Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele elevului……………………….

Data………………………………

TEST DE EVALUARE LA BIOLOGIE


Clasa a XII-a

I. Scrieţi noţiunile cu care trebuie să completaţi spaţiile libere din afirmaţia următoare, astfel încât
aceasta să fie corectă.
Codul genetic este …………..deoarece acelasi …………………poate codifica mai multi…………………1P

II. Coloana B cuprinde funcţii ale ARN-ului iar coloana A denumirea unor tipuri de ARN care îndeplinesc aceste
funcţii. Scrieţi asocierea dintre fiecare cifră a coloanei A şi litera corespunzătoare din coloana B.
A B
1. ARN de transfer a) are rol în transcripţie
2. ARN ribozomal b) este materialul genetic al virusurilor
3. ARN mesager c) intră în structura ribozomilor
d)transportă aminoacizii la ribozomi 1,5P

III. Scrieţi litera corespunzătoare răspunsului corect. Este corectă o singură variantă de răspuns. 2P

1. Timina:
a) bază azotată pirimidinică
b) complementară cu uracilul
c) bază azotată purinică
d) pentoză prezentă în ADN
2.ARN-ul mesager:
a) poate avea lungimi variabile
b) cuprinde porţiuni bicatenare
c) este materialul genetic al plasmidelor
d) constituie materialul genetic al virusurilor
3.ARN-ul poate fi: .
a) de transfer, component al subunităţilor ribozomale
b) mesager, implicat în transcripţie
c) ribozomal, sintetizat prin replicare
d) viral, constituent al dezoxiribovirusurilor
4.Denaturează mai uşor legăturile dintre:
a) adenină şi citozină
b) citozină şi uracil
c) guanină şi citozină
d) timină şi adenină

IV. Citiţi cu atenţie, afirmaţiile următoare. Dacă apreciaţi că afirmaţia este adevărată, scrieţi în dreptul cifrei
corespunzătoare afirmaţiei, litera A. Dacă apreciaţi că afirmaţia este falsă scrieţi în dreptul cifrei corespunzătoare
afirmaţiei, litera F şi modificaţi parţial afirmaţia pentru ca aceasta să devină adevărată.

1. Replicaţia ARN-ului se realizează după modelul semiconservativ. 1,5P


2. Copierea informaţiei genetice de pe o catenă de ADN se realizează sub acţiunea ADN-polimerazei.
3. Codul genetic are 20 de aminoacizi.

V.
1. Sinteza proteinelor este un proces controlat genetic.
a. numiţi cele două etape ale sintezei proteinelor 1,5P
b. explicaţi procesul maturării ARN-ului mesager, în timpul sintezei proteice la eucariote. 1,5P

SUCCES
1P ESTE DIN OFICIU