Sunteți pe pagina 1din 6

Numele unității organizatoare: C.N. Pedagogic „D.P.

Perpessicius” Brăila

Tema proiectului educațional școlar: „Eminescu în vers și culoare”

Categoria: concurs de creație plastică

Obiectivele concursului:
- dezvoltarea şi stimularea creativităţii copiilor ;
- stimularea potenţialului artistic al elevilor;
- cultivarea sensibilităţii artistice a copiilor şcolari;
- exprimarea sensibilității și a sentimentelor poetului Mihai Eminescu prin
intermediul culorilor;
- dezvoltarea interesului pentru lectură;
- transpunerea exprimării poetice în exprimare plasică;

Locul de desfășurare: selectia lucrărilor se face în fiecare școală parteneră,


participarea este indirectă

Perioada/data desfășurării: ianuarie-februarie 2022

10-14 ianuarie 2022 lansarea proiectului;


14-21 ianuarie 2021 realizarea și trimiterea lucrărilor;
24- 28 ianuarie 2022 jurizarea lucrărilor ;
februarie 2022 - trimiterea rezutatelor, adeverințelor de participare si diplomelor
școlilor partenere.

Grupul țintă: elevii claselor III-IV din școlile din județ


Secțiunile concursului:
Concursul are o singură secțiune, cea de creație plastică și se desfășoară pe grupe de
vârstă diferite:

- clasele a III-a ;
- clasele a IV-a.

Regulamentul concursului:
Concursul de adresează copiilor din învăţământul primar (clasele a III-a și a IV-a)
care doresc să participe la activitățile din cadrul acestuia, după calendarul stabilit.
Fiecare elev care dorește să participe la concurs va ilustra într-o creație proprie, în
care să nu se observe intervenția adulților, una dintre poeziile lui Mihai Eminescu.
Lucrările se realizează doar în acuarelă pe format A4.
Fiecare școală participantă la concurs va selecta la nivelul clasei lucrări realizate
pe tema proiectului și va trimite tabelul de înscriere și lucrările elevilor scanate in
format jpg. sau pdf. și denumite cu numele și prenumele elevului, clasa si titlul
poeziei, scoala, indrumător până la data de 21 ianuarie 2022. Se acceptă un număr
de 1-2 lucrări pe clasă.
Lucrările vor fi trimise doar pe adresa de mail concurseminescu2022@gmail.com

Criterii de evaluare:

- armonia cromatică a lucrării;


- introducerea în lucrare a cât mai multor imagini vizuale descoperite în conținutul
strofelor;
- organizarea compozițională a lucrării într-un ansamblu omogen , unitar,
echilibrat;
- expresivitatea lucrării;
- păstrarea acurateții lucrărilor;
- lucrarea sa fie realizata

GRILA DE EVALUARE
Se acordă punctaj pentru fiecare criteriu cuprins intre 1 și 5 puncte , 1
reprezentând valoarea minimă și 5 valoarea maximă.

Lucrarea nr:...... Profesor evaluator:.....................


Nr. Criteriul de evaluare Punctaj
crt. acordat
1 Armonia cromatică a lucrării;
2 Introducerea în lucrare imaginilor vizuale descoperite în
conținutul strofelor;
3 Organizarea compozițională a lucrării într-un ansamblu
omogen , unitar, echilibrat ;
4 Expresivitatea lucrării;

5 Păstrarea acurateții lucrărilor;


6 Total punctaj
Premiile se vor acorda respectând următoarele criterii:

Pentru fiecare secțiune se acordă Premiul I, Premiul al II-lea, Premiul al III-a, în


ordinea descrescătoare a punctajelor. În continuare se acordă un număr de menţiuni
reprezentând cel mult 25% din numărul participanţilor pe fiecare clasă, rotunjit la
numărul natural imediat superior. În acordarea premiilor nu se realizează departajări
Elevii cu medii egale vor primi acelaşi premiu.

Numele membrilor din comisia de organizare:

Coordonatori :
Prof. inv. primar Pătrașcu Iuliana
Prof. înv. primar Mircioi Mariana
Prof. inv. primar Bianu Rodica

Membri în comisia de organizare:


• Prof. inv . primar Lupea Fănica
• Prof. inv. primar Frigioiu Anica
• Prof. inv. primar Sasu Iuliana Georgeta
• Prof. inv. primar Nedelcu Dumitrica – Mioara
• Prof. inv. primar Ene Ecaterina
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA PROIECTUL EDUCATIV

“EMINESCU ÎN VERS ȘI CULOARE”

C.N. Pedagogic „D.P. Perpessicius”, Brăila

ianuarie 2022

Unitatea de învățământ: ...........................................................................


Localitatea .......................................................................................

Numele si prenumele cadrului didactic coordonator:...............................................................


.................................................................................................................................................
Telefon coordonator.......................................................
Adresa de e-mail.................................................................

TABEL NOMINAL CU ELEVII ÎNSCRIȘI :

Nr. Numele şi prenumele Titlul poeziei


Clasa Îndrumător
crt. elevilor