Sunteți pe pagina 1din 3

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI TIMIŞ

COLEGIUL NAŢIONAL „CORIOLAN BREDICEANU” LUGOJ

CONCURSUL JUDEŢEAN
MEMORIAL „ OCTAVIAN LARIONESCU”
EDIŢIA a VII- a
LUGOJ, 14 noiembrie 2015
Clasa a VII-a

Notează pe foaia de concurs, în tabelul ataşat, cu X, răspunsul corect.


Fiecare item are un singur răspuns corect.
Se acordă 4,5 puncte pentru fiecare răspuns corect, respectiv 10 puncte din oficiu.
Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

1. Identifică din următoarele cuvinte pe acelea care reprezintă substanţe:


a) granit, hârtie, cui; b) alcool, cuier, dulap;
c) sare, alcool, aur; d) sticlă, zahăr, aur;

2. Care din exemplele următoare reprezintă o substanţă simplă:


a) apă; b) aer; c) oxigen; d) alcool;

3. Afirmaţia care nu indică o proprietate fizică este:


a) mierea de albine se zahariseşte; b) oxigenul este un gaz;
c) aluminiul se topeşte; d) grăsimea râncezeşte;

4. Şirul care cuprinde doar fenomene fizice este:


a) evaporarea apei, acrirea laptelui, dizolvarea zaharului;
b) oţetirea vinului, topirea fierului, întinderea resortului;
c) indulcirea laptelui, topirea cerii, evaporarea apei;
d) arderea zahărului, ruperea hârtiei, putrezirea lemnului;

5. Nu reprezintă fenomen chimic:


a) fierberea apei; b) ruginirea fierului;
c) acrirea laptelui; d) oţetirea vinului;

6. Un cui de fier este supus unor transformări chimice prin;


a) îndoire; b) magnetizare; c) rupere; d) ruginire;

7. Solubilitatea substanţelor este influenţată de:


a) starea de agregare b) agitarea componenţilor
c) natura dizolvatului şi dizolvantului d) creşterea cantităţii de solvent

8. Este un amestec omogen:


a) saramura; b) betonul; c) apa cu nisip; d) uleiul cu apa.

9. Cilindrul gradat se foloseşte pentru:


a) cântărirea substanţelor; b) dizolvarea substanţelor;
c) măsurarea volumelor; d) arderea substanţelor;

10. Refrigerentul se foloseşte pentru:


a) distilare; b) dizolvare; c) încălzire; d) mojarare;
11. Aerul este un amestec omogen gazos alcătuit din 78 % azot, 21 % oxigen şi 1 % alte
gaze. Pentru separarea componenţilor din aer se foloseşte metoda:
a) sublimare; b) distilare; c) evaporare; d) cristalizare;

12. Operația de separare a doua lichide nemiscibile este:


a) decantarea; b) filtrarea; c) cristalizarea; d) distilarea;

13. Indicaţi metodele de separare pentru amestecul: naftalină + nisip + pilitură de fier:
a) cristalizare şi sublimare; b) distilare şi evaporare;
c) sublimare şi separare magnetică; d) sublimare şi filtrare;

14. Pentru a fi posibilă separarea a doua lichide prin distilare, acestea trebuie să aibă:
a) densitate diferită; b) temperatura de topire diferită;
c) solubilitate diferită; d) temperatura de fierbere diferită;

15. Concentraţia procentuală reprezintă:


a) cantitatea de substanţă dizolvată în 1000 g soluţie;
b) cantitatea de substanţă conţinută în 100 g soluţie;
c) cantitatea de substanţă dizolvată într-o soluţie concentrată;
d) cantitatea de substanţă conţinută într-o soluţie.

16. În ce masă de apă trebuie să dizolvăm 50 g de sare de bucătărie pentru a obţine o


soluţie de concentraţie 20% ?
a) 100 grame; b) 150 grame; c) 200 grame; d) 250 grame;

17. Determină cantitatea de apă care trebuie evaporată pentru a obţine o soluţie cu
concentraţia 50% din 500 g de soluţie 25% de sodă caustică
a) 300 grame; b) 250 grame; c) 200 grame; d) 150 grame;

18. Se amestecă 30 g soluţie de hidroxid de potasiu 40% cu 50 g soluţie de hidroxid de


potasiu 20% şi 100 g apă. Concentraţia procentuală a soluţiei finale va fi:
a) 12,22% b) 30%; c) 27,5%; d) 10,7%;

19. Ce volum de apă distilată trebuie adăugată la 50 mL soluţie de acid clorhidric 36 %


(ρ=1,18 g/mL), pentru a scădea concentraţia soluţiei la jumătate ( ρapa=1 g/mL):
a) 50 mL; b) 36 mL; c) 118 mL; d) 59 mL;

20. Câţi mililitri de soluţie de hidroxid de potasiu 30% (ρ=1,29 g/mL) trebuie adăugaţi la
1 L soluţie de hidroxid de potasiu 10% (ρ=1,09 g/mL) pentru a obţine o soluţie de
concentraţie 20% (ρ=1,19 g/mL):
a) 1090 mL; b) 844,9 mL; c) 549,7 mL; d) 632 mL;

SUCCES!!!!
BAREM DE CORECTARE CLASA A VII-A 2015

NR. SUBIECT A B C D

1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 X
7 X
8 X
9 X
10 X
11 X
12 X
13 X
14 X
15 X
16 X
17 X
18 X
19 X
20 X