Sunteți pe pagina 1din 3

Teorema lui Thales și reciproca.

Împărțirea unui segment în părți


proporționale cu numere date.

Teorema lui Thales: O paralelă la una dintre laturile unui triunghi determină pe
celelalte două laturi, sau pe prelungirile lor, segmente omoloage proporționale.
Fiind dat un triunghi ABC și punctele M  AB și N  AC , astfel încât MN BC , realizăm
construcțiile posibile și scriem proporția rezultată din aplicarea teoremei lui Thales:

AM AN AM AN BM CN
= . Observație: Se pot scrie proporții derivate din aceasta: = , =
MB NC AB AC AB AC
etc.
Pentru a demonstra că o dreaptă este paralelă cu o latură a unui triunghi, putem folosi
Reciproca teoremei lui Thales: Dacă o dreaptă determină pe două laturi ale unui triunghi,
sau pe prelungirile acestora, segmente omoloage proporționale, atunci ea este paralelă cu a
treia latură a triunghiului.(Se schimbă între ele ipoteza și concluzia teoremei lui Thales), adică:
Dacă punctele M  AB și N  AC sunt situate în același semiplan determinat de paralela prin A
AM AN
la latura BC a triunghiului ABC și = , atunci MN BC .
MB NC

Împărțirea unui segment în părți proporționale cu numere date


Ne propunem să împărțim un segment în părți proporționale cu două numere date.
Pentru aceasta putem folosi teorema lui Thales.
m
Considerăm segmentul AB pe care dorim să îl împărțim în raportul , m, n  *
. Vom
n
parcurge următorii pași:
1) Trasăm o semidreaptă cu originea în A
2) Folosind compasul marcăm pe semidreaptă (m + n) segmente congruente punând
punctele: A1, A2,..., Am,..., Am+n. (AA1= A1A2 =...). Punctul Am împarte segmentul
m
AAm+n în raportul .
n

3) Construim MAm || BAm+n, M  AB și aplicând teorema lui Thales obținem:


AM AAm m
= = . Deducem astfel că M este punctul căutat.
MB Am Am + n n

Exemplu: Se cere să se construiască un punct pe segmentul AB cu lungimea de 12 cm, care să


3
împartă segmentul în raportul .
5
Soluție: Urmând pașii de mai sus, vom trasa o semidreaptă cu orignea în A, pe care vom marca
cu ajutorul compasului 8 segmente congruente (se pot construi și cu ajutorul riglei gradate),
3
punând punctele C,D,E,F,G,H,I,J. Punctul E împarte segmentul AJ în raportul . Construim
5
acum paralela prin E la BJ și intersecția ei cu AB reprezintă punctul căutat (M).

Prof. Poptile Voichița


Școala Gimnazială Gherța Mică

S-ar putea să vă placă și