Sunteți pe pagina 1din 7

Ministère de l'éducation, de la culture et de la recherche

de la République de Moldova
Université technique de Moldavie
Faculté d’Ordinateur, Informatique et Microélectronique
Filière francophone “Informatique”

ARC

Travail pratique nr.3


Thème: Platforme de orchestrare.
Infrastructure as a Code.

Effectué par l’étudiant(e) de gr FI-181 : Damean Alexandra

Vérifié par le professeur : Bodoga Cristina

Chișinau 2021

Scopul lucrării și sarcinile propuse :


Studiati ce-i asta Ansible si ce posibilitati ofera

Ansible este un motor de orchestrare open source. Ansible automatizează furnizarea în


cloud, gestionarea configurației, implementarea aplicațiilor, orchestrarea intra-servicii și multe alte
nevoi IT.

Ansible este folosit pentru a îmbunătăți productivitatea și pentru a automatiza IT.


Arhitectura Ansible este configurată să funcționeze ca un motor de automatizare între intrări și ieșiri.
Intrările sunt CMDS, utilizatori, cloud privat/public și manualul de joc Ansible. Ieșirile sunt gazde și
rețea.

Poate configura sisteme, implementa software și poate orchestra sarcini IT mai avansate,
cum ar fi implementări continue sau actualizări continuu fără timpi de nefuncționare.

Obiectivele principale ale Ansible sunt simplitatea și ușurința în utilizare. De asemenea,


are un accent puternic pe securitate și fiabilitate, oferind un minim de părți mobile, utilizarea
OpenSSH pentru transport (cu alte transporturi și moduri de tragere ca alternative) și un limbaj care
este conceput în jurul auditabilității de către oameni - chiar și cei care nu sunt familiarizați cu
programul.

Ansible este potrivit pentru gestionarea tuturor mediilor, de la configurații mici cu


câteva instanțe până la medii de întreprindere cu multe mii de instanțe.

3 exemple de aplicare :
Ansible on an Azure VM
1. Crearea unui Group Resource

az group create --name QuickstartAnsible-rg --location eastus

2. Crearea mașinii virtuale Azure pentru Ansible.

3. Obținem adresa IP publică a mașinii virtuale Azure.

az vm show -d -g QuickstartAnsible-rg -n QuickstartAnsible-vm --query publicIps


-o tsv

4. Conectarea la VM prin SSH

ssh azureuser@<vm_ip_address>
5. Instalarea Ansible pe VM

# Actualizați toate pachetele care au actualizări disponibile. sudo yum update -y

# Instalam Python 3 și pip. sudo yum install -y python3-pip

# Instalam Ansible. pip3 install "ansible==2.9.17"

# Instalam modulul Ansible azure_rm pentru a interacționa cu Azure. pip3 install


ansible[azure]
6. După ce ne-sm conectat cu succes la mașina virtuală gazdă, cream și deschidem un
fișier numit credentials :

7. Introducem următoarele rânduri în fișier:

8. Creăm un PlayBox:
Ansible in a Docker container

1. Rulam următoarele comenzi pentru a crea un Azure Service Principal:

az ad sp create-for-rbac --name <service-principal-name>

2. Creăm un Dockerfile care va instala Ansible

3. Cream imaginea Ansible Docker: