Sunteți pe pagina 1din 19

DISCIPLINA ȘCOLARĂ: EDUCAȚIE PENTRU SOCIETATE, CLASA A VII-A

Unitatea de învățare I: RESPONSABILITATEA

Unități de Nr. de Unități de conținut Activitățile de învățare principale și elemente de Nr. de Data Notă
competențe ord. produs (dacă e cazul) ore

Lecție introductivă în Exercițiu de reflecție despre comportamentele 1


-Descrierea studiul disciplinei observate datorită celor învățate la lecțiile de Educație
mecanismelor Educație pentru pentru societate (EPS).
legale de protecție a societate
drepturilor și Gruparea după criterii prestabilite a comportamentelor
libertăților observate.
omului/copilului.
Explicarea demersului școlar la EPS în anul curent de
-Aplicarea regulilor studii.
și legilor pentru
convețuire Elaborarea unei liste de așteptări: ”Cele mai
pașnică, în importante trei așteptări de la orele de Educație
societatea pentru societate”
democratică.
Familiarizarea cu modalitatea de evaluare și cu lista
-Evaluarea regulilor descriptorilor de competență.
și regulamentelor Extindere:
școlare din
perspectiva Elevii sunt rugați să discute cu părinții, cu alți adulți,
respectării cu prietenii despre valorile care îi ghidează în viață.
corectitudinii,
Elevii sunt invitați să se gândească la valorile lor
echității,
personale și să identifice 1-2 valori care consideră ca
dreptății etc.
i-ar caracteriza.
-Identificarea 1. Valori personale și Discuție despre valorile care îi caracterizează și îi 1
valori comune ghidează în viață.
strategiilor
de gestionare a Exercițiul ”Valorile mele”: Elevii/elevele selectează
riscurilor în șapte valori, le ierarhizează pe o scară de la 0-10.
procesul de
exercitare a Încercuirea a trei din cele șapte, pe care le consideră
drepturilor și cele mai importante.
responsabilităților.
Discuție în baza procesului de învățare.
-Exprimarea opiniei 2. Natura 1
Discuție ghidată despre ce este responsabilitatea.
critice responsabilităților
pentru a influența umane Elevii/elevele numesc câteva exemple de
constructiv responsabilități pe care le au.
procesul decizional
la nivel de
În grupuri mici elevii/elevele discută despre
clasă/școală.
responsabilitățile față de diferite grupuri de persoane
și întocmesc o listă de responsabilități: față de familie/
-Manifestarea
școală/ colegi/ profesori/societate și totodată și
inițiativei
responsabilitățile pe care le au alți oameni față de
pentru proiectarea
ei/ele.
unor acțiuni
de respectare și
Prezentare în grupul mare a rezultatelor discuțiilor din
promovare a
grupurile mici. Proces de reflecție în baza celor
drepturilor omului
prezentate, discutate în grup.

Extindere:
Cadrul didactic invită elevii să se gândească la
-Cooperarea
responsabilități pe rețelele sociale și cum adesea,
constructivă
mediul online contribuie la perceperea unei
în soluționarea unor
responsabilități mai reduse.
probleme
specifice instituției.
Elevii/elevele au sarcina de a identifica anumite
comportamente de pe rețele de socializate unde cred
că trebuie ceva de făcut/cineva trebuie să intervină.
3. Responsabilitatea Discuție ghidată despre responsabilitatea legală și
legală și responsabilitatea morală.
responsabilitatea
morală Elevii/elevele prezintă câteva exemple de situații-
problemă de pe rețele de socializare.

În grupuri de 3-4 persoane analizează un studiu de


caz, conform algoritmului propus. Prezintă rezultatele
discuțiilor în grupul mare. Debrifarea procesului de
învățare.

Extindere:
Elevii/elevele sunt invitați/te să se gândească la modul
în care sunt respectate legile/regulile în școală?

4. Responsabilitatea în Prezentare și discuție în baza regulior din școală. 1


luarea deciziei
Exercițiul ,,A cui este problema?’’: profesorul
împreună cu elevii/elevele exersează un exemplu de
identificare a problemei și a părților implicate.
Grupurile identifică problema, părțile implicate și
responsabilitățile acestora. Stabilesc numărul de
puncte pentru fiecare membru, în funcție de numărul
de părți identificate.(ex. grupul X a identificat trei părți
implicate, respectiv, fiecare elev/elevă din grup deține
câte trei puncte).

Membri fiecărui grup distribuie punctele sale părţilor


implicate în funcţie de modul în care consideră că
fiecare parte poartă răspundere în problema abordată.
Expun deciziile în grup și totalizează punctele
acordate fiecărei părţi. Prezentare și discuție în grupul
mare asupra procesului.
Extindere:
Să se gândească la o situație când le-a fost complicat să
ia o decizie.
5. Situație de dilemă: Discuție ghidată în baza temei de acasă. 1
cum procedez?
Profesorul împreună cu elevii, analizează o dilemă,
concentrându-se asupra motivelor din două puncte de
vedere: pozitiv (+) și negativ (-). Elevii/elevele în
grupuri mici, perechi analizează studiu de caz/dilemă
completând tabelul.

Prezentarea în grupul mare. Discuție ghidată în grupul


mare.

Extindere: Discuții cu prietenii, părinții despre pași pe


care îi parcurg în rezolvarea unei dileme.
Căutare de informație despre Comerțul Echitabil (Fair
Trade).
6. Lecția 6. Pași în Discuție în grupul mare despre pașii parcurși în 1
analiza unei dileme rezolvarea unei dileme.

Elevii/elevele analizează un studiu de caz/dilemă, în


baza unui algoritm .
În grupuri mici sau perechi elevii/elevele analizează
un studiu de caz, aplicând instrumentul pentru
analiza şi rezolvarea dilemelor, relatat în Fișa 1
pentru elevi.
Prezentarea rezultatelor în grupul mare.
Discuție despre proces.
Extindere: Cadrul didactic invită elevii/elevele să
continue să se documenteze despre Comerțul
Echitabil.

7. Reflecție asupra 1
Rememorarea subiectelor, activităților de învățare și a
unității de învățare
Responsabilitatea metodelor de lucru utilizate pe parcursul orelor.

Varianta 1. Studiu de caz „În mâinile noastre”.

Varianta 2. Elevii/elevele elaborează un slogan despre


responsabilitate și decid dacă va fi unul personal sau
al clasei.

Reflecții în perechi în baza listei de descriptori


(situații/ cazuri și comportamente corespunzătoare
valorilor, atitudinilor, abilităților și cunoștințelor
asociate cu înțelegere critică).

Debrifare, lecții învățate și concluzii.

Unitatea de învățare II: Legea pentru toți

Unități de Nr. de Unități de conținut Activitățile de învățare principale și elemente de Nr. de Data Notă
competențe ordine produs (dacă e cazul) ore
1. Legea pe înțelesul Elevii comentează când ultima oară au fost în contact 1
-Descrierea tuturor. cu legea.
mecanismelor
legale de protecție a Discuție ghidată despre importanța/ rolul legii într-o
drepturilor și societate democratică.
libertăților
omului/copilului. Analiza situațiilor imaginare din două perspective:
lege bună sau lege rea.

-Aplicarea regulilor În grupuri mici, elevii identifică factori/ criterii care


și fac ca o lege să fie bună.
legilor pentru Extindere: Individual sau în perechi, propun o idee de
convețuire lege nouă, pe o temă la alegerea lor.
pașnică, în
2-3. Lecția 2 2
societatea Justiția distributivă,
democratică. corectivă și
procedurală. Discuție ghidată despre ce legi ar dori să fie
promovate în societatea noastră.
-Evaluarea regulilor
Exercițiu de reflecție, individual sau în perechi, asupra
și
unei/ unor imagini.
regulamentelor
școlare din
Concluzii despre cele trei tipuri de justiție și rolul
perspectiva
fiecăreia în asigurarea unui stat bazat pe supremația
respectării
legii.
corectitudinii,
echității,
Extindere: Elevii/elevele vor discuta cu părinții sau cu
dreptății etc.
prietenii despre o lege care li se pare corectă și o lege
care li se pare incorectă .

Lecția 3
Elevii/elevele prezintă exemple de legi care li se par
-Identificarea corecte sau/ și incorecte.
strategiilor
de gestionare a În grupuri mici, elevii analizează studii de caz și le
riscurilor în atribuie uneia dintre cele 3 tipuri de justiție.
procesul de
exercitare a Formularea de concluzii/ lecții învățate despre rolul
drepturilor și celor trei tipuri de justiție în asigurarea supremației
responsabilităților. legii.

4. Copiii în contact cu Exercițiul ,,Adevărat sau fals’’ - elevii /elevele decid


-Exprimarea opiniei legea. dacă o afirmație este adevărată sau falsă, argumentând
critice
punctul de vedere.
pentru a influența
constructiv
Reflecție în grupul mare: Ce se întâmplă copiilor care
procesul decizional
încalcă legea?
la nivel de
clasă/școală.
Discuții în baza unui studiu de caz privind respectarea
legii de către copii.
-Manifestarea
inițiativei Concluzie în grupul mare despre protecția legală a
pentru proiectarea adolescenților care vin în contact cu legea.
unor acțiuni
de respectare și 5. Pedeapsă versus Elevii/elevele citesc materialul resursă „Lista 1
promovare a educație pedepselor”.
drepturilor omului.
Discuție în grupuri mici despre pedepsele care
respectă drepturile omului și demnitatea umană.
-Cooperarea
constructivă Elevii/elevele discută despre rolul pedepsei versus
în soluționarea unor educației în diferite situaţii.
probleme
specifice instituției. Extindere: Elevii /elevele identifică un exemplu de
conflict cu soluție de rezolvare care presupune o
abordare pozitivă.

6-7 Justiția restaurativă Lecția 6 2


Profesorul povestește elevilor/elevelor o situație semi-
-Valorificarea
ipotetică.
sistemului
de reprezentare a
Discuție despre cine și cum este afectat de această
opiniei
situație? Care alte persoane, în afară de cei trei elevi,
elevilor la nivelul
ar putea fi afectate? Ce poate fi făcut pentru a repara
instituției de
situația?
învățământ
Discuție ghidată despre măsurile restaurative.

Extindere: Identificarea de situații în care elevii au


făcut (intenționat sau din greșeală) ceva care a afectat
negativ pe altcineva sau în care ei au fost afectați
negativ de acțiunile (intenționate sau neintenționate)
cuiva.

Lecția 7
Elevii actualizează ideile de bază de la lecția
anterioară.

Discuție în perechi despre situațiile identificate în


cadrul temei pentru acasă.

Reflecții în baza unor situații.

Cadrul didactic invită elevii/elevele să propună alte


soluții restaurative sau să adreseze întrebări/
comentarii.

8. Reflecție asupra 1
Varianta I
unității de învățare.
Rememorarea procesului
Reflecție în perechi în baza listei de descriptori
(situații/ cazuri și comportamente corespunzătoare
valorilor, atitudinilor, abilităților și cunoștințelor
asociate cu înțelegere critică).
Planificarea acțiunilor viitoare.

Unitațile de învățare III-IV: Școala – comunitatea democratică. Starea de bine – soluții la problemele școlii.

Unități de Nr. de Unități de conținut Activitățile de învățare principale și elemente de Nr. de ore Data Notă
competențe ordine produs (dacă e cazul)

1. Starea de bine – Profesorul explică modul în care se va desfășura 1


drepturile și procesul pe parcursul semestrului II.
responsabilitățile
fiecăruia în școală. În grupuri mici, elevii identifică aspecte ale stării de
bine în clasă, școală, grupul de prieteni/ semeni, în
grupurile extrașcolare, familie etc.

Definirea conceptului starea de bine.


Extindere: Elevii identifică cel puțin o schimbare (sau
mau multe) care poate fi făcută în școală pentru a
îmbunătăți starea de bine și să completeze (pentru
Descrierea fiecare schimbare) fișa de reflecție.
mecanismelor 2. Discuție în grup despre potențialele schimbări pe care 1
Identificarea
legale de protecție a ei le-au identificat.
riscurilor și a
drepturilor și potențialelor
libertăților Prezentarea schimbărilor propuse.
schimbări în școală
omului/copilului.
Discuție ghidată despre propunerile de schimbări
propuse, riscuri și combinarea propunerilor
asemănătoare.

Extindere: Elevii se documentează despre ce include


un chestionar în scopul cercetării unei probleme.
3. Elevii își reamintesc lista de potențiale schimbări pe 1
Elaborarea
care le-au identificat.
chestionarului pentru
cercetarea stării de
bine Elevii/elevele în grupuri mici pregătesc un chestionar
pentru elevi/eleve de gimnaziu/liceu /primar, personal
auxiliar-bibliotecară, psiholog, profesor de sprijin etc.

Grupurile prezintă pe scurt chestionarul adaptat și


colectează feedback de la colegi.

Extindere: Reflecții asupra specificului aplicării


chestionarului la diferiți subiecți din școală.

4. Elevii/elevele în grupuri mici fac un plan pentru 1


Plan de aplicare a
aplicarea chestionarului.
chestionarului
Prezentarea planului de aplicare a chestionarului.

Pregătirea unui discurs pe care îl vor folosi cu


potențialii participanți la cercetare.
Joc de rol în aplicarea chestionarului, în rolul de
intervievator și intervievat.

Extindere: elevii/ elevele aplică chestionarele cu


grupul de respondenți stabilit.

5. Profesorul explică cum pot fi analizate datele. 1


Analiza rezultatelor
chestionării
Elevii/elevele analizează informațiile obținute și
pregătesc o scurtă prezentare a părerilor persoanelor
din grupul respectiv.

Discuție ghidată despre cum a decurs procesul de


analiză a datelor din chestionar, ce obstacole au
întâlnit și cum le-au depășit.

Extindere: Pregătirea prezentării rezultatelor analizei


-Aplicarea regulilor chestionarelor
și
legilor pentru 6. Grupurile prezintă informațiile obținute prin aplicarea 1
convețuire Stabilirea
chestionarelor.
pașnică, în societatea schimbărilor
democratică. așteptate
Discuție ghidată pentru a identifica schimbări propuse
de cei chestionați.

Exercițiu de votare a schimbărilor propuse de


participanții la cercetare.

Elevii/elevele verifică dacă toate grupurile de


participanți la viața școlii sunt reflectate de aceste
schimbări.

7. Rezultat – cum ne- În perechi fiecare elev / elevă își amintesc despre o 1
am simți dacă s-ar situație din viața sa în care s-a schimbat ceva. Elevi
produce schimbarea? voluntari / eleve voluntare prezintă ceea ce au discutat
în perechi.

Profesorl ghidează o discuție despre cum schimbarea


produce un anumit efect.

Elevii/elevele în grup discută despre schimbările de pe


listă răspunzând la întrebări.

Extindere: Discuții cu prietenii, colegii, părinții despre


efectele potențialelor schimbări.

8. Identificarea Elevii/elevele își reamintesc lista cu propuneri de 1


potențialelor schimbări.
obstacole în
realizarea schimbării În grupuri analizează o schimbare propusă,
identificând obstacole ce ar putea să apară în calea
realizării schimbării respective.

Grupurile fac schimb de foi și identifică modalități de


depășire a obstacolelor identificate de colegii/colegele
lor.

Profesorul facilitează o discuție despre procesul de


lucru.

Extindere: Discuții cu semenii, prietenii, părinții


despre înlăturarea și prevenirea obstacolelor la
schimbările propuse.

9. Modalități de Fiecare grup prezintă obstacolele și modalitățile de 1


prevenire și depășire depășire a lor.
a obstacolelor
Profesorul ghidează o discuție cu elevii/elevele despre
procesul de identificare a potențialelor obstacole și
-Evaluarea regulilor modalitățile de depășire a acestora.
și
regulamentelor Extindere: Reflecții asupra persoanelor din școală și
școlare din din afara acesteia care ar putea contribui la prevenirea
perspectiva și înlăturarea obstacolelor identificate de clasă.
respectării 10. Consultarea opiniei Varianta A 1
corectitudinii, elevilor și angajaților
echității, școlii: reflecții după Profesorul explică elevilor/elevelor că vor realiza Axa
dreptății etc. proces, drept și timpului a experienței lor de la începutul cercetării
responsabilitate despre starea de bine.
În grupuri mici sau în perechi, elevii/elevele trasează o
axă în 2 părți: trecut, prezent și viitor.
În grupuri mici, elevii reflectează și completează Axa
timpului.

Elevii/elevele împărtășesc ideile și discută despre cum


își imaginează acest proces de prezentare a rezultatelor
și propunerilor pentru planul de activitate.

Varianta B
Inspectorii stării de bine
În perechi elevii/elevele identifică indicatori ai stării
de bine în școală.
Elevii/elevele se reunesc cu altă pereche și discută
lista de idicatori.

Grupurile reunite prezintă clasei lista și fac o listă


comună a clasei.
Elevii/elevele compară definiția conceptului de la
prima lecție cu indicatorii care au reieșit din
consultare.

Profesorul facilitează o discuție despre rolul


consultării opiniei cetățenilor într-un proces
democratic.

Extindere: Elevii/elevele identifică structurile de


-Identificarea conducere și decizionale din școală (administrația,
strategiilor Consiliul de Administrație, Consiliul profesoral,
de gestionare a Comitetul părinților, Consiliul elevilor etc.)
riscurilor în
procesul de exercitare
11. Formularea Elevii/elevele spun pe scurt ce structuri au identificat 1
a
propunerilor pentru ale adulților și ale elevilor și care este rolul.
drepturilor și
planul de acțiuni al
responsabilităților.
școlii Profesorul:
-Informează elevii/elevele despre faptul că au sarcina
de a pregăti un document pe care să îl transmită
administrației școlii sau altor parteneri, care pot fi
implicați în realizarea schimbărilor propuse de ei.
-Explică algoritmul de structurare a fiecărei schimbari
pe care o propun.

Fiecare grup completează tabelul pentru o schimbare.

Extindere: Să împărtășească propunerile din tabel cu


semenii, prietenii, părinții, profesorii, alt personal din
școală, care pot sugera idei sau persoane responsabile
de anumite acțiuni referitor la starea de bine.
12. Redactarea Grupurile redactează propriul tabel după reflecțiile de 1
propunerilor în baza acasă.
feedbackului
Prezentarea propunerilor în grupul mare.
Profesorul invită două-trei persoane voluntare să pună
împreună textele realizate și să le tehnoredacteze.

Profesorul informează elevii/elevele despre prezentare


publică a propunerilor lor în planul de activitate.

Reflecție a modului în care a decurs proiectul lor.

13. Roluri și Discuție despre modul în care va fi realizată 1


responsabilități prezentarea.
pentru prezentarea Împărțirea responsabilităților pentru prezentare.
-Exprimarea opiniei propunerilor
critice Finalizarea conținutului prezentării.
pentru a influența
constructiv
procesul decizional la Exercițiul de simulare a prezentării.
nivel de
clasă/școală. Profesorul discută individual cu persoanele invitate la
evenimentul de prezentare.
14-15. Prezentarea și Cadrul didactic, împreună cu elevii/elevele, decid 2
negocierea asupra modalității de organizare a prezentării
propunerilor în
planul de acțiuni
Desfășurarea prezentărilor conform instrucțiunilor.

Elevii/elevele negociază cu invitații propunerile,


inclusiv cine și ce responsabilități își asumă în
legătură cu propunerile formulate și colectează
feedbackul partenerilor.
Profesorul transmite elevilor/elevelor mesaj de
încurajare /de felicitare.

Discuție despre cum s-au simțit, ce a fost util, ce ar


modifica data viitoare etc.
16. Definitivarea Discuție reflexivă după evenimentele de prezentare. 1
propunerilor în
Planul de activitate al În grupuri mici, definitivează propunerile în baza
școlii
comentariilor și sugestiilor primite de la parteneri în
timpul prezentărilor.

Prezintarea întregii clase a propunerilor definitivate.

În grupuri mici, formulează demersuri adresate


partenerilor. Prezentarea și redactarea demersurilor
către parteneri.

-Manifestarea
17. Reflecție asupra Proces de reflecție organizat în două etape: 1
inițiativei
unității de învățare -elevii/elevele își reaminteasc pașii parcurși și discută
pentru proiectarea
unor acțiuni despre elemente concrete;
de respectare și -elevi/elevele reflectează asupra elementelor de
promovare a proces și rezultat.
drepturilor omului.
În perechi reflectează asupra competențelor
dezvoltate.

Discuție generală/ prezentare în fața întregii clase, a


unor situații pe care le-au putut conecta cu anumiți
descriptori de competență.

Reflectii finale.

-Elaborarea unui
demers în vederea
soluționării unor
probleme ale
instituției,
respectând drepturile
membrilor
comunității
școlare.

-Cooperarea
constructivă
în soluționarea unor
probleme
specifice instituției.
-Valorificarea
18. Lecția de reflecţie la Varianta I 1
final de an școlar Elevii/elevele prin asocieri exprimă/notează ceea ce au
studiat/au simțit/au perceput în anul curent la
disciplină.
Varianta II
Elevii/elevele selectează imaginea care reprezintă cel
mai bine modul în care s-au simțit/văzut la lecțiile de
EPS.

Profesorul explică, în baza unor exemple, noțiunea de


indicator.
În perechi și în grupuri mici stabilelesc trei indicatori
care caracterizează școala ca o comunitate
democratică.
Elevii/ elevele elaborează o listă comună de
indicatorii, ierarhizâdu-i pe o scală de la 1 la 10, și
apreciază situația curentă referitor la indicatori din
școala lor și propun soluții pentru îmbunățirea
situației.
Discuție finală despre procesul de reflecție.