Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL DE PREDARE - PRIMIRE AMPLASAMENT

incheiat in ziua de ____ luna __________________ anul ______

1. Subsemnatii: a) ______________________________________________
din partea beneficiarului ___________________________________________________
din partea executantului am procedat la predarea - primirea amplasamentului liber de orice
sarcina al constructiei b) _______________________________________________
_______________________________________________________________________.

2. Lucrarea este reperata cu reperi de lemn, beton, in ax si lateral preluati din


reper in reper conform planurilor de situatie sau a reperelor nr. __________________
intocmite de ________________________ aflate in dosarul care se preda primitorului.

3. La verificarea reperelor planimetrice si altimetrice in raport cu planurile


mentionate la punctul 2 s-au gasit urmatoarele nepotriviri si lipsuri __________________
_______________________________________________________________________.

4. Cercetarea si completarea acestor nepotriviri si lipsuri se va face de catre


c) _____________________________________________________________________
pana la data de _________________ dupa care se va incheia un proces verbal de
predare - primire a completarilor si corecturilor aduse, care se va consemna in acest
carnet pe filele urmatoare.

5. Conservarea, precum si eventuala reconstituire a pichetilor si reperelor


predate raman in sarcina unitatii executante.

AM PREDAT, AM PRIMIT,
Din partea beneficiarului, Din partea executantului,
______________ ______________

Observatii: Duplicatul se preda formatiei tehnice a unitatii ierarhice superioare


sefului de santier pentru evidenta si urmarirea inlaturarii eventualelor dificultati ce apar in
calea executiei.
a) Numele si prenumele, functia si unitatea delegatilor respectivi.
b) Denumirea exacta din proiect a constructiei ce se executa.
c) Denumirea unitatii care va executa aceste operatiuni.