Sunteți pe pagina 1din 1

S.A.

„Loteria Națională a Moldovei”


mun. Chișinău,
str. Mitropolit Gavriil Bănulescu - Bodoni, 57/1,
MD – 2005
email: office@lnm.md
copia: „NGM Company” SRL
mun. Chișinău,
str. Arborilor, 17/2,
MD- 2025
email: support@ln.md
de la: ____________________________________
(Numele, Prenumele participantului la jocurile de noroc)
domiciliat: ___________________________
____________________________________
Numărul bonului de plată sau al altui document
ce confirmă cumpărătura (biletul de loterie
momentană, numărul tranzacției de suplinire a
contului de joc): _________________________

RECLAMAȚIE

Subsemnatul, _________________________, în calitatea mea de participant la jocurile de


noroc cu risc social scăzut, de tipul _________________________, organizate de către Societatea
(a se specifica care anume: loterii, loterii prin intermediul rețelelor electronice, pariuri sportive)
DVS, în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare și a regulilor generale cu referire
la organizarea și desfășurarea jocurilor de noroc, formulez prezenta reclamație cu referire la
următoarele: ___________________________________________________________________
(se va face o descriere cu referire la pretinsa încălcare a prevederilor actelor normative în vigoare sau a regulilor specifice jocului )
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Având în vedere cele expuse, solicit:


_____________________________________________________________________________
(se vor indica revendicările)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Răspunsul la prezenta reclamație rog să fie prezentat în scris la următoarea
adresă :______________________________________________________________________
1

_____________________ / /
(data) (semnătura)

1
În cazul reclamației expediate prin intermediul poștei electronice se va indica doar adresa de email la care se
dorește a fi expediat răspunsul.