Sunteți pe pagina 1din 114

Dezvoltare

Durabilã
Raport 2013 (an financiar 2012-2013)
A subsidiary of SABMiller plc
rezultate

Rezultate
1.283.000.000 1 lei
(creştere anuală de 15,8%)

02 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

16.340.000 2 lei
cifra de afaceri
profitul anual din exploatare

peste 6.200
de ore de formare profesionalã

42 de ani
cea mai lungã activitate profesionalã în cadrul companiei noastre
Viitorul pe care ni-l dorim
Documentul final al Conferinței ONU Rio+20, paragraful 47:

1.400
de angajaþi

1718
anul în care a început sã funcþioneze fabrica noastrã de bere din Timißoara

70 la sută
din orzul pe care îl folosim este procurat de pe piaþa localã

97,97 la sută
din berea pe care o vindem este produsã în România
38 la sută
din totalul energiei pe care o utilizãm este regenerabilã

100 la sută
rata de respectare a normelor legale în România în baza licenþelor de operare

Zero
sancþiuni şi penalitãþi
1 La data de 31.12.2012, indicator raportat în conformitate cu legislaţia fiscală din România. 2 Idem. 3 Cifrele nu includ
combustibilul necesar transportului întrucât nu deţinem informaţii care pot fi verificate.
Recunoaştem importanţa raportării indicatorilor de dezvoltare durabilă ai corporaţiilor şi încurajăm firmele, în special pe cele
listate la bursă sau companiile multinaţionale, ca atunci când este posibil să includă în rapoartele lor anuale şi informaţii
referitoare la dezvoltarea durabilă. Încurajăm mediul privat, guvernele, precum şi alte grupuri cointeresate care se bucură de
sprijinul Naţiunilor Unite să elaboreze, pe cât posibil, modele de bune practici şi să înlesnească integrarea datelor de dezvoltare
durabilă în ciclul de raportare, luând în considerare experienţa de lucru cu standardele de raportare existente şi acordând o atenţie
sporită nevoilor statelor în curs de dezvoltare, inclusiv prin întărirea capacităţii instituţionale.

Cuprins
Despre acest raport
Introducere
Cuvânt înainte din partea Preşedintelui companiei Scurtă descriere a pieţei pentru care producem Compania noastră Buna
guvernare Modul în care abordăm dezvoltarea durabilă Modul în care ne consultăm cu partenerii noştri Afilieri

Berea, afacerea noastrã


Priorităţile noastre de dezvoltare durabilă Aspecte cheie Priorităţile transpuse în fapte

Elementul uman
Priorităţile noastre de dezvoltare durabilă Aspecte cheie Priorităţile transpuse în fapte

Poveşti care ne inspirã


Elementele de mediu
Priorităţile noastre de dezvoltare durabilă Aspecte cheie Priorităţile transpuse în fapte

Poveşti pe care le-am însufleþit


Responsabilitatea noastrã
Priorităţile noastre de dezvoltare durabilă Aspecte cheie Priorităţile transpuse în fapte

Paharul meu de bere


Anexe
Anexa 1 – Declaraţia de verificare a Denkstatt Anexa 2 – Indicatorii Global Reporting Initiative Anexa 3 – Indicatorii UN Global
Compact Index şi suprapunerea acestora cu indicatorii Global Reporting Initiative

Lista de abrevieri

cuprins

Cuprins
4
7 8 10 12 15 17 21 22
23 24 26 29
30 31 32 33

36
39 40 42 43

46
49 50 52 53

57
59 60 63 72

73
Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 03
despre acest raport

Despre acest raport


În aceastã secþiune:
Ariile de aplicabilitate ale acestui raport
Perioada de raportare
Scopul acestui raport
Normele de referinþã
Principiile de raportare
Verificare
Definiþii: RSC şi sustenabilitate
Pactul Global al Naþiunilor Unite (UN Global Compact)
Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (UN Millennium Development Goals)
Strategia noastrã de dezvoltare durabilã
Mulþumiri
Date de contact pentru sugestii şi observaþii

04 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013


Înainte de toate, trebuie să fii cinstit cu tine însuţi. Nu poţi schimba nimic într-o societate dacă nu te schimbi întâi pe tine.
Nelson Mandela
despre acest raport
Ariile de aplicabilitate ale acestui raport
Principiile de raportare
Perioada de raportare
Scopul acestui raport
Normele de referinþã
obiectivul nostru este acela de a ne califica pentru nivelul avansat de raportare.
Prezentul raport descrie performanţele companiei Ursus Breweries SA de pe teritoriul României atât din unităţile de producţie
(Timişoara, Cluj-Napoca, Braşov şi Buzău), cât şi din sediul său central din Bucureşti. Termenul 'unităţi de Acest raport a fost
întocmit în acord cu principiile de producţie' se referă la fabricile noastre de bere. Dacă nu se definire a conţinutului unui astfel de
document aşa sunt ele specifică altfel, informaţiile incluse în acest raport au enunţate în Protocolul Tehnic elaborat de Iniţiativa
Globală acoperire naţională. Atunci când este cazul, menţionăm că de Raportare (GRI): cifrele referitoare la unele dintre
operaţiunile noastre nu sunt disponibile. Două dintre serviciile externalizate (salarizarea şi flota comercială) nu intră sub incidenţa
acestui raport.
Materialitate
– raportul include teme şi indicatori care reflectă impactul nostru economic, de mediu şi social, precum şi nevoile
partenerilor noştri;
Incluziunea grupurilor cointeresate
– Consultarea grupurilor cointeresate este parte integrantă a modului în care ne derulăm activitatea, iar acest raport răspunde atât
intereselor, cât şi aşteptărilor partenerilor noştri. Chiar dacă dialogul nostru cu partenerii este permanent, am încercat ca Cifrele
din raportul de faţă reflectă situaţia existentă în
împreună cu consultantul nostru, care are competenţele
cursul anului financiar 2013 (1 aprilie 2012 – 31 martie 2013),
necesare în domeniu (definite în standardul privind mai
puţin atunci când se specifică altfel. În plus, am inclus şi
implicarea grupurilor cointeresate AA1000 SES), să
informaţii relevante din prima jumătate a anului 2013.
răspundem cât mai bine prin acest raport nevoii de informare a partenerilor noştri;
Contextul dezvoltării durabile
- acest raport prezintă performanţele noastre în contextul larg al dezvoltării
Acesta este cel de-al doilea raport de dezvoltare durabilă al
durabile; şi
URSUS Breweries SA, după cel publicat în 2012, însă primul
Complexitatea – raportul oferă elemente care reflectă
întocmit conform normelor de raportare elaborate de GRI. impactul nostru de tip economic, social şi de mediu şi ajută
Documentul reflectă activităţile URSUS Breweries SA din grupurile cointeresate care doresc să ne evalueze România şi prezintă
amprentele noastre de tip economic, performanţa. social şi de mediu. Raportul descrie modul în care abordăm noi dezvoltarea
durabilă şi măsurile pe care le-am luat în cursul anului financiar 2013 (F13) pentru a introduce noi practici responsabile şi
credibile în activitatea noastră. Intenţionăm să publicăm un astfel de raport în fiecare an,
Raportul nostru de dezvoltare durabilă are şi rolul de raport privind evoluţia activităţii noastre (Comunicare privind Progresul) aşa
cum este specificat în Pactul Global al Naţiunilor Unite (UN Global Compact).
însă de anul viitor dorim să utilizăm noul cadru de raportare (G4) adoptat de GRI în mai 2013.

Verificare
Din punctul nostru de vedere, procesul de verificare adaugă o valoare suplimentară acestui raport. De aceea, toţi indicatorii din
acest raport au fost verificaţi, iar procesul de Iniţiativa Globală de Raportare (GRI)
elaborare a fost validat, respectând cele trei principii
Raportul a fost produs în conformitate cu instrucţiunile şi
enunţate în standardul AA1000AS (materialitate,
normele Global Reporting Initiative G.3.1 şi întruneşte toate
incluziune şi disponibilitate) de către Denkstatt, o companie
condiţiile pentru nivelul de conformitate B. Detaliile despre
independentă. Declaraţia de verificare şi detalii
nivelurile de conformitate sunt incluse în tabelul de
suplimentare despre procesul de validare sunt disponibile
indicatori GRI de la finalul acestui document.
la pagina 60 a acestui raport.
În plus, pe parcursul procesului de colectare a informaţiilor,
Pactul Global al Naþiunilor Unite (UNGC)
consultantul nostru extern a vizitat majoritatea locaţiilor în care ne desfăşurăm activitatea (Bucureşti, Timişoara, Cluj- Napoca şi
Buzău), intervievând reprezentanţi ai Ca divizie subsidiară a companiei SABMiller, URSUS autorităţilor locale, ai mediului
academic, lideri ai unor Breweries aderă la cele zece principii ale Pactului Global al organizaţii neguvernamentale, furnizori,
asociaţii Naţiunilor Unite. Prin datele conţinute în acest raport, profesionale şi parteneri de afaceri şi având discuţii unu-la-

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 05


despre acest raport
unu cu membrii Consiliului Director şi cu reprezentantul bazată pe o suită de politici, norme, cursuri de pregătire şi sindicatului.
Parte dintre opiniile acestora sunt incluse în instrumente care întregesc capacitatea noastră raport. organizaţională.
Sustainable Development Way conţine 10 priorităţi globale Definiþii:
RSC şi sustenabilitate
care ne ajută să abordăm eficient riscurile şi să identificăm oportunităţile reale atât pentru activitatea noastră, cât şi a
comunităţilor de care performanţele noastre sunt strâns În strategia UE 2011-2014 pentru Responsabilitatea Socială
legate. Corporativă (RSC), Comisia Europeană a
elaborat o nouă definiţie pentru RSC, la care noi am aderat: “responsabilitatea întreprinderilor faţă de impactul lor în societate.”
Respectul faţă de aplicarea legii şi faţă de acordurile colective dintre partenerii sociali este o cerinţă de bază în asumarea acestei
responsabilităţi.
Cele 10 priorităţi adoptate de SABMiller la nivel mondial ne permit nouă, celor din URSUS Breweries SA, să operăm cu un
cadru clar şi elocvent în domeniul dezvoltării durabile. Pe plan local, ne concentrăm activitatea în trei domenii care sunt materiale
operaţiunilor noastre din România – descurajarea consumului excesiv de alcool; încurajarea Ne-am asumat, totodată, şi definiţia
termenului
dezvoltării antreprenoriatului în lanţul nostru valoric; şi
sustenabilitate, aşa cum a fost enunţat în Raportul Comisiei sprijinirea comunităţilor. Brundtland a Naţiunilor Unite: "acoperirea
nevoilor de astăzi ale societăţii, simultan cu respectarea nevoilor generaţiilor viitoare." Definiţia noastră este întărită de activitatea
noastră alături de UN Global Compact, Global Reporting Initiative şi de alte organisme care definesc
Aşa cum prevede politica SABMiller, performanţa din domeniul dezvoltării durabile este o componentă a pachetului de obiective
profesionale, respectiv a pachetului de recompense financiare a managerilor noştri.
sustenabilitatea ca pe un complex de iniţiative menite a ne uni în jurul respectului faţă de mediu, de succesul economic şi de
responsabilitatea socială. Aceşti trei piloni sunt redaţi în amănunt în temele acoperite de acest raport.
Acest raport a fost produs de echipa de conducere a

Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (MDGs)


companiei URSUS Breweries SA cu sprijinul unui consultant independent specializat în CSR şi Sustenabilitate, Cristina Bălan.
Dorim să mulţumim tuturor
Ca divizie subsidiară a companiei SABMiller, URSUS Breweries susţine Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului şi încearcă să
contribuie la îndeplinirea lor în comunităţile
celor care au contribuit atât la performanţa de ansamblu a companiei URSUS Breweries din ultimii ani, cât şi la acest raport.
româneşti în care ne desfăşurăm activitatea.
Dorim să cunoaştem opiniile tuturor celor care sunt
este nucleul modului în care înţelegem noi dezvoltarea durabilă (SD). Această platformă se
constituie într-un cadru consistent şi transparent pentru corelarea activităţilor din sfera SD la Sustainable Development Way
interesaţi de activitatea noastră. Pentru aceasta, vă rugăm să luaţi legătura cu persoana desemnată a se ocupa de dezvoltarea
durabilă, dra Andreea Pâslaru. Email: andreea.paslaru@ro.sabmiller.com
.
nivelul operaţiunilor SABMiller din întreaga lume şi este Tel: 021.314.04.20. Fax: 021.315.98.04.

06 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013


Mulþumiri
Strategia noastrã de dezvoltare durabilã
Date de contact pentru sugestii şi observaþii

Introduc
introducere

Introducere
În aceastã secþiune:
Cuvânt înainte din partea Preşedintelui companiei
Scurtã descriere a pieþei pentru care producem
Compania noastrã
Buna guvernare
Modul în care abordãm dezvoltarea durabilã
Modul în care ne consultãm cu partenerii noßtri
Afilieri

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 07


introducere

Cuvânt înainte din partea Preßedintelui


Ursus Breweries
08 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013
Parcurgând acest raport, veţi descoperi că avem o
viziune clară – aceea de a fi cea mai admirată companie din industria
românească de bere
– dar şi o obligaţie – aceea de a crea o afacere sustenabilă, contribuind astfel la creşterea
economică şi generând profit pentru acţionarii noştri.
Avem totodată o
strategie, cunoscută în compania noastră mamă, SABMiller Plc, ca şi SD Way (Modul de Dezvoltare
Durabilă), care conţine zece priorităţi de acţiune la nivel mondial:
Ÿ
descurajarea consumului iresponsabil de alcool;
Ÿ
producerea unei cantităţi mai mare de bere folosind o cantitate redusă de apă;
Ÿ
reducerea consumului de energie şi a amprentei de carbon;
Ÿ
refolosirea şi reciclarea ambalajelor;
Ÿ
obiectiv zero-deşeuri rezultate din activităţile noastre;
Ÿ
susţinerea antreprenoriatului în lanţul nostru valoric;
Ÿ
furnizarea de beneficii în comunităţi;
Ÿ
reducerea infecţiilor cu HIV /SIDA;
Ÿ
respectarea drepturilor omului;
Ÿ
transparenţă şi etică.
Dintre acestea, trei sunt din punctul nostru de vedere materiale sau relevante pentru piaţa din România: promovarea consumului
responsabil de alcool; încurajarea Sunt onorat sã vã prezint cel de-al doilea raport de
dezvoltării antreprenoriatului; şi generarea de
beneficii dezvoltare durabilã al companiei Ursus Breweries, dar
pentru comunităţile în care ne desfăşurăm activitatea.
primul întocmit pe baza cadrului de raportare 3.1
Performanţele noastre pe fiecare dintre aceste paliere
sunt elaborat de Iniþiativa Globalã de Raportare (Global

evaluate periodic şi ne asumăm răspunderea


în faţa Reporting Initiative) ßi a principiilor enunþate în Pactul
grupurilor interesate pentru fiecare succes sau eşec.
Global al Naþiunilor Unite (UN Global Compact).

În cursul anului 2012 (mã refer aici la anul


Andrew Highcock,
calendaristic, aßa cum prevede legislaþia din
Preßedinte Ursus Breweries
România), am înregistrat o creßtere economicã solidã: cifra de afaceri a companiei noastre a crescut cu 15,8 la sutã.
Acest lucru ne-a permis, pe de o parte, sã oferim mai multe locuri de muncã, iar pe de altã parte sã investim mai mult
în formarea profesionalã a angajaþilor noßtri ßi sã contribuim mai mult la economia ßi la societatea româneascã.
Ca subsidiară a SABMiller, companie listată la Bursa din
introducere
Londra, Ursus Breweries trebuie să respecte Codul de Bună de tratare a apelor uzate a crescut în F13 cu 35,7 la sută. Guvernare al
Marii Britanii.
Codul nostru de Conduită şi Etică în Afaceri
(denumit “Codul”) este pus la dispoziţia tuturor angajaţilor noştri şi este disponibil publicului larg pe
website-ul www.sabmiller.com
.
Ştim că nu suntem perfecţi şi că mai avem multe lucruri de pus la punct. Un astfel de exemplu ţine de ambalaje, domeniu în care
suntem hotărâţi să găsim alternative inovatoare pentru a reduce cantitatea de PET pe care o (
http://www.sabmiller.com/files/pdf/code_of_business_
folosim prin reducerea greutăţii acestor ambalaje. O
altă conduct_and_ethics.pdf
) zonă pe care trebuie să o rafinăm ţine de procesul de
Acest document este un angajament clar, consistent şi personal de a proceda în cel mai corect mod cu putinţă. Angajaţii noştri
trebuie să adere la principiile de conduită şi etică în afaceri aşa cum sunt ele detaliate în Codul nostru. Onestitatea, integritatea şi
corectitudinea sunt manifestate în fiecare aspect al operaţiunilor derulate de noi.
consultare a grupurilor interesate. Suntem convinşi că acest raport va servi drept un punct de pornire în dialogul cu partenerii
noştri şi dorim să includem punctele lor de vedere sau comentariile lor în următorul nostru raport. Nu în ultimul rând, avem de
raportat un incident legat de încălcarea politicii anti-corupţie din compania noastră. Acest caz a fost tratat cu toate seriozitatea
(contractul de
Una dintre principalele noastre responsabilităţi ţine de
muncă a fost desfăcut imediat), iar consecinţele constau în
consumul de alcool.
Descurajarea consumului iresponsabil
introducerea unor măsuri suplimentare şi a unei politici de
de alcool este principala noastră prioritate în domeniul
toleranţă-zero în domeniu.
dezvoltării durabile. Deciziile pe care le luăm zilnic sunt bazate pe cele şase principii în domeniul alcoolului cu care operăm.
Politica de Comunicare Comercială stabileşte limitele cadrului în care funcţionăm şi defineşte standardele pentru comunicarea de
marketing şi vânzări. Pentru a pune la dispoziţia consumatorilor adulţi o serie de informaţii corecte şi echilibrate despre consumul
de alcool, am dezvoltat o platformă online, www.desprealcool.ro
, dar şi un număr de aplicaţii conexe.
În calitate de sponsor principal al echipei naţionale de fotbal a României şi de sponsor al echipei naţionale de rugby, Toţi angajaţii
noştri
– aproximativ 1.400 la număr, din care facem tot ce ne stă în putere pentru a opera cu fair play şi
aproximativ o treime sunt femei – au salarii ce depăşesc onestitate. Astfel vom reuşi să obţinem rezultate şi mai bune salariul
mediu din economia românească. În plus, ei în comunitate, iar clienţii noştri ne vor percepe ca pe o beneficiază de pregătire
profesională, de servicii medicale companie pe deplin responsabilă şi implicată. excelente, de şansa de a-şi construi o carieră şi
sunt liberi să se alăture oricărui sindicat din cele trei care funcţionează în firma noastră. Ideile inovatoare sunt încurajate şi
premiate, astfel încât angajaţii noştri să se regăsească în misiunea, viziunea şi valorile companiei în care lucrează. Faptul că doar
1,5 la sută dintre angajaţii noştri au părăsit anul trecut compania sau că avem salariaţi care lucrează la noi de peste patruzeci de
ani sunt elemente care ne fac să credem că suntem un angajator bun şi corect.
Suntem hotărâţi să contribuim la progresul României prin crearea de noi oportunităţi, sprijinind atât afacerile, cât şi oamenii din
jurul lor să prospere. Îi ajutăm pe furnizorii locali pentru a ne asigura că şi comunităţile în care ne desfăşurăm activitatea participă
la creşterea şi dezvoltarea noastră. Operaţiunile noastre au generat anul trecut la nivelul întregii ţări peste 1.400 de locuri de
muncă directe şi peste 13.000 indirecte. De asemenea, aproape 80 la sută din valoarea totală a producţiei noastre a fost alocată
unor Suntem mândri că, prin ideile noastre, am reuşit să bunuri şi servicii, având astfel un impact semnificativ asupra conducem
în clasamentul celor care contribuie cu diferite furnizorilor şi distribuitorilor noştri. iniţiative la dezvoltarea durabilă din România.
În acest sens, ne-am asumat un obiectiv ambiţios: vrem ca până în anul 2015 să reducem consumul de apă la numai 3,5 litri
pentru fiecare litru de bere pe care îl producem. Suntem foarte aproape de a îndeplini acest obiectiv: rezultatele din anul financiar
F13 ne arată că am utilizat 3,53 litri de apă pentru fiecare litru de bere pe care l-am produs.
Sper că timpul alocat pentru a descoperi cât de performanţi suntem şi în ce măsură am reuşit să ne îndeplinim angajamentele pe
fiecare dintre cele 10 priorităţi de dezvoltare durabilă a fost investit într-o direcţie bună. De asemenea, aşteptăm cum interes
comentariile şi sugestiile dumneavoastră.
Produsele naturale derivate din procesul nostru de
Mulţumesc.
producţie au fost aproape complet reciclate. Am investit aproape două milioane de euro în proiecte de eficientizare energetică, iar
în ultimii doi ani am economisit 9,500,000 kWh. Un alt obiectiv a fost acela de a folosi o cantitate sporită de energie regenerabilă
în procesul nostru de producţie. Cantitatea de biogas pe care am obţinut-o din staţia noastră

Ca o companie pe deplin responsabilã, suntem prima firmã din industria de bere din România care a elaborat un
raport pe baza cadrului GRI ßi intenþionãm sã creßtem gradul de transparenþã.
Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 09
introducere

Scurtã descriere a pieþei pentru care


producem
10 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013
21,39 populaþia României (milioane) 17.882 1 Piaþa totală de bere (mii hl) 84L 2 Consumul de bere pe
locuitor
Sectorul agricol reprezintă 7% din PIB, peste 8% din totalul exporturilor şi 30% din totalul locurilor de muncă din România.
Producţia totală de cereale a scăzut în 2012 cu 40% faţă de anul anterior, reprezentând al doilea cel mai mare declin din ultimii 25
de ani. Acesta a fost finalul unui şir întreg de fenomene extreme după inundaţiile din 2005, 2006 şi 2010, dar şi după seceta
severă din 2007 care a afectat întreaga ţară.
Conform Organizaţiei Naţiunilor Unite 3 , fenomenele meteo extreme au avut cel mai mare impact asupra productivităţii
României, în special asupra agriculturii, care este un sector vulnerabil. Aceste fenomene au slăbit şi mai mult contribuţia
sectorului agricol la formarea PIB, rezultând într-o creştere masivă a importurilor şi, în continuare, la o creştere a vulnerabilităţii
ţării faţă de pieţele externe.
Consiliul Investitorilor Străini 4 arată că volumul intrărilor de investiţii străine directe în România a scăzut cu 25% în 2012.
Cererea internă a scăzut pe fondul încrederii scăzute a consumatorilor, a incertitudinilor privind viitorul reformelor şi a limitării
creditării. Tendinţa negativă a consumului s-a simţit şi la nivelul industriei de bere 5 , producţia scăzând la nivelul întregii pieţe
UE, inclusiv în România.
1 Estimare pentru anul 2012 conform Plato Logic, martie 2013. 2 Idem. 3 Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului – România,
2010. Un raport comun al Organizaţiei Naţiunilor Unite în România şi al Guvernului României. 4 Cartea Albă 2013, Viitorul
începe acum. Un raport al Consiliului Investitorilor Străini în România. 5 Statistici privind berea, ediţia 2012, Berarii Europei.
introducere
Tabelul 1: Producþia de bere (000 hl)
Prognoza Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Adoptarea de către Guvernul României a planului pe termen Dezvoltare din
ianuarie 2013 indica o creştere de numai 1,4% mediu de liberalizare a preţurilor la energie şi a celui de-al a Produsului Intern
Brut al României. treilea pachet UE de liberalizare a pieţelor de gaz şi
Cu o putere de cumpărare ajustată la PIB de sub jumătate din media europeană, arată Consiliul Investitorilor Străini în
electricitate s-a tradus prin creşteri ale preţurilor de achiziţie a energiei (electricitate, petrol, gaze şi căldură).
România, că potenţialul de convergenţă a economiei Conform ediţiei 2013 a raportului “Doing Business” al Băncii româneşti pe
termen mediu este relativ ridicat. Mondiale, România se situează pe locul 72 din 185 de ţări în
Fluctuaţia cursului de schimb valutar rămâne în continuare
clasamentul gradului de dificultate în derularea afacerilor.
un risc semnificativ mai ales că lucrăm cu un număr de România ocupă locul 82 dintr-un total de 148 de state în furnizori externi
şi că importăm o parte a produselor, clasamentul Indicatorilor Globali de Competitivitate ai facturile fiind emise în euro în timp
ce noi operăm în lei. Am Forumului Economic Mondial. reuşit să remediem din acest risc pe de o parte printr-o serie de măsuri
propuse de Comitetul de Risc al Creditării care analizează atent riscul general la nivelul zonei euro, iar pe de altă parte prin
încheierea contractelor în moneda naţională
Indicele Transparency International de percepţie a corupţiei plasează România între cele mai corupte state din Uniunea
Europeană (locul 66 din 176 de ţări).
(leu). România înregistrează cele mai mici rate ale şomajului din
Cu 35 1 Mtoe (milioane tone echivalent petrol) energie consumată anual (2% din energia totală consumată în Europa), România
este una dintre ţările cele mai puţin consumatoare de energie din lume.
zona emergentă a Europei, arată Consiliul Investitorilor Străini – 6,7% la finele anului 2012 faţă de 7,3% în anul precedent – chiar
dacă ratele de participare a forţei de muncă sunt relativ mici în comparaţie cu majoritatea statelor din Uniunea Europeană. An
EU-27 România
2009
2010
2011
388018
384827
377512
17600
16920
16900
1 Anuarul Statistic al Energiei la nivel mondial 2013, Enerdata.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 11


introducere

Compania noastrã
12 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013
1996 anul primei noastre investiþii în România
3 numãrul fabricilor de bere
5.061 1 volumul de bere (mii hl)
Ursus Breweries SA, parte a companiei SABMiller Plc (care deţine 98,66% din acţiunile firmei noastre), este unul dintre
principalii producători de bere din România. În prezent, activitatea noastră se desfăşoară în trei fabrici mari de bere (Braşov,
Buzău şi Timişoara) şi într-o minicapacitate de producţie în Cluj- Napoca. Obiectul nostru de activitate include şi îmbutelierea,
ambalarea şi vânzarea engross a berii.

Viziunea noastrã
Să fim cea mai admirată companie din industria de bere din România.

Misiunea noastrã
Să creăm o cultură vibrantă a berii în România şi să-i inspirăm pe oameni astfel încât aceştia să-şi petreacă timpul împreună.

Valorile noastre
Ÿ
Iniţiativă:
Gândim şi acţionăm cu simţ de răspundere!
Ÿ
Creativitate:
Suntem curioşi şi creativi!
Ÿ
Curaj:
Gândim şi facem lucruri măreţe!
Ÿ
Echipă:
Uniţi ca apa, malţul şi hameiul!
Ÿ
Agilitate:
Suntem sprinteni ca berea proaspăt turnată-n pahar!
Ÿ
Focus:
Mergem până la capăt în bătăliile care contează!

Prioritãþile
Ÿ
crearea unei afaceri echilibrate şi atractive pe plan local;

noastre
Ÿ
dezvoltarea unui portofoliu complex şi relevant, care să fie recunoscut pe piaţa locală; strategice
Ÿ
creşterea constantă şi sustenabilă a ratei de profitabilitate a afacerilor locale;
Ÿ
creşterea competenţelor şi a ariei de acoperire locală.
1 SABMiller, rezultate preliminarii ale anului financiar încheiat la 31 martie 2013.
Portofoliul nostru de produse
Mãrci produse cu mãiestrie Valori / anul producþiei / ambalare
URSUS, cunoscută şi ca Regele Berii în România, recunoaşte şi promovează adevăratele valori româneşti. Ursus crede în
excelenţa personală şi în ambiţia fiecărei persoane de a se autodepăşi.
1878
Sticlă nereturnabilă 0,33l, sticlă returnabilă 0,5l, doză 0,33l şi 0,5L, sticlă PET 1l, butoi 30l şi 50l.

introducere
Portofoliul nostru de produse include următoarele mărci: Ursus, Timişoreana, Ciucaş, Grolsch, Peroni Nastro Azzurro, Redd's,
Pilsner Urquell, Azuga şi Stejar. Faptul că aproape o treime dintre consumatorii români preferă o bere produsă de URSUS
Breweries SA este o dovadă de apreciere faţă de calitatea produselor noastre şi de performanţele companiei noastre.
Timişoreana preţuieşte: simţul practic, onestitatea, sârguinţa şi integritatea. Orice persoană care respectă aceste valori va avea o
viaţă plină de satisfacţii. Cea mai bună dovadă în acest sens este tradiţia noastră.
1718
Sticlă returnabilă 0,5l, doză 0,5l, sticlă PET 1l, 2l, 2,2l şi 2,5l.
Exclusiv în Timişoara: butoi 50l, butoi de bere nefiltrată 30l, tanc de bere nepasteurizată.
Ciucaş crede în dezvoltarea perpetuă şi a fost dedicată acestui crez acum mai bine de un secol. Această bere promovează:
originalitatea, relaxarea şi iubirea faţă de munte.
1892
Sticlă returnabilă 0,5l, sticlă PET 2l, doză 0,5l, butoi de 50l.
Grolsch este cunoscută drept “berea oficială a artei contemporane” în Europa. Această bere promovează: pasiunea şi
curajul de a face lucrurile într-un mod personal, creativitatea, originalitatea şi libertatea de expresie.
În România din 2010
Sticlă SwingTop 0,45l; butoi 30l, doză 0,5l.
Peroni crede în stilul purtat cu naturaleţe. Promovează: pasiunea, calitatea şi imaginea personală, perfecţiunea formelor
şi a conţinutului.
În România din 2005
Sticlă nereturbanilă 0,33l, sticlă returnabilă 0,5l, doză 0,5l, butoi 30l.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 13


introducere
Mãrci produse cu mãiestrie Valori / anul producþiei / ambalare
Redd's nu este doar deschizător de drumuri şi lider în categoria berilor cu arome, ci şi prima marcă de bere dedicată femeilor. Este
un 'taste-imonial' exprimat de femei într-o lume a berii dominată de bărbaţi. Promovează: atenţia faţă de detaliu şi exigenţa.
În România din 2008
Sticlă nereturnabilă 0,4l, doză 0,5l.
Pilsner Urquell este o referinţă în industria berii şi continuă să fie produsă după reţeta originală. Promovează: încrederea în sine,
transparenţa, lucrurile cu adevărat importante în viaţă.
1842
Sticlă nereturnabilă 0,33l, butoi 30l.
Azuga adună la aceeaşi masă oameni diferiţi care au de împărtăşit o poveste de viaţă. Promovează: prietenia, familia şi
momentele de bucurie şi este mereu aproape de tine.
1899
Sticlă returnabilă 0,5l, sticlă PET 2l.
Stejar înseamnă experienţa unui gust intens, rafinat, care nu lasă loc de compromis. Promovează: puterea, spiritul de
echipă, fair play-ul, curajul, principiile de viaţă şi codul de onoare.
2005
Sticlă returnabilă 0,5l, doză 0,5l, sticlă PET 2l, butoi 50l.

14 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

Buna gu
Buna guvernare
Ursus Breweries este o societate pe acţiuni administrată în sistem dual, având sediul în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 145 et. 4-5,
sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J40/20456/2005 la 06.12.2005 şi CUI 199095. Capitalul subscris şi
vărsat al Ursus Breweries SA este de 26.568.425,70 lei.
Ca parte a SABMiller Plc, companie listată la Bursele din Londra şi din Johannesburg, şi constituent al indicelui bursier FTSE
100 (care include cele mai capitalizate companii de la bursa londoneză), Ursus Breweries a respectat pe tot parcursul anului 2012
Codul de guvernare corporativă al Marii Britanii.
Vă invităm să intraţi pe www.sabmiller.com
şi să citiţi Raportul anual 2013 al grupului SABMiller pentru detalii
referitoare la modul în care am pus în aplicare prevederile Codului de guvernare corporativă al Marii Britanii.
Codul de Conduită şi Etică în Afaceri al grupului din care facem parte (prescurtat “Codul”), distribuit fiecărui angajat şi
disponibil publicului larg pe website-ul companiei www.sabmiller.com
, este un angajament clar, deliberat şi personal de
a ne comporta corect ( http://www.sabmiller.com/files/pdf/code_of_business_conduct_and_ethics.pdf
). Toţi angajaţii
noştri trebuie să adere la principiile de bază privind conduita şi etica în afaceri aşa cum sunt ele stipulate în Cod. Onestitatea,
integritatea şi corectitudinea sunt cerinţe obligatorii în toate aspectele care ţin de activitatea noastră.
Codul este structurat în patru capitole (Etica în afaceri şi conformarea; Angajaţii noştri şi mediul de lucru; Clienţii, consumatorii
şi societatea; Dezvoltarea durabilă) şi stabileşte standardele noastre în materie de etică şi conformare, inclusiv politicile legate de
protejarea bunurilor şi intereselor companiei, relaţiile cu partenerii de afaceri, cu clienţii, furnizorii/distribuitorii şi competitorii
noştri, modul de lucru cu instituţiile statului, respectul faţă de colegi şi faţă de comunitate şi protecţia datelor. Totodată, Codul
explică responsabilitatea angajaţilor noştri de a sesiza abaterile de la norme.
Codul este întărit de o serie de politici intrate deja în vigoare. Angajaţii pot intra în secţiunea Resurse umane a website-ului
SABMiller website, unde pot găsi atât versiunea integrală a Codului, cât şi politicile aplicabile la nivel de grup. De asemenea,
angajaţii pot face recomandări direct membrilor Consiliului de Conducere. Citiţi mai mult despre guvernarea corporativă din
compania noastră. http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=90
i Balanţele financiare ale URSUS Breweries sunt incluse în
balanţele financiare ale companiei-mamă şi sunt elaborate conform Standardelor de Raportare Financiară Internaţională. Citiţi
mai mult despre sistemul nostru de raportare. http://www.sabmiller.com/index.asp?pageid=75

i
introducere
Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 15
introducere
Figura 1: Structura de conducere a Ursus Breweries
1.

16 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013


1.
2.
3.
4.
5. 2.
6.
7.
4.4.
6. 7.
3.
5.5.
Andrew Mark Highcock Preşedinte
Tiarnan Ó hAimhirgin Vice Preşedinte S&D
Mihai Barsan Vice Preşedinte Marketing
Cristian Popescu Vice Preşedinte Resurse Umane
Simon Fearnhead Vice Preşedinte Financiar
Alan Sikora Vice Preşedinte Tehnic
Diana Klusch Director Afaceri Corporative

Modul î durabilã
introducere

Modul în care abordãm dezvoltarea


durabilã: 10 prioritãþi. Un singur viitor.
Cele 10 priorităţi de dezvoltare durabilă elaborate la nivelul grupului SABMiller, din care facem parte, ne ajută să ne orientăm
către aspectele importante atât la nivel global, cât şi local, şi să transpunem dezvoltarea durabilă în planificarea şi dezvoltarea
operaţiunilor noastre. Aceste priorităţi constituie un cadru coerent de control al aspectelor semnificative de ordin social, economic
şi de mediu. Ele sunt eficiente în identificarea oportunităţilor şi a riscurilor ce pot afecta activitatea noastră şi comunităţile în care
ne derulăm afacerile.

Figura 2: Matricea SABMiller de dezvoltare durabilã: 10 prioritãþi. Un singur viitor.


O abordare centrată pe managementul dezvoltării durabile
Zone de interes global
Zone de interes regional
Îmbunătăţire continuă
Viziunea noastră Să fim cea mai admirată companie din industria berii la nivel global
Consum responsabil de alcool
Dezvoltarea
Apă
antreprenoriatului în lanţurile noastre valorice
Energie/Carbon
HIV/Sida Investiţii sociale
corporative
Drepturile Omului Deşeuri Transparenţă
şi etică
Ambalaje

Descurajãm consumul iresponsabil de alcool


Făcând parte dintr-una din cele mai mari companii producătoare de bere din lume, credem că pentru majoritatea covârşitoare a
consumatorilor noştri, care beau în mod responsabil, berea noastră este una din bucuriile vieţii. Cu toate acestea, nu rămânem
indiferenţi la efectele nocive pe care consumul iresponsabil de alcool le are asupra indivizilor si societăţii.

Reducem consumul de apã


În anumite părţi ale lumii, calitatea şi disponibilitatea apei sunt ameninţate. Ne propunem să fim eficienţi în folosirea apei, să
evaluăm corespunzător resursele noastre de apă şi să ne consultăm cu furnizorii noştri. Acest demers va micşora costurile, va
reduce riscurile şi va aduce beneficii comunităţilor locale.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 17


introducere
Reducem amprenta de carbon ßi de energie
Începem să înţelegem care verigi din lanţul nostru de distribuţie generează cele mai mari emisii, ceea ce ne ajută în structurarea
corectă a programelor noastre de eficientizare. Consumăm energie atunci când ne producem şi ne transportăm produsele. Trebuie
să devenim mai eficienţi, să ţinem sub control amprenta de carbon şi să căutăm permanent surse de energie mai puţin poluante.
Astfel vom economisi bani şi resurse şi vom reduce emisiile noastre de gaze cu efect de seră.

Refolosim ßi reciclãm ambalajele


Ambalajele protejează produsele noastre, însă au un impact mare asupra mediului. Reducem greutatea ambalajelor noastre,
refolosim sticlele şi încurajăm reciclarea. Economisim astfel bani şi materii prime şi reducem presiunea asupra serviciilor locale
de reciclare a deşeurilor.

Obiectiv zero-deßeuri în activitãþile noastre


Derularea activităţii fără a produce deşeuri a devenit un lucru posibil. O mare parte din cantitatea de deşeuri poate fi o resursă
valoroasă pentru fermieri şi producătorii din industria alimentară, dar poate deveni şi o sursă potenţială de energie. Obiectivul
nostru este reducerea masivă a cantităţii de deşeuri pe care o trimitem la groapa de gunoi, economisind astfel sume de bani şi
reducând impactul asupra mediului.

Susþinem antreprenoriatul în lanþul nostru creator de valoare


Suntem conştienţi de faptul că influenţa noastră se extinde dincolo de operaţiunile noastre imediate, deci şi asupra activităţii
partenerilor din lanţul nostru de valoare – de exemplu, furnizorii de materii prime şi distribuitorii produselor noastre. Încurajarea
dezvoltării societăţilor din lanţul nostru de valoare este unul din sectoarele de interes global pentru noi.

Furnizãm beneficii comunitãþilor


Prosperitatea comunităţilor în care activăm şi în care ne derulăm operaţiunile sunt interdependente. Investiţiile noastre sociale
corporatiste (ISC) au ca obiectiv îmbunătăţirea calităţii vieţii comunităţilor locale, sprijin pentru construirea unor relaţii solide cu
furnizorii, consumatorii şi angajaţii noştri.

Respectãm drepturile omului


Ne administrăm afacerile respectând culturile naţionale şi diferitele legi, norme şi tradiţii locale. Promovăm valorile comunităţii
internaţionale, în special Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului.

Transparenþã ßi eticã
Ne-am angajat să raportăm transparent evoluţia noastră în domeniul dezvoltării durabile şi să operăm cu standarde etice de nivel
înalt. Grupurile interesate din afara companiei noastre au acces facil la informaţii care le permit să evalueze performanţa noastră
comparativ cu valorile declarate, iar pe baza acestora pot emite opinii informate cu privire la afacerea noastră. Pentru a răspunde
şi mai bine la nevoile grupurilor interesate, ne vom îmbunătăţi procesul de raportare.

Contribuim la reducerea infecþiilor cu HIV/SIDA


Facem eforturi pentru a contribui la reducerea numărului de infecţii cu HIV/SIDA din sfera noastră de influenţă. Pandemia
HIV/SIDA are o relevanţă aparte pentru operaţiunile noastre din Africa, dar suntem conştienţi că numărul de noi infecţii cu HIV
au crescut anul trecut şi în România cu 31 1 la sută. În cadrul companiei am pus la punct programe dedicate angajaţilor noştri,
familiilor lor, comunităţilor locale şi furnizorilor/distribuitorilor, pe care suntem gata să le punem la dispoziţia celor interesaţi.

18 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

5432
1
1 Date conform ARAS (Asociaţia Română Anti-SIDA), www.arasnet.ro
.
introducere
Dintre cele zece prioritãþi de mai sus, trei au, din punctul nostru de vedere, o importanþã deosebitã pentru România
– promovarea unui consum responsabil de alcool; încurajararea antreprenoriatului ßi furnizarea de beneficii
comunitãþilor pe care le deservim.
Rezultate monitorizate constant
Creată de SABMiller pentru a analiza modul în care evoluează performanţele noastre de business pe toate cele zece priorităţi din
domeniul dezvoltării durabile, Matricea de Evaluare a Sustenabilităţii (SAM) ne ajută să monitorizăm rezultatele activităţilor
derulate la nivel local. Pentru fiecare prioritate există o scală cu cinci scoruri de performanţă (tabelul 2). Sistemul de raportare
SAM ne indică gradul de performanţă al fiecărei operaţiuni în parte conform scalei amintite.
În plus faţă de evaluarea amintită şi de scorurile descrise în cele ce urmează, colectăm o gamă largă de indicatori suplimentari de
performanţă.

Tabelul 2: Niveluri de performanþã

543
Direcţie corectă

2
1
Nivel de vârf Exprimă o performanţă de vârf la nivel mondial în domeniul respectiv. Bună practică
Progres
Standard minim
Exprimă atingerea unui nivel de performanţă considerat bună practică la nivel mondial în domeniul respectiv.
Exprimă abordarea complexă a problematicii, inclusiv introducerea unor inovaţii şi consultarea pe scară largă.
Exprimă consecvenţă în obţinerea unor performanţe constante în domeniul respectiv.
Toate operaţiunile noastre trebuie să funcţioneze la acest nivel sau să pună la punct un plan pentru a obţine acest rezultat. Aceasta
este o metodă de management al riscului în domeniul dezvoltării durabile.

Tabelul 3: Dezvoltarea durabilã: obiectivele ßi rezultatele noastre


Prioritatea din domeniul dezvoltării durabile / tema materială F12 rezultate F14 obiective
4.65
2.80
F13 rezultate
Alcool
Apă
Energie şi amprentă de carbon
1 Indicator raportat ca deşeuri reciclate / refolosite sau vândute (exclusiv deşeurile periculoase).
5.00
2.80
3.33
5.00
3.40
3.60
3.33
Ambalaje şi deşeuri din ambalaje
3.04
2.41
2.41
Deşeuri
1 2.60
2.60
2.60
Încurajarea antreprenoriatului în lanţul de valoare
1.58
1.91
2.50
Investiţii sociale corporatiste
4.30
4.60
4.60
Drepturile omului
3.50
3.50
3.50
Transparenţă şi etică 3.50 4.30 5.00 HIV/SIDA 3.00 3.00 3.00

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 19


introducere
Majoritatea creşterilor înregistrate de noi se datorează investiţiilor în pregătirea angajaţilor noştri şi derulării unor programe cum
ar fi: introducerea unor politici în domeniul alcoolului (comunicare comercială responsabilă, comportamentul angajaţilor, consum
responsabil), calcularea impactului Investiţiilor Sociale Corporatiste făcute de compania noastră în comunităţi şi în politici de
mediu, elaborării primului nostru raport de dezvoltare durabilă (publicat în F12). Măsurile care au vizat reducerea impactului
negativ asupra mediului au contribuit şi ele la creşterea performanţelor noastre: am redus emisiile de CO2 per hectolitru de bere şi
căutăm soluţii pentru a reduce greutatea ambalajelor.

Figura 3: Evoluþia scorurilor în domeniul dezvoltãrii durabile (F10 – F13 ßi obiective pentru F14)
5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
F10 F11 F12 F13 F14 (obiective)

20 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

Modul î cu parte
introducere

Modul în care ne consultãm cu


partenerii noştri
Noi, cei din Ursus Breweries SA, construim o credibilitate pe termen lung prin abordarea pro-activă a viitorului afacerii noastre.
Dorim să obţinem rezultate sustenabile în domeniul reglementărilor şi să deţinem poziţia de lider pe industrie în iniţiativele care
vizează consumul responsabil de alcool.

Provocãri
Schimbările şi provocările care au impact asupra valorii acţiunilor noastre se împart astfel:
Ÿ
Modul în care societatea percepe produsul nostru şi pe noi, ca producător şi comerciant de bere;
Ÿ
Creşterea numărului de reglementări în domeniul comercializarii şi marketingului produselor din alcool;
Ÿ
Structura şi nivelul taxelor şi accizelor pe produsele din alcool şi volumul de vânzări al produselor din alcool.

O abordare în patru paßi 4. Comercializare.


Strategia noastră include activităţi de sprijin precum elaborarea unor ghiduri, studii de caz, norme, documente cadru sau de
referinţă derivate din resursele noastre interne sau externe. Ceea ce ne dorim este să obţinem o acceptare largă a operaţiunilor pe
care le derulăm.
Asociaţia Berarii României, secondată de Ursus Breweries, a organizat întâlniri periodice (de obicei anuale) cu reprezentanţi ai
Ministerului Sănătăţii, ai Institutului Naţional de Sănătate Publică, Inspectoratului Poliţiei Rutiere – Acesta este momentul şi
Consiliului Naţional al Audiovizualului. În 2012, în care începem să identificăm temele care ne interesează şi principalele teme
de discuţie au fost cele legate de programele partenerii cu care dorim să le dezbatem. Începem prin a de responsabilitate în
domeniul alcoolului derulate fie de identifica, înţelege şi organiza în funcţie de priorităţi diferite Berarii României, fie de Ursus
Breweries. O altă temă de aspecte, de la licenţe pentru producerea de alcool până la interes pentru industrie a fost Codul de
Comunicare riscuri şi oportunităţi comerciale. În paralel, identificăm acele Comercială. Conceput în parteneriat cu Consiliul
Român grupuri interesate asupra cărora activitatea noastră are un pentru Publicitate, acest document este un exemplu de bună
impact sau ar putea avea un impact în viitor. practică a industriei de bere şi un exemplu de responsabilitate – Odată ce am
identificat
faţă de societate.
priorităţile strategice, continuăm demersurile pentru obţinerea licenţelor comerciale şi pentru producerea de alcool. Evaluăm
scenarii multiple şi modul în care ar putea funcţiona acestea în piaţă. Paşii următori sunt derulaţi în exerciţii de grup.
Am organizat, cu sprijinul Asociaţiei Berarii României, întâlniri trimestriale sau semestriale cu reprezentanţi ai Guvernului
României (Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii, Ministerul Economiei) şi cu reprezentanţi ai – Stabilim
unor comisii parlamentare. Principala temă de discuţie a
fost un plan şi comunicăm acţiuni.
interesul major al industriei de bere faţă de nivelul accizei la alcool, iar demersul a fost coordonat în comun. În mod
– Performanţele noastre sunt evaluate pe baza cerinţelor specifice din planul de acţiune, urmărind ca indicatorii de
performanţă să fie atinşi sau, dacă nu este
Consumul responsabil de alcool
Pasul 1: Context strategic şi impact
Pasul 2: Scenarii şi priorităţi
Fiscalitate
Pasul 3: Iniţiative strategice /Planuri de acţiune
Pasul 4: Monitorizăm rezultatele şi descoperim zonele de îmbunătăţire
natural, din cauza creşterii accizei în ianuarie 2013, frecvenţa întâlnirilor noastre cu partenerii din Guvern şi din Parlament a
crescut considerabil.
posibil, să fie ajustaţi.
Mediu / Ambalaje
Procesul nostru de consultare a grupurilor interesate face
Ursus Breweries colaborează cu Asociaţia Berarii
României, parte dintr-un cadru larg de consultare, organizat periodic de
cu ECOROM (organizaţie înfiinţată de reprezentanţi ai
reprezentanţii industriei de bere din România, astfel încât să
industriei pentru a administra proiectele din domeniul
ajungem la un cadru legal prin care să fie recunoscut locul de
reciclării şi refolosirii deşeurilor provenite din ambalaje)
şi cu drept al berii în societate şi să fie încurajată concurenţa loială,
Asociaţia Română pentru Ambalaje şi Mediu (ARAM).
În având la bază principiile transparenţei şi ale responsabilităţii
2012, discuţiile noastre cu reprezentanţi ai Ministerului
comune. În ansamblu, procesul de consultare se desfăşoară
Mediului şi ai altor agenţii guvernamentale au vizat
stadiul pe următoarele direcţii:
obiectivelor legate de reciclare şi modul în care poate fi
1. Consum responsabil de alcool;
îmbunătăţit procesul de colectare a deşeurilor. Celelalte activităţi de consultare a grupurilor interesate au fost derulate 2.
Fiscalitate;
în cadrul asociaţiilor profesionale din care face parte
Ursus 3. Mediu/ambalaje;
Breweries.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 21


introducere

Afilieri
Suntem membri ai următoarelor asociaţii profesionale: (RAC), un organism de
(Camera de Comerţ Americană în Ro- mânia), organizaţie nonprofit şi non-politică ce promovează
interesele comerciale şi economice ale Statelor Unite ale Americii în România, dar şi pe cele ale comunităţii de afaceri locală şi
internaţională.

22 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013


autoreglementare în domeniul publicităţii, a cărui activitate are la bază un Cod de Practică în Publicitate. Acesta conţine un set de
norme etice la care aderă toţi cei care activează în industria de publicitate şi care este respectat în toate tipurile de comunicare
comercială.
(Asociaţia Română pentru Ambalaje şi Mediu), asociaţie nonprofit a producătorilor şi importatorilor de ambalaje şi
produse ambalate din România, care implementează un sistem integrat de management al deşeurilor de ambalaje, transparent,
bazat pe costuri minime, eficient şi eficace şi care sprijină soluţiile rezonabile pentru reducerea impactului ambalajelor asupra
mediului.
(Asociaţia Berarii României), lider în domeniu, care reprezintă 90 la sută din ceea ce înseamnă industria de bere din
România, un partener de încredere pentru autorităţile statului, care educă publicul şi promovează consumul responsabil de bere.
Toate companiile membre ale Asociaţiei Berarii României susţin şi derulează un cadru legislativ care să promoveze concurenţa
corectă şi etica în afaceri.
(Camera de Comerţ Româno-Britanică), organizaţie non-profit deţinută, condusă şi administrată complet de membrii săi,
având misiunea de a uza de bunele sale oficii şi de a organiza activităţi menite a spori investiţiile în România şi numărul de
companii româno-britanice.
, o organizaţie care are rolul de interfaţă şi a cărei misiune este în folosul publicului larg: protejarea
mediului prin monitorizarea angajamentelor membrilor săi şi prin îndeplinirea obiectivelor, anume refolosirea şi reciclarea
deşeurilor din ambalaje.
(CIS), cel mai influent organism format din reprezentanţi ai companiilor străine care
funcţionează pe piaţa românească, având ca misiune stimularea dezvoltării economice a României. Ursus Breweries deţine poziţia
de membru în Consiliul Director al FIC.
Consiliul Român de Publicitate
AmCham România
ARAM
BR
BRCC
ECOROM Ambalaje
Consiliul Investitorilor Străini
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
www.amcham.ro
www.rac.ro/EN/
www.aram.org.ro
www.berariiromaniei.ro/en/
www.brcconline.eu/
www.ecoromambalaje.ro/en/
www.fic.ro

Berea, af
1 din 3
roU

70 la su
d în p

3
fa

10
pd

295 de
td
afacerea noastrã

Berea, afacerea noastrã


În aceastã secþiune:
Prioritãþile noastre de dezvoltare durabilã
Aspecte cheie
Prioritãþile transpuse în fapte

1 din 3
români 1 consumã o bere produsã de Ursus Breweries

70 la sută
din orzul folosit în procesul de producþie provine din România

3
fabrici de bere
Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 23 9

mãrci

10
prioritãþi în domeniul dezvoltãrii durabile

295 de ani
tradiþie în producerea de bere
1 Estimare, persoane cu vârsta peste 18 ani, conform legislaţiei româneşti.
afacerea noastrã

Prioritãþile noastre de dezvoltare


durabilã
Încurajarea antreprenoriatului în lanþul nostru valoric este una dintre cele zece prioritãþi fundamentale ale noastre în
domeniul dezvoltãrii durabile.
24 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013
F12
F13
Obiectiv F14
1.58
1.91
2.50
Pentru că producem şi vindem bere consumatorilor din România, suntem o companie producătoare de bunuri de larg consum.
Afacerea noastră depinde de comunitatea din România şi susţine dezvoltarea sa.
În fiecare zi, luăm decizii legate de provenienţa materiilor prime, a echipamentelor şi a serviciilor. Atunci când hotărâm că vom
cumpăra mai multe produse de pe piaţa locală şi că vom angaja mai mulţi români, au de câştigat şi afacerile locale.
Modul în care ne conducem afacerile sau ne dezvoltăm brandurile pe plan local nu exclude politica la nivel de grup, aplicată la
nivel internaţional, în ceea ce priveşte eficientizarea activităţii astfel încât să obţinem profit şi să Suntem conştienţi că folosind
mai mult din resursele locale, avem avantaje competitive. Evaluăm, reînnoim şi adaptăm vom reduce şi din impactul nostru
negativ asupra mediului. standardele şi bunele practici de la nivel global în mod Totodată, considerăm şi că România ar avea un
potenţial constant, fie că este vorba de standarde de ordin ethnic, de uriaş de creştere economică în contextul în care şi companiile
procesul de distribuţie, de marketing, vânzări, aspectele contribuie la întărirea climatului economic. financiare sau politica de
resurse umane.
Crearea de alternative de natură economică pentru micile Investiţiile în unităţile noastre de producţie, capacităţile afaceri din jurul
fabricilor noastre de bere sau formarea comerciale sau de distribuţie corelate de o creştere a pieţei profesională a
furnizorilor/distribuitorilor noştri sau berii în 2012 şi de eficientizarea operaţiunilor ne-au ajutat să achiziţiile sporite de pe piaţa
locală ajută nu doar obţinem o creştere substanţială a marjei de profit. comunităţile locale, ci ne ajută şi pe noi, ca afacere. În felul
acesta nu mai trebuie să plătim taxe de import, avem acces direct şi constant la lanţul de distribuţie, putând achiziţiona astfel
servicii de calitate şi asigurându-ne accesul facil la inovaţie.
În compania noastră, valoarea este generată prin menţinerea unei poziţii de top pe piaţa din România şi prin oferirea de şanse de
dezvoltare economică pe termen lung, introducând pe piaţă şi menţinând apoi în gama noastră de produse mărci locale de succes.
Afacerea noastră devine din ce în ce mai Considerăm că sprijinind dezvoltarea întreprinderilor mici şi eficientă prin intermediul
lanţului de distribuţie, al mijlocii vom ajuta economia locală să crească, îmbunătăţind comunităţilor în care ne derulăm
operaţiunile, participând astfel serviciile publice (inclusiv educaţia şi accesul la servicii astfel la creşterea noastră economică şi la
dezvoltarea medicale) şi creând locuri de muncă. noastră.
Riscuri
Aceste scoruri sunt susţinute de acţiunile noastre de a îmbunătăţi înţelegerea partenerilor din lanţul de valoare a priorităţilor de
dezvoltare durabilă şi prin continuarea proiectelor cu partenerii din zona de supply chain.
Figura 4: Riscuri ßi oportunitãþi
Oportu- nităţi
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Costul pe hl al materiilor prime (cereale, hamei) se preconizează că va creşte;
Preţurile mai mari la combustibili vor spori şi costurile de distribuţie;
Preţul energiei şi nivelul accizei ar putea creşte semnificativ.
Ÿ
Dezvoltarea continuă a portofoliului de mărci de bere;
Ÿ
Performanţe crescute pe linia inovaţiilor şi a canalelor de creaţie;
Ÿ
Control sporit al eficienţei costurilor;
Ÿ
Generarea de lichidităţi va rămâne prioritară;
Ÿ
Beneficii operaţionale nete rezultate din programele de achiziţii.
afacerea noastrã
urabilã Capacitatea noastră de a construi parteneriate pe termen lung şi de a le menţine active este unul din punctele tari ale
afacerii noastre. Suntem angajaţi în proiecte comune cu o serie de instituţii, de distribuitori, de comercianţi, dar şi cu comunitatea
extinsă tocmai pentru a putea sprijini dezvoltarea economică şi socială a comunităţilor în care ne desfăşurăm activitatea.
Industria berii din România înseamnă un sector cu zero evaziune fiscală, un sector în care consumul este acoperit în
proporţie de 98,4 la sută din producţia internă. Înseamnă un sector naţional care generează 80.000 de locuri de muncă create de
producători importanţi care au intrat pe o piaţă pe care vor să rămână şi să o dezvolte.
Investiţiile membrilor Asociaţiei până în momentul de faţă depăşesc 1,2 miliarde de euro. Anual, valoarea investiţiilor lor este de
aproximativ 80 de milioane de euro.
Sectorul berii este unul dintre puţinele sectoare în care avem patru jucători de talie mondială şi doi de talie naţională. Este un
sector concurenţial care s-a dezvoltat foarte mult în ultimele două decenii şi care şi-a dublat piaţa tocmai pentru că know-how-ul
şi gradul de competitivitate au dus la creşterea calităţii Constantin Bratu, Director General, produselor şi la o atracţie sporită din
partea consumatorilor. Asociaþia Berarii României
O primă decizie ţine de procurarea materiilor prime, pe cât posibil, din România pentru că suntem o afacere
românească.
Avem un departament de achiziţii globale, care are sediul în Elveţia, dar încercăm să achiziţionăm orzul pe plan local, nu să-l
importăm. Aceasta din două motive: mai întâi, este mai eficient din punct de vedere costuri. Apoi, una dintre priorităţile noastre
de dezvoltare durabilă este încurajarea antreprenoriatului local. Obiectivul nostru este să cumpărăm 70% din orz de pe piaţa
locală. Poate nu-l atingem în fiecare an, calitatea culturii fiind diferită de la un an la altul, dar culturile de orz din 2013 au avut o
calitate excelentă.
Un alt aspect important pentru noi este mixul de ambalare. Vindem produse în sticle PET care au impact asupra mediului şi
depunem eforturi uriaşe ca să promovăm cumpărarea produselor în sticle returnabile, al căror impact este mult Simon Fearnhead,
mai mic. Vicepreßedinte, Financiar, Juridic, IT şi Achiziþii URSUS Breweries
Al treilea obiectiv ţine de etică şi integritate, iar pe de altă parte de conformare. Suntem o companie listată la Bursa din Londra,
motiv pentru care trebuie să respectăm prevederile legislaţiei anticorupţie din Marea Britanie, dar şi legislaţia relevantă din
România. Chiar dacă eforturile noastre pe linia politicii de etică, conformare şi anticorupţie sunt substanţiale, am înregistrat un
incident de încălcare a acestei politici. Dorinţa noastră este de a ne conduce afacerile din România într-o manieră etică,
respectând nu numai legislaţia internaţională (cum ar fi Legea Anticorupţie din Marea Britanie), dar şi pe cea românească.
Obiectivele noastre
Obiectivele financiare au fost agreate şi aprobate intern, fiind foarte precise. În ceea ce priveşte achiziţiile, vrem să ne asigurăm că
avem la dispoziţie materiii prime de calitate, că avem furnizori/distribuitori pe care ne putem baza astfel încât să nu întrerupem
activitatea. Obiectivele pentru următorii ani sunt ambiţioase. În permanenţă ne punem următoarele întrebări – ce putem face
pentru a fi mai competitivi şi mai eficienţi în România? Cum putem oferi produse mai bune, într-o formă cât mai atrăgătoare
pentru consumatorii noştri?

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 25


afacerea noastrã

Aspecte cheie
Politica noastrã în domeniul achiziþiilor complexe împreună cu furnizorii noştri, iar atunci când este
Atât cât este posibil, colaborăm cu furnizorii locali (companii
nevoie, îi sprijinim în construirea sau întărirea capacităţilor.
înregistate şi având sediul în România) şi depunem toate Obligaţiile companiei Ursus Breweries faţă de domeniul eforturile
pentru a-i alege pe acei furnizori care aderă la dezvoltării durabile sunt o componentă de bază a modului în valorile şi
angajamentele noastre, care ţin la fel de mult ca noi care ne derulăm afacerile. Noi credem că avem de jucat un rol la calitatea
produselor şi la pasiunea pentru satisfacerea activ în a transmite principii solide de ordin economic, social gustului
consumatorilor noştri. sau de mediu în lanţul nostru de distribuţie şi, de ce nu, de a Programul nostru riguros de selecţie a
furnizorilor include o
aduce îmbunătăţiri la nivelul întregii societăţi.
evaluare a modului în care furnizorii respectă standardele de Ştim că dezvoltarea susţinută şi pe termen lung a furnizorilor ordin
etic, de bună guvernare, de stabilitate financiară şi, pe şi distribuitorilor noştri este un element critic pentru ca cât posibil, de
conformare tehnică. Divizia de achiziţii a Ursus fiecare dintre noi să înregistreze rezultate bune. În dorinţa de Breweries va
încheia contracte doar cu furnizorii care se a construi relaţii apropiate, solide şi echitabile cu ridică la nivelul standardelor noastre
globale. furnizorii/distribuitorii noştri, dar şi pentru a-i selecta şi Furnizorii care intră în procesul nostru de acreditare trebuie să
fie transparenţi faţă de modul în care îşi derulează afacerile
încuraja pe cei care aderă la valorile noastre şi la standardele noastre etice, am elaborat un
şi faţă de practicile sustenabile, trebuie să urmeze politicile şi procesele noastre şi să treacă printr-un chestionar de autoevaluare,
iar apoi printr-un eventual audit tehnic şi etic al nostru la sediul lor.
(
). Aceste standarde acoperă teme precum drepturile omului şi standarde ocupaţionale, etică şi transparenţă în afaceri, Construim
relaţii pe termen lung cu furnizorii importanţi şi
precum şi prevederi legate de reducerea impactului
asupra colaborăm cu ei pentru a ne asigura că standardele noastre la
mediului. nivel mondial sunt respectate permanent.
Derulăm iniţiative
Cod de conduită şi Standarde de dezvoltare durabilă pentru furnizori.
http://www.sabmiller.com/files/pdf/Supplier_Code_of_ Conduct_and_Sustainable_Development_Standards.pdf

Figura 5: Originea produselor ßi serviciilor achiziþionate de Ursus Breweries SAîn 2012


1 120% România %
100%
Străinătate %
80%
60%
Total %
40%
20%
0%
1 Date din analiza 2013 Regioplan Policy Research and Ernst & Young study privind contribuţia companiei SABMiller la
economia europeană.

26 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013


afacerea noastrã
Investind aproape 80 1 la sută din valoarea totală a producţiei pe bunuri şi servicii, compania noastră are un impact economic
important asupra furnizorilor locali. Marea majoritate a cheltuielilor noastre la nivel local se îndreaptă către reprezentanţi ai
sectorului de bunuri şi servicii, marketing şi agricultură.

Figura 6: Achiziþii locale


2A
B
A Agricultură
C
B Utilităţi
C Ambalaje
D Echipamente
D
E Transport E
F Marketing
G Servicii şi alte bunuri F

Achiziþii ßi combaterea corupþiei în lanþul valoric


Achiziþii menite a reduce impactul asupra mediului
Managementul lanþului de distribuþie
1 Date din analiza Ernst & Young The contribution made by SABMiller to the Romanian Economy, 2013. 2 Date din analiza
Ernst & Young The contribution made by SABMiller to the Romanian Economy, 2013.
14 %
4%
11.11 %
3%
7.5 %
17.7 %
43.25 % G
mediu, aşa cum este prevăzut în Codul de conduită şi de
Ne aşteptăm ca şi furnizorii noştri să se asigure că standardele noastre anticorupţie sunt permanent respectate. La nivel de grup,
avem o politică de combatere a riscului de corupţie la nivelul lanţului de distribuţie şi le cerem tuturor
dezvoltare durabilă al furnizorilor noştri. Acest document include prevederi din sfera mediului înconjurător, dar şi a drepturilor
omului, standardelor sociale, principiilor de transparenţă şi de etică în afaceri.
furnizorilor atât să respecte standardele de ordin etic şi legal Îi implicăm permanent pe furnizorii noştri în stadiile în domeniu, cât
şi să se angajeze că la rândul lor vor lua incipiente ale proceselor de achiziţii tocmai pentru a ne măsuri pentru a combate corupţia
sub orice formă, inclusiv asigura că acest Cod al furnizorilor este corect aplicat. În anii mita, foloasele necuvenite, escrocarea,
spălarea de bani sau care vor urma, le vom solicita furnizorilor noştri să se oferirea de alte stimulente ilegale sau imorale.
înregistreze în Sedex (Sistemul de schimb de date şi principii etice referitoare la furnizori) şi să completeze un chestionar referitor
la modul în care urmăresc riscul de natură socială şi Ne-am angajat să reducem impactul tuturor fabricilor etică în propriile
capacităţi de producţie. Furnizorii cu care noastre de bere asupra mediului. Sperăm, de asemenea, ca şi lucrăm deja vor fi nevoiţi
să-şi actualizeze periodic aceste furnizorii noştri să îşi ia angajamente similare, devenind mai date. responsabili şi mai eficienţi în
modul în care-şi derulează activitatea şi depunând mai multe eforturi pentru a reduce efectele adverse ale activităţii lor asupra
mediului. În plus, îi încurajăm pe toţi furnizorii noştri să participe activ în proiectele care vizează Priorităţile noastre de
Dezvoltare durabilă astfel încât împreună să schimbăm în bine mediul înconjurător.
În afara faptului că ne sprijinim partenerii din lanţul de distribuţie în tot ce ţine de înţegelerea modului în care aceştia trebuie să
respecte standardele sociale, etice şi de mediu, am planificat o mai bună comunicare a priorităţilor noastre de dezvoltare durabilă
şi a Normelor de achiziţie responsabilă la nivel de grup în rândul furnizorilor noştri. Prevederile acestor documente urmează a fi
incluse atât în contractele pe care le vom încheia în viitor, cât şi în simulările de risc de
Îi încurajăm pe furnizorii noştri să adere la aceleaşi standarde
segmentare a furnizorilor.
înalte care ne caracterizează comportamentul, imprimînd Vom continua seria de proiecte comune derulate de Ursus astfel valorile
Ursus Breweries în lanţul de distribuţie. Breweries împreună cu furnizorii, le vom compara cu Furnizorii trebuie să respecte
legislaţia, să includă şi să promoveze bunele noastre practici în operaţiunile lor, să-şi trateze angajaţii cu respect şi să arate acelaşi
respect faţă de
proiecte similare existente pe piaţă şi vom comunica modul în care am evoluat în această direcţie. Acest demers ne va ajuta să ne
îmbunătăţim scorurile obţinute pe axa prioritară Încurajarea antreprenoriatului în lanţul nostru valoric.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 27


Figura 7: Dezvoltarea durabilã în lanþul nostru valoric
Dezvoltarea durabilã în lanþul nostru valoric
Când vorbim despre lanţul nostru valoric ne referim la furnizorii şi partenerii noştri de afaceri care contribuie la succesul nostru
pe pieţele unde ne desfăşurăm operaţiunile.

Berea este un produs local care este fabricat, vândut şi consumat în cadrul aceleiaşi comunitãþi. Cãutãm
oportunitãþi pentru a avea creştere economicã şi a stimula dezvoltarea socialã în aceste comunitãþi
folosind resursele naturale cât mai eficient.
Cele mai multe dintre deşeurile rezultate din procesul de fabricare a berii sunt de natură organică: cerealele uzate şi drojdia sunt
adesea folosite ca hrană pentru animalele de la fermele din apropiere. Pe unele pieţe, inclusiv India, vom folosi deşeuri agricole -
cum ar fi pleavă de orez – drept carburant pentru cazanele din berăriile noastre.
Berea creează locuri de muncă în cadrul comunităţilor locale: în Africa de Sud şi Africa, angajăm peste 24 000 de persoane şi
indirect contribuim la crearea a peste un milion de locuri de muncă, prin intermediul lanţului nostru de aprovizionare, al
distribuţiei şi al vânzării cu amănuntul a berilor Procesul de fabricare
noastre. Reţeta de bază şi procesul de fabricare al berii datează de 6000 de ani:
tehnologia s-a schimbat de atunci, îmbunătăţind calitatea şi permiţându-ne să utilizăm mai eficient resursele energetice şi apa.
Agriculturã Lucrăm îndeaproape atât cu micile ferme cât şi cu cele comerciale, căutând să ne aprovizionăm local oriunde este
posibil.

Ambalare
Includem mesaje de responsabilitate pe etichetele produselor noastre Mai mult de jumătate din berile noastre sunt vândute în
ambalaje returnabile şi keg-uri.
Marketing, cumpãrare şi savurare Colaborăm atât cu retaileri cât şi cu on- trade astfel că produsele noastre pot fi consumate
responsabil în pub-uri, baruri, restaurante şi acasă.
referitoare la consumul de alcool de către minori şi femeile însărcinate şi oferim informaţii despre sănătate pe
www.TalkingAlcohol.com

28 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

afacerea noastrã

Prioritã
Prioritãþile transpuse în fapte
Evolutio – un program route-to-market
Evolutio este un program multianual prin care furnizăm
Dezvoltarea întreprinderilor
partenerilor noştri din lanţul de distribuţie expertiză în domeniul
în lanþul nostru valoric
marketingului şi managementului. Acesta a fost conceput ca un parteneriat de tip câştig reciproc încheiat de Ursus Breweries cu
distribuitorii săi.
Discuţiile despre planificarea afacerilor, procesele de optimizare sau buna guvernare ridică întotdeauna probleme pentru micii
comercianţi. Mulţi dintre ei au nevoie de ajutorul nostru pentru a-şi dezvolta abilităţile de vânzări sau pentru a înţelege care sunt
obligaţiile ce le revin dintr-un contract. De aceea, am decis că trebuie să punem la punct un program care să-i ajute pe distribuitori
să-şi sporească profitul şi să atragă mai mulţi clienţi.
Acest program are trei componente majore (transparenţă, onestitate şi comunicare) şi vizează cinci domenii principale: abilităţi
comerciale, aşteptări ale clienţilor, management general, planificare financiară şi managementul lanţului de distribuţie.
Evolutio a început în 2011 cu 648 de agenţi de vânzări pentru care am organizat 175 de sesiuni de pregătire. Programul a
înregistrat o creştere semnificativă în ultimul an, astfel încât am ajuns ca, pe parcursul a 1.180 de ore de pregătire, să transferăm
din cunoştinţele noastre unui număr total de 1.400 de persoane.
Noi considerăm că trebuie să-i ajutăm permanent pe distribuitorii noştri să-şi îmbunătăţească abilităţile, aptitudinile şi nivelul de
cunoştinţe, să-şi monitorizeze rezultatele şi să măsurăm an de an ce impact au aceştia în lanţul de distribuţie.
Leaders Academy / Leaders School
Fundaţia Leaders a creat o serie de programe educaţionale prin intermediul cărora dezvoltă potenţialul de leadership al tinerilor
cu vârsta între 18 şi 25 de ani, respectiv 25-35 de ani. Conceptul include schimbul de experienţă, cunoştinţe şi idei şi face uz de
metodologii moderne şi de teme ajustate fiecărui candidat interesat de leadership, indiferent de vârsta sau experienţa acestuia.
Anul trecut, Ursus Breweries a sponsorizat participarea unui număr de şase angajaţi în acest program. Aceştia au avut şansa de a
interacţiona cu lideri tineri de excepţie, de a învăţa de la formatori deosebit de bine pregătiţi şi de a se întâlni oameni de afaceri
cunoscuţi. Atunci când li s-a cerut să evalueze programul, toţi participanţii noştri au apreciat că a fost foarte util pentru ei să
întâlnească oameni talentaţi, să-şi exerseze spiritul de echipă, să se întâlnească cu lideri de vârf şi să înveţe din experienţa
acestora. Nu în ultimul rând, participanţii au apreciat tehnicile neconvenţionale de predare a leadershipului, considerându-le utile
în dezvoltarea lor profesională.

afacerea noastrã
Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 29
elementul uman

Elementul uman
În aceastã secþiune:
Prioritãþile noastre de dezvoltare durabilã
Aspecte cheie
Prioritãþile transpuse în fapte

98,5 la sută
retenþia angajaþilor în compania noastrã

25 la sută
dintre angajaþii noßtri au studii superioare

31,42 la sută
dintre angajaþii noßtri sunt femei

35,56 la sută
dintre angajaþii noßtri sunt membri de sindicat
30 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

Prioritã
elementul uman

Prioritãþile noastre de dezvoltare


durabilã
Respectarea drepturilor omului ßi Transparenþã ßi eticã sunt douã dintre cele zece prioritãþi ale noastre de
dezvoltare durabilã.
Drepturile omului
influenţează fiecare aspect al vieţii angajaţilor noştri la locul de muncă, dar şi în comunităţile în care ne
desfăşurăm activitatea. Ele sunt legate direct de accesul la servicii de sănătate, la educaţie, la locuinşe şi la întărirea comunităţilor.
Ştim că în România locuiesc şi trăiesc oameni care provin din culturi diferite şi preţuim valoarea fiecărei tradiţii din această ţară.
Politicile noastre de resurse umane au fost aliniate la standardele internaţionale în domeniul muncii şi suntem decişi să respectăm
drepturile tuturor angajaţilor noştri atât la serviciu, cât şi în comunităţile în care ne derulăm afacerile.
Ca filială a companiei SABMiller, suntem semnatari ai Pactului Global al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi ne-am angajat să ne
conducem afacerile respectând principiile enunţate în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, în Declaraţia Tripartită de
Principii a Organizaţiei Internaţionale a Muncii care se referă la Politicile Sociale şi Corporaţiile Multinaţionale, precum şi
Principiile ONU privind Sectorul Privat şi Drepturile Omului.
Setul intern de principii în domeniul drepturilor omului se referă la teme cum ar fi: libertatea de asociere şi negocierile colective,
mediul de lucru sigur şi sănătos, salarii şi beneficii decente şi competitive, intoleranţă faţă de discriminare.
În plus, ne-am angajat ca aceleaşi drepturi să fie respectate şi de-a lungul lanţului nostru de distribuţie, iar acest aspect este
prevăzut în Principiile pentru Furnizori Responsabili elaborate la nivel de grup.
Transparenţa şi etica
există în toate demersurile noastre din domeniul dezvoltării durabile şi în cadrul complex în care
funcţionăm. Clienţii noştri vor să ştie dacă berea noastră este una de calitate şi dacă o pot consuma în siguranţă. Angajaţii noştri
vor să lucreze pentru o companie despre care ştiu că este onestă şi care încearcă să se comporte responsabil pe piaţă. Furnizorii
noştri vor să fie trataţi corect, iar comunităţile locale vor să ştie că încercăm să nu poluăm mediul sau că nu le afectăm calitatea
vieţii. Atât autorităţile, cât şi organizaţiile neguvernamentale cu care colaborăm au încredere în noi, motiv pentru care, la rândul
nostru, trebuie să fim transparenţi în tot ceea ce facem, în special atunci când publicăm informaţii despre activitatea noastră.
Iată în cele ce urmează câteva exemple care ilustrează modul în care înţelegem noi să tratăm aceste două priorităţi de dezvoltare
durabilă.
F12
3.50
Aceste scoruri sunt susţinute de acţiunile noastre în zona drepturilor omului respectiv drepturile angajaţilor, trainingurile
dedicate dezvoltării personale şi profesionale, dar şi sănătatea şi siguranţa la muncă a angajaţilor noştri.
F12
F13
Obiectiv F14
3.50
4.30
5.00
Aceste scoruri sunt susţinute de o strategie de dezvoltare durabilă pentru următorii 3 ani şi o planificare a rapoartelor de
dezvoltare durabilă.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 31


F13
3.50
Obiectiv F14
3.50
Aspecte cheie
Ursus Breweries are, la nivel naţional, aproximativ 1.400 de angajaţi. La fiecare succes al nostru contribuie fiecare angajat în
parte, iar noi cunoaştem şi recunoaştem avantajele unei forţe de muncă diversificată, care are abilităţile potrivite, care este
motivată şi devotată.
În cadrul companiei noastre există o gamă largă de opţiuni de dezvoltare a carierei. Am pus la punct un proces de încurajare a
talentului prin care salariaţii noştri au acces la poziţii atât în interiorul companiei, cât şi la nivelul grupului din care facem parte.
Toţi angajaţii noştri, indiferent de gen, beneficiază de o evaluare periodică a activităţii profesionale şi de îndrumare în carieră.
Fiecare membru al Consiliului Director este evaluat de două ori pe an (evaluare 360 0 ) pentru a i se urmări performanţa la nivel
de business în domenii cum ar fi strategia şi planificarea, sustenabilitatea, managementul riscului, atitudinea faţă de auditul intern,
măsurarea şi monitorizarea performanţei angajaţilor, evaluarea de management, compensaţii şi planificarea resurselor,
transparenţă şi dinamică în Consiliul Director.
Fiecare manager de top are un plan individual de dezvoltare şi primeşte de două ori pe an feedback de tip 360 0 vis-à-vis de
performanţa sa şi de aptitudinile de leadership. Toţi ceilalţi angajaţi trec printr-un proces anual de evaluare a performanţei
profesionale şi li se oferă feedback. Îi încurajăm pe toţi angajaţii noştri să-şi dezvolte competenţele în zona lor de expertiză,
putând astfel să candideze la concursuri pentru poziţii superioare în companie. Programele de pregătire profesională sunt aliniate
la strategia noastră de business şi sunt revizuite permanent astfel încât fiecare salariat să aibă şanse sporite de angajare în viitor.
Ne mândrim cu o rată retenţie de 98,5%.
Încercăm să-i tratăm pe toţi angajaţii noştri şi pe cei cu care avem legături contractuale într-un mod echitabil, cu respect,
asigurând un mediu de lucru sigur. Îi răsplătim într- o manieră corectă, acordându-le o serie de beneficii (atât angajaţii
permanenţi, cât şi cei cu normă parţială de lucru au acces la acelaşi sistem de retribuire) şi şansa de a-şi atinge potenţialul
profesional şi de a se bucura de o carieră îndelungată, plină de satisfacţii, în compania noastră.

Figura 8: Evoluþia numãrului de angajaþi


Subliniem importanţa participării lucrătorilor şi sindicatelor la promovarea dezvoltării durabile. Ţinând cont de faptul că
reprezintă interesele salariaţilor, sindicatele sunt parteneri importanţi în asigurarea unei dezvoltări durabile, în special pe
dimensiunea socială. Informarea, educarea şi pregătirea la toate nivelurile, inclusiv la locul de muncă, sunt componente majore în
procesul de întărire a capacităţii lucrătorilor şi a sindicatelor în susţinerea dezvoltării durabile.
1500
1000
500
0
2011 2012 2013
Decembrie Media anuală
Ştim că oamenii care provin din medii educaţionale diferite contribuie la un schimb bogat de idei: 25 la sută din personalul nostru
are studii universitare, iar 27 la sută din angajaţii noştri au absolvit studii medii.
Toţi salariaţii noştri au la dispoziţie instrumentele şi resursele necesare care le garantează faptul că drepturile lor sunt atât
respectate, cât şi protejate prin conduita noastră la locul de muncă. Am formulat o serie de politici şi reglementări şi ne asigurăm
că aceste politici sunt aduse la cunoştinţa tuturor salariaţilor noştri, sunt respectate şi sunt aplicate în activitatea de zi cu zi.

32 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

elementul uman
Viitorul pe care ni-l dorim
Documentul final al Conferinței ONU Rio+20, Paragraful 51:

Prioritã
elementul uman

Prioritãþile transpuse în fapte


Diversitate / non-discriminare
Femeile sunt adesea mai afectate de şomaj decât bărbaţii. Datele la nivelul Uniunii Europene 1 arată că situaţia din România este
diferită. În 2007, rata şomajului în rândul femeilor din România era de 5,4 la sută, în timp ce în rândul bărbaţilor valoarea era de
aproape 8 la sută (7,6%). Diferenţa de gen s-a redus până în anul 2012, când aceste rate au fost de 7,6 la sută pentru bărbaţi şi 6,4
la sută pentru femei. Cel mai afectat grup a fost cel al adulţilor tineri (sub 25 de ani), rata şomajului în rândul acestora crescând
exponenţial în 2012 şi atingând un vârf de 22,7 la sută, faţă de o rată a şomajului de numai 5,6 la sută în rândul celor cu vârsta
între 25 şi 54 de ani.
La angajare, oferim şanse egale tuturor candidaţilor, fără a face discriminare în funcţie de rasă, religie, gen sau de alte criterii. De
asemenea, tratăm pe toată lumea cu respect. În 2012, din totalul angajaţilor noştri, femeile reprezentau în medie 32 la sută. În
ceea ce priveşte poziţiile de conducere, 30 la sută dintre acestea erau deţinute de femei, iar printre membrii Consiliului Director ai
companiei noastre se află şi o femeie. Ne dorim ca aceste procente să fie mai mari în anii care vor urma şi să atingem ţintele
stabilite la nivel mondial.
În cifre absolute, numărul total al femeilor din Ursus Breweries a fost de 471. Dacă analizăm structura angajaţilor noştri în funcţie
de gen, femeile reprezintă 49,7 la sută dintre angajaţii cu vârsta de sub 30 de ani, 43,47 la sută dintre cei cu vărsta între 30 şi 50
de ani şi 54,2 la sută dintre cei de peste 50 de ani.
Funcţiile din management sunt deţinute în proporţie de 47 la sută de femei, în timp ce 26,7 la sută dintre celelalte funcţii sunt
ocupate de femei.
Din numărul total de angajaţi (13) care şi-au terminat concediul pentru creşterea copilului în F13, 100 la sută erau femei. Nouă
dintre acestea (69 la sută) şi-au reluat activitatea în compania noastră la finalul acestui concediu, iar restul au decis să părăsească
firma. În afară de acestea, alţi patru angajaţi au intrat în concediu pentru creşterea copilului în F13, 75 la sută dintre aceştia fiind
femei.
Direcþia noastrã: Ÿ Managementul performanţei; Ÿ Managementul talentelor; Ÿ prietenos.
Un mediu de lucru
1 Eurostat, Statistici privind şomajul.
Conform unui studiu efecuat de Ernst&Young în 2013, Ursus Breweries a generat indirect 13.300 de locuri de muncă şi
aproximativ 1400 directe.
Cele 80 de procente din valoarea totală a producţiei noastre care sunt investite în bunuri şi servicii au un impact puternic asupra
furnizorilor şi distribuitorilor noştri. Astfel, 1.400 de locuri de muncă create direct sunt efectul activităţilor noastre de producţie şi
comercializare asupra sectorului agricol.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 33


Salarii ßi program de lucru
Transparenþã ßi eticã
Muncã forþatã
Exploatarea copiilor
Braşov, Timişoara şi Buzău). Până în prezent, 533 dintre
Politica noastră şi procedurile de resurse umane prevăd că
angajaţii noştri (35,56 la sută) au decis să se înscrie în sindicat.
salariile din companie nu pot fi mai mici decât prevede legislaţia, iar nivelul acestora trebuie să se situeze în limita celor practicate
la nivel de industrie de profil. În fiecare an, salariul mediu brut din Ursus Breweries a fost cu 150 la sută peste salariul mediu pe
economie. Dacă angajăm personal temporar, beneficiile pe care le acordăm sunt calculate în funcţie de perioada petrecută în
firmă. Mai mult, răsplătim loialitatea angajaţilor noştri. Astfel, fiecare persoană care a împlinit 5, 10, 15 sau mai mulţi ani la noi
în firmă, primeşte un
Pentru a ne uşura modul în care vom identifica şi vom monitoriza priorităţile de dezvoltare durabilă în următorii trei ani, am decis
să iniţiem procesul de raportare conform normelor GRI. Odată încheiat acest proces, dorim să invităm un grup independent de
reprezentanţi ai grupurilor interesate să citească acest raport şi să-şi exprime punctul de vedere faţă de informaţiile cuprinse în
document.
bonus corespunzător. Avem, totodată, şi mecanisme prin În afara Politicii de Etică în Afaceri, Ursus Breweries a care
recompensăm performanţa excepţională, aceasta fiind introdus în aprilie 2012 în practica curentă o Politică răsplătită prin
intermediul unor programe dedicate. Anticorupţie. Cele două proceduri fac parte acum din procesul de pregătire şi acomodare cu
noul loc de muncă prin care trec toţi proaspeţii angajaţi în toate unităţile noastre de Munca forţată sau obligatorie este interzisă în
compania lucru. Mai mult, tot personalul nostru trebuie să semneze un noastră. Angajaţii nu trebuie obligaţi să muncească, iar
document conform căruia se angajează să comunice orice coerciţia la locul de muncă este intolerabilă. Intimidarea, sub
informaţie legată de un posibil conflict de interese. Orice orice formă, sau hărţuirea sunt de neacceptat atât în salariat care se
dovedeşte că a încălcat aceste reguli suportă compania noastră, cât şi în lanţul de distribuţie. consecinţele disciplinare, inclusiv
încheierea contractului de muncă. Absolut toţi angajaţii noştri (100 la sută) au semnat o declaraţie privind politica anticorupţie în
urma unui incident În activitatea noastră, respectăm atât legislaţia românească în
care ne-a fost adus la cunoştinţă în cursul perioadei de
domeniu, precum şi convenţiile relevante elaborate de
raportare. Conducerea companiei a tratat incidentul
Organizaţia Internaţională a Muncii.
respectiv cu toată fermitatea şi a decis să înceteze relaţiile de muncă cu acel angajat. În perioada următoare, vom elabora o
Libertatea de asociere / sindicate
serie de cursuri în domeniul anticorupţie la care vor participa
Dialogul dintre echipa de conducere şi sindicatele din compania noastră este unul constant şi constructiv. Angajaţii noştri sunt
liberi să devină membrii oricărui sindicat din cele trei care le reprezintă interesele (acestea funcţionând în
toţi angajaţii (în special cei din zona de marketing, vânzări şi achiziţii). Având în vedere că în ultimul an nu am efectuat nicio
analiză de evaluare a riscului de corupţie, am planificat să introducem o procedură de acest gen în toate unităţile noastre de lucru.

Analiza viziunea, misiunea,


companiei privind
valorile
Pentru a răspunde mai bine nevoilor pieţei, ne-am redefinit misiunea şi setul de valori locale. În august 2012, atunci când s-a
încheiat acest proces, i-am invitat pe toţi angajaţii noştri să participe la o analiză privind misiunea, viziunea şi valorile companiei.
Din totalul celor 850 de angajaţi care au dat curs apelului nostru, 89 la sută au răspuns că se identifică cu noua misiune, viziune şi
cu noile valori (MVV) ale companiei, iar 92 la sută au fost de părere că MVV actuale sunt potrivite pentru Ursus Breweries. În
ceea ce priveşte recunoaşterea performanţelor, aproape 60 la sută dintre repondenţi consideră că managerul lor evaluează şi
apreciază corect rezultatele excepţionale. De asemenea, aproape jumătate dintre participanţi consideră că munca lor este
recunoscută şi răsplătită corect de companie.
Cu toate acestea, analiza ne-a arătat că nivelul de cunoaştere a MVV este relativ scăzut în special în rândul angajaţilor din zona
tehnică şi S&D (vânzări şi dezvoltare), cauza fiind accesul lor limitat la activităţile derulate pentru cunoaşterea MVV.
Ţinând cont de aceste rezultate, dar şi de comentariile primite, am decis să îmbunătăţim procesul de comunicare internă,
explicând mai clar şi repetat care sunt valorile companiei, dezvoltarea acestei secţiuni pe Intranet (vom include o secţiune
dedicată exclusiv MVV) şi repetarea analizei MVV în primul semestru al anului 2013.

34 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

elementul uman
elementul uman
Condiþii de lucru Training
Procedurile şi politicile noastre în domeniul sănătăţii Fiecare angajat al companiei participă la un Program ocupaţionale şi
siguranţei excedează normele legale din Personalizat de Dezvoltare (IDP), acesta fiind instrumentul România. Consumul de
alcool la locul de muncă este absolut prin care analizăm nevoile de pregătire şi planificăm interzis. În ceea ce ne priveşte,
asigurăm echipamente de participarea la cursuri. IDP identifică oportunităţile de protecţie adecvate pentru a proteja integritatea
fizică a recunoaştere a performanţei şi de promovare a angajatului şi personalului nostru şi pentru a asigura un loc de muncă sigur
analizează abilităţile. În 2012, am alocat un număr de 6.240 de din toate punctele de vedere. Cu toate acestea, în 2012 am ore de
pregătire (o medie de 4,16 ore pentru fiecare angajat, înregistrat un număr de patru incidente care au rezultat în care au inclus
participarea la cursuri, seminarii, instruire 112 zile de absenteism (concediu medical). În urma analizării unu-la-unu şi
rambursarea unor costuri legate de alte acestor evenimente, am introdus un curs de pregătire în programe de pregătire), toate
menite a dezvolta capacitatea şi domeniul protecţiei muncii personalizat, adresat angajaţilor potenţialul de dezvoltare a angajaţilor
noştri. din departamentele cu risc ridicat de accidentare (depozite, personalul din vânzări şi agenţii care transportă diferite
produse).

Figura 9: Training
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
2011 2012
Număr unităţi (ore)

Sprijin ßi apreciere
Innovation Club
fost introdus în fabricile noastre de bere din Buzău, Braşov şi
Pentru a permite angajaţilor noştri să îşi onoreze într-o manieră echilibrată atât angajamentele personale, cât şi pe cele
profesionale, dar şi pentru a eficientiza fluxul de lucru în departamentele noastre, dorim să introducem o schemă flexibilă a
timpului de lucru. Aceasta le va permite angajaţilor noştri, în nişte limite agreate de comun acord, ca ei să decidă când încep şi
când termină programul de muncă, putându-şi astfel acoperi nevoile casnice sau de altă natură.
Timişoara. În Ursus Breweries, INOVATORII sunt încurajaţi să-şi transforme visele şi dorinţele în realitate pentru că ele aduc
valoare în compania noastră. Ideile lor ne ajută pe noi să ne atingem obiectivele individuale şi de grup, iar angajaţii care propun
idei sau soluţii viabile se bucură de prestigiu şi recunoaştere. Innovation Club crează, de asemenea, un cadru oficial în care ideile
inovatorilor sunt recunoscute după ce au fost analizate, evaluate şi apoi aplicate în fabricile în care s-au născut. Graţie buletinelor
informative şi a secţiunii speciale dedicată Departamentului Tehnic, inovaţiile ajung la fiecare coleg din companie. Astfel reuşim
să promovăm iniţiativele Este un proces prin care încurajăm inovaţia şi dezvoltarea şi a
bune în toate fabricile noastre deodată.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 35


Poveßti care ne inspirã
Poveßti
În aceastã secþiune:
Poveßti care ne inspirã

36 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

poveßti care ne inspirã


poveßti care ne inspirã

Poveßti care ne inspirã


Florin Moroßanu, Director Executiv, Asociaþia Cluj – Capitalã Europeană 2021
Acţiunile pe care le întreprinde Ursus Breweries reuşesc să mai atenueze din impactul negativ al despărţirii de Cluj. Cel puţin la
nivelul clujenilor se simte că Ursus compensează plecarea. Clujenii au auzit despre candidatura oraşului lor la titlul de capitală
europeană în 2021 într-o proporţie de 90%, ceea ce este foarte mult. Susţin demersul în proporţie de 80%. Este singurul proiect
care reuşeşte să atragă un grad de simpatie şi de încredere atât de mare, iar Ursus este partener strategic al proiectului.
Le-aş sugera celor de la Ursus să constituie un fond pentru proiecte sociale sau culturale şi să invite ONG-urile să concureze
pentru ele. Prin ideile pe care le generează în acele proiecte, ONG-urile pot avea un impact social mai mare şi pe termen lung.
Simona Şerban, Director Executiv, Fundaþia Comunitarã Cluj
La nivel de implicare în comunitate, percepţia noastră a fost că există un interes din partea Ursus Breweries spre zona de
antreprenoriat social, în special în rândul tinerilor. Relaţia este una foarte bună: pleacă o afacere locală, este încurajat acest spirit
antreprenorial. Nevoi există în direcţia încurajării antreprenoriatului pentru că există şi interes din partea tinerilor. De exemplu, în
Cluj există potenţial şi merită investit în IT. De asemenea, Ursus s-a putea implica în promovarea marketingului social, în
proiectele de creativitate şi antreprenoriat. Gândindu-mă la contextul mai larg al Clujului, în momentul de faţă se conturează
strategia oraşului pentru următorii şapte ani şi cred că este un moment bun pentru Ursus să-şi alinieze planul de acţiune la
priorităţile identificate de autorităţi prin această strategie.
Mihai Petre, Lider de Sindicat, Braßov
Din punctul nostru de vedere, priorităţile sunt ca această companie să aibă o stabilitate economică, să prezinte un viitor sigur, să
asigure un loc sigur de muncă angajaţilor. Sugestiile noastre ţin de creşterea cotei de piaţă, de diversificarea gamei de branduri, de
menţinerea calităţii produselor la un nivel înalt tocmai pentru a oferi siguranţă angajaţilor.
Dacă distrugi calitatea înseamnă că pierzi cota de piaţă şi atunci e nevoie de investiţii pe termen lung. Planurile de investiţii sunt
deja elaborate pentru toate cele trei fabrici şi aşteptăm aprobarea bugetului.
Ovidiu Câmpean, Director de Comunicare,
Înainte de a renunţa la decizia de a produce bere în Cluj-Napoca, Ursus Breweries a însemnat pentru oraş şi locuri de muncă, şi
unul dintre cele mai importante branduri ale Primãria Municipiului
oraşului. Clujenii erau ataşaţi de brand şi s-a simţit o oarecare tristeţe atunci când a fost
Cluj-Napoca
închisă fabrica de bere. Dar, odată cu investiţiile făcute în ce a mai rămas din această fabrică, amprenta a devenit perpetuă.Clujul
este un centru universitar cu reputaţie şi cred că o investiţie în cercetare şi dezvoltare – în proiecte care vizează apa sau energia
regenerabilă – ar aduce un beneficiu întregii comunităţi.
Prof. univ. dr. Mihaela Luþaß, Prorector, Universitatea Babeß Bolyai Cluj-Napoca
Bursele Ursus sunt incluse în categoria burselor private şi este extraordinar că Ursus Breweries s-a adresat UBB şi că, alături de
Universitate, Ursus Breweries a participat la selecţia candidaţilor şi a celor care au primit aceste burse. Criteriile de selecţie au
fost astfel dezvoltate încât să încurajeze şi să răsplătească studenţii care înţeleg că există şi altceva în afara bibliotecii:
voluntariatul şi activităţile în folosul comunităţii. Eu cred că studenţii noştri ar putea fi atraşi de Ursus Breweries în mici proiecte
de cercetare, de marketing, în studii de piaţă, în programe de internship, pentru că numărul de studenţi implicaţi ar putea fi astfel
mai mare.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 37


poveßti care ne inspirã
Dan Diaconu, Viceprimar al Municipiului Timißoara Constantin Boßcodealã, Primar al Municipiului Buzãu
Ursus Breweries este cel mai mare investitor la nivelul Municipiului Buzău. Din 1996 am avizat şi autorizat, ca primar, fiecare
investiţie pe care a realizat-o SABMiller la fabrica noastră de bere. Ursus Breweries este un contributor important la bugetul local
prin taxele şi impozitele locale pe care le plăteşte în fiecare an, fără niciun fel de întârziere. Pe de altă parte, garanţia locurilor de
muncă pentru cei angajaţi aici face ca şomajul la nivelul Municipiului Buzău să se menţină sub 2 la sută.
Ursus este un brand cunoscut la nivel naţional şi internaţional; mă bucur că este cel mai mare investitor al nostru şi mă bucur că
asigură în Buzău garanţia unei dezvoltări durabile.
Din punct de vedere economic, prezenţa fabricii de bere este un element important pentru Timişoara. Are şi un profit serios, dar şi
creează locuri de muncă pentru timişoreni, ceea ce înseamnă un impact pozitiv social şi un impact pozitiv asupra veniturilor
bugetului local, care apoi se transformă în investiţii sau lucrări în Timişoara. Ca experienţă personală pe care am avut-o prin
vizitarea fabricii, aceasta este una cu standarde ridicate în domeniul protecţiei mediului. Din acest punct de vedere, fabrica de
bere este un exemplu pozitiv pentru celelalte companii din Timişoara.
Într-un fel, fabrica ne defineşte, pentru că face parte din istoria acestui oraş. Este cea mai veche fabrică de bere din România,
începe să devină un obiectiv turistic şi reprezintă parte din identitatea acestui oraş.
Ioana Szatmari, Director de program, Asociaþia pentru Relaþii Comunitare (ARC România)
Este de apreciat că Ursus Breweries investeşte în continuare în comunitate. Pe termen lung, compania şi-ar putea diversifica
mecanismele de implicare comunitară cu soluţii precum marketingul social, voluntariatul sau donaţiile salariale din partea
angajaţilor. De asemenea, compania ar trebui să-şi facă mai vizibilă implicarea în comunitate.

38 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

Element
35,7 la
crd

3,53
li p b

99,95 l
rpp

100 la s
da
elementele de mediu

Elementele de mediu
În aceastã secþiune:
Prioritãþile noastre de dezvoltare durabilã
Aspecte cheie
Prioritãþile transpuse în fapte

35,7 la sută
creßtere a utilizãrii energiei regenerabile faþã de anul anterior

3,53
litri de apã consumaþi pentru fiecare litru de bere produs de noi

99,95 la sută
rata de reciclare a produselor derivate din procesul de producere a berii

100 la sută
din deßeurile periculoase au fost tratate în siguranþã
Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 39
our elementele environment de mediu

Prioritãþile noastre de dezvoltare


durabilã
Apa, energia/amprenta de carbon, deßeurile ßi ambalajele reprezintã pilonul de mediu al celor 10 prioritãþi de
dezvoltare durabilã ale companiei noastre.
Apa
este folosită în procesul de producere a berii, dar şi înainte de acesta, atunci când sunt crescute culturile de care avem
nevoie. Când
Obiectiv F14
apa devine greu accesibilă, costurile captării şi furnizării ei cresc, iar
3
.40 efectul este resimţit de noi toţi. Utilizarea eficientă a apei este una dintre principalele măsuri pe care le luăm pentru a proteja
habitatele locale şi comunităţile din jurul fabricilor noastre.
Ne-am stabilit un obiectiv ambiţios şi anume ca până în anul 2015 să folosim doar 3,5 litri de apă pentru fiecare litru de bere pe
care îl producem.
Energia
este consumată zilnic de fiecare dintre noi, fie la locul de muncă, fie în timpul liber. De aceea, este important să
înţelegem valoarea energiei şi să folosim cât de mult posibil alternative curate. Astfel vom reduce consumul de energie, costurile
aferente şi vom transforma afacerea noastră într-una mai sustenabilă.
Aceste scoruri reprezintă media eforturilor
făcute în toate Utilizarea eficientă a energiei, investiţiile în surse regenerabile sau
zonele reprezentative din zona energiei şi anume
consumul generarea propriei energii sunt principalele modalităţi care ne pot
total de energie (electrică + termică), energia regenerabilă,
ajuta să protejăm mediul înconjurător. Procedând astfel nu vom
amprenta de carbon, emisiile de CO2 şi alte emisii.
economisi doar bani şi resurse, ci vom scădea şi emisiile de gaze cu efect de seră şi ne vom reduce amprenta de carbon.
Ne-am evaluat amprenta de carbon şi am început să înţelegem care sunt verigile din lanţul nostru valoric care generează cele mai
multe emisii. Ne-am stabilit apoi obiectivul de a înjumătăţi, până în anul 2020, nivelul emisiilor care provin din arderea
combustibililor pe care-i folosim în procesul de producţie pentru fiecare litru de bere produs de noi. Totodată, colaborăm cu
furnizorii şi distribuitorii noştri pentru a îmbunătăţi aceste valori pe întregul lanţ de valoare.
F12
F13
2.80
2.80
Aceste scoruri reprezintă media eforturilor făcute în toate zonele reprezentative şi anume gestionarea apelor uzate, utilizarea
eficientă a apei, evaluarea alimentară cu apă, şi amprenta apei.
F12
F13
Obiectiv F14
3.60
3.33
3.33

40 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013


urabilã
F12
F13
Obiectiv F14
2.60
2.60
2.60
Creşterea economică a atras după sine şi o creştere a volumului de deşeuri
produse în România. Impactul deşeurilor este un subiect tot mai cunoscut în rândul consumatorilor şi amplu dezbătut de
producători, autorităţi locale şi organizaţii neguvernamentale.
Modul în care tratăm deşeurile a devenit o temă critică. Metodele tradiţionale, de ardere sau de depozitare, au avut consecinţe
semnificative asupra mediului.
Motivele financiare care ne obligă să consumăm mai eficient resursele sunt suficient de solide ca să ne determine, pe de o parte,
să reducem volumul de deşeuri pe care-l producem, iar pe de altă parte să găsim soluţii prin care să protejăm mediul înconjurător.
Ambalajele
au efecte asupra mediului pe întreaga lor durată de viaţă. Pe măsură ce cresc costurile materiilor prime, suntem
obligaţi să avem în vedere soluţii şi alternative sustenabile pentru ambalajele tradiţionale.
Dacă reducem greutatea ambalajelor, dacă refolosim sticlele şi dacă încurajăm reciclarea, putem economisi resurse financiare şi
putem reduce presiunea asupra serviciilor locale de salubritate.
Noua strategie privind energia şi amprenta de carbon a grupului SABMiller, din care facem parte, urmăreşte folosirea pe scară
largă a ambalajelor şi accesul la materiale cu o amprentă de carbon redusă.

elementele de mediu
Aceste scoruri reprezintă media eforturilor făcute în toate zonele reprezentative din zona deşeurilor şi anume generarea şi
eliminarea deşeurilor şi minimizarea acestora.
F12
F13
Obiectiv F14
3.04
2.41
2.41
Aceste scoruri reprezintă media eforturilor făcute în toate zonele reprezentative ambalajelor şi anume analiza impactului asupra
mediului şi reciclare.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 41


Aspecte cheie
Suntem pe deplin conştienţi că activitatea noastră are impact la fabricile noastre şi le comunicăm de două ori pe an, în asupra
mediului pentru că utilizăm resurse naturale (energie funcţie de obiectivele stabilite, în sistemul nostru global şi apă) şi generăm
deşeuri. De aceea, urmând liniile trasate de (SAM). Înainte de transmiterea datelor, acestea sunt strategia noastră la nivel mondial,
suntem hotărâţi ca până în verificate pentru acurateţe şi deplinătate. anul 2020 să reducem la jumătate nivelul de CO2, să reducem
Toate investiţiile noastre din ultimii doi ani au fost
aliniate la impactul negativ total şi să ne îmbunătăţim permanent
politica noastră de mediu şi au vizat diminuarea
impactului performanţele în domeniu.
nostru direct prin limitarea utilizării resurselor şi prin
Procesul de management al riscului din compania noastră utilizarea eficientă a tehnologiilor sustenabile. Obiectivul prevede ca
aspectele de mediu să fie evaluate şi reduse cât de nostru este ca, până în anul 2020, să reducem emisiile care mult este posibil.
Tehnologia noastră respectă standardul provin din utilizarea combustibililor în procesul nostru de ISO 14001, dar noi considerăm
că este obligaţia noastră să producţie cu până la 50 la sută pentru fiecare litru de bere transformăm fabricile în unităţi nepoluante
şi, din acest produs. punct de vedere, suntem pe deplin conformi cu legislaţia
Ursus Breweries a investit peste două milioane de euro
în locală şi îndeplinim standardele europene. În 2012, am
proiecte de eficientizare energetică, toate având acelaşi
scop respectat complet cerinţele legislaţiei din România în materie
major: reducerea consumului de apă şi de energie. de
mediu, aşa cum prevăd licenţele de operare, şi nu am
Majoritatea cheltuielilor noastre au fost alocate
achiziţiei de primit nicio sancţiune sau amendă în acest sens.
compresoare de aer, dimensionării echipamentelor
Strategia noastră în domeniul schimbărilor climatice vizează frigorifice la cerinţele proceselor noastre de producţie, următoarele
aspecte: eficienţa energetică, trecerea la izolaţiilor termice, controlului tehnologic al consumului de combustibili curaţi, energie
regenerabilă şi tranzacţionarea energie, precum şi sistemelor de ventilare şi răcire ale emisiilor de carbon provenite direct din
activitatea noastră, echipamentelor noastre de producţie. refrigerarea şi producerea de ambalaje. Noi colectăm date de

42 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

elementele de mediu
Ursus Breweries a investit peste douã milioane de euro în proiecte de eficientizare energeticã

Prioritã
elementele de mediu

Prioritãþile transpuse în fapte


Energie
Cantitatea de energie folosită în procesul de producţie a berii este însemnată, la fel cum se consumă multă energie şi în fabricarea
sticlelor, şi în răcirea produsului finit.
Una dintre principalele noastre priorităţi este să ne atingem obiectivele legate de economisirea energiei. Din acest motiv, am
investit substanţial în anii financiari 2012 şi 2013, iar efectele au fost un consum redus de electricitate şi de căldură.
Principalele măsuri luate în vederea reducerii cantităţilor de electricitate şi căldură consumate de noi au constat în investiţii de
capital şi îmbunătăţiri ale proceselor.
Câteva dintre investiţiile noastre de capital care au avut drept obiectiv economisirea de electricitate şi energie termică au fost
îndreptate către zona de refrigerare din fabrici, după cum urmează:
Electricitate:
Ÿ
Sisteme de uscare a amoniacului;
Ÿ
Sisteme automate pentru purjarea aerului din circuitul de glycol;
Ÿ
Sisteme de ventilaţie naturală.
Economii la căldură:
Ÿ
Modernizarea sistemului de recuperare a energiei termice;
Ÿ
Izolaţii termice;
Ÿ
Schimbătoare de căldură cu randament înalt.

Tabelul 4: Evoluþia nivelului de emisii pe categorii


Tipul de emisii
Anul financiar
Anul financiar
Varianţie 2012
2013
an la an (tone)
(tone)
(%)
Emisii de CO2 (directe, indirecte, cifre agregate energie
35.841 34.967 -2,44 termică plus energie electrică)
NOx + SOx 16,19 20,09 +24,1 O altă prioritate este creşterea cantităţii de energie care provine din surse regenerabile. Volumul
de biogaz care provine din staţiile de tratare a apelor uzate şi pe care noi îl folosim drept combustibil auxiliar în procesul de
fabricare a berii a crescut cu 35,7 procente (de la 33.445.012 MJ în F12 la 45.405.665 MJ în F13).

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 43


Apa Apã
este un element de o importanţă capitală în industria de bere şi suntem conştienţi că apa este o resursă epuizabilă. Una dintre
marile noastre preocupari este cum să facem economii de apă şi cum să folosim cât mai eficient apa de care dispunem în procesul
de producţie.
Strategia noastră în domeniul apei a fost elaborată ţinând cont de ciclul complet al apei în procesul nostru de fabricaţie. La nivel
de grup, obiectivul nostru pentru anul 2015 este să nu folosim mai mult de 3,5 litri de apă pentru fiecare litru de bere pe care îl
producem. Fabricile noastre sunt construite astfel încât să fie redus la minim consumul de apă, iar una dintre opţiunile pe care
le-am pus în practică a fost recircularea apelor cascadate în echipamentele de răcire.

Tabelul 5: Consumul anual de apã


Anul
Anul financiar F12
Anul financiar
Obiectivul
F13
Evoluţie către obiectivul
pentru anul final
financiar F14
Hl de apă / hl de bere
4,18 3,53
+15% 3,49
Odată cu reducerea consumului de apă, avem grijă şi de apele uzate pe care le evacuăm (după ce au fost, în prealabil, pre-tratate)
în sistemele de canalizare şi în staţiile municipale de tratare a apelor uzate de pe lângă oraşele în care sunt situate fabricile noastre
de bere. Apele noastre uzate sunt evacuate prin organisme terţe şi există documentaţie care atestă că aceste ape sunt tratate la
nivelul standardelor acceptate (COD ≤125 mg/l).
Indirect, proiectele noastre care au vizat reducerea consumului de apă ne-au ajutat să reducem şi consumul de electricitate şi de
energie termică. Eficientizarea proceselor au contribuit semnificativ la reducerea consumului de apă şi energie, iar atenţia noastră
s-a îndreptat şi către optimizarea consumului în funcţie de nevoi, igienizarea instalaţiilor fiind o prioritate. De asemenea, am avut
grijă să folosim parţial apele cascadate fie în echipamentele de răcire, cum ar fi turnurile de răcire, fie pentru spălări de
pavimente.

Deßeuri
Cele două surse din care rezultă deşeurile noastre sunt procesul de producţie şi ambalarea produselor. De aceea, atenţia noastră se
îndreaptă în trei direcţii: separarea produselor derivate pentru a le refolosi sau recicla, reducerea volumului de deşeuri pe care le
trimitem la depozitele de deşeuri şi reducerea impactului pe care îl au asupra mediului deşeurile pe care le eliminăm. Avem, de
asemenea, soluţii sustenabile şi pentru designul, utilizarea şi eliminarea ambalajelor.
Ambiţia noastră pe termen lung este de a reduce amprenta de mediu a acvitităţii noastre prin crearea unui proces de fabricare din
care să rezulte zero deşeuri. Am reuşit să valorificăm sub-produsul organic în hrană pentru animale. Anul trecut, procentul
sub-produselor din procesul de producţie care au fost valorificate s-a ridicat la 99,95 la sută. La nivelul tuturor fabricilor noastre,
deşeurile periculoase au fost eliminate integral (100 la sută) prin incinerare.

Ambalaje
Ambalajele au, de-a lungul întregii lor existenţe, impact asupra mediului înconjurător, de la faza de materie primă până la
eliminarea totală.
Reglementările tot mai aspre impuse asupra ambalajelor şi a deşeurilor din ambalaje prin directiva Uniunii Europene în domeniu
şi costurile din ce în ce mai mari asociate procesului de conformare au un impact direct asupra afacerii noastre.
Totuşi, ambalajele sunt cele care protejează şi care asigură calitatea produselor noastre, oferind plăcere consumatorilor, iar nouă
posibilitatea de a ne promova identitatea şi mărcile. Reducerea impactului pe care îl au ambalajele este o măsură importantă prin
care putem proteja mediul. Reducând greutatea ambalajelor noastre, refolosind sticlele şi încurajând reciclarea economisim bani
şi materii prime şi reducem presiunea asupra serviciilor publice de colectare a deşeurilor.

44 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

elementele de mediu
Ca “Dacã de la create Comisia sutã, Europene reciclare pânã 162.000 de la Europeanã: nivelul în muncã.” ar ar 2020 atinge putea
de Uniunii ratele
locuri fi 70
filială a companiei SABMiller, avem pusă la punct o strategie amplă prin care ne asigurăm că toate materialele folosite ca
ambalaje respectă normele de calitate şi pe cele de mediu. De asemenea, pe baza strategiei noastre care se referă la energie şi la
amprenta de carbon, dorim să extindem utilizarea materialelor cu amprentă redusă de carbon. Încercăm să refolosim materialele
de ambalare atunci când putem şi acolo unde putem, după cum încercăm şi să extindem programele de cumpărare a produselor
ambalate în sticle returnabile sau consumul de bere la butoi la nivelul întregii ţări.
Pe parcursul anului trecut, am continuat să introducem şi să aplicăm prevederile strategiei noastre de dezvoltare durabilă, care
conţine inclusiv măsuri menite a promova designul sustenabil, o siguranţă mai mare a ambalajelor şi asigurarea că ele sunt
folosite în scopul în care au fost create, găsirea de alternative pentru a elimina sau reduce ambalajele. Toate urmează să ne
conducă la îndeplinirea unui obiectiv: acela de a reduce consumul de apă şi amprenta de carbon. Aceste măsuri au contribuit la o
creştere a cererii pentru produsele ambalate în sticle returnabile cu 4,1 1 la sută, în doze de aluminiu cu 23,55 la sută, în sticle
nereturnabile cu 24,12 la sută şi în butoi cu 25,26 la sută. Ştim că cererea pentru produsele ambalate în sticle PET a crescut în
ultimii ani, dar avem proiecte care vizează reducerea greutăţii ambalajelor din PET şi, astfel, scăderea volumului de PET în
general.
1 Date calculate ca raport între anii financiari 2013 şi 2012.

Pe baza rezultatelor unor cercetãri îndelungate, SABMiller a elaborat o strategie privind ambalajele.
Aceasta urmeazã sã fie anunþatã public în cursul anului 2014.

elementele de mediu
Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 45
poveßti pe care le-am însufleþit

Poveßti pe care le-am însufleþit


În aceastã secþiune:
Poveßti pe care le-am însufleþit
46 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

Poveßti
þit
poveßti pe care le-am însufleþit

Poveßti pe care le-am însufleþit


Aprilie
Cea mai frumoasă dovadă de dragoste faţă de berea Timişoreana a ajuns la fabrica noastră din Timişoara anul trecut, în luna
aprilie. Câţiva dintre consumatorii noştri mai în vârstă ne-au trimis trei scrisori prin care participau la promoţia noastră. Au ales
această metodă pentru că, neavând un telefon mobil, nu puteau să ne trimită SMS. Mai mult, nici nu îşi puteau înregistra codurile
promoţiei pe site-ul nostru pentru că nu ştiau cum s-o facă.
Nimic nu i-a oprit, însă, să laude berea noastră Timişoreana, aşa că ne-au trimis capacele şi etichetele de la sticlele de bere în cel
mai tradiţional mod cu putinţă: prin poşta normală. Pentru noi, cei din Ursus Breweries, dar şi pentru Timişoreana, scrisorile lor
au fost cea mai frumoasă dovadă de iubire.
Grolsch a creat Experience Hotel, un spaţiu în care nu există timp, nu există limite. Paisprezece experimentalişti au fost invitaţi
să-şi testeze creativitatea timp de patru zile într-un experiment prin intermediul căruia a fost evaluată relaţia dintre timp şi
creativitate.
Experimentul nostru a fost inspirat de studiul lui Michel Siffre, cunoscut ca fiind investatorul cronobiologiei umane. Cea mai
importantă descoperire a lui Siffre a fost că oamenii sunt creatorii propriului ceas biologic, care funcţionează independent de
ciclul de rotaţie terestră.
Citiţi mai multe detalii despre experimentul nostru şi rezultatele lui ( http://www.grolsch.ro/
).
Mai
Angajaţii noştri s-au strâns sâmbătă, 12 mai, în echipe şi s-au alăturat mişcării Let's Do It, Romania!, cel mai mare eveniment de
ecologizare la nivel naţional. Aproape 300 de angajaţi ai Ursus Breweries au investit din timpul şi din energia lor, adunând 1.226
de saci de gunoi şi curăţând cinci zone: Făget (judeţul Cluj), Cariera (judeţul Braşov), Ghiroda (judeţul Timiş), Haleş (judeţul
Buzău) şi Ciofliceni (lângă Bucureşti).
Iunie
Ursus a fost sponsorul oficial şi brandul care a susţinut TIFF (Festivalul Internaţional de Film Transilvania). Evenimentul a atras,
pe parcursul anilor, zeci de mii de profesionişti din industria filmului şi de iubitori ai acestei arte fără vârstă.
TIFF este modul nostru de a-i inspira pe cei care fac parte din comunitatea iubitorilor de film şi ocazia de a-I cunoaşte pe
locuitorii oraşului Cluj-Napoca, locul în care bate inima Ursus. Păstrând tradiţia, Ursus a oferit din nou premiul pentru cel mai
bun debut al ediţiei 2012 a TIFF, recunoscând astfel talentul unui povestitor în imagini aflat la începutul carierei.
Stejar Strong, berea rugby-ului românesc, a susţinut pentru al şaselea an consecutiv Cupa Naţiunilor IRB, cea mai pretigioasă
competiţie de rugby organizată pe stadionul Arcul de Triumf din Bucureşti.
Stejar Strong s-a aflat pe stadion alături de toţi suporterii din tribune, susţinând echipa naţională de rugby a României. Tot atunci
am lansat şi o campanie de promovare a rugby- ului ca sport, competiţie, dar şi ca relaţie între berea Stejar şi câştigătoarea Cupei
Naţiunilor IRB 2012, echipa naţională de rugby a României.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 47


Timişoreana, cea mai iubită bere din România, a dus mai departe povestea fotbalului românesc, aflându-se în cel de-al treilea an
alături de echipa naţională de fotbal a României în calitate de sponsor principal.
Timişoreana este în continuare sponsorul Cupei Naţionale de Fotbal, competiţie care a crescut an de an şi care înseamnă mai mult
decât lupta pentru un trofeu. Istoria de 90 de ani a echipei naţionale de fotbal a României, cu momentele sale de mândrie şi de
pasiune, s-au transmit din generaţie în generaţie, exact ca berea Timişoreana.
Ciucaş, berea preferată a naturii, şi-a sărbătorit cea de-a 120-a aniversare. Originea poveştii acestei mărci este în Braşov, tărâmul
preferat al naturii. Ciucaş, o bere produsă din ingrediente naturale şi binecuvântată de blândeţea naturii, se consumă cel mai bine
în mijlocul naturii.
Fabrica noastră de bere din Braşov şi-a deschis porţile, iar spiritul aniversar a fost împărtăşit cu cele 450 de persoane –
consumatori, familii şi prieteni ai angajaţilor noştri.
Ursus Breweries a fost câştigătorul secţiunii "Utilizarea resurselor” (sectorul industrie / producţie) a competiţiei Green Business
Index 2012.
Green Business Index este un proiect care evaluează şi răsplăteşte responsabilitatea companiilor din România faţă de mediu. În
clasamentul general, Ursus Breweries s-a situat pe locul III în rândul companiilor considerate prietenoase cu mediul înconjurător.
Ursus Breweries a primit distincţii şi în cadrul secţiunilor "Managementul deşeurilor", "Impactul asupra mediului" şi "Dezvoltare
durabilă".
Decembrie ne-a adus nouă, celor din Ursus, veşti minunate şi un cadou: un nou design al ambalajelor. Regele Berii din România a
punctat finalul unei poveşti de optsprezece luni şi a dobândit o sticlă nouă. În tot acest timp, peste cincizeci de oameni au lucrat
cot la cot, petrecând aproape 2.300 de ore pentru a transforma noua sticlă din poveste în realitate şi în principala alegere a
consumatorilor noştri.
Aceasta a fost luna în care am tras linie într-un proiect-pilot de un an de zile, Green Corners. Graţie angajaţilor noştri din birourile
din Bucureşti (sediul central şi Frumoasa), am colectat 30 de kilograme de baterii uzate şi acumulatori şi 20 de kilograme de
aparate electrice de mici dimensiuni. Deşeurile au fost predate partenerilor de la Recolamp pentru reciclare.
Pentru compania noastră, dar şi pentru noi, ca oameni, este extrem de important să ştim cât gunoi producem şi ce tip de gunoi
producem la locul de muncă şi să încercăm, atât cât putem, să ne reducem amprenta de carbon. Primul pas spre reuşită este
reciclarea.
Septembrie
Noiembrie
Decembrie
Ianuarie

48 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

poveßti pe care le-am însufleþit

Respons
100.000
anw

6
ps

1 studiu ca subi 1 (1
23 la su
dp

de 7 ori
aac
responsibilitatea noastrã

Responsabilitatea noastrã
În aceastã secþiune:
Prioritãþile noastre de dezvoltare durabilã
Aspecte cheie
Prioritãþile transpuse în fapte

100.000 de vizitatori noi


au accesat platforma noastrã online www.desprealcool.ro

6
principii despre alcool sunt integral aplicate
1 studiu având ca subiecți 1.005 de tineri adulþi (18 – 25 de ani)

23 la sută
din angajaþii noßtri au participat în proiecte sociale

de 7 ori
a crescut numãrul persoanelor asistate social de ONG-urile care ne sunt parteneri
Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 49
Prioritãþile noastre
Descurajarea consumului iresponsabil de alcool, furnizarea de beneficii în comunitate ßi HIV/SIDA fac parte din
cele zece prioritãþi de dezvoltare durabilã ale companiei noastre.
Consumul excesiv de alcool nu serveşte intereselor noastre. Poate avea efecte nocive asupra consumatorilor şi asupra societăţii,
dăunează reputaţiei noastre şi poate conduce la consecinţe grave.
Nu oricine poate să consume alcool, iar aici intră categorii precum minorii, femeile gravide, şoferii sau cei cu afecţiuni medicale.
Pentru cei care nu au contraindicaţii, alcoolul poate fi parte a unui stil de viaţă sănătos, dacă este consumat cu măsură. Consumul
excesiv, însă, afectează coordonarea şi gândirea, poate încetini timpii de reacţie, poate accelera pulsul şi poate deshidrata
organismul. Toate acestea prezintă riscul de accidentare şi vătămare.
Descurajarea consumului iresponsabil
de alcool este una dintre priorităţile noastre în domeniul dezvoltării durabile căreia îi
acordăm o atenţie sporită. Am elaborat un set de şase principii privind alcoolul (detaliate în paginile care urmează), iar acestea ne
îndrumă în activitatea zilnică, atunci când luăm decizii privind afacerile şi atunci când ne gândim cum să promovăm consumul
raţional de alcool pe piaţa din România.
Luăm toate măsurile astfel încât informaţiile despre alcool pe care le furnizăm să fie corecte şi echilibrate. Pentru aceasta,
colaborăm cu experţi independenţi, iar ei ne ţin la curent şi pe noi, şi comunitatea în ansamblu cu date, termeni şi teme relevante.
În derularea operaţiunilor noastre respectăm prevederile Politicii de Comunicare Comercială care defineşte standardele noastre de
marketing şi de comunicare comercială. Ca subsidiară a companiei SABMiller, participăm la Forumul Comisiei Europene pentru
Alcool şi Sănătate (EAHF) şi avem obiective similare cu cele ale Uniunii Europene şi ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii în
reducerea consumului iresponsabil de alcool.
Furnizăm beneficii comunităţilor:
Ştim foarte bine ce greutăţi întâmpină consumatorii noştri, salariaţii şi comunităţile
pe care le formează, la fel cum ştim că fabricile noastre de bere şi comunităţile din jurul lor depind unele de celelalte. Tocmai de
aceea dorinţa noastră este de a întări aceste comunităţi.
Deciziile noastre privind achiziţiile au şi ele un impact social şi unul de mediu. Noi uzăm de puterea noastră de cumpărare pentru
a dezvolta spiritul antreprenorial şi comunităţile locale. Crearea de oportunităţi economice pentru micile afaceri de pe lângă
fabricile noastre de bere sau aducerea comunităţile laolaltă, în jurul unui eveniment organizat sau sponsorizat de noi, nu sunt doar
în beneficiul comunităţilor, ci şi al nostru.
Noi sprijinim în mod constant comunităţile noastre locale pentru că simţim ce potenţial uriaş de creştere a afacerii poate exista
într-un mediu economic puternic. Investiţiile noastre sociale corporative (CSI) sunt destinate îmbunătăţirii calităţii vieţii

50 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

responsabilitatea noastrã
Obiectiv F12 F13
F14
4.65
5.00
5.00
F12
F13
Obiectiv F14
4.30
4.60
4.60
Companiile private trebuie să respecte drepturile omului. Aceasta înseamnă că firmele trebuie să evite violarea drepturilor altor
persoane şi trebuie să rezolve cazurile de încălcare a drepturilor celor asupra cărora activitatea lor are impact.
Responsabilitatea de a respecta drepturile omului presupune că firmele:
(a) vor evita să provoace sau să contribuie la încălcarea drepturilor omului prin activităţile derulate şi să remedieze impactul
negativ atunci când apar incidente de această natură;
(b) vor încerca să prevină sau să remedieze efectele negative asupra drepturilor omului care sunt direct legate de operaţiunile
desfăşurate de acestea, de produsele sau de serviciile lor, chiar dacă nu au contribuit direct la producerea acelor efecte negative.”

Principiile directoare privind sectorul privat ßi drepturile omului:


Aplicarea normelor ONU “Protejare, Respectare şi Remediere”
responsibilitatea noastrã
acelor locuitori, sprijinirii lor în legarea unor relaţii mai bune cu furnizorii, cu consumatorii sau chiar cu angajaţii noştri. Atenţia
noastră se îndreaptă înspre investiţiile în comunităţile locale, iar câteva exemple în acest sens sunt detaliate în paginile care
urmează.
Ursus Breweries a investit mai mult de un milion de euro în fiecare an pentru a sponsoriza sportul românesc. Avem parteneriate
cu Federaţia Română de Fotbal şi suntem sponsorul oficial al echipei naţionale de fotbal a României şi a Cupei României la fotbal
(Cupa României Timişoreana). De asemenea, suntem parteneri ai Federaţiei Naţionale de Rugby a României.
Încercăm să facem din România o atracţie turistică şi în acest sens investim în spaţii aflate în apropierea fabricilor noastre de bere,
organizând în mod regulat evenimente de tipul 'uşi deschise'. Anul trecut, fabricile noastre din Braşov şi din Timişoara şi-au
deschis porţile pentru cei dornici să vadă cum producem berea lor favorită.
Contribuim la reducerea infecţiilor de HIV/SIDA:
Aceasta este o temă cu o importanţă aparte pentru grupul nostru,
SABMiller, care are activităţi importante în Africa. HIV/SIDA poate afecta atât forţa noastră de muncă, dar şi comunităţile în
care noi ne derulăm activitatea.
F12
F13
Obiectiv F14
3.00
3.00
3.00
De aceea, contribuim la prevenirea cazurilor de infectare cu virusul HIV şi a SIDA pentru a ne asigura că protejăm bunăstarea
angajaţilor noştri şi stabilitatea forţei noastre de muncă.
Avem acelaşi tip de abordare la nivel de grup şi suntem suficient de flexibili în a permite unităţilor noastre de producţie să se
adapteze şi să răspundă la condiţiile locale. Din acest motiv, analizăm procentul de apariţie a noilor infecţii aşa cum sunt ele
reflectate în Raportul mondial al UNAIDS, particularitatea infecţiilor din România şi factorii coexistenţi care ar putea influenţa
apariţia unor cazuri noi de infecţii.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 51


responsabilitatea noastrã

Aspecte cheie
Prioritã
Fiecare al treilea român consumă cu plăcere o bere produsă de Ursus Breweries. Deşi marea lor majoritate beau cu măsură, ştim
că mai există consumatori care beau peste măsură, punându-se şi pe ei, şi pe cei din jurul lor, în pericol. Consumul excesiv de
alcool asociat cu obiceiuri sociale precum violenţa, condusul sub influenţa alcoolului sau consumul de alcool în rândul minorilor
sunt teme de îngrijorare atât în România, cât şi în lume. Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii 1 , jumătate dintre cele 2,3
milioane de decese înregistrate anual care sunt cauzate de bolile netransmisibile se datorează efectelor dăunătoare ale alcoolului.
România este una dintre cele doar patru state membre ale Uniunii Europene în care legislaţia prevede ca limita de alcool în aerul
expirat, în cazul şoferilor, să fie zero la nivelul tuturor grupurilor de populaţie (populaţie generală, conducători tineri sau
începători şi şoferi profesionişti). De asemenea, România este una din cele două ţări membre UE în care conţinutul de alcool pur
în procente din volum trebuie menţionat obligatoriu pe ambalajele băuturilor.
1 Fişa bolilor netransmisibile, martie 2013, Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

52 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013


responsibilitatea noastrã

Prioritãþile transpuse în fapte


Responsabilitatea
Descurajarea consumului iresponsabil de alcool este una dintre cele mai importante priorităţi ale noastre
faþã de consumul
în materie de dezvoltare durabilă. Ştim că numai 10 1 la sută dintre cei care prezintă riscul ca alcoolul să
de alcool
devină o problemă majoră pentru ei sau dintre dependenţii de alcool sunt depistaţi la timp.
De aceea, am elaborat un program solid şi permanent – www.desprealcool.ro
- prin care consumatorii au acces la toate
informaţiile necesare astfel încât să ia decizii legate de alcool în cunoştinţă de cauză.
Platforma oferă vizitatorilor informaţii verificate şi echilibrate despre diferitele aspecte ale consumului de alcool şi este o sursă de
informare pentru toate grupurile interesate de problematica descurajării consumului iresponsabil de alcool. Sunt prezentate
campaniile de informare şi educare, iniţiative de promovare a sănătăţii, chestionare pentru autoevaluare, sugestii pentru
mecanisme de control şi aplicaţii mobile care pot fi utilizate în planificarea unei petreceri responsabile.
În ceea ce priveşte eficienţa acestui demers, peste 100.000 de vizitatori noi au accesat în ultimul an www.desprealcool.ro
, reprezentând o creştere de 35 la sută faţă de anul anterior. De asemenea, aplicaţia noastră mobilă
zero-la-mie a fost descărcată de 10.076 de utilizatori.

Figura 10: Cele ßase principiiprivind alcoolul


Deciziile noastre zilnice au la bază următoarele şase principii privind alcoolul:
Ÿ
Berea noastră poate aduce un plus de satisfacţie în viaţa majorităţii consumatorilor noştri;
Ÿ
Ne interesează care sunt efectele consumului iresponsabil de alcool;
Ÿ
Ne consultăm cu grupurile interesate şi colaborăm cu acestea pentru a rezolva problema consumului iresponsabil de alcool;
Ÿ
Consumul de alcool este destinat numai adulţilor şi ţine de responsabilitatea şi decizia personală;
Ÿ
Informaţiile despre alcool pe care le furnizăm consumatorilor noştri trebuie să fie corecte şi echilibrate;
Ÿ
Vrem ca şi angajaţii noştri să aspire la un nivel înalt de conduită în relaţia lor cu alcoolul.

Control Generation
Proiectul nostru lansat în octombrie 2012, a avut ca punct de pornire rezultatele unui studiu în rândul a 1.005 de tineri adulţi (18 –
25 de ani). Acesta a arătat că 41 la sută dintre cei intervievaţi au spus că deţin un grad de control asupra colegilor şi prietenilor lor
care consumă alcool, însă 25 la sută au spus că ei nu consideră necesar să-i oprească pe cei de seama lor atunci când aceştia
consumă excesiv alcool. Conform aceluiaşi studiu, tinerii adulţi sunt deosebit de atenţi la imaginea lor din mediul online, 20 la
sută dintre ei spunând că reţelele de socializare au un impact substanţial asupra vieţii lor. Totodată, ei au recunoscut că profilul lor
online reflectă mai degrabă personalitatea pe care şi-ar dori-o, şi nu propria lor personalitate. Control Generation le oferă tuturor
un set de instrumente – printre acestea un chestionar pentru luarea deciziilor – util pentru navigarea în siguranţă pe Internet,
pentru luarea unor decizii bine informate şi în a le reaminti că alcoolul poate dăuna grav reputaţiei.
1 Date privind eficienţa, inclusiv financiară, a proiectelor pentru reducerea consecinţelor dăunătoate ale alcoolului, OMS, Biroul
Regional pentru Europa.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 53


responsabilitatea our responsibility
noastrã
Control Generation s-a transformat într-una dintre cele mai
Creatori de conþinut 'în control' comunităţi online.
Control Generation este un apel vibrant la un stil de viaţă echilibrat şi îndulcit de petreceri responsabile şi decizii mature legate de
viaţă. Acest nou instrument de comunicare a atras în comunitatea noastră în mai puţin de o lună încă 9.495 de utilizatori noi,
ajungând astfel la 48.000 de persoane.

Hai la Petre
Conþinut Facebook, Da
Like-ul care conteazã
Hai la Petre de Sãrbãtori
Hint me!
Zero la mie

54 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013


Secţiunea de blogging a site-ului www.desprealcool.ro beneficiază de articole scrise de specialişti sau de personalităţi cunoscute
din mass media românească, cum ar fi Cabral, Cristina Bazavan, Vlad Petreanu, Şerban Damian, Gyorgy Gaspar, Bogdan Nicolae
şi Daniela Gheorghe. Subiectele variază de la alcool la sport, de la nutriţie la stil de viaţă. În mai puţin de o lună au fost publicate
62 de postări pe
Hai La Petre este o aplicaţie de tip planificare de petreceri, poate fi descărcată de pe şi poate fi folosită de orice membru al
comunităţii online. Petre este
blog, acestea fiind redistribuite de 103 ori. De asemenea, website-ul a înregistrat datorită acestei secţiuni încă 10.231 de
utilizatori.
personajul care îi ajută pe consumatori să-şi organizeze o petrecere într-un mod responsabil.
Adunarea unei comunităţi puternice în jurul unei
misiuni şi a În lunile iunie şi iulie 2012, aplicaţia aceasta a devenit mai unor valori, dar şi comunicarea responsabilă s-au situat
interactivă şi i-a determinat pe utilizatori să concureze mereu în fruntea strategiei noastre. Tocmai de aceea am pentru organizarea
celei mai responsabile petreceri din dezvoltat conţinutul de pe pagina noastră de Facebook, cartier. Tinerii adulţi cu cont pe
Facebook şi-au putut invita postând mereu informaţii noi şi experienţe relevante legate cât de mulţi prieteni au dorit la petrecere,
şi-au putut crea un de consumul de alcool. Calitatea datelor postate ne-a crescut playlist pe placul tuturor şi au putut întocmi şi
apoi tipări o în fiecare lună rata de interacţiune, atingând o audienţă listă de cumpărături generată în funcţie de numărul de lunară
de 50.000 de fani. confirmări de participare din partea prietenilor. Petre i-a ajutat pe toţi să-şi organizeze petrecerea, iar pe noi să
creştem rata de interacţiune online cu consumatorii noştri (Facebook
Încă din momentul lansării paginii oficiale pe Facebook
a şi website, combinat). Astfel, în mai puţin de o lună, am
Ursus Breweries, am decis să o legăm de o cauză
socială înregistrat 2.540 de utilizatori ai aplicaţiei, 1.541 de petreceri
destinată Crăciunului. Pentru fiecare nou utilizator de
organizate şi 1.089 de invitaţii acceptate.
Facebook care a dat like paginii noastre în săptămâna de
O aplicație similară a fost creată şi pentru sărbătorile de iarnă.
Crăciun, Ursus Breweries a cumpărat o felicitare de sărbători făcută de un copil care provenea dintr-o familie defavorizată. Toţi
banii strânşi au fost donaţi asociaţiei Hope and Homes
Hai la Petre de Sărbători a avut un obiectiv major: să descurajeze consumul iresponsabil de alcool în timpul
for Children (HHC România), ajutând astfel câteva familii nevoiaşe cu copii.
sărbătorilor de iarnă, când au loc cele mai multe accidente de maşină produse de şoferi cu vârsta sub 25 de ani, aflaţi sub influenţa
băuturilor alcoolice.
a debutat pe Twitter cu un concurs interactiv. În martie 2013, am lansat un concurs săptămânal Aplicaţia aceasta a funcţionat la
fel cu cea descrisă anterior, prin care website-ul nostru era legat de contul de Twitter. cu excepţia faptului că utilizatorii şi-au
putut personaliza Fiecare răspuns corect dat pe Twitter la o întrebare postată pe invitaţiile de pe platforma noastră . În website-ul
nostru a fost premiat cu un pachet Control mai puţin de o lună de zile, aplicaţia a înregistrat 369 de Generation. impresii, 250 de
utilizatori şi 257 de invitaţii confirmate.
Şi angajaţii noştri au participat la proiecte legate de alcool. Am organizat două cursuri de pregătire în care le-am explicat
Este încă o aplicaţie dezvoltată de Ursus Breweries pentru website-ul . Are două variante, pentru calculator şi SMS, şi poate fi
descărcată din AppStores pentru sistemele iOS şi Android. Zero la mie le aminteşte conducătorilor auto români că limita legală
de alcool pur în aerul expirat sau în sânge este zero. Aplicaţia poate calcula, în funcţie de sex, înălţime şi greutate, cât timp
trebuie să abandoneze volanul o persoană care a consumat alcool până în momentul în care limita de alcool din sânge ajunge la
limita legală. Interesul faţă de această aplicaţie ne-a depăşit aşteptările: în ziua de 19 februarie 2013, Zero la mie a fost cea
angajaţilor noştri care sunt principiile privind alcoolul, politicile noastre în domeniu şi temele de interes de pe piaţă. După ce au
fost pregătiţi, ei au fost încurajaţi să împărtăşească din cunoştinţele dobândite şi prietenilor sau colegilor lor, explicându-le
principiile de bază pentru un consum responsabil. Echipele noastre comerciale şi de marketing, dar şi angajaţii din agenţiile
partenere, au participat la un curs de o zi – Alcohol Intelligence Quontient – în cadrul căruia au învăţat cum să aplice cele şase
principii privind alcoolul în toate campaniile de comunicare şi în mesajele din aceste campanii.
mai descărcată aplicaţie din AppStore România (7.000 de descărcări).
www.desprealcool.ro
www.desprealcool.ro
www.desprealcool.ro
www.desprealcool.ro
our responsibilitatea responsibility noastrã
În plus, Ursus Breweries îşi asumă responsabilitatea de a Ursus Breweries, trimiţând informaţiile relevante legate de stabili şi
respecta o serie de principii autoreglementate care se cazul respectiv la adresa: aplică în toate activităţile legate de crearea,
comunicarea şi vânzarea mărcilor noastre. Aceste principii au fost elaborate
.
la nivelul grupului SABMiller şi sunt aplicate în toate ţările în Pentru a formula corect o plângere, deci pentru a simplifica care
grupul are subsidiare. înregistrarea şi rezolvarea acesteia, expeditorul este invitat să
Ca membru al Asociaţiei Berarii României, Ursus Breweries susţine toate demersurile industriei de bere de a promova un
comportament responsabil faţă de consumul de alcool, reflectate de altfel în principiile Codului de Comunicare Comercială al
Asociaţiei. În acest sens, orice persoană, organizaţie sau instituţie a statului poate semnala orice posibilă încălcare a unei
prevederi sau a unei devieri de la
Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 55 explice clar şi concis obiectul plângerii, menţionând elementele prin
care se încalcă Politica de Comunicare Comercială, prevederile pe care le-ar putea încălca acest incident, indicând unde anume au
fost văzute respectivele comunicări comerciale (de exemplu, numele postului de radio sau TV, ziua, ora, numele publicaţiei,
numărul paginii şi titlul articolului sau un link către un website.)
principiile enunţate în Politica de Comunicare Comercială a
comunicare.comerciala@ro.sabmiller.com

Eficienþã
Contribuţia noastră în comunitate este atât o şansă, cât şi o responsabilitate. Acest demers îi motivează
pe socialã
angajaţi, îi ajută pe beneficiari, ne consolidează reputaţia şi ne ajută să ne îndeplinim obiectivele.
Un studiu efectuat de Asociaţia pentru Relaţii Comunitare (ARC România) în 2012 1 a măsurat eficienţa investiţiilor noastre
sociale.
1 Raport de analiză conform metodologiei London Benchmarking Group (LBG), ARC România 2012.
responsabilitatea our responsibility
noastrã
Figura 11: Eficienþa socialã a Ursus Breweries în cifre
Ÿ
Pentru fiecare persoană care a beneficiat de sprijinul nostru în 2011 compania noastră a alocat 7 lei (contribuţie financiară, timp
sau contribuţie în natură).
Ÿ
Pentru fiecare 12 lei investiţi de Ursus Breweries în comunitate, angajaţii noştri au donat un leu.
Ÿ
Aproape 23 la sută din angajaţii noştri au participat la proiecte sociale, voluntariatul reprezentând o medie de 6 ore / persoană.
Ÿ
Numărul total al persoanelor asistate social de ONG-urile noastre partenere a crescut de 7 ori comparativ cu anul anterior.
Anul trecut, Ursus Breweries şi ARC România au evaluat şi trei proiecte legate de investiţiile sociale corporative folosind
metodologia SROI (Randamentul Social al Investiţiei) şi principiile definite în ghidul de utilizare (SAM SROI Guidance Note) şi
publicat de organizaţia SROI Network 1 .

56 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013


Ghidul pentru randamentul social al investiţiei ( http://www.thesroinetwork.org/sroi-analysis/the-sroi-guide ). Valoarea Scor
impactului Valoarea

= SROI:
investiþiei 1,8
/
Primul proiect vizat a fost programul de burse pe care l-am organizat în parteneriat cu Universitatea Babeş Bolyai din
Cluj-Napoca, instituţie clasată pe locul 601 în Topul Mondial al Universităţilor 2012. Principalul obiectiv al acestui program a
fost acela de a spori participarea studenţilor în viaţa comunităţii locale şi promovarea voluntariatului în rândul studenţilor.
Câştigătorii celor zece burse anuale au fost selectaţi de reprezentanţi ai Universităţii atât pe baza rezultatelor la învăţătură, cât şi
în funcţie de implicarea lor în proiectele comunitare.
()
A fost evaluat apoi proiectul Leaders Academy / Leaders School. Acesta a inclus participarea la o serie de cursuri, dezbateri pe
studii de caz şi exerciţii practice menite a dezvolta abilităţile de leadership ale proaspeţilor angajaţi şi ale studenţilor, dar şi a
promova antreprenoriatul şi abilităţile de leadership în rândul tinerilor adulţi.
()
Nu în cele din urmă, am evaluat participarea angajaţilor noştri la evenimentul anual Let's Do It, Romania!. Acesta este cel mai
amplu eveniment de o zi la nivel naţional în cadrul căruia sunt colectate tone de gunoi aruncat în spaţii publice, de obicei în zone
protejate. În septembrie 2012, angajaţii noştri situaţi în localităţile în care funcţionăm au muncit ca voluntari 1.735 de ore,
contribuind astfel la rata naţională de reciclare de 35 la sută înregistrată de eveniment.
()
1 SROI este un cadru bazat pe principiile de contabilitate socială (SGAAP) general acceptate, care sunt utilizate pentru a putea
înţelege şi administra rezultatele sociale, economice şi de mediu obţinute din activitatea unei organizaţii.
Citiţi mai multe despre acest proiect.
http://centre.ubbcluj.ro/fundraising/burse_ursus/

Valoarea Scor impactului Valoarea = SROI: 2.15 investiþiei


/
Citiţi mai multe despre acest proiect.
http://www.desprealcool.ro/campanii/leadership-school-leadership-academy-7/

Valoarea Scor impactului Valoarea = SROI: 2.22 investiþiei


/
http://www.letsdoitromania.ro/
Citiţi mai multe despre acest proiect.

Paharul m
paharul meu de bere

Paharul meu de bere


În aceastã secþiune:
Paharul meu de bere

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 57


paharul meu de bere
58 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 Paharul meu de bere
Anexe Simon Fearnhead,
Satisfacţie. Asta mi-aş dori să conţină paharul meu de bere. Dacă are aşa ceva în el, toate celelalte
Vicepreßedinte Financiar,
lucruri din pahar (cum ar fi, de exemplu, cele de ordin financiar) se rezolvă de la sine. Dacă în IT,
Legal ßi Achiziþii
paharul meu de bere nu e şi puţină distracţie sau prietenie, ne vom lupta mereu doar cu finanţele. Dar noi vom fi profitabili şi vom
fi aici mult timp de-acum încolo.
Cristian Popescu,
Un pahar cu bere produsă de noi este un pahar de referinţă. El include câte un procent din fiecare
Vicepreßedinte Resurse
aspect al resurselor umane: devotament, management al talentelor, productivitate. Include Umane
mândria faţă de calitatea berii din acel pahar, faţă de investiţia în oameni. Pentru ca acel pahar de bere să existe şi mâine, şi
poimâine, şi peste 100 de ani, berea trebuie să fie de cea mai bună calitate şi trebuie să asigurăm continuitatea valorilor
organizaţiei. Din această perspectivă, este important să avem astăzi oamenii potriviţi la locul potrivit, dar şi să pregătim următorul
val de lideri, să punem la punct toate sistemele de management astfel încât să identificăm din timp oamenii talentaţi, să îi ajutăm
să se dezvolte şi să vândă chiar mai multe feluri de bere decât producem acum, pentru că o altă prioritate este să inovăm.
Dan Diaconu,
Un pahar de bere Timişoreana conţine, în primul rând, o parte din acest oraş şi o parte din istoria
Viceprimar al
acestui oraş. Pentru noi, acest pahar este un element extrem de important în promovarea oraşului.
Muncipiului Timişoara
Timişoreana este berea cea mai vândută din România şi înseamnă extrem de mult pentru Timişoara. Marca este elementul cel mai
important pe care-l aduce berea Timişoreana şi compania Ursus Breweries oraşului. Faptul că e parte din identitatea acestui oraş e
un motiv de mândrie, după cum este şi cel mai vechi angajat al companiei, domnul Ioan Berchi, care a devenit un reper în rândul
angajaţilor Ursus Breweries.
Diana Klusch, Director Afaceri Corporative
În paharul meu cu bere (Ursus, Timişoreana ori Grolsch sau Peroni) se află în primul rând multă pasiune şi multă poveste.
Întotdeauna sunt fascinată să îi văd pe colegii mei care produc berea cum povestesc despre ea, cu multă dragoste şi grijă şi
pasiune, ca de cineva foarte drag şi apropiat. În gustul proaspăt şi înspumat al berii regăsesc entuziasmul şi bucuria lor. Berea din
paharul meu mai are gust de natură, cea care ne dă bogăţia ingredientelor sau cea pe care o protejăm prin acţiunile noastre. Berea
are gust de spirit de echipă şi lucru împreună, pentru că sunt mulţi oameni în spatele paharului de bere pus pe masă: fermierul
care cultivă cereale sau hamei, berarul mândru de tradiţia berii sale, specialiştii în marketing, comunicare şi vânzări care
construiesc mărci, aspiraţii şi care aduc produsul pe raft, finanţistul şi specialistul în resurse umane, chelnerul care îţi aşează
surâzător pe masă paharul brumat, pentru a enumera câţiva. Nu în ultimul rând, în paharul meu de bere se află satisfacţia de a
vedea oameni bucuroşi şi responsabili în jurul unei halbe cu bere, de a contribui la dezvoltarea comunităţilor din care facem parte,
de a avea interlocutori interesanţi şi interesaţi de diferenţa pozitivă pe care o putem face prin bere.
Mihai Petre,
Un pahar cu bere produsă de Ursus Breweries este un motiv de mândrie pentru mine. Sunt mândru
Lider de sindicat,
în special de berea Ciucaş, care este produsă în Braşov, unde lucrez eu. Este o bere pentru care
eu fabrica de bere din Braßov
garantez că încorporează în ea toate produsele pentru care se face reclamă. Ciucaş este o bere nemaipomenită, care concurează cu
alte beri care beneficiază de mai multă publicitate. Nu există bere mai bună decât cea produsă de Ursus Breweries. Dar berea
produsă la Braşov are o calitate specială: apa. Apa are o influenţă extraordinară în calitatea berii. Nu ştiu cum să spun, dar eu din
berea concurentă nu beau. Sincer. Din principiu. Berea produsă în România de Ursus e cea mai bună bere şi mă mândresc cu
faptul că e produsă de noi.
Sorin Harabagiu,
Paharul meu de bere conţine mai mult decât ingredientele din reţetă, care sunt de o calitate Director
al fabricii
excepţională. El conţine devotamentul, cunoştinţele oamenilor, performanţa echipamentelor, de bere
din Buzãu
pasiune, siguranţă (a calităţii, a angajaţilor, siguranţa produsului), standarde care au legătură cu fabricarea acestui produs. Cine
bea o bere produsă de noi trebuie să simtă că-i place. Apoi, trebuie să simtă că a fost produsă de o companie responsabilă, care
respectă legile româneşti în vigoare, care are standarde înalte atât de siguranţă, cât şi de calitate.
anexe

Anexe
In this section:
Anexa 1 – Declaraþia de verificare a Denkstatt
Anexa 2 – Indicatorii Global Reporting Initiative
Anexa 3 – Indicatorii UN Global Compact Index ßi suprapunerea acestora cu indicatorii Global Reporting Initiative

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 59


Nu este suficient să faci ceea ce trebuie, trebuie şi să spui oamenilor că faci ceea ce trebuie.
John D. Rockefeller
Anexa 1 – Declaraþia de verificare a
Denkstatt
Declaraþia independentã de validare a Raportului de Dezvoltare Durabilã a URSUS Breweries
2013
Pentru managementul şi părţile interesate ale URSUS Breweries România:
Denkstatt a fost desemnat de către URSUS Breweries România SA (denumită în continuare "Compania") pentru realizarea
procesului de validare extern, în conformitate cu standardul AA1000AS (2008), a Raportului de Dezvoltare Durabilă 2013
(denumit în continuare “Raportul”) în forma sa printată şi disponibilă spre descărcare. Datele financiare nu au fost analizate în
cadrul acestui proces. Angajamentul de validare s-a referit la natura şi măsura în care Compania aplică principiile incluziunii,
materialităţii şi sensibilităţii în dialogul cu părţile interesate, în conformitate cu Standardul „AccountAbility Principles Standard
AA1000APS(2008)”. S-a realizat verificarea modului de aplicare a liniilor directoare ale Iniţiativei de Raportare Globală GRI
G3.1, nivel B.

Responsabilitãþile management-ului
Managementul Companiei este responsabil pentru pregătirea Raportului şi a declaraţiilor din cadrul acestuia, definirea
angajamentelor cu privire la performanţa în domeniul dezvoltării durabile, stabilirea şi menţinerea unui management
corespunzător al performanţei şi a sistemelor interne de control din cadrul cărora sunt derivate informaţiile raportate.

Responsabilitãþile validatorului
Responsabilităţile noastre sunt:
Ÿ
să exprimăm o concluzie şi să facem recomandări cu privire la natura şi amploarea aderării Companiei la principiile AA1000APS
(2008); şi
Ÿ
să exprimăm o concluzie cu privire la modul în care compania gestionează şi comunică performanţele sale în domeniul
dezvoltării durabile.
Echipa noastră de experţi are o vastă experienţă profesională în cadrul proceselor de validare a informaţiilor non- financiare,
managementului dezvoltării durabile, raportării în domeniul dezvoltării durabile, ceea ce ne asigură calificarea necesară efectuării
unui proces de validare independent. In cursul anului 2013 nu am efectuat alte activităţi sau servicii pentru Companie sau alte
organizaţii care ar putea conduce la un conflict de interese, şi nici nu am fost responsabili pentru pregătirea Raportului.
Membrii echipei Denkstatt în procesul de validare sunt:
Ÿ
Willibald Kaltenbrunner – Managing Director Denkstatt Austria & Denkstatt Romania;
Ÿ
Andrei Churican – Senior Consultant Denkstatt Romania;
Ÿ
Aida Szilagy – Senior Consultant Denkstatt Romania.

Domeniul de aplicare, standardele şi criteriile utilizate


Am planificat şi efectuat activităţile noastre bazându-ne pe liniile directoare ale GRI G3.1 şi în conformitate cu AA1000AS
(2008). Am utilizat criteriile standardului AA1000APS pentru a efectua o validare de Tipul 1 şi pentru a oferi o asigurare
moderată în ceea ce priveşte natura şi amploarea aderării Companiei la principiile incluziunii, materialităţii şi sensibilităţii.

60 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

anexe
Metodologie şi limitare
Am planificat şi efectuat activităţile noastre de validare cu scopul de a obţine toate dovezile, informaţiile şi explicaţiile pe care
le-am considerat necesare adresării domeniului de aplicare prezentat mai sus. Activităţile noastre au inclus următoarele procese:
Ÿ
Colectarea de informaţii şi realizarea de interviuri cu membrii conducerii executive, angajaţi ai Departamentului Dezvoltare
Durabilă şi manageri în diverse departamente funcţionale. Subiectele principale abordate în cadrul interviurilor au fost:
managementul dezvoltării durabile, guvernanţa organizaţională, managementul lanţului de aprovizionare şi ambalarea, resurse
umane şi performanţa socială;
Ÿ
Colectarea şi analiza documentelor relevante;
Ÿ
Auditarea fabricii din Timişoara în vederea analizării implementării strategiei în domeniul dezvoltării durabile;
Ÿ
Verificarea indexului GRI din cadrul Raportului în scopul analizei gradului de aplicare a cerinţelor GRI 3.1 nivel B.
Analiza şi evaluarea informaţiilor cu privire la procesele şi activităţile desfăşurate de către Companie pentru implementarea
angajamentelor, principiilor şi declaraţiilor sale s-a realizat prin interviuri telefonice cu un numar de trei reprezentanţi ai
Companiei.
Stadiul implementării politicilor Companiei a fost analizat pentru una din cele trei fabrici naţionale, respectiv fabrica din
Timişoara.

Constatãri şi recomandãri
Inclusivitate
Ÿ
Compania a exprimat, comunicat şi implementat angajamentele sale de a fi raspunzătoare faţă de cei asupra cărora exercită un
impact prin aderarea la cele 10 priorităţi stabilite de către grupul SABMiler şi prin adoptarea de politici locale pentru fiecare din
aceste priorităţi;
Ÿ
Am identificat bune practice şi iniţiative relevante cu privire la integrarea activă a părţilor interesate în dezvoltarea strategiilor,
politicilor şi acţiunilor, în special în următoarele arii de interes: descurajarea consumului iresponsabil de alcool, drepturile
omului, conformarea cu cerinţele legale şi coduri sectoriale specifice (comunicare responsabilă);
Ÿ
În timpul procesului de validare am identificat ca potenţial de îmbunătăţire extinderea aplicării principiului inclusivităţii în
următoarele arii de interes: ambalare, managementul deşeurilor şi impactul indirect în lanţul de aprovizionare, zona în care
Compania a început deja activităţi de angajare a părţilor interesate.
Materialitate
Ÿ
Compania a aderat la aspectele materiale identificate în cadrul celor 10 priorităţi ale grupului şi utilizeaza SAM (Sustainability
Assesment Matrix) ca instrument de conducere pentru a-şi actualiza permanent propriile priorităţi;
Ÿ
În timpul procesului de raportare Compania a dezvoltat împreună cu o serie de părţi interesate „matricea materialităţii”
demonstrând un progres considerabil în identificarea aspectelor materiale. Recomandăm o extindere la nivel naţional a paletei de
aspecte analizate şi a părţilor interesate implicate cu scopul de a creşte eficienţa procesului de evaluare a materialităţii;
Ÿ
Incorporarea valorilor SABMiller este impresionantă. Sunt evidente bune practici de comunicare şi implementare în special în
zonele referitoare la utilizarea responsabilă a energiei şi apei.
Sensibilitatea
Ÿ
Compania desfăsoara un proces continuu de prioritizare a răspunsurilor sale la aspecte materiale determinate prin planificarea
nivelului de performanţă în implementarea celor 10 priorităţi în domeniul dezvoltării durabile;
Ÿ
Mecanismele de răspuns sunt orientate în special în direcţiile: descurajarea consumului iresponsabil de aclool, dezvoltarea
organizaţională şi respectarea drepturilor omului. În momentul de faţă, Compania dezvoltă mecanisme de răspuns relevante
pentru alte aspecte determinate ca fiind materiale dar maturitatea acestora nu este încă la nivelul celor menţionate anterior;
Ÿ
Compania a dezvoltat şi aplicat un proces solid de comunicare la nivel naţional şi local, în special orientat către autorităţi publice,
organizaţii din sectorul său de acţiune, angajaţi şi reprezentanţii acestora (sindicate). Activităţile noastre de validare au
demonstrat un nivel ridicat de sensibilitate faţă de nevoile şi preocupările angajaţilor.
Ÿ

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 61

anexe
anexe appendices
Informaţii cu privire la performanţă
Ÿ
Constatările procesului de validare au evidenţiat eficacitatea sistemelor şi proceselor utilizate pentru gestionarea şi raportarea
informaţiilor cu privire la performanţa Companiei. SAM (Sustainability Assesment Matrix) oferă uneltele şi metodele necesare
planificării şi monitorizării performanţei;
Ÿ
Activităţile referitoare la ambalare (ex: reducerea greutăţii, reciclarea şi reutilizarea ambalajelor) pot constitui pentru viitor zone
cu potenţial de dezvoltare împreună cu furnizorii globali şi locali;
Ÿ
Poate fi observată o evoluţie continuă şi puternică la nivel de fabrică în ceea ce priveşte utilizarea energiei regenerabile rezultată
din producţia de bio-gaz din cadrul unităţilor de tratare a apei uzate.
Compania demonstrează un angajament relevant faţă de părţile interesate, preocupare faţă de aşteptările şi interesele acestora, un
nivel rezonabil de determinare a aspectelor materiale şi integrare a părţilor interesate în cadrul mecanismelor sale de raspuns la
provocările dezvoltării durabile.
Pe baza evaluării noastre, considerăm că informaţiile prezentate în cadrul Raportului nu prezintă denaturări materiale şi sunt
prezentate în conformitate cu criteriile şi principiile menţionate mai sus.
De asemenea, nu am identificat elemente care să sugereze nerespectarea principiilor de responsabilitate ale standardului
AA1000APS (2008).
Cu privire la aplicarea principiilor directoare ale Iniţiativei Globale de Raportare (Global Reporting Initiative - GRI) am
recomandat creşterea gradului de prezentare a performanţelor în arii precum: deşeuri, ambalaje, impacturi indirecte economice şi
de mediu.

Concluzii şi recomandãri adiþionale


Ÿ
Nu există înca ţinte pe termen lung cu privire la deşeuri, ambalare şi impact indirect asupra mediului (ex: transportul materiilor
prime, livrarea produselor, consumul de energie şi emisiile de CO2 pe durata fazelor de utilizare şi sfarsit de viaţă). Aceste
aspecte pot fi incluse în cadrul următorului ciclu de îmbunătăţire în cadrul strategiei pe termen mediu şi lung în domeniul
dezvoltării durabile;
Ÿ
Un proces de dezvoltare de ghiduri de aprovizionare cu materia primă asigurată de sectorul agricol, împreună cu părţi interesate
relevante, poate oferi prilejul necesar adresării impacturilor indirecte asupra mediului cât şi a aspectelor referitoare la performanţa
furnizorilor din Romania, contribuind astfel la abordarea unuia dintre aspectele cheie a dezvoltării durabile la nivel naţional.
Willibald Kaltenbrunner Lead Auditor Managing Director, Denkstatt

62 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013


Timişoara - 27 Noiembrie 2013 denkstatt GmbH Consultancy for Sustainable Development
denkstatt Romania, Piaţa Unirii, nr. 6 , Timişoara, 300085 T (+40) 256 43 43 97 F (+40) 256 43 43 97 E office@denkstatt.ro W
www.denkstatt.ro

Anexa 2 Reportin
appendices anexe

Anexa 2 – Indicatorii Global


Reporting Initiative
Global Reporting Initiative (GRI sau Iniţiativa Globală de Raportare) este un cadru internaţional creat pentru raportarea voluntară
a impactului economic, social şi de mediu şi a rezultatelor pe care le are o companie.
Tabelul de mai jos indică zonele din raportul nostru care corespund celei de-a treia generaţii de indicatori de raportare (GRI3.1) şi
modul în care am răspuns cerinţelor (complet, parţial sau deloc). Noi considerăm că raportul nostru de dezvoltare durabilă pentru
anul financiar 2013 reflectă într-un mod echilibrat şi rezonabil performanţa companiei Ursus Breweries SA şi de aceea apreciem
că nivelul de raportare conform criteriilor de eligibilitate GRI este B.

Criteriile de eligibilitate pentru nivelul de raportare


Rapoartele sunt clasificate în următoarele clase: C, C+, B, B+, A or A+. Ele trebuie să conţină toate criteriile care sunt detaliate în
coloana relevantă pentru fiecare nivel în parte.
REPORT APPLICATION LEVEL
C C+ B B+ A A+
Report on:
Report on all criteria listed
Same as requirement for
Profile Discosures
1.1 2.1-2.10 3.1-3.8,3.10-3.12
for Level C plus:
Level B 1.2 3.9,3.13 Output
4.1-4.4,4.14-4.15
4.5-4.13,4.16-4.17
Management Approach Disclosures
Output
Performance Indicators & Sector Supplement Performance Indicators
Output
Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 63 Management Approach Disclosures for each Indicator Category
Management Approach Not required
Disclosures for each Indicator Category
Report on a minimum of 10
Report on a minimum of 20
Report on each core and Sector Performance Indicators,
Performance Indicators, at
Supplement indicator with due including at least one from
each
least one from each of:
regard to the Materiality of: social, economic and
economic, environment, human
Principle by either: a) reporting environment
rights, labour, society, product
on the indicator or b) explaining responsibility
the reason for its omission
anexe appendices
64 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013
anexe appendices
Indicatorii GRI
Strategie ßi analizã Disponibil la Nivelul de raportare
Comentarii 1.1
Declaraţia Preşedintelui / Director General al URSUS Breweries Pg. 8-9 Complet 1.2
Principalele influenţe, riscuri şi oportunităţi
Pg. 10-11, 24-25 Complet Profilul organizaþional Disponibil la Nivelul de raportare
Comentarii 2.1
Numele organizaţiei Pg. 12, 15
Complet
2.2
Principelele mărci şi produse Pg. 13-14
Complet
2.3
Structura operaţională a companiei Pg. 16 Complet 2.4
Localizarea sediului central al companiei Pg. 15 Complet 2.5
Numărul de locaţii în care compania îşi desfăşoară activitatea Pg. 12 Complet 2.6
Forma juridică de organizare şi de proprietate Pg. 12 Complet Pieţele deservite de companie, 2.7
inclusiv zone geografice, sectoare de Pg. 10, 12, 26 Complet activitate şi beneficiari
2.8
Dimensiunile organizaţiei Pg. 1, 12, 23, 30 Parţial Din motive legale, nu putem face publică valoarea vânzărilor nete.
Modificări majore survenite pe
2.9
parcursul perioadei de raportare privind dimensiunea, structura sau proprietatea
Pe parcursul perioadei de raportare nu au existat modificări Aici Complet majore în ceea ce privește
dimensiunea, structura sau forma de proprietate.
2.10
Distincţii acordate în cursul perioadei de raportare received Pg. 48 Complet Parametrii acestui raport Disponibil la Nivelul de
raportare Comentarii 3.1
Perioada de raportare (an financiar) Pg. 5
Complet
3.2
Data celui mai recent raport anterior Pg. 5
Complet
3.3
Ciclul de raportare Pg. 5 Complet 3.4
Persoana de contact Pg. 6 Complet Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 65
appendices anexe
Parametrii acestui raport Disponibil la Nivelul de raportare
Comentarii Procesul care a stat la baza definirii conţinutului prezentului raport

66 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013


În afara cadrului de raportare GRI, pe care l-am utilizat în procesul de definire a conţinutului acestui raport, ne-am consultat cu o
serie de grupuri interesate (autorităţi
3.5
Pg. 5, 6, 17-21, Aici
Complet publice, angajaţi, ONG-uri,
inclusiv asociaţii profesionale, şi furnizori/distribuitori) şi am încorporat opiniile acestora în raportul nostru. Odată finalizat, vom
analiza conţinutul raportului împreună cu grupurile interesate.
3.6 Limitele raportului Pg. 5 Complet 3.7
Restricţii specifice în definirea scopului sau a limitelor acestui raport
Pg. 5
Complet
Nu avem acces la informaţii legate
Baza de raportare pentru firme mixte,
3.8
subsidiare, operațiuni externalizate sau pentru alte entități care pot afecta Aici semnificativ comparabilitatea
de unele aspecte semnificative referitoare la impactul Complet operaţiunilor pe care le-am
externalizat (serviciile de salarizare, transport, inclusiv flota comercială care este în leasing).
Acesta este primul nostru raport de dezvoltare durabilă elaborat pe baza cadrului GRI. Nu am utilizat
3.9
Tehnici de colectare, măsurare sau estimare a datelor şi metode de calcul
Pg. 5 Complet în trecut tehnici de măsurare sau estimare conform cerinţelor GRI. Cu toate acestea, toate informaţiile din acest
raport au fost auditate şi verificate de terţe părţi.
Reformulări sau modificări ale 3.10
modului în care sunt prezentate informaţiile
Preşedintele / Directorul general, Directorul de Afaceri Corporative şi Vicepreşedintele departamentului tehnic acoperă probleme
legate de dezvoltarea durabilă. Aspectele ce derivă din dezvoltarea durabilă sunt incluse în procesul de evaluare a performanţei
lor profesionale. Acesta este primul raport de Aici Complet dezvoltare durabilă al Ursus
Breweries elaborat în conformitate cu normele GRI.
Schimbări majore survenite de la
3.11
raportul anterior până în prezent privind natura, scopul, limitele sau Pg. 5 Complet tehnicile de analiză a datelor utilizate
3.12 Indicatorii GRI Pg. 65-71 Complet 3.13 Politica de verificare Pg. 5, 60-62 Complet Guvernanþã, angajamente ßi obligaþii
Disponibil la Nivelul de raportare Comentarii 4.1
Structura de organizare şi conducere a companiei, inclusiv departamentele
Pg. 16, 32, Aici Complet care se ocupă de dezvoltarea durabilă
appendices anexe
Guvernanþã, angajamente ßi obligaþii Disponibil la Nivelul de raportare
Comentarii Precizare dacă preşedintele celei mai 4.2
înalte structuri de conducere este şi directorul general al companiei
Pg. 8, Aici
Preşedintele Ursus Breweries Complet îndeplineşte şi funcţia de director
general al companiei.
Pentru companiile care nu au un for
4.3
de conducere: numărul şi genul membrilor independenţi cu funcţii Pg. 16 ne/executive
URSUS Breweries are un Consiliu de Supraveghere.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 67


Nu este relevant pentru că URSUS Complet Breweries are un Consiliu de Supraveghere.
Mecanisme prin intermediul cărora
4.4
acţionarii şi angajaţii pot face recomandări sau pot trimite sugestii Pg. 15, 34 Complet forului de conducere
Legătura dintre performanţa
4.5
organizaţiei şi remunerarea membrilor celui mai înalt for de Pg. 5 Complet conducere şi a directorilor companiei
4.6
Procesele existente prin intermediul cărora se evită orice conflict de interes Pg. 15 Complet Procesele pentru determinarea
4.7
calificării şi expertizei membrilor celui mai înalt for de conducere în materie Pg. 32 Complet de dezvoltare durabilă
4.8
Norme privind valorile companiei, coduri de conduită şi principii
Pg. 31, 12, 34
15, Complet Proceduri prin intermediul cărora cel mai înalt for de
conducere identifică şi supraveghează riscurile şi oportunităţile sociale, economice şi de mediu ale companiei
Pg. 6, 15, 18,
4.9
26, 31, 33, 40-41, 50, 53 Complet Procesele existente pentru evaluarea
4.10
performanţei celui mai înalt for de conducere în domeniul dezvoltării Pg. 32 Complet durabile
4.11
Aplicarea principiului precauţiei în companie
Pg. 15, 25-27, 33-34 Complet Principii externe, sociale şi de mediu, 4.12
sau alte iniţiative externe pe care le susţine sau la care participă compania
Pg. 6, 22, 31, 50 Complet 4.13
Afilieri la asociaţii şi/sau organizaţii Pg. 22 Complet În procesul de definire a
conţinutului acestui raport, ne-am
4.14
Grupurile interesate consultate de către companie
Pg. 21, 37-38
consultat cu o serie de grupuri Complet interesate (autorităţi publice,
angajați, ONG-uri, inclusiv asociaţii profesionale, şi furnizori/ distribuitori).
4.15
Criteriile de selecţie a grupurilor interesate
Pg. 21 Complet
anexe
Guvernanþã, angajamente ßi obligaþii Disponibil la Nivelul de raportare Comentarii 4.16
Dialogul cu grupurile interesate, inclusiv frecvenţa consultărilor
Pg. 5, 21, 37-38 Complet 4.17
Ansamblul de teme şi subiecte de interes pentru grupurile interesate şi
Pg. 8-9, 15, 21, 37-38 Complet răspunsul companiei la acestea
Indicatorii de performanþã economicã Disponibil la Nivelul de raportare
Comentarii Expunerea abordării de management Pg. 24-27 Complet
Valoarea economică directă generată şi distribuită, inclusiv venituri, costuri
EC1
operaţionale, remunerarea angajaţilor, donaţii şi alte investiţii sociale, Pg. 2 Parţial venituri reţinute şi plăţi către guvern sau
finanţatori
Implicaţiile financiare şi alte riscuri şi EC2
oportunităţi ale companiei determinate de schimbările climatice
Indicatori de performanþã în domeniul mediului Disponibil la Nivelul de raportare
Comentarii Expunerea abordării de management Pg. 17-20, 40-42 Complet
Procentul de materiale utilizate care sunt reciclate
Pg. 10-11, 24-25 Complet Asistenţă financiară primită din partea guvernului
Ursus Breweries nu a beneficiat
de EC4
Aici Complet niciun fel de asistenţă financiară din partea guvernului României.
Nivelul standard de salarizare la încadrarea în companie în funcţie de gen comparativ cu salariul minim în principalele unităţi ale
companiei EC5 Pg. 15, 34 Parţial EC6
Politici, practici şi ponderea cheltuielilor cu furnizorii locali Pg. 26-27 Complet EC9
Descrierea efectelor economice indirecte majore
Pg. 9, 25-27, 33 Complet EN2 Pg. 39 Complet EN4
Consumul indirect de energie, în funcţie de tipul de energie

68 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013


Pg. 43 Complet
Economia de energie rezultată în EN5
urma măsurilor de conservare şi Pg. 43 Complet eficientizare
Iniţiative pentru crearea unor produse
EN6
şi servicii eficiente din punct de vedere energetic sau pe bază de Pg. 42 Complet energie regenerabilă
anexe
Indicatori de performanþã în domeniul mediului Disponibil la Nivelul de raportare
Comentarii Localizarea şi ariile de teren aflate în interiorul unor arii protejate sau lângă acestea
Nu este relevant pentru că Ursus
EN11
Aici Complet nu deţine proprietăţi în arii
protejate.
EN16 Emisii directe de gaze cu efect de seră Pg. 43 Parţial EN17
Emisii indirecte de gaze cu efect de seră Pg. 43 Complet EN18
Iniţiative menite a reduce emisiile de gaze cu efect de seră
Pg. 43
Complet Nu este relevant pentru că Ursus
EN19
Emisii de substanţe stratul de ozon
care afectează
Aici Complet Breweries nu generează emisii de substanţe care afectează stratul de ozon.
EN20
Emisii de NOx, SOx şi alte emisii majore Pg. 43 Complet EN22
Greutatea totală a deşeurilor după tipul şi metoda de eliminare
Pg. 44 Parţial
Numărul şi volumele deversărilor majore
Nu este relevant, pentru că
EN23
Aici
Complet
operaţiunile noastre nu generează deversări.
Iniţiative menite a reduce impactul EN26
produselor şi serviciilor asupra
Pg. 43-45
Complet mediului
Sancţiuni pentru nerespectarea EN28
normelor legale în domeniul mediului
Aici
Complet
Zero înconjurător
Norme, practici ßi condiþii de muncã Disponibil la Nivelul de raportare
Comentarii Expunerea abordării de management Pg. 31-35
Complet
Numărul total şi rata angajărilor noi şi LA2
fluctuaţii de personal în funcţie de Pg. 32 Parţial grupul de vârstă, sex şi regiune
Beneficii acordate angajaţilor cu
LA3
normă întreagă de muncă şi care nu sunt acordate angajaţilor temporari sau cu normă parţială
Toţi angajaţii noştri au acces la
Pg. 34, Aici
acelaşi plan de beneficii. În cazul Complet
angajaţilor cu normă redusă, pachetul este calculat în funcţie de timpul lucrat efectiv.
LA4
Procentul angajaţilor care sunt incluşi în contracte colective de muncă
Pg. 30, 34 Complet
Conform Codului muncii, LA5
Perioada minimă de preaviz Aici Complet perioada de preaviz este de 30 de
zile.
Accidente de muncă, boli LA7
profesionale, absenteism, fatalităţi,
Pg. 35 Parţial etc.

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 69


anexe
Norme, practici ßi condiþii de muncã Disponibil la Nivelul de raportare
Comentarii Programe de educare, formare, LA8
consiliere, prevenire şi control al riscului
Pg. 32, 35, 50
Complet
Procentul angajaţilor care beneficiază de
LA12
planuri periodice de analiză a performanţei profesionale şi de
Pg. 32 Complet
dezvoltare a carierei
Componenţa organismelor de conducere şi divizarea angajaţilor pe LA13 categorii în funcţie de gen, grupe de
vârstă, apartenenţa la grupuri
Pg. 8, 16, 33
minoritare şi alţi indicatori legaţi de diversitate.
Reîntoarcerea în câmpul muncii şi rata de reîntoarcere la lucru după concediul de creştere a copilului, în funcţie de gen
Expunerea abordării de management Complet
Numărul total de cazuri de discriminare semnalate şi măsurile luate
Complet
LA15
Pg. 33 Complet
Drepturile omului Disponibil la Nivelul de raportare
Comentarii Pg. 31
Complet
Expunerea abordării de management Pg. 50-53 Complet 70 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013
În cursul ciclului prezent de
HR4
Aici Complet raportare nu au fost semnalate
cazuri de discriminare.
HR5
Libertatea de asociere /negociere colectivă Pg. 34 Complet Operaţiuni şi furnizori importanţi identificaţi ca având un risc
semnificativ
HR6
de producere a incidentelor de exploatare prin muncă a copiilor, şi
Pg. 34 Complet
măsurile luate pentru abordarea acestora
HR7
Muncă forţată Pg. 34 Complet Numărul total de incidente de violare a HR9
drepturilor popoarelor indigene şi măsurile luate
Ursus Breweries nu desfăşoară activităţi în ţări sau teritorii în care au fost identificate populaţii indigene. Sprijinim drepturile
populaţiilor indigene aşa cum ele definite de ONU.
Numărul plângerilor privind încălcarea drepturilor omului depuse, abordate şi soluţionate prin mecanisme oficiale de soluţionare
a plângerilor.
Aici
HR11 Aici Complet
Nu ne-au fost semnalate astfel de incidente.
Societate ßi comunitãþi locale Disponibil la Nivelul de raportare
Comentarii Operaţiuni cu impact potenţial sau efectiv negativ major asupra comunităţilor locale.
Pe parcursul prezentului ciclu de raportare, Ursus Breweries nu a SO9
Aici Complet derulat operaţiuni care să fi avut
un impact negativ major asupra vreunei comunităţi locale.
anexe
Societate ßi comunitãþi locale Disponibil la Nivelul de raportare
Comentarii Expunerea abordării de management Complet
Măsuri şi iniţiative menite a combate corupţia
Ursus Breweries nu a desfăşurat Măsuri
de reducere a impactului
activităţi cu impact negativ
asupra SO10
negativ luate în comunitățile afectate
Aici Complet vreunei comunităţi în perioada de negativ de activitatea
noastră.
raportare (vezi SO9), în consecinţă nu au fost luate măsuri adecvate.
Corupþie Disponibil la Nivelul de raportare
Comentarii Pg. 27, 34
SO2
Pg. 34 Complet Procentul angajaţilor instruiţi în SO3
politicile şi procedurile anticorupţie
Pg. 34 Complet ale companiei
SO4
Măsuri luate ca urmare a unor incidente de corupţie Pg. 34 Complet Politici publice Disponibil la Nivelul de raportare
Comentarii Poziţii faţă de politicile publice şi SO5
participarea la acţiunile de lobby şi Pg. 21 Complet dezvoltarea de politici publice
Valoarea totală a contribuţiilor SO6
financiare şi în natură acordată partidelor politice,
Complet Zero
politicienilor şi instituţiilor aferente
Practici anticoncurenþiale Disponibil la Nivelul de raportare
Comentarii Măsuri legale împotriva practicilor anticoncurenţiale, antitrust şi de monopol

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 71 Aici


SO7 Aici Complet Zero
Conformitate Disponibil la Nivelul de raportare
Comentarii Valoarea amenzilor majore şi numărul SO8 total de sancţiuni nemonetare pentru nerespectarea legislaţiei şi a
Aici Complet Zero
reglementărilor în vigoare
Responsabilitatea de produs Where to find it Level of reporting
Comments Expunerea abordării de management Pg. 50, 53 Complet
Programe privind respectarea PR6
legislației, a standardelor şi a codurilor
Pg. 50, 53 Complet voluntare în domeniul publicităţii
PR7
Incidente de nerespectare a comunicării de marketing
Aici Complet
Zero
Reclamaţii privind încălcarea PR8
intimităţii clienţilor sau pierderea Zero datelor despre clienţi
Aici Complet
Valoarea monetară a amenzilor majore
PR9
pentru încălcarea legislaţiei sau a reglementărilor care privesc furnizarea Zero şi utilizarea unor produse şi servicii
Aici Complet
anexe

Anexa 3 – Indicatorii UN Global


Compact Index şi suprapunerea
acestora cu indicatorii Global Reporting
Initiative
Pactul Global al Naţiunilor Unite încurajează companiile să adere, să susţină şi să implementeze, în limitele sferei lor de
influenţă, un set de principii de bază în domeniul drepturilor omului, standardelor de muncă, mediului înconjurător şi combaterii
corupţiei.
Principiile Pactului Global al ONU Indicatorii GRI
Principiul 1
Companiile private trebuie să sprijine şi să respecte drepturile omului recunoscute la nivel internaţional
LA3, LA4, HR4, HR5, HR6, HR7, HR9, HR11
Principiul 2
Companiile private trebuie să se asigure că nu sunt complice la abuzurile împotriva drepturilor omului
LA5, HR4, HR6, HR7, HR9
Principiul 3
DMA Muncă, practici şi condiţii de muncă, DMA Drepturile omului, 1.1, LA4, HR5
Principiul 4
Companiile private trebuie să respecte libertatea de asociere şi să recunoască dreptul la negocierile colective
Companiile private trebuie să elimine toate formele de muncă forţată şi obligatorii
HR7
Principiul 5
Companiile trebuie să susţină abolirea exploatării prin muncă a copiilor
HR6
Principiul 6
Companiile trebuie să susţină eliminarea discriminării la angajare şi la ocuparea în muncă
LA3, LA10, LA12, HR4
Principiul 7
Companiile private trebuie să sprijine o abordare precaută a problemelor legate de mediul înconjurător
EC2, DMA Mediu, EN2 - EN6
Principiul 8
Companiile private trebuie să lanseze iniţiative pentru a promova o mai mare responsabilitate faţă de mediu
1.1, DMA Mediu, EN11 – EN28
Principiul 9
Companiile private trebuie să încurajeze dezvoltarea şi promovarea tehnologiilor nepoluante
EN18
Principiul 10
Companiile private trebuie să combată corupţia sub toate formele sale, inclusiv escrocheria şi mita
1.1, DMA Societate şi comunităţi locale, SO2, SO3, SO4

72 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013

Lista de
lista de abrevieri

mpact
ve
În aceastã secþiune:
Lista de abrevieri

Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 73

Lista de abrevieri
lista de abrevieri

Lista de abrevieri
CEO
CO2
CSR
EBITDA
EBRD
EU, UE
F10... F14
GRI
KPI
kWh
ILO
ISO
MJ
NOx
OMS
ONG
ONU
PET
PIB
RON
SAM
SD
SOx
SROI
UK
UNAIDS
UNGC
Chief Executive Officer
Dioxid de carbon
Responsabilitate socială corporativă
Profit operaţional
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare
Uniunea Europeană
Anul financiar 2010... 2014
Iniţiativa Globală de Raportare
Indicatori de performanţă
Kilowat oră
Organizaţia Internaţională a Muncii
Organizaţia Internaţională pentru Standardizare
Mega joule
Oxizi de azot
Organizaţia Mondială a Sănătăţii
Organizaţie neguvernamentală
Organizaţia Naţiunilor Unite
Ambalaj din plastic
Produs Intern Brut
Leu, moneda naţională
Matricea de Evaluare a Sustenabilităţii
Dezvoltare durabilă
Oxizi de sulf
Randamentul Social al Investiţiei
Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Programul Comun al Naţiunilor Unite pentru HIV/AIDS
Pactul Global al Naţiunilor Unite

74 | Raport de Dezvoltare Durabilã 2013


Raport de Dezvoltare Durabilã 2013 | 75
Dezvoltare Durabilã
Raport 2013 (an financiar 2012-2013)