Sunteți pe pagina 1din 6

Maria Grecu

Școala Gimnazială Ion Creangă

Triunghiul echilateral

Definiție
Triunghiul cu toate laturile congruente se numește triunghi echilateral.

A
AB=BC=AC ⇒ ABC - echilateral

B C

Construcție
C

A B A B

C
Etape
1. Construim segmentul AB;
2. Luăm în deschizătura compasului, o distanță egală cu lungimea AB;
3. Așezăm acul compasului în punctul A și trasăm un arc mic de cerc
deasupra(sau dedesubtul) segmentului AB;
Maria Grecu
Școala Gimnazială Ion Creangă

4. Așezăm acul compasului în punctul B și trasăm încă un arc mic de cerc


deasupra(sau dedesubtul) segmentului AB, astfel încât să se intersecteze
cu primul.Punctul de intersecție al celor două arce, este al treilea vârf al
triunghiului;
5. Unim punctul obținut, cu capetele segmentului AB, obținând astfel un
triunghi echilateral.
Observație
Perimetrul unui triunghi echilateral cu latura de lungime l, este egal cu 3·l.
= 3·l

Problema 1
Ipoteză : ABC – echilateral A
= 15cm
Concluzie : AB=? 15
Rezolvare
ABC – echilateral ⇒ = 3·l
3·AB=15cm B C
AB=15:3=5cm
Proprietăți
Teorema 1. Unghiurile unui triunghi echilateral sunt congruente între ele.
Reciproca Teoremei 1. Dacă unghiurile unui triunghi sunt congruente între ele,
atunci triunghiul este echilateral.
Observație
Ținând cont de faptul că suma măsurilor unghiurilor unui triunghi este 180°,
obținem că toate unghiurile unui triunghi echilateral au măsura de 60°.

A
ABC – echilateral ⇒ ∢A ∢B ∢C
∢A ∢B ∢C ⇒ ABC - echilateral

B C
Maria Grecu
Școala Gimnazială Ion Creangă

Problema 2
A D
60° Ipoteză: ABC
AD ‖ BC
∢DAC = 60°
∢ABC = 60°
B C Concluzie: ABC – echilateral

Demonstrație
AD BC ⇒ ∢DAC ∢ACB(alterne interne) ⇒ ∢ACB = 60°
AC-secantă
În ABC , avem ∢ABC + ∢ACB + ∢BAC = 180°
60° + 60° + ∢BAC = 180°
∢BAC = 180° - 120°
∢BAC = 60°
⇒ ∢ABC ∢ACB ∢BAC ⇒ ABC – echilateral

Teorema 2. Într-un triunghi echilateral, bisectoarea, înălțimea și mediana


corespunzătoare fiecărei laturi coincid, și sunt incluse în mediatoarea acesteia.
Reciproca Teoremei 2. Dacă într-un triunghi, bisectoarea, înălțimea și mediana
corespunzătoare fiecărei laturi coincid, și sunt incluse în mediatoarea acesteia,
atunci triunghiul este echilateral.
Problema 3
A Ipoteză: ABC - echilateral
AD ⏊ BC
AD BC={E}
Concluzie: BCD - isoscel
Demonstrație
AE ⏊ BC ⇒ AE-înălțime în ABC
B E C ABC echilateral, AE-înălțime ⇒ AE-bisectoare
⇒ ∢BAD ∢CAD
ABD echilateral ⇒ AB=AC=BC
D În ABD și ACD, avem:
AB=AC
∢BAD ∢CAD ⇒ ABD ACD
AD-latură comună (LUL) ⇓
BD=CD
Maria Grecu
Școala Gimnazială Ion Creangă

Proprietate
Dacă un triunghi isoscel are un unghi cu măsura de 60°, atunci triunghiul este
echilateral.

ABC isoscel ⇒ ABC echilateral


∢B=60°
60°

B C

Problema 4
A Ipoteză: ABC isoscel
AB=AC=10cm
M-mijlocul lui BC
∢BAM=30°
Concluzie : =?

B M C

Rezolvare
În triunghiul ABC, M-mijlocul lui BC, AB=AC ⇒ AM-mediana
corespunzătoare bazei ⇒ AM-bisectoare ⇒ ∢BAC=2·∢BAM= 2·30°= 60°
⇒ ABC echilateral
= 3·AB=3·10=30cm

Problema 5 (N. Ghiciu-Matematică, Manual pentru clasa a VI-a -EDP)


L
Ipoteză: LMN
A MA⏊LN, A LN
LB⏊MN, B MN
∢LMA ∢NMA
M B N ∢MLB ∢NLB
Concluzie: LMN – echilateral
Maria Grecu
Școala Gimnazială Ion Creangă

Demonstrație
MA⏊LN ⇒ MA-înălțime ⇒ LMN-isoscel cu LM=MN (1)
∢LMA ∢NMA ⇒ MA-bisectoare

LB⏊MN ⇒ LB-înălțime ⇒ LMN-isoscel cu LM=LN (2)


∢MLB ∢NLB ⇒ LB-bisectoare

Din (1) și (2) avem că LM=LN=MN ⇒ LMN-echilateral

Problema 6 (D. Linț- Matematică, Manual pentru clasa a VI-a -EDP)

A
Ipoteză: ABC-echilateral
BD=DE=EC, D,E BC
AM-bisectoarea ∢BAC, M BC
Concluzie: a)M-mijlocul DE
P Q b)d(D,AC)=d(E,AB)

B D M E C

Demonstrație
a) ABC-echilateral ⇒ AB=BC=AC
∢BAC ∢B ∢C
ABC-echilateral, AM-bisectoare ⇒ AM-înălțime
În ABD și ACE, avem:
AB=AC
∢B ∢C ⇒ ABD ACE (LUL)
BD=CE ⇓
AD=AE

ADE-isoscel, cu baza DE
În ADE, AD=AE ⇒ AM-mediană ⇒ DM=ME ⇒ M-mijlocul DE
AM-înălțime

b)Fie EP⏊AB, P AB ⇒ d(E,AB)=EP


Fie DQ⏊AC, Q AC ⇒ d(D,AC)=DQ
Maria Grecu
Școala Gimnazială Ion Creangă

Din BD=EC ⇒ BD+DE=DE+EC ⇒ BE=DC


În CQD și BPE, avem:
CD=BE
∢B ∢C ⇒ CQD BPE(LUU)
∢CQD ∢BPE ⇓
DQ=PE

d(D,AC)=d(E,AB)

Surse imagini :
https://ipb.ro/instrumente-de-desen-si-proiectare/instrumente-de-desen-si-proiectare-compas/br-compas-380mm-albastru-azur-brunnen-
4954033
https://giphy.com/search/triangles
https://pixy.org/4186622/
https://www.dreamstime.com/illustration/cartoon-triangle.html

S-ar putea să vă placă și