Sunteți pe pagina 1din 2

DEFINITIVAT 2018

1. Prezentaţi trei etape ale unei activităţi de învățare, având ca formă de realizare jocul
didactic, pentru domeniul experiențial Limbă și comunicare, nivel de studiu: 5-6 ani, în care să
apelați la cunoștințele copiilor despre povestiri învățate, ținând cont de următoarele repere:
- menționarea a trei dintre etapele activităţii precizate;
- descrierea conţinuturilor etapelor menționate.

,,Traistuta cu povesti ‘’
1. Moment organizatoric
2. Captarea atentiei
3. Desfasurarea activitatii

2. Realizaţi un eseu argumentativ, de 300-600 de cuvinte, având ca temă rolul jocului


motric în dezvoltarea psiho-motrică a preșcolarilor.
În elaborarea eseului, veţi avea în vedere următoarele aspecte:
- prezentarea valenţelor formative ale jocului motric, din perspectiva dezvoltării psiho-motrice
a preșcolarilor;
- exprimarea unui punct de vedere argumentat, cu privire la rolul jocului motric în dezvoltarea
psiho-motrică a preșcolarilor

Jocurile dinamice/de mişcare au la bază acţiuni motrice mai simple sau mai complexe
dirijate de anumite reguli, prin care se consolidează deprinderile motrice de bază (mers,
alergarea, aruncarea, prinderea, săritura, căţărarea, echilibrul), se dezvoltă calităţile motrice
(viteza, forţa, rezistenţa) şi stări emoţionale pozitive. În selectarea şi practicarea jocurilor
dinamice se au în vedere particularităţile de vârstă: tipul exerciţiilor incluse în jocuri, durata lor,
exigenţa faţă de executare, numărul regulilor va fi în dependenţă directă cu vârsta copiilor.
Pentru a evita excesul, suprasolicitarea, oboseala, extenuarea fizică, pe lângă o bună dozare a
timpului de joc dinamic, este necesară şi alternarea acestuia cu jocuri liniştitoare. O atenţie
deosebită să acordăm copiilor timizi, fricoşi, apatici sau instabili, respectându-le ritmul propriu şi
particularităţile individuale.
Jocurile dinamice se pot organiza şi în aer liber, în funcţie de anotimp, şi în sală, cu sau
fără obiecte, aparate. Ele mobilizează întreaga grupă de copii, educă atitudini, comportamente,
dezvoltă stări emoţionale, sentimentul de apartenenţă la grupă, spirit de cooperare, sentimentul
de altruism, prietenie.
Atractivitatea şi eficienţa jocului depind de ingeniozitatea educatoarei de a îmbina sarcina
educativă cu dorinţele copiilor, cu simboluri şi reguli atrăgătoare.

S-ar putea să vă placă și