Sunteți pe pagina 1din 2

CLASA: a VI-a

BREVIAR TEORETIC ȘI EXEMPLE

Mulțimi: descriere, notații, element, relație de apartenență

O mulțime este formată din obiecte care au o proprietate comună.

Obiectele din care este formată o mulțime se numesc elementele mulțimii. Ele sunt distincte,
iar ordinea lor nu este importantă.
Exemple:
 Mulțimea elevilor din clasa a VI-a
 Mulțimea fetelor din școală
 Mulțimea caietelor din ghiozdan
O mulțime formată din numere se numește mulțime numerică.

Exemple:

 Mulțimea cifrelor pare


 Mulțimea numerelor naturale

Mulțimile se notează cu litere mari din alfabetul latin.


De exemplu A, B, C, etc.
Uneori se pot folosi indici, de exemplu A1, A2, etc.
Mulțimea care nu are niciun element se numește mulțimea vidă și se notează cu simbolul 
(litera grecească ”phi”).

Modalități de reprezentare a mulțimilor:


1. Prin enumerarea elementelor între acolade
Exemple:
 Mulțimea cifrelor pare, M=0, 2, 4, 6, 8
 Mulțimea resturilor ce se obțin prin împărțirea oricărui număr natural la 5, P=0, 1, 2, 3,
4
2. Printr-o proprietate caracteristică tuturor elementelor mulțimii
Exemple:

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com
 Mulțimea cifrelor pare, M=x x este o cifră pară
 Mulțimea resturilor ce se obțin prin împărțirea oricărui număr natural la 5, P=nn este
restul împărțirii unui număr natural oarecare la 5

3. Prin diagrame Venn–Euler


Exemple:
 Mulțimea cifrelor pare, M, de mai sus.
 Mulțimea resturilor ce se obțin prin împărțirea oricărui
număr natural la 5, de mai jos

Între un element și o mulțime vorbim de:


a) relația de apartenență, dacă elementul se regăsește în
mulțime și folosim simbolul „”.
Exemple:
 referitor la mulțimea M de mai sus putem scrie: 6M
sau 8M.
b) relația de nonapartenență, dacă elementul nu se
regăsește în mulțime și folosim simbolul „”.
Exemple:

 referitor la mulțimea P de mai sus putem scrie: 6P


sau 8P.

Prof. Ionela Turturean


Școala Gimnazială ”Grigore Moisil” Satu Mare
E-mail: ionelaturturean@gmail.com

S-ar putea să vă placă și