Sunteți pe pagina 1din 3

..

FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE

DEPARTAMENTUL DE BIOLOGIE-CHIMIE.
.

Regulamentul de desfășurare a Concursului de chimie organică

“GEORGE OSTROGOVICH”
Ediția a XXVI-a, 16.05.2021

ORGANIZATOR:
UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA prin
Facultatea de Chimie, Biologie, Geografie
Departamentul Biologie-Chimie

Argument
Concursul are caracter national, se adresează elevilor pasionați de chimie din întreaga țară,
reprezintă o manifestare prin care Departamentul de Biologie - Chimie al Facultății de
Chimie, Biologie, Geografie din Universitatea de Vest din Timișoara omagiază personalitatea
academicianului GEORGE OSTROGOVICH, întemeietorul Catedrei de chimie organică din
cadrul facultății. Acest concurs reprezintă un bun prilej de promovare a chimiei în rândul
elevilor, fiind o manifestare tradițională de succes, ce a fost recompensată cu medalia
“Constantin Istrate“ de către Societatea de Chimie din România, în anul 2009.

Obiectivul concursului îl constituie stimularea și dezvoltarea gândirii științifice, stimularea


creativității și cultivarea spiritului de competiție în rândul elevilor cu preocupări în ceea ce
privește studiul chimiei organice.

I CADRUL GENERAL
Art. 1 (1) Prezentul regulament are la bază prevederile Legii Educației Naționale nr. 1/2011,
cu modificările și completările ulterioare și prevederile specifice OMEN 4203/2018, privind
aprobarea Metodologiei Cadru de Organizare și desfășurare a concursurilor școlare.
(2) Concursul de chimie organică GEORGE OSTROGOVICH, denumit în continuare
„Concurs” este organizat de către Departamentul de Biologie-Chimie.
(3) Acest concurs se derulează în întregime în mediul on-line și are două secțiuni: clasa a X-a
și a XI-a.
(4) Nu se percep taxe pentru participare din partea concurenților/părinților/cadrelor didactice
sau alte contribuții financiare.
Art. 2. Grupul țintă.
(1) Concursul este dedicat elevilor de liceu. Aceștia pot proveni de la toate formele de
învățământ (zi, seral, cu frecvență redusă) din învațământul de stat și cel particular,
participarea fiind individuală. Nu se admite participarea elevilor din clasele superioare la
secțiunile claselor inferioare.
(2) Participarea la concurs este opțională și individuală.
(3) La acest concurs participă elevi care au competențe de operare pe calculator.

| 1 Telefon: 0256-592.303
Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timişoara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.634 (20), www.cbg.uvt.ro.
..
FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE

DEPARTAMENTUL DE BIOLOGIE-CHIMIE.
.

II ÎNSCRIEREA
Art. 3. Înscrierea la acest concurs se realizează până cel târziu în data de 13.05.2021, la
adresa de e-mail constantin.bolcu@e-uvt.ro sau prin fax 0256592620, specificându-se numele
și prenumele, clasa, instituția și numele profesorului coordonator.

III TEMATICA DE CONCURS


Art. 4. Concursul este organizat pe două secțiuni - clasa a X-a, respectiv clasa a XI-a,
conform următoarelor tematici:

Clasa a X-a
 Formule brute și formule moleculare
 Structura compușilor organici
 Alcani
 Cicloalcani
 Alchene
 Diene
 Alchine
 Arene
 Alcooli
 Acizi carboxilici
Clasa a XI-a
 Izomeria compușilor organici:
o de catenă
o de poziție
o de funcțiune
o geometrică
o optică
 Compuși halogenați
 Compuși hidroxilici:
o Alcooli
o Fenoli
 Amine
 Compuși carbonilici:
o Aldehide
o Cetone
 Acizi carboxilici
 Derivați funcționali ai acizilor carboxilici
 Grăsimi
 Aminoacizi

| 2 Telefon: 0256-592.303
Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timişoara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.634 (20), www.cbg.uvt.ro.
..
FACULTATEA DE CHIMIE, BIOLOGIE, GEOGRAFIE

DEPARTAMENTUL DE BIOLOGIE-CHIMIE.
.

IV DESFĂȘURAREA CONCURSULUI
Art. 5. Ediția a XXVI-a a concursului GEORGE OSTROGOVICH se desfășoara duminică,
16.05.2021, exclusiv în mediul on-line, pe platforma e-learning a Universității de Vest din
Timișoara.
Art. 6. Graficul desfășurării concursului va fi postat pe pagina de web destinată acestuia.
Concursul se va desfășura în luna mai.
Art. 7. Participanții sunt solicitați să se logheze cu cel puțin 15 minute înainte de începerea
concursului și să se legitimeze.
Art. 8. Participanții sunt solicitați să verifice calitatea conexiunii la internet și să se asigure că
în timpul concursului nu întâmpină dificultăți tehnice.
Art. 9. Supravegherea prezentului concurs se va realiza de către membrii Comitetului de
organizare și evaluare din care vor face parte cadre didactice universitare și studenți
voluntari.
Art. 10. Redactarea itemilor, evaluarea, analiza și soluționarea contestațiilor se vor asigura de
catre membrii Comitetului de organizare al prezentului concurs.
Art. 11. La secțiunile rezervate claselor a X-a și a XI-a pot participa și elevi din clasele
inferioare, însă o singură dată la aceeași secțiune pe durata ciclului liceal al concurentului,
fiind însă interzisă participarea elevilor din clasele superioare.

V DISPOZIȚII FINALE
Art. 12. La fiecare secțiune se acordă premii și mențiuni în conformitate cu Metodologia
cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare, aprobată cu O.M.
nr.3033/10.01.2011, art.55 și 56.

Prezentul Regulament a fost avizat de Consiliul Facultății de Chimie, Biologie, Geografie în


data de 02.04.2021, dată de la care intră în vigoare.

| 3 Telefon: 0256-592.303
Str. J. H. Pestalozzi, Nr. 16, 300115 Timişoara, România.
Tel./Fax: +4 0256-592.634 (20), www.cbg.uvt.ro.

S-ar putea să vă placă și