Sunteți pe pagina 1din 3

Evaluare sumativă

Diversitatea si organizarea organismelor vii


Numele Prenumele_____________________ Nota_________
Nr Itemi Puncta
. j
1. Definește noțiunile. 0
Nutriție parazită- 1
2
Animal poichiloterm- 3
4
2. Completați spațiile libere. 0
Râmele se mișcă cu ajutorul ____________ .Ochii la melcul de livadă se află pe 1
_____________.Cochilia moluștelor este alcătuită din _____________ și ___________. 2
Oamenii se infecteză cu viermi prin __________, iar tratarea termică a _____________ este o 3
măsură de ________________. _____________ sunt organe tactile ale mamiferelor. 45678

3. Determină care care sunt caile de infestare cu tenia boului. 0


1
2
3
4
5
6
7

a.Indică 3 masuri eficiente de protecție împotriva acestui parazit


-
-
-
4. Identificați 3 particularități structurale ale amfibienilor, ce le poate denumi mai 0
evoluate decât peștii. 1
Pești Amfibieni 2
__________________ __________________ 3
__________________ __________________ 4
__________________ __________________ 5
6
5. Completați tabelul. 0
1
2
3
4
5
Păsări 6
7
8
9

6.
7.

Formulează o concluzie cu cuvinte proprii.


Care sunt aspectele principale ale mamiferelor, ce le face sa fie cele mai superioare
dintre toate organismele.

8.
Nominalizează 3 pasări și 3 mamifere pe cale de dispariție din R.Moldova, și cauza
acestora.

- -
- -
- -

Nota Total
10 9 8 7 6 5 4
Punctaj 61-60 59-56 55-50 49-43 42-36 35-29 28-22

S-ar putea să vă placă și