Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU FIȘĂ DE LUCRU

1.Scrie numerele: 1.Scrie numerele:


a) din 5 în 5,de la 720 la 750; a) din 5 în 5,de la 720 la 750;
b) din 10 în 10,de la 960 la 820. b) din 10 în 10,de la 960 la 820.
2.Ordonează crescător numerele: 2.Ordonează crescător numerele:
712, 1000, 188, 1, 905, 453, 760, 999. 712, 1000, 188, 1, 905, 453, 760, 999.
3.Scrie numerele date de la cel mai mare lacel mai mic: 3.Scrie numerele date de la cel mai mare lacel mai mic:
a) 515, 551, 511, 555, 505, 550; a) 515, 551, 511, 555, 505, 550;
b) 28, 82, 182, 281, 821, 808, 888. b) 28, 82, 182, 281, 821, 808, 888.
4.Scrie toate numerele: 4.Scrie toate numerele:
a) mai mici decât 475,formate numai din sute; a) mai mici decât 475,formate numai din sute;
b)mai mici decât 475 și mai mari decât 400, formate numai din b)mai mici decât 475 și mai mari decât 400, formate numai din
sute și zeci. sute și zeci.
5.Scrie toate numerele cuprinse între 0 și 1 000,care: 5.Scrie toate numerele cuprinse între 0 și 1 000,care:
a) au pe poziția unităților și pe cea a sutelor cifra 7; a) au pe poziția unităților și pe cea a sutelor cifra 7;
b) au pe poziția unităților cifra 3 și pe cea a sutelor cifra 5. b) au pe poziția unităților cifra 3 și pe cea a sutelor cifra 5.
6.Scrie semnul corespunzător ( < ; = ; > ) între perechile de 6.Scrie semnul corespunzător ( < ; = ; > ) între perechile de
numere date. numere date.
435 și 379; 23 și 423; 435 și 379; 23 și 423;
429 și 459; 439 și 433. 429 și 459; 439 și 433.
7. Care sunt numerele natural cu cifra zecilor 3, cea a unităților 7. Care sunt numerele natural cu cifra zecilor 3, cea a unităților
1,iar cifra sutelor mai mica decât 7? 1,iar cifra sutelor mai mica decât 7?
8.Află cel mai mare,apoi cel mai mic număr de trei cifre, știind 8.Află cel mai mare,apoi cel mai mic număr de trei cifre, știind
că cifra zecilor este 6. că cifra zecilor este 6.
9. Scrie cel mai mare,apoi cel mai mic număr natural care se 9. Scrie cel mai mare,apoi cel mai mic număr natural care se
poate scrie cu trei cifre diferite. poate scrie cu trei cifre diferite.
10. descoperă regula apoi scrie, în fiecare caz,încă trei numere 10. descoperă regula apoi scrie, în fiecare caz,încă trei numere
care să continue șirul: care să continue șirul:
a) 311; 322; 333; ______; ______; ______ . a) 311; 322; 333; ______; ______; ______ .
b)432; 533; 634; ______; ______; ______ . b)432; 533; 634; ______; ______; ______ .

S-ar putea să vă placă și