Sunteți pe pagina 1din 14

„PĂŢANIA LUI MARTINEL”

Proiect de activitate integratã

TEMA: „Animalele pãdurii”

1
PROIECT DE ACTIVITATE
INTEGRATÃ

GRÃDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.43 SIBIU


NIVEL: II grupa mare
EDUCATOARE: Zdrânc Mihaela
TEMA SÃPTÃMÂNII: “Animalele sălbatice din apă şi de pe uscat””
TEMA ZILEI: “Pãţania lui Martinel”
TIPUL ACTIVITÃŢII: Consolidare şi verificare
FORMA DE REALIZARE: Activitate integratã
MIJLOACE DE REALIZARE: Joc didactic, predare-verificare

CATEGORII DE ACTIVITÃŢI:

I. ACTIVITÃŢI DE DEZVOLTARE PERSONALÃ (ADP)


1. Întâlnirea de dimineaţã, salutul „Şi florile zâmbesc!”, calendarul naturii, prezenţa;
2. Rutine: gustarea, ne pregãtim pentru activitãţi: „În fiecare dimineaţã”
3. Tranziţii: - recitative, joc cu text şi cânt „Câte unul pe cărare”
- joc de înviorare: “Animăluţe, la căsuţa voastră!”, „Lac!-Mal!”
- vizionare clip Powerpoint despre animale
- diferite tipuri de mers

II. ACTIVITÃŢI LIBER ALESE (ALA)


1. Construcţii: “Cãsuţe pentru animalele din pãdure”
2. Artã: “Animale sãlbatice” (desen cu şabloane)
3. Joc de masã: “Alege şi potriveşte!”
4. Joc distractiv: „Dansează! Schimbă perechea!”

III. ACTIVITÃŢI PE DOMENII EXPERIENŢIALE (ADE)


1. Domeniul limbã şi comunicare – Domeniul Știinţe (DLC+DS) –
Joc didactic „Ajută-l pe Martinel să ajungă acasă!”

Sarcina didacticã:
 Să formeze propoziţii cu cuvântul dat;
 Să despartă cuvintele în silabe;
 Să precizeze sunetul şi litera cu care începe cuvântul dat;
 Să denumească o poveste, din cele învăţate, în care apar personajele: lupul, ursul,
vulpea;
 Să sorteze şi să alcătuiască mulţimi de obiecte;
 Să aranjeze elementele unei mulţimi în şir crescător;
 Să numere elementele unei mulţimi şi să găsească cifra care arată câte elemente are
aceasta;
 Să stabilească dacă enunţurile despre animalele sălbatice sunt false sau adevărate;

2
 Să participe la activitatea de grup, atât în calitate de vorbitor, cât şi în calitate de
auditor;
Reguli de joc:
- copiii trebuie să treacă de 4 obstacole ca să-l ajute pe Martinel să ajungă acasă;
- primul obstacol este reprezentat de centrele de interes unde ei trebuie să construiască
„Căsuţe pentru animale”, trebuie să deseneze şi să coloreze animale sălbatice cu ajutorul
şabloanelor şi trebuie să sorteze şi să potrivească fiecărui animal sălbatic în parte hrana şi
adăpostul lui;
- la cel de-al doilea obstacol, copiii trebuie să formeze propoziţii cu cuvântul “urs”, să
despartă în silabe cuvântul “iepure”, să precizeze cu ce sunet şi literă începe cuvântul
“veveriţa”, să precizeze titlul unei poveşti în care se întâlneşte personajul “lupul” şi unul în
care se întâlnesc personajele “vulpea şi ursul”;
- la al treilea obstacol copiii trebuie să găsească grupa jetoanelor cu urşi şi să le sorteze dupa
culoare: mulţimea urşilor roşii şi cea a urşilor albaştri; apoi ei trebuie să sorteze după mărime
mulţimea veveriţelor (mulţimea veveriţelor mici şi cea a celor mari) şi să ordoneze crescător
mulţimea iepuraşilor (mic, mijlociu, mare); la ultima sarcină, ei trebuie să numere ursuleţii şi
să găsească cifra care arată numărul lor (cifra 8);
- la ultimul obstacol, Martinel are nevoie de ei în rezolvarea unei fişe mari de lucru: ei trebuie
să stabilească dacă enunţurile despre animalele sălbatice înfăţişate pe foaie sunt adevărate sau
false.
- pentru fiecare obstacol depăşit, la flanelograf, se îndepărtează câte o bulină care reprezintă
obstacolele între Martinel şi casa lui;
Elemente de joc: întrecerea, mişcarea, aplauzele, surpriza, bãtãi din palme, recompense.

2. Domeniul estetic şi creativ (DEC)


a) „Cântecul animalelor” (cântec – predare)
b) Joc cu cântec „Podul de piatră”

SCOPUL ACTIVITÃŢII:
Dezvoltarea capacităţii de cunoaştere şi înţelegere a mediului înconjurător, precum şi
stimularea curiozităţii pentru investigarea acestuia; Dezvoltarea capacităţii de exprimare
orală, de înţelegere şi utilizare corectă a semnificaţiilor structurilor verbale orale; Dezvoltarea
simţului ritmic prin acompanierea cântecelor cu instrumente muzicale.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

I. Activitãţi liber alese (ALA):


1. Construcţii:
- să construiască prin alăturare, îmbinare, suprapunere, utilizând ambele mâini în scopul
obţinerii de „căsuţe pentru animale”.
- să relaţioneze cu partenerii de joc.
2. Artã:
- să utilizeze corect instrumentele de lucru ;
- să aplice în situaţii noi tehnici de lucru însuşite pentru a realiza compoziţii originale ;
- să propună posibilităţi de valorificare a propriei lucrări.
- să păstreze ordinea şi curăţenia.
3. Joc de masă:
- sã respecte regulile jocului;

3
- sã sorteze imaginile găsind pentru fiecare animal în parte adăpostul şi hrana lui;
4. Jocul distractiv:
- sã asculte cu atenţie regulile jocului;
- sã respecte regulile jocului „Dansează! Schimbă perechea!”;
- sã manifeste atitudini de cooperare, spirit de echipã, de competiţie, fair-play.

II. Activitãţi pe domenii experienţiale (ADE):


 să formeze propoziţii cu cuvântul “urs”;
 să despartă în silabe cuvântul “iepure”;
 să precizeze cu ce sunet şi literă începe cuvântul “veveriţa”;
 să precizeze titlul unei poveşti în care se întâlneşte personajul “lupul” şi unul în care
se întâlnesc personajele “vulpea şi ursul”;
 să gasească grupa jetoanelor cu urşi şi să le sorteze după culoare: mulţimea urşilor
roşii şi cea a urşilor albaştri;
 să sorteze după mărime mulţimea veveriţelor (mulţimea veveriţelor mici si cea a celor
mici);
 să ordoneze crescător mulţimea iepuraşilor (mic, mijlociu, mare); la ultima sarcină, ei
trebuie să numere ursuleţii şi să găsească cifra care arată numărul lor (cifra 8);
 să stabilească dacă enunţurile despre animalele sălbatice înfăţişate pe foaie sunt
adevărate sau false;
 să redea cântecul nou învăţat;
 să acompanieze cântecul nou învăţat cu instrumente muzicale neomologate.

STRATEGII DIDACTICE:
a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul,
problematizarea, trierea aserţiunilor, jocul;
b) Mijloace de învãţãmânt: urs mic şi urs mare de pluş, flanelograf, coală mare de
hârtie, siluete urşi/veveriţe/iepuri, hârtie creponată, hârtie glasată, cretă, material intuitiv
pentru „Cântecul animalelor”, material Powerpoint, calculator, şabloane animale sălbatice,
hârtie autocolantă, plicuri cu sarcini, CD cu muzică pentru copii, CD-player, instrumente
muzicale din natură (pietre, nuci, castane, pet-uri pline cu nisip, crengi, pungi), joc de masă
„Alege şi potriveşte”, cifre, orga.

FORME DE ORGANIZARE: Frontal, pe grupuri, individual


DURATA: O zi
LOCUL DESFÃŞURÃRII: Sala de grupã
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
 Filofteia Grama şi colaboratorii (2008) “Curriculum pentru învăţământul
preşcolar  “, Ed.DPH,
 Preda V., Pletea M., Grama F. (2008) “Activitatea didactică din grădiniţă” DPH,
 “ Ghid pentru proiecte tematice- abordarea în maniera integrată a activităţilor din
grădiniţă”, (2005)Ed. Humanitas Educaţional, Bucureşti;
 Berbeceanu Gabriela şi colaboratorii, (2008)“Ghid orientativ pentru aplicarea
curriculumului în învăţământul preşcolar 3/6-7 ani”, Ed. Astra,
 Georgeta Toma şi colaboratorii, (2009)“ Suport pentru aplicarea noului curriculum
pentru învăţământul preşcolar nivel 3-5 ani”, Ed. Delta,
 Ghid metodic: „Metode interactive de grup”, Ed. Arves

4
SCENARIUL ZILEI
Activitatea debutează cu întâlnirea de grup între copii şi educatoare, prin intermediul
salutului de dimineaţă: “Ȋn fiecare dimineaţă”.
Salutul între copii se realizează prin jocul “Şi florile zâmbesc” în cadrul căruia fiecare
copil va aşeza câte o petală a florii desenate pe jos cu creta; înainte de a o aşeza, el îşi salută
colegii şi le spune cum se simte el azi. După completarea florii, educatoarea aşează o faţă
zâmbitoare în mijlocul ei şi le spune copiilor că azi întreaga grupă a piticilor e veselă şi se va
distra pe cinste. Copiii formează un cerc în jurul florii şi cântă “Bună dimineaţa!”.
Educatoarea recită:
După ce ne-am adunat
Și frumos ne-am salutat
Colegii ne-am întâlnit
Cine oare n-a venit?
Dupã ce se verifică “Copacul prezenţei” şi se stabilesc absenţii, se poartă o scurtă
discuţie despre ziua, luna şi anotimpul în care se află şi se completează Calendarul naturii.
Educatoarea va iniţia o scurtă discuţie în care copiii îşi vor reaminti care este tema
săptămânii (“Lumea animalelor”) urmărindu-se harta proiectului “Din lumea celor care nu
cuvântă”. Copiii sunt invitaţi să urmărească o prezentare PowerPoint pe calculator
despre animalele sălbatice, care conţine o scurtă descriere a lor, ghicitori precum şi un cântec
despre animale “Masa bună”. Copiii sunt invitaţi în clasă cântând:
Câte unul, pe cărare,
Mergem în pădurea mare
Uite-n sus, şi uite-n jos
Totu-i verde şi frumos!
Merge ursul prin pădure
După fragi şi după mure
Uite-n sus şi uite-n jos
Totu-i verde şi frumos!
Ajunşi în clasă, copiii sunt anunţaţi că au un musafir – Martinel – care e tare supărat
pentru că s-a dus la joacă în pădure şi nu şi-a ascultat mama, depărtându-se de casă; acum s-a
rătăcit şi îi roaga pe copii să-l ajute să-şi găsească drumul spre casă. Pentru aceasta, el trebuie
să treacă de anumite obstacole din pădure de care va trece numai cu ajutorul copiilor.
Primul obstacol este reprezentat de centrele de interes unde, la sectorul ARTĂ, copiii
trebuie să deseneze animale sălbatice cu ajutorul şabloanelor. La CONSTRUCŢII, ei vor
găsi cuburi lego din care să construiască adăposturi pentru animalele din pădure iar la
sectorul JOC DE MASĂ ei trebuie să sorteze şi să potrivească fiecărui animal sălbatic hrana
şi adăpostul lui.
După rezolvarea sarcinilor, Martinel le mulţumeste copiilor şi îi invită să îl însoţească
pe cărarea din pădure mai departe; pe drum sunt multe obstacole iar ei trebuie să se ferească
mergând: ca piticii, sărind peste bălţi, mergând pe vârfuri ca să nu omoare micile vietăţi,
înotând prin râu, prinzând peşte etc.
Pe drum ei se vor lovi de al doilea obstacol: un plic în care sunt descrise sarcini de
lucru:
 Spune cu ce literă începe cuvântul „veveriţa”.
 Desparte în silabe cuvântul „iepure”.
 Alcătuieşte o propoziţie cu cuvântul „urs”.
 Numeşte o poveste în care l-ai întâlnit pe lup!

5
 Numeşte o poveste în care ai întâlnit şi vulpea şi ursul!
Pentru a satisface nevoia de mişcare a copiilor, Martinel propune jocul “Animăluţe, la
căsuţa voastră!” şi le explică copiilor jocul. Grupa este dispusă în formaţie de cerc, câte doi,
faţă în faţă. Cei din interior reprezintă “căsuţele”, iar ceilalţi “animăluţele”. La comanda:
“Animăluţe, vă împrăştiaţi!”, “animăluţele” se răspândesc pe terenul de joc. La comanda:
“Staţi, ochii vă acoperiţi!” acestea se opresc şi îşi acoperă ochii cu palmele, iar “căsuţele ” îşi
schimbă locurile între ele. La a treia comandă: “Animăluţe, la căsuţa voastră!” fiecare aleargă
la căsuţă. Cel care găseşte primul căsuţa este declarat câştigător.
Martinel ajunge la al treilea obstacol: un plic în care sunt scrise nişte sarcini:
 Caută în cutie ursuleţii şi apoi grupează-i după culoare!
 Formează mulţimea veveriţelor mari şi mulţimea veveriţelor mici! Numără veveriţele
şi compară mulţimile!
 Alege iepuraşii şi sortează-i crescător de la cel mai mic la cel mai mare!
 Numără toţi urşii şi găseşte cifra care arată numărul lor!
Martinel îi invită pe copii la drum iar aceştia întâlnesc un lac. El le propune să se
joace jocul „Lac! –Mal”. Copiii sunt broscuţe care stau la soare. Pentru că le e foarte cald, la
auzul cuvântului „Lac!” sar într-un cerc desenat ce reprezintă lacul iar când aud cuvântul
„Mal!” sar în afara liniei cercului care reprezintă malul lacului. Cine greşeşte iese afară din
joc.
După ce mai merg puţin, copiii şi Martinel se întâlnesc cu ultimul obstacol: Martinel
trebuie să rezolve o fişă mare în care este vorba despre prietenii lui din pădure. El îi roagă pe
copii să-l ajute să o rezolve: în partea stângă sunt aşezate, unele sub altele, mai multe imagini
cu animale sălbatice, iar în partea dreaptă ei trebuie să selecteze răspunsul adevărat sau fals;
dacă este corect răspunsul pun o biluţă verde, dacă nu sunt siguri pun o biluţă galbenă, dacă
răspunsul nu este adevărat pun o biluţă rosie.
Martinel e fericit: în sfârşit a ajuns la poiana în care se află casa lui! O întâlneşte pe
mama lui care îşi ceartă ursuleţul că nu a ascultat-o şi s-a depărtat de casă şi le mulţumeşte
copiilor că l-au ajutat pe Martinel să se întoarcă la ea. Ea le propune copiilor să facă o
petrecere cu muzică ca să sărbătorească evenimentul şi le spune că-i va învăţa un cântec care
se numeşte „Cântecul animalelor”. Se vor face o serie de exerciţii de respiraţie, exerciţii
melodice şi li se arată copiilor o planşă care reprezintă animalele descrise în cântec. Mama
urs cântă model cântecul:
CȂNTECUL ANIMALELOR

 Căprioare, iepuraşi,
Veveriţe n-aţi crezut
Sunt prieteni în pădure,
Poate nu i-aţi cunoscut
Un bursuc şi-un licurici
Ursul lacom e aici
Și la bine şi la greu
Sunt prieteni buni mereu
Toţi prietenii au pornit
Și-n pădure au găsit
O casă bijuterie
Fiindcă e cât o cutie
Un bursuc şi-un licurici
Ursul lacom e aici
Și la bine şi la greu
Sunt prieteni buni mereu.

6
Se va purta o scurtă discuţie despre conţinutul cântecului după care se trece la repetarea
primei strofe pe grupuri: fetele/băieţii, grupa1/grupa 2. Se trece la repetarea celei de-a doua
strofe. Mama lui Martinel le propune copiilor să cânte şi cu instrumente şi le caută prin
pădure diferite materiale cu care se pot acompania: nuci, castane, pietre, beţe, pungi de
plastic. Copiii vor interpreta cântecul acompaniaţi de instrumentele improvizate.
Martinel vrea să le arate copiilor jocul lui favorit „Podul de piatră” şi descoperă că
este jocul preferat şi al copiilor. Ei se joacă împreună după care îşi iau la revedere şi promit
că se vor revedea.
După ce au învăţat cântecul, mama lui Martinel le propune copiilor să danseze la
petrecere pe muzica specială pentru copii.
La sfârşitul zilei, educatoarea va face aprecieri generale şi individuale, referitoare la
gradul de implicare al copiilor în activitãţi, precum şi la comportamentul avut pe parcursul
desfãşurãrii acestora. Toţi copiii vor fi recompensaţi.

7
DEMERS DIDACTIC

Strategii didacice
Evenimente
Conţinutul instructiv-educativ al activitãţii Metode şi Mijloace Forma de Evaluarea
didactice
procedee didactice organizare
1. Moment Asigurarea condiţiilor necesare unei bune desfãşurãri a Frontal
organizatoric activitãţii:
- pregãtirea materialului didactic;
- aranjarea mobilierului;
- intrarea ordonatã a copiilor în sala de grupã.
2. Captarea Are loc Întâlnirea de dimineaţã, în cadrul cãreia, copiii şi Frontal Observarea
atenţiei educatoarea, aşezaţi în semicerc, se salutã şi se prezintã: „Și comportamentului
florile zâmbesc!” Copiii se aşează pe jos, în jurul unui cerc Petalele copiilor
desenat cu creta, petalele unei flori, spunând cum se simt ei unei flori
azi; după completarea florii, educatoarea aşează o faţă
zâmbitoare în mijlocul ei şi le spune copiilor că azi întreaga Atenţia,
grupă a piticilor e veselă şi se va distra pe cinste. Copiii Conversaţia corectitudinea
formează un cerc în jurul florii şi cântă “Bună dimineaţa!” Calendarul rãspunsurilor
Rutine: prezenţa, calendarul naturii. naturii
Tranziţie: După ce se realizează o scurtă recapitulare a Prezentare
proiectului studiat în acea săptămână, se vizionează o power point
prezentare Powerpoint pe calculator care cuprinde informaţii
Observare
despre animale sălbatice, ghicitori şi cântecul „Masa bună”.
Părăsirea coridorului se face pe jocul cu text şi cânt:
Câte unul, pe cărare,
Mergem în pădurea mare
Uite-n sus, şi uite-n jos
Totu-i verde şi frumos!
Merge ursul prin pădure

8
După fragi şi după mure
Uite-n sus şi uite-n jos
Totu-i verde şi frumos!
Captarea atenţiei se va realiza prin apariţia lui Martinel – care Martinel
e tare supărat pentru că s-a dus la joacă în pădure şi nu şi-a Explicaţia
ascultat mama, depărtându-se de casă; acum s-a rătăcit şi îi
roagă pe copii să-l ajute să-şi găsească drumul spre casă. Elementul
Pentru aceasta, el trebuie să treacă de anumite obstacole din surprizã
pădure de care va trece numai cu ajutorul copiilor.
3. Se anunţã tema activitãţii în termeni accesibili şi se prezintã pe Frontal
Anunţarea scurt sarcinile pe care le vor avea copiii de îndeplinit. martinel
temei şi a le spune: Conversaţia
obiectivelor “- Dragi copii, pentru a mă ajuta să ajung acasă la mama
mea, va trebui să vă folosiţi toate cunoştinţele pe care le aveţi
despre vecinii mei din pădure - animalele sălbatice. Am auzit
că de ceva timp încoace voi tot vorbiţi despre animale şi Observarea
Explicaţia
sunteţi cei mai pricepuţi la acest capitol, nu-i aşa?" Cerinţele 4 plicuri comportamentului
pentru depăşirea obstacolelor se găsesc în 4 plicuri pe care copiilor
ursuleţul le deschide pe măsură ce sarcinile sunt rezolvate.
4. Primul obstacol este reprezentat de centrele de interes unde, la Individual
Dirijarea sectorul ARTĂ, copiii trebuie să deseneze animale sălbatice Explicaţia Șabloane cu
învãţãrii cu ajutorul şabloanelor. La CONSTRUCŢII, ei vor găsi animale Pe grupe
cuburi lego din care să construiască adăposturi pentru sălbatice Observarea
animalele din pădure iar la sectorul JOC DE MASĂ ei trebuie Exerciţiul Cuburi, lego curentã
să sorteze şi să potrivească fiecărui animal sălbatic hrana şi Jetoane
adăpostul lui. animale
Tranziţie: După rezolvarea sarcinilor, Martinel le mulţumeşte -hrană,
Conversaţia
copiilor şi îi invită să-l însoţească pe cărarea din pădure mai adăpost Toată Observarea
departe; pe drum sunt multe obstacole iar ei trebuie să se grupa curentã
Observaţia

9
ferească mergând: ca piticii, sărind peste bălţi, mergând pe Evaluarea oralã
vârfuri ca să nu omoare micile vietăţi, înotând prin râu,
prinzând peşte etc.
Pe drum ei se vor lovi de al doilea obstacol: un plic în care Conversaţia Plicul su
sunt descrise sarcini de lucru.: sarcini
 Spune cu ce literă începe cuvântul „veveriţa”. Individual
 Desparte în silabe cuvântul „iepure”.
 Alcătuieşte o propoziţie cu cuvântul „urs”. Jocul
 Numeşte o poveste în care l-ai întâlnit pe lup!
 Numeşte o poveste în care ai întâlnit şi vulpea şi ursul! Demonstraţia
Joc de înviorare: “Animăluţe, la căsuţa voastră!”
Pentru a satisface nevoia de mişcare a copiilor, Martinel
propune jocul “Animăluţe, la căsuţa voastră!” şi le explică Toată
copiilor jocul. Grupa este dispusă în formaţie de cerc, câte doi, grupa-cerc
faţă în faţă. Cei din interior reprezintă “căsuţele”, iar ceilalţi Exerciţiul
“animăluţele”. La comanda: “Animăluţe, vă împrăştiaţi!”,
“animăluţele” se răspândesc pe terenul de joc. La comanda:
“Staţi, ochii vă acoperiţi!” acestea se opresc şi îşi acoperă ochii Observarea
cu palmele, iar “căsuţele ” îşi schimbă locurile între ele. La a comportamentului
treia comandă: “Animăluţe, la căsuţa voastră!” fiecare aleargă copiilor
la căsuţă. Cel care găseşte primul căsuţa este declarat
câştigător.
Martinel ajunge la al treilea obstacol: un plic în care sunt scrise Plicul cu
nişte sarcini: sarcini Aprecieri
 Caută în cutie ursuleţii şi apoi grupează-i după Jetoane individuale
culoare! ursuleţi, Individual
Exerciţiul veveriţe
 Formează mulţimea veveriţelor mari şi mulţimea
veveriţelor mici! Numără veveriţele şi compară
Explicaţia
mulţimile!
Exerciţiul

10
 Alege iepuraşii şi sortează-i crescător de la cel mai Problematizare Jetoane Proba oralã, pe
mic la cel mai mare! iepuraşi, grupe
 Număra toţi urşii şi găseşte cifra care arată numărul urşi Rezolvarea
lor! corectã a
Joc de înviorare: Martinel îi invită pe copii la drum iar aceştia Conversaţia sarcinilor
întâlnesc un lac. El le propune să se joace jocul „Lac! –Mal”. Lac
Copiii sunt broscuţe care stau la soare. Pentru că le e foarte Toată
cald, la auzul cuvântului „Lac!” sar într-un cerc desenat ce grupa
reprezintă lacul iar când aud cuvântul „Mal!” sar în afara liniei
cercului care reprezintă malul lacului. Cine greşeşte iese afară
din joc.
5.
Obţinerea După ce mai merg puţin, copiii şi Martinel se întâlnesc cu Problematizare Fişă cu Frontal Evaluarea
performanţei ultimul obstacol: Martinel trebuie să rezolve o fişă mare în a imagini cu răspunsurilor
care este vorba despre prietenii lui din pădure. El îi roagă pe animale
copii să-l ajute să o rezolve: în partea stângă sunt aşezate unele Biluţe verzi,
sub altele mai multe imagini cu animale sălbatice, iar în partea Trierea galbene,
dreaptă ei trebuie să selecteze răspunsul adevărat sau fals; dacă aserţiunilor roşii
este corect răspunsul pun o biluţă verde, dacă nu sunt siguri Conversaţia
pun o biluţă galbenă, dacă răspunsul nu este adevărat pun o
biluţă roşie.
6. Frontal
Anunţarea Martinel e fericit: în sfârşit a ajuns la poiana în care se află Exerciţiul Rãspunsurile
temei casa lui! O întâlneşte pe mama lui care îşi ceartă ursuleţul că Conversaţia copiilor
nu a ascultat-o şi s-a depărtat de casă şi le mulţumeşte copiilor
că l-au ajutat pe Martinel să se întoarcă la ea. Ea le propune
copiilor să facă o petrecere cu muzică ca să sărbătorească
evenimentul şi le spune că îi va învăţa un cântec care se Explicaţia
numeşte „Cântecul animalelor”.

11
a) Exerciţii de respiraţie: Exerciţiul Frontal Observare curentă
7. 1. Se va imita suflatul în păpădii.
Exerciţii de 2. Se va imita suflatul fiecărei flori în parte de 5-6 ori.
cultură vocală b) Exerciţii melodice: Demonstraţia
1. Imitarea ciripitului unei vrăbiuţe
Se va executa de mai multe ori.
2. Imitarea mormaitului unui urs suparat Exerciţiul
c) Exerciţii de dicţie şi ritmice:
Se va folosi fragmentul de mai jos, silabisindu-se ritmic
pe text:
Flu - tu - raş, flu - tu - raş, flu - tu - raş
Zboa - ră sus, zboa - ră sus, flu - tu - raş
8. Se vor descoperi planşele ce reprezintă scenele din Conversaţia Planşe Frontal Răspunsurile
Familiarizarea cântec: reprezentân copiilor
cu conţinutul - Ce observaţi pe planşă? (căprioare, veveriţe, iepuraşi) d scene din
cântecului - Unde se află ei? (în pădure) Explicaţia poveste
- Ce fac personajele ? ( se joacă/sunt prieteni)
- Ce observaţi pe a doua planşă? (un bursuc, un
licurici, un urs)
- Ce au găsit ei? (o casă)
9. Se va executa cântecul model: Demonstraţia Frontal
Dirijarea CȂNTECUL ANIMALELOR
învăţării  Căprioare, iepuraşi,
Veveriţe n-aţi crezut
Sunt prieteni în pădure,
Poate nu i-aţi cunoscut
Un bursuc şi-un licurici
Ursul lacom e aici

12
Și la bine şi la greu
Sunt prieteni buni mereu
Toţi prieteni au pornit
Și-n pădure au găsit
O casă bijuterie
Fiindcă e cât o cutie
Un bursuc şi-un licurici
Ursul lacom e aici
Și la bine şi la greu
Sunt prieteni buni mereu.
Pauza psihologică: copiii vor fi lăsaţi un moment Frontal
pentru a-şi exprima plăcerea ce le-a produs-o audierea
cântecului.
Se va executa interpretarea cântecului cu copiii, pe Observarea
fragmente. Exerciţiul Pietre, comportamentului
Mama lui Martinel le propune copiilor să caute în crengi, pet- copiilor
pădure nişte instrumente cu care să se acompanieze. Ei vor Explicaţia uri, pungi de
găsi pietre, cregi de copaci, pet-uri umplute cu nisip, pungi de Jocul plastic, nuci
plastic pe care le vor folosi pentru a ţine ritmul cântecului.
Cântecul va fi repetat de câteva ori.

10. Joc cu cântec : Copiii sunt anunţaţi că vor repeta jocul


Reactualizare cu cântec "Podul de piatră" Jocul Toată
- se demonstrează jocul cu cântec, reamintindu-se Demonstraţia grupa
regulile de desfăşurare Observarea
- se demonstrează în întregime jocul comportamentului
- se vor împărţi sarcinile de joc copiilor
Pe muzica de la CD-player, copiii dansează la Caseta
Conversaţia
petrecerea în cinstea lui Martinel. Jocul „Dansează! Schimbă audio
Explicaţia
perechea!”

13
11. Cd player Frontal
Ȋncheierea Martinel îşi ia la revedere de la copii şi le mulţumeşte pentru
activităţii ajutorul acordat. Aprecieri verbale
La sfârşitul zilei, educatoarea va face aprecieri generale şi Recompens
individuale, referitoare la gradul de implicare al copiilor în Conversaţia e
activitãţi, precum şi la comportamentul avut pe parcursul
desfãşurãrii acestora. Toţi copiii vor fi recompensaţi.

14

S-ar putea să vă placă și