Sunteți pe pagina 1din 2

SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL

STRADA MIHAI VITEANU, NR. 41, RAMNICU VALCEA, JUD. VALCEA


CUI: 37125372, NR. REG. COM.: J38/150/28.02.2017
IBAN: RO81INGB0000999906690610 - ING Rm Valcea

nr. r01 /10.01.2022

REFERAT
in vederea receptiei la terminarea lucrarilor

Obiectiv: “SPATII DE DEPOZITARE, MAGAZIN, CLADIRE ADMINISTRATIVA, ANEXE


RM VALCEA, STR. RAURENI, NR. 115-119, JUDETUL VALCEA”
Amplasament: RAMNICU VALCEA, STR. RAURENI, NR.115-119, JUDETUL VALCEA
Beneficiar: S.C. NITELA IMPEX S.R.L.

Nr. proiect: 20.13/2020


Proiectant electrice: ELECTRODESIGN CONSULT SRL
ing. Cosmin Guran

In temeiul obligatiilor proiectantului, stipulate de articolul 15 (3) din HG 343/2017,


privind aprobarea regulamentului de receptie a constructiilor, s-a intocmit prezentul referat
al proiectantului pentru obiectivul SPATII DE DEPOZITARE, MAGAZIN, CLADIRE
ADMINISTRATIVA, ANEXE - RM VALCEA, STR. RAURENI, NR. 115-119, JUDETUL VALCEA,
situat in Ramnicu Valcea, str. Raureni, nr.115-119, judetul Valcea. Pentru realizarea acestui
obiectiv a fost obtinuta Autorizatia de construire nr. 338/10462 din 05.04.2021 emisa de
Primaria Municipiului Ramnicu Valcea.

Lucrarile sunt executate in conformitate cu documentatia tehnica vizata spre


neschimbare intocmita de proiectantii de specialitate, acordurile si avizele tehnice obtinute,
autorizatia de construire obtinuta, legea 10/1995, privind calitatea in constructii, prevederile
codului civil, etc.

Executia lucrarilor de construire a fost urmarita de catre un diriginte de santier atestat


si au fost prezentate proiectantilor: procesul verbal de predare a amplasamentului, procesele
verbale pentru fazele determinante.

Prin grija beneficiarului, prin dirigintele de santier, si a constructorului, se va intocmi


cartea tehnica a constructiei ce va reuni ansamblul documentelor tehnice referitoare la
proiectarea, executia, receptia, exploatarea si urmarirea comportarii in timp a constructiei si
instalatiilor aferente acesteia si va cuprinde toate datele si informatiile necesare pentru
identificarea si evaluarea starii tehnice a evolutiei ei in timp (inclusiv procesele de lucrari
ascunse, declaratiile de conformitate ale producatorilor, prin care se atesta conformitatea cu
specificatiile tehnice recunoscute in conditiile legii pentru materialele si sistemele folosite,
etc. ).

1
SC ELECTRODESIGN CONSULT SRL
STRADA MIHAI VITEANU, NR. 41, RAMNICU VALCEA, JUD. VALCEA
CUI: 37125372, NR. REG. COM.: J38/150/28.02.2017
IBAN: RO81INGB0000999906690610 - ING Rm Valcea

Cuprinsul cartii tehnice a constructiei se va realiza conform anexei nr. 6 la HGR


273/1994 care aproba “Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii
aferente acestora”.

In urma analizarii dosarului de autorizare a rezultat faptul ca obiectivul de la adresa de


mai sus, corespunde din punct de vedere legal si tehnic, drept pentru care se propune
efectuarea si admiterea receptiei.

Data: 10.01.2022 Proiectant:


Ing. Cosmin Guran

S-ar putea să vă placă și