Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a V-a

Semestrul I

Lucrare scrisă la limba şi literatura română

• Toate subiectele sunt obligatorii.


• Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute.

Subiectul I (60 de puncte)


Citeşte cu atenţie textul următor:

O văz ca prin vis. O văz limpede, așa cum era. Naltă, uscățivă, cu părul alb și creț, cu ochii căprui, cu
gura strânsă și cu buza de sus crestată în dinți de pieptene, de la nas în jos. (...) Ne duceam la umbra
dudului din fundul grădinii, la amiază. Ea își înfingea furca cu caierul de in în brâu și începea să tragă și
să răsucească un fir lung și subțire. Eu mă culcam pe spate și lăsam alene capul în poala ei. Fusul îmi
sfârâia pe la urechi. Mă uitam la cer, printre frunzele dudului. De sus mi se părea că se scutură o ploaie
albastră.
‒ Ei, ce mai vrei, îmi zice bunica. Surâsul ei mă gâdila în creștetul capului.
‒ Să spui...
Și niciodată nu isprăvea basmul. Glasul ei dulce mă legăna, genele mi se prindeau și adormeam,
uneori tresăream ș-o întrebam câte ceva; ea începea să spuie și eu visam înainte.
(Barbu Ștefănescu Delavrancea – Bunica)

Scrie răspunsul pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:


A. Limba română
1. Precizează numărul de litere și numărul de sunete din cuvintele: 6p
începea-...........................................
duceam-...........................................
2.Transcrie, din ultimul paragraf al textului dat, doua cuvinte care conțin diftongi. 6 p
....................................................................
.....................................................................
3.Construiește două enunțuri în care să demonstrezi omonimia cuvântului cer. 6 p
....................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

4.Transcrie, din text, două cuvinte folosite cu sens figurat. 6p


........................................
........................................
5. Rescrie enunțul următor, înlocuind cuvântul glasul cu un sinonim și cuvântul adormeam cu
un antonim. Glasul ei dulce mă legăna, genele mi se prindeau și adormeam.
........................................................................................................................................... 6p
B. Înţelegerea textului
1. Menționează numele autorului si titlul fragmentului citat. 6p
.................................................................................................................
2.Menționează personajele care participă la acțiune. 6 p.
................................................................................................................
3.Indică locul și timpul desfășurării acțiunii din fragmentul citat.
........................................................................................................... 6p
2. Formulează două idei principale din textul dat.
............................................................................................................ 6 p
3. Transcrie, din fragmentul citat, enunțul în care se regăsește portretul bunicii
........................................................................................................................................ 6p
Subiectul al II-lea ( 30puncte)

Redactează o compunere (un text narativ) de minimum 100 de cuvinte, în care să povesteşti o întâmplare
imaginară, petrecută în casa bunicilor tăi.
Vei urmări:
-să prezinţi o succesiune de întâmplări; 6 p.
-să oferi un titlu semnificativ; 3p.
-să foloseşti naraţiunea şi dialogul; 6p.
-să respecţi precizarea privind numărul de cuvinte; 3 p.

Notă! Respectarea, în lucrare, a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.


Vei primi 12 puncte pentru redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei – 1p.; coerenţa textului – 2
p.; registrul de comunicare, stilul şi vocabularul adecvate conţinutului – 2 p.; ortografia – 3 p.; punctuaţia
– 2 p.; aşezarea corectă a textului în pagină, lizibilitatea – 2 p.)

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

S-ar putea să vă placă și