Sunteți pe pagina 1din 4

ROMANIA

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ RESURSE UMANE, STRUCTURI ȘI
POLITICI SALARIALE
Serviciul de perfecționare în sănătate publică și recunoaștere profesională
în domeniul sanitar
Biroul evaluare și pregătire profesională
Strada Bodești nr. 1, sector 2, cod 022432, București, ROMÂNIA
e-mail: crusp@ms.ro

APROB,
MINISTRUL SĂNĂTĂȚII INTERIMAR
Attila-Zoltán CSEKE

Nr. 21094/27.10.2021

REFERAT

Centrul universitar Târgu-Mureș solicită suplimentarea cu 2 (două)


locuri pentru specialitatea chirurgie pediatrică la programul de pregătire în
cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din luna noiembrie 2021.
Întrucât există capacitate de pregătire în acest centru universitar, pentru
specialitatea solicitată, în programul care va începe la data de 03 ianuarie
2022, propunem să se aprobe.

DIRECTOR GENERAL ADJ. ȘEF BIROU


Marilena CHIVU dr.Violeta SBURLEA

Întocmit/Redactat :
dr. Ana-Ruxandra Pop
ec. Radu Hâj
ROMANIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ RESURSE UMANE, STRUCTURI ȘI
POLITICI SALARIALE
Serviciul de perfecționare în sănătate publică și recunoaștere profesională
în domeniul sanitar
Biroul evaluare și pregătire profesională
Strada Bodești nr. 1, sector 2, cod 022432, București, ROMÂNIA
e-mail: crusp@ms.ro

APROB,
MINISTRUL SĂNĂTĂȚII INTERIMAR
Attila-Zoltán CSEKE

Nr. 21476/02.11.2021

REFERAT

Centrul universitar Târgu-Mureș solicită suplimentarea cu 3 (trei)


locuri pentru specialitatea epidemiologie la programul de pregătire în cea de a
doua specialitate, în regim cu taxă, din luna noiembrie 2021.
Întrucât există capacitate de pregătire în acest centru universitar, pentru
specialitatea solicitată, în programul care va începe la data de 03 ianuarie
2022, propunem să se aprobe.

DIRECTOR GENERAL ADJ. ȘEF BIROU


Marilena CHIVU dr.Violeta SBURLEA

Întocmit/Redactat :
dr. Ana-Ruxandra Pop
ec. Radu Hâj
ROMANIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ RESURSE UMANE, STRUCTURI ȘI
POLITICI SALARIALE
Serviciul de perfecționare în sănătate publică și recunoaștere profesională
în domeniul sanitar
Biroul evaluare și pregătire profesională
Strada Bodești nr. 1, sector 2, cod 022432, București, ROMÂNIA
e-mail: crusp@ms.ro

APROB,
MINISTRUL SĂNĂTĂȚII INTERIMAR
Attila-Zoltán CSEKE

Nr. 20216/18.10.2021

REFERAT

Centrul universitar Sibiu solicită suplimentarea cu 1 (un) loc pentru


specialitatea psihiatrie la programul de pregătire în cea de a doua specialitate,
în regim cu taxă, din luna noiembrie 2021.
Întrucât există capacitate de pregătire în acest centru universitar, pentru
specialitatea solicitată, în programul care va începe la data de 03 ianuarie
2022, propunem să se aprobe.

DIRECTOR GENERAL ADJ. ȘEF BIROU


Marilena CHIVU dr.Violeta SBURLEA

Întocmit/Redactat :
dr. Ana-Ruxandra Pop
ec. Radu Hâj
ROMANIA
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA GENERALĂ RESURSE UMANE, STRUCTURI ȘI
POLITICI SALARIALE
Serviciul de perfecționare în sănătate publică și recunoaștere profesională
în domeniul sanitar
Biroul evaluare și pregătire profesională
Strada Bodești nr. 1, sector 2, cod 022432, București, ROMÂNIA
e-mail: crusp@ms.ro

APROB,
MINISTRUL SĂNĂTĂȚII INTERIMAR
Attila-Zoltán CSEKE

Nr. 21571/04.11.2021

REFERAT

Centrul universitar Cluj-Napoca solicită suplimentarea cu 1 (un) loc


pentru specialitatea chirurgie pediatrică la programul de pregătire în cea de a
doua specialitate, în regim cu taxă, din luna noiembrie 2021.
Întrucât există capacitate de pregătire în acest centru universitar, pentru
specialitatea solicitată, în programul care va începe la data de 03 ianuarie
2022, propunem să se aprobe.

DIRECTOR GENERAL ADJ. ȘEF BIROU


Marilena CHIVU dr.Violeta SBURLEA

Întocmit/Redactat :
dr. Ana-Ruxandra Pop
ec. Radu Hâj