Sunteți pe pagina 1din 1

Examenul de Bacalaureat National 2021

Matematica M1
Clasa a XII-a
Simulare

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.


• Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

5p 1. Determinati x ∈ R stiind ca x, x + 1, 3x sunt termenii consecutivi ai unei progresii aritmetice.


5p 2. Pentru ce valoare a lui m ∈ R, parabola asociata functiei f : R → R, f (x) = mx2 − 2x + 1, se afla deasupra
axei Ox.
5p 3. Rezolvati in multimea numerelor reale ecuatia 9x − 5 · 3x + 6 = 0.
5p 4. Calculati probabilitatea ca alegand la intamplare un numar din multimea numerelor naturale de 2 cifre,
acesta sa aiba suma cifrelor para si sa fie divizibil cu 5.
5p 5. Fie ABCD patrat, si fie O punctul de intersectie al diagonalelor. Notam cu ~v = AB ~ + AD~ + AC
~ + AO,
~
calculati lungimea vectorului ~v , stiind ca lungimea AB = 4.
5p 6. Determinati valoarea cos B, in triunghiul ABC ascutitunghic, stiind ca AB = 5, AC = 7 si sin c = 74 .

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)


  
1 −1 2 x − y + 2z = 0
1. Se considera matricea A(m) =  −1 m 1 , asociata sistemului −x + my + z = 0 .
2 −2m 1 2x − 2my + z = 0

5p a) Aratati ca detA(1) = 0.
5p b) Aflati valoarile lui m ∈ R pentru care sistemul este compatibil determinat.
5p c) Pentru m=1, aflati solutiile sistemului, stiind ca x0 + y0 = z0 .
2. Fie x ◦ y = 3xy − 3x − 3y + 4, unde x, y ∈ R.
5p a) Aratati ca x ◦ y = 3(x − 1)(y − 1) + 1.
5p b) Sa se rezolve in R ecuatia x ◦ x ◦ x = 244.
5p c) Calculati 1 ◦ 2 ◦ 3 ◦ ... ◦ 2021.
SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)
x
e
1. Fie functia f : R − −1 → R, f (x) = x+1 .
f (x) − 1
5p a) Calculati lim .
x→0 x
5p b) Determinati ecuatia asimptotei verticale a functiei f.
5p c) Aflati imaginea functiei f.
2. Fie f : R → R, f (x) = (x2 + 1)ex .
Z 2
1
5p a) Calculati I = f (x) x dx.
1 xe
5p b) Demonstrati ca Z orice primitiva a functiei f este crescatoare pe tot domeniul de definitie.
x
f (x)dx
5p c) Calculati lim 0 .
x→0 x

Simulare pentru clasa a XII-a

S-ar putea să vă placă și