Sunteți pe pagina 1din 6

Nume și prenume cursant: MIHAI (CIOBANU) CRISTINA GABRIELA

Conversie PIPP, UCDC, Anul I, grupa nr 3 preșcolar

PROIECT DE ACTIVITATE
INTERVAL DE VÂRSTĂ: 2-3 ani
ACTIVITATE TEMATICĂ: ACTIVITĂȚI ARTISTICE ȘI DE ÎNDEMÂNARE
MIJLOC DE REALIZARE: ACTIVITATE PRACTICĂ
TEMA SAPTAMANII : ,,LUMEA POVESTILOR“
TEMA: „VEVERIŢA ADUNĂ ALUNE”
TEHNICA DE LUCRU: lipire
TIPUL ACTIVITĂŢII: formare de priceperi şi deprinderi

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


A1 – Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare
C2 – Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități)
C3 – Activare și manifestare a potențialului creativ

COMPORTAMENTE VIZATE:
A1.1. Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei
A1.3. Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activități variate
C2.1. Realizează sarcinile de lucru cu consecvență
C3.2.Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și povestiri creative

SCOP: Formarea unor abilităţi practice specifice nivelului de dezvoltare motrică (lipire)

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1- să enumere materialele pregătite pentru realizarea temei, pe baza observaţiei; Obiectivul este realizat dacă antepreșcolarii numiţi
enumera corect cel puțin două materiale;
O2-să realizeze individual lucrarea cu tema “Veveriţa adună alune” prin lipirea elementelor conform indicaţiilor educatoarei;
Obiectivul este realizat dacă antepreșcolarii lipesc cel puţin 5 alune.
O3- să aprecieze critic şi autocritic lucrările pe baza unor criterii anunţate. Obiectivul este realizat dacă lucrarile sunt evaluate de
antepreșcolarii numiţi, ţinând cont de criteriile de evaluare
.
STRATEGII DIDACTICE:
METODE : conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, munca independentă
MATERIAL DIDACTIC : - demonstrativ – planşa cu etapele de lucru
- distributiv – lipici, foaie de hârtie, grăunțe din hârtie
MIJLOACE DIDACTICE: casetofon, CD
EVALUARE: frontală, individuală
LOCUL DE DESFĂȘURARE: sala de grupă
DURATA: 10 minute

BIBLIOGRAFIE:
1. Cerghit, I., Radu, J.I., Popescu, E., Vlasceanu L., (1995), Didactica, manual pentru clasa a X-a pentru şcoli normale, E.D.P.,
RA, Bucureşti;
2. Stoicescu, D., (2008), Abilităţi practice şi didactica abilităţilor practice, Proiectul pentru Invatamant rural, suport de curs
Credis;
3. MEN, 2019, Curriculum pentru educația timpurie.

SCENARIUL DIDACTIC
STRATEGII DIDACTICE
SECVENŢE TIMP CONŢINUTUL ACTIVITĂŢII Metode si Mijloace si EVALUARE
DIDACTICE procedee materiale
didactice
1. Pregătirea Trezirea interesului:educatoarea prezintă copiilor - expunerea
antepreșcolaril 2 min. urmatoarea ghicitoare:
or pentru “Este mică şi roşcată/Şi se caţără îndată/În copac ca
activitate să adune/Multe nuci si alune bune.Ghici,ce e? “
- captarea Copiii descopera ca este vorba despre o veveriţă căreia
atenției ii plac mult nucile si alunele.
Educatoarea le spune copiilor să ajute veveriţa să adune
mai multe alune pentru a avea suficientă hrană. - conversaţia - foaie de hârtie
- explicaţia - lipici - frontală
- intuirea « Ce ați primit în coşuleţe ? » - grăunțe de hârtie
materialului Un copil enumeră materialele primite în coşul de pe
masă: lipici,alune de hârtie, foaie de hârtie ( suport de
lucru).

2. Anunţarea Se anunta tema şi obiectivele activității. „Astăzi în - expunerea


temei şi a 1 min. cadrul activităţii practice vom lipi pe suportul dat alune
obiectivelor pentru veverita,realizand lucrarea cu tema Veverita
aduna alune“
3. Prezentarea Prezentarea şi observarea modelului
lucrării şi a 3 min. Educatoarea prezinta alunele pentru veverita realizate - explicaţia
etapelor de de ea şi numeşte tehnica de lucru: lipire. (anexa 1)
lucru Prezentarea etapelor de lucru: lipirea alunelor –
aplicăm lipici pe bucata de hârtie (aluna) și o lipim pe - explicaţia - planşă cu 3frontal
foaie. La fel procedăm și cu celelalte alune astfel încât - demonstraţia etapele de lucru
să lipim cât mai multe, pentru a avea veverita ce
manca.
Educatoarea anunţă criteriile de apreciere a
lucrărilor.
Criterii de apreciere a lucrărilor: - expunerea
- corectitudinea lipirii elementelor;
- aspectul îngrijit al lucrării;
- gradul de finalizare al lucrarii.
Educatoarea spune copiilor că la sfârşitul activităţii
vor realiza o expozitie cu lucrarile lor.
Se execută exerciţii de încălzire a muşchilor mici
ai mâinii: - exerciţiul - frontal
„Mâna lebădă o fac/ Care dă mereu din cap/ Sus jos,
sus, jos/ Să putem lucra frumos./ Lebedele-n jur
privesc/ Mâinile eu le rotesc/ Degetele-mi sunt petale/
Le deschid ca la o floare/ Boboc, floare, boboc, floare/
Şi apoi le răsfirăm/ Şi la un pian cântăm.”
Fixarea tehnicii de lucru :
Unu, doi antepreșcolari vor repeta etapele de lucru. - frontală

4. Executarea 7 min Educatoarea urează copiilor “Spor la lucru !”.


lucrării Se va asculta un fragment muzical adecvat.
Antepreșcolarii lipesc realizând,astfel,lucrarea cu - munca - foaie de hârtie - frontală
tema „Veveriţa adună alune”. independentă - lipici
În timpul lucrului, educatoarea urmăreşte - exerciţiul - alune de hârtie
îndeaproape modul de executare a temei, ajutându-i pe - explicaţia
copiii care întâmpină dificultăți.

5. Realizarea 2 min. Educatoarea expune toate lucrarile şi va cere - conversatia - frontală


feed-back-ului copiilor să le analizeze pe baza criteriilor de evaluare - explicaţia - individuală
mai sus amintite.
Antepreșcolarii evaluează lucrările celorlalţi colegi.

6. Încheierea 1 min - Ce am lucrat astăzi în cadrul activităţii practice ?  - convorbirea Recompense -frontală
activităţii - Astăzi, în cadrul activităţii practice, am lipit alune (ecuson veveriţă) -individuală
pentru veverita. Am realizat lucrarea „Veveriţa adună
alune”.
Educatoarea va face aprecieri asupra modului în
care au lucrat şi au participat antepreșcolarii pe
parcursul activităţii.
Se are în vedere ordinea si curăţenia la locul de
muncă.

ANEXA 1

S-ar putea să vă placă și