Sunteți pe pagina 1din 2

Clasa a VII-a

BREVIAR TEORETIC ȘI EXEMPLE


Dreptunghiul

Definiție
Paralelogramul cu un unghi drept se
numește dreptunghi.
Dreptunghiul este un paralelogram;
prin urmare, el are toate proprietățile
paralelogramului.
Proprietăți specifice
 Toate unghiurile unui dreptunghi sunt drepte.
 Diagonalele unui dreptunghi sunt segmente congruente, AC=BD.
 Dacă diagonalele unui paralelogram sunt
congruente, atunci acesta este dreptunghi.
 Diagonalele unui dreptunghi formează cu două
laturi opuse ale acestuia patru unghiuri
congruente.
∢OAD ≡ ∢ODA ≡ ∢OBC ≡ ∢OCB
 Diagonalele unui dreptunghi formează, cu laturile acestuia, două perechi de
triunghiuri isoscele congruente, OADOBC, OABODC.
Cum demonstrăm în probleme că un paralelogram este dreptunghi?
 „Dreptunghiul este un paralelogram cu un unghi drept”.
 „Dreptunghiul este un paralelogram cu diagonalele congruente”.

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com
Aplicații
1. În dreptunghiul de alături ∢AOD=55.
Calculăm măsurile unghiurilor ∢OAD,
∢ODA, ∢AOB, ∢OAB.
Rezolvare:
∢OAD= (180-56):2 (deoarece OAD
este isoscel)
∢OAD= 62, ∢ODA= ∢OAD= 62,
∢AOB= 180-56= 124
∢OAB= (180-124):2 (deoarece OAB este
isoscel)
∢OAB= 28

2. Se consideră triugnhiul isoscel de alături cu


AB=AC, AD înălțime și E simetricul lui B
față de mijlocul segmentului AD. Arătăm că
ADCE este dreptunghi.
Rezolvare:
AD înălțime în triunghi isoscel  BD=DC și ∢ADC= 90 .
În patrulaterul ABDE avem AO=OD și BO=OE  ABDE  AE ∥ BD,
AE=BD.
AE∥ BD  AE ∥ DC
AE=BD=DC  AE=DC  ADCE paralelogram

∢ADC= 90 ADCE dreptunghi

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com

S-ar putea să vă placă și