Sunteți pe pagina 1din 15

Liceul Tehnologic „Elie Radu”

Sector 3 – Bucureşti
`
PROCES -VERBAL,

Încheiat astăzi, 13.09.2021, de către diriginte Ancuța Maria Motohon, cu elevii clasei a IX-a E, privind
prelucrarea Normelor de Sănătate şi Securitate a Muncii.

În perioada desfăşurării orelor de curs din şcoală şi ateliere, precum şi în pauze, elevii sunt obligaţi să respecte
următoarele reguli:
 Să nu alerge pe scări, pe holurile şcolii și atelierelor;
 Să nu se îmbrâncească şi să nu dea curs nici unei provocări la conflicte fizice, nici chiar în joacă;
 Să nu se stropească cu diferite lichide (apă, lichide iritante, inflamabile etc.);
 Să nu se aplece în afara ferestrelor;
 Să nu escaladeze gardul care împrejmuieşte unitatea sau gratiile care protejează ferestrele de la parter;
 Să nu se sprijine de balustradele scărilor interioare;
 Să nu se aplece peste balustradele scărilor interioare;
 Să nu introducă în şcoală corpuri contondente sau obiecte din categoria „arme albe” (cuţite, cuttere, lame, seringi,
rozete, foarfece, etc.);
 Să nu atingă firele neizolate electric;
 Să nu atingă prizele sau întrerupătoarele cu mâna udă;
 Să nu atingă prizele sau întrerupătoarele defecte;
 Să nu se sprijine de dulapurile aflate în sălile de clasă;
 Să nu escaladeze băncile, catedrele, scaunele din sălile de clasă;
 Să nu se agaţe de perdele şi draperii;
 Să nu lovească geamurile cu pumnul sau folosind diferite obiecte;
 Să nu atingă geamurile sparte;
 Să nu arunce pe geam obiecte din incinta sălii de clasă;
 Să nu staţioneze lângă pereţii decoraţi cu tablouri, panouri, aviziere etc.
Orice incident sau abatere de la normele comportamentului civilizat trebuie anunţat imediat profesorului de
serviciu pe şcoală, dirigintelui sau agentului de pază.
Orice defecţiune constatată la sistemul electric, termic, sanitar sau la piesele de mobilier trebuie comunicată de
urgenţă profesorului de serviciu sau dirigintelui.
Responsabilitatea prelucrării prezentelor norme îi revine dirigintelui, elevii având obligaţia de a respecta cu
stricteţe aceste norme, fiind conştienţi de riscurile la care se expun. În caz de nerespectare a normelor prezentate se
vor lua măsuri conform Regulamentului Intern al unităţii şcolare.
Drept care am încheiat prezentul proces-verbal,

Semnătura diriginte
Liceul Tehnologic „Elie Radu”
Sector 3 – Bucureşti

Nr. Numele şi prenumele elevului Semnătura


crt.

1 Andriescu R. A. Armin Alexandru

2 Badea A. Melinda Andreea

3 Barbu N. Andrei

4 Budeș T. D. Claudia Elena

5 Cristea E. Eduard Andrei

6 Dobre P M. Andra Izabela

7 Dona A. Maria Beatrice

8 Gafton C.M. Alessia Andreea

9 Ion I. Ana Maria Ioana

10 Ion C.F. Aristel Mihai

11 Ivan N. Faruk Eduard

12 Ivănică D. L. Alexia Mihaela

13 Mihalache M. Gabriel

14 Nica M. Denisa Ionela

15 Nicolae L. George Alexandru

16 Pechianu P. Valentin Marian

17 Poșircă I. A. Maria Izabela

18 Radenkovic V. Pavle

19 Toporaș N. S. Claudia Alexandra

20 Trufil-Ruje D. Andrei Sorin

21 Turcu V. F. Andreea Miruna

22 Teletin M. Georgiana Alexandra

23 Văcaru F. Răzvan Marian

24 Zaharia F. Beatrice Mihaela


Liceul Tehnologic „Elie Radu”
Sector 3 – Bucureşti
PROCES VERBAL,

Încheiat astăzi, 13.09.2021, cu ocazia prelucrării Normelor igienico-sanitare la clasa a IX-a E de către
profesor diriginte Ancuța Maria Motohon.

Pentru prevenirea izbucnirii unor epidemii în comunitatea şcolară, elevii sunt obligaţi să respecte următoarele
reguli de igienă personală:

> Să se spele pe mâini după folosirea grupului sanitar;

> Să se spele pe mâini înainte de a mânca;

> Să nu consume alimente ambalate care au termenul de garanţie expirat;

> Să nu consume alimente care par a avea gust sau miros necorespunzător;

> Să nu folosească în comun aceeaşi sticlă, pahar, pai etc;

> Să nu muşte din acelaşi produs alimentar cu alţi elevi;

> Să aducă la cunoştinţa cadrelor didactice si cadrelor sanitare daca suferă de boli transmisibile sau dacă în familiile
lor exista astfel de situaţii: hepatită, boli cu transmitere sexuală, TBC etc;

> Să poarte tot timpul asupra lor şervetele igienice din hârtie;

> Să anunţe imediat cadrele medicale sau diriginţii în cazul în care lipsesc datorită declanşării unei boli ce s-ar fi putut
transmite şi colegilor;

> Să se prezinte de urgență la medic în cazul prezentării unei simptomatologii specifice bolilor de sezon sau bolilor
epidemice;

> Să nu strănute şi să nu tuşească fără a avea gura acoperită cu șervețel sau cu încheietura brațului;

> Să nu strănute şi să nu tuşească, nici măcar în glumă, în direcţia colegilor;

> Să nu scuipe la întâmplare în clasă şi pe holurile şcolii;

> Să nu scuipe și să nu lipească gumă de mestecat pe jos, pe spatele sau dedesubtul băncii și dedesubtul scaunelor.

Semnătura diriginte

Nr. Numele şi prenumele elevului Semnătura


Liceul Tehnologic „Elie Radu”
Sector 3 – Bucureşti
crt.

1 Andriescu R. A. Armin Alexandru

2 Badea A. Melinda Andreea

3 Barbu N. Andrei

4 Budeș T. D. Claudia Elena

5 Cristea E. Eduard Andrei

6 Dobre P M. Andra Izabela

7 Dona A. Maria Beatrice

8 Gafton C.M. Alessia Andreea

9 Ion I. Ana Maria Ioana

10 Ion C.F. Aristel Mihai

11 Ivan N. Faruk Eduard

12 Ivănică D. L. Alexia Mihaela

13 Mihalache M. Gabriel

14 Nica M. Denisa Ionela

15 Nicolae L. George Alexandru

16 Pechianu P. Valentin Marian

17 Poșircă I. A. Maria Izabela

18 Radenkovic V. Pavle

19 Toporaș N. S. Claudia Alexandra

20 Trufil-Ruje D. Andrei Sorin

21 Turcu V. F. Andreea Miruna

22 Teletin M. Georgiana Alexandra

23 Văcaru F. Răzvan Marian

24 Zaharia F. Beatrice Mihaela


Liceul Tehnologic „Elie Radu”
Sector 3 – Bucureşti
PROCES -VERBAL,

Încheiat astăzi, 13.09.2021, de către diriginte Ancuța Maria Motohon, cu elevii clasei a IX-a E, privind
prelucrarea Normelor PSI.

În timpul efectuării orelor de curs sau instruire practică, precum şi în pauze, trebuie respectate următoarele reguli:
 Este obligatorie respectarea normelor de evacuare din şcoală, ateliere, alte locuri de desfăşurare a activităţilor
(sala de sport, service auto), în ordine, conform marcajelor şi planului de evacuare afişat;
 Este strict interzis fumatul în perimetrul şcolii şi al atelierelor;
 Este interzisă introducerea în incinta şcolii a substanţelor inflamabile, explozibile, a brichetelor,
petardelor, artificiilor, sprayurilor defensive/paralizante/iritante etc.;
 Este strict interzisă umblarea elevilor la tablourile electrice, prize, întrerupătoare, surse de iluminat defecte;
 Aparatura electrică utilizată pe parcursul orelor trebuie supravegheată în permanenţă, iar după utilizare trebuie
deconectată obligatoriu;
 Elevii care părăsesc ultimii sala de clasă sunt obligaţi să verifice dacă nu există surse de incendiu la părăsirea
clasei, după terminarea programului şcolar;
 În cazul sesizării unui miros de fum sau de material ars elevii trebuie să anunţe imediat profesorul de serviciu,
dirigintele, secretariatul sau agentul de pază.

Semnătura diriginte

Nr. Numele şi prenumele elevului Semnătura


crt.

1 Andriescu R. A. Armin Alexandru

2 Badea A. Melinda Andreea

3 Barbu N. Andrei

4 Budeș T. D. Claudia Elena

5 Cristea E. Eduard Andrei

6 Dobre P M. Andra Izabela

7 Dona A. Maria Beatrice

8 Gafton C.M. Alessia Andreea

9 Ion I. Ana Maria Ioana

10 Ion C.F. Aristel Mihai

11 Ivan N. Faruk Eduard

12 Ivănică D. L. Alexia Mihaela

13 Mihalache M. Gabriel
Liceul Tehnologic „Elie Radu”
Sector 3 – Bucureşti
14 Nica M. Denisa Ionela

15 Nicolae L. George Alexandru

16 Pechianu P. Valentin Marian

17 Poșircă I. A. Maria Izabela

18 Radenkovic V. Pavle

19 Toporaș N. S. Claudia Alexandra

20 Trufil-Ruje D. Andrei Sorin

21 Turcu V. F. Andreea Miruna

22 Teletin M. Georgiana Alexandra

23 Văcaru F. Răzvan Marian

24 Zaharia F. Beatrice Mihaela

PROCES VERBAL,

Încheiat astăzi, 13.09.2021, de către diriginte Ancuța Maria Motohon, cu elevii clasei a IX-a E, privind
prelucrarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar aprobat prin
ORDIN 5447/31.08.2020
Au fost aduse la cunoştinţa elevilor principalele prevederi privind:
 structura învăţământului preuniversitar;
 înscrierea elevilor;
Liceul Tehnologic „Elie Radu”
Sector 3 – Bucureşti
 transferul elevilor;
 posibilităţi de continuare a studiilor;
 modalitatea de încheiere a situației școlare semestriale și anuale;
 drepturile elevilor;
 obligaţiile elevilor;
 interdicțiile elevilor;
 obligaţiile părinţilor privind procesul educativ;
 sancţiuni prevăzute în cazul neîndeplinirii obligaţiilor de către elevi.

Semnătura diriginte

Nr. Numele şi prenumele elevului Semnătura


crt.

1 Andriescu R. A. Armin Alexandru

2 Badea A. Melinda Andreea

3 Barbu N. Andrei

4 Budeș T. D. Claudia Elena

5 Cristea E. Eduard Andrei

6 Dobre P M. Andra Izabela

7 Dona A. Maria Beatrice

8 Gafton C.M. Alessia Andreea

9 Ion I. Ana Maria Ioana

10 Ion C.F. Aristel Mihai

11 Ivan N. Faruk Eduard

12 Ivănică D. L. Alexia Mihaela

13 Mihalache M. Gabriel

14 Nica M. Denisa Ionela

15 Nicolae L. George Alexandru

16 Pechianu P. Valentin Marian

17 Poșircă I. A. Maria Izabela

18 Radenkovic V. Pavle

19 Toporaș N. S. Claudia Alexandra

20 Trufil-Ruje D. Andrei Sorin

21 Turcu V. F. Andreea Miruna

22 Teletin M. Georgiana Alexandra

23 Văcaru F. Răzvan Marian


Liceul Tehnologic „Elie Radu”
Sector 3 – Bucureşti
24 Zaharia F. Beatrice Mihaela

PROCES VERBAL,
Încheiat astăzi, 13.09.2021, de către diriginte Ancuța Maria Motohon, cu elevii clasei a IX-a E, privind
Statutul Elevului aprobat prin OMENCȘ 4742/10.08.2016.

Nr. Numele şi prenumele elevului Semnătura


crt.

1 Andriescu R. A. Armin Alexandru

2 Badea A. Melinda Andreea


Liceul Tehnologic „Elie Radu”
Sector 3 – Bucureşti
3 Barbu N. Andrei

4 Budeș T. D. Claudia Elena

5 Cristea E. Eduard Andrei

6 Dobre P M. Andra Izabela

7 Dona A. Maria Beatrice

8 Gafton C.M. Alessia Andreea

9 Ion I. Ana Maria Ioana

10 Ion C.F. Aristel Mihai

11 Ivan N. Faruk Eduard

12 Ivănică D. L. Alexia Mihaela

13 Mihalache M. Gabriel

14 Nica M. Denisa Ionela

15 Nicolae L. George Alexandru

16 Pechianu P. Valentin Marian

17 Poșircă I. A. Maria Izabela

18 Radenkovic V. Pavle

19 Toporaș N. S. Claudia Alexandra

20 Trufil-Ruje D. Andrei Sorin

21 Turcu V. F. Andreea Miruna

22 Teletin M. Georgiana Alexandra

23 Văcaru F. Răzvan Marian

24 Zaharia F. Beatrice Mihaela

Semnătura diriginte,

PROCES VERBAL,

Încheiat astăzi, 13.09.2021, de către diriginte Ancuța Maria Motohon, cu elevii clasei a IX-a E, privind
prelucrarea prevederilor Regulamentului Intern al unităţii şcolare și a Regulamentului de organizare și funcționare
a Liceului Tehnologic ”Elie Radu”.
Cu acest prilej au fost prezentate următoarele:
a. Obligaţiile elevilor:
 de a frecventa cursurile, de a nu depăşi limita maxim admisă de absenţe nemotivate – 40 absenţe nemotivate pe
an;
 de a se prezenta la cursuri într-o ţinută vestimentară corectă şi decentă;
 de a avea un comportament decent faţă de colegi, faţă de personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic al
şcolii;
Liceul Tehnologic „Elie Radu”
Sector 3 – Bucureşti
 de a respecta disciplina în timpul orelor, pauzelor, la intrarea şi ieşirea din şcoală;
 de a avea permanent asupra lor carnetul de note, vizat pentru anul în curs;
 de a prezenta carnetul de note profesorilor pentru trecerea notelor obţinute şi părinţilor pentru a semna de luarea
la cunoştinţă a notelor;
 de a suporta costul pagubelor produse în incinta şcolii; dacă vinovaţii nu sunt depistaţi paguba va fi suportată de
toţi elevii clasei implicate;
 de a aduce în timp util (maxim 5 zile de la revenirea la cursuri) adeverinţele medicale eliberate de medicul de
familie şi vizate de cabinetul medical al şcolii, în vederea motivării absențelor. Părinţii pot motiva 3 zile pe
semestru;
 de a aduce în timp util (maxim 2 săptămâni de la începerea semestrului) scutirile de Educaţie fizică eliberate de
medicul de specialitate şi înregistrate la cabinetul medical al şcolii;
 de a respecta normele de educaţie igienico-sanitară;
 de a respecta normele de circulaţie pe drumurile publice la venirea şi plecarea la /de la şcoală;
 de a respecta normele sanitare impuse datorită pandemiei SARS-CoV-2 (distanțare, mască de protecție).

b. Interdicţii ale elevilor


 de a distruge documentele şcolare: cataloage, carnete de elev, foi matricole, registre de evidenţă etc.;
 de a difuza materiale erotice, pornografice, însemne şi lozinci rasiste şi/sau xenofobe, materiale care cultivă
violenţa, intoleranţa, traficul de persoane, traficul sau consumul de droguri/substanţe interzise etc.;
 de a organiza sau participa la jocuri de noroc în incinta şcolii;
 de a introduce în şcoală orice tip de armă sau obiecte contondente în scopul producerii unor agresiuni fizice;
 de a aduce injurii sau ameninţări colegilor, personalului şcolii sau agenţilor firmei de pază;
 de a folosi telefoanele mobile pe parcursul orelor de curs şi în interiorul şcolii, pentru filmări sau fotografieri
neautorizare,;
 de a lansa alarme false şi de a apela serviciul de urgenţă 112.

c. Drepturile elevilor
 să beneficieze de suport financiar (burse de merit, de studiu, burse sociale, programul „Bani de liceu”);
 să opteze pentru neefectuarea orei de Religie (prin cerere scrisă completată de părinte/tutore legal);
 să participe la activităţi extracurriculare şi extraşcolare: spectacole, vizite la muzee, excursii, manifestări cultural-
artistice sau sportive, în cadru organizat, sub supravegherea cadrelor didactice;
 să participe şi să îşi exprime punctele de vedere în Consiliul elevilor, în comisiile din care fac parte ca observatori;
 să participe la redactarea şi difuzarea revistei şcolii;
 să participe la cercuri şi ateliere de specialitate;
 să fie evidenţiaţi şi recompensaţi cu premii și diplome în cadrul unor serbări, consilii sau festivități, pentru rezultate
la învăţătură, frecvenţă, purtare, activităţi şi concursuri şcolare.

d. Sancţiuni:
Elevii care săvârşesc fapte prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele şcolare, vor fi
sancţionaţi în funcţie de gravitatea acestora.
Sancţiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele :
a) observaţia individuală;
b) mustrare scrisă;
c) retragerea temporară sau definitivă a bursei;
d) mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi şcoală;
e) mutarea disciplinară la o altă unitate de învăţământ, cu acceptul conducerii unităţii primitoare;
f) preavizul de exmatriculare;
g) exmatricularea.
Toate sancţiunile aplicate elevilor sunt comunicate, în scris, părinţilor/reprezentantului legal. Orice sancţiune,
cu excepţia exmatriculării, atrage şi scăderea notei la purtare şi este consemnată în catalog şi în foaia matricolă a
elevului.
Liceul Tehnologic „Elie Radu”
Sector 3 – Bucureşti

Nr. Numele şi prenumele elevului Semnătura


crt.

1 Andriescu R. A. Armin Alexandru

2 Badea A. Melinda Andreea

3 Barbu N. Andrei

4 Budeș T. D. Claudia Elena

5 Cristea E. Eduard Andrei

6 Dobre P M. Andra Izabela

7 Dona A. Maria Beatrice

8 Gafton C.M. Alessia Andreea

9 Ion I. Ana Maria Ioana

10 Ion C.F. Aristel Mihai

11 Ivan N. Faruk Eduard

12 Ivănică D. L. Alexia Mihaela

13 Mihalache M. Gabriel

14 Nica M. Denisa Ionela

15 Nicolae L. George Alexandru

16 Pechianu P. Valentin Marian

17 Poșircă I. A. Maria Izabela

18 Radenkovic V. Pavle

19 Toporaș N. S. Claudia Alexandra

20 Trufil-Ruje D. Andrei Sorin

21 Turcu V. F. Andreea Miruna

22 Teletin M. Georgiana Alexandra

23 Văcaru F. Răzvan Marian

24 Zaharia F. Beatrice Mihaela

Semnătura diriginte
Liceul Tehnologic „Elie Radu”
Sector 3 – Bucureşti

PROCES VERBAL,

Încheiat astăzi, 13.09.2021, de către diriginte Ancuța Maria Motohon, cu elevii clasei a IX-a E, privind
prelucrarea prevederilor METODOLOGIEI DE ACORDARE A BURSELOR ȘCOLARE (de PERFORMANȚĂ, de
MERIT, de STUDIU, de TRANSPORT, burse SOCIALE) și prin PROGRAMUL „BANI DE LICEU”, a condițiilor
specifice și calendarului depunerii dosarelor.

Nr. Numele şi prenumele elevului Semnătura


crt.

1 Andriescu R. A. Armin Alexandru

2 Badea A. Melinda Andreea


Liceul Tehnologic „Elie Radu”
Sector 3 – Bucureşti
3 Barbu N. Andrei

4 Budeș T. D. Claudia Elena

5 Cristea E. Eduard Andrei

6 Dobre P M. Andra Izabela

7 Dona A. Maria Beatrice

8 Gafton C.M. Alessia Andreea

9 Ion I. Ana Maria Ioana

10 Ion C.F. Aristel Mihai

11 Ivan N. Faruk Eduard

12 Ivănică D. L. Alexia Mihaela

13 Mihalache M. Gabriel

14 Nica M. Denisa Ionela

15 Nicolae L. George Alexandru

16 Pechianu P. Valentin Marian

17 Poșircă I. A. Maria Izabela

18 Radenkovic V. Pavle

19 Toporaș N. S. Claudia Alexandra

20 Trufil-Ruje D. Andrei Sorin

21 Turcu V. F. Andreea Miruna

22 Teletin M. Georgiana Alexandra

23 Văcaru F. Răzvan Marian

24 Zaharia F. Beatrice Mihaela

Semnătura diriginte
Liceul Tehnologic „Elie Radu”
Sector 3 – Bucureşti

PROCES VERBAL,

Încheiat astăzi, 13.09.2021, de către diriginte Ancuța Maria Motohon, cu elevii clasei a IX-a E, privind
prelucrarea prevederilor METODOLOGIEI DE ACORDARE A AJUTORULUI FINANCIAR pentru achiziționarea
unui calculator „EURO 200”, a condițiilor specifice și calendarului depunerii dosarelor.
Nr. Numele şi prenumele elevului Semnătura
crt.

1 Andriescu R. A. Armin Alexandru

2 Badea A. Melinda Andreea

3 Barbu N. Andrei

4 Budeș T. D. Claudia Elena

5 Cristea E. Eduard Andrei

6 Dobre P M. Andra Izabela

7 Dona A. Maria Beatrice


Liceul Tehnologic „Elie Radu”
Sector 3 – Bucureşti
8 Gafton C.M. Alessia Andreea

9 Ion I. Ana Maria Ioana

10 Ion C.F. Aristel Mihai

11 Ivan N. Faruk Eduard

12 Ivănică D. L. Alexia Mihaela

13 Mihalache M. Gabriel

14 Nica M. Denisa Ionela

15 Nicolae L. George Alexandru

16 Pechianu P. Valentin Marian

17 Poșircă I. A. Maria Izabela

18 Radenkovic V. Pavle

19 Toporaș N. S. Claudia Alexandra

20 Trufil-Ruje D. Andrei Sorin

21 Turcu V. F. Andreea Miruna

22 Teletin M. Georgiana Alexandra

23 Văcaru F. Răzvan Marian

24 Zaharia F. Beatrice Mihaela

Semnătura diriginte