In urma reactiei a doua de oxidare a glicerolului se obtine: a) [ ] Acilcarnitina
a) [ ] Acidul fosfogliceric b) [ ] Acil-CoA+ADP
b) [ ] Acidul gliceric c) [x] Acil-CoA + AMP + PPi
c) [ ] Fosfoenolpiruvat d) [x] Acil-CoA + AMP + 2Pi + 2H(+)
d) [x] Dihidroxiacetonfosfat e) [ ] Acil-CоQ
e) [ ] Gliceraldehid-3-fosfat 509)Enzima ce catalizeazг activarea acizilor graєi:
a) [ ] Carnitin-acil-CoA-sintetaza
b) [x] Tiokinaza acizilor grasi
c) [x] Acil-CoA-sintetaza
d) [ ] Acil-CoQ-sintetaza
501)Enzima reactiei a doua de oxidare a glicerolului face parte din e) [ ] Acil-CoA-transferaza
clasa:
a) [ ] Izomerazelor 510)Acizii grasi patrund in mitocondrii:
b) [ ] Hidrolazelor a) [ ] Оn forma libera
c) [x] Oxidoreductazelor b) [ ] Оn forma de acil-CoA
d) [ ] Transferazelor c) [ ] Оn forma de acil-CoQ
e) [ ] Liazelor d) [x] Оn forma de acilcarnitina
e) [ ] O parte sub forma de acil-CoA, alta parte sub forma de acil
502)Enzima reactiei a treia de oxidare a glicerolului este: carnitina
a) [ ] Dehidrogenaza
b) [ ] Esteraza 511)Alegeti carnitina si enzima ce catalizeaza formarea acilcarnitinei:
c) [x] Izomeraza a) [ ] beta-hidroxibutirat, carnitin-acil-CoA-sintetaza
d) [ ] Gliceratkinaza b) [ ] Gama-metilamino-alfa-hidroxibutirat, carnitina-acil-CoA-
e) [ ] Transferaza sintetaza
c) [ ] Gama-trimetil-betahidroxibutirat, carnitin-acil-CoA
503)In reactia a treia de oxidare a glicerolului se obtine: d) [ ] Gama-amino-beta-cetobutirat, carnitin- acil-CoA-
a) [ ] Dihidroxiacetonfosfat dehidrogenaza
b) [ ] Acidul 2-fosfogliceric e) [x] Gama-trimetil-amino-beta-hidroxibutirat, carnitin-acil-
c) [x] Gliceraldehid-3-fosfat transferaza
d) [ ] Acidul 3-fosfogliceric
e) [ ] Fosfoenolpiruvat 512)Оn ce compartiment al celulei sunt localizaюi, activaюi єi
oxidaюi acizii graєi:
504)Produєii intermediari comuni pentru scindarea glucidelor si a) [ ] Mitocondrii, citozol, reticul endoplasmatic
glicerolului: b) [x] Citozol, membrana externa a mitocondriilor, mitocondrii
a) [ ] Gliceraldehid-3-fosfat c) [ ] Citozol, membrana externa a mitocondriei, ribozom
b) [ ] Acidul 3-fosfogliceric d) [ ] Ribozomi, mitocondrii, lizosomi
c) [x] Dihidroxiacetonfosfat e) [ ] Citozol, reticul endoplasmatic, mitocondrii
513)Prima reactie a beta-oxidarii acizilor graєi; enzima: 514)In prima reactie a beta-oxidarii acizilor graєi se formeazг:
a) [ ] Dehidrogenare in pozitia alfa, acil- CoA-dehidrogenaza FAD- a) [ ] Acil-CoA +FADH2
dependenta b) [ ] Enoil-CoA+NADH
b) [ ] Dehidrogenare in pozitia beta, acil-CoA-dehidrogenaza c) [x] Trans-enoil CoA + FADH2
(NADP-dependenta) d) [ ] Cetoacil-CoA +FMN
c) [ ] Dehidrogenare in pozitia alfa si beta, acil-CoA-dehidrogenaza e) [ ] Hidroxiacil-CoA +FADH2
(NAD-dependenta)
d) [ ] Dehidrogenare in pozitia alfa si beta, acil-CoA-dehidrogenaza 515)Numiti reacюia a doua a beta oxidarii acizilor grasi superiori si
(NADP-dependenta) enzima:
e) [x] Dehidrogenare in pozitia alfa si beta, acil-CoAdehidrogenaza a) [ ] Dehidrogenare, acil-CoA-dehidrogenaza NAD
(FAD-dependenta)
b) [ ] Decarboxilare, acil-CoA-decarboxilaza d) [ ] Hidratare, acil-CoA-hidrataza
c) [ ] Dehidogenare,acil-CoA-dehidrogenaza FAD e) [x] Hidratare, enoil-CoA-hidrataza
516)Care sint produsele finale ale reacюiei a doua a beta-oxidгrii
acizilor graєi ?
a) [ ] Enoil-CoA + H2O
b) [ ] Beta-hidroxiacil-CoA+FADH2 523)Ce modificгri suferг acizii graєiоn rezultatul unei spire a beta-
c) [x] L-beta-hidroxiacil-CoA oxidгrii:
d) [ ] Acil-CoA + NADH + Н+ a) [ ] Se oxideazг, se decarboxileaza
e) [x] Beta-hidroxiacil-CоА b) [ ] Se scurteazг cu un atom de C, se hidrateazг
c) [ ] Se hidroxileazг, se dehidrogeneazг
517)Cite molecule de ATP se pot forma in primele doua reacюiei ale d) [x] Se scurteazг cu doi atomi de C
beta oxidarii acizilor graєi: e) [ ] Se scurteazг cu 4 atomi de C
a) [ ] O molecula 524) In ce proces se utilizeaza acetil-CoA formata la beta-oxidare:
b) [x] Doua molecule a) [ ] La sinteza acizilor grasi superiori
c) [ ] Trei molecule b) [ ] La sinteza corpilor cetonici
d) [ ] Patru molecule c) [x] Se oxideaza pina la CO2 si H2O in ciclul Krebs
e) [ ] Zero d) [ ] La sinteza colesterolului
e) [ ] La sinteza prostaglandinelor
518)Numiti reacюia a treia a beta oxidarii acizilor grasi si enzima ce
o catalizeaza: 525)Cоte spire ale beta-oxidгrii au loc єi cоte molecule de acetil-CoA
a) [ ] Hidratare, hidrolaza se formeazг la beta-oxidarea acidului gras cu 14 atomi de C:
b) [x] Dehidrogenare, beta-hidroxi-acil-CoA-dehidrogenaza(NAD) a) [ ] 7 єi 7
c) [ ] Dehidrogenare, acil-CoA-dehidrogenaza (FAD) b) [x] 6 єi 7
d) [ ] Decarboxilare, decarboxilaza c) [ ] 7 єi 6
e) [ ] Tioliza, tiolaza d) [ ] 6 єi 6
e) [ ] 5 єi 7
519)Produsele formate in reacюia a treia a beta-oxidarii acizilor
graєi: 526) Numiюi la nivelul cгrui compus converg oxidarea glucidelor єi
a) [ ] Beta-hidroxiacil-CoA + NADH2 acizilor graєi:
b) [ ] Beta-cetoacil-CoA + FADH2 a) [ ] Piruvat
c) [ ] Enoil-CoA + FADH2 b) [ ] Oxaloacetat
d) [x] Beta-cetoacil-CoA + NADH + H+ c) [ ] Acil-CоА
e) [ ] Acil-CoA + acetil-CoA d) [x] Acetil-CоА
e) [ ] Citrat
520)Cоte molecule de ATP se pot forma оn primele trei reacюii ale
beta-oxidгrii: 527)Ce factori suplimentari necesita sistemul de oxidare al acizilor
a) [ ] Trei molecule graєi nesaturaюi?
b) [x] Cinci a) [ ] O moleculг suplimentarг de ATP
c) [ ] Sase b) [ ] O enzimг suplimentarг
d) [ ] Patru c) [x] Mai multe enzime suplimentare
e) [ ] Zero d) [ ] O moleculг suplimentarг de HS-CоА
e) [ ] Un cofactor specific
521)Numiti ultima reactie a beta oxidarii acizilor grasi si enzima:
a) [ ] Hidroliza, hidrolaza 528)Deosebirea dintre acizii graєi nesaturaюi naturali єi CoA-esterii
b) [ ] Dehidrogenare, dehidrogenaza acizilor graєi nesaturaюi ce sint produєii intermediari ai beta-oxidгrii:
c) [x] Tioliza, tiolaza a) [ ] Cei naturali sint hidroxiacizi
d) [ ] Decarboxilare, decarboxilaza b) [ ] Cei naturali sint activaюi de GTP
e) [x] Tioliza, acil-CoA-acetiltransferaza c) [x] Cei naturali au legatura dubla de cis-configuraюie
d) [ ] Cei naturali au legatura dubla de transconfiguraюie
522)Care sоnt produsele reacюiei de tioliza a beta-oxidгrii acizilor e) [ ] Cei naturali sint dicarboxilici
graєi:
a) [ ] Acil-CoA + HS-CoA 529)Enzimele suplimentare necesare oxidгrii acizilor graєi
b) [ ] Acil-CоА polinesaturaюi naturali:
c) [ ] Acetoacetil-CоА + HS-CоА a) [x] 3,4cis- 2,3trans-enoil- CоА-izomeraza, epimeraza
d) [ ] Acil + acetil-CоА b) [ ] 2,3trans-cis-enoilCоА-izomeraza, mutaza
e) [x] Acil-CоА+ acetil-СоА c) [ ] 3,4cis- 5,6trans-enoilCоА-izomeraza, transferaza
d) [ ] 3,4trans- 2,3cis-enoil-izomeraza, tiolaza
e) [ ] 2,3-cis- 3,4trans-enoil CоА-izomeraza, epimeraza b) [ ] crotonil-CoA, beta-hidroxibutirat
c) [ ] beta-hidroxibutirat, acetil-CoA
d) [x] acetil-CoA, beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA
e) [ ] succinil-CoA, beta-hidroxi-3-metilglutaril-CoA
530)Ce funcюie indeplineєte epimeraza оn oxidarea acizilor graєi
polienici:
a) [x] Modificг configuraюia grupгrii hidroxil
b) [ ] Deplaseazг grupa OH al beta-hidroxi-cis-5-enoil- CoA, formind 537)Produsele reactiei si enzimele care catalizeaza formarea
D-izomerul acetoacetatului оn procesul biosintezei corpilor cetonici:
c) [x] Deplaseazг grupa OH al beta-hidroxi-cis-5-enoil CoA, formind a) [ ] acetoacetil-CoA + acetat, liaza
L-izomerul b) [ ] acetoacetil-CoA + acetoacetil CoA, tiolaza
d) [ ] Deplaseazг grupa OH de la beta hidroxi-cis-5enoil CoA la alfa c) [ ] acetoacetil +acetil-CoA, tiolaza
-C d) [x] acetil-CoA +acetoacetat, liaza
e) [ ] Deplaseazг grupa OH de la beta hidroxi-cis-5enoil CoA la gama e) [ ] acetoacetat + acetat +НS-CоА, tiolaza
-C
538)Cite molecule de acetil CoA participa la sinteza acidului
531)Numiюi produєii specifici formaюi la oxidarea acizilor graєi cu acetilacetic оn procesul biosintezei corpilor cetonici:
numar impar de atomi ale C єi prin intermediul cгrui compus el se a) [ ] una
inclide оn ciclul Krebs? b) [ ] 2
a) [ ] Acetoacetil- CoA, acidul acetoacetic c) [x] 3
b) [ ] Butiril- CoA, acidul fumaric d) [ ] 4
c) [ ] Acetil- CoA, acidul piruvic e) [ ] 6
d) [ ] Propionil-CoA, acidul succinic
e) [x] Propionil- CoA, succinil-CoA 539)Numiti enzima ce catalizeaza formarea acetoacetil-CoA din
acetil CoA оn procesul biosintezei corpilor cetonici:
532)Enzimele, cofactori єi compuєii ce participa la convertirea a) [x] acetil-CoA-acetiltransferaza
propionil-CoA in succinil-CoA: b) [ ] acetoacetil-CoA-hidrolaza (deacilaza)
a) [x] Propionil- CoA-carboxilaza, biotina, СО2, В12, АТP, Н2О c) [ ] acetoacetil-CoA-esteraza
b) [ ] Propionil-CoA-dehidrogenaza, NAD, NАDP, СO2, АТP, Н2О d) [ ] acetoacetil-CoA-liaza
c) [ ] Propionil- CoA-dehidrogenaza, FМN, FАD, СО2, GТP, Н2О e) [x] tiolaza
d) [x] Propionil- CoA-carboxilaza, metilmalonil-CoA-mutaza,
racemaza, vitaminele Н, В12, СO2, АТP, Н2О 540)Produsul initial si enzima ce catalizeaza formarea acidului beta-
e) [ ] Propionil-CoA-decarboxilaza, vitamina В6, GТP, Н2, Н2О hidroxibutiric оn procesul biosintezei corpilor cetonici:
a) [x] crotonil-CoA, enoil-CoA-hidrataza
533)Corpii cetonici sint: b) [ ] beta-hidroxibutiril-CoA, hidrolaza (deacilaza)
a) [ ] acetona, acizii beta-cetobutiric, valerianic c) [ ] acetoacetil-CoA, NAD-dehidrogenaza
b) [ ] acidul acetoacetic, acidul alfa-hidroxibutiric, acetona d) [ ] doua molecule de acetil-CoA, acetoacetil-CoA-tiolaza
c) [ ] acidul beta-hidroxibutiric,acidul alfa-cetobutiric, acetona e) [x] acetoacetat, hidroxibutirat dehidrogenaza NAD-dependenta
d) [x] acidul acetoacetic, acidul beta-hidroxibutiric, acetona
e) [ ] acidul acetic, acidul butiric, acetona 541)Cum se formeaza acetona оn procesul biosintezei corpilor
cetonici:
534)Indicaюi юesuturile оn care se formeazг, utilizeazг єi nu pot fi a) [ ] in procesul beta-oxidarii
consumaюi corpii cetonici: b) [ ] in glicoliza
a) [ ] muschii scheletici, miocard, ficat c) [ ] in metabolismul glicerolului
b) [ ] tesutul nervos, rinichi, ficat d) [x] la decarboxilarea acidului acetoacetic
c) [ ] ficat, rinichi, miocard e) [ ] la reducerea gliceraldehid-3-fosfatului
d) [x] ficat, rinichi, ficat
e) [ ] rinichi, ficat, tesut nervos 542)Ce substanюe participa la activarea acetoacetatului si ce enzima
catalizeaza aceasta reactie оn procesul utilizгrii corpilor cetonici:
535)Corpii cetonici se formeaza in rezultatul: a) [ ] coenzima A, transferaza CoA
a) [ ] beta-oxidarii acizilor grasi superiori b) [x] succinil CoA, transferaza CoA specifica
b) [ ] oxidarii glucidelor in tesuturi c) [ ] butiril CoA, acetil-CoA-transferaza specifica
c) [x] transformarii aminoacizilor cetoformatori d) [ ] acetil-CoA, tiolaza
d) [x] sintezei lor e) [ ] acil-CоА, acil-CоА-dehidrogenaza
e) [ ] transformarii glicerolului
543)Care sunt condiюiile favorabile pentru formarea corpilor
536)Produsul comun initial si final al sintezei corpilor cetonici si cetonici?
colesterolului: a) [ ] accelerarea oxidarii acizilor grasi si glucidelor
a) [ ] butiril-CoA, aceto-acetil-CoA
b) [ ] prezenta cantitatilor suficiente de oxaloacetat d) [ ] metabolismului insuficient al glucidelor si grasimilor
c) [ ] prezenta cantitatilor suficiente de citrat e) [x] concentratii mici ale oxaloacetatului

544)Care este rolul biologic al corpilor cetonici?


a) [ ] sint produsele finale ale sinteza aminoacizilor 545)Cum se utilizeaza beta-hidroxibutiratul оn procesul oxidгrii
b) [ ] se utilizeaza pentru sinteza glicogenului corpilor cetonici:
c) [x] servesc drept sursa de energie pentru tesuturi (mentinerea a) [ ] se transforma in beta hidroxibutiril-CoA
homeostazei energetice) b) [ ] se transforma in acetoacetil-CoA
d) [ ] intervin оn reglarea fluiditгюii membranelor c) [x] se transforma in acid acetoacetic
e) [ ] participa la sinteza colesterolului d) [ ] se transforma in acid crotonic
e) [ ] se transforma in cetoacil CoA e) [ ] acetoacetat

546)Metabolismul corpilor cetonici. Substanюe necesare pentru 555)Biosinteza acizilor graєi. Transferul acetilului prin membrana.
activarea acidului acetoacetic in procesul utilizarii lui: Din ce substrat se formeaza in mitocondrii citratul si ce enzima
a) [ ] acidul acetoacetic + ATP catalizeaza reactia:
b) [ ] acidul acetoacetic + GTP a) [x] acetil-CoA + oxaloacetat; citrat-sintaza (liaza)
c) [ ] acidul acetoacetic + HS-СоА b) [ ] acetil-CoA + oxaloacetat, citrat sintetaza (ligaze)
d) [x] acidul acetoacetic + АТР+ HS-СоА c) [ ] acetil-CoA + oxaloacetat, transferaza (transferaze)
e) [ ] acidul acetoacetic + UTP d) [ ] acetil-CoA + oxaloacetat, deacilaza (hidrolaze)
e) [x] acetil-CoA + oxalilacetat, citrat-sintaza (liaze)
547)Metabolismul corpilor cetonici. Produsele finale si enzima ce
catalizeaza prima cale a activarii acidului acetoacetic: 556)Biosinteza acizilor graєi. Transferul acetilului prin membrana.
a) [ ] acetil-CoA + ADP, HS-CoA-sintetaza Cu ce compus interactioneaza citratul la scindarea sa in
b) [ ] acetil-CoA + ADP, acil-CoA-sintetaza citozol.Numiti enzima.
c) [x] acetoacetil-CoA + AMP + pirofosfat, tiokinaza a) [ ] АТP, kinaza
d) [ ] acetoacetil-CoA + pirofosfat, acil-CoA-sintetaza (tiokinaza) b) [ ] GТP, kinaza
e) [ ] acetoacetil-CoA + UMP, tiokinaza c) [ ] HS-CоА, tiolaza
d) [x] АТP si HS-CоА, АТP-citratliaza
548)Care este soarta acetil-CoA, generat in beta oxidarea acizilor e) [ ] АТP, citrat-liaza
graєi:
a) [ ] se utilizeaza la sinteza aminoacizilor 557)Biosinteza acizilor graєi. Transferul acetilului prin membrana.
b) [ ] se utilizeaza in gluconeogeneza Care sоnt produsele reacюiei ATP citratliazice?
c) [x] se oxideaza pina la produsele finale in ciclul Krebs a) [ ] acetil-CoA + oxaloacetat +AMP
d) [ ] se utilizeaza pentru sinteza hormonilor glandei tiroide b) [ ] acetil-CoA + oxaloacetat +HS - CoA
e) [ ] se utilizeaza in sinteza proteinelor c) [ ] acetil-CoA + oxaloacetat + ADP
d) [ ] acetil-CoA + oxaloacetat +HS-CоА
549)Ce transformгri suferг propionil-CoA formatг la oxidarea e) [x] acetil-CoA + oxaloacetat + ADP +Рi
acizilor graєi cu numгr impar de atomi de carbon?
a) [ ] se decarboxileazг 558)Biosinteza acizilor graєi. Transferul acetilului prin membrana.
b) [ ] se deacileazг Care sint produєii, enzima єi cofactori ciclului citratului:
c) [ ] se oxideazг a) [ ] malat; malatdehidrogenaza, NAD
d) [x] se carboxileazг b) [ ] piruvat, piruvatcarboxilaza, biotina
e) [ ] se izomerizeazг c) [ ] СО2, decarboxilaza, vit. В6
d) [x] malat, piruvat,СО2, malatdehidrogenaza NАDP-dependenta,
550)Ce produse se obtin in rezultatul carboxilarii propionil-CoA NАDPН, NАDP
format la beta-oxidarea acizilor graєi? e) [ ] malat, piruvat, malatdehidrogenaza, piruvatdehidrogenaza,
a) [ ] acetil-CoA+ADP+Pi NАD
b) [ ] malonil-CоА+СO+О2+АDP+Рi
c) [ ] metilmalonil-CоА+АDP+Рi 559)Biosinteza acizilor graєi. Transferul acetilului prin membrana.
d) [ ] succinil-CоА+АМP+РРi Reintoarcerea oxaloacetatului оn mitocondrii: enzima єi cofactorii ce
e) [x] metilmalonil-CоА+АМP+РРi duc la formarea lui.
a) [ ] malat, malatdehidrogenaza; NAD; Н+, АТP
551)In ce reactii se utilizeaza doua legaturi macroergice ale ATP? b) [x] piruvat, piruvatcarboxilaza; СО2,АТP, vit. Н, Н2О
a) [ ] activarea glucozei (reactia hexokinazica) c) [ ] acetil CoA; acetil-CoA, transferaza, vit. B6
b) [ ] reactia fosfofructokinazica d) [ ] succinat, succinatdehidrogenaza, FAD
c) [ ] formarea glutaminei e) [ ] fumarat, fumaraza, Н2О
d) [ ] activarea glicerolului
e) [x] activarea acizilor grasi 560)Numiti primul produs specific al biosintezei acizilor grasi:
a) [ ] acetil-CoA
552)Acizii grasi sint sintetizati in majoritate in: b) [ ] acetoacetil-CoA
a) [ ] nucleu c) [ ] acid malic
b) [ ] mitocondrii d) [x] malonil-CoA
c) [x] citoplasma e) [ ] beta-hidroxibutiril-CoA
d) [ ] cromosomi
e) [ ] reteaua endoplasmatica 561)Biosinteza acizilor graєi. Produsele initiale, enzima si cofactorii
necesari pentru sinteza malonil-CoA:
553)Care este produsul initial al sintezei acizilor grasi? a) [ ] acetil-CoA, ATP, СО2; carboxibiotin-PP; vit.Н
a) [ ] butiril-CоА b) [ ] acetil-CoA, АТP, biotin-carboxilaza (B6)
b) [ ] acetoacetil-CоА c) [ ] acidul malonic, HS-CoA, ATP, transcarboxilaza (B2)
c) [x] acetil-CоА d) [ ] acetat, СО2, АТP, acetil-CоА carboxilaza (biotina)
d) [ ] acidul melonic e) [x] acetil-CoA, АТP, СО2, acetil-CоА carboxilaza (vit. H)
e) [ ] acetoacetat
562)Biosinteza acizilor graєi. Formarea malonil-CoA. Care sint
554)Biosinteza acizilor graєi. Acetatul trece din mitocondrii in activatorii si inhibitorii acetil CoA-carboxilazei?
citoplasma sub forma de: a) [ ] malonat, ADP
a) [ ] acil-carnitina b) [ ] succinat, citrat
b) [ ] in stare libera c) [ ] acetoacetat, NADH
c) [x] citrat d) [x] citrat, palmitoil-CoA
d) [ ] acetoacetil-CoA e) [ ] АТP, FАDН2
e) [x] dehidratare, beta-hidroxibutiril-PPA-dehidrataza, trans-2-enoil-
563)Care este componenta sintetazei acizilor grasi superiori? PPA
a) [ ] 5 enzime + proteina purtatoare de acil
b) [ ] .7 enzime +tioredoxina
c) [ ] 6 enzime + glicoforina 572)Biosinteza acizilor graєi. Transformarea crotonil-PPA. Numiti
d) [x] 7 enzime + proteina purtatoare de acil enzima si cofactorul ce catalizeaza reactia?
e) [ ] 6 enzime + proteina purtatoare de acil a) [ ] hidratare, hidrataza, NAD
b) [ ] reducere, reductaza, NADP
564)Care este rolul PPA in sinteza acizilor grasi superiori? c) [ ] hidroliza, hidrolaza, glutation, FADH
a) [x] conexiunea produsilor intermediari d) [ ] decarboxilare, decarboxilaza, B6
b) [x] organizarea enzimelor intr-un complex unic e) [x] reducere, enoil-PPA-reductaza, NADPH
c) [ ] sursa de atomi H pentru reactiile de reducere
d) [ ] legatura si transportul restului malonil 573)Produsul final al 1spire a sintezei acizilor grasi. Cite molecule de
e) [ ] legatura si transportul radicalului acil NADPH se cheltuie?

565)Biosinteza acizilor graєi. Produsii initiali si enzima ce a) [ ] crotonil-PPA, 2 molecule NADPH


catalizeaza sinteza aceto-acetil-proteinei purtatoare de acil: b) [ ] acetoacetil-PPA, 3 molecule NADPH
a) [ ] acetil-CoA + malonil-PPA, beta-cetoacetil-PPA-carboxilaza c) [ ] beta-hidroxibutiril-PPA, 2 molecule NADPH
b) [ ] acetil-PPA + acetil-PPA + CO2, acetoacetil-PPA-sintetaza d) [x] butiril-PPA, 2 molecule NADPH
c) [ ] acetil-PPA + malonil-CoA,beta-cetoacil-PPA-sintetaza e) [ ] butiril-PPA, 4 molecule NADPH
d) [x] acetil-PPA + malonil PPA,beta-cetoacil-PPA-sintetaza
e) [x] acil-PPA + malonil-PPA, enzima de condensare 574)Biosinteza acizilor graєi. Cu ce compusi interactioneaza butiril-
PPA in urmatoarea spira? Ce produsi se formeaza?
566)Biosinteza acizilor graєi. Ce enzime catalizeaza formarea a) [ ] СО2, glutaril-PPA
malonil-PPA si acetil-PPA: b) [ ] acetil-CoA, capronil-PPA-HS-CoA
a) [ ] sintaza, acetil-maloniltransacilaza c) [ ] malonil-CoA, capronil-PPA+HS-PPA+СО2
b) [ ] carboxilaza, malic-enzima d) [x] malonil-PPA, beta-cetocapronil-PPA+HS-PPA + CO2
c) [ ] tiolaza, PPA e) [ ] acetil-PPA, capronil-PPA+HS-PPA
d) [x] transferaza, аcetiltransacetilaza, maloniltransacetilaza
e) [ ] ligaza, enzima de condensare 575)Care compus din complexul sintetazei acizilor grasi contine 2
grupari SH?
567)Biosinteza acizilor graєi. Ce produse se formeaza sub actiunea a) [ ] doua resturi de cisteina
beta-cetoacil-PPA-sintazei? b) [ ] un rest de cisteina si glutationul
a) [ ] aceto-PPA + СО2 + HSCоА c) [x] fosfopanteteina si cisteina
b) [ ] acetoacetil-CоА + HS-PPA d) [ ] fosfopanteteina (acidul fosforic, acidul pantoteic,
c) [ ] acetoacetil-PPA + СО2 tioetanolamina)
d) [x] acetoacetil-PPA + СО2 + HS-PPA e) [ ] fosfopanteteina si glutationul
e) [ ] acetoacetil-PPA + HS-PPA
576)Biosinteza acizilor graєi. Forta-motricг a elongarii si
568)Biosinteza acizilor graєi. Ce transformare sufera acetoacetil-PPA transportorul activ al fragmentelor dicarbonice:
оn urmatoarea reactie a transformгrii sale? a) [ ] modificarea conformationala a enzimei
a) [ ] dehidrogenare b) [ ] oxidarea grupelor SH, glutationul
b) [ ] decarboxilare c) [x] eliberarea CO2, malonil-PPA
c) [ ] hidroliza d) [ ] АТP, malonil-CoA
d) [x] reducere e) [ ] АТP, malonil-PPA
e) [ ] hidratare
577)Care acid serveste ca precursor al acizilor grasi cu catena lungг?
569)Biosinteza acizilor graєi. Care este donatorul de H pentru a) [ ] laurinic
reducerea acetoacetil-PPA? b) [ ] miristic
a) [ ] NАDН c) [x] palmitic
b) [ ] FАDН2 d) [ ] stearic
c) [x] NАDPН e) [ ] oleic
d) [ ] FМNН2
e) [ ] НОН 578)Compartimentul celulei, unde are loc elongarea lantului acizilor
grasi?
570)Biosinteza acizilor graєi. Numiti produsele finale si enzima ce a) [ ] in hialoplasma
catalizeaza reducerea acetoacetil-PPA? b) [ ] in mitocondrii
a) [ ] beta-hidroxibutiril-PPA + FAD, reductaza c) [x] in reticulul endoplasmatic
b) [ ] beta-hidroxibutiril-CoA + PPA + NAD, hidraza d) [ ] in mitocondrii si in reticulul endoplasmatic
c) [ ] crotonil-PPA + NADP, hidrataza e) [x] in microzomi
d) [ ] beta-hidroxibutiril-PPA + NADP,reductaza
e) [x] D-3-hidroxibutiril-PPA + NADP, acetoacetil-PPA -reductaza
579)Activitatea carei enzime determina viteza sintezei acizilor grasi?
571)Biosinteza acizilor graєi. Transformarea,enzima si produsul a) [ ] PPA-acetiltransferaza
reactiei de transformare a D-3-hidroxibutiril-PPA? b) [ ] PPA-maloniltransferaza
a) [ ] hidroliza, hidrolaza, butiril-PPA c) [x] acetil-CoA-carboxilaza
b) [ ] dehidrogenare, dehidrogenaza, butiril-PPA d) [ ] beta-cetoacil-PPA-sintetaza
c) [x] dehidratare, dehidrataza, crotonil-PPA e) [ ] enzima de condensare
d) [ ] decarboxilare, decarboxilaza, crotonil-PPA
580)Ce reactii genereaza NADPH2 necesar reactiilor de reducere ale d) [ ] guanidilice
sintezei acizilor grasi? e) [ ] AMPc si GMPc
a) [x] ciclul pentozofosfat
b) [ ] reactia de reducere a NADPH2 de catre malat 589)Produsii initiali ai primei reactii a sintezei glicerolfosfolipidelor:
c) [ ] ciclul Krebs a) [ ] acidul fosfatidic + ATP
d) [ ] reactiile glicolizei b) [ ] acidul fosfatidic + GTP
e) [x] ciclul pentozofosfat si reactia de dehidrogenare a malatului c) [x] acidul fosfatidic + CTP
(NADP+) d) [ ] acidul fosfatidic + TTP
e) [ ] acidul fosfatidic + ADP
581)Ce enzima catalizeaza formarea acizilor grasi mono- si
polinesaturati? 590)Produsii finali ai primei reactii a sintezei glicerofosfolipidelor:
a) [x] monooxigenaza a) [ ] АDP-diacilglicerol + Pi Pi
b) [ ] dehidrogenaza b) [ ] GTP-diacilglicerid +Pi Pi
c) [ ] dioxigenaza c) [x] CDP-diacilglicerol + Pi Pi
d) [ ] hidrataza d) [ ] TDP-diacilglicerid + Pi Pi
e) [ ] dioxidaza e) [ ] АDP-diaciglicerol + Pi

582)Biosinteza acizilor graєi nesaturaюi. Produsii initiali si finali ai 591)Produsii initiali ai sintezei fosfatidilserinei si nucleotidul
reactiei oxigenazice: eliberat:
a) [x] acil-CоА + NАDH + О2;enoil-CоА + NАD + 2Н2О a) [x] CDP-diglicerid+serina (CMP)
b) [ ] acil-PPA + NADH + О2;enoil-PPA + NАD + 2Н2О b) [ ] CDP-diglicerid + etanolamina + CO2 (CMP)
c) [ ] acil-CоА + NADPH + О2;enoil-CоА + NADP + 2Н2О c) [ ] acidul fosfatidic + serina (H3PO4)
d) [ ] acil-PPA + FMNН2 + О2; enoil-PPA + FАD + 2Н2О d) [ ] acidul fosfatidic + CO2 + etanolamin (H3PO4)
e) [ ] acil-PPA + FMNН2 + О2; enoil-PPA + FMNН2 + 2Н2О e) [x] CDP-diacilglicerol + serina (CMP)

583)Precursorii comuni ai sintezei triacilglicerolilor єi fosfolipidelor: 592)Biosinteza fosfogliceridelor. Transformarile


a) [ ] CоА-esterii acizilor graєi, glicerol fosfatidiletanolaminei ce duc la formarea fosfatidilcolinei:
b) [ ] CоА-esterii acizilor graєi, glicerol-3-fosfat a) [ ] metilarea dubla
c) [ ] glicerol-3-fosfatul, acizii graєi liberi b) [ ] metilarea
d) [x] CоА-esterii acizilor graєi, glicerol-3-fosfat c) [x] metilarea tripla
e) [ ] acizii graєi liberi, glicerol-3-fosfat d) [ ] carboxilare
e) [ ] oxigenozele
584)Care substante biologic active contin unitati de izopren?
a) [x] vitamina A
b) [x] vitamina E
c) [x] vitamina K
d) [ ] vitamina C
e) [ ] colina 593)Ce substanta serveste ca donor de grupa CH3 la sinteza
fosfatidilcolinei:
585)Care este produsul intermediar comun in sinteza trigliceridelor єi a) [ ] metionina libera
fosfogliceridelor? b) [x] S-adenozil metionina
a) [ ] monoglicerid c) [ ] S-adenozilmonocisteina+CH3
b) [ ] digliceridul d) [ ] metilcobalamina
c) [x] acidul fosfatidic (diacilglicerol-3-fosfatul) e) [ ] acidul tetrahidrofolic
d) [ ] glicerol-3-fosfat
e) [ ] monoacilglicerolfosfatul 594)Daca se micsoreaza activitatea sau lipseste lipoproteinlipaza se
deregleaza:
a) [ ] formarea chilomicronilor
b) [ ] transportul lipidelor exogene
c) [ ] absorbtia lipidelor exogene
586)Modificarile acidului fosfatidic in sinteza trigliceridului? Ce d) [ ] trecerea acizilor grasi din chilomicroni in depozitul lipidic
enzima participa? e) [x] utilizarea chilomicronilor
a) [ ] se esterifica cu a treia molecula de acil-CoA, aciltransferaza
b) [ ] se fosforileaza, kinaza 595)Ce clase de lipoproteine sint aterogene si care contin indeosebi
c) [x] se defosforileaza, fosfataza trigliceride:
d) [ ] se esterifica cu a treia molecula de acid gras a) [ ] HDL, LDL
e) [ ] se acileaza, triglicerolsintetaza b) [x] LDL , VLDL
c) [ ] VLDL, HDL
587)In care compartiment al celulei are loc sinteza d) [ ] chilomicronii, HDL
glicerofosfatidelor? e) [ ] HDL, chilomicronii
a) [ ] mitocondrii
b) [ ] reticulul endoplasmatic 596)In componenta caror lipoproteine intra majoritatea de colesterol
c) [x] citozol si de fosfolipide:
d) [ ] aparatul Golgi a) [x] LDL-HDL
e) [ ] microsomi b) [ ] chilomicronii- LDL
588)Ce nucleotide au un rol specific in sinteza lipidelor? c) [ ] VLDL- chilomicronii
a) [ ] adenilice d) [ ] HDL-LDL
b) [ ] timidilice e) [ ] HDL - chilomicroni
c) [x] citidilice
597)Care lipoproteine pot fi usor inlaturate din peretii vaselor e) [x] ceramid, UDP-galactoza, UDP-glucoza
sangvine?
a) [ ] chilomicronii 602)Rolul adrenalinei si glucagonului in reglarea metabolismului
b) [x] HDL lipidelor:
c) [ ] VLDL a) [ ] maresc sinteza adenilatciclazei
d) [ ] LDL b) [x] activeaza adenilatciclaza
e) [x] alfa-LP c) [ ] activeaza fosfodiesteraza AMP-c
d) [ ] inhiba adenilatciclaza
598)Biosinteza fosfogliceridelor. Sinteza fosfatidilcolinei din produse e) [ ] inhiba trigliceridlipaza
gata si sursa moleculei activate: 603)Rolul insulinei in reglarea metabolismului lipidelor:
a) [ ] acidul fosfatidic, CTP, colina a) [ ] activeaza adenilatciclaza
b) [ ] citidindifosfodiacilglicerol, pirofosfat,serina b) [x] maresc sinteza fosfodiesterazei AMP-c
c) [ ] fosfatidilserina, CMP, CO2, vit.B6 c) [ ] activeaza fosfodiesteraza AMP-c
d) [x] colina, ATP, CTP, diacilglicerol, fosfocolina d) [ ] inhiba adenilatciclaza
e) [ ] colina, ATP, CTP, diacilglicerol, CDP-diacilglicerol e) [ ] activeaza trigliceridlipaza

599)Biosinteza fosfogliceridelor. Sinteza fosfatidilcolinei DE 604)Particularitгюile sintezei colesterolului si enzima reglatoare:


NOVO,si sursa de molecula activata: a) [ ] se utilizeaza beta-OH-beta-CH3-glutaril-CoA mitocondriala,
a) [ ] colina, ATP, CTP, CDP-diacilglicerol, diacilglicerol hidroxi-metilglutaril-CoA-liaza
b) [x] acidul fosfatidic, CTP, serina, CDP-diacilglicerol, S- b) [x] se utilizeaza beta-OH-beta-CH3-glutaril-CoA citoplasmatica,
adenozilmetionina hidroxi-metilglutaril-CoA reductaza
c) [ ] acidul fosfatidic, CTP, fosforilcolina, serina, vit.B6 c) [x] O2 este necesar pentru ciclizarea squalenului, squalen-
d) [ ] CDP-diacilglicerol, serina, enzime oxidociclaza, NADPH
piridoxalfosfatice,fosforilcolina d) [ ] se utilizeaza HMG-CoA-reductaza fosforilata
e) [ ] acidul fosforic, CTP, etanolamina, fosforilcolina e) [ ] colina-CoA, glicina, glicocolatsintaza

605)Cauzele scaderii colesterolului sangvin, triacilglicerolilor?


a) [ ] activitatea insuficienta a lecitincolesterolaciltransferazei
b) [x] hipo sau beta-lipoproteinemia
600)Compusii necesari la sinteza sfingolipidelor si originea c) [ ] deficitul hidrolazei acide a esterilor colesterolului
fosforilcolinei active: d) [ ] deficitul lipoproteinlipazei (LLP)
a) [ ] palmitoil- e) [ ] deficitul lipoproteinlipazei cu densitate mare
CoA,serina,NADPH,FAD,CDP,diacilglicerol,serina,S-
adenozilmetionina 606)De ce creste concentratia de corpi cetonici in caz de diabet
b) [x] sfingozina, acil-CoA, fosfatidilserina zaharat si inanitie?
c) [ ] ceramida, CDP-colina a) [ ] e dereglata scindarea acetil-CoA in ciclul Krebs
d) [ ] sfingozina, acil-CoA, CDP-colina b) [ ] e marita esential sinteza lor
e) [ ] palmitoil-CoA, serina, FADH2, fosfatidiletanolamina c) [ ] utilizarea lor de tesuturile periferice are loc mai incet decit
sinteza lor
601)Compusii necesari pentru sinteza glicolipidelor si originea d) [ ] e dereglata sinteza acizilor grasi din acil-CoA
zaharului activ: e) [x] e posibila combinarea tuturor cauzelor numite
a) [x] sfingozina, acil-CoA, UDP-glucoza, UDP-galactoza
b) [ ] palmitoil-CoA, serina, NADPH, FAD, ADP-glucoza 607)De ce este dificila oxidarea acetil-CoA оn ciclul Krebs оn caz de
c) [ ] ceramid-galactoza, CDP-glucoza cetonemie?
d) [ ] sfingozina, colina, ATP, TDP-galactoza a) [ ] din cauza activitгюii joase a enzimelor ciclului
b) [x] din cauza insuficienюei acidului oxaloacetic d) [ ] din cauza surplusului de ATP
c) [ ] din cauza activitгюii joase a citratsintetazei e) [ ] din cauza surplusului de NADH2
608)De ce in diabetul zaharat e mai convenabil sa se acumuleze corpi
cetonici si nu acetil-CoA? 611)Ce hipovitaminoze pot avea loc in cazul dereglarii secretiei
a) [ ] acetil-CoA nu trece prin membrana mitocondriala bilei?
b) [x] acidul acetoacetic usor trece prin membrana mitocondriala a) [ ] А, В6, В12
c) [ ] sinteza acidului acetoacetic nu necesita ATP b) [ ] Е, В2, РР
d) [x] sinteza acidului acetoacetic permite pastrarea HS- c) [ ] D, В1, В3
CoA,necesara la mentinerea b-oxidarii d) [x] К, F, E
e) [ ] acidul acetoacetic usor se decarboxileaza cu formarea acetonei e) [ ] В5, Н, ВС

609)In cazul formelor grave de diabet zaharat se dezvolta: 612)Modificarea activitгюii carei enzime denota colestaza?
a) [ ] alcaloza metabolica a) [ ] aldolaze
b) [ ] acidoza gazoasa b) [ ] lipoproteinlipaza
c) [x] acidoza metabolica c) [x] fosfataza alcalina
d) [ ] alcaloza gazoasa d) [ ] fosfataza acida
e) [ ] acidoza mixta e) [x] lecitincolesterolaciltransferaza (LCAT)

610)Ce forma de colesterol biliar favorizeaza formarea calculilor? 613)Ce factori cauzeaza formarea calculilor de colesterol?
a) [ ] micele mixte a) [ ] micsorarea sintezei acizilor biliari
b) [ ] cristale solide b) [ ] micsorarea excretiei acizilor biliari
c) [ ] micele ce contin sarurile acizilor biliari, fosfolipide si colesterol c) [ ] marirea sintezei colesterolului
d) [x] colesterol liber d) [x] staza bilei
e) [ ] cristale lichide e) [x] afectiunile inflamatoare ale vezicii biliare si a canalelor biliare
Sachs?
614)Ce substante se acumuleaza in creier in cazul afectiunii Tay- a) [ ] sfingomielina
b) [x] gangliozide d) [ ] sulfolipide
c) [ ] cerebrozide e) [ ] glucocerebrozide
Niemann-Pick?
615)Ce substante se acumuleaza in creier in cazul afectiunii a) [ ] sulfolipide
b) [x] sfingolipide d) [ ] gangliozide
c) [ ] cerebrozide e) [ ] glicolipide
d) [ ] insuficienta lipoproteinlipazei
616)Localizarea enzimelor, ce degradeazг sfingolipidele, e) [x] insuficienta lipoproteinelor cu densitate mare (HDL)
gangliozidele. Substratul utilizat оn diagnostic.
a) [ ] hialoplasma - singele matern 619)Ce substante sint lipotrope?
b) [x] microzomi - lichidul amniotic a) [ ] vitaminele grupului В: В1, В2, В3
c) [ ] reticul endoplasmatic - urina b) [x] metionina, S-adenozilmetionina
d) [ ] mitocondrii - singele copilului c) [ ] vitaminele РР, В6, Вс
e) [ ] membrana mitocondriilor - singele embrionului d) [ ] adrenalina, noradrenalina
e) [ ] hormonul cresterii, insulina
617)Оn cazul cгror patologii se mгreєte concentraюia colesterolului?
a) [x] insuficienюa activitгюii lecitincolesterolaciltransferazei 620)Mecanismul hiperlipidemiei alcoolice:
(LCAT) a) [ ] lipemia alimentara
b) [ ] hipo- єi beta-lipoproteinemia b) [ ] hiperchilomicronemia si clirensul lor incetinit
c) [ ] deficitul hidrolazei acide a acizilor graєi c) [x] inducюia enzimelor microzomale a ficatului
d) [ ] deficitul lipoproteinlipazei d) [x] sinteza marita a triacilglicerolilor єi LP de densitate foarte micг
e) [ ] deficitul lipoproteinelor cu densitate mare (VLDL)
e) [x] marirea nivelului de NADH sub actiunea alcooldehidrogenazei
618)In cazul caror patologii se mareste concentratia esterilor
colesterolului? 621)Ce atomi de glucoza nu se folosesc la sinteza acizilor grasi
a) [ ] insuficienta activitatii lecetilcolesterolaciltransferazei superiori?
b) [ ] hipo- si alfa- beta-lipoproteinemia a) [ ] 1 si 5
c) [ ] insuficienta hidrolazei acide a acizilor grasi
b) [ ] 2 si 4 d) [ ] 1 si 4
c) [ ] 3 si 6 e) [x] 3 si 4
d) [ ] Sint componente structurale ale tesutului osos
622)In ce consta functia structurala a lipidelor? e) [ ] Sunt componente structurale ale tesutului conjuctiv
a) [ ] Intra in componenta lipoproteinelor plasmatice
b) [x] Sint componente structurale ale membranelor 623)In componenta fosfolipidelor intra urmatorii alcooli:
c) [ ] Sint componente structurale ale ribozomilor a) [ ] Colesterolul
b) [x] Inozitolul d) [ ] Naftochinona
c) [ ] Hidrochinona e) [ ] Sorbitol
e) [ ] Numai oxidarea glicerolului este generatoare de ATP
624)alfa-lipoproteinele au urmatoarea componenta:
a) [ ] trigliceride =60; proteina=10; fosfolipide=18; colesterol=15; 627)La sinteza unei molecule de glucoza din 2 molecule de glicerol
densitatea-0,85-1,0g/ml se folosesc:
b) [ ] trigliceride=10; proteina =25; fosfolipide=22; colesterol=45; a) [ ] O molecula de ATP
densitatea-1,0-1,06 b) [x] Doua molecule de ATP
c) [x] trigliceride =3; proteina =50; fosfolipide=30; colesterol=18; c) [ ] Doua molecule de ATP si o molecula de GTP
densitatea-1,06-1,21 d) [ ] Doua molecule de GTP si doua de ATP
d) [ ] trigliceride =80; proteina =2; fosfolipide=7; colesterol=8; e) [ ] Doua molecule de UTP si o molecula de GTP
densitatea<0,85
e) [ ] trigliceride=10; proteina =10; fosfolipide =30; colesterol=40 628)Care este rolul biologic al beta-oxidгrii acizilor graєi:
densitatea <0,85 a) [ ] Se formeazг CO2
b) [ ] Se scindeazг H2 care sub forma NADPH se foloseєte оn
625)Beta-lipoproteinele au urmatoarea componenta (%): procesele de biosinteza
a) [x] trigliceride =10; proteine=25; fosfolipide=22; colesterol=45;. c) [ ] Din produsele intermediare se pot forma unii hormoni
densitatea-1,0-1,06 d) [x] hidrogenul eliberat din substrat оn componenюa NADH se
b) [ ] trigliceride =60; proteine=10; fosfolipide=18; colesterol=15; include оn lanюul respirator
densitatea-0,85-1,0 g/ml e) [ ] Se formeazг piruvatul
c) [ ] trigliceride =3; proteine=50; fosfolipide=30; colesterol=18;
densitatea-1,06-1,21 629)In rezultatul ce reactie se formeaza fosfatidiletanolamina?
d) [ ] trigliceride =80;proteine=50; fosfolipide-7; colesterol=8; a) [ ] interactiunii acidului fosfatidic cu etanolamina
densitatea<0,85 b) [ ] interactiunii diaciglicerolului cu etanolamina si ATP
e) [ ] trigliceride =10; proteine=50; fosfolipide-30; colesterol=5; c) [x] decarboxilarii fosfatidilserinei
densitatea<0,85 d) [ ] interactiunii acidului fosfatidic cu fosfoetanolamina
e) [ ] nteractiunii acidului fosfatidic cu fosfocolina
626)In conditii anaerobe este mai convenabil:
a) [ ] Oxidarea unei molecule de glucoza 630)Biosinteza colesterolului. Produsele initiale si E ce catalizeaza
b) [ ] Oxidarea a doua molecule de glicerol reactia de transformare a beta-hidroxi-beta-metil-glutaril-CoA:
c) [x] Este la fel de convenabil oxidarea glicerolului si glucozei a) [ ] beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA + NADP, HMG-
d) [ ] Ambele oxidari nu sint generatori de ATP dehidrogenaza
b) [ ] beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA + NADPH, HMG-CoA-
reductaza CH2 - CH - COOH
c) [ ] beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA + NADH, HMG-CoA-
reductaza
NH2
d) [x] beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA + 2NADPH, HMG-CoA- NH
reductaza
e) [ ] beta-hidroxi-beta-metilglutaril-CoA + FADH2, HMG-CoA- a) [ ] histidina
reductaza b) [x] heterociclic
c) [ ] dispensabil
d) [x] indispensabil
e) [x] triptofan
631)Biosinteza colesterolului. Ce compuєi se formeazг ca rezultat al
acюiunii HMG-CoA-reductazei? 639)Afirmaюii corecte referitor la combinaюia:
a) [x] acid mevalonic + 2NADP + HS-CoA HOOC-CH2-CH2-CH-COOH
b) [ ] acid mevalonic + NAD + HS-CoA |
c) [ ] acid mevalonic + NADPH2 + HS-CoA NH2
d) [ ] acid mevalonic + 2NAD + HS-CoA a) [ ] asparagic
e) [ ] acid mevalonic + ADP + P b) [x] glutamic
c) [ ] esential
632)Hipercolesterolemia familiala este o consecinюa a: d) [x] neesential
a) [ ] sintezei sporite a colesterolului e) [x] monoaminodicarboxilic
b) [ ] insuficientei eliminarii colesterolului cu bila LDL
c) [ ] dereglarii transportului complexului-receptor in celule 640)Afirmaюii corecte referitor la combinaюia:
d) [x] lipsei sau insuficientei receptorilor specifici pentru LDL HOOC-CH2-CH2-CH-COOH
e) [ ] lipsei sau insuficientei receptorilor specifici pentru VLDL |
NH2
633)Glicerol-3-fosfatul se formeazг: a) [ ] incarcat pozitiv
a) [x] оn reacюia glicerolkinazica b) [ ] da reactia Fol pozitiva
b) [x] ca rezultat al reducerii dihidroxiaceton-fosfatului c) [x] da reactia ninhidrinica pozitiva
c) [x] оn urma ambelor reacюii d) [x] posedг proprietгюi acide
d) [ ] оn aceste reacюii nu se genereazг glicerol-3-fosfatul e) [ ] posedг proprietгюi bazice
e) [ ] ca rezultat al reducerii gliceraldehid-fosfatului
641)Functiile HCl
634)Functiile biologice ale proteinelor a) [ ] activeaza tripsinogenul
a) [ ] coenzimatica b) [x] activeaza pepsinogenul
b) [x] catalitica c) [x] сreaza рН optim pentru actiunea pepsinei
c) [x] plastica d) [ ] creaza рН optim pentru actiunea lipazei
d) [x] de transport e) [x] denatureaza partial proteinele alimentare
e) [x] imunologica
642)Functiile HCl
635)Functiile biologice ale proteinelor a) [x] poseda actiune antimicrobiana
a) [ ] genetica b) [ ] este emulgator puternic
b) [x] antigenica c) [x] accelereaza absorbtia fierului
c) [x] contractila d) [x] stimuleaza secretia secretinei
d) [x] energetica e) [x] impiedica formarea lactatului in stomac
e) [x] reglatoare
643)Reglarea secretiei sucului pancreatic si intestinal
636)Valoarea biologica a proteinelor este determinata de AA a) [x] secretina se formeaza in duoden sub influenta HCl
esentiali: b) [x] secretina stimuleaza secretia de suc pancreatic sarac in enzime
a) [ ] alanina si bogat in CO2
b) [x] triptofanul c) [ ] pancreozimina este sintetizata оn celulele stomacului
c) [ ] acidul glutamic d) [x] pancreozimina este sintetizata in celulele duodenului
d) [x] fenilalanina e) [ ] sucul pancreatic stimulat de pancreozimina e bogat in CO2 si
e) [ ] tirozina sarac in enzime

637)Valoarea biologica a proteinelor este determinata de AA 644)Pepsina /P/ si caracteristica ei


esentiali: a) [x] e secretata sub forma de pepsinogen (Pg) de principalele celule
a) [ ] acid asparagic ale mucoasei stomacale
b) [ ] serina b) [ ] e secretata de celulele parietale ale mucoasei stomacului
c) [x] metionina c) [x] polipeptidul inhibitor al P contine 12 resturi de aminoacizi
d) [x] treonina bazici
e) [x] leucina d) [x] activarea Pg consta in scindarea de la capatul N-terminal al
unei peptide (41 de aminoacizi)
e) [ ] activarea Pg are loc sub actiunea HCl in celulele mucoasei
stomacale

638)Afirmaюii corecte referitor la combinaюia: 645)Pepsina /P/ si caracteristica ei


a) [x] activarea pepsinogenului (Pg) sub actiunea HCl se produce in
cavitatea stomacala
b) [x] activarea Pg consta in proteoliza limitata a) [x] sint secretate sub forma de zimogeni de pancreasul exocrin
c) [ ] pH-ul optim de actiune al pepsinei este 3,0-4,0 b) [ ] sint secretate de celulele mucoasei intestinale
d) [x] pH-ul оptim de actiune al pepsinei este 1,0-2,0 c) [x] CP A include ioni de Zn++ si scindeaza de la capatul C AA
e) [x] centrul activ al P contine doua grupari OH din radicalul serinei aromatici
646)Pepsina d) [x] CP A poseda si actiune esterazica,ce creste la substitutia Zn++
a) [x] scindeaza -CONH- formarea carora participг gruparile NH2 ale cu Ca++
Phe si Tyr e) [x] CP B scindeaza aminoacizii C terminali Lyz sau Arg
b) [ ] actioneaza asupra tuturor proteinelor
c) [x] nu ataca cheratinele, histonele, protaminele si mucoproteinele 654)Carboxipeptidazele /CP/
d) [ ] scindeaza proteinele pina la aminoacizi a) [ ] CP B scindeaza AA C-terminali aromatici
e) [x] este o endopeptidaza b) [x] Procarboxipeptidazele inactive trec in CP active sub influenta
tripsinei
647)Tripsina (Тр) c) [ ] sint endopeptidaze
a) [x] este secretata sub forma de tripsinogen (Tg) inactiv d) [x] sint metaloproteide
b) [ ] este o exopeptidaza e) [ ] sint nucleoproteide
c) [ ] activarea Tg are loc sub influenta numai a enterokinazei
d) [x] activarea Tg are loc sub influenta enterokinazei si urmelor de 655)Aminopeptidazele /AP/
Tp a) [ ] sint endopeptidaze
e) [ ] ionii de Ca++ exercita efect inhibitor asupra activarii Tg b) [x] sint exopeptidaze
c) [ ] sint secretate de pancreasul exocrin
648)Tripsina (Тр) d) [x] sint secretate de celulele mucoasei intestinale
a) [x] ionii de Ca++ exercita efect activator asupra activarii Tg e) [x] sint activate de ionii de Mg++ si Mn++
b) [x] este secretata de pancreasul exocrin
c) [ ] este secretata de celulele mucoasei intestinale 656)Aminopeptidazele /AP/
d) [x] activarea consta in proteoliza limitata a) [ ] ionii Ca++ si K+ influenteaza asupra activitatii
e) [ ] este o proteina congugata si anume o glicoproteina aminopeptidazelor
b) [x] scindeaza AA N-terminali Ala, Leu si a.
649)Tripsina /Tp/ si enterokinaza /EK/: c) [ ] poseda specifitate absoluta
a) [ ] Тр scindeaza legaturile-CONH- la care participa Lyz si Arg d) [x] leucinaminopeptidaza nu poseda specificitate stricta
prin NH2 e) [x] functioneaza preponderent intracelular
b) [x] Тр scindeaza legaturile-CONH- la care participa Lyz si Arg
prin COOH 657)Peptidazele:
c) [x] pH-ul optim de actiune al tripsinei este 7,2-7,8 a) [x] dipeptidazele scindeaza dipeptidele
d) [ ] pH-ul optim de actiune al Тр - 8,2-8,8 b) [x] elastaza este secretata de pancreas sub forma inactiva
e) [x] Тр scindeaza proteinele pina la stadiul de polipeptide c) [ ] elastaza este secretata de mucoasa intestinala
d) [x] elastaza hidrolizeaza legaturile -CONH-formate de Ala, Ser si
650)Tripsina /Tp/ si enterokinaza /EK/: Gly
a) [ ] Тр scindeaza proteinele pina la aminoacizi e) [x] prolinaza ataca legaturile -CONH- la care participa COOH ale
b) [ ] Enterokinaza elibereaza de la capatul "C" al Tg un hexapeptid prolinei
acid
c) [x] Enterokinaza scind.de la capatul "N" al Tg un hexapeptid acid
cu formarea conformatiei active
d) [x] Enterokinaza e secretata de mucoasa intestinala sub forma de
kinazogen activat de Tp 658)Rolul biologic al proteazelor:
e) [x] Enterokinaza activa este o glicoproteina a) [x] de protectie (coagularea singelui, lizarea celulelor)
b) [x] generarea substantelor biologice active (hormonilor, toxinelor,
agentilor vasoactivi)
c) [x] formarea enzimelor digestive active
d) [ ] formarea steroizilor
651)Chimotripsina /CT/ e) [ ] sinteza acizilor nucleici
a) [ ] este secretata de mucoasa intestinala sub forma de CTg inactiv
b) [x] este secretata de pancreasul exocrin sub forma de CTg inactiv 659)Absorbtia aminoacizilor:
c) [x] e endopeptidaza a) [ ] AA sint absorbiti prin difuziune simpla
d) [ ] activarea CTg are loc sub influenta tripsinei єi consta in b) [x] transportul AA e transport activ si necesita ATP
proteoliza limitata c) [x] transportul AA e transport activ si necesita gradientul de Na+
e) [x] activarea CTg are loc sub influenta tripsinei єi CT prin d) [x] Na+,K+-АТP-aza din membrana epiteliului intestinal creaza
proteoliza limitata gradientul de Na+
e) [x] ouabaina (inhibitorul Na+, K+,-ATP-azei) inhiba transportul
652)Chimotripsina /CT/ AA
a) [ ] scindeaza legaturile-CONH- la care participa Phe,Tyr,Trp prin
NH2 660)Absorbtia aminoacizilor:
b) [x] scindeaza legaturile -CONH- la care participa Phe,Tyr,Trp prin a) [ ] ouabaina stimuleaza transportul AA
COOH b) [x] la transportul AA are loc simportul de AA si ioni de Na+
c) [x] scindeaza proteinele pina la polipeptide c) [x] la transportul AA are loc antiportul de AA si ioni de Na+
d) [x] centrul activ al chimotripsinei contine OH al Ser si inelul d) [x] dipeptidele si proteinele nehidrolizate se pot absorbi prin
imidazolic al His pinocitoza
e) [x] cataliza enzimatica decurge cu formarea acilenzimei e) [x] in celule ele pot fi hidrolizate de proteazele lizozomale

653)Carboxipeptidazele /CP/ 661)Absorbtia AA:


a) [ ] are loc in stomac si intestinul gros b) [ ] resinteza glutationului necesita energia a trei GTP
b) [x] are loc in intestinul subtire c) [ ] la transportul AA se cheltuie energia a sase ATP
c) [x] depinde de continutul de ioni de Na+ d) [x] resinteza glutationului necesita: cisteina, glicina si gama-
d) [ ] este legata de concentratia de ioni de Ca++ glutamat
e) [x] exista sisteme specifice de transport pentru AA inruditi e) [x] glutamatul e sintetizat din 5-oxoprolina, ATP si 2H2O
structural
667)Putrefactia proteinelor in intestin:
662)Absorbtia AA: a) [x] e degradarea AA sub influienta enzimelor florei microbiene
a) [x] AA intra in competitie pentru locurile de fixare intestinale
b) [x] proteinele native ale laptelui pot fi absorbite la copii b) [ ] conduce la formarea numai a substantelor toxice
c) [ ] oligopeptidele nu pot fi absorbite in intestin la nou-nascuti c) [x] conduce la formarea atit a substantelor toxice cit si a celor
d) [x] proteinele colastrului sint absorbite datorita inhibitorului netoxice
tripsinei d) [ ] alcoolii, aminele, acizi grasi si cetoacizii sint produse toxice ale
e) [x] proteinele se absorb in intestinul nou-nascutilor, datorita putrefactiei
concentratiei reduse de enzime proteolitice e) [ ] crezolul, fenolul, scatolul si indolul sint produse netoxice ale
putrefactiei
663)Ciclul gama-glutamilic:
a) [x] Enzima-cheie a ciclului este gama-glutamiltransferaza 668)Putrefactia proteinelor in intestin:
b) [ ] cofactorul enzimei este cisteina a) [ ] detoxifierea are loc in intestin la conjugarea cu fosfo-adenozil-
c) [ ] cofactorul enzimei este acidul glutamic sulfat (PAPS) єi glucuronat (UDPG)
d) [x] cofactorul enzimei este tripeptidul glutation (GSH) b) [x] PAPS si UDPG sint formele active ale acizilor sulfuric si
e) [x] AA+glutation ->gama-glutamilaminoacid + cisteinilglicina glucuronic
c) [ ] crezolul se formeaza din triptofan
664)Ciclul gama-glutamilic: d) [x] indolul si scatolul sint oxidati si conjugati cu PAPS si UDPG
a) [x] donatori de grupa gama-glutamilica pot servi si alte gama- e) [ ] indolul se formeaza din histidina
glutamilpeptide
b) [x] dipeptidul gama-glutamilAA trece prin membrana in interiorul 669)Putrefactia proteinelor in intestin
celulei a) [x] putrescina este produsul de decarboxilare al ornitinei
c) [x] acceptori de gama-glutamil pot servi toti AA cu exceptia b) [ ] putrescina este produsul de decarboxilare al lizinei
prolinei c) [ ] cadaverina este produsul de decarboxilare al ornitinei
d) [ ] acceptori de gama-glutamil pot servi numai AA alifatici d) [ ] crezolul si fenolul sint produse ale degradarii triptofanului
e) [ ] transportorul AA necesita energia ATP-ului e) [x] crezolul si fenolul sint produse ale degradarii tirozinei

670)Putrefactia proteinelor in intestin


a) [x] scatolul si indolul sint produse ale putrefactiei triptofanului
b) [ ] scatolul si indolul sint produse ale putrefactiei tirozinei
665)Ciclul gama-glutamilic c) [x] indicanul este indoxilsulfatul de potasiu
a) [x] la transроtul AA e utilizata energia de hidroliza a -CONH- din d) [x] cantitatea de indican in urina indica starea functionala a
glutation ficatului
b) [x] in celule decurge reactia: gama-glutamilAA->AA+5- e) [x] cantitatea de indican in urina indica gradul de putrefactie in
oxoprolina intestin
c) [ ] gama-glutamiltransferaza isi exercita actiunea numai in celulele
epiteliului intestinal 671)
d) [x] gama-glutamiltransferaza isi exercita actiunea in celulele
tuturor organelor C - NH - CH2 - COOH
e) [x] functionarea ciclului necesita resintezarea glutationului

666) Ciclul gama-glutamilic O


a) [x] resinteza glutationului necesita energia a trei ATP
a) [ ] reprezinta acidul benzoic d) [x] se sintetizeaza in ficat in rezultatul detoxifierii acidului benzoic
b) [x] reprezinta acidul hipuric e) [x] sinteza lui necesita HS-CoA si energie
c) [ ] se formeaza in intestin in procesul de putrefactie
pepsinogen in stomac
672) b) [ ] histamina stimuleaza secretia de pepsinogen si mai putin
secretia de HCl in stomac
c) [ ] gastrina stimuleaza numai secretia de HCl in stomac
C - NH - CH2 - COOH d) [ ] gastrina stimuleaza numai secretia de pepsinogen in stomac
e) [x] gastrina stimuleaza secrtia de HCl si de pepsinogen prin
O intermediul AMPciclic

a) [ ] sinteza lui nu necesita HS-CoA si energie 674)Reglarea digestiei proteinelor


b) [ ] e o proba de examinare a functiei glucoreglatoare a ficatului a) [x] enterogastronul secretat de duoden inhiba secretia de HCl si
c) [x] e o proba de examinare a functiei de detoxifiere a ficatului pepsinogen in stomac
d) [ ] se elimina 6,0 g de acid hipuric prin proba Quick b) [ ] chimodenina secretata de mucoasa intestinala stimuleaza
e) [x] !se elimena 3,2 g de acid hipuric prin proba Quick secretia de chimotripsinogen
c) [x] mecanismul de secretie al HCl se aseamana cu mecanismul de
673)Reglarea digestiei proteinelor transport al protonilor in membrana interna a mitocondriilor
a) [x] histamina stimuleaza secretia de HCl si mai putin secretia de d) [x] vilikinina stimuleaza miscarea vilozitatilor intestinale
e) [ ] secretia de gastrina este activata de secretina si somatostatina
a) [x] creatinei, colinei
675)Aminoacizii in tesuturi sint utilizati in sinteza: b) [ ] surplusul de AA se poate stoca
a) [x] proteinelor specifice, inclusiv si a enzimelor c) [ ] surplusul de AA se elimina din organism
b) [x] ureei d) [ ] corpilor cetonici
c) [ ] acidului uric e) [x] ATP-ului
d) [x] pigmentilor
e) [x] hormonilor, peptidelor (glutation, vasopresina) 677)Caile generale de degradare ale aminoacizilor
a) [x] dezaminarea
676)Aminoacizii in tesuturi sint utilizati in sinteza:
b) [ ] racemizarea d) [x] decarboxilarea
c) [x] transaminarea e) [ ] transamidinarea
678)Tipurile de dezaminare a aminoacizilor
a) [x] dezaminarea reductiva d) [x] dezaminarea oxidativa
b) [x] dezaminarea intramoleculara e) [ ] omega-dezaminarea
c) [x] dezaminarea hidrolitica
e) [ ] specificitatea transaminazelor este determinata de coenzima
679)Dezaminarea aminoacizilor
a) [ ] dezaminarea oxidativa este dezaminare indirecta
b) [x] dezaminarea oxidativa conduce la formarea de NH3 si cetoacid
c) [x] dezaminarea prezinta eliberarea NH2 ale AA sub forma de
amoniac 686)Transaminazele (TA)
d) [x] His se supune dezaminarii intramoleculare a) [ ] poseda specificitate absoluta
e) [x] histidinamoniacliaza este o enzima ce catalizeaza dezaminarea b) [ ] poseda specificitate relativa
intramoleculara c) [x] poseda specificitate absoluta stereochimica
d) [ ] in singele oamenilor sanatosi activitatea TA e mai mare decit in
680)Dezaminarea oxidativa directa organele parenchimatoase
a) [x] este catalizata de oxidazele (dehidrogenazele) aminoacizilor e) [x] activitatea TA e mai mica in singe fata de organele
b) [x] drept coenzima oxidazele L-AA au FMN parenchimatoase
c) [ ] drept coenzima a oxidazelor L-AA serveste FAD
d) [ ] drept coenzima a oxidazelor L-AA serveste NAD 687)Transaminazele (TA)
e) [x] aminoacidooxidazele L-AA sint active la pH 10,0 a) [x] activitatea ASAT creste considerabil la infarctul miocardic
b) [ ] la infarctul miocardului creste preponderent activitatea ALAT
681)Dezaminarea oxidativa directa c) [ ] la hepatite este majorata preponderent activitatea ASAT
a) [ ] aminoacidooxidazele L-AA sint active la pH 7,4 d) [x] la hepatite creste preponderent activitatea ALAT
b) [x] dezaminarea oxidativa decurge in doua etape e) [x] cresterea activitatii TA are loc оn afectiunile muschilor,
c) [ ] dezaminarea oxidativa decurge intr-o singura etapa gangrena
d) [ ] toti AA sint supusi dezaminarii oxidative directe
e) [x] numai glutamatul e supus dezaminarii oxidative directe 688)COOH-CH2-CHNH2-COOH + COOH-(CH2)2-CO-COOH
<--->
682)Dezaminarea oxidativa directa COOH-CH2-CO-COOH + COOH-(CH2)2-CHNH2-COOH
a) [x] Е-FADH2 (E-FMNH2/ ale AA cedeaza H2 direct O2 a) [x] e reactie de transaminare
molecular formind H2O2 b) [ ] e reactie de dezaminare
b) [ ] E-FMNН2 se oxideaza in lantul respirator cu formarea H2O c) [ ] e catalizata de ALAT
c) [x] glutamatul se dezamineaza oxidativ la valorile fiziologice ale d) [x] e catalizata de ASAT
pH-ui e) [ ] in rezultatul reactiei se formeaza piruvat si glutamat
d) [x] glutamatdehidrogenaza este NAD-dependenta
e) [ ] glutamatdehidrogenaza este FAD-dependenta 689)COOH-CH2-CHNH2-COOH + COOH-(CH2)2-CO-COOH
<--->
683)Dezaminarea oxidativa directa COOH-CH2-CO-COOH + COOH-(CH2)2-CHNH2-COOH
a) [x] dezaminarea oxidativa a glutamatului este un proces reversibil a) [x] in rezultatul reactiei se formeaza oxalilacetat(OA) si glutamat
b) [ ] dezaminarea oxidativa glutamatului este un proces ireversibil b) [x] ASAT catalizeaza simultan si decarboxilarea OA formind
c) [x] glutamatdehidrogenaza este o enzima alosterica piruvat
d) [x] dezaminarea glutamatului decurge in doua etape c) [ ] ASAT nu catalizeaza decarboxilarea OA
e) [x] ATP si GTP sint inhibitorii alosterici ai d) [ ] activitatea ASAT se determina dupa cantitatea de OA format
glutamatdehidrogenazei e) [x] activitatea ASAT se determina dupa cantitatea de piruvat
obtinut
684)Transaminarea aminoacizilor (TAA)
a) [x] ТAA reprezinta transferarea gruparii NH2 a AA la un alfa- 690)Dezaminarea indirecta (transdezaminarea)
cetoacid a) [x] in etapa a 2-a glutamatul este supus dezaminarii directe
b) [x] e un proces reversibil oxidative
c) [ ] e un proces ireversibil b) [x] dezaminarea directa a glutamatului e catalizata de
d) [ ] Glu si Asp nu se supun transaminarii glutamatdehidrogenaza NAD-dependenta
e) [x] Glu si Asp sint supuse transaminarii c) [ ] dezaminarea directa a glutamatului e catalizata de
glutamatdehidrogenaza NADP-dependenta
685)Transaminarea aminoacizilor (TAA) d) [x] in prima etapa se formeaza glutamat si cetoacid
a) [x] este catalizata de transaminaze e) [ ] dezaminarea directa a glutamatului e un proces ireversibil
b) [ ] vitamina B1 este coenzima transaminazelor
c) [ ] vitamina B2 este coenzima transaminazelor 691)Тransreaminarea:
d) [x] vitamina B6 este coenzima transaminazelor a) [ ] aminarea reductiva a alfa-cetoglutaratului este catalizata de
glutamatdehidrogenaza (GDH) NAD dependentг
b) [ ] in organismul animal toti AA se sintetizeaza pe aceasta cale
c) [x] in procesul de transreaminare participa transaminazele
d) [x] prezinta sinteza AA din alfa-cetoacizi si amoniac
e) [x] aminarea reductiva a alfa-cetoglutaratului este catalizata de
glutamatdehidrogenaza NADP dependentг 699)

692)Transdezaminarea alaninei HC C CH2 CH COOH HC C CH2


a) [x] este dezaminare indirecta
b) [ ] este procesul de biosinteza a alaninei N NH NH2 N NH
c) [ ] NH3 si alfa cetoglutaratul sint produsii initiali
d) [x] alanina si alfa-cetoglutaratul sint produsii initiali
e) [x] piruvatul, NADH2, NH3 si alfa-cetoglutaratul sint produsii a) [x] produsul reactiei poseda actiune vasodilatatoare
finali b) [x] produsul reactiei conduce la secretia de HCl
c) [ ] produsul reactiei inhiba secretia HCl
693)Transdezaminarea alaninei d) [ ] produsul reactiei participa la reglarea temperaturei сorpului,
a) [ ] alanina, alfa-cetoglutaratul, NADP sint produsii finali respiratiei
b) [ ] glutamatdehidrogenaza NADP-dependenta participa in acest e) [x] produsul reactiei influienteaza in mod direct asupra
proces fenomenului de sensibilizare
c) [x] glutamatdehidrogenaza NAD-dependenta participa in acest
proces 700)
d) [x] ALAT catalizeaza acest proces
e) [ ] ASAT catalizeaza acest proces
HO C CH2 CH COOH HO
694)Transreaminarea (sinteza alaninei)
a) [x] este procesul de biosinteza a alaninei
b) [ ] alanina si alfa-cetoglutaratul sint produsii initiali NH NH2
c) [x] alanina, alfa-cetoglutaratul, NADP sint produsii finali
d) [x] in proces participa glutamatdehidrogenaza NADP-dependenta a) [ ] e reactie de formare a histaminei
e) [ ] ASAT catalizeaza acest proces b) [x] e reactie de formare a serotoninei
c) [ ] e reactie de decarboxilare a triptofanului
695)Decarboxilarea aminoacizilor d) [x] e reactie de decarboxilare a 5-hidroxitriptofanului
a) [x] e reactia de eliberare a CO2 din AA e) [x] produsul reactiei poseda actiune vasoconstrictoare
b) [ ] toti AA se supun decarboxilarii
c) [x] in organismele vii au fost descoperite 4 tipuri de decarboxilare 701)
d) [ ] in organismele vii au fost descoperite 8 tipuri de decarboxilare Reactia
e) [ ] e proces reversibil

696)Decarboxilazele aminoacizilor HO C CH2 CH COOH HO


a) [ ] decarboxilazele poseda specificitate strict absoluta
b) [x] nu toate decarboxilazele poseda specificitate strict absoluta NH NH2
c) [x] coenzima decarboxilazelor este derivatul vitaminei B6
d) [ ] coenzima decarboxilazelor este derivatul vit. B2 a) [ ] produsul reactiei poseda actiune vasodilatatoare
e) [ ] se disting de decarboxilazele cetoacizilor doar prin natura b) [x] produsul reactiei nu contribuie la secretia de HCl
coenzimei c) [ ] produsul reactiei conribuie la secretia de HCl
d) [x] produsul reactiei participa la reglarea t corpului, tensiunii,
697)Decarboxilazele aminoacizilor AA respiratiei
a) [x] se disting de decarboxilazele cetoacizilor doar prin componenta e) [x] produsul reactiei este mediatorul proceselor nervoase
proteica
b) [ ] se disting de decarboxilazele cetoacizilor prin natura coenzimei 702)
єi componenюei proteice
c) [ ] in tesuturile animale e prezenta numai alfa-decarboxilaza
aminoacizilor, ce formeaza amine biogene si CO2 HO CH2 CH COOH HO C
d) [x] in tesuturile animale e prezenta nu numai alfa-decarboxilaza
aminoacizilor HO HO
e) [x] specificitatea decarboxilazelor depinde de componenta proteica
NH2

698)
a) [ ] e reactia de decarboxilare a tirozinei
b) [x] e reactia de decarboxilare a 3,4-dihidroxifenilalaninei
HC C CH2 CH COOH HC C CHc)2 [x] CH 2 +de CO
e reactia 2 a dopaminei
formare
N NH d) [ ] e reactia de formare a tiraminei
NH2 N NH e) [x] NH
produsul reactiei este precursorul catecolaminelor
2
a) [x] e alfa-decarboxilare
b) [ ] e omega decarboxilare
c) [x] e o reactie de formare a histaminei 703)
d) [ ] e o reactie de formare a serotoninei
e) [ ] produsul reactiei poseda actiune vasoconstrictoare
d) [x] inhibitorii monoaminoxidazei (MAO) sint utilzati in
tratamentul bolii hipertonice
HO CH2 CH COOH HO CH CH2 + COeste
e) [x]2monoaminoxidaza 2 enzima FAD-dependenta
HO HO 706)
NH2 NH2
NH2 NH2
| |
a) [x] precursorul reactiei este precursorul melaninelor HOOC – CH– (CH2)2 – COOH --> CH2 – (CH2)2 – COOH + CO2
b) [x] viteza biosintezei catecolaminelor e determinata de a) [ ] este catalizata de glutamatcarboxilaza
tirozinmonooxigenaza b) [x] este catalizata de glutamatdecarboxilaza
c) [ ] viteza biosintezei catecolaminelor nu e determinata de c) [x] produsul rezultat este acidul gama-aminobutiric
tirozinmonooxigenaza d) [x] gama-aminobutirat+alfa-cetoglutarat ->semialdehida
d) [ ] inhibitorul decarboxilazei (a-metildopa) nu contribuie la succinica+glutamat
scaderea tensiunii arteriale e) [x] gama-aminobutiratul intra in ciclul Krebs prin intermediul
e) [x] inhibitorii decarboxilazei contribuie la scaderea tensiunei succinatului
arteriale
707)
704) NH2 NH2
R-CH2-NH2 + H2O + O2 ----> R-COH + NH3 + H2O2
a) [x] e reactia de degradare a aminelor biogene | |
b) [x] decurge in 2 etape HOOC – CH– (CH2)2 – COOH --> CH2 – (CH2)2 – COOH + CO2
c) [ ] decurge intr-o singura etapa a) [x] enzima reactiei utilizeaza in calitate de cofactor vit.B6
d) [ ] este reversibila b) [x] produsul reactiei este un mediator de inhibitie
e) [x] este ireversibila c) [ ] este reversibila
d) [x] produsul reactiei este utilizat in tratamentul afectiunilor SNC
705) e) [x] gama-aminobutiratul e detoxifiat in reactia de transaminare
R-CH2-NH2 + H2O + O2 ----> R-COH + NH3 + H2O2

a) [x] este reactie de dezaminare oxidativa a monoaminelor 708)Vitaminele necesare pentru activitatea mono- si
b) [ ] decurge preponderent in citozol diaminoxidazelor
c) [ ] aldehida, NH3 si НОН sint produsele reactiei
a) [ ] tiamina d) [ ] acidul ascorbic
b) [ ] niacina e) [ ] vitamina D
c) [x] riboflavina
monoaminooxidazelor
709)Compusii degradarii aminelor biogene la actiunea
a) [ ] acizii carboxilici si NH3 d) [x] aldehidele, NH3, Н2О2
b) [ ] aldehidele si NH3 e) [ ] aldehidele, Н2О2
c) [ ] acizii carboxilici, NH3, H2О2
710)Aminoacizii precursori ai catecolaminelor
a) [ ] glutamatul d) [ ] histidina
b) [x] fenilalanina e) [x] tirozina
c) [ ] triptofanul
711)Sursa de sinteza a histaminei
a) [ ] triptofanul d) [ ] fenilalanina
b) [x] histidina e) [ ] aspartatul
c) [ ] tirozina
712)Sursa de sinteza a serotoninei
a) [ ] histidina d) [ ] fenilalanina
b) [ ] glutamatul e) [x] triptofanul
c) [ ] tirozina
713)Produsele finale ale degradarii proteinelor simple sint:
a) [x] CO2 d) [x] H2O
b) [x] NH3 e) [ ] acidul uric
c) [x] ureea
714)Sursele de amoniac in organism sint
a) [ ] ciclul Krebs d) [x] nucleotidele purinice
b) [ ] beta-oxidarea e) [x] glutamina
c) [x] aminoacizii
715)Sursele de amoniac in organism sint
a) [ ] transaminarea d) [ ] steroizii
b) [x] aminele biogene e) [ ] corpii cetonici
c) [x] nucleotidele pirimidinice
C=O
716) a) [x] este o reactie de detoxifiere a amoniacului
NH2 NH2 NH2 b) [ ] decurge fara consum de energie
| | | c) [x] decurge cu utilizarea energiei
HOOC – CH– (CH2)2 – COOH +NH3 --> HOOC - CH – (CH2)2 – d) [ ] este o reactie de detoxifiere finala a NH3
e) [ ] este o reactie de formare a asparaginei
a) [x] reprezinta mecanismul de transport al NH3 din muschi in ficat
b) [ ] NH3 + alfa-cetoglutarat + NADH + H2O -> glutamat + NAD +
717) H2O
NH2 NH2 c) [x] NH3 + alfa-cetoglutarat + NADPH2 -> glutamat+NADP +
NH2 H2O
d) [x] glutamat+piruvat ---> alfa-cetoglutarat + alanina
| | |
e) [ ] NH3 + oxalilacetat + NADPH2 +Н2О -> аspartat + NADP +
HOOC – CH– (CH2)2 – COOH +NH3 --> HOOC - CH – (CH2)2 –
Н2О
C=O
719)Enzimele si vitaminele ciclului glucoza-alanina
a) [x] este reactia de formare a glutaminei a) [x] alaninaminotransferaza /ALAT/
b) [ ] produsul reactiei este forma de transport a NH3 b) [x] glutamatdehidrogenaza /NADPdependenta/
c) [x] este catalizata de glutaminsintetaza c) [ ] aspartataminotransferaza /ASAT/
d) [ ] este catalizata de glutaminaza d) [ ] vitamina B2
e) [ ] produsul reactiei reprezinta numai glutamina e) [ ] vitamina B1

718)Ciclul glucoza-alanina (reactiile din muschi) 720)Ureogeneza


a) [x] are loc exclusiv in ficat
b) [ ] are loc exclusiv in rinichi d) [x] decurge partial in citoplasma si partial in mitocondrii
c) [ ] decurge in mitocondrii e) [x] este mecanismul de detoxifiere terminala a NH3
721)Ureogeneza
a) [ ] este mecanismul de detoxifiere temporara a NH3 d) [ ] ureea este combinatie toxica
b) [x] necesita consum de energie e) [x] ureea este combinatie netoxica
c) [ ] decurge fara consum de energie
722)Enzimele si cofactorii care participa in ureogeneza:
a) [ ] glutaminaza d) [x] N-acetilglutamatul
b) [x] carbamoilfosfatsintetaza 1 e) [ ] N-acetilaspartatul
c) [x] biotina
723)Enzimele si cofactorii care participa in ureogeneza:
a) [x] ornitintranscarbamoilaza d) [x] argininosuccinatliaza
b) [ ] NAD+ e) [x] arginaza
c) [x] argininsuccinatsintetaza
724)Aminoacizii care participa direct sau indirect in ureogeneza:
a) [x] acidul glutamic d) [x] citrulina
b) [ ] alanina e) [ ] lizina
c) [x] ornitina
725)Aminoacizii care participa direct sau indirect in ureogeneza:
a) [x] acidul asparagic d) [x] arginina
b) [x] argininsuccinatul e) [ ] valina
c) [ ] treonina
molecule de uree?
726)Cite molecule de ATP sint necesare pentru sinteza a 100
a) [ ] 100 d) [ ] 400
b) [ ] 200 e) [ ] 500
c) [x] 300
de uree?
727)Сite legaturi macroergice sint utilizate in sinteza a 200 molecule
a) [ ] 200 d) [x] 800
b) [ ] 400 e) [ ] 1200
c) [ ] 600
molecule de uree?
728)Сite molecule de CO2 sint necesare pentru sinteza a 200
a) [ ] 300 d) [ ] 400
b) [ ] 100 e) [ ] 20
c) [x] 200
molecule de alanina pina la CO2, H2O si NH3?
729)Cite molecule de ATP se genereaza la oxidarea aeroba a unei
a) [ ] 4 d) [ ] 38
b) [ ] 6 e) [ ] 36
c) [x] 18
in rinichi:
730)Indicati combinatiile necesare pentru formarea sarurilor de NH3
a) [ ] glutamatul d) [ ] ureea
b) [x] glutamina e) [x] ionii de H
c) [x] glutaminaza
ciclului Krebs cu participarea transaminazelor?
731)Care aminoacizii neesentiali se pot sintetiza din intermediarii
a) [ ] serina c) [ ] tirozina
b) [x] aspartatul d) [x] acidul glutamic
e) [ ] glicina
celule?
732)Care compusi sint necesari pentru obtinerea NH3 din alanina in
a) [x] alfa-cetoglutaratul d) [x] NAD
b) [ ] glutamatul e) [x] Н2О
c) [x] piridoxalfosfatul
organism
733)Care dereglari de metabolism conduc la acumularea de NH3 in
a) [ ] blocarea decarboxilarii oxidative a piruvatului d) [ ] cresterea sintezei de ATP
b) [ ] hiperproducerea de corpi cetonici e) [x] diminuarea alfa-cetoglutaratului
c) [x] reducerea sintezei ATP-ului
734)Indicati localizarea dezaminarii indirecte a aminoacizilor:
a) [ ] nucleul d) [x] mitocondrii
b) [ ] citoplasma e) [ ] lizosomii
c) [ ] ribozomi
uman:
735)Indicati combinatiile care sint surse de NH3 in organismul
a) [ ] alfa-cetoglutaratul d) [ ] piruvatul
b) [x] guanina, adenina e) [ ] oxaloacetatul
c) [x] glutamina
736)NH3 este utilizat in sinteza:
a) [ ] aminoacizilor esentiali d) [x] glutaminei si asparaginei
b) [x] aminoacizilor neesentiali e) [x] sarurilor de amoniu
c) [x] in aminizarea reductiva a alfa-cetoglutaratului
737)NH3 este utilizat in sinteza:
a) [x] ureei d) [ ] citozinei
b) [ ] acidului uric e) [ ] acetoacetatului
c) [ ] adeninei
NH3:
738)Indicati aminoacizii care participa la detoxifierea si transportul
a) [x] glutamatul d) [ ] arginina
b) [x] aspartatul e) [ ] ornitina
c) [x] alanina
739)Sursele nemijlocite de azot pentru sinteza ureei sint:
a) [ ] glutamatul d) [ ] alanina
b) [x] L-aspartatul e) [x] NH4+
c) [ ] glutamina
740)Glutamatdehidrogenaza face parte din:
a) [ ] hidrolaze d) [ ] liaze
b) [ ] ligaze e) [ ] izomeraze
c) [x] oxidoreductaze
741)Produsele finale de detoxifiere a NH3
a) [ ] glutamina d) [x] sarurile de amoniu
b) [ ] asparagina e) [ ] acidul uric
c) [x] ureea
742)Sub forma caror compusi este transportat NH3 la ficat si rinichi:
a) [ ] uree d) [x] glutamina
b) [ ] acidul uric e) [x] alanina
c) [ ] carbamoilfosfat
743)Sub forma caror compusi este transportat NH3 la ficat si rinichi:
a) [x] asparagina d) [ ] pirimidina
b) [ ] adenina e) [ ] creatina
c) [ ] arginina
d) [x] ciclul Krebs furnizeaza ATP pentru sinteza ureei
744)Corelatia ciclului Krebs cu ureogeneza: e) [ ] ciclul Krebs furnizeaza fumarat pentru sinteza ureei
a) [ ] ciclul Krebs furnizeaza NADH necesar pentru sinteza ureei
b) [x] ciclul Krebs furnizeaza CO2 necesar pentru sinteza ureei 745)Azotul neproteic sanguin e constituit din azotul urmatoarelor
c) [x] ciclul Krebs participa la resinteza aspartatului din fumarat substante:
a) [ ] proteinelor simple d) [x] aminoacizilor
b) [x] ureei e) [x] peptidelor
c) [ ] hemoglobinei
substante:
746)Azotul neproteic sanguin e constituit din azotul urmatoarelor
a) [ ] glucozei d) [x] indicanului
b) [x] creatinei, creatininei e) [ ] corpilor cetonici
c) [x] acidului uric
b) [x] glicina se transforma in serina si treonina
747)Metabolismul glicinei: c) [x] glicina este un aminoacid glucoformator
a) [ ] glicina e aminoacid esential d) [x] transformarea glicinei in serina necesita FAD, NADPH2,
tetrahidrofolat
e) [x] in principiu glicina este degradata oxidativ pina la СО2,NH3,- 748)Glicina ia parte la sinteza:
СН2-FН4
a) [x] glutationului d) [x] glucozei
b) [x] acidului hipuric e) [ ] pirimidinelor
c) [x] creatininei
749)Glutationul:
a) [x] este o tripeptida d) [ ] participa la transportul glucozei
b) [ ] e o enzima conjugata e) [x] e constituit din resturile de glicina, cisteina si glutamat
c) [x] participa la transportul aminoacizilor
formare de fenilpiruvat
750)Glutationul: c) [x] acidul fenilpiruvic apare in deficitul de fenilalaninhidroxilaza
a) [ ] e coenzima glutamatdehidrogenazei d) [ ] Phe si Tyr sint aminoacizi esentiali
b) [ ] e constituit din resturile de glicina, metionina si glutamat e) [x] Phe-este aminoacid esential, iar Tyr acid neesential
c) [ ] in glutation glutamatul formeaza legatura CONH cu Cys prin
intermediul grupei alfa-COOH 757)Fenilalanina (Phe) si tirozina (Tyr):
d) [x] in glutation glutamatul formeaza legatura CONH cu Cys prin a) [x] Phe si Tyr sint precursorii catecolaminelor
intermediul grupei gama-COOH b) [x] catabolismul Tyr necesita O2, tetrahidrobiopterina, vitamina C,
e) [x] glutationul inhiba activitatea unor proteine (insulina) glutation
c) [x] NADPH2 e necesar pentru reducerea dihidrobiopterinei
751)Glutationperoxidaza si glutationreductaza: d) [ ] catabolismul Tyr nu necesita O2, vitamina C, glutamat
a) [x] glutationul ia parte in procesele de detoxifiere e) [x] Phe si Tyr sint aminoacizi cetoformatori
b) [x] glutation-peroxidaza catalizeaza reducerea H2O2 pe contul
oxidarii glutationului 758)Tulburarile metabolismului in fenilcetonurie:
c) [x] glutation-reductaza se contine in special in componenta a) [x] Phe nu se transforma in tirozina
eritrocitelor si a ficatului b) [ ] creste nivelul de tirozina in singe
d) [x] reducerea glutationului are loc cu ajutorul NADPH2 prin FAD c) [ ] creste sinteza de melanina
e) [ ] reducerea glutationului are loc cu ajutorul NADH prin FAD d) [x] se acumuleaza fenilpiruvat
e) [x] activitatea fenilalaninhidroxilazei lipseste
752)Cisteina:
a) [ ] e un AA esential 759)Tulburarile congenitale ale metabolismului Phe si Tyr:
b) [x] doua molecule de cisteina formeaza cistina a) [x] alcaptonuria
c) [x] formarea cistinei este catalizata de NAD-cisteinreductaza b) [ ] boala Hartnup
d) [ ] formarea cistinei este catalizata de NADP cisteinreductaza c) [ ] boala urinei cu miros de artar
e) [x] Cys se sintetizeaza din Met si Ser, enzima este d) [x] albinismul
piridoxaldependenta e) [x] fenilcetonuria

760)Tulburarile metabolismului in alcaptonurie:


753)Cisteina: a) [x] se datoreste absentei homogentizat dioxigenazei in ficat si
a) [x] multe enzime contin in centrul activ gruparea SH a Cys rinichi
b) [x] la oxidarea gruparii SH din centrul activ enzimele isi pierd b) [x] se acumuleaza acid homogentizinic
activitatea c) [x] urina se innegreste la aer
c) [x] Cys este necesara pentru sinteza taurinei d) [ ] se datoreste deficitului de transaminaze
d) [ ] Cys se transforma numai in piruvat e) [ ] se manifesta prin retentie psihica si fizica
e) [x] Cys se degradeaza pina la: H2S,SO3-,SCN,NH3,piruvat
761)Triptofanul (Trp):
754)Metionina: a) [ ] este un aminoacid neesential
a) [ ] este un aminoacid neesential b) [x] este precursorul serotoninei
b) [x] este un aminoacid esential c) [x] calea principala de catabolizare a triptofanului-calea
c) [ ] se sintetizeaza din Cys kinureninica (95%)
d) [x] sulful metioninei se include in componenta Cys d) [x] din Trp se sintetizeaza nicotinamida
e) [ ] sulful metioninei nu se include in componenta Cys e) [x] se oxideaza pe calea serotoninei in carcinomi

755)Metionina: 762)Histidina:
a) [ ] metionina libera este donatorul de grupari CH3 in reactiile de a) [ ] este un aminoacid neesential
transmetilare b) [x] este un aminoacid esential
b) [x] S-adenozilmetionina este donatorul de grupari metil c) [ ] se supune dezaminarii oxidative
c) [x] sinteza formei active de metionina necesita energia ATP-ului d) [x] se supune dezaminarii intramoleculare
d) [ ] sinteza formei active de metionina nu necesita aport de energie e) [x] la decarboxilare se formeaza histamina
e) [x] grupa СН3 a Met e utilizata in sinteza adrenalinei, creatinei,
fosfatidilcolinei 763)Histidina:
a) [x] este catabolizata prin acid urocanic pina la glutamat
756)Fenilalanina (Phe) si tirozina (Tyr): b) [x] urocaninaza, histidaza sunt specifice pentru ficat
a) [x] Phe se hidroxileaza in Tyr de monooxigenaza ce contine c) [ ] urocaninaza histidaza sunt specifice pentru multe tesuturi
tetrahidrobiopterina (THBP) d) [ ] este aminoacid gluco si cetoformator
b) [ ] calea de baza de metabolizare a Phe e transaminarea ei cu e) [ ] urocaninaza sanguina creste in leziunile miocardului
a) [x] ridica presiunea intracraniana si duce la dureri de cap
764)Histamina b) [x] contracta muschii netezi ai plaminilor ce se manifesta ca semn
a) [x] se formeaza, se acumuleaza si se pastreaza in mastocite de sufocare
b) [x] se elibereaza la actiunea diferitor factori exogeni si endogeni c) [ ] nu stimuleaza secretia de suc gastric si saliva
c) [x] e necesara in sinteza carnozinei si anserinei d) [x] inactivarea histaminei are loc prin metilare, metilhistamina se
d) [ ] exercita actiune vasoconstrictoare marind presiunea arteriala excreta cu urina
e) [x] contribuie la dezvoltarea edemelor e) [x] participa la dezvoltarea reactiei inflamatoare

765)Histamina 766)Acidul glutamic:


a) [ ] este un aminoacid esential d) [x] se carboxileaza
b) [x] este un aminoacid neesential e) [ ] se hidroxileaza
c) [x] se decarboxileaza
767)Acidul glutamic:
a) [x] se transamineaza d) [ ] se dezamineaza indirect
b) [x] se conjuga e) [ ] se supune dezaminarii intramoleculare
c) [x] se dezamineaza direct
768)Acidul glutamic:
a) [ ] se metileaza d) [x] este aminoacid glucoformator
b) [ ] se oxideaza in Ciclul Krebs e) [ ] este aminoacid cetoformator
c) [ ] se supune beta-oxidarii
769)Acidul glutamic:
a) [ ] este supus aminari reductive d) [x] se formeaza din alfa-cetoglutarat, prolina, glutamina
b) [x] se supune amidarii e) [ ] este supus dezaminarii reductive
c) [x] se formeaza din histidina, arginina
Hys,Trp
770)Glutaminsintetaza: d) [x] este reglata reversibil in mod covalent
a) [x] este reglatorul fluxului de azot in organism e) [ ] reglatorul ei este fosfatul si fosfokinaza
b) [x] este inhibata de catre alanina si glicina
c) [x] e inhibata in mod cumulativ de produsele finale AMP, GTP, 771)Аcidul glutamic participa la :
a) [x] biosinteza proteinelor d) [ ] biosinteza lipidelor
b) [x] mentinerea echilibrului acido-bazic e) [x] biosinteza proteinelor fixatoare de Ca++
c) [x] mineralizarea tesutului osos
772)Acidul glutamic participa la sinteza:
a) [x] aminozaharurilor d) [ ] histaminei
b) [x] glutaminei e) [x] acidului folic
c) [ ] nucleotidelor purinice si pirimidinice
773)Acidul asparagic:
a) [x] este un aminoacid neesential d) [ ] este supus dezaminarii directe
b) [ ] este un aminoacid esential e) [x] este supus dezaminarii indirecte
c) [x] este supus transaminarii
774)Acidul asparagic:
a) [ ] este supus metilarii d) [x] produsul catabolismului este aminoacidul glucoformator
b) [ ] produsul catabolismului este alfa-cetoglurataratul e) [ ] produsul catabolismului este aminoacidul cetoformator
c) [x] produsul catabolismului este oxalilacetatul
775)Acidul asparagic:
a) [ ] este supus beta-oxidarii d) [ ] este supus aminarii reductive
b) [x] este supus amidarii e) [ ] este supus carboxilarii
c) [x] se poate sintetiza din fumarat
776)Acidul asparagic:
a) [ ] participa la sinteza carbamoilfosfatului d) [x] participa la sinteza ureei
b) [x] participa la sinteza pirimidinelor e) [ ] particpa la sinteza corpilor cetonici
c) [x] participa la sinteza asparaginei
777)Acidul asparagic:
a) [x] participa la naveta malat-aspartat d) [ ] participa la sinteza hemului
b) [ ] participa la ciclul glucoza-alanina e) [x] la transformarile lui participa transaminazele
c) [x] participa la sinteza purinelor
glucoformatori
778)Acidul asparagic: d) [ ] Val, Leu, Trp, Ala sunt aminoacizi glucoformatori
a) [ ] la transformarea lui participa NAD-dehidrogenaza e) [x] Asp intra in ciclul Krebs prin intermediul oxalilacetatului
b) [ ] la transformarea lui participa FAD-dehidrogenaza
c) [x] la transformarea lui participa asparaginsintetaza 780)Metabolismul aminoacizilor:
d) [x] participa la sinteza glucozei a) [x] Arg,His,Pro se includ in ciclul Krebs prin alfa-cetoglutarat
e) [ ] intra in componenta glutationului b) [x] Tyr, Trp, Phe si Ile sunt aminoacizi gluco- si cetoformatori
c) [x] Thr, Ile, Met si Val se includ in ciclul Krebs prin succinil-CoA
779)Metabolismul aminoacizilor: d) [ ] Glu si Gln intra in ciclul Krebs prin oxalilacetat
a) [x] leucina este un aminoacid exclusiv cetoformator e) [ ] Asp intra in ciclul Krebs prin fumarat
b) [ ] Lys,Tyr si Phe sint aminoacizi exclusiv cetoformatori
c) [x] Ala,Gly, Glu, Asn, Tre, Arg, His, Ser sint aminoacizi 781)In catabolismul aminoacizilor participa enzimele:
a) [x] mono- si dioxigenazele b) [ ] Acil-CoA-sintetaza
c) [x] transaminazele e) [x] dehidrogenazele alfa-cetoacizilor
d) [x] glutamatdehidrogenaza
782)In catabolismul aminoacizilor participa enzimele:
a) [x] CoA-mutazele, CoA-carboxilazele d) [x] decarboxilazele
b) [x] transaminazele e) [ ] helicazele
c) [x] metiltransferazele
783)In catabolismul aminoacizilor participa cofactorii:
a) [x] vitaminele B1, B2, B6 d) [ ] vitaminele A, E
b) [x] NAD, NADP e) [x] ionii de Mg2+, Fe2+, Cu+
c) [x] NADH, NADPH2
784)In catabolismul aminoacizilor participa cofactorii:
a) [x] vitamina B12, vitamina H d) [x] acidul lipoic, acidul ascorbic
b) [ ] vitamina D e) [x] acidul tetrahidrofolic, FMN
c) [x] FAD, vitamina PP
e) [x] are in consecinta un bilant negativ
785)Conexiunea dintre metabolismul proteic, glucidic si lipidic:
a) [x] e efectuata datorita conversiei proteinelor, grasimilor si 788)Carenta proteica este:
glucidelor a) [x] insotita de hipoproteinemie
b) [ ] e efectuata in beta-oxidare b) [ ] insotita de o marire a presiunii oncotice
c) [x] are loc in ciclul Krebs c) [x] Kwashiorkorul este forma pronuntata a denutritiei proteice
d) [x] este efectuata in gluconeogeneza d) [ ] insotita de amplificarea procesului de dezaminare, transaminare
e) [x] are loc in metabolismul energetic (sistemul ADP-ATP) si biosinteza a aminoacizilor
e) [x] scade sinteza ureei in ficat

789)Carenta proteica:
a) [x] scade ureea in urina
786)Conexiunea dintre metabolismul proteic, glucidic si lipidic: b) [ ] creste ureea in urina
a) [x] e determinata de sistemul acizilor monoaminodicarboxilici si c) [x] dereglarea matabolismului aminoacizilor se datoreste
amidele lor insuficientei si distrugerii apoenzimei
b) [x] glucidele sint convertite la lipide d) [x] se modifica azotul neproteic sanguin si fractiile lui
c) [ ] acizii grasi se transforma in glucide si aminoacizi e) [x] se dezvolta edemul de foame
d) [x] aminoacizi genereaza cetoacizii
e) [x] unii intermediari ai metabolismului glucidic si lipidic pot fi 790)Metabolismul nucleoproteinelor. Digestia:
convertiti la aminoacizi a) [ ] degradarea acizilor nucleici are loc in stomac
b) [x] degradarea acizilor nucleici are loc in intestinul subtire
787)Carenta proteica: c) [x] degradeaza cu predilectie pe cale hidrolitica
a) [ ] este independenta de deficitul de proteine in alimentatie d) [ ] degradarea cu predilectie pe calea fosforilitica
b) [x] rezultatul inanitiei totale sau partiale e) [x] ADN-aza si ARN-aza pancreatica efectueaza degradarea
c) [x] rezultatul alimentatiei proteice unilaterale /proteine de origine acizilor nucleici
vegetala/
d) [ ] insotita de bilant azotat pozitiv 791)Precursorii sintezei nucleotidelor purinice:
a) [x] ribozo-5-fosfatul d) [ ] asparagina
b) [x] glutamina e) [x] acidul asparagic
c) [ ] acidul glutamic
792)Precursorii sintezei nucleotidelor purinice:
a) [x] glicina d) [x] fragmente cu un singur atom de carbon din componenta
b) [ ] alanina tetrahidrofolatului (FH4)
c) [ ] acidul fosforic e) [x] CO2
d) [x] GMP inhiba sinteza proprie si sinteza IMP
793)Sinteza nucleotidelor purinice: e) [x] ATP este utilizat la sinteza GMP
a) [x] fosforibozil-pirofosfatul (PRPP) este produsul cheie in
biosinteza nucleotidelor purinice 796)Sinteza nucleotidelor purinice:
b) [ ] sinteza se termina cu formarea de AMP a) [x] IMP este precursorul AMP si GMP
c) [ ] sinteza se termina cu formarea de GMP b) [x] acidul inozinic este precursorul AMP si GMP
d) [x] sinteza se termina cu formarea de IMP c) [x] grupa NH2 a adenilatului este furnizata de aspartat
e) [ ] sinteza se termina cu formarea de baze purinice libere d) [ ] grupa NH2 a adenilatului este furnizata de glutamat
e) [x] grupa NH2 a guanilatului este furnizata de glutamina
794)Reglarea sintezei nucleotidelor purinice:
a) [x] enzima reglatoare este 5-fosforibozil-1-pirofosfat-sintetaza 797)Sinteza nucleotidelor pirimidinice:
b) [x] enzima reglatoare este a) [ ] produsul final al sintezei constituie baze pirimidinice libere
glutaminfosfopirofosfatamidotransferaza b) [x] produsul final a sintezei constituie nucleotide pirimidinice in
c) [x] IMP, AMP, GMP sint inhibitori alosterici special UMP
d) [ ] IMP, AMP,GMP sint activatori alosterici c) [x] fosforibozil-pirofosfatul (PRPP) este donatorul de ribozilfosfat
e) [x] IMP inhiba sinteza proprie d) [x] carbamilfosfatul se formeaza in citozol
e) [ ] carbomoilfosfatul se formeaza in mitocondrii
795)Reglarea sintezei nucleotidelor purinice:
a) [ ] GMP activeaza sinteza proprie si sinteza IMP 798)Biosinteza nucleotidelor pirimidinice:
b) [ ] AMP activeaza sinteza proprie si sinteza IMP a) [x] convertirea UMP la UDP si UTP se face prin fosforilare pe
c) [x] AMP inhiba sinteza proprie si sinteza IMP contul ATP-ului
b) [ ] CTP se sintetizeaza pe contul energiei GTP
c) [x] ATP este activatorul alosteric al sintezei UMP
d) [x] CTP este inhibitorul alosteric al sintezei UMP 801)Biosinteza nucleotidelor timidilice:
e) [x] sinteza UMP este inhibata de insusi produsul reactiei UMP a) [ ] UMP este precursorul nucleotidelor timidilice
b) [x] dUMP este precursorul nucleotidelor timidilice
799)Biosinteza dezoxiribonucleotidelor: c) [ ] S-adenozilmetionina este donatorul de grupare CH3
a) [x] dezoxiribonucleotidele se formeaza datorita reducerii ribozei d) [x] metilen-FH4 este donatorul de grupare CH3
b) [x] sursa de H2 este tioredoxina ce contine 2 grupe SH e) [x] timidilatsintaza catalizeaza sinteza nucleotidelor timidilice
c) [x] reducerea tioredoxinei se face pe contul NADPH2
d) [ ] reducerea tioredoxinei are loc pe contul NADH 802)Biosinteza dezoxiribonucleotidelor
e) [x] tioredoxinreductaza este o flavoproteina a) [x] ribonucleotidreductaza asigura sinteza tuturor dRN pentru
sinteza ADN
800)Biosinteza nucleotidelor purinice: b) [ ] ribonucleotidreductaza nu asigura sinteza tuturor dRN
a) [ ] nucleotidele purinice se sintetizeaza numai de novo c) [x] ribonucleotidreductaza poseda multe stari conformationale cu
b) [x] nucleotidele purinice se sintetizeaza si din produsi gata diferite proprietati catalitice
c) [x] sinteza din produsi gata este dificila in ficat d) [x] sinteza ADN-ului poate fi blocata la etapa de formare a dTMP
d) [x] sinteza din produsi gata costa mai ieftin e) [x] fluoruracilul inhiba ireversibil timidilatsintaza transferind-o in
e) [x] sinteza din produsi gata este activa in creier fluordezoxiuridilat

803)Degradarea acizilor nucleici in testuri este realizata de :


a) [x] ADN-azele 1,2 d) [x] ADN-glicozidaze
b) [ ] helicaze e) [ ] polinucleotidfosforilaza, nucleozidfosforilaza
c) [x] ARN-aze, restrictaze
804)Produsii finali ai metabolismului nucleotidelor purinice:
a) [ ] inozina d) [x] acidul uric
b) [ ] hipoxantina e) [ ] ureea
c) [ ] xantina
805)Produsii finali ai metabolismului nucleotidelor pirimidinice:
a) [x] СО2 d) [ ] succinil-CoA
b) [x] H2O e) [x] sarurile de amoniu
c) [ ] beta-alanina
a) [x] principala manifestare biochimica a gutei-cresterea acidului
806)Enzimele sintezei si degradarii nucleotidelor purinice: uric in singe
a) [x] hipoxantina si xantina sint oxidate pina la acid uric si H2O2 b) [ ] pelagra este patologia principala a metabolismului purinic
b) [ ] hipoxantina si xantina sint oxidate numai pina la acid uric c) [x] in guta se observa insuficienta partiala de hipoxantin-guanin-
c) [x] enzimele catabolismului purinelor sint xantinoxidaza si fosforiboziltransferaza (HGPRT)
catalaza d) [x] activitatea fosforibozilpirofosfat (PRPP)-sintetazei este marita
d) [ ] pentru catabolismul purinelor este necesara numai in caz de guta
xantinoxidaza e) [x] la bolnavii de guta se constata dereglarea alosterica a enzimei
e) [x] xantinoxidaza este o flavoproteina ce contine Fe si Mo
808)Alopurinolul - analogul hipoxantinei:
807)Patologia metabolismului purinic:
a) [x] este substrat pentru xantinoxidaza d) [ ] este inhibitor alosteric
b) [x] scade сantitatea acidului uric in singe e) [ ] este eficient in insuficienta congenitala de
c) [x] majoreaza xantina si hipoxantina in singe guaninfosforiboziltransferaza
809)Monoaminoxidaza:
a) [x] catalizeaza degradarea aminelor biogene d) [ ] este enzima NADP - dependenta
b) [ ] catalizeaza formarea aminelor biogene e) [x] este enzima FAD-dependenta
c) [ ] este enzima NAD-dependenta
810)Ciclul glucoza-alanina (reactiile din ficat) d) [x] NH3 -> sinteza ureei
a) [ ] aspartat + piruvat -> oxalilacetat + alanina e) [x] piruvat -> glucoza
b) [x] alanina + alfa-cetoglutarat -> glutamat + piruvat
c) [x] glutamat +NAD +H2O-> a-cetoglutarat + NH3 + NADH 811)Enzimele si vitaminele ciclului glucoza-alanina (2)
a) [x] glutamatdehidrogenaza (NADd) d) [x] vitamina B6
b) [ ] glutamatdehidrogenaza (FADd) e) [x] vitamina PP
c) [ ] glutamatdehidrogenaza (FMNd)
812) (2)Glicina ia parte la sinteza
a) [x] hemului d) [x] acizilor biliari conjugati
b) [ ] indicanului e) [x] gruparilor cu un singur atom de carbon
c) [x] purinelor
814)Mecanismul ureogenezei (prima reactie)
813)Mecanismul ureogenezei (prima reactie) a) [ ] reactia este catalizata de carbomoilfosfatsintetaza 2
a) [x] HCO3- + NH4+ /Gln/ + 2ATP + N-acetilGlu b) [x] carbamoilfosfat sintetaza este enzima reglatoare
--->carbamoilfosfat + 2ADP + H3PO4 + /Glu/ c) [x] enzima contine biotina
b) [ ] НСО3- + NH4+ + АТP -> carbamilfosfat + АDP + Н3РО4 d) [x] carbamoilfosfatul este compus macroergic
c) [x] Gln serveste ca sursa de azot in aceasta reactie e) [x] activator indispensabil al acestei reactii e N-acetilglutamatul
d) [ ] Gln nu serveste ca sursa de azot in aceasta reactie
e) [x] reactia este catalizata de carbomoilfosfatsintetaza 1 815)Reactiile ciclului ureogenezic
a) [x] carbamilfosfat + ornitina -> citrulina + Н3РО4
b) [ ] carbamilfosfat+ATP+ornitina -> citrulina + ADP +2H3PO4 e) [ ] Hormonul adsorbit pe celulele singelui
c) [x] citrulina rezultanta trece in citoplasma
d) [ ] citrulina rezultanta patrunde in mitocondrii 818)Proprietatile generale ale hormonilor :
e) [ ] citrulina+aspartat -> acid argininsuccinic a) [x] Activitate fiziologica inalta
b) [ ] Actiune universala
816)Reactiile ciclului ureogenezic c) [x] Actiune de tip catalitic
a) [ ] citrulina + aspartat +ATP -> argininsuccinat + ADP + H3PO4 d) [x] Efectul e legat de actiunea asupra metabolismului substantelor
b) [x] citrulina + aspartat + ATP -> argininsiccinat + AMP + e) [x] Actiune specifica
H4P2O7
c) [x] argininsuccinat -> arginina + fumarat 819)Hormonii au actiune fundamentala asupra:
d) [ ] argininsuccinat + H2O -> arginina + fumarat a) [x] Morfogenezei (cresterea si maturarea organismului)
e) [x] arginina + Н2О -> ornitina + uree b) [x] Dezvoltarii sexuale
c) [x] Functiei reproductive
817)Activitate biologica poseda : d) [x] Dezvoltarii sistemului nervos
a) [x] Hormonul liber e) [ ] Coagularii singelui
b) [ ] Prohormonul
c) [ ] Preprohormonul 820)Hormonii regleaza:
d) [ ] Hormonul legat cu proteina de transport
a) [x] Ritmul inimii d) [ ] Vederea
b) [x] Functiile rinichilor e) [ ] Miscarea
c) [x] Lactatia
821)Clasificarea hormonilor:
a) [x] Proteinopeptide d) [x] Derivati ai aminoacizilor
b) [ ] Derivati ai fosfolipidelor e) [ ] Derivati ai nucleotidelor
c) [x] Steroizi
822)Metabolitii - indicatori ai actiunii hormonilor:
a) [x] Glucoza d) [x] Acizii grasi si colesterolul
b) [x] Aminoacizii e) [x] Ca++, Na+, K+, Cl-, apa
c) [ ] Bilirubina
823)Nivelul necesar de hormon este reglat de:
a) [x] Mecanismul retroinhibitiei pozitive d) [x] Secretia moleculelor reglatoare
b) [x] Retroinhibarea metabolit-hormon e) [x] Mecanismele retroinhibitiei hormonale negative
c) [ ] nu e controlat de factori neurologici
824)Specificitatea actiunii hormonilor e determinata de:
a) [x] Existenta in celule a receptorilor specifici d) [ ] Receptorii sint lipoproteide
b) [x] Receptorii sint glicoproteide e) [ ] sunt localizaюi numai оn membrana citoplasmaticг
c) [ ] Receptorii sint fosfolipide
c) [x] Citozolic - nuclear
825)Proprietatile receptorilor: d) [ ] Membranar e caracteristic pentru hormonii steroizi
a) [x] poseda afinitate inalta fata de hormon e) [ ] Citozolic e caracteristic pentru hormonii, ce nu patrund in celula
b) [ ] nu poseda afinitate inalta fata de hormoni
c) [x] Receptorii leaga hormonul la concentratii mici 828)Mecanismul membrano-intracelular:
d) [ ] Receptorii leaga hormonul la concentratii inalte a) [x] Hormonul serveste drept intermediar primar
e) [x] Pentru efect este necesara formarea complexelor hormon- b) [ ] Hormonul serveste drept intermediar secundar
receptor c) [ ] Mecanismul indicat e caracteristic pentru toti hormonii
d) [x] Mecanismul e caracteristic pentru hormonii de natura proteica
826)Complexele hormon-receptor: e) [ ] Mecanismul e caracteristic pentru hormonii steroizi
a) [x] Formarea complexelor provoaca scaderea sensibilitatii
receptorilor catre hormonii omologi 829)Mecanismul membrano-intracelular:
b) [ ] Formarea complexelor provoaca marirea sensibilitatii a) [x] Hormonul interactioneaza pe membrana celulara cu receptorul
receptorilor fata de hormonii omologi specific, provocind activarea sist.ciclazic
c) [x] Scaderea sensibilitatii e legata de micsorarea numarului de b) [x] Ciclazele (adenilat-, guanilat-) catalizeaza formarea
receptori personali intermediarilor secundari AMP-c si GMP-c
d) [ ] Scaderea sensibilitatii e legata de inactivarea receptorilor c) [ ] Rolul de intermediar secundar il indeplineste Na
e) [x] Tesuturile hormon-sensibile poseda rezerva de receptori d) [x] Rolul de intermediar il poate indeplini ionii de Ca++
e) [x] Rolul de mesager il poate indeplini inozitoltrifosfatul
827)Mecanismul de actiune a hormonilor:
a) [x] Membranar 830)Adenilatciclaza :
b) [x] Membrano-intracelular
a) [ ] Se refera la hidrolaze d) [ ] Se refera la ligaze
b) [ ] Se refera la oxidoreductaze e) [x] Catalizeaza formarea AMP-c din ATP
c) [x] Se refera la liaze
831)Adenilatciclaza:
a) [ ] Catalizeaza formarea AMP-c din ADP si H3PO4 d) [x] Efectorul adenilatciclazei este adrenalina
b) [ ] Contine 2 subunitati e) [ ] Modulatorul pozitiv al adenilatciclazei este corticosteronul
c) [ ] Pentru manifestarea activitatii e nevoie de Mg++
GTP si subunitatea catalitica
832) Adenilatciclaza: b) [ ] Subunitatea de receptie e situata pe partea interna a membranei
a) [x] Este constituita din: partea acceptoare, proteina-fixatoare de c) [x] Subunitatea de receptie e situata pe partea externa a membranei
d) [x] Subunitatea catalitica e situata pe partea interna a membranei e) [ ] Molecula activa a proteinkinazei fosforileaza un numar limitat
e) [ ] Subunitatea catalitica e situata pe partea externa a membranei de molecule proteice

833)Adenilatciclaza: 840)Specificitatea efectului hormonal este mediata de:


a) [x] Cind partea receptoare este libera, proteina-fixatoare de GTP se a) [x] Pe masura eliberarii receptorilor, adenilatciclaza se reintoarce
leaga cu GDP in starea inactiva
b) [ ] Cind partea receptoare este libera, proteina fixatoare de GTP se b) [ ] Pe masura eliberarii receptorilor adenilatciclaza se reintoarce in
leaga cu GTP starea activa
c) [ ] Legindu-se cu GDP sistemul adenilatciclazei devine activ c) [ ] Pe masura eliberarii receptorilor formarea de AMP-c se
d) [x] Legindu-se cu GDP sistemul adenilatciclazei devine inactiv activeaza
e) [x] Legindu-se cu GTP sistemul adenilatciclazei devine activ d) [x] Pe masura eliberarii receptorilor formarea de AMP-c inceteaza
e) [x] Pe masura eliberarii receptorilor AMP-c legat cu subunitatile R
834)Nucleotidele ciclice (AMP-c, GMP-c): ale proteinkinazei se elibereaza si se distruge
a) [x] Servesc ca intermediari secundari in realizarea efectului
hormonal 841)Specificitatea efectului hormonal este mediata de:
b) [x] Se formeaza din ATP si GTP sub influenta adenilatciclazei єi a) [ ] Pe masura eliberarii receptorilor AMP-c se elibereaza si
guanilatciclazei paraseste celula
c) [ ] Se formeaza din ATP si GTP sub influenta fosfodiesterazelor b) [x] Pe masura eliberarii receptorilor AMP-c celular se distruge sub
d) [x] Se scindeaza sub influenta fosfodiesterazelor corespunzatoare influenta fosfodiesterazei
e) [ ] Complexul Ca++ - calmodulina controleaza activitatea c) [ ] Pe masura eliberarii receptorilor AMP-c eliberat paraseste
adenilatciclazei celula
d) [x] Subunitatile R si C ale proteinkinazei se unesc si proteinkinaza
835)AMP-ciclic: trece in stare inactiva
a) [ ] AMP-c este mediator primar e) [x] Concentratia de AMPc e controlata de fosfodiesteraza
b) [x] Hormonul este mediator primar
c) [x] AMP-c este mediator secundar
d) [ ] Hormonul este mediator secundar 842)Specificitatea efectului hormonal:
e) [ ] AMP-c este un produs intermediar in metabolismul energetic a) [x] Fosfodiesteraza distruge AMP-c cu formare de 5'-AMP
b) [ ] Fosfodiesteraza este liaza
836)AMP-ciclic: c) [x] Fosfodiesteraza este hidrolaza
a) [ ] AMP-c este un predecesor in procesele de biosinteza d) [x] Fosfodiesteraza este inhibata de cofeina, teofilin
b) [x] AMP-c este un integrator al metabolismului substantelor e) [ ] Fosfodiesteraza nu este inhibata de cofeina, teofilina
c) [x] Gratie grupelor sale functionale AMP-c asigura legarea
specifica cu receptorul 843)Specificitatea efectului hormonal:
d) [x] AMP-c contribuie la dezvoltarea efectelor alosterice a) [x] Alcaloizii (cofeina, teofilina) din cafea si ceai intensifica
e) [x] AMP-c se formeaza din ATP pe baza energiei hidrolizei actiunea adrenalinei micsorind viteza scindarii lui AMP-c
pirofosfatului b) [ ] Alcaloizii (cofeina, teofilina) din cafea si ceai intensifica
actiunea adrenalinei marind viteza scindarii lui AMP-c
837)Proteinkinazele: c) [x] Pentru activarea fosfodiesterazei e nevoie de Mg++
a) [x] Reprezinta un tetramer d) [ ] Pentru activarea fosfodiesterazei e nevoie de Fe++
b) [x] Contin 2 subunitati catalitice (C2) si 2 subunitati reglatoare e) [ ] Pentru activarea fosfodiesterazei nu sint necesari cationii
(R2) susnumiti
c) [x] Sub forma de tetramer enzima e inactiva
d) [ ] sub forma de tetramer enzima e activa 844)Sistemul intracelular de semnalizare al calciului:
e) [ ] In prezenta lui AMP-c enzima disociaza in R si C - subunitati a) [x] Depinde de concentratia de Ca++
b) [ ] Putin depinde de concentratia de Ca++
838)Proteinkinazele: c) [x] Depinde de legarea Ca++ de catre proteina cu masa moleculara
a) [x] In prezenta lui AMPc enzima disociaza in R2-subunitatea si mica (calmodulina)
doua subunitati libere "C" (catalitice) d) [x] Molecula calmodulinei contine 4 sectoare fixatoare de Ca++
b) [ ] In prezenta lui AMPc enzima disociaza in doua subunitati libere e) [x] Calmodulina trece in stare activa, legind Ca++
R si doua subunitati libere C
c) [x] Procesul disocierii proteinkinazei este reversibil 845)Sistemul intracelular de semnalizare al calciului:
d) [ ] Procesul disocierii proteinkinazei este ireversibil a) [ ] Legind Ca++ calmodulina trece in stare inactiva
e) [x] Proteinkinazele active fosforileaza enzimele-proteine b) [x] Proteina fixatoare modulatoare inactiveaza calmodulina
c) [x] Proteina modulatoare inhiba fosfodiesteraza
839)Proteinkinazele: d) [x] Sursa de Ca++ sint mitocondriile, microzomii, lichidul
a) [ ] Toate enzimele fosforilate sint active extracelular
b) [x] AMP-c este efector alosteric pentru proteinkinaze e) [ ] Sursa de Ca++ sint nucleul, citozolul
c) [x] Adenilatciclaza activata sintetizeaza multe molecule de AMP-c
d) [ ] Adenilatciclaza nu sintetizeaza multe molecule de AMPc 846)Hormonii se refera la:
a) [x] Proteine conjugate d) [ ] Derivati ai nucleotidelor
b) [x] Peptide e) [ ] Derivati ai aminelor biogene
c) [x] Steroizi
847)Hormonii se refera la:
a) [x] Proteine simple d) [ ] Derivati ai vitaminelor
b) [x] Derivati ai aminoacizilor e) [ ] Derivati ai cerebrozidelor
c) [ ] Derivati ai fosfolipidelor
a) [x] Regleaza secretia hormonilor hipofizari
848)Hormonii hipotalamusului: b) [ ] Liberinele inhiba secretia hormonilor hipofizari
c) [ ] Statinele stimuleaza secretia hormonilor hipofizari
d) [ ] Sint oligopeptide cu structura ordinara 849)Liberinele:
e) [x] Se gasesc sub controlul neurotransmitatorilor
a) [ ] Corticotropina d) [x] Foliliberina
b) [x] Tireoliberina e) [ ] Vazopresina
c) [x] Liuliberina
850)Liberinele:
a) [ ] Oxitocina d) [x] Melanoliberina
b) [x] Somatoliberina e) [ ] Tireotropina
c) [x] Prolactoliberina
852)Hormonii hipofizei:
851)Statinele: a) [x] Sint de natura proteica si peptidica
a) [x] Somatostatina b) [ ] Toti sint tropi
b) [x] Melanostatina c) [x] Tropi sint numai hormonii lobului anterior
c) [x] Prolactostatina d) [ ] Toti hormonii se sintetizeaza in exclusivitate in celulele glandei
d) [ ] Toate sint identificate si in alte regiuni ale creierului, la fel in e) [x] Nu toti hormonii se sintetizeaza in exclusivitate in celulele
pancreas, in celulele intestinului glandei
e) [ ] Numai somatostatina a fost identificata in creier, pancreas,
celulele intestinului 853)Hormonii adenohipofizei (lobul anterior):

a) [ ] Corticoliberina d) [x] Tireotropina


b) [x] Somatotropina e) [x] Prolactina
c) [x] Corticotropina
854)Hormonii adenohipofizei (lobul anterior):
a) [x] Foliculostimulant d) [ ] Liuliberina
b) [x] Luteinizant e) [ ] Tireoliberina
c) [x] Lipotropina
860)Vasopresina:
855)Hormonii lobului posterior al hipofizei: a) [x] Vasopresina este produsa de o anumita populatie de neuroni
a) [x] Sint vazopresina si oxitocina b) [ ] Vasopresina si oxitocina sunt produse de aceleasi populatii de
b) [ ] Se sintetizeaza in celulele hipofizei neuroni
c) [x] Se sintetizeaza in neuronii hipotalamusului c) [x] Secretia vasopresinei depinde de nivelul de Ca++
d) [x] Se sintetizeaza pe cale ribozomala d) [ ] Secretia vasopresinei depinde de AMP-c
e) [ ] Se sintetizeaza pe cale nematriceala e) [x] Secretia vasopresinei este reglata de presiunea osmotica a
f) [ ] In singe patrund hormonii liberi mediilor lichide ale organismului

856)Hormonii lobului posterior al hipofizei: 861)Vasopresina:


a) [x] In singe patrund hormonii liberi a) [x] Osmoreceptorii hipotalamusului sint deosebit sensibili la Na+
b) [ ] In singe patrund hormonii legati cu proteina neurofizina b) [ ] Osmoreceptorii hipotalamusului sint deosebit sensibili la
c) [x] Etapa sintezei are loc prin prohormon glucoza, uree
d) [x] Hormonii se acumuleaza in neurohipofiza sub forma de c) [x] Echilibrarea sistemului osmotic depinde de modificarile
complexe cu proteinele volumului si tensiunii singelui
e) [ ] Hormonii nu se acumuleaza in neurohipofiza sub forma de d) [ ] Echilibrarea sistemului osmotic nu depinde de modificarile
complexe cu proteinele volumului si tensiunii singelui
e) [x] Efectul vasopresinei este mediat de AMP-c
857)Vazopresina si oxitocina:
a) [ ] Sint nonapeptide 862)Hormonul adrenocorticotrop (corticotropina):
b) [x] Sint octapeptide a) [x] Mobilizeaza lipidele si stimuleaza melanocitele
c) [x] Oxitocina stimuleaza in special contractarea muschilor b) [x] Este o proteina conjugata - glicoproteid
scheletici ai uterului, favorizind nasterea c) [ ] Este un polipeptid simplu unicatenar
d) [x] Oxitocina provoaca secretia laptelui d) [ ] Actioneaza ca si hormonii steroizi, trecind prin membrana
e) [ ] Oxitocina se mai numeste hormon antidiuretic celulara
e) [x] Actioneaza prin intermediul AMP-c

858)Vazopresina: 863)Hormonul adrenocorticotrop :


a) [x] Contracta muschii netezi ai vaselor sanguine a) [x] Hormonul adrenocorticotrop stimuleaza secretia
b) [ ] Dilata musculatura neteda a vaselor sanguine glucomineralocorticoizilor, steroizilor androgeni
c) [x] Mareste tensiunea arteriala b) [ ] Hormonul adrenocorticotrop stimuleaza numai secretia
d) [ ] Micsoreaza tensiunea arteriala glucocorticoizilor
e) [x] Stimuleaza reabsorbtia apei in canaliculele renale distale si c) [x] Hormonul adrenocorticotrop stimuleaza steroidogeneza,
colectoare accelerind transformarea colesterolului in pregnenolon
d) [x] Hormonul adrenocorticotrop stimuleaza secretia proteinei,
859)Vazopresina: provocind hiperplazia si hipertrofia celulelor cortexului suprarenal
a) [x] Este hormon antidiuretic e) [ ] Hormonul adrenocorticotrop inhiba sinteza proteinei, provocind
b) [ ] In insuficienta vasopresinei apare diabetul zaharat atrofia celulelor cortexului suprarenal
c) [x] In insuficienta vasopresinei apare diabetul insipid
d) [x] Etanolul inhiba actiunea vasopresinei 864)La baza actiunii hormonului adrenocorticotrop sta :
e) [ ] Etanolul nu inhiba actiunea vasopresinei a) [x] marirea activitatii 11-beta-hidroxilazei, fosforilazei
b) [x] accelerarea glicolizei
c) [x] accelerarea caii pentozofosfat
d) [ ] stoparea gluconeogenezei 873)Hormonul tireotrop (tireotropina):
e) [x] scaderea sintezei proteinelor, in afara de ficat a) [ ] Este proteina simpla
b) [x] Este glicoproteina conjugata
c) [ ] Este lipoproteina conjugata
865)Hormonul somatotrop (somatotropina): d) [x] Controleaza dezvoltarea si functia glandei tiroide si regleaza
a) [x] Se secreta de lobul anterior al hipofizei biosinteza si secretia hormonilor tiroidieni
b) [x] In timpul graviditatii se secreta si de placenta e) [ ] Regleaza biosinteza si secretia hormonilor glandei paratiroide
c) [x] Este o proteina simpla, cu legaturi disulfidice interne
d) [ ] Este o proteina conjugata 874)Hormonul tireotrop (tireotropina):
e) [x] Se sintetizeaza sub forma de prohormon a) [x] Nu actioneaza asupra glandei paratiroide
b) [x] Nu are specificitate de specie
866)Hormonul somatotrop (somatotropina): c) [ ] Poseda specificitate de specie
a) [ ] Se sintetizeaza fara predecesor d) [x] Efectele sint mediate de AMP-c
b) [x] Accelereaza lipoliza, oxidarea acizilor grasi e) [x] Accelereaza intrebuintarea oxigenului
c) [ ] Inhiba lipoliza, oxidarea acizilor grasi
d) [ ] inhibг transcripюia єi translaюia 875)Hormonul tireotrop:
e) [x] controleazг creєterea postnatalг - dezvolteazг scheletului єi a) [x] Stimuleaza sinteza fosfoglicerinelor, sfingolipidelor, sinteza
юesuturi moi prostaglandinelor
b) [ ] Inhiba glicoliza, calea hexozofosfatmonofosfat, ciclul Krebs оn
867)Hormonul somatotrop: glanda tiroida
a) [x] Este hormon diabetogen c) [x] Hormonul tireotrop stimuleaza lipoliza
b) [ ] Nu are actiune diabetogena d) [ ] Hormonul tireotrop inhiba lipoliza
c) [x] Stimuleaza secretia de glucagon in pancreas e) [x] Pentru manifestarea proceselor intracelulare e nevoie de calciu
d) [ ] Inhiba secretia de insulina
e) [x] Stimuleaza cresterea scheletului si marirea volumului corpului 876)Hormonul foliculostimulant (folitropina):
a) [x] Este hormon gonadotrop
868)Hormonul somatotrop: b) [ ] Este hormon sexual
a) [x] Multe efecte biologice (anabolice, de exemplu, cresterea) se c) [ ] Este proteina simpla
efectueaza prin factorul proteic somatomedina, ce se sintetizeaza in d) [x] Este glicoproteina conjugata
ficat e) [ ] Este lipoproteina conjugata
b) [x] Somatomedina stimuleaza includerea SO4 in tesutul
cartilaginos, timidinei in ADN, uridinei in ARN si prolinei in colagen 877)Hormonul foliculostimulant (folitropina):
c) [x] Efectul somatotropinei este asociat cu bilantul azotat pozitiv a) [x] Provoaca maturizarea foliculelor la femele, testiculelor si
d) [x] Mareste biosinteza proteinelor, ADN, ARN, glicogenului spermatogeneza la masculi
e) [ ] Inhiba biosinteza proteinelor, ADN, ARN, glicogenului b) [x] Stimuleaza secretia hormonilor sexuali
c) [x] Efectele sint mediate de AMP-c
869)Hormonul somatotrop: d) [ ] Contine fosfolipide
a) [x] In caz de insuficienta a hormonului la copii se dezvolta e) [x] Stimuleaza productia proteinei androgenofixatoare
nanismul
b) [ ] In caz de nanism organismul e dezvoltat neproportional 878)Hormonul luteinizant (lutropina):
c) [x] In caz de nanism organismul e dezvoltat proportional a) [x] Este hormon gonadotrop
d) [x] Nanismul nu este insotit de dereglгri mintali b) [ ] Este proteina simpla
e) [ ] Nanismul este insotit de dereglгri mintali c) [x] Este glicoproteina conjugata
d) [ ] Este lipoproteina conjugata
870)Hormonul somatotrop: e) [ ] Este hormon sexual
a) [x] Hipersecretia la copii se manifesta prin gigantism
b) [ ] Hipersecretia la adulti se manifesta prin gigantism
c) [x] Acromegalia fiziologica se dezvolta in perioada sarcinii
d) [x] Reglatori ai secretiei hormonului somatotrop: glucoza, infuzie
de emulsie lipidica 879)Hormonul luteinizant (lutropina):
e) [x] Eliberarea hormonului somatotrop e stimulata de AA a) [x] La femele stimuleaza secretia estrogenilor, progesteronului,
ruperea foliculelor cu formarea corpului galben
871)Prolactina: b) [x] La masculi stimuleaza secretia testosteronului si formarea
a) [x] Este proteina simpla tesutului interstitial
b) [ ] Este proteina conjugata c) [x] Actiunea hormonului e mediata de AMP-c
c) [x] Stimuleaza dezvoltarea glandelor mamare si lactatia d) [x] Efectul inhibitor asupra secretiei hormonului gonadotrop il
d) [x] Poseda actiune hiperglicemica exercita prolactina, glucocorticoizii
e) [ ] Poseda actiune hipoglicemica e) [ ] Efectul stimulant asupra secretiei hormonului gonadotrop il
exercita prolactina, glucocorticoizii

872)Prolactina: 880)Parathormonul:
a) [x] Stimuleaza secretia corpului galben a) [ ] Este hormonul glandei tiroide
b) [ ] Stimuleaza cresterea organelor interne, are actiune renotropica b) [ ] Este hormonul ce contine iod
si eritropoetica c) [x] Este hormonul glandei paratiroide
c) [x] Concentratia lui in singe inainte de nastere se ridica brusc d) [x] Se mai numeste paratirina
d) [ ] Lucrul fizic greu, stresul, somnul stimuleaza secretia si e) [x] Este hormon de natura proteica
eliberarea prolactinei
e) [x] Actiunea inhibitorica este determinata de mecanismul DOFA 881)Parathormonul:
a) [ ] Este hormon de natura steroidica 890)Iodtironinele
b) [ ] Secretia lui este reglata de hormonul tireotrop a) [ ] Le este caracteristic mecanismul de actiune membrano-citozolic
c) [x] Secretia lui este reglata de ionii de calciu b) [ ] Le este caracteristic mecanismul de actiune citozolic - nuclear
d) [x] Efectul este mediat de AMPc c) [x] Sint caracteristice ambele mecanisme
e) [ ] Efectul nu este mediat de AMPc d) [x] Regleaza metabolismul bazal
e) [x] Regleaza cresterea si diferentierea tesuturilor
882)Parathormonul:
a) [x] La insuficienta apar convulsii 891)Iodtironinele:
b) [ ] La insuficienta nu apar convulsii a) [x] Regleaza functia sistemului cardiovascular
c) [x] Mareste cantitatea de Ca++, micsoreza cantitatea de P in singe b) [x] Accelereaza lipoliza si gliconeogeneza
d) [x] Organele-tinta sint rinichiul si tesutul osos c) [x] Induc sinteza enzimelor metabolismului energetic
e) [x] Favorizeaza mobilizarea Ca++ si P din tesutul osos d) [ ] Micsoreaza termogeneza
e) [x] Maresc intrebuintarea oxigenului
883)Parathormonul:
a) [ ] Favorizeaza depozitarea Ca++ si P in tesutul osos 892)Sinteza hormonilor glandei tiroide:
b) [x] Micsoreaza reabsorbtia fosfatului si stimuleaza reabsorbtia Ca+ a) [x] Tireoglobulina este proteina glicozilata
+ in rinichi b) [ ] Tireoglobulina este proteina simpla
c) [ ] Stimuleaza absorbtia sarurilor de calciu in intestin c) [ ] Tireoglobulina contine mai mult de 100 resturi de serina
d) [x] In ficat activeaza hidroxilaza 25-hidroxicalciferolului, iar d) [x] Tireoglobulina contine mai mult de 100 resturi de tirozina
vitamina D activa stimuleaza absorbtia ionilor Ca++ si P in intestin e) [x] Tireoglobulina consta din doua perechi de subunitati identice
e) [ ] In actiunea data vitamina D nu participa

884)Parathormonul:
a) [x] Parathormonul stimuleaza gluconeogeneza din aminoacizi,
mareste intrebuintarea oxigenului 893)Sinteza hormonilor glandei tiroide:
b) [ ] Parathormonul nu actioneaza asupra gluconeogenezei si a) [ ] Tireoglobulina consta din 4 subunitati identice
folosirii oxigenului b) [x] Procesul de concentrare a iodidului depinde de accesibilitatea
c) [x] La hiperfunctia glandei paratiroide apare fosfaturia si energiei celulare
hipercalciemia pronuntata c) [ ] Procesul de concentrare a iodidului nu depinde de
d) [ ] La hiperfunctia glandei paratiroide - fosfatemia, hipocalciuria accesibilitatea energiei celulare
e) [x] La hiperfunctia glandei paratiroide apare decalcinarea oaselor, d) [x] Procesul de concentrare a iodidului necesita Ca++
creste probabilitatea fracturilor, creste fosfataza alcalina e) [ ] Procesul de concentrare a iodidului nu necesita Ca++
885)Parathormonul: 894)Sinteza hormonilor glandei tiroide:
a) [x] La hiperfunctia glandei paratiroide in oase scad proteoglicanii, a) [x] Iodul adera la inelul fenolic al resturilor tirozinice cu ajutorul
colagenul, se acumuleaza acidul lactic enzimelor peroxidazice
b) [ ] Perioada de injumatatire a parathormonului e de citeva zile b) [ ] Iodarea decurge pina la sinteza proteinei
c) [x] Perioada de injumatatire a parathormonului e de 20-30 minute c) [x] Iodarea decurge dupa sinteza tireoglobulinei
d) [x] Preparatele fixatoare de Ca++ maresc secretia parathormonului d) [x] Tiocianurile, perclorurile inhiba transportul iodidului in glanda
e) [ ] Preparatele fixatoare de Ca++ inhiba secretia parathormonului tiroida, concentrindu-se mai repede singure
e) [x] Propiltiouracilul, metimazolul inhiba organificarea iodidului,
886)Calcitonina: frinind activitatea peroxidazei
a) [ ] Hormonul se secreta de adenohipofize
b) [ ] Hormonul se secreta de pancreas 895)Sinteza hormonilor glandei tiroide:
c) [x] Originea hormonului sunt celulele C adiacente glandei tiroide a) [x] Peroxidaza catalizeaza iodarea resturilor tirozinice in prezenta
d) [x] Micsoreaza continutul de calciu si fosfor in singe H2O2
e) [ ] Tesutul-tinta este rinichiul b) [ ] Peroxidaza catalizeaza iodarea resturilor tirozinice in lipsa
H2O2
887)Calcitonina: c) [x] Din celule se secreta numai iodtironinele
a) [x] Tesutul-tinta este tesutul osos d) [ ] Din celule se secreta numai iodaminoacizii
b) [ ] Provoaca mobilizarea P si Ca++ din tesutul osos e) [x] Iodtironinele se formeaza ca urmare a actiunii enzimelor
c) [ ] Provoaca depunerea P si Ca++ in tesutul osos lizozomale
d) [x] Micsoreaza excretia Ca++ si oxiprolinei cu urina
e) [ ] Mareste excretia Ca++ si oxiprolinei cu urina 896)Transportul hormonilor glandei tiroide:
a) [x] Tiroxina e transportata de globulina tiroxinoliantг
888)Hormonii glandei tiroide (iodtironinele): b) [x] Tiroxina e transportata de prealbumina
a) [ ] Formarea si secretia sint reglate de concentratia de iod in singe c) [x] Tiroxina e transportata de albumina
b) [x] Formarea si secretia sint reglate de hormonul tireotrop d) [x] Afinitate mai inalta catre proteine are T4
c) [ ] Este tiroxina, 1-, 2-iodtironina e) [ ] Afinitate mai inalta catre proteine are T3
d) [ ] Este numai tiroxina
e) [x] Este tiroxina si triiodtironina 897)Sinteza hormonilor glandei tiroide:
a) [x] Surplusul de iodid inhiba sinteza si secretia hormonilor glandei
889)Hormonii glandei tiroide (iodtironinele): tiroide ca urmare a frinarii legarii organice a iodului
a) [x] Activitate hormonala mai inalta poseda triiodtironina b) [x] Surplusul de iodid inhiba sinteza si secretia hormonilor glandei
b) [ ] Activitate hormonala mai inalta poseda tiroxina tiroide ca urmare a scaderii eficacitatii extractiei iodidului din singe
c) [ ] In singe este mai multa triiodtironina c) [x] Surplusul de iodid inhiba sinteza si secretia hormonilor glandei
d) [x] In singe este mai multa tiroxina tiroide ca urmare a inhibitiei secretiei hormonilor
e) [ ] Produsul initial pentru sinteza lor este tirozina d) [x] Surplusul de iodid inhiba sinteza si secretia hormonilor glandei
tiroide ca urmare a saturarii mecanismului de pe membrana bazala a
celulelor a celulelor
e) [ ] Surplusul de iodid inhiba sinteza si secretia hormonilor glandei
tiroide ca urmare a nesaturarii mecanismului de pe membrana bazala 898)Soarta metabolica a hormonilor tiroidieni:
a) [x] Se supun actiunii aminotransferazelor d) [x] Se conjuga cu acidul glucuronic
b) [ ] nu se supun deiodarii e) [x] Se conjuga cu sulfatul
c) [x] Se rupe nucleul tironinic
b) [ ] Contine 4 punti tiosulfidice
899)Soarta metabolica a hormonilor tiroidieni: c) [ ] Nu contine sulf
a) [x] Se supun o-metilarii pe contul S-adenozilmetioninei d) [x] Contine sulf
b) [ ] Se supun o-metilarii pe contul 14-metil-tetrahidrofolatului e) [x] Formarea si secretia insulinei este reglata de nivelul de zahar
c) [x] Conjugatii se excreta cu fierea din singe
d) [x] Conjugatii se hidrolizeaza de bacteriile intestinale
e) [x] Conjugatii se decarboxileaza 908)Insulina:
a) [x] Insulina libera stimuleaza utilizarea glucozei de catre tesuturile
900)Hiperfunctia glandei tiroide: muscular si adipos
a) [x] Apare tireotoxicoza sau boala Bazedov b) [x] Insulina legata este activa numai fata de tesutul adipos
b) [x] Este insotita de intensificarea metabolismului bazal c) [ ] Organele-tinta pentru insulina: юesutul osos, rinichiul єi
c) [x] Este insotita de marirea temperaturii corpului intestinul
d) [ ] Este insotita de scaderea temperaturii corpului d) [x] Organele-tinta pentru insulina: ficatul, muschii, tesutul adipos
e) [ ] Este insotita de oxidarea sporita a glucidelor si lipidelor e) [ ] Pentru transferul glucozei prin membrana, celulele creerului cel
mai mult au nevoie de insulina
901)Hiperfunctia glandei tiroide:
a) [x] Este insotita de micsorarea oxidarii a glucidelor, lipidelor 909)Insulina:
b) [x] In cazuri grele se constata bilantul azotat pozitiv a) [x] Stimuleaza sinteza glicogenului in ficat si muschi
c) [x] In cazuri grele se constata bilantul azotat negativ b) [x] Stimuleaza sinteza lipidelor
d) [ ] Tratamentul - numai operativ c) [x] Stimuleaza sinteza proteinelor
e) [x] In afara de tratamentul operativ se folosesc microdoze de iod d) [x] Micsoreaza nivelul zaharului in singe
radioactiv, antagonistii tiroxinei (tioureea, tiouracilul, e) [ ] Mareste nivelul zaharului in singe
metiltiouracilul) care inhiba sinteza hormonului
910)Insulina:
902)Hipofunctia glandei tiroide: a) [x] Micsoreaza concentratia aminoacizilor in singe
a) [x] Apare cretinismul, ce se dezvolta in perioada de crestere b) [x] Maresc concentraria de lipoproteine in singe
b) [x] La maturi se dezvolta mixedema c) [ ] Inactiveaza hexokinaza
c) [x] Apare gusa endemica d) [x] Actiunea insulinei se realizeaza prin intermediul nucleotidelor
d) [ ] In caz de cretinism corpul e dezvoltat proportional ciclice, Ca++
e) [ ] In caz de cretinism nu se observa arieratie psihica e) [x] Actiunea sumara a insulinei asupra metabolism. substantelor
este anabolica si se caracterizeaza prin bilant azotat pozitiv
903)Hipofunctia glandei tiroide:
a) [x] In caz de cretinism se deregleaza adinc psihica 911)In diabetul zaharat:
b) [x] In caz de cretinism corpul se dezvolta neproportional a) [x] Transportul glucozei si aminoacizilor in celula e scazut
c) [x] Scade metabolismul general, temperatura corpului si oxidarea b) [ ] Transportul glucozei si aminoacizilor in celula e marit
glucidelor si lipidelor in tesuturi c) [ ] Gluconeogeneza e scazuta
d) [ ] Gusa endemica apare la surplusul de iod in apa potabila d) [x] Gluconeogeneza e marita
e) [x] Gusa endemica apare la insuficienta de iod in apa potabila e) [ ] Sinteza glicogenului e marita

904)Hormonii pancreasului: 912)In diabetul zaharat:


a) [x] Glucagonul a) [x] Sinteza glicogenului e scazuta
b) [x] Insulina b) [ ] Sinteza lipidelor e marita
c) [x] Somatostatina c) [x] Sinteza lipidelor e scazuta
d) [x] Polipeptida pancreatica d) [x] Oxidarea lipidelor e marita
e) [ ] Tripsina e) [ ] Oxidarea lipidelor e scazuta

905)Insulina: 913)In diabetul zaharat :


a) [ ] Este hormon de natura steroida a) [ ] Sinteza corpilor cetonici si colesterolului e inhibata
b) [x] Este proteina b) [x] Sinteza corpilor cetonici si colesterolului e activata
c) [x] Se secreta de beta-celulele insulelor Langerhans c) [ ] Sinteza proteinelor e inhibata
d) [ ] Se secreta de alfa-celulele insulelor Langerhans d) [ ] Sinteza proteinelor e stimulata
e) [x] Contine 51 resturi de aminoacizi e) [x] Scindarea proteinelor si sinteza ureei sint marite

906)Insulina:
a) [ ] Contine 84 resturi de aminoacizi
b) [ ] Contine un singur lant polipeptidic 914)Glucagonul:
c) [ ] Este peptida ciclica a) [x] Este hormon de natura proteica
d) [x] Contine 2 lanturi polipeptidice b) [ ] Este un steroid
e) [x] Se formeaza din proinsulina prin proteoliza partiala c) [ ] Se formeaza in celulele beta ale insulelor Langerhans
d) [x] Se formeaza in celulele alfa ale insulelor Langherhans
e) [x] Provoaca hiperglicemie si glucozurie
907)Insulina:
a) [x] Contine 2 punti tiosulfidice 915)Glucagonul:
a) [ ] Provoaca hipoglicemie secretiei noradrenalinei
b) [x] Provoaca hiperglicemie pe contul degradarii intensive a d) [x] Alcoolul provoaca eliminarea catecolaminelor fara exocitoza
glicogenului e) [ ] Alcoolul provoaca eliminarea catecolaminelor cu exocitoza
c) [x] Provoaca hiperglicemie pe contul degradarii intensive a
glicogenului, cit si pe contul gliconeogenezei 923)Reglarea sintezei catecolaminelor:
d) [x] Organele-tinta sint muschii scheletici a) [x] Semnal pentru eliberarea catecolaminelor este acetilcolina
e) [ ] Organele tinta sint ficatul, miocardul, tesutul adipos b) [ ] Eliberarea catecolaminelor nu e determinata de Ca++
c) [x] Procesele secretiei sint dependente de intactitatea proceselor
916)Glucagonul : oxidative
a) [x] Biosinteza si secretia e controlata de nivelul de glucoza in d) [x] Hormonul adrenocorticotrop moduleaza activitatea tirozin- si
singe pe principiul retroinhibitiei dopamin-beta-hidroxilazei
b) [x] Actiunea lui se realizeaza cu participarea nucleotidelor ciclice e) [x] Glucocorticoizii moduleaza activitatea feniletanolamin-N-
c) [ ] Provoaca (prin AMP-c) fosforilarea fosforilazei, inhibind metil-transferazei
actiunea ei
d) [x] Provoaca fosforilarea glicogensintazei inhibind activitatea ei 924)Reglarea sintezei catecolaminelor :
e) [ ] Provoaca fosforilarea glicogensintazei, marind activitatea ei a) [x] Hipoglicemia duce la eliberarea adrenalinei
b) [ ] Hipoglicemia duce la eliberarea noradrenalinei
917)Catecolaminele: c) [x] Reactiile agresive sint determinate de secretia noradrenalina
a) [ ] Sint hormoni ai cortexului suprarenal d) [ ] Reactiile agresive sint determinate de secretia de adrenalina
b) [x] Sint hormoni ai substantei medulare a suprarenalelor e) [x] Comportarea nelinistita, starea incordata si pasiva sint
c) [x] Sint: adrenalina, noradrenalina, dofamina determinate de secretia de adrenalina
d) [x] Se sintetizeaza din tirozin
e) [ ] Se sintetizeaza din triptofan 925)Metabolismul catecolaminelor:
a) [x] Se metabolizeaza in interiorul neuronului
918)Catecolaminele: b) [x] Se metabolizeaza in celulele-efectori
a) [ ] Se sintetizeza din treonina c) [ ] Nu se metabolizeaza in ficat
b) [x] Actiunea lor se aseamana cu actiunea sistemului nervos d) [x] Este determinat de interactiunea monoaminooxidazei (MAO) si
simpatic catecol-o-metiltransferazei
c) [ ] Actiunea lor se aseamana cu actiunea sistemului nervos e) [x] monoaminooxidaza este flavoproteida ce contine Cu++
parasimpatic
d) [x] Adrenalina se secreta in terminatiile nervoase ale 926)Metabolismul catecolaminelor:
hipotalamusului a) [x] Catecol-o-metiltransferaza are nevoie de Mg++
e) [x] Noradrenalina se elimina in neuronii simpatici ai sistemului b) [x] Inhibitor competitiv este piridoxalfosfatul
nervos periferic si central c) [x] Metaboliti minori sint metanefrina si normetanefrina
d) [ ] Metaboliti minori sint acidul vanililmindalic si metoxi-oxifenil-
919)Sinteza catecolaminelor: glicolul, ce se elimina cu urina
a) [x] Tirozinhidroxilaza catalizeaza formarea DOFA e) [x] acidul vanililmindalic si metoxi-oxifenil-glicolul, sint
b) [x] Decarboxilaza L-aminoacizilor catalizeaza formarea dofaminei metaboliti principali
c) [x] Substrat initial este tirozina libera
d) [ ] Substrat initial este tirozina legata 927)Catecolaminele:
e) [ ] Decarboxilaza ca cofactor foloseste piridoxalfosfatul a) [x] Actioneaza asupra metabolismului substantelor prin
intermediul adenilatciclazei
920)Sinteza catecolaminelor: b) [ ] Actioneaza asupra metabolismului substantelor prin intermediul
a) [x] Decarboxilaza ca cofactor foloseste vitaminele biopterina si metabolismul citozolic, patrunzind in celula
B12 c) [x] Adrenalina legindu-se cu beta-receptori, provoaca formarea
b) [x] Decarboxilarea si hidroxilarea decurg in matricea intracelulara AMP-c
sub actiunea enzimelor citoplasmatice d) [ ] Adrenalina legindu-se cu alfa-receptorii, provoaca formarea
c) [ ] Decarboxilarea si hidroxilarea decurg in mitocondrii sub AMP-c
actiunea enzimei mitocondriale e) [x] Adrenalina legindu-se cu alfa-receptorii, provoaca formarea
d) [x] Dofamin-beta-hidroxilaza catalizeaza formarea noradrenalinei GMP-c
e) [x] Dofamin-beta-hidroxilaza are nevoie de Cu++ si vitamina C

928)Catecolaminele:
a) [x] Actiunea lor asupra metabolismului substantelor coincide cu
921)Sinteza catecolaminelor: actiunea glucagonului
a) [x] Formarea adrenalinei este catalizata de enzima citoplasmatica b) [x] Provoaca hiperglicemie
feniletanolamin-N-metiltransferaza c) [ ] Provoaca hipoglicemie
b) [x] Sursa de CH3 este S-adenozilmetionina d) [ ] Efectul hiperglicemiant e legat cu intensificarea
c) [x] In reglarea sintezei participa tirozina gluconeogenezei
d) [x] In reglarea sintezei participa cofactorul pteridinic redus, ce e) [x] Efectul hiperglicemiant e legat cu intensificarea scindarii
contine Fe++ glicogenului
e) [ ] In reglarea sintezei nu participa noradrenalina
929)Catecolaminele :
922)Sinteza catecolaminelor: a) [x] Tesuturi-tinta pentru ei sint: tesutul adipos, ficatul, muschii
a) [x] In reglarea sintezei participa fenilalanina scheletici
b) [x] Inhibitorii sintezei proteice provoaca oprirea producerii si b) [ ] Tesuturi-tinta pentru ei sint: rinichii, tesutul conjunctiv
secretiei noradrenalinei c) [x] Provoaca mobilizarea lipidelor
c) [ ] Inhibitorii sintezei proteice nu provoaca oprirea producerii si d) [ ] Intensifica depozitarea lipidelor
e) [x] Efectul hiperglicemiant e mai pronuntat la adrenalina 930)Catecolaminele (functiile fiziologice):

a) [x] Au actiune vazoconstrictorie d) [ ] Micsoreaza tensiunea arteriala


b) [ ] Au actiune vazodilatoare e) [ ] Micsoreaza intensitatea si frecventa contractiilor musculare
c) [x] Maresc tensiunea arteriala

931)Catecolaminele (functiile fiziologice): 932)Numiюi urmгtorl compus:


a) [x] Maresc intensitatea si frecventa contractiilor musculare
b) [x] Dilata musculatura neteda: intestinului, bronsiilor,uterului +
c) [ ] Contracta musculatura neteda: intestinului, bronhiilor, uterului HO CH - CH 2 - N H3
d) [x] Se inactiveaza prin metilare si dezaminare
e) [ ] Se inactiveaza prin decarboxilare
HO OH
a) [ ] Adrenalina d) [ ] Izopropiladrenalina
b) [x] Noradrenalina e) [ ] Tirozina
c) [ ] Dofamina

933)Numiюi urmгtorl compus: +


HO CH - CH 2 - N H2

HO OH CH3

a) [ ] Dofamina d) [ ] Noradrenalina
b) [ ] Tirozina e) [ ] Izopropiladrenalina
c) [x] Adrenalina
e) [x] In afectiunile ficatului se mareste cantitatea hormonului activ in
934)Hormonii cortexului suprarenal: plasma singelui
a) [ ] Sint catecolamine
b) [x] Sint corticosteroizi 939)Glucocorticoizii:
c) [x] La baza structurii lor sta ciclopentanperhidrofenantrenul a) [x] Efectele steroizilor asemanatori dupa structura se suprapun
d) [x] Toti sint derivati ai pregnanului numai la concentratii mari ale hormonilor
e) [x] Predecesorul lor este colesterolul b) [x] In concentratii fiziologice glucocorticoizii se leaga cu
935)Corticosteroizii: receptorii specifici
a) [x] Sint 3 hormoni principali: hidrocortizonul, corticosteronul, c) [x] In concentratii mari glucocorticoizii actioneaza asupra
aldosteronul receptorilor mineralocorticoizilor si retin sarurile
b) [ ] Sint 5 hormoni principali: corticosteronul, d) [ ] mineralocorticoizi actioneaza la concentratii diferite numai
dezoxicorticosteronul, cortizonul, hidrocortizonul, aldosteronul asupra receptorilor proprii
c) [x] Sinteza si eliminarea lor in singe e reglata de hormonul e) [ ] glucocorticoizii in concentratii fiziologice poseda activitatea
adrenocorticotrop prin retroinhibitie negativa mineralocorticoidica
d) [ ] Sinteza si eliminarea lor in singe se regleaza prin intermediul
sistemului nervos 940)Glucocorticoizii
e) [x] Stresurile, hipoglicemia, maladiile stimuleaza eliberarea a) [x] Complexele steroido-receptoare citozolice (CSR) se supun
hormonului adrenocorticotrop si pe fonul concentratiei mari de conversiei hormonale induse
cortizol b) [x] CSR cu nucleele celulelor raspund de sinteza anumitor tipuri
de ARN-m
936)Corticosteroizii (caracterele structurale generale): c) [x] Sectorul ADN-fixator al moleculei receptoare contine resturile
a) [x] Contin 21 atomi "C" de Arg, Liz, His
b) [x] Prezenta legaturii duble intre "C" 4 si 5 d) [x] Sectorul ADN-fixator al moleculei receptoare se modifica sub
c) [x] Prezenta ceto-grupei la "C" 3 actiunea agentilor ce actioneaza asupra grupelor SH
d) [x] Prezenta "OH" in pozitia 11 e caracteristica pentru e) [ ] Steroizii nu intensifica transcriptia genelor specifice
glucocorticoizi
e) [ ] Prezenta "OH" in pozitia 11 e caracteristica pentru 941)Glucocorticoizii (actiunea asupra metabolismului):
mineralocorticoizi a) [x] Organe-tinta pentru ei sint: ficatul, rinichii, tesutul limfatic si
conjunctiv
937)Glucocorticoizii: b) [x] In ficat si rinichi maresc glucineogenezг din aminoacizi
a) [ ] cortizolul (hidrocortizonul), corticosteronul, aldosteronul c) [ ] In ficat si rinichi inhiba biosinteza proteinei
b) [x] cortizolul, corticostertonul, cortizonul d) [x] In celelalte tesuturi inhiba biosinteza proteinelor
c) [x] Se transporta de singe in complex cu proteina transcortina e) [ ] In celelalte tesuturi maresc biosinteza proteinelor
d) [x] Transcortina se sintetizeaza in ficat
e) [ ] Glucocorticoizii se gasesc numai in stare libera
942)Glucocorticoizii (actiunea asupra metaboluismului):
938)Glucocorticoizii: a) [x] Favorizeaza scindarea tesutului limfatic
a) [x] Transcortina se mareste sub influenta estrogenilor si b) [x] Maresc rezerva de aminoacizi liberi si concentratia lor in singe
hormonilor tiroidieni c) [ ] Micsoreaza rezerva de aminoacizi liberi si concentratia lor in
b) [ ] Pentru ei e caracteristic mecanismul de actiune membrano- singe
citozolic d) [x] Ca urmare a actiunii lor se mareste sinteza si eliminarea ureei
c) [x] Pentru ei e caracteristic mecanismul de actiune citozolic e) [ ] Ca urmare a actiunii lor se inhiba sinteza si se micsoreaza
d) [x] Se pot lega cu albumina eliminarea ureei
zaharat
943)Glucocorticoizii (metabolismul glucidelor): d) [ ] Modificarile sus-numite sint caracteristice si pentru diabetiul
a) [x] Se intensifica gluconeogeneza din aminoacizi insipid
b) [ ] aminoacizii se elimina cu urina si nu se folosesc in e) [x] Marirea concentratiei glucozei in singe
gluconeogeneza
c) [x] Se micsoreaza utilizarea glucozei de tesuturile periferice,
glucoza singelui se mareste
d) [ ] Se mareste utilizarea glucozei de tesuturile periferice, apare
hipoglicemia 949)Actiunea glucocorticoizilor asupra tesuturilor conjunctiv si
e) [ ] Apare hiperglicemia in urma degradarii intense a glicogenului limfatic:
a) [x] Micsoreaza reactia inflamatorie
944)Glucocorticoizii (metabolismul glucidelor): b) [ ] Maresc reactia inflamatorie
a) [x] Curba de tip diabetic la testarea cu zahar, glucozuria c) [ ] Intensifica formarea anticorpilor
b) [x] la nivel hepatic stimuleazг gluconeogeneza d) [x] Inhiba formarea anticorpilor
c) [ ] Apare hipoglicemia ca urmare a glucozuriei e) [x] Inhiba reactiile alergice
d) [x] оn юesuturile extrahepatice inhibг utilizarea glucozei
e) [ ] In inanitie la hipofunctie, se dezvolta repede hipoglicemia fatala 950)Actiunea glucocorticoizilor asupra tesuturilor conjunctiv si
limfatic:
945)Glucocorticoizii: a) [ ] Intensifica reactiile alergice
a) [x] Provoaca degradarea intensa a lipidelor (in afara de ficat) b) [x] Inhiba procesele de cicatrizare
b) [x] Provoaca depozitarea lipidelor (lipogeneza periferica) c) [ ] Intensifica procesele de cicatrizare
c) [ ] Nemijlocit actioneaza asupra metabolismului lipidic d) [x] Inhiba sinteza proteinelor in tesuturile limfatice ca urmare a
d) [x] Stimuleaza secretia adrenalinei, care prin mecanismul ciclazic frinarii transportului aminoacizilor, glucozei
mobilizeaza grasimile e) [x] Inhiba activitatea ARN-polimerazei nucleare ADN-dependente
e) [x] Glicerolul format se foloseste in gluconeogeneza, iar acizii
grasi in cetogeneza 951)Mineralocorticoizii :
a) [ ] Sint aldosteronul si corticosteronul
946)Diabetul steroid (SD Itenco-Cushing): b) [x] Sint aldosteronul si dezoxicorticosteronul
a) [x] Apare in rezultatul hipercorticismului c) [ ] Aldosteronul in pozitia 13 contine "CH3"
b) [ ] Apare in rezultatul hipocorticismului d) [x] Aldosteronul in pozitia 13 contine grupa aldehidica
c) [x] Un simptom caracteristic este osteoporoza e) [x] Tinta pentru aldosteron este epiteliul canaliculelor distale ale
d) [ ] Un simptom caracteristic este osteohondroza rinichilor, vezica urinara, intestinul
e) [x] Osteoporoza si atrofia pielii, tesuturilor moi este un rezultat al
dereglarii sintezei colagenului 952)Denumiti substanta:
O
947)Pentru diabetul steroid e caracteristic: O
a) [ ] Hipoglicemie
b) [x] Hiperglicemie si glucozurie C - CH2 - OH
c) [x] Marirea concentratiei de aminoacizi in singe CH
d) [ ] Scaderea concentratiei de aminoacizi in singe HO
e) [x] Marirea concentratiei de aminoacizi, acizi grasi, glicerol, corpi
cetonici

948)Pentru diabetul steroid e caracteristic:


a) [x] Aminoaciduria si cetonuria
b) [ ] Aminoaciduria nu se detesta O
c) [x] Modificarile sus-numite sint caracteristice si pentru diabetul
a) [ ] Dezoxicorticosteron d) [ ] Hormon sexual
b) [x] Mineralocorticoid e) [ ] Corticosteron
c) [x] Aldosteron
O
953)Denumiti substanta:
C - CH2 - OH
HO

O
a) [ ] Mineralocorticoid d) [ ] Glucocorticoid
b) [ ] Hidrocortizonul e) [ ] Aldosteronul
c) [x] Corticosteronul
a) [x] Apar edeme (lichidul extracelular)
b) [ ] Nu apar edeme
c) [x] Se dezvolta hipertonia
954)Hiperaldosteronism (boala Con): d) [x] E marita excitabilitatea miocardului
e) [ ] Se dezvolta hipotonia c) [x] Sinteza aldosteronului depinde de activitatea 18-hidroxilazei,
18-oxisteroiddehidrogenazei
955)Hiperaldosteronism (boala Con): d) [x] Sinteza cortizolului e determinata de activitatea 21-, 17-, 11-
a) [ ] E micsorata sinteza proteinelor in oase beta-hidroxilazelor
b) [x] Pierderea Ca++ din oase si excretia lui cu urina e) [ ] In cortexul suprarenal se formeaza androgeni si estrogeni in
c) [x] Marirea Na+ si micsorarea K+, Cl- in ser cantitati mari
d) [x] Este micsorata excitabilitatea tesutului nervos
e) [ ] Se dezvolta hipotonia 963)Intrebuintarea practica a corticosteroizilor:
a) [x] Se foloseste in colagenoze: reumatism, poliartrita nespecifica
956)Hipofunctia hormonilor mineralocorticoizi: b) [x] Ca agenti desensibilizanti,de exemplu: in astma bronsica, boli
a) [x] Se mareste excrtetia Na+, Cl-, H2O alergice
b) [ ] Se micsoreaza excretia Na+, Cl-, H2O c) [x] Ca imunodepresant in transplantarea organelor si tesuturilor
c) [x] Se mareste K+ in ser si tesuturi d) [x] Folosirea indelungata poate provoca atrofia cortexului
d) [ ] Se micsoreaza K+ in ser si tesuturi suprarenalelor
e) [ ] Apare alcaloza e) [ ] Folosirea indelungata nu provoaca atrofia cortexului
suprarenalelor
957)Hipofunctia hormonilor mineralocorticoizi:
a) [x] Apare acidoza (patrunderea bicarbonatilor in celula si iesirea 964)Catabolismul corticosteroizilor:
H+ in lichidul extracelular) a) [x] Se inactiveaza prin reducere
b) [x] Se micsoreaza volumul lichidului extracelular, creste b) [x] Se inactiveaza prin oxidare (scindarea catenei laterale) in
densitatea singelui pozitia 17
c) [ ] Se mareste volumul lichidului extracelular, se dilueaza singele c) [x] Isi pierde activitatea in ambele cazuri
d) [x] Se mareste excitabilitatea tesutului nervos, se micsoreaza d) [x] Produsele oxidarii sint 17-cetosteroizii, care se elimina cu
frecventa cardiaca urina
e) [ ] Se micsoreaza excitabilitatea tesutului nervos, se mareste e) [ ] La barbati 17-cetosteroizii nu sint produsele finale ale
frecventa cardiaca metabolismului hormonilor sexuali

958)Boala Adison (hipocorticism): 965)Hormonii sexuali:


a) [x] Apare ca rezultat al insuficientei tuturor corticosteroizilor a) [ ] Se sintetizeaza numai in organele sexuale (genitale)
b) [ ] Apare ca rezultat al insuficientei numai a aldosteronului b) [x] Se sintetizeaza in organele genitale si in alte organe
c) [x] Apare hipoglicemie c) [x] Sint hormoni steroizi
d) [ ] Apare hiperglicemie d) [ ] Sint hormoni, derivati ai aminoacizilor
e) [x] Scade rezistenta la factorii patologici e) [x] Predecesorul lor comun este colesterolul

959)Boala Adison (hipocorticism): 966)Hormonii sexuali feminini:


a) [x] Organismul pierde Na+ si apa si retine K+ a) [ ] Se sintetizeaza in exclusivitate in ovare
b) [ ] Organismul pierde K+ si retine Na+ si H2O b) [x] Se sintetizeaza la fel si in suprarenale, testicule, placenta
c) [x] Apare hipotonie si miastenie c) [x] Estrogenii si progestinele sint grupele de baza ale hormonilor
d) [x] E posibila o hipodinamie generala in rezultatul hiperpolarizarii sexuali feminini
membranelor muschilor d) [x] Principalul hormon din grupa estrogenilor - estradiolul,
e) [ ] Apare hipertonie progestinelor - progesteronul
e) [x] Estradiolul se sintetizeaza in exclusivitate in folicule, in timp ce
960)Corticosteroizii: estronul si estriolul - in suprarenale si placenta
a) [x] Se sintetizeaza din colesterol
b) [x] Sinteza decurge in mitocondrii 967)Hormonii sexuali feminini:
c) [ ] Sinteza decurge in citozol a) [x] Se foloseste in tratamentul tumorii prostatei
d) [x] Etapa hotaritoare este transformarea colesterolului in b) [x] Predecesor al sintezei poate servi testosteronul
pregnenolon c) [x] In formarea estradiolului din testosteron participa 3 molecule
e) [x] Etapa data e controlata de hormonul adrenocorticotrop, K+, O2 si 3 molecule NADPH
angiotenzina 1 d) [ ] In formarea estradiolului din testosteron participa 5 molecule
O2 si 5 molecule NADPH
e) [x] Viteza sintezei hormonilor sexuali feminini depinde de starea
glandei tiroide

961)Corticosteroizii:
a) [ ] Transformarea colesterolului оn pregnenalon e controlata de
catecolamine 968)Hormonii sexuali feminini:
b) [x] Transformarile ulterioare ale pregnenolonului depind de zona a) [ ] Toti estrogenii contin 21 "C"
corticala a suprarenalelor b) [x] Toti estrogenii contin 18 "C"
c) [ ] Transformarile ulterioare ale pregnenolonului nu depinde de c) [ ] In prima faza a ciclului sexual se sintetizeaza in special
zona corticala a suprarenalelor progesteronul
d) [x] Reglator al eliminarii hormonului adrenocorticotrop este d) [x] In prima faza a ciclului sexual se sintetizeaza in special
cortizonul estrogenii
e) [ ] Reglator al eliminarii hormonului adrenocorticotrop este e) [x] In faza II a ciclului sexual se sintetizeaza in special
corticosteronul progesteronul

962)Corticosteroizii: 969)Hormonii sexuali feminini:


a) [x] In zona fasciculara se formeaza cortizolul (substanta F) a) [ ] In faza II a ciclului sexual se sintetizeaza in special estrogenii
b) [x] In zona glomerulara - aldosteronul, corticosteronul b) [ ] Transformarile metabolice ale estrogenilor decurg in rinichi
c) [x] Transformarile metabolice ale estrogenilor decurg in ficat O
d) [x] Se excreta mai mult sub forma de conjugati cu acizii
glucuronic si sulfuric
e) [ ] Se excreta sub forma neschimbata C - CH3

970)Estrogenii:
a) [x] Exista receptori specifici in celulele uterului, glandei mamare,
vaginului
b) [x] Exista receptori specifici in celulele adenohipofizei si O
hipotalamusului
c) [x] Complexul steroid se translocheaza in nucleu, unde stimuleaza a) [ ] Estradiol
sinteza mARN noi b) [x] Progesteron
d) [ ] Inhiba functia reproductiva a organismului feminin (dezvoltarea c) [ ] Estron
uterului, trompelor, vaginului) d) [ ] Estriol
e) [x] Asigura dezvoltarea caracterelor sexuale secundare e) [ ] Aldosteron
971)Estrogenii:
a) [x] Asigura modificarile proliferative in endometriu si contractiile
coordonate ale uterului in faza foliculara a ciclului
b) [ ] Asigura aparitia instinctului sexual 974)Progesteronul:
c) [x] Asigura dezvoltarea sarcinii si petrecerea nasterii a) [x] Se sintetizeaza de corpul galben si placenta
d) [x] Asigura dezvoltarea glandelor mamare si pregatirea lor pentru b) [x] Inhiba contractarea uterului, trompelor
lactatie c) [x] Pregateste mucoasa uterului pentru implantarea ovulului
e) [ ] Au efect catabolic fecundat
d) [x] Asigura lactatia
972)Estrogenii: e) [ ] Stimuleaza activitatea sexuala
a) [x] Maresc activitatea ARN-polimerazei si sinteza ARN si
proteinei in celulele-tinta 975) Denumiti substanta:
b) [x] Activeaza reinnoirea fosfogliceridelor
c) [ ] Inhiba reinnoirea fosfogliceridelor OH
d) [x] Maresc Ca++ si P in ser
e) [ ] Micsoreaza Ca++ si P in ser

973)Denumiti substanta:
HO

a) [x] Estradiolul d) [ ] Estriolul


b) [ ] Estronul e) [ ] Hidrocortizonul
c) [ ] Progesteronul
C2H5
976)Denumiti substanta:
HO CH - CH OH

C2H5
a) [x] Sinestrol d) [ ] Estriol
b) [ ] Estron e) [ ] Estradiol
c) [ ] Progesteron
c) [x] Stimuleaza activitatea ADN-polimerazei si timidinkinazei
977)Hormonii sexuali masculini: d) [x] Intensifica sinteza proteinei in ficat si rinichi
a) [x] Sint androgeni e) [ ] Inhiba sinteza proteinei in ficat si rinichi
b) [ ] Sint estrogeni
c) [x] Contin 19 atomi "C"
d) [ ] Se sintetizeaza in exclusivitate in testicule 980)Androgenii (efectul anabolic):
e) [x] Se sinthetizeaza partial si in ovare si suprarenale a) [x] Se manifesta prin stimularea sintezei proteinelor in toate
organele
978)Androgenii: b) [x] Se manifesta prin dezvoltarea si marirea masei muschilor
a) [x] Androgenii se transporta in singe de glicoproteidele plasmei c) [x] Se manifesta prin cresterea scheletului
b) [x] Regleaza secretia gonadotropinelor prin mecanismul de d) [x] Se manifesta prin depozitarea intensa a sarurilor de Ca++ in
retroinhibitie oase
c) [x] Isi exercita activitatea prin mecanismul citozolic,actionind la e) [ ] Se manifesta prin depozitarea lipidelor din tesutul adipos
nivelul genelor
d) [ ] Efectul fiziologic e legat de participarea sistemului 981)Androgenii (efectul anabolic):
adenilatciclazic a) [x] Efectul lor anabolic se manifesta prin bilant azotat pozitiv
e) [x] Degradarea lor are loc pe calea formarii 17-cetosteroizilor b) [ ] Efectul lor anabolic se manifesta prin bilant azotat negativ
neutri c) [x] Regleaza functiile creerului si reactiile de comportare
d) [ ] Nu regleaza functiile creerului si reactiile de comportare
979)Androgenii: e) [ ] Se manifesta prin micsorarea masei musculare
a) [x] In tesuturile-tinta se mareste sinteza ADN si ARN nucleari
b) [x] Intensifica translocarea ARN nuclear in citoplasma 982)Denumiti substanta:
OH

O
a) [x] Testosteron d) [ ] Progesteron
b) [ ] Androsteron e) [ ] Aldosteron
c) [ ] Estradiol
d) [x] Sint mediatori ai reactiilor inflamatorii si alergice
983)Prostaglandinele: e) [x] J
a) [ ] Sint hormoni oaca rol in aparitia si dezvoltarea trombozelor
b) [x] Sint hormonoizi
c) [ ] Se sintetizeaza in exclusivitate de prostata 985)Aplicarea practica a prostaglandinelor:
d) [x] Se sintetizeaza de prostata si alte tesuturi a) [x] In practica obstetrica pentru intreruperea sarcinii
e) [x] Predecesor comun pentru toti este acidul arahidonic b) [x] In hipertonie
c) [x] In astma bronsica
984)Efectele fiziologice ale prostaglandinelor, tromboxanelor, d) [x] In boala ulceroasa
leucotrienelor: e) [ ] In atacul de cord
a) [x] Actioneaza asupra muschilor netezi (ai intestinului, uterului,
bronsilor, vaselor) 986)Functiile singelui:
b) [ ] Impiedica agregatia trombocitelor a) [x] De transport
c) [x] Stimuleaza migrarea leucocitelor in focarul de inflamatie
b) [x] Alimentara d) [x] Termoregulatoare
c) [ ] Energetica e) [ ] De sinteza
987)Functiile singelui:
a) [x] Protectoare d) [ ] De adsorbtie
b) [x] Reglatoare e) [ ] De dezintoxicare
c) [ ] De distributie
988)Principalele componente organice ale singelui:
a) [x] Glucoza d) [ ] Pentoze
b) [x] Colesterolul e) [ ] Indicanul
c) [ ] Guanidina
989)Principalele componente organice ale singelui:
a) [ ] Acidul glucuronic d) [ ] Acidul succinic
b) [x] Proteine e) [x] Ureea
c) [ ] Apa
990)Elementele figurate ale singelui:
a) [ ] Chilomicronii d) [ ] Micelele
b) [x] Leucocitele e) [ ] Lipoproteidele
c) [x] Eritrocitele
991)Elementele figurate ale singelui:
a) [ ] Globulinele d) [x] Limfocitele
b) [x] Trombocitele e) [ ] Corpii cetonici
c) [x] Bazofilele
992)Azotul rezidual include azotul din:
a) [x] Uree d) [x] Acidul uric
b) [ ] Fibrinogen e) [x] Amoniac
c) [x] Indican
993)Azotul rezidual include azotul din:
a) [x] Creatina d) [x] Aminoacizi
b) [ ] Albumine e) [ ] Eritrocite
c) [x] Creatinina
acidului uric
994)Azotemia apare оn: d) [x] Insuficienta grava a circulatiei sangvine
a) [x] Afectiunile renale legate de tulburгrile funcюiei excretorii e) [x] Scaderea circulatiei sangvine renale
b) [x] In circa 90% cazuri de afecюiuni renale azotemia apare pe
contul ureei 995)Azotemia apare la:
c) [x] Este determinata de conюinutul azotului aminoacizilor єi
a) [x] Dereglarea eliminarii urinei azotemiei
b) [ ] Exces de proteine in alimente e) [ ] Cresterea concentratiei acidului glutaminic (principalul indice al
c) [x] Catabolismul intens al proteinelor tisulare azotemiei)
d) [ ] Cresterea concentratiei acidului uric - principalul indice al
996)Substantele organice neazotate ale singelui:
a) [x] Colesterolul b) [ ] Fosfolipidele
c) [x] Acidul citric e) [ ] Acidul uric
d) [ ] Urobilina
997)Substantele organice neazotate ale singelui:
a) [x] Glucoza d) [ ] Creatinina
b) [x] Acidul lactic e) [ ] Heparina
c) [ ] Creatina

998)Componenюa electrolitica a sоngelui: 999)Componenюa electrolitica a sоngelui:


a) [ ] Principalul ion osmotic activ al lichidului extracelular - K (3,8 - a) [x] Acumularea de Na are loc оn hiperaldosteronism primar si
5,4 mmol/l) secundar
b) [x] Principalul ion osmotic activ al lichidului extracelular - Na b) [x] Оn hiponatriemie survine dehidratarea organismului
(135-153 mmol/l) c) [ ] Оn hiponatriemie survine hiperhidratarea organismului
c) [x] Оn hipernatriemie se dezvolta hiperhidratarea d) [x] Corectia schimbului de Na in singe se infaptueste prin NaCl
d) [ ] Оn hipernatriemie apare dehidratarea organismului e) [x] Nivelul Na in plasma este 135-153 mmol/l
e) [x] Acumularea de Na are loc оn nefritele parenhimatoase,
insuficienюa cardiacг cronicг єi congenitalг 1000)Componenta electrolitica a singelui:
a) [x] Cationul de baza al celulei este K (115 mmol/l) d) [x] Hiperkaliemia se dezvolta оn insuficienta renala acuta
b) [ ] Cationul de baza al celulei este Na e) [x] Hiperkaliemia se dezvolta оn hipofunctia cortexului suprarenal
c) [x] Cantitatea K creste in cazul catabolismului celular
b) [x] Contribuie la formare imunitatii
1001)Componenta electrolitica a singelui c) [ ] Neutralizeazг toxinele
a) [ ] Hiperkaliemia se dezvolta оn hiperfunctia cortexului suprarenal d) [x] Participг оn reacюii de glicozilare
b) [x] Hipokaliemia si hipokaliuria se dezvolta оn hiperaldosteronism e) [ ] Servesc ca sursa de acid piruvic
c) [ ] Hipokaliemia si hipokaliuria se dezvolta оn hipoaldosteronism
d) [x] Hipokaliemia deregleaza functiile inimii 1008)Albuminele se caracterizeaza prin:
e) [ ] Hipokaliemia apare la administrarea dozelor mari de hormoni a) [ ] Masa moleculara mare
suprarenali b) [x] Masa moleculara mica
c) [ ] Hidrofobie
1002)Electrolitii singelui: d) [x] Hidrofilie
a) [ ] Calciul se contine preponderent in eritrocite e) [x] Concentratie inalta in singe (pina la 60 % din toate proteinele)
b) [x] Calciul intra preponderent in plasma (2,25-2,75 mmol/l)
c) [x] Exista fractia de Ca++ ionizat 1009)Albuminele se caracterizeaza prin:
d) [x] Exista fractia de Ca++ ce nu difundeaza a) [ ] Concentratie mica in singe (mai putin de 40 %)
e) [x] Hipocalciemia apare оn hipoparatireoza b) [x] Polimorfism
c) [ ] Se reоnnoiesc incet
1003)Electrolitii sоngelui: d) [x] Mentin presiunea oncotica
a) [x] Hipocalciemia apare in rahitism, icter mecanic e) [ ] Participa la sinteza anticorpilor
b) [x] Hipocalciemia apare in afectiuni renale
c) [x] Оn hipercalciemie (adenomul glandei paratiroide) - apare 1010)Albuminele:
osteoporoza a) [x] Contin multe grupe -SH
d) [ ] Оn hipercalciemie apare tetania b) [ ] Contin multe grupe -OH
e) [x] Оn hipocalciemie se dezvolta tetania c) [x] Capacitatea de legare depinde de grupele -SH
d) [ ] Capacitatea de legare depinde de -OH si -NH2
1004)Electrolitii singelui: e) [x] Albuminele se sintetizeaza in tesutul ficatului
a) [ ] Fe se contine preponderent in plasma
b) [x] Fe este un component preponderent al eritrocitelor (18,5 1011)Albuminele:
mmol/l) a) [ ] Albuminele se sintetizeaza in tesutul muscular
c) [x] Fe se absoarbe in intestin sub forma de Fe++ b) [x] Molecula albuminei contine multi aminoacizi dicarboxilici
d) [ ] Fe este absorbit in intestin sub forma de Fe+++ c) [x] Favorizeaza legarea si retinerea in singe a multor ioni incarcati
e) [x] In enterocite Fe se conjuga cu apoferitina pozitiv
d) [ ] Favorizeaza legarea si retinerea in singe a multor ioni incarcati
1005)Electrolitii singelui: negativ
a) [ ] In enterocite Fe se conjuga cu feritina e) [x] Participa la mentinerea presiunii osmotice a singelui
b) [x] In enterocite se formeaza feritina
c) [x] Apoferitina micsoreaza concentratia Fe in singe
d) [x] Transferina este forma de transport a Fe+++ in tesuturile
hematopoietice 1012)Globulinele:
e) [ ] Transferina este forma de transport a Fe++ in tesuturile a) [ ] Sint proteine omogene ale singelui
hematopoietice b) [x] Sint proteine heterogene
c) [x] Fractiile de baza ale globulinelor: alfa 1, 2, beta, gama
1006)Rolul proteinelor plasmei sanguine: d) [x] Contin acizi sialici, hexoze, hexozamine, fucoza legate
a) [x] Menюin presiunea oncotica covalent cu lantul peptidic
b) [x] Transporta hormonii e) [x] Contin lipoproteide, metaloproteide
c) [x] Participa in coagularea singelui
d) [ ] Menюin pH = 6,2 1013)La globulinele alfa1 se refera:
e) [ ] Menюin presiunea osmotica a) [x] Antitripsina
b) [x] Fetoproteina
1007)Rolul proteinelor plasmei sangvine: c) [ ] Haptoglobina
a) [x] Mentin pH = 7,4 d) [ ] Ceruloplasmina
e) [x] antichimotripsina 1014)Din grupa alfa2 globulinelor fac parte:

a) [x] Inhibitorul complimentului d) [x] antitrombina III


b) [x] Haptoglobina e) [x] Macroglobulina
c) [x] Ceruloplasmina
1015)Din grupa betaglobulinelor fac parte:
a) [ ] Antitripsina d) [x] Transferina
b) [ ] Haptoglobina e) [ ] Macroglobulina
c) [ ] Ceruloplasmina
e) [x] OH- se leaga cu [HCO3-] formind [CO2] єi [H2O]
1016)Hiperproteinemia se caracterizeaza prin:
a) [ ] Continutul scazut al proteinelor 1024)Principalele cauze ale acidozei:
b) [x] Continutul ridicat al tuturor proteinelor a) [x] Cetonemia
c) [ ] hiperhidratare b) [ ] Voma intensa
d) [x] dehidratare c) [x] Hipoxia, anoxia
e) [x] Posibilitatea aparitiei paraproteinemiei in mielomul multiplu d) [x] Micsorarea circulatiei sanguine renale
e) [ ] Micsorarea volumului de circulatie a lichidului extracelular
1017)Hiperproteinemia se caracterizeaza prin:
a) [x] Aparitia proteinei anomale in urina - corpii proteici Bens-Jones 1025)Principalele cauze ale acidozei:
b) [x] Creєterea nivelului gama-globulinelor (excitarea infectioasa a) [x] Mevalonemia
sau toxica a sistemului reticuloendotelial) b) [x] Dupa infuzia de NH4Cl
c) [ ] Aparitia proteinei in urina c) [ ] Superdozarea bicarbonatului de Na la tratarea maladiilor
d) [ ] Apare оn sindromul nefrotic gastrice
d) [x] Insuficienta renala acuta
1018)Hipoproteinemia se caracterizeaza prin: e) [x] Insuficienta canaliculelor renale
a) [x] Micsorarea cantitatii totale a proteinelor
b) [ ] Micsorarea cantitatii proteinelor in special pe contul 1026)Principalele cauze ale acidozei:
globulinelor a) [ ] Intoxicarea cu salicilate
c) [x] Micsorarea cantitatii proteinelor pe contul albuminelor b) [x] Pielonefrita
d) [x] Apare оn afectiunile ficatului c) [ ] Voma intensa
e) [ ] Apare la micsorarea permeabilitatii capilarelor sanguine d) [x] Glomerulonefrita
e) [x] Insuficienta respiratorica
1019)Hipoproteinemia se caracterizeaza prin:
a) [x] Apare la afectiunile tractului digestiv
b) [ ] Marirea cantitatii totale a proteinelor
c) [ ] Marirea cantitatii de albumine
d) [x] E caracteristica pentru sindromul nefrotic 1027)Principalele cauze ale acidozei:
e) [x] Apare la marirea brusca a permeabilitatii capilarelor a) [ ] Superdozarea Na2CO3 la tratarea maladiilor gastrice
b) [x] Fistule pancreatice si intestinale
c) [x] Diaree
1020)pH optim constant al singelui se mentine datorita: d) [x] Micsorarea circulatiei sangvine renale
a) [x] Sistemului tampon bicarbonat e) [ ] Terapia cu diuretici de tipul acetazolamid
b) [x] Sistemul - tampon al hemoglobinei
c) [x] Sistemul - tampon proteic 1028)Principalele cauze ale alcalozei:
d) [x] Sistemul - tampon fosfat a) [ ] Cetonemia
e) [ ] Activitatii acizilor grasi b) [ ] Hipoxia, anoxia
c) [x] Superdozarea bicarbonatului de Na la tratarea maladiilor
1021)Capacitatile tampon ale proteinelor plasmei si hemoglobinei gastrice
sint determinate de: d) [x] Voma incoeribilг
a) [x] Aminoacizii dicarboxilici e) [ ] Mevalonemia
b) [x] Aminoacizii diaminici
c) [x] Mari cantitati de histidina 1029)Principalele cauze ale alcalozei:
d) [ ] Prolina si hidroxiprolina a) [x] Micsorarea volumului de circulatie al lichidului extracelular
e) [ ] Metionina si cisteina b) [x] Micsorarea circulatiei sanguine renale
c) [ ] Insuficienta renala acuta
1022)Care sint proportiile dintre componentele sistemelor tampon la d) [ ] Insuficienta canaliculelor renale
pH-ul optim (7,4): e) [x] Intoxicarea cu salicilate
a) [ ] [CO2] / [HCO3-] = 1/4
b) [x] [H2PO4-] / [HPO4--] = 1/4 1030)Principalele cauze ale alcalozei:
c) [ ] [H2PO4-] / [HPO4--] = 1/1 a) [ ] Pielonefrita
d) [x] [CO2] / [HCO3-] = 1/20 b) [ ] Glomerulonefria
e) [ ] [H2PO4-] / [HPO4--] = 1/20 c) [x] Afectiunea trunchiului cerebral
d) [ ] Insuficienta respiratorie
1023)Mecanismul de actiune a sistemelor tampon bicarbonat si e) [x] Hiperaldosteronism
fosfat:
a) [ ] H+ se leaga cu [CO2] formind [HCO3-] 1031)Principalele cauze ale alcalozei:
b) [x] H+ se leaga cu [HCO3-] formind H2CO3 care disociaza slab a) [x] Hiperventilarea plaminilor
c) [x] H+ se leaga cu [HPO4--] formind [H2PO4-] b) [ ] Fistule intestinale si pancreatice
d) [x] OH- se leaga cu [H2PO4-] formind [HPO4--] c) [ ] Diaree
d) [x] Isterie (nevroza)
e) [x] Tratarea cu corticoizi (perderea K+) 1039)Oxigenul in HbO2 e legat de:
a) [x] De axa axiala
1032)Celulele canaliculelor renale participa la reglarea echilibrului b) [x] In a sasea pozitie conformationala (F-7)
acido-bazic prin urmatoarele mecanisme: c) [ ] In a cincea pozitie conformationala (F-8)
a) [x] Secretia ionilor H+ la disociatia acidului carbonic sub influenta d) [ ] Prin legatura covalenta
carboanhidrazei e) [x] Prin legatura donor-acceptoare
b) [x] Transformarea fosfatului bibazic (Na2HPO4) in fosfat
monobazic (NaH2PO4) 1040)Fierul in hemoglobina:
c) [ ] Transformarea NaH2PO4 in Na2HPO4 a) [ ] Este legat cu lipoproteine prin intermediul leucinei
d) [x] Secretia NH3 in canaliculele renale distale b) [ ] Este legat cu lanturile polipeptidice prin tirozina
e) [ ] Secretia NH3 in canaliculele renale proximale c) [x] Este legat cu lanturile polipeptidice prin histidina
d) [ ] In hem atomul de fier este legat cu protoporfirina XV
1033)In rezultatul caror transformari apare acidoza intracelulara si e) [x] In hem atomul de fier este legat cu protoporfirina IX
alcaloza extracelulara:
a) [x] Pierderea indelungata a K+ 1041) Fierul in hemoglobina:
b) [ ] Pierderea indelungata a Na+ a) [x] Atomul de fier poate fi sub forma de Fe++ si Fe+++
c) [ ] Hiperkaliemie b) [ ] Atomul de fier poate fi numai sub forfa Fe++
d) [ ] Hipernatriemie c) [ ] Atomul de fier poate fi numai sub forma Fe+++
e) [ ] Inhibarea carboanhidrazei renale cu diuretici d) [x] Numai Fe++ din componenta hemoglobinei poate lega O2
e) [ ] Numai Fe+++ din componenta hemoglobinei poate fixa O2

1042)Modificarile hemoglobinei la legarea O2:


a) [ ] Pierderea unor aminoacizi
1034)Mecanismele de reglare a pH: b) [ ] Ruperea unor legaturi saline
a) [x] Dereglarile respiratorii ale echilibrului acido-bazic (EAB) se c) [ ] Acumularea apei
caracterizeaza prin majorarea sau micsorarea pCO2 d) [x] Ruperea unor legaturi saline si pierderea 2,3 difosfogliceratului
b) [ ] Dereglarile respiratoare ale EAB se caracterizeaza prin e) [ ] Acumularea 2,3 difosfogliceratului si ruperea legaturilor saline
schimbarea continutului de baze tampon (BE >< 0)
c) [x] Dereglarile respiratoare ale EAB se caracterizeaza prin prin 1043)Modificarile hemoglobinei la legarea O2:
lipsa unei schimbari preventive continutului de baze tampon (BE = a) [ ] Formarea unor legaturi saline noi
0) b) [x] Schimbarea conformatiei moleculei proteice
d) [x] La dereglari metabolice ale EAB pCO2 la inceput nu se c) [x] Mari schimbari structurale sufera contactele alfa1, beta2
schimba d) [ ] Mari schimbari structurale sufera contactele alfa1, alfa2;
e) [x] La dereglari metabolice continutul bazelor tampon se modifica e) [ ] Mari schimbari structurale sufera contactele beta1, beta2

1035)Mecanismele de reglare a pH: 1044)Fixarea reversibila a O2 de catre fier in hemoglobina e


a) [ ] La dereglari metabolice continutul bazelor tampon nu se determinata de:
modifica a) [x] Caracterul hidrofob al AA in centrul activ
b) [ ] La dereglari metabolice pCO2 brusc se mareste sau se b) [x] Prezenta aminoacizilor Leu, Val, Met, Fen
micsoreaza c) [ ] Caracterul hidrofil al AA in centrul activ
c) [x] Dereglarile metabolice ale EAB se compenseaza prin d) [x] Dimensiuni mici
schimbarea ventilatiei pulmonare e) [x] Prezenta histidinei in pozitiile F7 si F8
d) [x] Dereglarile respiratorii ale EAB se compenseaza prin
includerea mecanismelor renale 1045)Fixarea reversibila a O2 de catre fier in hemoglobina e
e) [ ] Dereglarile respiratoare ale EAB se compenseaza prin determinata de:
includerea mecanismelor cardiace a) [ ] Rigiditatea structurii
b) [x] Dinamismul structurii
1036)Transportul oxigenului se efectueaza: c) [x] Prezenta lanturilor polipeptidice
a) [x] Sub forma O2 dizolvat in plasma - 5 ml O2 la 1 l d) [x] 2,3 difosfoglicerat
b) [ ] Sub forma O2 dizolvat in eritrocite - 50 ml O2 la 1 l e) [ ] Cantitatea de CO2
c) [x] Cu ajutorul hemoglobinei - 250 ml O2 la 1 l
d) [ ] De catre albumine 1046)Oxihemoglobina (HbO2) si dezoxihemoglobina (HHb) poseda
e) [ ] De catre carbhemoglobina afinitate diferita fata de O2 deoarece:
a) [ ] Se deosebesc dupa structura
1037)Transportul oxigenului se efectueaza: b) [x] Se deosebesc dupa conformatia moleculara spatiala
a) [x] Sub forma de oxihemoglobina c) [ ] Pe masura legarii oxigenului afinitatea fata de O2 scade
b) [x] Sub forma de KHbO2 d) [x] Pe masura legarii oxigenului afinitatea fata de O2 creste
c) [ ] Sub forma de KHCO3 e) [x] Pe masura legarii oxigenului scade afinitatea fata de CO2
d) [ ] De catre carboxihemoglobina
e) [ ] Sub forma de O2 dizolvat in plasma pina la 100 ml la 1 l de 1047)Ce fenomeme favorizeaza cedarea O2 in tesuturi in conditiile
singe hipoxiei tisulare:
a) [ ] Devierea curbei de disociatie a oxiHb in stinga
1038)Oxigenul in HbO2 e legat de: b) [x] Devierea curbei de disociere a oxiHb in dreapta
a) [ ] Molecula proteica c) [x] Efectul lui Bor
b) [x] Hem d) [x] Marirea 2,3 difosfogliceratului in eritrocite
c) [ ] De ionul Fe+++ e) [ ] Micsorarea 2,3 difosfogliceratului in eritrocite.
d) [x] De ionul Fe++
e) [ ] De axa ecuatoriala
b) [ ] Hb leaga 1 molecula de O2
c) [ ] Hb leaga 2 molecule de O2
1048)Afinitatea hemoglobinei fata de oxigen depinde de: d) [x] Afinitatea Hb fata de O2 se regleaza
a) [x] Concentratia O2 e) [ ] Afinitatea Hb fata de O2 nu se regleaza
b) [x] Temperatura
c) [x] pH-ul mediului 1052)Afinitatea fata de O2:
d) [x] Virsta a) [x] Se caracterizeaza prin marimea p50 egala cu pCO2 la care sunt
e) [ ] Prezenta hormonilor saturate 50 % din sectoarele de legare
b) [ ] Se caracterizeaza prin marimea p100 egala cu pCO2 la care
1049)Afinitatea hemoglobinei fata de oxigen depinde de: sunt saturate 100 % din sectoarele de legare
a) [x] Tipul hemoglobinei c) [x] Curba de disociere a HbO2 are forma sigmoidala
b) [x] Prezenta 2,3 difosfogliceratului d) [ ] Curba disociere are forma de hiperbola
c) [x] Prezenta CO2 e) [x] 2,3 difosfogliceratul micsoreaza afinitatea fata de O2 de 26 ori
d) [ ] Prezenta chilomicronilor si altor lipoproteide
e) [ ] Prezenta proteinelor 1053)Afinitatea fata de O2:
a) [ ] 2,3 difosfogliceratul mareste afinitatea fata de O2 de 26 ori
1050)Hemoglobina: b) [x] 2,3 difosfogliceratul se leaga de dezoxihemoglobina (HHb)
a) [ ] Este o proteina simpla (tetramer - 2 alfa si 2 beta) c) [x] In singele conservat (citrat-dextroza) afinitatea fata de O2
b) [x] Este o proteina conjugatг creste
c) [x] Este o proteina alosterica d) [ ] H+ mareste afinitatea fata de O2 si stabilizeaza forma R a
d) [x] Legarea O2 in Hb este cooperativa hemoglobinei
e) [ ] Legarea O2 in Hb nu este cooperativa e) [x] H+ micsoreaza afinitatea fata de O2 si stabilizeaza forma T a
hemoglobinei
1051)Hemoglobina:
a) [x] Hb leaga 4 molecule de O2 1054)Hipoxia apare in cazul:
a) [x] Micsorarii pO2 d) [ ] Hiperventilarii plaminilor
b) [ ] Maririi pO2 e) [x] Dereglarii circulatiei sangvine
c) [x] Hipoventilarii plaminilor
1055)Hipoxia apare in cazul:
a) [x] Anemiilor d) [x] Intoxicarii cu oxid de carbon
b) [ ] Nevrozelor e) [x] Intoxicarii cu cianide
c) [ ] Nefritelor
c) [ ] De carboxihemoglobina
1056)Transportul CO2 de la tesuturi la plamini se efectueaza sub d) [x] De KHCO3 in eritrocite (35 %)
forma: e) [x] De bicarbonatul de Na al plasmei (45 %)
a) [x] Dizolvata (6-7 % din toata cantitatea)
b) [x] De carbhemoglobina (3-10 %) 1057)Drept sursa de CO2 in organism servesc:
a) [x] Aminoacizii d) [ ] Lactatul
b) [x] Glucoza e) [x] Acetil-CoA
c) [x] Piruvatul
1058)Drept sursa de CO2 in organism servesc:
a) [x] Ciclul Krebs d) [ ] Acizii nucleici
b) [ ] Bazele purinice e) [ ] Lipidele
c) [x] Bazele pirimidinice
1062)In mecanismul intern (intrinsec) al coagularii participa (etapa
1059)In calea externa (extrinsecг) a coagularii participa (etapa initiala):
initiala): a) [x] Factorul X (Prauer-Stuart)
a) [ ] Factorul XII - Hagheman b) [ ] Factorul II (protrombina)
b) [ ] Factorul VIII - globulina antihemofilica A c) [ ] Dicumarolul
c) [x] Factorul X - Prauer-Stuart d) [x] Tromboplastina tisularг (P3)
d) [ ] Factorul V - proaccelerina e) [x] Ionii Ca++, f(x) trombstenina - factorul VIII plachetar
e) [ ] Factorul XIII - fibrinostabilizant
1063)Fibrinogenul:
1060)In calea externa (extrinsecг) a coagularii participa (etapa a) [x] Fibrinogenul - proteinг plasmaticг uєor solubila
initiala): b) [x] Consta din trei dimeri (2 alfa, 2 beta, 2 gama)
a) [x] Factorul VII - proconvertina c) [ ] E disociat de catre protrombinг
b) [ ] Factorul I - fibrina d) [x] E disociat de catre trombinг
c) [ ] Heparina e) [x] Trombina elibereaza 4 fibrinopeptide, rupind legaturile
d) [x] Ionii Ca++ peptidice intre Arg si Lys
e) [x] Tromboplastina tisularг (F III)
1064)Fibrinogenul:
1061)In mecanismul intern (intrinsec) al coagularii participa (etapa a) [x] Fibrinopeptidele poseda o sarcina negativa mare
initiala): b) [ ] Fibrinopeptidele poseda o sarcina pozitiva
a) [x] Factorul XII (Hageman) c) [ ] Fibrinogenul si trombina se sintetizeaza in ficat
b) [ ] Heparina d) [x] Chiagul din monomerii fibrinei este amorf, nestabil, lax
c) [x] Factorul XI (Rozental) e) [x] Chiagul este stabilizat de glutaminazг (F XIII) - factorul de
d) [ ] Factorul V - proaccelerina stabilizare a fibrinei
e) [x] Factorul IX - globulina antihemofilica B
1065)Fibrinogenul si protrombina:
a) [x] Trombina se sintetizeaza sub forma de proenzimг b) [x] Vitamina K este necesara pentru sinteza protrombinei
b) [ ] Trombina se sintetizeaza sub forma de enzima activa c) [x] Vitamina K este necesara pentru carboxilarea Glu la capatul N
c) [x] Trombina se aseamana dupa structura cu tripsina al protrombinei
d) [x] Pentru activarea protrombinei este necesar FXa, care rupe d) [x] Capatul N al protrombinei leaga Ca++ si se rupe
legaturile Arg-Thr, Arg-Leu e) [x] La aceastг etapг coagularea se accelereazг de 10 000 ori
e) [x] Sunt necesari FVa si ionii Ca++
1067)Ce compusi suplimentari participa in procesul de coagulare a
1066)Fibrinogenul si protrombina: singelui:
a) [ ] Vitamina K este necesara pentru sinteza fibrinogenului
a) [x] Adenozindifosfat d) [ ] Acidul e-aminocapronic
b) [x] Serotonina e) [ ] Albumine
c) [x] Catecolamine
singelui:
1068)Ce compusi suplimentari participa in procesul de coagulare a
a) [x] Fosfolipide d) [x] Calicreine
b) [x] Glicoproteine acide e) [ ] Globuline
c) [x] Chinine
1069)Procesul coagularii se deregleaza in cazul:
a) [x] Trombocitopeniei d) [ ] Atacurilor de cord
b) [x] Afectiunilor ficatului e) [x] Maladiilor ereditare - hemofiliei
c) [x] Insuficienta vitaminei K
1070)Substante anticoagulante:
a) [x] Antitrombinele (I, II, III) d) [ ] Vitamina K
b) [ ] Acidul acetilneuraminic e) [x] Hirudina
c) [x] Heparina
1071)Substante anticoagulante:
a) [x] Derivatii cumarinei d) [x] Citratul
b) [ ] Acidul epsilon-aminocapronic e) [x] Plasmina
c) [x] Oxalatul
1077)Enzimele-indicatori ale leziunilor celulelor hepatice:
1072)La fibrinoliza participa: a) [ ] Amilaza
a) [x] Plasmina b) [x] Histidaza
b) [x] Plasminogenul c) [x] Urocaninaza
c) [ ] Transferina d) [ ] Izocitratdehidrogenaza
d) [ ] Ceruloplasmina e) [ ] Creatinkinaza
e) [x] Streptokinazele
1078)Enzimele-indicatori ale leziunilor celulelor hepatice:
1073)La fibrinolizг participг: a) [x] cetozo-1-fosfataldolaza
a) [ ] Accelerina b) [ ] CPK
b) [x] Activatorul plasminei c) [x] Ornitincarbamoiltransferaza
c) [x] Urokinaza d) [x] ALAT
d) [ ] Antiplasmina e) [x] LDH5, LDH4
e) [ ] Trasilol
1079)Pentru dereglarile miocardului este caracteristica
1074)Cauzele fermentemiei: hiperactivitatea E:
a) [ ] Dereglarea vitezei de formare a enzimelor (E) celulare a) [x] ASAT
b) [x] Producerea sporita a enzimelor оn celulele individuale b) [ ] lipaza
c) [x] Sporirea numarului de celule c) [x] beta-hidroxibutiratdehidrogenaza
d) [x] Eliberarea enzimelor din celulele defectate d) [x] LDH1, LDH2
e) [ ] Toate schimbarile susnumite e) [ ] LDH5, LDH4

1075)Viteza aparitiei catalizatorilor individuali depinde de:


a) [x] Dimensiunile moleculelor formate, masa lor moleculara 1080)Pentru dereglarile miocardului este caracteristica
b) [x] Gradientul de concentratie (GC) prin membrana celulara hiperactivitatea enzimelor:
c) [x] enzimele cu GC mai inalt parasesc mai repede celula a) [x] MB-creatinkinaza
d) [ ] enzimele cu GC mai оnalt parasesc mai оncet celula b) [ ] Fosfogliceratkinaza
e) [x] La etapele initiale ale dereglarii se elibereaza moleculele mai c) [ ] Fosfataza alcalinг
mici ale enzimelor d) [ ] Histidaza
e) [ ] Urocaninaza
1076)Viteza aparitiei catalizatorilor individuali depinde de:
a) [x] Viteza eliberarii enzimelor (E) este invers proportionala cu 1081)Pentru lezarea tesutului renal este caracteristica apariюia in
marimile maselor moleculare (MM) urinг a urmatoarelor enzime:
b) [ ] Viteza eliberarii E este direct proportionala cu marimile a) [x] Gama-glutamiltranspeptidaza (gama-GTP)
maselor moleculare b) [x] alfa-glicozidaza neutrг
c) [x] Localizarea intracelulara a enzimelor c) [ ] ALAT
d) [x] Cel mai usor se elibereaza enzimele citoplasmatice d) [x] Pseudocolinesteraza (PCE)
e) [x] In cazul maselor moleculare identice izoenzima mitocondriala
se elibereaza mai incet decвt cea citoplasmaticг 1082)Pentru lezarea tesutului renal este caracteristica apariюia оn
sвnge a urmatoarelor enzimelor:
a) [x] Glicinamidinotransferaza 5,0 g
b) [ ] Creatinkinaza MM c) [x] Pe contul Hb revin 60 - 70 % de fier
c) [x] Alaninaminopolipeptidaza (AAPP) d) [ ] Pe seama Hb revin nu mai mult de 50 %
d) [ ] Acetilcolinesteraza e) [x] Pe contul feritinei revin circa 20 % Fe
e) [ ] Histidaza
1090)Fierul:
1083)Pentru lezarea tesutului creerului este caracteristica aparitia in a) [x] Cantitatea de Fe se regleazг prin intensitatea absorbюiei Fe оn
singe a urmatoarelor enzimelor: intestin
a) [x] BB - creatinkinaza b) [x] Necesitatea оn Fe creєte оn anemii de diversг origine
b) [ ] MM - creatinkinaza c) [x] Fierul se absoarbe sub forma de Fe++ anorganic
c) [ ] MB - creatinkinaza d) [ ] Fierul se absoarbe sub forma de Fe+++ anorganic
d) [x] Acetilcolinesteraza e) [x] Acidul clorhidric si vitamina C favorizeaza absorbtia Fe
e) [x] ASAT
1091)Fe:
1084)Pentru lezarea tesutului creierului este caracteristica aparitia in a) [ ] Fe cromoproteidelor alimentare se absoarbe in intestinul subtire
singe a urmatoarelor enzime: b) [x] Fe cromoproteidelor alimentare nu se absoarbe in intestin
a) [ ] ALAT c) [x] Hemul oxidвndu-se оn hematina se eliminг cu materiile fecale
b) [x] Monoaminooxidaza d) [ ] Hemul oxidandu-se in hematina se elimina cu masele fecale sub
c) [ ] Glutaminaza forma de produse ale degradarii substante active intestinale
d) [ ] Piruvatdehidrogenaza e) [x] Sinteza complexului pirolic compus se efectueazг de novo din
e) [ ] ADH predecesori cu masa molecularг micг

1085)Chininele singelui: 1092)Sinteza hemului:


a) [ ] Se refera la hormoni generali, care se secreta de catre glande a) [ ] Compuєii de baza ai sintezei sint glicina єi acidul succinic
specifice b) [x] Compuєii de baza ai sintezei sunt glicina єi succinil-KoA
b) [x] Se refera la hormoni locali, ce se elibereaza din predecesorii c) [x] Enzima alosterica de baza a sintezei tetrapirolilor - delta-
inactivi ai plasmei sanguine aminolevulinatsintaza
c) [ ] Poseda o activitate specifica d) [x] Este o enzimг piridoxalfosfat-dependentг mitocondrialг (MC)
d) [x] Poseda un spectru larg de activitate biologica e) [ ] Este o enzimг biotin-dependentг a citosolului
e) [x] Regleaza circulatia sanguina locala si generala, permeabilitatea
sistemului vascular 1093)Sinteza hemului:
a) [x] delta-aminolevulinatsintaza este indusa de steroizi
1086)Chininele singelui: b) [x] Alte enzime reglatoare sunt porfobilinogensintetaza (delta-
a) [ ] Sunt vasopresina, oxitocina aminolevulinatdehidratasa) єi ferohelatasa (hemsintaza)
b) [x] Sunt bradichinina, calidina, metionil-lizil-bradikinina c) [ ] Enzimele reglatoare sunt activate de hem
c) [x] Sunt constituite din 9 - 12 aminoacizi d) [x] Enzimele reglatoare sunt inhibate de hem
d) [x] Se elibereaza din chininogeni (3 si mai multe) - proteine ale e) [x] Pentru sinteza hemului sint necesare vitamina B12,
singelui care se refera la fractia de globuline alfa2 tetrahidrofolatul, ionii de Cu++
e) [x] In procesul activarii participa calicreinele - proteinaze de tipul
tripsinei
1094)Descompunerea hemului:
a) [ ] Distrugerea eritrocitelor si descompunerea hemoglobinei se
produce in toate organele
b) [x] Distrugerea eritrocitelor si descompunerea Hb se produce in
1087)Chininele sвngelui: special in splina, ficat, maduva oaselor
a) [x] Kaliсreinele se gгsesc mai mult оn юesuturi, plasmг оn formг c) [ ] Descompuerea Hb incepe cu hidroliza peptidei - globina
de precursori оnactivi d) [x] Descompuerea Hb incepe cu ruperea legaturii alfa-metinice
b) [ ] Kalicreinele se gгsesc оn юesuturi, plasmг mai mult оn forma intre 1 si al 2 inel ale ciclului porfirinic
activa e) [x] Procesul descompunerii este catalizat de NADP-oxidaza cu
c) [x] Trasilolul este inhibitorul kalicreinelor єi tripsinei formarea verdoglobinei (coliglobinei)
d) [ ] Trasilolul este activatorul tripsinei єi chininelor
e) [x] Bradikinina se formeazг din calidina cu participarea 1095)Descompunerea hemului:
aminopeptidazelor (se elibereazг lizina) a) [ ] Procesul descompunerii este catalizat de NAD-oxidaza cu
formarea verdoglobinei
1088)Chininele singelui: b) [x] enzima, care catalizeaza reactia este o hemoxigenaza si
a) [x] Chininele se deosebesc prin actiune de scurta durata, se necesita O2, vitaminaC, Fe++
inactiveaza repede c) [x] Carbonul puntii metinice se elibereaza sub forma de CO
b) [ ] Chininele se deosebesc prin actiune de lunga durata, se d) [ ] Carbonul puntii metinice se elibereaza sub forma de CO2
inactiveaza incet e) [x] Verdoglobina, pierzind globina si Fe, se transformeaza in
c) [x] Plasma singelui posedг activitate chininazicг оnalta biliverdina
d) [x] Chininele mгresc reacюia inflamatorie, sporind permeabilitatea
vasculara 1096)Descompunerea hemului:
e) [x] Dereglarile vasculare оn soc sint determinate si de devieri in a) [x] Biliverdina este redusa de biliverdin-reductaza (NADPH) оn
sistemul chininic bilirubinг (B)
b) [x] Bilirubina este pigmentul biliar de baza al omului (pоnг la 20
1089)Fierul: microM/l)
a) [ ] Continutul total de Fe++ оn plasma sanguinг este de zeci de c) [x] Bilirubina liberг este o substanta toxica
grame d) [x] Bilirubina libera (indirecta) constitue 75 % din bilirubina
b) [x] Continutul total de Fe++ in plasma constituie aproximativ 4,5 - totala,este legata de albumina plasmatica
e) [ ] Bilirubina libera constituie 10-15 %, este legata de globulina e) [x] Excretia bilirubinei conjugate depinde de proteina specifica
alfa1
1100) Conjugarea bilirubinei
1097)Descompunerea hemului: a) [x] Sub actiunea enzimelor bacteriene in intestin se rup acizii
a) [x] In ficat bilirubina este transformatг оntr-un compus mai solubil glucuronici
- la grupгrile carboxilice ale resturilor propionice adera acizii b) [x] Bilirubina eliberata e supusa reducerii prin mezobilirubina in
glucuronici mezobilinogen
b) [x] In ficat bilirubina libera trece in bilirubina directa c) [x] Eliminarea zilnica a urobilinogenului cu urina constituie 4 mg
c) [x] Toatг bilirubina directг оn normг se eliminг cu bila d) [x] Eliminarea zilnica a stercobilinogenului (urobilinogenului) cu
d) [ ] Toatг bilirubina directг оn normг se eliminг cu urina materiile fecale constituie 300 mg
e) [ ] Toatг bilirubina directa оn normг nimereєte оn sоnge e) [x] Din punct de vedere chimic este aceeaєi substanюг
urobilinogenul єi stercobilinogenul
1098)Conjugarea bilirubinei:
a) [x] Este catalizata de UDP-glucuronil-transferaza
b) [ ] Este catalizata de bilirubinreductaza
c) [ ] Procesul decurge in mitocondrii 1101)Conjugarea bilirubinei (B):
d) [x] Procesul decurge in microsomi a) [ ] Eliminarea zilnica a urobilinogenului (stercobilinogenului) оn
e) [ ] Bilirubina + UDPglucoza --> bilirubinmonoglucuronida + UDP urinг - 4mg
b) [x] Bilirubina directa da reactie directa cu diazoreactivul Erlih
1099)Conjugarea bilirubinei: c) [ ] Bilirubina libera da reactie directa cu diazoreactivul Erlih
a) [x] UDPglucoza + 2NAD --> UDPGA + 2NADH + 2H+ d) [x] Bilirubina libera da reactie pozitiva dupa prelucrarea cu alcool
b) [x] 2UDPGA + bilirubina --> 2UDP + bilirubindiglucuronida e) [ ] Bilirubina directa da reactie pozitiva dupa prelucrarea prealabila
c) [x] Procesul este energodependent, biologic activ si se cu alcool
caracterizeaza prin saturatie
d) [ ] Procesul este energoindependent 1102)Pentru bilirubina indirecta este caracteristic:
a) [ ] Solubilitate inalta in apa d) [ ] Starea libera in singe
b) [x] Solubilitate joasa in apa e) [ ] bilirubina indirecta trece prin filtrul renal
c) [x] Legatura cu albumina plasmei sanguine
nuclear, hemolitic
1103)Pentru bilirubina indirecta este caracteristic: e) [ ] bilirubina indirecta оn concentraюii mari nu duce la icterul
a) [x] bilirubina indirecta nu trece prin filtrul renal nuclear
b) [x] La concentratii inalte trece bariera hematoencefalica
c) [ ] La concentratii inalte nu trece bariera hematoencefalica 1104)Pentru bilirubina directa este caracteristic:
d) [x] bilirubina indirecta оn concentraюii mari duce la icterul
a) [x] Solubilitatea оnaltг in apa d) [ ] Forma libera
b) [ ] Solubilitatea joasa in apa e) [ ] bilirubina directa trece bariera hematoencefalica
c) [x] Forma conjugata
a) [x] Formarea bilei are loc incontinuu
1105)Pentru bilirubina directa este caracteristic: b) [x] Intensitatea formarii bilei pe parcursul zilei oscileaza brusc
a) [x] bilirubina directa nu trece bariera hematoencefalica c) [x] In formarea bilei participa mecanismele secretiei si filtratiei
b) [x] bilirubina directa se oxideaza in biliverdina d) [ ] La formarea bilei participa numai mecanismele secretiei
c) [ ] bilirubina directa nu se oxideaza оn biliverdina e) [ ] Cantitatea de bilirubina si acizi biliari in bila e identica cu cea
d) [x] bilirubina directa trece bariera renala din singe
e) [ ] bilirubina directa nu trece bariera renala
1109)Bila
1106)Ca sursa de bilirubina poate servi: a) [x] Cantitatea de bilirubina si acizi biliari in bila de multe ori
a) [x] Hb eritrocitelor batrine (70%) depaseste cantitatea lor in singe
b) [x] Unele hemoproteide ale ficatului (citocromii, citocromoxidaza, b) [x] Cantitatea de Na+, K+, creatinina putin difera de concentratia
catalaza etc. (15%)) lor in singe
c) [x] Hemul ca rezultat al hemolizei in maduva oaselor a eritrocitelor c) [ ] Cantitatea de Na+, K+, creatinina difera mult de concentratia lor
tinere - eritropoeza ineficientг - 15% in singe
d) [x] Toti compusii susnumiti d) [x] Bila contine cantitatea necesara de proteine
e) [ ] Nici unul din compusii susnumiti (mucoproteine,enzime)
e) [x] Bila contine metabolitii hormonilor steroizi, tiroizi
1107)Stabiliti corespunderea intre fermenti si procesele catalizate de
ei: 1110)Bila:
a) [x] Hemoxidaza microsomala a) [x] Eliminarea bilei depinde de gradientul osmotic
Descompunerea hemului in Fe, CO si biliverdina b) [x] Exista o dependenta intre secretia acizilor grasi si volumul bilei
b) [ ] Biliverdinreductaza Sinteza eliminate
colesterolului c) [ ] La dereglarea completa a secretiei acizilor grasi eliminarea bilei
c) [ ] Colesterol-7alfa hidroxilaza inceteaza
Transformarea biliverdinei in bilirubina d) [x] La dereglarea completa a secretiei ac.grasi eliminarea bilei nu
d) [x] beta-hydroxi-beta-metilglutaril-KoA-reductaza Etapele inceteaza complet
iniюiale ale transformгrii colesterolului оn e) [x] Formarea bilei depinde si de energie (ATP)
acizii biliari
e) [x] Biotin-enzima Sinteza 1111)Bila:
acizilor graєi a) [x] Formarea bilei depinde de proteina specifica de transport
b) [x] Eliminarea si sinteza bilei depinde de continutul intracelular al
1108)Bila AMPc
c) [x] Acizii biliari contribuie la formarea emulsiei de grasimi
d) [ ] Acizii biliari nu contribuie la formarea emulsiei de grasimi
e) [x] Teofilina stimuleaza secretia bilei 1115)Rolul ficatului in detoxifierea substanюelor:
a) [ ] Toate substantele, ce se absorb in intestin, trec prin ficat
1112)Bila: b) [ ] Transportul lipidelor se realizeaza prin sistema porta
a) [x] Acizii biliari si fosfolipidele contribuie la mentinerea partilor c) [x] Transportul lipidelor se realizeaza prin sistemul limfatic
componente ale bilei in stare lichida d) [x] Ficatul mentine constanta mediului intern al organismului
b) [x] La insuficienta acizilor biliari colesterolul cade in e) [x] Ficatul indeplineste functia excretorica
precipitat,contribuind la formarea calculilor biliari
c) [x] Formarea calculilor favorizeaza staza bilei 1116)Rolul ficatului in detoxifierea substantelor:
d) [x] Formarea calculilor favorizeaza prezenta infectiei in caile a) [x] Aproximativ 70 % din masa ficatului o constituie apa
biliare b) [ ] Aproximativ 50 % din masa ficatului o constituie apa
e) [ ] Micsorarea activitatii beta-glucuronidazice a bilei contribuie la c) [x] 90 % din proteinele ficatului sint globuline
formarea calculilor bilirubinici d) [ ] 25 % din masa ficatului sint lipide
e) [x] 5 % din masa ficatului sint lipide
1113)Bila:
a) [ ] Hipercolesterolemia este tratata cu colesterolaminг, care leaga 1117)Ficatul si metabolismul glucidelor:
in intestin acizii grasi intensificоnd sinteza lor a) [x] Asigura constanta concentratiei glucozei in singe
b) [x] Hipercolesterolemia este tratata cu colesterolaminг, care leaga b) [x] Activitatea glucokinazei este de 10 ori mai inalta decit cea a
in intestin acizii biliari inhibоnd absorbюia acizilor grasi єi a hexokinazei
colesterolului, micєoreaza cantitatea colesterolului оn sоnge c) [ ] Activitatea glucokinazei e de 10 ori mai mica decit cea a
c) [x] Steatoreea - este consecinta insuficientei acizilor biliari hexokinazei
d) [x] Ca urmare a absorbiei insuficiente a acizilor biliari, intens se d) [x] enzima de baza ce elibereazг glucoza in singe este glucozo-6-
absoarbe oxalatul fosfataza
e) [x] In ultimul caz apare hiperoxaluria,ce duce la dezvoltarea e) [ ] Glucoza se descompune preponderent in CO2 si H2O
calculilor renali
1118)Ficatul si metabolismul glucidelor:
1114)Bila: a) [x] Metaboliюii glucozei se depoziteaza in fond ca predecesori ai
a) [ ] Acidul chenodezoxicolic se foloseste pentru dizolvarea biosintezei acizilor grasi
calculilor biliari datorita inhibarii beta-hidroximetilglutaril-CoA- b) [ ] Activitatea ciclului pentozofosfat nu este inalta
reductazei c) [x] Activitatea ciclului pentozofosfat este inalta
b) [ ] Acidul chenodezoxicolic se foloseste pentru dizolvarea d) [ ] Оn calitate de reglator de baza serveєte glucoza
calculilor biliari datorita activarii colesterol-7-alfa-hidrolazei e) [ ] In calitate de reglator de baza serveste glucozo-6-fosfatul
c) [x] Acidul chenodezoxicolic se foloseste pentru dizolvarea
calculilor biliari ca urmare a inhibarii mai puternice a beta- 1119)Ficatul si metabolismul glucidelor:
hidroximetilglutaril-CoA-reductazei decit a colesterol-7-alfa- a) [ ] Descompunerea fructozei trece prin fructozo-6-fosfat
hidrolazei b) [x] Descompunerea fructozei decurge cu formarea fructozo-1-
d) [ ] Acidul chenodezoxicolic se foloseste pentru dizolvarea fosfatului
calculilor biliari ca urmare a activarii mai puternice a beta- c) [x] Activitatea fructozo-1-fosfat-aldolazei este un test diagnostic
hidroximetilglutaril-CoA-reductazei decit a colesterol-7-alfa- important pentru depistarea leziunilor hepatocitelor
hidrolazei d) [x] D-galactoza si D-glucoza-1-fosfat se acumuleaza la defectarea
e) [ ] Acidul glicocolic este produsul conjugгrii glucozei si a acidului enzimelor ficatului
colic e) [ ] Оn anomaliile sistemului enzimatic se acumuleaza galactitolul

1120)Ficatul si metabolismul glucidelor:


a) [x] In tesutul ficatului predomina L-forma piruvatkinazei d) [ ] L-piruvatkinaza predomina in muschi
b) [x] Aceasta e o enzima reglatoare a glicolizei e) [ ] D-piruvatkinaza este o enzima reglatoare
c) [ ] Aceasta e o enzima nereglatoare

1121)Ficatul si metabolismul lipidic: 1123)Ficatul si metabolismul proteinelor:


a) [x] Locul de baza al formarii VLDL (pre-beta lipoproteinelor) a) [x] Toate albuminele, pina la 90 % din alfa-globuline si 50 % din
b) [ ] Locul de baza al formarii LDL (beta-lipoproteinelor) beta-globuline sint sintetizate de ficat
c) [x] Locul de baza al sintezei corpilor cetonici b) [ ] Toate gama-globulinele sint sintetizate de hepatocite
d) [ ] Locul de baza al utilizarii corpilor cetonici c) [x] Unicul loc de sintezг a fibrinogenului, protrombinei
e) [x] Bazele azotate contribuie la sinteza fosfolipidelor d) [x] Dereglari importante ale functiei sintetice a ficatului sint
aminoacidemia (N = 2,9-4,3 mmol/l) si aminoaciduria
e) [ ] Dereglari importante in functia sintetica a ficatului constituie
marirea cantitatii de uree

1124)Ficatul si metabolismul proteinelor:


1122)Ficatul si metabolismul lipidic: a) [x] Ficatul este locul de sinteza a creatinei
a) [ ] Bazele azotate contribuie la distrofia lipidica a ficatului b) [x] Ficatul este locul de baza al metabolizarii histidinei
b) [x] Raportul esterilor colesterolului la colesterolul liber al singelui c) [x] Histidaza si urocaninaza - enzimele ce conduc la formarea
este de 0,5 - 0,7 acidului glutamic
c) [x] Un semn prognostic nefavorabil este scaderea progresiva a d) [ ] Afectiunile hepatice duc la micsorarea activitatii xantinoxidazei
acestui raport cu marirea ulterioara a cantitatii de acid uric
d) [ ] Vitamina PP manifesta o actiune lipotropa e) [x] Afectiunile hepatice duc la micsorarea activitatii xantinoxidazei
e) [x] Vitamina PP оnrгutгюeєte evoluюia infiltrгrii grasimilor оn cu micsorarea ulterioara a cantitatii de acid uric
ficat
1125)Ficatul si metabolismul proteinelor:
a) [x] Detoxifierea substantelor eterogene are loc in microsomi,
peroxisomi
b) [ ] Detoxifierea substantelor eterogene are loc in mitocondrii,
citozol
c) [x] Substanteletoxice sint fenolul, crezolul, scatolul, indolul, NH3,
putrescina, cadaverina, H2S, CH3SH
d) [x] Substantele toxice se formeazг in intestin, in procesele de
putrefactie
e) [x] Arilsulfotransferaza si UDP-glucuroniltransferaza sunt enzime
specifice ale detoxifierii

1126)Ficatul si metabolismul proteinelor:


a) [ ] substantele toxice se transfera la acizii sulfuric sau glucuronic
b) [x] substantele toxice preventiv se oxideaza
c) [x] substantele toxice se transfera la formele active ale acizilor
sulfuric sau glucuronic
d) [x] Forma activa a acidului sulfuric-3'-fosfoadenozin-5'fosfosulfat
(PAPS)
e) [ ] Sursa de PAPS - produsele intermediare ale metabolismului
glucidic

1127)Ficatul si metabolismul proteinelor:


a) [x] Forma activa a acidului glucuronic - UDPAG
b) [x] Predecesori ai UDPAG sint metabolitii glucozei si UTP
c) [x] UDPAG leaga si bilirubina
d) [x] Proba Kvik depinde de functiile rinichilor
e) [ ] Proba Kvik nu depinde de functiile rinichilor

1128) Ficatul si metabolismul proteinelor:


a) [x] Functia antitoxica a ficatului e caracterizata de proba Kvik
b) [x] Acidul benzoic + glicina --> acidul hipuric
c) [ ] Reactia sintezei acidului hipuric nu necesita energie
d) [x] Reactia sintezei acidului hipuric necesita ATP si HSKoA
e) [ ] Produsele dezintoxicarii se elimina cu masele fecale

S-ar putea să vă placă și