Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea din București, Facultatea de Litere

Gestionarea Infomației în Societatea Contemporană


Marinache Maria-Mădălina

Avantajele și limitele folosirii computerului în ora de limba și literatura


română / limba modernă. Computerul ca mijloc de informare pentru elev
și pentru profesor. Softurile educaționale.

Utilizarea instrumentelor informatice în domeniul educaţiei este o practică des


întâlnită în prezent datorită numeroaselor schimbări la nivel social pe care întreaga lume le-a
resimțit în contextul pandemiei COVID-19. Limitele și restricțiile sociale impuse de autorități
au schimbat modul firesc de interacționare între mai multe persoane, astfel și relațiile
profesor-elev, profesor-părinte au suferit precum orice alt tip de relație.
În acest context, calculatorul și celelalte tehnologii mobile au devenit principala cale
de interacțiune socială și educațională în clasă. Datorită acestor factori, profesorul a fost
nevoit să adopte o nouă metodă didactică. Această metodă didactică se numește instruirea
asistată de calculator (IAC).1
Instruirea asistată de calculator este descrisă ca fiind o „metodă de învăţământ care
valorifică principiile de modelare şi analiză cibernetică a activităţii de instruire în contextul
noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii caracteristice societăţii contemporane”.2
Metoda IAC sprijină activitățile de predare-învățare-evaluare și valorifică următoarele
operații didactice:3
- Organizarea informației conform cerințelor programei școlare adaptabile fiecărui
elev.
- Provocarea cognitivă a elevului prin secvențe didactice și întrebări care au ca rol
depistarea lacunelor
- Rezolvarea sarcinilor didactice prin obținerea informațiilor necesare cu ajutorul
resurselor informatice.

1
VLĂDOIU, Daniela. Instruirea asistată de calculator. Ministerul Educaţiei şi Cercetării: 2005, p. 3. [online].
[accesat: 15.01.2022]. Disponibil pe Internet la adresa:
http://hiphi.ubbcluj.ro/Public/File/sup_curs/istorie110.pdf
2
Ibidem, p. 3
3
Ibidem, p. 3
- Realizarea sintezelor recapitulative după parcurgerea unor lecții, subiecte, teme
discutate.
- Realizarea unor exerciții interactive care au ca rol stimularea creativității elevului.
Această metodă didactică precizează că introducerea calculatorului în școală
nu trebuie să fie un scop în sine, ci este o modalitate de creștere a calității, a eficienței
predării și învățării. Astfel se menționează că utilizarea calculatorului la asistarea
lecției are următoarele avantaje:4
- Calculatorul este un mijloc mai eficient decât tabla sau foaia de hârtie de
înregistrare a unor informații prin linii, forme și culori. Calculatorul oferă un
stocaj nelimitat de informații, are capacitatea de modificare imediată a oricărui tip
de informații și desigur oferă posibilitatea de a opta pentru instrumente de lucru
precum pagini web, jocuri și aplicații.
- Calculator este un mijloc eficient de comunicare și exteriorizare a elevului, mai
ales a celui cu personalitate introvertită.
- Calculatorul poate fi un mijloc util de experimentare pentru elev. În fața
calculatorului elevul descoperă mai ușor universul, iar informațiile teoretice pot
deveni distractive și interactive.
- Calculatorul în sine este un dispozitiv excelent de programare. Cu ajutorul său,
elevul poate executa operaţii proiective și poate stabili o anumită succesiune de
secvenţe cu caracter operaţional, acestea activități facilitează dobândirea de
abilităţi tehnice.
Cu toate acestea, utilizarea calculatorului în clasă are și dezavantajele sale. Aceste
dezavantaje sunt: lipsa controlului asupra calităţii informaţiei, excesele vizând comunicarea
virtuală, utilizarea excesivă a site-urilor de socializare, afectarea comunicării directe,
alienarea elevilor, plagiatul, copierea temelor, probleme legate de înțelegerea lecției, tendința
de a evalua prin proiecte, soluţiile didactice gândite de alţii, afectarea negativă a relației
profesor-elev deoarece profesorul nu poate comunica față în față cu elevul și îi este mai greu
să descifreze emoțiille și stările elevului.5
La rezolvarea acestor probleme intervine softul educațional. Softul educațional este
definit ca fiind „program informatizat proiectat special pentru rezolvarea unor sarcini
didactice prin valorificarea tehnologiilor specifice instruirii asistate de calculator care asigură:
4
MĂRGULESCU, Marcela-Carmen. Avantaje şi dezavantaje ale utilizării calculatorului în procesul de
învăţământ. În: Edict, 2019. [online]. [accesat: 15.01.2022]. Disponibil pe Internet la adresa:
https://edict.ro/avantaje-si-dezavantaje-ale-utilizarii-calculatorului-in-procesul-de-invatamant/
5
Ibidem
memorarea datelor, organizarea datelor, gestionarea datelor, stimularea învățării, realizarea
învățării, evaluarea formativă a învățării și controlul asupra activității de învățare”.6
Softurile educaționale sunt clasificate în 9 categorii. Aceste categorii sunt:7
- Softuri interactive de învățare.
Aceste softuri se ocupă de transmiterea interactivă a unor cunoștințe. Un astfel de
exemplu este softul Campion (http://campion.edu.ro/index.php) care se ocupă de pregătirea
de performanță în informatică.
- Softuri de stimulare a învățării
Acest tip de softuri simulează situații reale pe care elevul le poate analiza în vederea
obținerii unor concluzii. E-learning for kids (https://www.e-learningforkids.org/) este o
platformă educațională pentru copiii cu vârstele cuprinse între 5-12 ani care îi stimulează să
învețe să numere sau să calculeze.
- Softuri de exersare a învățării
Softurile de exersare se folosesc pentru formarea unor competențe specifice. Un astfel
de exemplu de soft este Topcoder (https://www.topcoder.com/). Acest soft administrează
cursuri și concursuri de programare.
- Softuri de investigare
Acest tip de soft se bazează pe abilitatea elevului de a-și extrage singur informațiile și
nu se ocupă de structurarea lor. Softul stimulează abilitatea de a gândi critic a elevului.
- Softuri tematice
Softurile tematice abordează teme din mai multe arii curriculare și se ocupă cu
valorificarea oportunităților de lărgire a orizontului cunoașterii.
Softul Oracle (https://academy.oracle.com/en/solutions-software.html) este un astfel
de soft și oferă posibilitatea elevilor de la licee și școli profesionale să dezvolte abilități
tehnice din mai multe arii de cunoaștere.
- Softuri de testare și evaluare
Acest tip de soft administrează testele de evaluare și rezultatele acestora. Softul
Infoarena (https://infoarena.ro/) oferă exerciții și teste de informatică care furnizează
instantaneu rezultatul acestor evaluări.
- Softuri utilitare
Aceste softuri sunt destinate instrumentelor de referințe, precum: dicționarele și
enciclopediile.
6
VLĂDOIU, Daniela. Op. cit., p. 6
7
Implementarea TIC în Instruire. Softuri educaționale. 2016. [online]. [accesat: 15.01.2022]. Disponibil pe
Internet la adresa: https://ldportofoliu.wordpress.com/2016/09/22/softuri-educationale/
- Jocuri educative
Jocurile didactice sunt un tip de soft care se bazează pe învățarea prin joacă și au ca
rol atingerea unui scop didactic.
- Softuri de administrare și management educațional
Acest tip de soft este un produs de suport al activități școlare pentru profesori. Un
astfel de exemplu este soft-ul NetSupport School care este dedicat managementului clasei de
elevi și permite profesorilor să monitorizeze, dar și să interacționeze în scris, audio sau vizual
cu elevii săi.
În concluzie, instruirea asistată de calculator, alături de instrumentele sale de asistare,
softuri educaționale, pot fi utile oricărui profesor care își dorește să interacționeze nu doar
fizic, ci și digital cu elevii săi. Un mare beneficiu al acestor instrumente este interactivitatea
și personalizarea învățării pentru elevi. Aceștia pot învăța prin jocuri, imagini și video-uri
educative, iar astfel activitatea de învățare poate fi distractivă și mai ales atractivă pentru
elevi.
Bibliografie

1. Implementarea TIC în Instruire. Softuri educaționale. 2016. [online]. [accesat:


15.01.2022]. Disponibil pe Internet la adresa:
https://ldportofoliu.wordpress.com/2016/09/22/softuri-educationale/
2. MĂRGULESCU, Marcela-Carmen. Avantaje şi dezavantaje ale utilizării
calculatorului în procesul de învăţământ. În: Edict, 2019. [online]. [accesat:
15.01.2022]. Disponibil pe Internet la adresa: https://edict.ro/avantaje-si-
dezavantaje-ale-utilizarii-calculatorului-in-procesul-de-invatamant/
3. VLĂDOIU, Daniela. Instruirea asistată de calculator. Ministerul Educaţiei şi
Cercetării: 2005, 81 p. [online]. [accesat: 15.01.2022]. Disponibil pe Internet la
adresa: http://hiphi.ubbcluj.ro/Public/File/sup_curs/istorie110.pdf

S-ar putea să vă placă și