Sunteți pe pagina 1din 2

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi ________________ în cadrul ședinței CONSILIULUI CLASEI ____


, din cadrul Liceului Teoretic “C-tin Angelescu” Ianca / structura __________________________________
Ședința este convocată de către înv/diriginte _______________________________, al clasei _________, în
baza art. 57, 58, 59 din ROFUIP/2020.
Ordinea de zi:
- stabilirea notelor/calificativelor la purtare pentru fiecare elev al clasei, în funcție de frecvența și
comportamentul acestora în activitatea școlară și extrașcolară – sem I, an școlar 2021-2022;
- diverse.
În urma discuțiilor purtate s-a luat hotărârea ca următorii elevi să aibă nota scăzută la
purtare:

Nr. Nume și prenume elev Notă purtare


crt.

Scăderea notei la purtare este motivată de următoarele aspecte:


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Obs.
- dacă nu sunt probleme sau situații speciale legate de comportamentul elevilor se vor bara spațiile libere.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal.


ÎNV/DIRIGINTE,

PROF. __________________________________

SEMNĂTURA,

__________________________________
Membri ai consiliului clasei:

Nr. Nume și prenume Disciplina Semnătura


crt. profesor predată

PĂRINTE,
Nume și prenume: ____________________________ Semnătura: ___________________

ELEV,
Nume și prenume: ____________________________ Semnătura: ___________________

ÎNV/DIRIGINTE,

Prof. __________________________________

Semnătura,

__________________________________

S-ar putea să vă placă și