Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA A VII-A

BREVIAR TEORETIC ȘI EXEMPLE

Aplicații ale paralelogramului în geometria triunghiului

Centrul de greutate al unui triunghi

Se numește mediană a unui triunghi segmentul care unește unul dintre


vârfurile triunghiului cu mijlocul laturii
opuse acestuia.
Medianele unui triunghi sunt
concurente. Punctul de intersecție al
medianelor se notează cu G și se numește
centru de greutate.

Proprietate
Centrul de greutate al unui triunghi este situat pe fiecare mediană, la două
treimi de vârful pe care îl conține și la o treime de mijlocul laturii opuse
acestuia.

În figura de mai sus avem AD, BE, CF mediane și S – mijlocul lui AG, T
– mijlocul lui BG, U – mijlocul lui CG.
Avem:
2 1
AS=SG=GD sau AG= AD, GD= AD
3 3
2 1
BT=TG=GE sau BG= BE, GE= BE
3 3
2 1
CU=UG=GF sau CG= CF, GF= CF
3 3

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com
Aplicații
1. În triunghiul ABC, AD mediană și G
centru de greutate.
a) Dacă AD=27 cm, calculăm
AG și GD.
b) Dacă AG=6 cm, calculăm AD,
GD.
Rezolvare:
2 2 1 1
a) AG= AD= ∙ 27=18 cm, GD= AD= ∙ 27= 9 cm.
3 3 3 3
2 2 2 3
b) AG= AD  6= AD  AD=6: = 6 = 9 cm.
3 3 3 2

2. Dacă G este centrul de greutate al triunghiului ABC, atunci triunghiurile


ABG, BCG și ACG au aceeași arie.
Rezolvare:
Construim BPAG și CQAG, P, Q AG
𝐴𝐺 ∙𝐵𝑃 𝐴𝐺∙𝐶𝑄
AABG= , AACG=
2 2

Comparăm BPD și CQD (dreptunghice)


 BD=DC ( AD – mediană)
 ∢BDP∢CDQ (opuse la vârf)  (conform I.U.) BPD  CQD 

𝐴𝐺∙𝐵𝑃 𝐴𝐺∙𝐶𝑄
BP=CQ  AABG= = = AACG
2 2

Similar avem că AABG= ABGC, de unde AABG=AACG= ABGC

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com

S-ar putea să vă placă și