Sunteți pe pagina 1din 2

Misiunea Curții de Justiție a Uniunii

Europene este asigurarea respectării

dreptului Uniunii Europene în întreaga


Uniune Europeană.

Cum își îndeplinește această misiune?

Această instituție unică este de fapt


compusă din două instanțe distincte.

Curtea de Justiție,
care este instanța superioară...

...și Tribunalul.

Instanța superioară, Curtea de Justiție,

este compusă dintr un număr de judecători


egal cu cel al statelor membre.

Nu toți judecătorii judecă


în toate cauzele.

Fiecare cauză este atribuită unei camere.

Numărul de judecători prezenți reflectă


importanța sau complexitatea cauzei.

Judecătorii sunt asistați de avocați


generali.

La fel ca judecătorii, avocatul general


participă la ședință și ascultă părțile.

Ulterior își prezintă cu imparțialitate


propriile concluzii privind soluționarea

cauzei, înainte ca judecătorii înșiși să


decidă.

Aceste camere se ocupă


de o problematică foarte variată.

Una dintre misiunile fundamentale ale


Curții este să răspundă la întrebări ale

instanțelor naționale referitoare


la interpretarea dreptului Uniunii.

Aceasta permite tuturor


instanțelor naționale

să aplice dreptul Uniunii în același fel.

O altă misiune principală este


soluționarea litigiilor dintre

diferite instituții ale Uniunii Europene.


Comisia Europeană poate de asemenea iniția
o procedură împotriva unui stat membru

dacă apreciază că acesta a încălcat


dreptul Uniunii Europene.

Tribunalul este compus din mai mulți


judecători.

Și ei sunt repartizați pe camere de


diferite mărimi,

în funcție de importanța
și de complexitatea cauzei.

Tribunalul soluționează cauze care sunt


introduse de particulari sau de societăți,

care urmăresc anularea unei decizii


adoptate împotriva lor de o instituție

a Uniunii Europene.

Soluționează de asemenea cauze introduse

de state membre împotriva


unor decizii adoptate de Comisie.

Aceasta înseamnă că, deși Tribunalul


soluționează cauze care privesc

o problematică foarte variată...

...cauzele referitoare la mărci, la


dreptul concurenței, la agricultură

și la legislația și sancțiunile
antiteroriste ocupă un loc important.

Oricare dintre limbile oficiale ale


Uniunii Europene poate fi utilizată

în fața ambelor instanțe...

...și Curtea de Justiție asigură traducere


și interpretare dacă este necesar.

Hotărârile se publică în toate limbile


Uniunii Europene,

astfel încât toți cetățenii să poată lua


cunoștință de ele și să vadă

în ce mod sunt protejați


de dreptul Uniunii Europene.