Sunteți pe pagina 1din 2

Examen diagnoza și soluționarea problemelor sociale

Studentă Antohi(căs)Damian Florentina


Anul II, Sem II

Subiect
Descrieti nivelurile manifestarii saraciei ca problema sociala, avand in vedere teoremele si
factorii asociati dinamicii sociale

Sărăcia este o stare socială în care se află acei oameni ale căror venituri sunt atât de scăzute
încât le este imposibilă atingerea unui standard de viaţă considerat ca fiind acceptabil în societatea
în care trăiesc, care se confruntă cu dezavantaje multiple legate de şomaj, venituri mici, condiţii de
locuit precare, îngrijirea inadecvată a sănătăţii şi bariere în accesul la învăţământ, cultură, sport şi
petrecerea timpului liber.
În cazul unor persoane, însă, riscul de a intra în sărăcie este totdeauna mare şi aproape
inevitabil. Este vorba de persoanele ale căror caracteristici fizice, psihice, educaţionale,
ocupaţionale etc. le îngreunează accesul la nivelurile de bunăstare oferite de societate şi le fac
vulnerabile faţă de fenomenul sărăciei. La acestea se adaugă desigur şi săracii de conjunctură, adică
persoane afectate de unele schimbări de natură să influenţeze piaţa muncii sau dezvoltarea generală
a societăţii la un moment dat.
Sărăcia trebuie tratată ca o problemă a inegalității care afectează o parte a populației.pentru a
indentifica sărăcia trebuie să identificăm factorii,cauzele și consecințele.
Factorii sărăciei (ca problema socială) sunt următorii:
1. ignoranța,
2. îmbolnavirea
3. lisa de onestitate
4. dependența .
Ei sunt considerați doar ca simple condiții fără nici o evaluare morală. Dacă decizia unui
grup de oameni într-o societate sau comunitate este de a reduce sau a elimina sărăcia, acel grup va
trebui să-si realizeze obiectivul fără a judeca ci doar prin a observa și identifica factorii care duc la
sărăcie pentru a-i putea elimina .
Factorii secundari ai sărăciei sunt:
1. lipsa infrastructurii,
2. slăbirea conducerii,
3. proasta guvernare,
4. lipsa locurilor de munca,
5. lipsa de pregătire,
6. absenteism,
7. lipsa de capital și altele.
Așa cum am accentuat deja, fiecare dintre acești factori, reprezinta o problemă socială și
contribuie la perpetuarea sărăciei; prin urmare, eradicarea lor este necesara pentru eliminarea
sărăciei.
Atunci când o comunitate are o rată inaltă de imbolnaviri crește absenteismul, scade
productivitatea și bogăția este creată în cantități mai mici. Prin urmare, dincolo de mizerie,
discomfort și moarte, îmbolnavirile constituie o cauza a sărăciei. A fi sănătosi nu numai că îi ajută
pe indivizi să fie bogați dar contribuie la eradicarea sărăciei în comunitate.
Atunci când resursele destinate unei comunități sunt deturnate în scopuri personale de către
o persoana la putere, aveam de a face cu mult mai mult decat moralitatea. Trebuie să scoatem în
evidență că un factor major care duce la sărăcie este lipsa de onestitate a unor persoane care se afla
la putere.
Dependența rezultă din poziția de primitor de ajutor social. După un dezastru, pe termen
scurt, cajutorul social poate fi esentiala pentru a putea supravietui.ajutorul social pe termen lung,
contribuie la continuarea saraciei,nicidecum nu o combate.
Cele mai eficiete metode de combaterea a sărăciei sunt măsurile luate de stat,posibilitatea de
a face cursuri gratuite pentru calificare profesională, acordarea de alocații familiilor nevoiașe,
acordarea de rechizite pentru copii din familiile nevoiașe pentru prevenirea abandonului
școlar,ajutoarele sociale si de handicap. Dar aceste măsuri de înlăturare a sărăciei nu sunt suficiente
pentru soluționarea problemei, iar aceasta rămâne în stare latentă.
Această stare de latență este dată de lipsa soluțiilor din partea politicilor sociale pentru
nevoile identificate. Lipsa soluțiilor determină ascendența problemelor și duce la lipsa schimbării
valorilor personale și nu reușesc să își crească nivelul de instruire..
Problema nu este văzută ca o prioritate și astfel soluțiile care ar putea rezolva problema sunt
nesatisfăcătoare, ceea ce îi dă starea de latență

S-ar putea să vă placă și