Sunteți pe pagina 1din 11

E–MI–LI–A E-mi-li-a E–MI–LI–A E-mi-li-a

MO–NA Mo-na MO-NA Mo-na


I–NI–MA i-ni-ma I–NI–MA i-ni-ma
MA–RI–A Ma-ri-a MA–RI–A Ma-ri-a
E–NE E-ne E–NE E-ne
TO-MA To-ma TO-MA To-ma
I-ON I-on I-ON I-on
NONA ARE UN AN. NONA ARE UN AN.
ENE E MARINAR. ENE E MARINAR.
MARINA ARE MURE. MARINA ARE MURE.
ION ARE UN NAI. ION ARE UN NAI.
MIRUNA IA UN OU. MIRUNA IA UN OU.
TITI E MORAR. TITI E MORAR.
AN-TON
An-ton
AN-TO-NI-A
An-to-ni-a ___________________________
AN-TO-NE-TA ___________________________
An-to-ne-ta
CO-RI-NA
Co-ri-na ___________________________
CAR-MEN ___________________________
Car-men
MO-NI-CA
Mo-ni-ca
CRI-NA
Cri-na
RAC
_____________________
rac
me – re mu – re E – ma
TO-MA MI–NER MO-NA
To-ma mi – ner Mo-na
___________________________
___________________________ ENE ARE UN AN.
Ene are un an.

MO – RAR A-RO-MA
___________________________ mo – rar a-ro-ma
___________________________
MARINA NU ARE MERE.
Marina nu are mere.

_____________________ AN-TON NO-TE OA-NA


_____________________ An-ton no-te Oa-na
M– NER MI – NER E – NE
ME – RE MU – RE E – MA mâ – ner mi – ner E – ne
___________________________
ENE ARE UN AN. ___________________________
Ene are un an.

MĂ – RAR MA – RA – MĂ ___________________________
mă – rar ma – ra – mă ___________________________
MARINA NU ARE MERE.
Marina nu are mere.
___________________________
__________________________

___________________________
__________________________ ___________________________
___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________

___________________________
__________________________ ___________________________
__________________________

___________________________
___________________________
___________________________
___________________________

___________________________
___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________
CĂ-NI-ŢĂ LANŢ TRAC-TOR
TOT TREN MORAR TOT TREN ŢARC
tot tren morar tot tren ţarc
CAR-TE NO-TA TO-MA CAR-TE NO-TĂ TO-MA
car-te no-ta To-ma car-te no-tă To-ma

___________________________
___________________________
___________________________
TREI CĂ-LUŢ RA-ŢĂ
TREI CĂ-LUŢ RA-ŢĂ
MĂR MĂ-RUN-TE
CĂ-NI-ŢĂ LANŢ TRAC-TOR măr mă-run-te
U-MĂR MĂ-TU-RĂ
TOT TREN ŢARC u-măr mă-tu-ră
tot tren ţarc O-MĂT A-MĂ-NUNT
CAR-TE NO-TĂ TO-MA o-măt a-mă-nunt
car-te no-tă To-ma NU-CĂ CĂ-U-TAT
nu-că că-u-tat
MI-CĂ TRI-CO-TAT
___________________________ mi-că tri-co-tat
___________________________ CĂ-RAT CO-RI-NA
că-rat Co-ri-na
MĂ-RAR MĂ-RI-U-CA
mă-rar Mă-ri-u-ca
MĂ-RUNT RA-MO-NA ___________________________
mă-runt Ra-mo-na ___________________________

___________________________
___________________________ _MO_______________________
___________________________

___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________
___________________________ ___________________________
___________________________ ___________________________

ALINA ARE UN CANAR.


Alina are un canar.
___________________________ CORINA ARE O NUCĂ MICĂ.
_MO_______________________ Corina are o nucă mică.
NOI NUMĂRĂM.
Noi numărăm.
MIRON ARE UN ORAR.
___________________________ Miron are un orar.
___________________________ CORINA NUMĂRĂ.
Corina numără.

O-RA O-RAR CA-NA


o-ra o-rar ca-na
COR CO-COR CA-NĂ COR CO-COR CA-NĂ
cor co-cor ca-nă cor co-cor ca-nă

ALINA ARE UN CANAR. RAMA MURA


Alina are un canar. Rama mura
CORINA ARE O NUCĂ MICĂ. O RAMĂ O MURĂ
Corina are o nucă mică. o ramă o mură
NOI NUMĂRĂM.
Noi numărăm. CA-ME-RA CA-ME-RĂ
MIRON ARE UN ORAR. ca-me-ra ca-me-ră
Miron are un orar. CĂ-MA-RĂ CĂ-RA-RE
CORINA NUMĂRĂ. că-ma-ră că-ra-re
Corina numără.
OU OI
O-RA O-RAR CA-NA ou oi
o-ra o-rar ca-na NOU NOI
nou noi
MĂR NUMĂR
măr număr
NICĂ E UN .

IONICĂ ARE UN NOU.

EIARNĂ.
___________________________
___________________________

CRINANUMĂRĂ.
___________________________
___________________________

MONAAREUNCORN.
___________________________
___________________________

S-ar putea să vă placă și