Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DIDACTIC

DATA: 11. 06. 2015

GRUPA: mare

DOMENIUL DE ACTIVITATE: Științe- activitate matematică

MIJLOC DE REALIZARE: Joc didactic

SUBIECTUL: „ Răspunde repede și bine! ”

SCOP: Consolidarea cunoştinţelor, a priceperilor şi deprinderilor referitoare la concentrul 1-10 .

La sfârșitul activității, preșcolarii vor fi capabili:

O1 – Să numere conștient în ordine crescătoare/descrecătoare;

O2 – Să identifice vecinii numerelor precizate;

O3 – Să asocieze numărul la cantitate şi cantitatea la număr în concentrul 1-10;

O4 – Să efectueze adunări si scăderi în limita 1 – 10 cu 1-2 unităţi;

O5 – Să rezolve problemele date, alegând operaţia corectă;

TIPUL ACTIVITĂȚII: Consolidare

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: Joc didactic, conversația euristică , observația, explicația, demonstrația, exercițiul.

1
MIJLOACE DIDACTICE: Musafirul (Elly Ciorică), scrisoarea, tablă, coșulețe, cartonașe, jetoane cu imagini, jetoane cu cifre,
buline colorate, plicul, baloane, stimulente.

MODUL DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupe

SARCINA DIDACTICĂ: Organizați în două echipe, copiii vor trebui să răspundă repede și bine la cerințele de pe cartonașul extras
din coșuleț. Fiecare răspuns corect și oferit în cel mai scurt timp, va aduce echipei câte o bulină colorată. La finalul jocului, echipa
care are în dreptul său cât mai multe buline, va fi desemnată cea câștigătoare.

REGULILE JOCULUI: Copiii vor fi împărțiți în două echipe. Câte un copil de la fiecare echipă rezolvă sarcina pe care o citesc eu de
pe cartonaş (împreună cu echipa sau individual dacă ştie). Dacă răspunde repede si bine, Ciorică pune o bulină pe panou, în
dreapta echipei care a răspuns. Dacă nu reuşește să răspundă corect și într-un timp cât mai scurt, echipa nu primește bulină!. Se
trag toate cartonaşele din coşuleţ şi se răspunde pe rând la fiecare sarcină. La final se numără bulinele şi se stabileaşte echipa
câştigătoare.

ELEMENTE DE JOC: Surpriza, aplauzele, mânuirea materialului, recompense.

RESURSE TEMPORALE: 25- 30 de minute;

BIBLIOGRAFIE: - „Laborator Preşcolar” – ghid metodologic, ediţia a II-a revizuită, Liliana Ezechil, Mihaela Păişi Lăzărescu, Editura
V&I Integral, Bucureşti- 2002.

- „Programa activităţilor instructiv-educative în grădiniţa de copii”, Editura V&I Integral, Bucureşti, 2000;

COORDONATOR: Prof. Dr. Genoveva Farcaș

2
Strategia didactică
Nr. Secvențele Ob. Conținutul Evaluarea
crt. activității op. instructiv-educativ Metode și Mijloace Modul de
didactice procedee didactice organiza-
re

Moment Crearea condițiilor necesare desfășurării


activității: aerisirea sălii de clasă, - - -
1. organizatoric
amenajarea spațiului de desfășurare a
activității, pregătirea materialului necesar.

Voi anunța copiii că vom face o activitate


matematică deoarece vrem să vedem Capacitatea
2. Captarea
cine va lucra cel mai bine exerciţii pentru elevilor de a
atenției numerele pe care le-am învăţat până acorda
acum. atenție
Voi prezenta jucăria-surpriză pe care o activității.
vom folosi în timpul jocului: Conversația Musafirul Frontal
„- Astăzi, la noi a sosit un musafir euristică ( Elly
neaşteptat. Este o pasăre care care a Ciorică)
aflat că voi ați sărbătorit pe data de 1
iunie, Ziua Copilului, așa că va pregătit
multe surprize prin intermediul cărora ne
va ajuta să lucrăm la această activitate.
În cioc are o scrisoare pe care am să v-o
citesc.”

3
Citesc scrisoarea:
„ DRAGI COPII DIN GRUPA MARE Conversația Scrisoarea Frontal
M-am oprit aici din zbor. euristică
Rău aripile mă dor.
Am aflat că este-aici
O mulţime de pitici.
Mă prezint,deci, fără frică.
Mă cheamă Elly Ciorică.
Am în coșulețe ascunse
Bilete cu probe multe.
Bine și repede de le rezolvaţi
Aplauze căpătaţi.
La lucru!Fete, băieţi!
Nu uitaţi să fiţi atenţi! ”

3. Anunțarea „ Astăzi vom juca un joc. El ne va ajuta


O1 să ştim mai bine să rezolvăm exerciţii Conversația - Frontal Capacitatea
temei și a
pentru numerele învăţate şi să devenim euristică copiilor de a
obiectivelor O2 mai isteţi. Vom număra conștient în manifesta
ordine crescătoare și descrescătoare, interes pentru
O3 vom identifica vecinii unor numere, vom jocul propus.
asocia numărul la cantitate și cantitatea
O4 la număr, vom efectua adunări și scăderi
și vom rezolva probleme în concentrul 1-
O5 10. Jocul se numeşte„ Răspunde repede
și bine!”. ”

4. Reactualiza- Capacitatea
rea O1 Înainte de a începe lucrul, ne vom aminti copiilor de a
care a fost ultimul număr învățat. Cer număra
cunoștințelor
copiilor să numere crescător și crescător și
descrescător în concentrul 1-10. Pe tablă descrescător

4
vor fi prezentate mulţimi de elemente. Conversația Jetoane cu Frontal în concentrul
O3 Copiii vor trebui să corecteze greşelile și euristică imagini și 1-10.
să așeze cifra corectă sub fiecare cifre
mulțime. Capacitatea
Tablă copiilor de a
identifica
După rezolvarea acestei sarcini de lucru, vecinii
copiii vor trebui să gasească vecinii unor numerelor
numere: date și de a
O2 - Ce număr se află înaintea lui 3? Dar asocia
în faţa lui 5? numărul la
-Ce număr urmează după 6? Dar după cantitate și
8? cantitatea la
număr.

5. Prezentarea, „Acum, pentru că v-aţi amintit ce am


explicarea și învăţat putem să ne începem noul joc
matematic. Ne vom împărți în două
valorificarea
echipe, echipa baloanelor roșii și echipa Conversația Coșulețe Evaluez
conținutului baloanelor galbene.” euristică capacitatea
nou. -Explic regulile jocului şi desfăşurarea copiilor de a
lui: Jetoane cu manifesta
„ - După cum ne-a scris Elly Ciorică, Observația imagini și Frontal interes pentru
acesta a pregătit un coșuleț cu jetoane şi cifre înțelegerea
un coșuleț cu cartonaşe în care sunt regulilor
scrise sarcinile pe care trebuie să le Joc didactic Cartonașe jocului.
rezolvați. Veți fi împărțiți în două echipe.
Câte un copil de la fiecare echipă rezolvă Buline
sarcina pe care o citesc eu de pe colorate
cartonaş (împreună cu echipa sau Explicația
individual dacă ştie) ; dacă răspunde
repede si bine, Ciorică pune o bulină pe

5
panou, în dreapta echipei care a
răspuns. Dacă nu reuşește să răspundă
corect și într-un timp cât mai scurt,
echipa nu primește bulină!. Se trag toate
cartonaşele din coşuleţ şi se răspunde pe
rând la fiecare sarcină. La final se
numără bulinele şi se stabileaşte echipa
câştigătoare.”

O4 „- Vă demonstrez eu cum ne vom juca!


Trag din coşuleţ un cartonaş! Pe el scrie: Coșulețe Frontal
„ Numără câte degete ai la o mână. Bate
de atâtea ori din palme”! Alege din
coşuleţ cifra corespunzătoare numărului Demonstrația
de degete!” Execut sarcina, îi consult şi
pe copiii legat de corectitudinea
răspunsului. Acesta este corect, deci Observația Cartonașe
primesc o bulină! ”
Execut jocul de probă împreună cu un
reprezentant de la fiecare echipă. Exercițiul

- Întreb ambele echipe dacă au înţeles Jetoane cu


regulile jocului. Explic dacă mai este cifre
nevoie.
Explicația

6
Trecem la executarea jocului de către Evaluez
Dirijarea copii. Cer extragerea cartonașelor și capacitatea
citesc enunțul fiecărei sarcini de lucru. Coșulețe copiilor de a
învățării:
O3 Exemple de exerciții propuse: Joc didactic asocia
1) - „Câte buline albe are cea mai mare numărul la
ciupercă?” ; cantitate și
O3 2) - „ Câte buline negre are buburuza cantitatea la
pe spate?” ; Cartonașe Pe grupe număr, de a
3) - „ Numără de câte ori bate doamna efectua
educatoarea din palme! Caută în coşuleţ adunări și
O4 cifra corespunzătoare numărului de Exercițiul scăderi și de
bătăi!” ; Jetoane cu a identifica
4) - „Care sunt vecinii numărului 8?” (7 şi cifre vecinii
9) numerelor
O2 5)- „ Numără de câte ori bate doamna date.
educatoare din picior! Caută în coşuleţ
cifra corespunzătoare numărului de
bătăi!”

Obținerea Căutând în coșulet un copil va descoperi


că nu mai este niciun cartonaș. Evaluez
performanței
Voi mânui în aşa fel coșul, încât să capacitatea
vadă plicul ascuns la spatele acestuia. Îl Conversația Coșuleț copiilor de a
voi desface și le voi arăta copiilor că euristică Pe grupe rezolva oral
plicul conține baloane roșii și galbene. Pe problemele
fiecare dintre ele este scrisă câte o Plic date, alegând
problemă pe care copiii din fiecare echipă operația
vor trebui să o rezolve oral. corectă.
Exercițiul
- „ Un băieţel are opt baloane. Un balon
O5 se sparge. Câte baloane mai are
băiatul?” „Ce operaţie matematică ai

7
efectuat pentru a afla rezultatul?”
(Scădere 8−1=7).
- „Georgel are patru bomboane. A fost Exercițiul Baloane Pe grupe
cuminte şi bunica îi mai dă două
bomboane. Câte bomboane are Georgel
în total?” „Ce operaţie matematică ai
efectuat pentru a afla rezultatul?”
(Adunare 4+2=6).
O5

6. Le voi adresa copiilor următoarele Evaluez


întrebări: capacitatea
Asigurarea
Conversația copiilor de a
conexiunii - Cum s-a numit jocul nostru de euristică răspunde
inverse astăzi? corect și
( retenția și - Care au jost regulile acestui joc? Frontal adecvat la
transferul) - Haideți să numărăm crescător și întrebările
O1 descrescător de la 1-10. adresate, de
- Care sunt vecinii numărului 8? a număra
- Care este vecinul mai mic al Exercițiul Tablă crescător și
numărului 7? descrescător
Buline și de a
O2 În funcţie de cum au răspuns copiii mai colorate identifica
pun sau nu întrebări suplimentare. vecinii unor
Se numără bulinele din dreptul fiecărei numere.
echipe şi se stabileşte echipa
câştigătoare.

7. ÎNCHEIEREA
ACTIVITĂȚII Voi face aprecieri atât generale, cât și Conversația Stimulente Frontal Evaluez
individuale. De asemenea, ei vor primi euristică activitatea

8
stimulente pentru participarea la copiilor pe
activitate. întreg
parcursul
activității.

9
10

S-ar putea să vă placă și