Sunteți pe pagina 1din 7

Ușurelu Gabriela – Ioana

Grupa 1332
Anul III
FSA

PROIECT DE LECȚIE

Date generale:
Disciplina: Matematică
Clasa: a IX-a A
Tema: Mulțimi și elemente de logică matematică
Titlul lecției: Metoda inducției matematice
Tipul lecției: Lecție de recapitulare și sistematizare
Locul de desfășurare: Colegiul Tehnic “Petru Maior” București, sala de clasă
Durata: 50 minute
1. Conținutul activității
Cod Arii de conținut Subarii de conținut
C1 Noțiuni de bază - Definiție. Concept. Diferenta
dintre rationament deductiv si
inductiv.
C2 Caracteristici - Principiul inducției
- Etapele demonstrației prin inducție
matematică
2. Obiectivele pedagogice operaționale
Cod Comportamentul urmărit Condiții de realizare Criteriul de reușită
a comportamentului
O1 Elevul să formuleze corect cele două etape ale rezolvării problemelor prin inducție
ținând seama de caracteristicile fiecăreia.
O2 Elevul să aplice etapele inducției matematice în rezolvarea aplicațiilor care cer
demonstrarea unor identității și probleme de divizibilitate cu o precizie de 76%.
3. Diagrama obiective – conținut

Cod obiectiv C1 C2
O1 X
O2 X X

4. Metode de învățământ
Conversația, Explicația, Exercițiul, Observația
5. Mijloace de învățământ
Cod Denumire

M Marius Burtea, Georgeta Burtea, “Matematică – manual pentru clasa a IX-a”, editura
Carminis 2005

6. Bibliografie: Marius Burtea, Georgeta Burtea, “Matematică – manual pentru clasa a IX-a”,
editura Carminis 2005
Obiective Evenimentele Activitatea Activitatea Strategia didactică Evaluare Timp
operaționale instruirii profesorului elevului Metode de Mijloace Forme de (min.)
Conținut învățământ de organizare a
învățământ activității
1.Moment Noteaza absentii Comunica Conversația - Frontală/ - 0-3
organizatoric absentii individuală

Organizarea
clasei pentru
desfășurarea
activității

O1 2. Profesorul le adresează Elevii încearcă Conversația Manualul Frontală, Orala 3 - 40


O2 Recapitularea, elevilor întrebări cu să răspundă euristica dirijată
sistematizarea scopul de a le reaminti întrebărilor Explicația /Individuală
și consolidarea noțiuni predate ora profesorului. Exercițiul
cunoștințelor anterioară: Observația
Ce este inducția?
C1 Care este diferența
C2 dintre raționamentul
inductiv și deductiv?
Pentru ce utilizăm
inducția matematică?
Care este principiul
inducției?
Care sunt etapele
urmărite pentru
demonstrația prin
inducție matematică?
În cazul în care nu
reușesc să răspundă
întrebărilor, profesorul
intervine cu informații
care să îi ajute.

După identificarea
etapelor urmărite
pentru demonstrația
prin inducție
matematică, un elev va
nota la tablă etapele:
1.Etapa de verificare: Un elev vine și
se verifică faptul că notează etapele
P(m) este o propoziție la tablă, ceilalți
adevărată notează în caiete.
2.Etapa de
demonstrație: se
demonstrează
implicația
P(k)→P(k+1),k ≥ m
→ P(n) adevărată
pentru orice n ≥ m
Etapele vor rămâne pe
tablă pe tot parcursul
lecției.

În continuarea, Doi elevi ies la


profesorul propune tablă și sub
spre rezolvare două îndrumarea
exerciții din manual, profesorului
pagina 58: rezolvă
E1 c), E2 a), ambele exercițiile
privind demonstrarea aplicând teoria
unor egalități. reamintită la
începutul orei.
Restul elevilor
Pe parcursul rezolvării rezolvă în bancă
lămurește lucrurile individual
neînțelese de elevi. exercițiile și pun
întrebări pentru
a-și lămuri
neclaritățile.

Profesorul propune un
ultim exercițiu spre Elevii răspund
rezolvare: pagina 59, eventualelor
E5 a) care se referă la întrebări ale
aplicarea inducției profesorului
problemelor de după care unul
divizibilitate. Înainte dintre ei rezolvă
ca elevii să iasă la exercițiul la
tablă și să rezolve tablă.
exercițiul, profesorul le Își exprimă
oferă câteva indicații și nelămuriri.
le reamintește noțiuni
referitoare la
divizibilitatea
numerelor.
În timpul rezolvării
răspunde eventualelor
neclarități.

O1 3. Analiza Profesorul reia etapele Elevii analizează Conversația Manualul Frontală, Orala 40 -
O2 rezultatelor de rezolvare a împreună cu euristica dirijată 48
activității și exercițiilor și profesorul Explicația /Individuală
elaborarea comentează pașii pe rezultatele. Observația
concluziilor care i-a urmat.
Împreună cu elevii
analizează rezultatele
la care au ajuns după
rezolvarea fiecărei
aplicații.
Concluzionează prin
punerea în evidență a
scopului inducției
matematice, acela de a
stabili dacă o
propoziție este valabilă
pentru toate numerele
naturale și a
aplicabilității ei:
utilizată pentru
introducerea unor
definiții sau
demonstrarea unor
identități, inegalități,
probleme de
divizibilitate, teoreme.

Tema pentru Profesorul da tema Elevii noteaza Conversația Manual Frontală/ - 48-50
acasa pentru acasa: E2 b),c), tema. individuală
E5 b)

S-ar putea să vă placă și