Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA A VII-A

BREVIAR TEORETIC ȘI EXEMPLE

Aplicații ale paralelogramului în geometria triunghiului

Linia mijlocie

Definiție
Segmentul care unește mijloacele a două
laturi ale unui triunghi se numește linie mijlocie
a triunghiului.
 Punctele M, N, P sunt mijloacele
laturilor.
 Segmentele MN, NP, MP sunt liniile
mijlocii ale triunghiului ABC.

Proprietate
Linia mijlocie determinată de mijloacele a două laturi ale unui triunghi
este paralelă cu a treia latură și are lungimea egală cu jumătate din lungimea
acesteia.
MN ∥ BC, NP ∥ AB, MP ∥ AC
BC AB AC
MN= , NP= , MP= sau:
2 2 2

BC=2MN, AB=2NP, AC=2MP

Aplicații
1. Fie triunghiul ABC de alături în care MN, NP, MP sunt linii mijlocii. Știind
că BC=8 cm, AC=7 cm și NP=3 cm, calculăm perimetrul triughiului MNP.

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com
Rezolvare:
MN= BC:2= 8:2= 4 cm, MP=
AC:2= 7:2= 3,5 cm, NP= 3 cm
PMNP=MN+NP+MP= 4+3+3,5=
10,5 cm.
De reținut! PMNP= PABC:2

2. Fie paralelogramul ABCD de alături în care S, T, U, V sunt mijloacele


laturilor. Vom arăta că STUV este paralelogram.
Rezolvare:
În ABD, V și S sunt mijloacele laturilor AD, AB, deci SV este linie
𝐵𝐷
mijlocie  VS ∥ BD, VS= .
2

În CBD, U și T sunt mijloacele laturilor CD, CB, deci UT este linie


𝐵𝐷
mijlocie  UT ∥ BD, UT= .
2

Astfel, avem:
 VS ∥ BD și UT ∥ BD, de unde VS ∥ UT
𝐵𝐷 𝐵𝐷
 VS= și UT= , de unde VS=UT  STUV este
2 2

paralelogram

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com

S-ar putea să vă placă și