Sunteți pe pagina 1din 4

Masurarea pieselor_Lucrarea de laborator_1

Numele:
Prenumele:
lucrarea de laborator 1

Modulul : Tehnologie generală mecanică


Unitatea de invatare: Mijloace de măsurare şi control

masurarea pieselor

Tema lucrării de laborator

MĂSURAREA CU ŞUBLERUL

Unitati de competenta vizate:

1. Comunicare interactivă la locul de muncă


2. Igiena şi protecţia muncii
3. Organizarea locului de muncă
4. Utilizarea S. D. V. – urilor, echipamentelor şi instalaţiilor
5. Lăcătuşerie generală
6. Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei
Obiective operationale:
1. Formarea de aptitudini, deprinderi in procesul de masurare cu sublerul.
2. Corelarea sarcinilor de lucru cu documentatia tehnica(cote).
Continutul documentatiei

1. Fisa teoretica „Consideratii teoretice”


2. Fisa tehnica „Scule.Dispozitive.Verificatoare necesare”
3. Fisa de lucru „Tehnologia de realizare a lucrarii de laborator”

Concluzii.

FISA TEORETICA
1
profesor: Tănase Viorel
Masurarea pieselor_Lucrarea de laborator_1

Consideratii teoretice

Operatia de masurare aduce urmatoarele avantaje:


 permite alegerea judicioasa a semifabricatelor;
 reduce consumul de material pentru operatiile ulterioare de prelucrare;
 stabileste adaosuri de prelucrare optime.
Sublerul este un instrument de masura si control cu precizia de masurare de : 0.1
mm ; 0,02 mm ; 0,05 mm
Sublerul de interior-exterior este constituit din urmatoarele parti componente:

Figura 2.1 Subler de interior-exterior


Tabelul 2.1
Ciocuri Ciocuri Cursor Tija de Vernier Surub de Rigla
fixe mobile adancime blocare gradata
1 2 3 4 5 6 7

Cu ajutorul sublerului de interior-exterior se determina dimensiunile


liniare.Sublerul se executa in clasa a-2-a de precizie.
Dupa destinatie, sublerele sunt: subler de interior-exterior, subler de
adancime, subler pentru canale la interior, subler pentru roti dintate.

FISA TEHNICA

2
profesor: Tănase Viorel
Masurarea pieselor_Lucrarea de laborator_1

Pentru detalii tehnice: http://www.mitutoyo.com


Scule.Dispozitive.Verificatoare necesare.
 set de piese numerotate;
 sublere de 150 mm;
 fise delucru.

Figura 3.1 Subler cu afisaj digital

Figura 3.2 Subler de interior-exterior

Figura 3.3 Subler cu cadran

Figura 3.4 Subler trasator

Figura 3.5 Subler de adancime


FISA DE LUCRU
3
profesor: Tănase Viorel
Masurarea pieselor_Lucrarea de laborator_1

Tehnologia de realizare a lucrarii de laborator


Se identifica piesa supusa operatiei de masurare si se stabilesc dimensiunile care
trebuie determinate.
Pe baza desenului de mai jos se face corespondenta intre dimensiunile
piesei,cotele inscrise pe desen si cotele plasate in tabelul de lucru.
Se inscriu cotele determinate prin masurare in tabelul de lucru.Se acorda cate un
punct pentru fiecare cota determinata corect.Se admite eroare de masurare de 
0,1 mm. Se vor plasa pe desen indici la cele 5 cote pentru diametre.

Piesa nr.

Tabelul 4.1
Cote a= b= c= 1= 2 = 3= 4= 5=
Efectiv
Verificare
Pentru intelegerea deplina a tehnicii de masurare cu sublerul, poate fi descarcat
fisierul „Masurarea cu sublerul” utilizand adresa:
http://www.didactic.ro/index.php?cid=profile&who=tanaviosoft

CONCLUZII :

NOTA:

4
profesor: Tănase Viorel