Sunteți pe pagina 1din 5

CLASA A VI-A ALGEBRĂ

Breviar teoretic și exemple

Puterea cu exponent număr natural


a unui număr întreg nenul

Puterea a n-a numărului întreg nenul a este numărul întreg:


an = a ∙ a ∙ a ∙ … ∙ a, unde a – bază
n – exponent, a ∈ ℤ și n ∈ ℕ
n factori

Exemple: (+6)2 = (+6) ∙ (+6) = +62 = +36


(–2)3 = (–2) ∙ (–2) ∙ (–2) = –23 = –8
(–3)4 = (–3) ∙ (–3) ∙ (–3) ∙ (–3) = +34 = +81

Observații:
• a0 = 1, unde a ∈ ℤ* Exemplu: (–5)0 = 1
• 1n = 1, unde n ∈ ℕ Exemplu: 12 = 1
• a1 = a, unde a ∈ ℤ Exemplu: (–80)1 = –80
• 0n = 0, unde n ∈ ℕ* Exemplu: 072 = 0
• 00 – nu are sens

Semnul puterii unui număr întreg:


1. regulă: Orice putere a unui număr pozitiv este un număr pozitiv. Exemplu: (+3)2 = +9

2. regulă: Număr negativ la o putere pară este un număr pozitiv.


Exemplu: (–4)2 = +16

la o putere impară este un număr negativ.


Exemplu: (–2)5 = –32

Observații:
➢ (–a)2 ≠ –a2, deoarece (–a)2 = (–a) ∙ (–a) = +a2

–a2 = – (a ∙ a) = –a2

Nume prenume: Tasi Enikő


Școala: Școala Gimnazială “Ion Creangă” Satu Mare / Școala Gimnazială „Csűry Bálint” Agriș
E-mail: tasi.eniko@yahoo.com
Exemplu: (–5)2 ≠ –52, deoarece (–5)2 = (–5) ∙ (–5) = +25

–52 = – (5 ∙ 5) = –25

➢ (–1)n = 1, dacă n este par Exemplu: (–1)10 = +1

–1, dacă n este impar Exemplu: (–1)15 = –1

Reguli de calcul cu puteri:

• Înmulțirea puterilor care au aceeași bază: se scrie baza și se adună exponenții


an ∙ am = an + m; a ∈ ℤ și n, m ∈ ℕ

Exemplu: (–3)2 ∙ (–3)4 = (–3)2 + 4 = (–3)6 = +729

• Împărțirea puterilor care au aceeași bază: se scrie baza și se scad exponenții


an : am = an – m; a ∈ ℤ * și n, m ∈ ℕ; n ≥ m

Exemplu: (–2)15 : (–2)10 = (–2)15 – 10 = (–2)5 = –32

• Puterea unei puteri: se scrie baza și se înmulțesc exponenții


(an)m = an ∙ m; a ∈ ℤ și n, m ∈ ℕ

Exemplu: [(–2)3]2 = (–2)3 ∙ 2 = (–2)6 = +64

• Puterea unui produs: se ridică fiecare factor al produsului la puterea respectivă


(a ∙ b)n = an ∙ bn; a, b ∈ ℤ și n ∈ ℕ

Exemplu: [(–2) ∙ (+5)]7 = (–2)7 ∙ (+5)7

• Puterea unui cât: se ridică fiecare factor al câtului la puterea respectivă


(a : b)n = an : bn; a, b ∈ ℤ și n ∈ ℕ

Exemplu: [(–10) : (+2)]8 = (–10)8 : (+2)8

Nume prenume: Tasi Enikő


Școala: Școala Gimnazială “Ion Creangă” Satu Mare / Școala Gimnazială „Csűry Bálint” Agriș
E-mail: tasi.eniko@yahoo.com
Învățăm să rezolvăm!
1. Calculați:
a) (–2)3 + 52 – (–1)8 =
Rezolvare:
Calculăm mai întâi puterile și apoi adunările:
(–2)3 + 52 – (–1)8 = –8 + 25 – 1 = 16

b) (–3)5 ∙ 34 ∙ (–3)6 =
Rezolvare:
Aducem puterile la aceeași bază și apoi calculăm, aplicând regulile de calcul cu
puteri:
(–3)5 ∙ 34 ∙ (–3)6 = – (35 ∙ 34 ∙ 36) = –35+4+6 = –315

c) [3 ∙ (–6)]2 =
Rezolvare:
[3 ∙ (–6)]2 = (–18)2 = +324 sau [3 ∙ (–6)]2 = 32 ∙ (–6)2 = 9 ∙ 36 = 324

d) (–16)3 : (–4)3 =
Rezolvare:
(–16)3 : (–4)3 = [(–16) : (–4)]3 = 43 = 64

2. Comparați puterile, fără a efectua calculele:


a) (–3)13 și (–3)9
Rezolvare:
(–3)13 = –313, iar (–3)9 = –39
Comparăm modulele numerelor, astfel 313 > 39 și aplicăm regula de comparare a
două numere negative, de unde rezultă –313 < –39.

b) (–7)5 și (–7)4
Rezolvare:
(–7)5 = –75 < 0, iar (–7)4 = +74 > 0, deci (–7)5 < (–7)4;

c) (–5)5 și (–6)5
Rezolvare:
–5 > –6, deci (–5)5 > (–6)5;

d) (–11)3 și 93
Rezolvare:
(–11)3 este negativ, iar 93 este pozitiv, deci (–11)3 < 93.
Nume prenume: Tasi Enikő
Școala: Școala Gimnazială “Ion Creangă” Satu Mare / Școala Gimnazială „Csűry Bálint” Agriș
E-mail: tasi.eniko@yahoo.com
Puterea cu exponent număr natural
a unui număr întreg nenul

1. Scrieți produsul ca putere cu exponent număr natural și identificați baza și exponentul:


a) (–2) ∙ (–2) =
b) (+4) ∙ (+4) ∙ (+4) ∙ (+4) ∙ (+4) =
c) (–3) ∙ (–3) ∙ (–3) =
d) –8 =
e) (–1) ∙ (–1) ∙ (–1) ∙ (–1) =
f) (–10) ∙ (–10) ∙ … ∙ (–10) =

2021 factori

2. Calculați:
a) (+4)2 = f) –82 =
b) (–1)3 = g) (–6)4 =
c) (–2)4 = h) –73 =
d) (+5)2 = i) (–2)0 =
e) (–3)3 = j) (–1)2021 =

3. Completați tabelul de mai jos:


a n an –an (–a)n
–3 2
–3 3
+2 4
+2 5
–1 6
–1 7

4. Scrieți:
a) numărul 4 ca putere cu baza –2;
b) numărul –8 ca putere cu baza –2;
c) numărul +16 ca putere cu exponentul +2;
d) numărul –64 ca putere cu exponentul +3;
e) numărul –1 ca putere cu exponentul un număr mai mare decât 100.

Nume prenume: Tasi Enikő


Școala: Școala Gimnazială “Ion Creangă” Satu Mare / Școala Gimnazială „Csűry Bálint” Agriș
E-mail: tasi.eniko@yahoo.com
5. Scrieți rezultatul operațiilor ca puteri ale unor numere întregi:
I. II.
a) (–3)2 ∙ (–3)4 = a) (–8)12 : (–8)10 =
b) (–2)3 ∙ (–2)5 ∙ (–2) = b) (–4)7 : (–4)6 =
c) 50 ∙ 5 ∙ 53 ∙ 52 = c) (–2)15 : (–2) : (–2)8 =

III. IV.
a) [(–3)2]4 = a) (–3)2 ∙ (–5)2 =
b) [(–5)3]5 = b) 34 ∙ 252 ∙ 42 =
c) {[(–7)8]10}0 = c) (–12)8 : (+4)8 =

6. Uniți, prin săgeți, fiecare literă corespunzătoare calcului din prima coloană, cu răspunsul
corect, aflat în coloana din dreapta:
a) (–2)2 ∙ (–2)3 = 1. (–2)2 + 3
2. (–2)2 ∙ 3
3. (–3)8 : 2
8 2
b) (–3) : (–3) =
4. (–3)8 – 2
5. 43 ∙ 5
c) (43)5 = 6. 43 + 5
7. –23 ∙ (–3)5

d) [–2 ∙ (–3)2]3 = 8. (–2)3 ∙ (–3)6

7. Determinați numerele întregi n, pentru care n7 : n5 = 25.

8. Efectuați, șcrieți rezultatul operațiilor ca puteri ale unor numere întregi!


a) [55 ∙ (–5)2]3 : 520 =
b) [9 ∙ (–3)3]2 : 38 =
c) (–2)35 : (–2)33 + (–2)21 : (–2)20 =

9. Compară puterile, fără a efectua calculele:


a) (–4)5 și (–4)6
b) (–2)71 și (–3)71
c) (–2)40 și (–16)10
d) (–3)75 și (–2)125

Nume prenume: Tasi Enikő


Școala: Școala Gimnazială “Ion Creangă” Satu Mare / Școala Gimnazială „Csűry Bálint” Agriș
E-mail: tasi.eniko@yahoo.com

S-ar putea să vă placă și