Sunteți pe pagina 1din 2

Data: 22.12.

2021
Numele și prenumele elevului: Boariu Dariana

LUCRARE SCRISĂ
LA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ PE SEMESTRUL I,

clasa a VI-a, anul școlar 2021-2022

• Citeşte cu atenţie textul dat și scrie, pe foaia de teză, răspunsul pentru cerinţele de mai jos:
Se acordă 10 puncte din oficiu.
„E noaptea de Ajun. Bradul și-a aprins luminițele. Jucării strălucitoare de toate culorile zâmbesc fericite,
atârnate de crenguțe; un clopoțel ca un ghiocel de argint le șoptește din când în când: „Aveți răbdare! Acuși vine
moșul.” În casă miroase a frunze de brad, a pâine, a cozonaci, masa e pregătită și toată lumea e în așteptare.
– Mămico, întreabă micuțul Marcel. Unde e? De ce întârzie? Dacă nu vine?
– O să vină, îl liniștește mama. Probabil acum e la fetița din apartamentul vecin. Nu te îngrijora! Ce ai vrea să-ți
aducă?
–O mașină mare, mare !

– Minunat! zâmbeşte mama. Şi ce vrei să faci cu maşina?


– O să i-o arăt lui Păvălaş… Dar nu i-o dau să se joace! Moşul niciodată nu-i aduce cadouri frumoase. Anul
trecut a primit o minge de cauciuc, dar parcă acesta e cadou? se bucură Marcel în timp ce mama se întristează.
– Uneori, zice el, o minge mică de cauciuc e un cadou mai prețios decât orişice maşină mare. Cadourile,
dragul meu, nu le primeşti ca să te mândrești. Un cadou e o amintire… Iar jucăriile trebuie să le
împarţi. Mai ales cu cei care nu prea au parte de jucării…
– Priveşte! zise mama, aducând din camera alăturată o cutie veche. E primul cadou pe care
l-am găsit sub brăduţul de plastic ce îl aveam în casa în care locuiam împreună cu bunica.
– O minge de cauciuc? face ochii cât cepele Marcel, fixându-o cu privirea pe mama sa.
– Da. O simplă minge de cauciuc. Însă… e simplă doar la prima vedere. De fapt, e o minge
fermecată… Cândva îţi voi spune o poveste tristă… Acum du-te şi te joacă!
Mama lui Marcel priveşte bradul împodobit de sărbătoare şi ochii i se umplu de lacrimi. În
copilărie nu a avut parte de un asemenea brad. Înainte, de Crăciun bunica scotea de pe undeva
brăduţul de plastic. Îl înfrumuseța cu fâşii strălucitoare, atârna singura jucărie de sticlă, iar din
foi de hârtie tăia mulţime de fulgi, apoi îi lipea pe sticlele ferestrelor şi lui i se părea că nimic mai frumos nu
poate să existe pe lume. Unica jucărie de pe brăduţ şi fulgii creau în acele momente atmosfera de
sărbătoare(…  ).  (Emilia Plugaru, Cadoul de Crăciun)
Subiectul I – 44 de puncte
A. Limba română

1. Desparte în silabe cuvintele și indică numărul literelor și al sunetelor: veche; fixând; fulgii.
6p
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
2. Stabileşte câte un sinonim potrivit pentru cuvintele subliniate în textul dat: cadouri; să te mândrești;
prețios. 6p
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
3. Găseşte câte un antonim potrivit pentru cuvintele: noaptea, a aprins, strălucitoare.
6p
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

4. Alcătuiește un enunț cu omonimul cuvântului subliniat („iar din foi de hârtie...”). 4p


............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
5. Demonstrează, în trei enunțuri, polisemia cuvântului „a face”. 6p
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
6. Transcrie două cuvinte care conțin diftong și două care conțin hiat. Încercuiește-i!
6p
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
7. Numește timpul următoarelor verbe: a aprins; zise; tăia. Trece verbul a aprins la conjunctiv prezent și
condițional-optativ, perfect. 10 p
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

B. Înțelegerea textului- 16 puncte

1. Scrie o trăsătură de caracter pentru unul dintre personajele textului și ilustrează-ți răspunsul cu un
citat semnificativ. 10 p
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2. Scrie ideea principală care se desprinde din fragmentul marcat cu chenar. 6p
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Subiectul al II-lea - 30 de puncte

Redactează o compunere narativă, de 10-15 rânduri, în care să povestești o întâmplare petrecută în


vacanța de iarnă.
Pentru a primi punctajul maxim vei avea în vedere : să ai toate momentele subiectului (20p) ; să fii
expresiv (3p) ; să ai un limbaj adecvat (2p.) ; să fii coerent (3 p.) ; să respecți normele de ortografie și de
punctuație (2 p.).
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………