Sunteți pe pagina 1din 13

Burghiul este de parţial asamblat şi este livrat fiind ambalat cu grijă într-un cutie.

După ce toate piesele au fost


scoase din cutie, trebuie să aveți:

1. Mânere (4 bucăţi)
2. Motor
3. Arborele de legătură (Соединительный вал)
4. Arcul de torsiune
5,6. Manualul de utilizare şi exploatare a burghiului si motorului
7. Punga cu piese de fixare a motorului
8. Punga cu piese de fixare a mânerelor si burghiului ce include:
Asamblarea

Urmând instrucţiunile de mai jos, veţi putea sa asamblaţi burghiul în câteva minute.

Montaţi mânerele de prindere (4 buc) de mânerul buclă cu şuruburi M8X45 şi fixaţi-le cu şaibe şi piuliţe.
Mânerul cu maneta de reglare acceleraţie trebuie sa fie ataşată în partea indicată pe instrucţiunea de mai sus
(Side of Operating the Machine = partea unde se va ataşa un mâner simplu + mânerul cu maneta de reglare
acceleraţie; Side of Holding the Machine = partea unde se vor ataşa celelalte 2 mânere).

Imaginea de mai sus arată posibilitatea de montare a mânerelor în 2 poziţii în dependenţă de înălţimea
persoanelor ce utilizează dispozitivul.

Arborele de conectare/ legătură (Соединительный вал) și arcul de torsiune (пружина кручения)


Fixaţi arborele de legătură (elementul de mijloc) de arborele cardanic (elementul de sus) și arcul de torsiune

(elementul de jos) la arborele de legătură. Aliniați orificiile și fixați-le cu șuruburi, şaibe şi piuliţe.

Caracteristici
 Power Head

Include motorul, ambreiajul, sistemul de alimentare cu combustibil, sistemul de aprindere/ pornire, demarorul cu
recul și cutia de viteze a burghiului.

 Grip Handle = mâner


Utilizat pentru a fi apucat cu mâinele in timp ce este operat de către 2 persoane.

Atenţie! Este interzisă operarea burghiului de o singură persoană. Forţa neechilibrată aplicată de către o
singură persoană, va conduce la devierea de la direcţia corectă de găurire sau la înclinare.

Forarea unei găuri cu diametrul de 150mm sau mai mare, este mai uşoară dacă 2 persoane vor ţine mânerele pe
părţi opuse.
Operatorul ghidează burghiul în timp ce se ţine de maneta de reglare acceleraţie şi de mânere. Ajutorul asistă prin
ghidarea burghiul în timp ce se ţine de mânere pe partea opusă a operatorului.

 Gear case = cutia de viteze

Cutia de viteze închisă/ încapsulată, asigură o micşorare de 16:1, pentru cea mai bună combinaţie de putere şi
viteză a burghiului. Nu necesită operaţiuni de întreţinere din partea utilizatorului.
 Engine switch = comutatorul motorului

Comutatorul motorului porneşte şi opreşte sistemul de aprindere/ pornire.

Comutatorul motorului trebuie să fie în poziția ON pentru ca motorul să funcționeze.

Rotirea comutatorului motorului în poziția OFF opreşte motorul.

 Throttle Trigger = manetă reglare acceleraţie

Dotată cu un arc pentru a se întoarce la starea iniţială în momentul când este eliberată.

În timpul accelerării, apăsaţi pe maneta reglare acceleraţie treptat pentru cea mai bună tehnică de operare.

Întotdeauna ţineţi maneta reglare acceleraţie cu mâna dreaptă. Nu înlăturaţi/ îndepărtaţi maneta reglare
acceleraţie de la mâner în timpul lucrului.

Atenţie! Nu operaţi dispozitivul/ lucraţi în alte poziţii. Nu staţi cu faţa spre trapa/orificiul de evacuare a
motorului. Concentraţia excesivă de gaze vă va pune în pericol sănătatea.

Punerea în funţiune

 Instalarea burghiului:
1. Apropiaţi burghiul de restul dispozitivului
2. Aliniaţi orificiile de montare
3. Prindeţi burghiul prin intermediul pieselor de fixare oferite şi strângeţi bine.
 Pornirea motorului:

Atenţie! Înainte de a porni motorul, verificaţi nivelul uleiului din motor şi asiguraţi-vă ca acesta corespunde
criteriilor de funcţionare corecte, precum descrise in instrucţiunea privind motorul burghiului.

1. Plasaţi mânerele stingi pe pământ.


2. În timp ce staţi în partea opusă poziţiei operatorului, plasaţi piciorul drept deasupra mânerului sting şi
apucaţi mânerul buclă din dreapta cu mâna stângă.
3. Înclinaţi burghiul în aşa mod încât spirala burghiului să nu se atingă de pământ.
4. Rotiţi comutatorul motorului în poziţia ON.
5. Apăsați amorsa pentru a pompa combustibil suplimentar de la carburator la cilindru pentru o pornire mai
buna pe vreme rece.
Apăsaţi ferm amorsa in interior cu degetul mare şi o menţineţi în această poziţie pentru o secundă, de
fiecare dată înainte de a o elibera/ lăsa să iasă în afară.

Nota: Scoateţi mănuşa atunci când apăsaţi în interior amorsa, pentru ca aerului sa nu poată ieşi din orificiu.

Atenţie! Nu utilizaţi amorsa dacă motorul a funcţionat ceva timp şi este fierbinte. Amorsarea în exces poate
duce la inundarea motorului şi astfel să îl împiedice să se pornească.

6. Demarorul cu recul este pe partea din spate a motorului. Trageți de mânerul demarorului cu recul pentru
a porni motorul.

Atenţie! Nu apăsaţi pe maneta reglare acceleraţie până a poziţiona dispozitivul în poziţia corectă pentru
lucru.

7. Două persoane vor ridica împreună dispozitivul în poziţie verticală şi vor plasa vârful burghiului în locul
necesar (de găurit), păstrând dispozitivul în poziţie verticală.
8. Poziţionaţi-vă ferm pe un teren solid, îndepărtând picioarele de la burghiu. Pregătiţi-vă şi menţineţi o
prindere fermă de mânerele dispozitivului cu ambele mâini atâta timp cit motorul este pornit.
9. Apăsaţi pe maneta reglare acceleraţie şi pentru început săpaţi o groapă la viteză mică.
10. Creşteţi viteza treptat pe măsură ce burghiul intră în pământ.

 Oprirea motorului:
1. Eliberaţi maneta reglare acceleraţie şi permiteţi motorului să devina inactiv înainte de a opri motorul.
2. Rotiţi comutatorului motorului în poziția OFF.

 Instalarea arborelui/ elementului prelungitor:


1. Găuriţi în pământ 400mm până la 500mm adâncime. Opriţi motorul şi curăţiţi locul de montare a
spiralei burghiului
2. Scoateţi toate piesele de fixare a spiralei burghiului (șuruburi, şaibe şi piuliţe, arborele de legătură,
arcul de torsiune). Ridicaţi partea de sus a dispozitivului şi aşezaţi-o deoparte, susţinută la pământ de
mânerele din stânga şi arborele cardanic.
3. Scoateţi piesele de fixare din arborele prelungitor
4. Fixaţi arborele prelungitor de spirala burghiului, aliniaţi orificiile şi strângeţi bine.
5. Instalaţi partea de sus a dispozitivului pe arborele prelungitor, fixaţi cu piesele de fixare înlăturate în
p.2 şi strângeţi bine.

 Sfaturi la săparea:
Apăsaţi încet maneta reglare acceleraţie pentru a iniţia ambreiajul şi roti burghiul. Ţineţi maneta reglare
acceleraţie complet apăsată pentru a menţine o viteză stabilă de săpare pe toată perioada, cu excepţia cazului
în care apare o problemă.

Nu săpaţi sub un unghi. Menţineţi dispozitivul tot timpul în poziţie verticală.

Permiteţi dispozitivului sa găurească singur. Exercitaţi doar o uşoară presiune în jos asupra acestuia.
Supraîncărcarea dispozitivului în timpul săpării poate cauza burghiul să nu se mai rotească. Când acest lucru
se întâmplă ridicaţi dispozitivul pentru a reduce sarcina de foraj asupra motorului şi pentru a permite ca
resturile de foraj să fie scoase din gaură. Continuaţi lucrările de săpare.

Periodic, ridicați dispozitivul pentru a curăța resturile de foraj din gaura.

Eliberaţi maneta reglare acceleraţie după ce este finisată săparea. Lăsaţi motorul sa devină inactiv. Evitaţi
rularea/ pornirea burghiului la acceleraţie maximă dacă a fost finisată săparea.

După ce dispozitivul a lucrat pentru o perioadă îndelungată de timp, lăsaţi motorul să devină inactiv pentru
câteva minute pentru a disipa căldura. Astfel veţi evita deteriorarea din cauza supraîncălzirii a unor piese de
motor (sistemul de aprindere/pornire, inele de piston, carburator, etc.)

Transportarea

Atenţie! Întotdeauna opriţi motorul şi închideţi supapa de oprire a combustibilului atunci când transportaţi
dispozitivul într-o maşină. Nu transportaţi dispozitivul în timp ce motorul este pornit.

Acţionaţi cu deosebită grijă în momentul ce încărcaţi şi descărcaţi dispozitivul în maşină.

Fixaţi rama/cadrul dispozitivului de maşina utilizată pentru transportare. Nu fixaţi niciodată de unele bare sau
elemente de legătură care se pot, ca rezultat, deteriora.

Depozitare

Atenţie! Consultaţi instrucţiunea privind motorul dispozitivului pentru informaţia privind depozitarea
motorului.

În cazul în care dispozitivul urmează a nu fi utilizat pentru 30 de zile sau mai mult, respectaţi regulile de
depozitare indicate mai jos:

1. Porniți motorul până când conductele de combustibil și carburatorul sunt golite și se opreşte din
cauza lipsei de combustibil.
2. Rotiţi comutatorului motorului în poziția OFF şi lăsaţi motorul să se răcească.
3. Aplicaţi un strat subţire de ulei anticoroziv pe toate elementele metalice fără acoperire.
4. Curăţiţi minuţios exteriorul motorului si burghiul.
5. Strângeți toate șuruburile, şaibele şi piuliţele slăbite. Reparați sau înlocuiți orice piese deteriorate.
6. Acoperiţi dispozitivul şi depozitaţi-l într-un loc curat şi uscat.

Remedierea defecţiunilor
Problema Cauza Soluţia/ Măsura corectivă
Motorul nu se 1. Choke not in CHOKE position 1. Move choke to CHOKE position
porneşte 2. Motorul nu este amorsat 2. Realizaţi amorsarea motorul precum indicat în
3. Motorul este înecat această instrucţiune
4. Firele de aprindere (bujii) 3. Aşteptaţi câteva minute înainte de repornire,
slăbite/desfăcute sau nu executaţi amorsarea motorului
desprinse/separate 4. Conectați sau strângeți bujia
5. Rezervorul de combustibil golit 5. Umpleţi rezervorul cu combustibil curat şi
sau combustibil învechit proaspăt/nou
6. Bujie defectată 6. Curăţiţi, ajustaţi sau înlocuiţi
7. Comutatorul motorului este în 7. Rotiți comutatorul motorului în poziția ON
poziția OFF 8. Adăugaţi sau scurgeţi uleiul pentru a regla
8. Nivelul uleiului de motor din nivelului uleiului de motor din carterul
carterul motorului este prea motorului
scăzut sau prea ridicat
Motorul 1. Engine running on CHOKE 1. Move choke lever to RUN position
încetineşte sau 2. Rezervorul de combustibil 2. Umpleţi rezervorul cu combustibil curat şi
operează greu aproape golit sau combustibil proaspăt/nou
învechit 3. Înlocuiţi cu combustibil curat
3. Rezervele de combustibil sunt 4. Contactaţi un specialist calificat
contaminate 5. Contactaţi un specialist calificat
4. Carburatorul nu este reglat 6. Strângeți bujia
5. Engine over-governed 7. Curăţiţi, ajustaţi sau înlocuiţi
6. Firele de aprindere (bujii) 8. Adăugaţi sau scurgeţi uleiul pentru a regla
slăbite/desfăcute nivelului uleiului de motor din carterul
7. Bujie defectată motorului
8. Nivelul uleiului de motor din
carterul motorului este prea
scăzut sau prea ridicat
Motorul se Carburatorul nu este reglat corect Contactaţi un specialist calificat
supraîncălzeşte
Vibraţii excesive Piese slăbite sau deteriorate Strângeți toate elementele de fixare sau înlocuiți
piesele deteriorate

Burghiul se 1. Turația la ralanti a motorului 1. Contactaţi un specialist calificat


roteşte la este setată prea mare 2. Înlocuiţi arcul
ralanti 2. Arc de ambreiaj rupt/ defectat
Burghiul se 1. Firele de aprindere (bujii) 1. Strângeți bujia
roteşte dar nu slăbite 2. Curăţiţi sau înlocuiţi buşonul rezervorului de
are putere 2. Orificiul de evacuare a gazelor/ combustibil
ventilare înfundat 3. Curăţiţi sau înlocuiţi toba de eşapament
3. Toba de eşapament murdara 4. Turn off choke after engine is running
sau înfundată 5. Contactaţi un specialist calificat
4. Choke on ? 6. Contactaţi un specialist calificat
5. Carburatorul nu este reglat 7. Replace clutch shoes and spring
6. Transmisiune întreruptă 8. Contactaţi un specialist calificat
7. Worn clutch shoe
clutch=ambreiaj, колодка
сцепления= bloc de ambreiaj?
8. Garnitura inferioară motor
uzată
Burghiul Cuţit/ lama deteriorată Înlocuirea lamei cu una nouă
sare/tresare
Burghiul 1. Cuţit/ lamă tocită/ uzată 1. Înlocuiți sau ascuțiți cuţitul/ lama la fabrica
sfredeleşte 2. Deteriorarea vârfului 2. Înlocuiţi vârful
încet
Cutia de viteze Nivel scăzut al uleiului de transmisie Umpleţi cutia de viteze cu ulei de transmisie SAE 8O-9O
este foarte (трансмиссионное масло)
fierbinte la
atingere
Motorul merge 1. Maneta reglare acceleraţie nu 1. Asiguraţi-vă că apăsaţi complet pe maneta
dar burghiul nu este utilizat în mod reglare acceleraţie
se roteşte corespunzător 2. Apelaţi la un specialist calificat pentru a regla
2. Cablul de viteză/ acceleraţie nu cablul de acceleraţie
este reglat corespunzător 3. Scoateţi vârful burghiului din gaură şi eliberaţi
3. Vârful prins/ blocat între pietre, gaura de obstrucţii/ obstacole
rădăcini etc.

Lista de piese
Nr Descriere Cantitatea
1 Piuliţă/ şurub M8 3
2 Şaibă Grower 8/ şaibă elastică (Grower) 8 (разрезная шайба, пружинная шайба, шайба гровер) 3
3 Şaibă plată 8 3
4 Motor 1
5 Cheie plată, 5X4.76X4O 1
6 Dowel Pin 1
7 Şurub M5X1O 4
8 Şaibă Grower 5/ şaibă elastică (Grower) 5 4
9 Placă de blocare 2
10 Sabot ambreiaj 4
11 Set de şuruburi M6X8 2
12 Manşon arbore/ roată dinţată arbore - Shaft Sleeve? 1
13 Arc 2
14 Clopot (oală) ambreiaj 1
15 Comutator pornit/oprit 1
16 Ramă/ cadru 1
17 Şurub M5X35 1
18 Şaibă plată 5 1
19 Mâner A 1
20 Manşon mâner 4
21 Bulon M8X45 (Bolt) 8
22 Manetă reglare acceleraţie/manetă de acceleraţie 1
23 Cablu acceleraţie 1
24 Şaibă arcuită M8 8
25 Contrapiuliţă (Стопорная гайка) M8 8
26 Mâner 3
27 Capac/ carcasă/ corp cutie de viteză 1
28 Rulment cu bile (подшипник) 63O2-2RS 1
29 Arbore de intrare (входной вал) 1
30 Inel de siguranţă (Стопорное кольцо) 20, tip A 2
31 Cheie plată C6X12 2
32 Angrenaj/ roată angrenaj/ roata dinţată angrenaj II 1
33 Şaibă plată 1
34 Rulment cu bile (подшипник) 6004-2RS 1
35 Arbore ieşire (выходной вал) 1
36 Bulon Allen (Аллен болт) M6X35 2
37 Şaibă elastică Grower M6 (пружинная шайба) M6 8
38 Capac/ carcasă/ corp cutie de viteză 1
39 Rulment cu bile (подшипник) 6OO3-2RS 1
40 Arbore de transmisie (вал трансмиссии) 1
41 Angrenaj/ roată angrenaj/ roata dinţată angrenaj I 1
42 Cheie plată A6X12 2
43 Placă presare/ placă presare ambreiaj 1
44 Rulment radial cu ace (роликовый игольчатый подшипник) HKO6O8 1
45 Şurub M6X1O 2
46 Bulon M8X35 (Bolt) 3
47 Carcasă ambreiaj (корпус сцепления, картер сцепления) 1
48 Bulon M6X55 (Bolt) 4
49 Şaibă plată 10 2
50 Şaibă elastică Grower M6 (пружинная шайба) M10 2
51 Contrapiuliţă (Стопорная гайка) M10 2
52 Arc de torsiune (пружина кручения) 1
53 Arbore de legătură (Соединительный вал) 1
54 Bulon M10X60 (Bolt) 2
55 Bulon M10X50 (Bolt) 2