Sunteți pe pagina 1din 1

EVALUARE

1. Răspunde cu adevărat (A) sau fals (F). 2p


□ Parlamentul are rolul de a elabora legile.
□ În fruntea unei monarhii se află un președinte.
□ Președintele României este ales pentru un mandat de 5 ani.
□ Prefecții sunt reprezentanții Guvernului în teritoriu.
2. Completează spațiile libere cu răspunsul corect. 2p
Model: ● Statul de drept există într-o societate.........................
democratică .
● România este o republică .... .
● Prima Constituție a României a fost adoptată în anul .... .
● Principiul pluralismului politic presupune .... .
● Parlamentul României este format din Senat și .... .
3. Asociază elementele din prima coloană cu cele din a doua coloană. 1,50p
1. Constituție a) autoritate executivă
2. Parlament b) suveranitatea poporului
3. Președinte c) autoritate judecătorească
4. Guvern d) autoritate legislativă
5. Justiție e) dreptul la asociere
6. Stat de drept f) lege fundamentală
g) conducător al statului
4. Privește imaginea alăturată. Numește un 1p
drept și o responsabilitate asociată acestuia,
la care imaginea ar putea face referire.
5. Realizează un text de 8-10 rânduri în care să precizezi de ce trebuie să respec-
tăm drepturile omului. 2,50p
Indicație: În redactarea textului vei urmări exprimarea clară, argumentarea opiniei
și folosirea unor concepte/ idei/ informații/ termeni specifici educației sociale.
Punctaj/ cerință Detaliere punctaj
Cerința 1 - 2 puncte 4 x 0,50
Cerința 2 - 2 puncte 4 x 0,50
Cerința 3 - 1,50 puncte 5 x 0,30
Cerința 4 - 1 punct 2 x 0,50
Încadrarea în cerință, exprimare clară, argumentarea opiniei 3 x 0,50
Cerința 5 - 2,50 puncte Prezentarea unor concepte/ idei/ informații/ termeni specifici educației sociale 0,50
Încadrarea în numărul de rânduri 0,50
Se acordă un punct din oficiu. Total - 10 puncte
52