Sunteți pe pagina 1din 1

Felicia Donceanu Georgeta Stoleriu

Născută pe 28 ianuarie 1931, la Bacău, Felicia Donceanu Soprana Georgeta Stoleriu s-a dedicat în exclusivitate
a urmat cursurile Conservatorului „Ciprian Porumbescu” muzicii de concert, şi nu scenei lirice. Această opţiune
din București (1949–1956), unde a studiat cu Mihail Jora poate părea puţin curioasă în cazul unei cântăreţe dotate cu
(compoziție), George Breazul și Ioan D. Chirescu (teorie și toate darurile muzicale şi interpretative. A fost desigur un
solfegiu), Paul Constantinescu (armonie), Nicolae Buicliu gest de voinţă personală venit din partea unei personalităţi
(countrapunct), Mircea Basarab (orchestrație). A lucrat complexe, pentru că artistul este dublat de un pedagog
ca redactor la Editura de Stat pentru Literatură și Artă eminent. Formată de soprana Yolanda Mărculescu, pentru arta şi pedagogia
(ESPLA) din București, secția muzicală (1956–1958) și la Editura Muzicală căreia a păstrat permanent veneraţie profesională, Georgeta Stoleriu a format
din București (1958–1966). la rândul său, la Universitatea de Muzică din Bucureşti, cântăreţi remarcabili,
Plină de culoare și ritm, rafinată, muzica Feliciei Donceanu pendulează majoritatea afirmaţi pe plan internaţional. Cât despre performanţele sale
cu grație între registrul dramatic și cel liric, între meditația poetică și umor, artistice, trebuie să spunem că vocea de soprană de o limpezime, de o puritate
cu remarcabilă efervescență creatoare. A compus cu egală măiestrie în toate şi o strălucire rar întâlnite, conservată în cei peste 40 de ani de carieră, s-a
genurile: muzică simfonică (Meșterul Manole, poem simfonic, 1956, rev. întâlnit cu o cultură muzicală excepţională şi cu o dăruire artistică la rândul ei
1968, 1977), muzică vocal-simfonică (Invocatio, poem pentru soprană, nepereche. Repertoriul Georgetei Stoleriu este foarte întins, cuprinzând mari
lucrări vocal-simfonice din epoci diferite, cu o predilecţie deosebită pentru
vioară, pian și orchestra de cameră, text religios și citate din Ovidiu, 1999),
muzica lui Bach, piese vocale din Evul Mediu şi Renaştere, reconstituite
muzică de cameră (Inscripție pe un catarg, baladă pentru harpă solo, 1989;
printr-o muncă de veritabilă arheologie muzicală, unele dintre ele prezentate
Diptic pentru oboi, clarinet, fagot, 1989; Lamento pentru soprană, două viole
în primă audiţie absolută cu remarcabila formaţie Studioul de Muzică
da gamba, clavecin și percuție, pe un text religios, 1994), lieduri, muzică
Veche; lucrări de compozitori contemporani, artista acordând o atenţie
de scenă (Tartuffe de Molière, 1965; Măsură pentru măsură de William
deosebită acestei laturi a activităţii sale concertistice. Prin talent pedagogic
Shakespeare, 1965), muzică corală, muzică pentru copii, teatru instrumental şi consecvenţă în a descoperi şi cultiva valoarea, Georgeta Stoleriu a format
pentru preșcolari, teatru instrumental (Fantasia per piano-forte et cetera, cântăreţi de marcă, existenţa unei adevărate şcoli de măiestrie care îi poartă
pantomimă pentru pianist și alți doi instrumentiști, 1998; Tablouri vivante numele la Conservatorul bucureştean fiind, de mulţi ani, de notorietate.
pentru voce, instrumente și dans, 1999). După absolvirea Conservatorului din Bucureşti în 1970, Georgeta Stoleriu
A scris articole și cronici în „Muzica”, „Contemporanul”, „Azi”. A (născută într-o zi de ianuarie, 19), a urmat cursuri de specializare la Hochschule
susținut conferințe, prelegeri, concerte-lecții, emisiuni radiofonice. A scris für Musik „Franz Liszt” din Weimar, în 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, cu
texte pentru muzica proprie și pentru diverse lucrări corale aparținând Lore Fischer. Prezentă permanent în stagiunile Radio şi ale Filarmonicii
diferiților compozitori români, scenarii pentru radio și pentru spectacole muzi- „George Enescu” din Bucureşti, a concertat de asemenea în Polonia, Ungaria,
cal-coregrafice. Felicia Donceanu este și autoarea unor inspirate ilustrații la Iugoslavia, Slovacia, Spania, Elveţia, Olanda, Germania, Italia, Grecia,
cărți pentru copii. Austria, Cehia, Franţa, Moldova, Maroc, SUA, Portugalia, Suedia. A înregistrat
A fost distinsă cu Mențiune specială la Concursul Internațional de peste 3500 minute la Radio România, la Casele de discuri „Electrecord”,
Compoziție de la Mannheim (1961), premiile Uniunii Compozitorilor și „Newport Classic” (SUA), „Guanako” (Germania) şi la Televiziunea Română,
Muzicologilor din România (1983, 1984, 1986, 1988, 1993, 1996, 1997), ca interpretă principală în filmele Secretul Susanei de Wolf-Ferrari (regia:
Marele Premiu al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România pe Marianti Banu, 1969) şi The Music Lesson de Felicia Donceanu (regia: Dan
anul 2010, Ordinul Meritul Cultural, clasa I (1981), Premiul „George Enescu” Manoliu, 1997). În 1995 a iniţiat bursa personală „Yolanda Mărculescu”, pe
al Academiei Române (1984). care o acordă anual tinerilor cântăreţi, în memoria profesoarei sale.