Sunteți pe pagina 1din 2

NUME SI PRENUME ELEV: ................................

FISA DE LUCRU

I.Alege varianta corectă de răspuns:


1. Plantele din pajiștile de stepă: d) stejarii și carpeni
a) sunt reprezentate de ferigi
b) aparțin predominant unor specii lemnoase 4. În pădurea de molid:
c) sunt rezistente la secetă a) arbuștii și plantele erbacee sunt numeroase
d) au frunze dispuse în rozetă b) lumina este slabă
c) ferigile și mușchii lipsesc
2. Sunt viețuitoare caracteristice unei pajiști d) precipitațiile sunt reduse
alpine:
a) greierii și cosașii 5. Mamiferele erbivore sunt:
b) colilia și pirul a. producători;
c) clopoțeii și brândușele b. consumatori;
d) prepelițele și popândăii c. descompunători.

3. Plante erbacee din pădurea de fag sunt: 6. Într-o pădure, în categoria producători
a) mușchii și ferigile poate intra:
b) teii și plopii a. bradul; b. ursul; c. omul.
c) lichenii și ciupercile

II. Asociază corect noțiunile din cele două coloane referitoare la:

A. grupele de viețuitoare din biocenozele terestre și reprezentanții lor:

1. ...... pajiște de stepă a. stejari, fagi, carpeni, pupăză, mistreți, căprioare


2. ...... pajiște alpină b. colilie, pir, potârniche, hârciog, dihor
3. ...... pădure de foioase c. molizi, brazi, pini, forfecuță, râs, urs brun
4. ...... pădure de conifere d. țepoșică, floare-de-colț, acvilă de munte, marmotă

B. grupele de viețuitoare din biocenoza unui lac și reprezentanții lor:


1.......... plante a. crapi, broaște, șerpi, rațe
2. ..........nevertebrate b. nuferi, trestie, papură, lintiță
3. ...........vertebrate c. viermi, melci, scoici, țânțari

III. Citește afirmațiile următoare. Dacă apreciezi ca afirmația este adevărată, scrieți pe caiet, în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera A. Dacă apreciați că afirmația este falsă, scrieți în
dreptul cifrei corespunzătoare afirmației, litera F.
1. ...... Forfecuța este o pasăre din pădurile de conifere.
2. ...... Lupul este un mamifer carnivor.
3. ...... Mușchii vegetali de pădure trăiesc pe solurile umede.
4. ...... Zada este un conifer cu frunze persistente.
5. ...... Șoarecele de câmp este mamifer rozător.
6. ...... Grâul și porumbul sunt cereale.
7. ...... Păducelul este un arbore.
8. ...... Cârtița este un mamifer subteran de talie mare.
9. ...... La porumb, tulpina este groasă și lemnoasă
10. ...... Pajiștile există numai în zona de munte.
11. ...... Defrișările masive din Romania afectează, atât biotopul, cât și biocenoza ecosistemului.
12. ...... Între lup și căprioară se stabilește o relație pradă-prădător.
13. ...... Unele animale sunt protejate de lege, exemplu capra neagră, cocoșul de munte, cerbul.
14. ...... Acțiunile omului au cauzat începerea procesului de deșertificare în sudul tării.
15. ...... Pajiștile pot fi numai ecosisteme artificiale.

IV. Asociază noțiunile din coloana A cu cele din coloana B:


A B
1. ......parameciul a. spongier
2....... lipitoarea b. pește
3. .......bibanul c. vierme
4. .......buretele de apă d. protozoar

V. Explică de ce în adâncul lacului lipsesc plantele, iar peștii sunt puțini.

VI. Construiește două lanțuri trofice acvatice și două lanțuri trofice terestre, alcătuite fiecare din 3-4
verigi, utilizând speciile de mai jos:
lăcuste, crap, graminee, croitorul fagului, dumbrăveancă, știucă, șorecar, ciocănitoare, păstrăv, fag,
alge, chișcar, purice-de-apă, jder, somn, trestie, bacterii

VII. Precizati trei consecinte ale despădurilor.

VIII. Analizeaza reteaua trofica de mai jos si construieste 4 lanturi trofice formate din 3-4 verigi

S-ar putea să vă placă și