Sunteți pe pagina 1din 3

Clasa a VI-a

Breviar teoretic

Cazurile de construcție a triunghiului

1. Cazul L.U.L. (latură-unghi-latură) se referă la construcția unui triunghi


când cunoaștem lungimile a două laturi și măsura unghiului determinat de
acestea.
Construim triunghiul ABC când cunoaștem: AB=a cm, AC=b cm și ∢A=.
 Pasul 1: construim folosind rigla gradată segmentul AB de lungimea
dată.
 Pasul 2: construim folosind raportorul unghiul cu vârful în A, de
măsura dată, având una din laturi, AB.
 Pasul 3: folosind rigla gradată măsurăm pe a doua latură a unghiului și
construim segmentul AC de lungimea dată.
 Pasul 4: unim A cu C și B cu C.

2. Cazul U.L.U. (unghi-latură-unghi) se referă la construcția unui triunghi


când cunoaștem măsurile a două unghiuri și lungimea laturii cuprinse între
acestea.

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
Email: ionelaturturean@gmail.com
Construim triunghiul ABC când cunoaștem: AB=a cm, ∢A= și ∢B= .
 Pasul 1: construim folosind rigla gradată segmentul AB de lungimea
dată.
 Pasul 2: construim folosind raportorul unghiul cu vârful în A, de
măsura dată, având una din laturi, AB.
 Pasul 3: construim folosind raportorul unghiul cu vârful în B, de
măsura dată, având una din laturi, AB.
 Pasul 4: obținem al treilea vârf al triunghiului la intersecția laturilor
celor două unghiuri, diferite de AB, punctul C.

3. Cazul L.L.L. (latură-latură-latură) se referă la construcția unui triunghi


când cunoaștem lungimile celor trei laturi.

Construim triunghiul ABC când cunoaștem: AB=c cm, AC=b cm, BC=a cm.
 Pasul 1: construim folosind rigla gradată segmentul AB de lungimea
dată.

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
Email: ionelaturturean@gmail.com
 Pasul 2: folosind compasul construim un arc de cerc cu centrul în A și
raza de lungime AC.
 Pasul 3: folosind compasul construim un arc de cerc cu centrul în B și
raza de lungime BC.
 Pasul 4: obținem al treilea vârf al triunghiului la intersecția celor două
arce de cerc.

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
Email: ionelaturturean@gmail.com

S-ar putea să vă placă și