Sunteți pe pagina 1din 12

3.

Solutii constructive pentru sistemele solar termice

3.1 Captatoare solare plane


Dezvoltarea tenologică din ultimele decenii a impus pe piaţa surselor regenerabile de
energie – piaţa aplicaţiilor solar termice-un nou tip de captatoare solare plane care utilizează
tehnologii avansate de captare şi reducere a pierderilor termice.

PANOUL SOLAR CU VACUUM CU KRITPON


HELIOSTAR 400 V este un colector solar plan vacuumat, destinat sistemelor solare cu
pompă de circulaţie.Colectorul solar de înaltă performanţă HELIOSTAR 400V este certificat
conform standardului DIN 4757 şi are următoarele părţi componente:

Fig. 3.1: Componentele constructive ale colectorului solar plan HELIOSTAR 400V.

1. Carcasa metalică: este confecţionată dintr-un aliaj Al-Mg rezistent la coroziune. Carcasa este
rezistentă la presiuni foarte scăzute, ceea ce asigură realizarea si menţinerea vacuumului din
interiorul colectorului.
58
2. Folia termoizolantă din aluminiu cecăptuşeşte suprafaţa inferioară a carcasei metalice
3. Cadrul.metalic este confectionat dintr-un aliaj Al-Mg rezistent la coroziune.
4. Garnitura de etanşeizare a panoului este din material rezistent la temperatură şi radiaţii UV.
5. Peretele absorbant este confecţionat dintr-un aliaj AI-1 %Mg eloxat; suprafaţa superioară
absorbantă se realizează prin acoperire galvanică în 8 stadii cu Al203 + Ni negru. Captatorul se
fixează prin sudura prin presiune pe conducta colectoare (7).
6. Conductele principale sunt din Cu, au 0.22 x 1 mm şi sunt dispuse la capetele colectorului,
de-a lungul laturilor scurte ale carcasei metalice (1).
7. Conducta colectoare este sudată cu (aliaj 2%Ag+P) la ambele capete de conductele principale
şi este dispusă în serpentină pe toata lungimea colectorului, fiind încastrată în peretele
absorbant.
8. Racordurile de evacuare cu flanşe pentru vid au 0.22 mm şi se află la jumatatea laturii mari a
carcasei. Prin aceste racorduri se realizează atât evacuarea aerului (vidarea), cât şi introducerea
ulterioară a kriptonului.
9. Sticla specială, securizată, cu reflexivitate scazută şi transmisivitate foarte ridicată (90- 91%,
în comparaţie cu sticla obişnuită - aproximativ 80%) nu conţine fier, fiind perfect transparentă
şi este foarte riguros testată din punctul de vedere al rezistenţei mecanice (la grindină, şocuri
mecanice etc.)
10. Elementele de suport sunt distribuite uniform pe toată suprafaţă colectorului. Sunt rezistente
la temperaturi ridicate şi rolul lor este acela de a asigura planeitatea foii de sticlă în condiţii de
vacuum
11. Racordurile tur-retur cu flanşe 0.40 mm sunt sudate cu L-Ag2P la capetele conductelor
principale ale colectorului. Aceste racorduri sunt prevăzute cu bucşe
Ø40 mm care asigură
etanşeizarea şi realizează conexiunea cu sistemul de conducte exterioare sau interconectarea
panourilor.

Principiul de functionare a panourilor HELIOSTAR 400V cu Kripton

In sistemul vacuumat al colectorului ramâne aer rezidual la presiunea de 10-5 mbar. Acest
aer circulă în interiorul panoului sub forma unor curenti de convecţie, fapt ce contribuie intr-o
oarecare măsură la creşterea pierderilor termice. Pentru a elimina aceste pierderi, în carcasa
59
panoului vidat se introduce Kriptonul care, având molecule grele (gaz greu), se amestecă cu aerul
rezidual şi scade viteza curenţilor de convecţie, scăzând astfel pierderile termice.

Randamentul termic al colectorului HELIOSTAR 400 V


Au fost efectuate măsuratori ale randamentului termic al panoului solar HELIOSTAR
400V de către Solarenergie Pruf-und Forschunsstelle Rapperswil, Elveţia. Randamentul termic se
determină din diagrama din fig.3.2. conform condiţiilor date astfel:
Constantele colectorului sunt:
η Randamentul
T Diferenţa de temperatură (K)
GK Intensitatea radiaţiei solare 800 W/ m2
ηo = 0,8099 [.]
k1 = 2,61 W/ (m2K)
k2 = 0,008 W / (m2 K)

Fig. 3.2: Randamentul termic al colectorului solar plan HELIOSTAR 400V

Constantele pentru determinarea randamentului unui colector cu Kripton sunt:


ηo = 0,813 [.]
k1 = 1,723 W/ (m2K)
k2 = 0,0127 W/ (m2 K)

In figura 3.3. este prezentată o comparaţie între randamentele termice ale diferitelor tipuri de
colectoare HELIOSTAR: standard, cu vacuum şi cu Kripton.
60
Fig 3.3. Comparaţie între randamentele colectorilor standard, cu vacuum şi cu adaos de kripton

Date tehnice pentru colectorul HELIOSTAR 400 V

Fig. 3.4. Dimensiunile constructive ale panoului HELIOSTAR 400V

Suprafaţa colectorului 2,03 m2


Suprafaţa de absorbţie 1,76 m2
Dimensiunile de montaj 1040 x 2040 mm
Masa 43 kg

61
Volumul de lichid circulat prin interiorul conductei colectoare 1,1 l
Volumul de lichid circulat princonductele principale 0,4 l
Limite de funcţionare pt. rata fluxului 20 -180 l/ ora/colector
Absorbanta minim 0,94
Emisivitatea termica (82oC) maxim 0,16
Randamentul optic 81%
Temperatura de functionare peste 100°C
Presiunea maximă de funcţionare 6 bar
Temperatura maximă a suprafeţei colectorului la funcţionarea în 219 °C
gol, la radiaţie de 1.000 W/m2 şi temperatura ambiantă de 25°C
Puterea/colector 1,5 kW
Densitatea de flux termic(rezistenta izolaţiei) 1000 W/m2
Randament 80%

Avantajele sistemelor de incalzire solare cu colectori plani HELIOSTAR 400V


- s-a redus coeficientul de transfer termic prin convecţie liberă în interiorul colectorului,
prin schimbarea izolaţiei termice din vată minerală cu vid + kripton;
- volum mare de transfer -intre 20 - 100 l/oră pe fiecare panou, aceasta caracteristică
implicând faptul că aceste colectoare pot fi utilizate şi în cazul încălzirii piscinelor,
indiferent dacă sunt acoperite sau nu;
- creştere semnificativă a randamentului acestor colectoare prin introducerea kriptonului,
faţă de colectoarele standard, acest fapt implicănd creşterea randamentului în lunile reci,
fiind capabile să absoarbă şi radiaţia termică solară difuză.

62
Captatoarele solare cu tuburi cu vid

Fig. 3.5
Tubul vidat este componenta de bază a sistemului pasiv –evacuated tube. La ora actuală
se folosesc mai multe tipuri de tuburi vidate în industria solară mondială.
Colectorul este dotat cu tehnologia „tuburilor concentrice” aleasă pentru performanţa şi
costul de fabricaţie scăzut. Fiecare tub este compus din doua tuburi de sticlă.(Fig.3.5) Tubul
exterior este fabricat din sticlă specială (Borosilicate Glass 3.3), foarte rezistentă care suportă
impactul cu grindina de un diametru de aprox. 25mm. Tubul interior este fabricat tot din acelaşi
tip de sticlă însă este acoperit cu o substanţă cu putere mare de captare.
In partea de sus cele două tuburi sunt imbinate, iar aerul dintre ele este evacuat formându-
se astfel vid care asigură o termoizolare eficientă, pierderile fiind eliminate aproape în totalitate.
Caracteristici de catalog pentru tuburile vidate

Model SSHT-1500 SSHT-1800


Structure All-glass concentric tube geometry
Glass Material Borosilicate glass
Length 1500 mm 1800 mm
Net Weight 1.5Kg 2.2Kg
Outer Tube Diameter 47 ±0.7 mm 58 ±0.7 mm
Inner Tube Diameter 37 ± 0.7 mm 48 ± 0.7 mm
Wall Thickness d = 1.5 mm

63
Transmittance of Outer Tube 0.93
AlN / Al - N (LMVF) / Al - N (HMVF) / Al / Al - N /
Absorptive Construction
Glass tube
Method of
Coating DC reactive sputtering
Deposition
Absorptance a 94%
Properties
Emittance e < 6% (100° C)
Vacuum Gas Pressure 5 x 10-3 Pa
Stagnation Temperature (typical) ³ 270°C
Recommended Working
150°C
Temperature
Heat Loss Coefficient of
0.85W / (M2·°C)
Collector Tube
Impact Resistance Withstand 1 inch diameter hailstone without breaking
Strength (pressure tested) 1 MPa
Lifetime 20 years

Colector -Heat Pipe


Este construit din tuburi solare vidate individuale şi funcţionează pe principiul tuburilor
termice (vaporizare-condensare). Sistemul de construcţie din tuburi individuale conferă
captatorului o stabilitate ridicată. Vidul din tuburile de sticlă asigură o termoizolare eficientă,
pierderile fiind eliminate aproape în totalitate, asigurând producerea de apa caldă şi in condiţiile
unei radiaţii solare difuze.
In interiorul tubului de sticlă se montează un tub termic de cupru umplut cu un agent de
vaporizare. Tubul termic este legat de un condensator introdus prin racordare "uscată" într-un
schimbător de caldură.
Colectorul funcţionează pe principul HEAT-PIPE. Conform acestui principiu, tubul nu
este străbătut de către agentul termic lichid al circuitului instalaţiei solare, fiecare tub avand un
circuit propriu.

64
Absorbantul de înaltă capacitate, TiNOX, preia energia solară. Această suprafaţă profilată
absorbantă este legată de tubul termoconductor tip HEAT-PIPE printr-o piesa metalică.
Absorbantul şi tubul HEAT-PIPE sunt amplasate într-un tub de sticlă în care există vid
de 10-5 mbar (figura 3.6)

Fig. 3.6 Principiul "heat -pipe"

Tubul HEAT-PIPE este umplut cu lichid termic (cca. 4 g de apă cu antigel) sub vid.
Acest lucru are drept urmare faptul că lichidul din interiorul tubului HEAT-PIPE vaporizează la
25°C. Vaporii de apă urcă apoi în tubul termic (cu inclinaţie minimă de 300) spre condensator.

65
1-Condensator
2- Tub flexibil din oţel superior
3- Zona de trecere metal-sticlă
4- Tub termic
5- Strat absorbant
6- Tub din sticlă

Fig. 3.7
Transferul termic spre circuitul instalaţiei solare se realizează prin condensator.
Condensatorul este presat pe tubul colector din cupru prin care circulă agentul termic lichid
printr-un sistem uscat de legatură. Vaporii de apă din interiorul tubului HEAT-PIPE se
transformă în lichid, prin autorăcire în condensator şi se reintorc în tubul termic unde se
transformă din nou în vapori.

Limitarea temperaturii de repaus


Prin aceasta limitare (prin intermediul arcului cu memorie), temperatura din condensator
nu poate depăşi 130°C. In acest mod sunt excluse supratemperaturile în rezervor.

Temperatura < 130°C Temperatura > 130°C

66
Figura 3.8
1 - Disc de preluare a fortei de arcuire 1 - Arc cu memorie (netensionat)
2- Arc cu memorie (tensionat) 2- Capac de inchidere (închis)
3- Capac de inchidere (deschis) 3- Vapori de apă condensaţi (nu pot curge înapoi)
4- Vapori de apă (ascendent) 4- Arc de revenire (tensionat)
5- Apa (stare lichidă; curgere) 5- Vapori de apă (nu pot ajunge în condensator)
6- Vapori de apă în condens (recuperare
termica)
7- Condensator
8- Arc de revenire (netensionat)

Arcul cu memorie prezentat în fig. 3.8 este fabricat dintr-un metal special (metal cu
memorie) care se dilată daca temperatura creşte peste valoarea de 130 °C. In partea superioară,
arcul cu memorie este fixat pe disc. In partea inferioară, arcul este în legatură cu capacul mobil de
închidere.
Când colectorul lucrează normal, capacul de închidere este în poziţie deschis. In acest mod
vaporii de apă pot urca în condensator, respectiv lichidul condensat poate curge înapoi în tubul
termic.
Dacă, de exemplu, din cauza unei defecţiuni a pompei în circuitul instalaţiei solare nu se
mai asigură preluarea termică, in condensator se atinge temperatura maximă de repaus de 130°C.
Arcul cu memorie autodilatant impinge capacul de închidere in jos, vaporii de apă nu mai pot
urca, iar apa în stare lichidă (condensul) nu mai poate curge.
In acest mod, se intrerupe admisia termică, iar temperatura din condensator nu mai poate creşte.
Acest lucru protejează materialele din care este confectionat colectorul şi impiedică formarea de
suprapresiuni în rezervor.

Caracteristica randamentului
Caracteristica randamentului rezultă din datele măsurate şi confirmate de către Oficiul de
Testări şi Cercetări Technikum Rapperswill. Caracteristica prezintă randamentul colectorului la o
radiaţie solară de 800 W/ m2 (echivalentul pentru o zi insorită de vară).

67
Diferenţa de temperatură ∆T reprezintă diferenţa dintre temperatura medie a colectorului solar şi
temperatura mediului inconjurător.
Exemplu : Temperatura mediului inconjurator = 20°C, cea medie a colectorului = 60°C  ∆T =
(60°C - 20°C) = 40K  eficienta = 0,7  randamentul termic = 0,7 x 800 W = 560 W.
η -Randamentul
∆T - Diferenta de temperatura (K)
GK- Intensitatea radiatiei solare 800W/m2
ηo - 0,800
k1 = 1,9 W/ (m2 K)
k2 = 0,002 W/ (m2 K)
Fig.3.9

Avantajele colectoarelor cu tuburi vidate

• Izolare termică maximă şi pierderi prin radiaţie termică foarte reduse datorită tehnicii de
vidare a tuburilor colectoare;
• Grad ridicat de exploatare anuală, utilizarea energiei solare cu randament ridicat, chiar şi în
cazul temperaturilor exterioare joase (ger) şi radiaţie solară difuză (cca. 40% din radiaţia
anuală);
• Stratul de absorbţie de randament ridicat, patent TINOX, furnizează până la 15% mai multă
energie decât acoperirile acoperirile selective clasice. Acest lucru este sesizabil în special
când radiaţia solară este redusă şi în anotimpurile mai reci;
• Funcţionarea tip diodă a sistemului Heat-Pipe: energia solară preluată este dirijată numai în
direcţia recepţiei termice;
• Capacitatea termica joasă a colectorului cu tuburi vacuum
• Fără formare de condens sau picături de apa în colector;
• Limitare a temperaturii de repaus la sistemul Heat-Pipe. Prin arcul cu memorie se ating
maxim 130°C în condensator;
• Rezistent la coroziune datorită materialelor constructive: sticla, oţel de înaltă calitate şi cupru;
• Durată ridicată de viaţă;

68
• Stabilitate faţă de condiţiile meteorologice, faţă de vânt puternic, rezistenţă extremă la
grindină datorită sticlei securizate şi tratate termic;

69