Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUARE

1. Completează corespunzător spațiile puctate:

Statul democratic este întemeiat pe .................................................... Legea fundamentală


a statului este ................................. Ea a fost revizuită în forma actuală în anul .............. și este
alcătuită din ..................................... și .......................................

2. Dă exemple de două principii, respectiv două valori promovate de Constituția


României.

Principii Valori

3. Asociază cuvintele din coloana A cu cele din coloana B:

 Autoritatea legislativă  fiecare individ poate să se organizeze


alături de alte persoane în partide
politice, sindicate, uniuni, ligi etc.
 Pluralismul  judecă încălcarea legilor.
 Forme de asociere  existența mai multor partide.
 Autoritatea judecătorească  elaborează legi.
 Principiul separației puterilor în stat  împărțirea puterii între mai multe
autorități
 Autoritatea executivă  are în vedere existența mai multor
forme de asociere.
 pune în executare legile.