Sunteți pe pagina 1din 1

NORMALIZAREA DISTRIBUŢIILOR

Normalitatea distribuţiei datelor este foarte importantă pentru majoritatea tehnicilor


statistice în care se porneşte de la premisa unei distribuţii normale.
Când acest aspect nu se verifică avem la dispoziţie două soluţii:
Renunţăm la aplicarea metodei respective şi folosim tehnici non-parametrice;
Transformăm datele pentru a normaliza pe cât posibil distribuţia
Distribuţiile non-normale ridică probleme diferite: unele distribuţii sunt platicurtice,
altele puternic asimetrice pozitiv (înclinate la stânga) sau asimetrice negativ (înclinate
la dreapta). În cazuri grave apar apr atât devieri ale boltirii cât şi ale oblicităţii.

Asimetrie pozitivă moderată Asimetrie negativă moderată


Rădăcina pătrată Rădăcina pătrată din numărul reflectat

Asimetrie pozitivă severă Asimetrie negativă severă


Logaritm natural Logaritm natural din numărul reflectat

Asimetrie pozitivă extremă („I”) Asimetrie negativă extremă („J”)


Inversul numărului (1/x) Inversul numărului reflectat

După transformare, se obţine o normalizare aproximativă a distribuţiei, şi se pot folosi


orice fel de statistici care au drept premisă distribuţia normală.
Obs. Singurul lucru care se pierde este unitatea de măsură a variabilei transformate
Ex. Dacă venitul exprimat în roni are o distribuţie asimetrică pozitivă care necesită
logaritmare, valorile transformate reprezentând venitul vor avea ca unitate de măsură
„roni logaritmaţi”
În psihologie rezultatele brute la un test nu au o nunitate de măsură clară, iar efectul
aupra unităţii de măsură nu există.
Reflectarea datelor: Se adună 1 la valoarea maximă observată. Din valoarea
obţinută se scade fiecare valoare observată.