Sunteți pe pagina 1din 3

CLASA: A VII-A

BREVIAR TEORETIC ȘI EXEMPLE

Poligoane regulate înscrise într-un cerc


Definiție
Poligonul convex care are toate laturile congruente și toate unghiurile
congruente se numește poligon regulat.
Definiție
Cercul care conține toate vârfurile unui poligon se numește cercul
circumscris acestuia.
Definiție
Poligonul care are toate vârfurile pe un cerc se numește poligon înscris în
acel cerc.
Orice poligon regulat poate fi înscris într-un cerc.
Exemple:
 Poligonul regulat cu trei laturi este triunghiul echilateral.
 Poligonul regulat cu patru laturi este pătratul.
 Poligonul regulat cu șase laturi se numește hexagon regulat.

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com
Observații:
 Centrul cercului circumscris unui poligon regulat este intersecția
mediatoarelor laturilor acestuia.
 Centrul cercului circumscris unui poligon regulat este intersecția
bisectoarelor unghiurilor acestuia.
 Laturile unui poligon regulat sunt coarde ale cercului circumscris.
 Vârfurile unui poligon regulat cu n laturi determină n arce congruente.
 Fiecare unghi al unui poligon regulat cu n laturi este unghi înscris în cerc
și subîntinde un arc format din n − 2 arce congruente.
 Razele OA, OB, ... care conțin un vârf al unui
poligon regulat, sunt bisectoare ale unghiurilor
corespunzătoare acestora.
 Suma măsurilor unghiurilor poligonului cu n laturi
este (n − 2) · 180°.
 Unghiul format de două laturi alăturate ale unui
poligon regulat cu n laturi are măsura de (n − 2) · 180°: 𝑛
 Numărul de diagonale ale unui poligon convex cu n laturi este egal cu
𝑛 ∙ 𝑛 − 3 :2

Aplicații
1. Fie un poligon regulat cu 10 laturi. Calculăm numărul de diagonale și măsura
unui unghi al său.

Rezolvare:

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com
Numărul de diagonale, 𝑛 ∙ 𝑛 − 3 : 2= 10(10-3):2 = 70:2 = 35. Măsura unui
unghi,
(n − 2) · 180° ∶ 𝑛 = (10-2)180:10 = 8180:10 = 818 = 144
2. În figura de alături avem un triunghi echilateral ABC pentru care fiecare
latură a fost împărțită în trei segmente congruente. Justificăm faptul că
MNPQRS este hexagon regulat.
Rezolvare:
AMN isoscel (AM=AN=AB:3) și are ∢A=60  AMN echilateral. Similar
CPQ și BRS 
MN=NP=PQ=QR=RS=MS=AB:3 (1)
∢MNP= 180- ∢ANM= 180 - 60=120. Similar, NPQ=∢PQR= ∢QRS =
∢RSM=∢SMN=120 (2).
Din (1) și (2) avem că MNPQRS hexagon regulat.

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com

S-ar putea să vă placă și