Sunteți pe pagina 1din 4

KANTAR ROMANIA

INSTRUCTIUNE PROPRIE nr. 10


de securitate si sanate in munca

TELEMUNCA / MUNCA LA DOMICILIU

CAP. I ACTIVITATE SPECIFICA DE BIROU

Art. 1 Fiecare salariat trebuie sa cunoasca si sa aplice normele de securitate a muncii si pentru
situatii de urgenta in biroul sau spatiul in care isi desfasoara activitatea.
Art. 2 La inceperea lucrului, salariatul va controla la locul de munca, vizual, dupa caz, starea
instalatiilor electrice (stare conductori, prize, stechere, etc.), orice deficienta va fi adusa la cunostinta
Sefului ierarhic direct.
Art. 3 Inainte de folosirea unui scaun de birou, trebuie controlata starea lui, dupa care se potriveste
intr-o pozitie stabila, evitandu-se aszarea pe marginea lui.
Art. 4 Este interzisa miscarea de leganare pe doua din picioarele scaunului sau de rasturnare pe
spate.

CAP. II ECHIPAMENTE DE BIROU

Art. 5 La inceperea activitatii se va verifica starea aparaturii de birou, modul de racordare la prizele
de curent, parametrii tehnici.
Art. 6 Imprimanta se amplaseaza in spatiu separat unde se va asigura o ventilatie corespunzatoare.
Art. 7 Curatirea suprafetelor exterioare ale imprimantei se va face cu mijloace antistatice.
Art. 8 Dupa terminarea programului de lucru, toate echipamentele de birou se debranseaza de la
reteaua electrica.
Art. 9 Este interzisa deschiderea capacelor imprimantei aflata sub tensiune.
Art.10 Se vor respecta instructiunile de utilizare a imprimantei din cartea tehnica a acesteia.
Art.11 Orice opearatie de reglare, reparare, intretinere si curatire a echipamentului de birou se va
efectua numai dupa debransarea de la alimentarea cu energie electrica si dupa ce acesta a fost
deconectat de la priza.
Art.12 Se interzice urcarea pe scaune, pe birou pentru a lua un obiect de la inaltime.

CAP. III PRELUCRAREA AUTOMATA A DATELOR

Pag. | 1
Art.13 Utilizatorii trebuie sa aiba posibilitati de modificare a pozitiei de lucru in timpul activitatii.
Art.14 Pentru a pastra o pozitie de lucru confortabila si pentru a evita reflexiile si efectul de orbire,
utilizatorul trebuie sa basculeze sau sa roteasca monitorul / ecranul calculatorului / laptopului, oricare
ar fi inaltimea ochilor deasupra planului de lucru.
Art.15 Inaltimea optima a centrului ecranului, trebuie sa corespunda unei directii de privire inclinata
intre 10 si 20 de grade sub planul orizontal care trece la nivelul ochilor (Fig. 1).

Fig. 1

Art.16 Prima linie a textului trebuie sa fie la acelasi nivel cu ochii sau putin mai jos.
Art.17 Inaltimea tastaturii trebuie sa asigure in timpul utulizarii unui unghi intre brat si antebrat de
minimum 90 de grade.
Art.18 In pozitia asezat, distanta dintre planul de lucru si suprafata de sedere, trebuie sa fie cuprinsa
intre 200 si 260 mm.
Art.19 Distanta dintre ochi si ecran: 40 pâna la 70 cm. Varianta tiparita trebuie sa fie la aceeasi
distanta (Fig. 2).

Pag. | 2
Fig. 2
Art.20 Pentru asigurarea cerintelor de securitate si stabilitate la locul de munca, trebuie:
- sa se reduca la minimum vibratiile inerente sau transmise;
- sa elimine posibilitatea bascularii planului de lucru;
- sa fie posibila reglarea inaltimii mesei fara risc de coborire brusca si deci de ranire;
- sa nu se utilizeze obiecte improvizate pentru fixarea echipamentului de calcul;
- toate suprafetele din zona de vizualizare nu trebuie sa straluceasca sau sa aiba reflectii.
Art.21 Amenajarea posturilor de munca intr-o incapere, trebuie realizata astfel incit sa se asigure:
- accesul usor si rapid al personalului de intretinere la toate partile echipamentului, la
pozitiile cablurilor si la prizele electrice;
- un spatiu de lucru care sa raspunda nevoilor de spatiu personal.
Art.22 Conductorii electrici si cablurile de alimentare cu energie electrica trebuie sa respecte
urmatoarele conditii:
- sa nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol;
- sa aiba o lungime suficienta pentru a se adapta la nevoile reale si previzibile ale
utilizatorului, inclusiv in cazul unei re-amenajari a incaperii;
- sa asigure accesul usor, iar intretinerea sa se efectueze fara intreruperea activitatii;
- cablajul trebuie sa corespunda intregului domeniu de reglare a planurilor de lucru;
- conducatorii electrici nu vor traversa caile de acces fara a fi protejati impotriva deteriorarii
mecanice.

CAP. IV EXPLOATAREA ECHIPAMENTELOR DE CALCUL

Art.23 Amplasarea mobilierului se va face astfel incat sa nu se formeze curenti de aer.


Pag. | 3
Art.24 Incaperile de lucru vor fi aerisite regulat prin deschiderea ferestrelor.
Art.25 Valorile limită pentru climatul camerei atunci când solicitările fizice sunt reduse: 19–25 °C,
viteza aerului: max. 0,10m/s.
Art.26 Dacă există aer condiţionat, umiditatea trebuie să fie între 40 şi 70 %.
Art.27 Reglarea intensitatii luminoase se va face in functie de lucrarile efectuate.
Art.28 Se vor evita reflexiile luminoase pe ecranul laptopului.
Art.29 Directia de privire a ecranului trebuie sa fie paralela cu fereastra.
Art.30 Redactarea pe ecrane si tastatura pozitiva (negru pe fond alb).
Art.31 Se interzice efectuarea oricarei interventii in timpul functionarii echipamentului de calcul.
Art.32 Functionarea echipamentelor de calcul va fi permanent supravegheata pentru a se interveni
imediat ce se produce o defectiune.
Art.33 Se interzice continuarea lucrului la echipamentul de calcul, atunci cand se constata o
defectiune. Remedierea defectiunilor se va realize numai de personal de intretinere autorizat.
Art.34 Se interzice conectarea echipamentelor de calcul la prize defecte sau fara impamantare.
Art.35 In timpul functionarii, capacul superior al imprimantei va fi mentinut inchis.
Art.36 La utilizarea imprimantei se va evita atingerea partilor fierbinti. Orice interventie in timpul
functionarii imprimantei permisa in documentatia tehnica, se va realize cu luarea masurilor de evitare
a accidentarii pe timpul interventiei.

CAP. V INTRETINEREA SI REPARAREA ECHIPAMENTELOR DE CALCUL

Art.37 Orice activitate de reparatie sau intretinere a echipamentelor de calcul se va efectua in


conformitate cu prevederile din documentatia tehnica a calculatorului.
Art.38 Suprafetele ecranului laptopului se va curata de depunerile de praf sau amprente digitale,
numai cu produsele prescrise de producatorul echipamentului.
Art.39 Mijloacele si instalatiile de protectie impotriva pericolului de electrocutare, vor fi verificate
periodic, de regula, anual.
Art.40 Se interzice interventia la instalatiile electrice a persoanelor necalificate in meseria de
electrician, neautorizate si care sa nu fi fost instruite din punct de vedere al securitatii si sanatatii in
munca.

Elaborat: S.E.P.P. Manu Consulting Data rev.: 10.03.2020

Pag. | 4

S-ar putea să vă placă și